Avkastning på Nettotillgångarna

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Avkastning på nettotillgångar. Beskrivning

RONA eller Return on Net Assets är lika med Nettovinst efter skatt som divideras med: kassa + rörelsekapital + anläggningstillgångarna. En stark effekt av att använda RONA jämfört med traditionella metoder som mäter företags framgång är att RONA också tar hänsyn till de tillgångar som ett företag använder för att uppnå dessa resultat.


Avkastning på nettotillgångar som jämförs med EVA

Avkastning på nettotillgångar är likartade som EVA [EVA = (RONA-WACC) x investerat kapital].


Likväl att använda RONA i stället för EVA rekommenderas i allmänhet inte. Skälen till detta är att chefer kan komma att undvika värdeskapande aktiviteter, därför att det kanske kan minska RONA. En risk är om RONA är större än WACC. Eller de kan komma att företa sig värdeförstörande aktiviteter eftersom det kan komma att öka på RONA. Om RONA är mindre än Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC).


Fastän RONA inte explicit mäter kapitalkostnaden,  påminner den chefer om att det finns en kostnad för att förvärva och finansiellt äga tillgångar. Men slutligen, maximering av EVA bör hellre ses som nyckeln till finansiell framgång än en maximering av RONA.


Beräkning av Avkastning på nettotillgångar. Formel

      Netto försäljningen

-     Driftkostnader

------------------------------------------------

      Rörelsens Vinst (Vinst före Ränta och Skatt (EBIT))

-     Skatter

------------------------------------------------

      Nettovinst efter skatt (NOPAT)

/,     Netto tillgångar (= kassa + rörelsekapital + anläggningstillgångar)

------------------------------------------------

      Avkastning på nettotillgångar (RONA)

Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Avkastning på Nettotillgångarna Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum om Avkastning på Nettotillgångarna  

De senaste ämnena om: Avkastning på Nettotillgångarna.Best Practices om Avkastning på Nettotillgångarna

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Return On Net Assets (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Avkastning på Nettotillgångarna

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med:  DuPontmodellen  |  EBIT (Resultat före räntor och skatt)   |  EBITDA (Resultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar)   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Vinst Per Aktie  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Net Present Value  |  Avkastning på Investering, Avkastningsgrad


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Avkastning på Nettotillgångarna? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.