Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan
(Rogers)

Kunskapscenter

   

Analyserar i vilken grad som Innovationer är adopterade/mottagna på. Förklaring av Innovationsadoptionskurvan/ Innovation Adoption Curve av Everett Rogers.

Innehåll

Premium

Vad är innovationsadoptionskurvan? Beskrivning

Innovationsadoptionskurvan av Rogers är en modell som klassificerar användningen av innovationer i varierande kategorier. Den baseras på idén att vissa individer är oundvikligen mer öppna för anpassning än andra. Den kallas också för: Multi-Step Flow Theory/(Flerstegsflödesteorin) eller Diffusion of Innovations Theory (Innovationsspridningsteorin).


Rogers Innovationsadoptionskurva Forskningens fokus kring diffusion/spridning har fem beståndsdelar:

  1. Egenskaperna hos en innovation som kan inverka på dess adoption/mottagande;
  2. Beslutsprocessen som uppstår när individer överväger att införa en ny idé, produkt eller tillämpning;
  3. Egenskaperna hos individer som gör att de troligen kommer att adoptera en innovation;
  4. Konsekvenser för individer och samhället av att adoptera en innovation; och
  5. Kommunikationskanalerna som används i införandeprocessen.

Innovationsadoptionskurvans kategorier

  • Innovatörer. Modiga personer som driver förändringen. Innovatörer är mycket viktiga kommunikationsmekanismer.

  • Tidiga adoptörer. Väl ansedda personer, åsiktsledare, som provar ut nya idéer, men på ett varsamt sätt.

  • Tidig majoritet. Fundersamma personer försiktiga men accepterar förändringen snabbare än vad andra personer gör.

  • Sen majoritet. Skeptiska personer kommer bara att använda nya idéer eller produkter när majoriteten börjar använda den.

  • Eftersläpare. Traditionella personer älskar att hålla sig fast till ”det gamla sättet” och är kritisk till nya idéer och kommer endast att acceptera dem om den nya idén har blivit allmänt accepterat eller även tradition.

Användningen av Innovationsadoptionskurvan. Utförande

Adoptionkurvan av Rogers för innovation, det är värt att ha i åtanke att den är värdelös att använda till att försöka snabbt och kraftigt övertyga den stora massan om en ny kontroversiell idé. Det är mycket bättre att först starta med att övertyga innovatörerna och de tidiga adoptörerna. Även kategorierna och procentsatserna kan också användas som ett första förslag till att bedöma målgrupper för olika kommunikationssyften.


Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)


Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan Forumet  

Nya ämnen

  Relationship Between Product Life Cycle and Innovation Adoption Curve?
Pls could someone explain the relationship between the PLC and the Innovation Adoption Curve? Thanks....
     
 
  Innovation Adoption Curves Variants
Innovation adoption curves crystallize well the parallel path of innovation and product life cycle. They however omit to address the fact that the inn...
     
 
  Adopters and Non-Adopters
What are adopters and non-adopters?...
     
 
  Changes In- and Outside a Company
The changes inside a company must be faster than the changes outside of a company. Looking for new innovative Ideas should be on the first place in th...
     
 
  Example of Innovation Adoption Curve: Apple
The I-Pod is a very good and matched example for adoption curve. Innovators percentage was same little like 2%, strongly influence early adopters to u...
     
 
  5 Elements of Innovation
Does anyone know what the five elements of innovation are?...
     
 
  Influence of Culture and Sub-cultures on Innovation?
What is the impact culture and sub-cultures have on adoption of innovation?...
     
 
  Market Strategies per Stage of the Adoption Curve
Each stage has its own unique characteristics which have to be considered. What marketing strategies are most effective to use in each of the 5 stage...
     
 
  Adoption Curve Profiling Tool
Does anyone know of an adoption curve profiling tool that is used to identify innovators and early adapters?...
     
 

Best Practices - Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan

Expert Tips (ENG) - Innovation Adoption Curve
 

Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps
Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 common innovation mistakes and corresponding remedies (...
 
 
 

Accidental Influentials

How Public Opinion is Driven
The HBR of Feb 2007 has a short "breakthrough idea article" by Professor Duncan J. Watts, in which h...
 
 
 

Crafting Organizational Innovation Processes

Five Stages of Successful Innovation
The authors of a September 2006 working paper titled ‘Crafting Organizational Innovation Processes’ ...
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation
Roland Bel (2012) outlines and explains four types of innovations that have become more and more imp...
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other...
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

Fundamental Innovation
When innovating their business model, companies need to reconsider their value proposition from all ...
 
 
 

Big-Bang Disruption

Technological Innovation
BBD is a term coined by Accenture gurus Larry Drownes and Paul F. Numes.
Technological innovati...
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
Kim, T (2015) elaborates on decision making on "non-routines" or innovations. According to him, non-...
 
 
 

Social Persuasion: Determining the Potential of Social Influencers

Social Media Marketing, Social Influence, Opinion Leadership
Which consumers are best able to influence others in social groups? What characteristics and what fa...
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Adoption of New Technologies
Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scientific Revolutions”, in which he suggested that th...
 
 

Resurser - Innovationsspridningsteorin | Innovationsadoptionskurvan
 

Nyheter om Innovation Kurva


     
 

Nyheter om Innovation Adoption


     
 

Videor om Innovation Kurva


     
 

Videor om Innovation Adoption


     
 

Presentationer om Innovation Kurva


     
 

Presentationer om Innovation Adoption


     
 

Mer om Innovation Kurva


     
 

Mer om Innovation Adoption


     

Jämför Innovationsspridningsteorin (Innovationsadoptionskurvan) med: Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Bass Diffusionsmodell  |  Placering, Placera Trout  |  ADL Matris Arthur D. Little


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.