Avkastning på Sysselsatt Kapital
(ROCE)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Kapitalavkastning? Beskrivning

ROCE är ett förhållande som indikerar prestationsförmågan och lönsamheten  kapitalsatsningarna i ett företag.


Med andra ord: ROCE-förhållandet är en indikator på hur bra ett företag använder sitt kapital för att generera intäkt.


ROCE bör normalt vara större än låneräntan ifrån företaget, annars kommer all ökning på låneskulden komma att minska aktieägarnas vinster.


Beräkning av Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE). Formel

Beräkningen av Avkastning på sysselsatt kapital görs genom att ta vinst före ränta och skatt (EBIT) och dividera detta med skillnaden mellan de totala tillgångarna och de kortfristiga skulderna.Se figur på höger hand.

ROCE förhålllandet Avkastning på Sysselsatt Kapital/Kapitalavkastning

Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Avkastning på Sysselsatt Kapital Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum om Avkastning på Sysselsatt Kapital  

De senaste ämnena om: Avkastning på Sysselsatt Kapital.


Acceptable Level of ROCE
What is a good level for ROCE in order for it to be "value adding" in a company? (...)
23
 
 
ROCE Lower than Borrowing Rate
Can anyone please break down for me how shareholders earnings will be reduced if ROCE is lower than the borrowing rate? (...)
3
 
 
Evaluating Investment Returns Into the Future by using Return on Capital
If you can invest in firms with a high return on capital at bargain prices, you'll enjoy investment success. The key to (...)
0
 
 
Best Practices om Avkastning på Sysselsatt Kapital

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 What is Return on Average Capital Employed (ROACE). Definition
A variation of this ratio is Return on Average Capital Employed (ROACE), which takes the average of opening and closing (...)
10
 
 
🥈 Versions of ROCE Formula
I am a bit confused: why are there so many different variations of the same formula for example I was told that ROCE was (...)
5
 
 
Experttips om Return on Capital Employed (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Avkastning på Sysselsatt Kapital

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Balanslikviditet  |  Kassalikviditet  |  ROIC  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI Cash Flow Return On Investement (Kassamässig avkastningsgrad baserad på kassaflöden)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Avkastning på Sysselsatt Kapital? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 30-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.