Analyse van de Onderliggende Oorzaak

Kenniscentrum

   

Het vinden van de echte oorzaak van een probleem. Verklaring van Analyse van de Onderliggende Oorzaak.

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Wat is Root Cause Analyse (RCA)? Beschrijving

RCA is een gestructureerde stapsgewijze techniek die zich richt op het vinden van de werkelijke achterliggende oorzaak van een probleem en hoe daarmee om te gaan. Eerder dan slechts het behandelen van zijn symptomen. Een Analyse van de Onderliggende Oorzaak is een procedure om de oorzaken van problemen vast te stellen en te analyseren, om te bepalen hoe deze problemen kunnen worden opgelost of kunnen worden voorkomen. Het is een proces om stakeholders te helpen om oorzaken van een probleem goed genoeg te begrijpen om een permanente oplossing van dat probleem te bereiken.


Gebruik van Analyse van de Onderliggende Oorzaak. Voordelen

De meeste problematische situaties die zich voordoen binnen organisaties kunnen op velerlei manieren aangepakt worden. De verschillende aanpakken vereisen over het algemeen verschillende hoeveelheden (financiële) middelen om ze uit te voeren. Vanwege de gepercipieerde urgentie die bestaat bij de meeste van deze situaties, is er een tendens om voor de oplossing te kiezen die het meest passend is in termen van het snel oplossen van de situatie.

Door dit op deze manier te doen, is de tendens over het algemeen om de symptomen te behandelen in plaats van het onderliggende fundamentele probleem dat eigenlijk de oorzaak is van het vóórkomen van de situatie (onderliggende oorzaak). En toch, door het kiezen van de genoemde haastige aanpak om de symptomen te behandelen, kan de problematische situatie waarschijnlijk opnieuw voorkomen, en moet deze steeds opnieuw worden behandeld. De kosten van deze snelle oplossingen kunnen op termijn hoog zijn.


Het doel van een Analyse van de Onderliggende Oorzaak is te weten te komen:

  • Wat er gebeurde.
  • Waarom het gebeurde.
  • Wat er kan worden gedaan om te verhinderen dat het probleem opnieuw kan optreden.

Een worteloorzaak (root cause) is één van de meest basale, of fundamentele oorzaken van de situatie (conditie) waarmee wij ons bezighouden. Aangezien de situatie (conditie) gewoonlijk door vele dingen (fysieke voorwaarden, menselijk gedrag, gedrag van systemen, of processen) wordt beïnvloed, zullen gewoonlijk meerdere worteloorzaken gevonden worden. Vergelijk: Oorzaak- en Gevolgdiagram


Stappen in Analyse van de Onderliggende Oorzaak. Proces

Het meest gemeenschappelijke element van RCA methode varianten omvat het vragen naar waarom de huidige situatie (conditie) gebeurde. Terwijl de antwoorden worden vastgelegd. En dan te vragen waarom voor elk antwoord, telkens weer. RCA probeert om bijdragende factoren en alle oorzaken te identificeren. Dit stelt u in staat om telkens verder te gaan, door te vragen waarom, totdat het gewenste doel om de "kern" oorzaken te vinden is bereikt.

Het vinden van kernoorzaken zal ons ook naar de volgende stap leiden: om de beste methode te evalueren om de kernoorzaak te veranderen, zodat wij onze huidige condities kunnen verbeteren. Dat is een ander proces, dat gewoonlijk bekend staat als: correctieve en preventieve actie. Terwijl wij naar de kernoorzaak zoeken, moeten wij eraan denken om elke gevonden oorzaak en correctiefactor eveneens te analyseren, aangezien dit ook tot grote verbeteringen kan leiden.


Terwijl de terminologie Root Cause Analyse generiek is, in de zin dat er vele verschillende varianten van de methodologie bestaan, wijst het er wel op dat één of ander soort structurele methodologie voor het probleem zal worden gebruikt.


Beperkingen van Analyse van de Onderliggende Oorzaak. Nadelen

  • Deze methode veronderstelt één enkele bron van het probleem. In werkelijkheid, kan de situatie complexer zijn.

Analyse van de Onderliggende Oorzaak Forum
  Leren van Fouten d.m.v. Root Cause Analyse
Voorkomen van software fouten is beter dan genezen!
Het spreekwoord “voorkomen is beter dan genezen” geldt ook voor software. Veel software fouten zijn niet nodig; veel problemen kunnen voorkomen worden. Een techniek die helpt om te leren van fo...
     
 
  You Root Cause, I Root Cause... we All Root Cause
So, what's special about the way you do Root Cause Analysis (RCA)?

1. What industry or domain is the setting for your RCA efforts?
2. For what kinds of issues do you perform RCAs?
3. What makes your industry/domain's RCAs differe...
     
 
  The Problem with Management Pragmatism
Managers often hide behind the magic word "pragmatism" to justify their wrong quick-fix approach in handling issues.
Throughout my career to today, I find management hardly ever allocate enough time to implement a really good working solution bu...
     
 
  Limitations of Root Cause Analysis
The RCA model assumes:
1. Linearity
2. The existence of cause and effect relationship
3. That a system can be broken down into components and each fragment analyzed (reductionism).
In the past, this has been t...
     
 
  Common Reasons for Root Cause Analysis?
Root cause analysis, as any other improvement initiative, should only be done if it brings benefits for the business.
I've supported various organizations in deploying root cause analysis, which had different valid business reasons for doing it....
     
 
  Root Causes Categories in Financial Services
We operate in a Financial Services environment and would like to know if anyone has a set of basic categories that they group their root causes under....
     
 
  Links between Root Cause Analysis and Business Process Improvement
Let's get some views on the interaction or link between RCA and Business Process Management (BPM) or Business Process Improvement....
     
 
  Follow-up on Root Cause Analysis (RCA)
Once the causes have been identified and recommendations are written, who becomes the owner of the RCA? Who is accountable for the realisation of all the action plans and to make sure everything has been done before closing the RCA?...
     
 
  What are Common Errors while Performing Root Cause Analysis (RCA)?
I would like to list out the common errors while performing an RCA. I feel this would really help project teams before starting an RCA process....
     
 
  The Ultimate Quotes on Root Cause Analysis
Do you know some deep, famous or funny quotes on Root Cause Analysis? Quotations? Proverbs? Please share them, mentioning the author. To get started, here's my favorite:
The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own re...
     
 
  Other Names for Root Cause Analysis
Another term which is sometimes used for Root Cause Analysis is Critical Event Analysis....
     
 

Analyse van de Onderliggende Oorzaak Special Interest Group


Special Interest Group

Analyse van de Onderliggende Oorzaak Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Analyse van de Onderliggende Oorzaak Premium

Expert Tips (ENG) - Root Cause Analysis Premium
 

8-Step Root Cause Analysis (RCA) Process

In an article, Roger Shaw mentions the following 8-stage Root Cause Analysis Process:
1. Preserve the site and evidence as far as possible. In ot...
Usage (application): Implementing Root Cause Analysis, RCA Process
 
 
 

The 5 Whys Method. Definition and How to Apply

Definition
The 5 Whys Method was pioneered by Sakichi Toyoda and lately developed by the architect of Toyota Production System Taiichi Ohn...
Usage (application): Alternative to RCA
 
 
 

Approaches to Conducting RCA Activities

One might be tempted to conclude that a completed RCA is the compilation of stakeholder views of "why" a situation occurred.
One can also adopt a...
Usage (application): Root Cause Analysis Methods
 
 
 

4-Step Root Cause Analysis (RCA) Process

One can identify four steps in Root Cause Analyses. These steps are listed below:
1. Data Collection: the analysis of an event through dat...
Usage (application): Root Cause Analysis Process
 
 
 

5 Root Cause Analysis Schools

5 schools of RCA could be distinguished depending on their origin:
1. SAFETY-BASED RCA descends from the fields of accident analysis and occupati...
Usage (application): Understanding Root Cause Analysis
 
 
 

3 Root Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

According to Freeman and Haskins (2014), there are three main categories of potential root causes for disagreements within teams. When such a disagree...
Usage (application): Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) Causes

Latino and Latino consider in a 1999-paper called 'Root Cause Analysis – Improving Performance for Bottom Line Results' that causes of problems can be...
Usage (application): Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC
 
 
 

Team-oriented Root Cause Analysis

The 8-D problem solving process, is a team-oriented method of problem solving. It applies process and statistical tools as its basis:
- Process t...
Usage (application): Team-oriented RCA
 
 

Hulpbronnen - Analyse van de Onderliggende Oorzaak Premium
 

Nieuws

Onderliggende Oorzaak Analyse
     
 

Nieuws

Root Cause
     
 

Video's

Onderliggende Oorzaak Analyse
     
 

Video's

Root Cause
     
 

Presentaties

Onderliggende Oorzaak Analyse
     
 

Presentaties

Root Cause
     
 

Meer

Onderliggende Oorzaak Analyse
     
 

Meer

Root Cause
     

Vergelijk met de Analyse van de Onderliggende Oorzaak: Knelpuntentheorie (Theory of Constraints)  |  Oorzaak- en Gevolgdiagram  |  8D Probleemoplossing  |  Dialectisch Onderzoek  |  Mindmappen  |  Pyramideprincipe  |  Delphimethode  |  Analoog Strategisch Redeneren  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Brainstormen  |  De Zes Denkhoeden  |  Kepner-Tregoe Matrix  |  Crisismanagement  |  Scenarioplanning  |  Speltheorie (Game Theory)  |  Real Options-analyse  |  Plausibiliteitstheorie  |  RACI  |  Hoshin Kanri Strategievorming  |  Turnaroundmanagement


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 25-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.