Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan
(Rogers)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Analyserar i vilken grad som Innovationer är adopterade/mottagna på. Förklaring av Innovationsadoptionskurvan/ Innovation Adoption Curve av Everett Rogers.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är innovationsadoptionskurvan? Beskrivning

Innovationsadoptionskurvan av Rogers är en modell som klassificerar användningen av innovationer i varierande kategorier. Den baseras på idén att vissa individer är oundvikligen mer öppna för anpassning än andra. Den kallas också för: Multi-Step Flow Theory/(Flerstegsflödesteorin) eller Diffusion of Innovations Theory (Innovationsspridningsteorin).


Rogers Innovationsadoptionskurva Forskningens fokus kring diffusion/spridning har fem beståndsdelar:

 1. Egenskaperna hos en innovation som kan inverka på dess adoption/mottagande;
 2. Beslutsprocessen som uppstår när individer överväger att införa en ny idé, produkt eller tillämpning;
 3. Egenskaperna hos individer som gör att de troligen kommer att adoptera en innovation;
 4. Konsekvenser för individer och samhället av att adoptera en innovation; och
 5. Kommunikationskanalerna som används i införandeprocessen.

Innovationsadoptionskurvans kategorier

 • Innovatörer. Modiga personer som driver förändringen. Innovatörer är mycket viktiga kommunikationsmekanismer.

 • Tidiga adoptörer. Väl ansedda personer, åsiktsledare, som provar ut nya idéer, men på ett varsamt sätt.

 • Tidig majoritet. Fundersamma personer försiktiga men accepterar förändringen snabbare än vad andra personer gör.

 • Sen majoritet. Skeptiska personer kommer bara att använda nya idéer eller produkter när majoriteten börjar använda den.

 • Eftersläpare. Traditionella personer älskar att hålla sig fast till ”det gamla sättet” och är kritisk till nya idéer och kommer endast att acceptera dem om den nya idén har blivit allmänt accepterat eller även tradition.

Användningen av Innovationsadoptionskurvan. Utförande

Adoptionkurvan av Rogers för innovation, det är värt att ha i åtanke att den är värdelös att använda till att försöka snabbt och kraftigt övertyga den stora massan om en ny kontroversiell idé. Det är mycket bättre att först starta med att övertyga innovatörerna och de tidiga adoptörerna. Även kategorierna och procentsatserna kan också användas som ett första förslag till att bedöma målgrupper för olika kommunikationssyften.


Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Forumet
  5 Elements of Innovation
Does anyone know what the five elements of innovat...
     
 
  Relationship Between Product Life Cycle and Innovation Adoption Curve?
Pls could someone explain the relationship between...
     
 
  Market Strategies per Stage of the Adoption Curve
Each stage has its own unique characteristics whic...
     
 
  Adopters and Non-Adopters
What are adopters and non-adopters?...
     
 
  Example of Innovation Adoption Curve: Apple
The I-Pod is a very good and matched example for a...
     
 
  Influence of Culture and Sub-cultures on Innovation?
What is the impact culture and sub-cultures have o...
     
 
  Adoption Curve Profiling Tool
Does anyone know of an adoption curve profiling to...
     
 
  Changes In- and Outside a Company
The changes inside a company must be faster than t...
     
 
  Innovation Adoption Curves Variants
Innovation adoption curves crystallize well the pa...
     
 

Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Premium

Expert Tips (ENG) - Innovation Adoption Curve Premium
 

Innovation PitfallsBli Medlem

Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 commo...
Usage (application): Avoiding Innovation Traps
 
 
 

Accidental InfluentialsBli Medlem

The HBR of Feb 2007 has a short "breakthrough idea...
Usage (application): How Public Opinion is Driven
 
 
 

Crafting Organizational Innovation ProcessesBli Medlem

The authors of a September 2006 working paper titl...
Usage (application): Five Stages of Successful Innovation
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation TypesBli Medlem

Roland Bel (2012) outlines and explains four types...
Usage (application): Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic InnovationsBli Medlem

The probability of success of a major innovatio...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value DeliveryBli Medlem

When innovating their business model, companies ne...
Usage (application): Fundamental Innovation
 
 
 

Big-Bang DisruptionBli Medlem

BBD is a term coined by Accenture gurus Larry Drow...
Usage (application): Technological Innovation
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are MadeBli Medlem

Kim, T (2015) elaborates on decision making on "no...
Usage (application): Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
 
 
 

Social Persuasion: Determining the Potential of Social InfluencersBli Medlem

Which consumers are best able to influence others ...
Usage (application): Social Media Marketing, Social Influence, Opinion Leadership
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don'tBli Medlem

Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scie...
Usage (application): Adoption of New Technologies
 
 

Resurser - Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Premium
 

Nyheter om Innovation KurvaBli Medlem


     
 

Nyheter om Innovation AdoptionBli Medlem


     
 

Videor om Innovation KurvaBli Medlem


     
 

Videor om Innovation AdoptionBli Medlem


     
 

Presentationer om Innovation KurvaBli Medlem


     
 

Presentationer om Innovation AdoptionBli Medlem


     
 

Mer om Innovation KurvaBli Medlem


     
 

Mer om Innovation AdoptionBli Medlem


     

Jämför Innovationsspridningsteorin (Innovationsadoptionskurvan) med: Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Bass Diffusionsmodell  |  Placering, Placera Trout  |  ADL Matris Arthur D. Little


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.