RFID-Technologi

Kunskapscenter

   

Identifiera föremål, produkter, djur eller personer som använder radiovågor, och mikrochips märkning. Förklaring till RFID-teknologi (RFID Technology).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

RFID-technologi Vad är RFID-teknologi? Beskrivning

RFID är en metod för att identifiera föremål, produkter, djur eller personer som använder radiovågor och mikrochips märkning. Denna radioteknik bygger på att lagra och på distans återskapa hämtat data, användande tekniken som kallas RFID märkning eller transponder. En RFID märke är ett föremål som kan vara tillämpas till eller inkorporeras in i något objekt i syfte att använda identifiering med hjälp av radiovågor. Några märken kan läsas av från flera meters avstånd.


De flesta RFID märken innehåller åtminstone två delar. Det första är en inbyggt krets för att lagra och bearbeta information och för att modulera och demodulera (Rf) signaler och andra fackmässiga funktioner. Det andra är en antenn som mottar och som överför signaler. Chipslöst RFID är en teknologi som tillåter en diskret identifiering av märken utan en inbyggd - krets och att skriva ut märken direkt på ett föremål.
 

Användningen av RFID teknologin. Användningsområden

 • Personalidentifiering, ID-kort, pass.
 • Patientidentifiering, säkerhet och läkarbehandling.
 • Levande inventarier och djur identifiering och spårning.
 • Last och behållaridentifiering och trygghet.
 • Spårning av dyra tillgångar med realtidslägesystem.
 • Synlighet av tillförselkedjans objekt genom produktspårning.
 • Transportbetalningar.
 • Cashkort.
 • Elektronisk avgiftinsamling.
 • Trådlös handel.
 • Olika administrationsanvändningar.

Stegen för att applicera RFID teknologi. Process

 1. Utvärdera din nummerval.
 2. Utvärdera ledningen av dina RFID avläsare och utrustning.
 3. Utvärdera ledningen av dina data.
 4. Utvärdera integration av dina affärsanvändningsområden.
 5. Utvärdera integration med dina handelspartners.
 6. Utvärdera ledningen av dina processer.
 7. Utvärdera din skalningskapaciteter och hanteringen av arkitektur.

RFID kontra streckkod.RFID kontra streckkod. Styrkor med RFID teknologi. Fördelar

Det finns ett antal fördelar med RFID jämfört med streckkodsteknik. Märket måste inte fysiskt avläsas eller att läsas på något sätt utan bara att vara inom räckhåll av en upptäcktsenhet tillåter att datat kan läsas in. Inga mer skrynkliga streckkoder. Dessutom i motsats till streckkoder, RFID märken kan läsas genom skrivbordet och bokomslag (ingen fri sikt krävs). RFID märken kan läsas i alla vädersteck i förhållande till avläsaren/antennen. RFID märken kan avläsas medans flyttning sker (dvs. medans som den sätts in i en återgångsbana). Flera RFID märken kan läsas av samtidigt.


Begränsningar med RFID teknologi. Nackdelar

 • Kostnad. RFID märken är dyrare än streckkoder.
 • Inget globalt standar. Frekvenserna som används för RFID i USA, är för närvarande okompatibla med de som finns i Europa eller Japan.
 • Säkerhet och privatlivsangelägenheter. Den otillåtna spårningen av RFID märken ger en risk till både den personliga privata lägespositionen och företagets eller den militära tryggheten.
 • Cancerrisker. Bestämda veterinär- och toxikologistudier indikerar att RFID kan framkalla elakartade tumörer.

Bok: Patrick J. Sweeney II - RFID for Dummies, 2005 -

RFID-Technologi Forumet
  GPS Vehicle Tracking in Road Transport
Hi, how does GPS vehicle tracking help in saving c...
     
 
  Challenges and Problems with RFID
Technical challenges such as erroneous read...
     
 
  EPCglobal Standards to enable Data Sharing within and across Enterprises
Item relationships and the complex information flo...
     
 
  RFID and Supply Chain vs Supply Chain
Competition is not exclusively a firm versus firm ...
     
 

RFID-Technologi Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

RFID-Technologi Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - RFID-Technologi Premium

Expert Tips (ENG) - RFID Technology Premium
 

The Business Benefits of RFID

According to Andre Pino, VP of supply chain soluti...
Usage (application): RFID Implementation, Supply Chain Management
 
 
 

RFID Technology - History

In 1946 Léon Theremin invented an espionage tool f...
Usage (application): History of RFID
 
 

Resurser - RFID-Technologi Premium
 

Nyheter om Rfid Godsidentifiering


     
 

Nyheter om Rfid Tags


     
 

Videor om Rfid Godsidentifiering


     
 

Videor om Rfid Tags


     
 

Presentationer om Rfid Godsidentifiering


     
 

Presentationer om Rfid Tags


     
 

Mer om Rfid Godsidentifiering


     
 

Mer om Rfid Tags


     

Jämför RFIDteknologi med: CPFR (Samarbetsmodell för planering, prognos, och påfyllnad)   |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Värdeflödeskartläggning  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Streckkod


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.