Analyse van de Onderliggende Oorzaak

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het vinden van de echte oorzaak van een probleem. Verklaring van Analyse van de Onderliggende Oorzaak.

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Wat is Root Cause Analyse (RCA)? Beschrijving

RCA is een gestructureerde stapsgewijze techniek die zich richt op het vinden van de werkelijke achterliggende oorzaak van een probleem en hoe daarmee om te gaan. Eerder dan slechts het behandelen van zijn symptomen. Een Analyse van de Onderliggende Oorzaak is een procedure om de oorzaken van problemen vast te stellen en te analyseren, om te bepalen hoe deze problemen kunnen worden opgelost of kunnen worden voorkomen. Het is een proces om stakeholders te helpen om oorzaken van een probleem goed genoeg te begrijpen om een permanente oplossing van dat probleem te bereiken.


Gebruik van Analyse van de Onderliggende Oorzaak. Voordelen

De meeste problematische situaties die zich voordoen binnen organisaties kunnen op velerlei manieren aangepakt worden. De verschillende aanpakken vereisen over het algemeen verschillende hoeveelheden (financiële) middelen om ze uit te voeren. Vanwege de gepercipieerde urgentie die bestaat bij de meeste van deze situaties, is er een tendens om voor de oplossing te kiezen die het meest passend is in termen van het snel oplossen van de situatie.

Door dit op deze manier te doen, is de tendens over het algemeen om de symptomen te behandelen in plaats van het onderliggende fundamentele probleem dat eigenlijk de oorzaak is van het vóórkomen van de situatie (onderliggende oorzaak). En toch, door het kiezen van de genoemde haastige aanpak om de symptomen te behandelen, kan de problematische situatie waarschijnlijk opnieuw voorkomen, en moet deze steeds opnieuw worden behandeld. De kosten van deze snelle oplossingen kunnen op termijn hoog zijn.


Het doel van een Analyse van de Onderliggende Oorzaak is te weten te komen:

  • Wat er gebeurde.
  • Waarom het gebeurde.
  • Wat er kan worden gedaan om te verhinderen dat het probleem opnieuw kan optreden.

Een worteloorzaak (root cause) is één van de meest basale, of fundamentele oorzaken van de situatie (conditie) waarmee wij ons bezighouden. Aangezien de situatie (conditie) gewoonlijk door vele dingen (fysieke voorwaarden, menselijk gedrag, gedrag van systemen, of processen) wordt beïnvloed, zullen gewoonlijk meerdere worteloorzaken gevonden worden. Vergelijk: Oorzaak- en Gevolgdiagram


Stappen in Analyse van de Onderliggende Oorzaak. Proces

Het meest gemeenschappelijke element van RCA methode varianten omvat het vragen naar waarom de huidige situatie (conditie) gebeurde. Terwijl de antwoorden worden vastgelegd. En dan te vragen waarom voor elk antwoord, telkens weer. RCA probeert om bijdragende factoren en alle oorzaken te identificeren. Dit stelt u in staat om telkens verder te gaan, door te vragen waarom, totdat het gewenste doel om de "kern" oorzaken te vinden is bereikt.

Het vinden van kernoorzaken zal ons ook naar de volgende stap leiden: om de beste methode te evalueren om de kernoorzaak te veranderen, zodat wij onze huidige condities kunnen verbeteren. Dat is een ander proces, dat gewoonlijk bekend staat als: correctieve en preventieve actie. Terwijl wij naar de kernoorzaak zoeken, moeten wij eraan denken om elke gevonden oorzaak en correctiefactor eveneens te analyseren, aangezien dit ook tot grote verbeteringen kan leiden.


Terwijl de terminologie Root Cause Analyse generiek is, in de zin dat er vele verschillende varianten van de methodologie bestaan, wijst het er wel op dat één of ander soort structurele methodologie voor het probleem zal worden gebruikt.


Beperkingen van Analyse van de Onderliggende Oorzaak. Nadelen

  • Deze methode veronderstelt één enkele bron van het probleem. In werkelijkheid, kan de situatie complexer zijn.

Analyse van de Onderliggende Oorzaak Forum
  Leren van Fouten d.m.v. Root Cause Analyse
Voorkomen van software fouten is beter dan genezen...
     
 
  You Root Cause, I Root Cause... we All Root Cause
So, what's special about the way you do Root Cause...
     
 
  The Problem with Management Pragmatism
Managers often hide behind the magic word "pragmat...
     
 
  Limitations of Root Cause Analysis
The RCA model assumes:
1. Linearity
     
 
  Common Reasons for Root Cause Analysis?
Root cause analysis, as any other improvement init...
     
 
  Root Causes Categories in Financial Services
We operate in a Financial Services environment and...
     
 
  Links between Root Cause Analysis and Business Process Improvement
Let's get some views on the interaction or link be...
     
 
  Follow-up on Root Cause Analysis (RCA)
Once the causes have been identified and recommend...
     
 
  What are Common Errors while Performing Root Cause Analysis (RCA)?
I would like to list out the common errors while p...
     
 
  The Ultimate Quotes on Root Cause Analysis
Do you know some deep, famous or funny quotes on R...
     
 
  Other Names for Root Cause Analysis
Another term which is sometimes used for Root Caus...
     
 

Analyse van de Onderliggende Oorzaak Special Interest Group


Special Interest Group

Analyse van de Onderliggende Oorzaak Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Analyse van de Onderliggende Oorzaak Premium

Expert Tips (ENG) - Root Cause Analysis Premium
 

8-Step Root Cause Analysis (RCA) ProcessSchrijf u in

In an article, Roger Shaw mentions the following 8...
Usage (application): Implementing Root Cause Analysis, RCA Process
 
 
 

The 5 Whys Method. Definition and How to ApplySchrijf u in

Definition
The 5 Whys Method was pione...
Usage (application): Alternative to RCA
 
 
 

Approaches to Conducting RCA ActivitiesSchrijf u in

One might be tempted to conclude that a completed ...
Usage (application): Root Cause Analysis Methods
 
 
 

4-Step Root Cause Analysis (RCA) ProcessSchrijf u in

One can identify four steps in Root Cause Analyses...
Usage (application): Root Cause Analysis Process
 
 
 

5 Root Cause Analysis SchoolsSchrijf u in

5 schools of RCA could be distinguished depending ...
Usage (application): Understanding Root Cause Analysis
 
 
 

3 Root Causes of Disagreement in Team Decision-making ProcessesSchrijf u in

According to Freeman and Haskins (2014), there are...
Usage (application): Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) CausesSchrijf u in

Latino and Latino consider in a 1999-paper called ...
Usage (application): Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC
 
 
 

Team-oriented Root Cause AnalysisSchrijf u in

The 8-D problem solving process, is a team-oriente...
Usage (application): Team-oriented RCA
 
 

Hulpbronnen - Analyse van de Onderliggende Oorzaak Premium
 

Nieuws over Onderliggende Oorzaak AnalyseSchrijf u in


     
 

Nieuws over Root CauseSchrijf u in


     
 

Video's over Onderliggende Oorzaak AnalyseSchrijf u in


     
 

Video's over Root CauseSchrijf u in


     
 

Presentaties over Onderliggende Oorzaak AnalyseSchrijf u in


     
 

Presentaties over Root CauseSchrijf u in


     
 

Meer over Onderliggende Oorzaak AnalyseSchrijf u in


     
 

Meer over Root CauseSchrijf u in


     

Vergelijk met de Analyse van de Onderliggende Oorzaak: Knelpuntentheorie (Theory of Constraints)  |  Oorzaak- en Gevolgdiagram  |  8D Probleemoplossing  |  Dialectisch Onderzoek  |  Mindmappen  |  Pyramideprincipe  |  Delphimethode  |  Analoog Strategisch Redeneren  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Brainstormen  |  De Zes Denkhoeden  |  Kepner-Tregoe Matrix  |  Crisismanagement  |  Scenarioplanning  |  Speltheorie (Game Theory)  |  Real Options-analyse  |  Plausibiliteitstheorie  |  RACI  |  Hoshin Kanri Strategievorming  |  Turnaroundmanagement


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 15-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.