Avkastning på Nettotillgångarna

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Mäter ett företags framgång. Förklaring till Avkastning på Nettotillgångarna (Return on Net Assets). RONA.


Vad är Avkastning på nettotillgångar. Beskrivning

RONA eller Return on Net Assets är lika med Nettovinst efter skatt som divideras med: kassa + rörelsekapital + anläggningstillgångarna. En stark effekt av att använda RONA jämfört med traditionella metoder som mäter företags framgång är att RONA också tar hänsyn till de tillgångar som ett företag använder för att uppnå dessa resultat.


Avkastning på nettotillgångar som jämförs med EVA

Avkastning på nettotillgångar är likartade som EVA [EVA = (RONA-WACC) x investerat kapital].


Likväl att använda RONA i stället för EVA rekommenderas i allmänhet inte. Skälen till detta är att chefer kan komma att undvika värdeskapande aktiviteter, därför att det kanske kan minska RONA. En risk är om RONA är större än WACC. Eller de kan komma att företa sig värdeförstörande aktiviteter eftersom det kan komma att öka på RONA. Om RONA är mindre än Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC).


Fastän RONA inte explicit mäter kapitalkostnaden,  påminner den chefer om att det finns en kostnad för att förvärva och finansiellt äga tillgångar. Men slutligen, maximering av EVA bör hellre ses som nyckeln till finansiell framgång än en maximering av RONA.


Beräkning av Avkastning på nettotillgångar. Formel

      Netto försäljningen

-     Driftkostnader

------------------------------------------------

      Rörelsens Vinst (Vinst före Ränta och Skatt (EBIT))

-     Skatter

------------------------------------------------

      Nettovinst efter skatt (NOPAT)

/,     Netto tillgångar (= kassa + rörelsekapital + anläggningstillgångar)

------------------------------------------------

      Avkastning på nettotillgångar (RONA)

Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Särskild Intressegrupp SIG - Avkastning på Nettotillgångarna


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Avkastning på Nettotillgångarna  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.
Best Practices - Avkastning på Nettotillgångarna

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Return On Net Assets

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Avkastning på Nettotillgångarna

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Avkastning På Nettotillgångarna


     
 

Nyheter om Rona Finansiellt Mått


     
 

Videor om Avkastning På Nettotillgångarna


     
 

Videor om Rona Finansiellt Mått


     
 

Presentationer om Avkastning På Nettotillgångarna


     
 

Presentationer om Rona Finansiellt Mått


     
 

Mer om Avkastning På Nettotillgångarna


     
 

Mer om Rona Finansiellt Mått


     

Jämför med:  DuPontmodellen  |  EBIT (Resultat före räntor och skatt)   |  EBITDA (Resultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar)   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Vinst Per Aktie  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Net Present Value  |  Avkastning på Investering, Avkastningsgrad


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.