Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan
(Rogers)

Kunskapscenter

   

Analyserar i vilken grad som Innovationer är adopterade/mottagna på. Förklaring av Innovationsadoptionskurvan/ Innovation Adoption Curve av Everett Rogers.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är innovationsadoptionskurvan? Beskrivning

Innovationsadoptionskurvan av Rogers är en modell som klassificerar användningen av innovationer i varierande kategorier. Den baseras på idén att vissa individer är oundvikligen mer öppna för anpassning än andra. Den kallas också för: Multi-Step Flow Theory/(Flerstegsflödesteorin) eller Diffusion of Innovations Theory (Innovationsspridningsteorin).


Rogers Innovationsadoptionskurva Forskningens fokus kring diffusion/spridning har fem beståndsdelar:

 1. Egenskaperna hos en innovation som kan inverka på dess adoption/mottagande;
 2. Beslutsprocessen som uppstår när individer överväger att införa en ny idé, produkt eller tillämpning;
 3. Egenskaperna hos individer som gör att de troligen kommer att adoptera en innovation;
 4. Konsekvenser för individer och samhället av att adoptera en innovation; och
 5. Kommunikationskanalerna som används i införandeprocessen.

Innovationsadoptionskurvans kategorier

 • Innovatörer. Modiga personer som driver förändringen. Innovatörer är mycket viktiga kommunikationsmekanismer.

 • Tidiga adoptörer. Väl ansedda personer, åsiktsledare, som provar ut nya idéer, men på ett varsamt sätt.

 • Tidig majoritet. Fundersamma personer försiktiga men accepterar förändringen snabbare än vad andra personer gör.

 • Sen majoritet. Skeptiska personer kommer bara att använda nya idéer eller produkter när majoriteten börjar använda den.

 • Eftersläpare. Traditionella personer älskar att hålla sig fast till ”det gamla sättet” och är kritisk till nya idéer och kommer endast att acceptera dem om den nya idén har blivit allmänt accepterat eller även tradition.

Användningen av Innovationsadoptionskurvan. Utförande

Adoptionkurvan av Rogers för innovation, det är värt att ha i åtanke att den är värdelös att använda till att försöka snabbt och kraftigt övertyga den stora massan om en ny kontroversiell idé. Det är mycket bättre att först starta med att övertyga innovatörerna och de tidiga adoptörerna. Även kategorierna och procentsatserna kan också användas som ett första förslag till att bedöma målgrupper för olika kommunikationssyften.


Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Forumet
  5 Elements of Innovation
Does anyone know what the five elements of innovation are?...
     
 
  Relationship Between Product Life Cycle and Innovation Adoption Curve?
Pls could someone explain the relationship between the PLC and the Innovation Adoption Curve? Thanks....
     
 
  Market Strategies per Stage of the Adoption Curve
Each stage has its own unique characteristics which have to be considered. What marketing strategies are most effective to use in each of the 5 stages of the adoption curve? Thanks for your advise…...
     
 
  Adopters and Non-Adopters
What are adopters and non-adopters?...
     
 
  Example of Innovation Adoption Curve: Apple
The I-Pod is a very good and matched example for adoption curve. Innovators percentage was same little like 2%, strongly influence early adopters to use, which also convinced the early majority after analyzing pilot adopters (starters), now every hom...
     
 
  Influence of Culture and Sub-cultures on Innovation?
What is the impact culture and sub-cultures have on adoption of innovation?...
     
 
  Adoption Curve Profiling Tool
Does anyone know of an adoption curve profiling tool that is used to identify innovators and early adapters?...
     
 
  Changes In- and Outside a Company
The changes inside a company must be faster than the changes outside of a company. Looking for new innovative Ideas should be on the first place in the policy of any company. Innovation must be included in the strategy and the plan of a company even ...
     
 
  Innovation Adoption Curves Variants
Innovation adoption curves crystallize well the parallel path of innovation and product life cycle. They however omit to address the fact that the innovation adoption curves will be different for each industry and each country.
     
 

Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Premium

Expert Tips (ENG) - Innovation Adoption Curve Premium
 

Innovation Pitfalls

Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 common innovation mistakes and corresponding remedies (HBR Nov 2006):
1. STRATEGY MISTAKES - Seeking...
Usage (application): Avoiding Innovation Traps
 
 
 

Accidental Influentials

The HBR of Feb 2007 has a short "breakthrough idea article" by Professor Duncan J. Watts, in which he argues that trends in public opinion are not dri...
Usage (application): How Public Opinion is Driven
 
 
 

Crafting Organizational Innovation Processes

The authors of a September 2006 working paper titled ‘Crafting Organizational Innovation Processes’ identified following five discrete and essential s...
Usage (application): Five Stages of Successful Innovation
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

Roland Bel (2012) outlines and explains four types of innovations that have become more and more important since the last decade. These recent inno...
Usage (application): Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide information about past beha...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

When innovating their business model, companies need to reconsider their value proposition from all perspectives. One of the perspectives is how compa...
Usage (application): Fundamental Innovation
 
 
 

Big-Bang Disruption

BBD is a term coined by Accenture gurus Larry Drownes and Paul F. Numes.
Technological innovation lately started out from the low-end. Initially ...
Usage (application): Technological Innovation
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Kim, T (2015) elaborates on decision making on "non-routines" or innovations. According to him, non-routines can be seen as innovation in the sense th...
Usage (application): Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
 
 
 

Social Persuasion: Determining the Potential of Social Influencers

Which consumers are best able to influence others in social groups? What characteristics and what factors identify those consumers with the greates...
Usage (application): Social Media Marketing, Social Influence, Opinion Leadership
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scientific Revolutions”, in which he suggested that the entrenched interests in an old paradigm will res...
Usage (application): Adoption of New Technologies
 
 

Resurser - Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Premium
 

Nyheter

Innovation Kurva
     
 

Nyheter

Innovation Adoption
     
 

Videor

Innovation Kurva
     
 

Videor

Innovation Adoption
     
 

Presentationer

Innovation Kurva
     
 

Presentationer

Innovation Adoption
     
 

Mer

Innovation Kurva
     
 

Mer

Innovation Adoption
     

Jämför Innovationsspridningsteorin (Innovationsadoptionskurvan) med: Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Bass Diffusionsmodell  |  Placering, Placera Trout  |  ADL Matris Arthur D. Little


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.