Actieleren (Actie-Leren) (Revans)

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


Wat is Actieleren (Actie-Leren)? Beschrijving

Sommige variaties van definities voor Action Learning zijn:

 • Een proces om een groep mensen met gevarieerde vaardighedenniveaus en ervaringsniveaus samen te brengen, om een werkelijk bestaand zakelijk probleem te analyseren en er een actieplan voor te ontwikkelen. De gevormde ad hoc groep blijft bij elkaar komen terwijl de acties worden uitgevoerd, lerend van de implementatie, en tussentijdse correcties makend. Actieleren is een vorm van leren door doen.
 • Een aanpak voor individuele en organisatorische ontwikkeling. Werkend in sets of groepen, behandelen mensen belangrijke organisatorische onderwerpen of problemen, en leren van hun pogingen om de zaken te veranderen. Traditionele instructie, of „geprogrammeerde kennis“, is passend wanneer wij met „puzzles“ worden geconfronteerd - uitdagingen die een bestaand, juist antwoord kennen. Maar als men met „problemen“ wordt geconfronteerd - uitdagingen die geen juist antwoord hebben - dan is kritische bezinning nodig of „vragenstellend inzicht“. Actieleren bevordert dergelijke bezinning door mensen te ondersteunen om te leren van uitdagingen, van zichzelf, en van het proces zelf. De voordelen van het leren op al deze niveaus zijn dat de kennis eerder op andere situaties overdraagbaar zal zijn, en dat de deelnemers bezig zullen zijn met „dubbele lus leren“ omdat zij niet alleen terugkoppeling op hun acties ontvangen, maar ook hun onderliggende veronderstellingen en gedachtemodellen nauwkeurig onderzocht zullen worden.
 • Een op ervaring gebaseerde aanpak voor het ontwikkelen van mensen, die het werken aan zinvolle problemen gebruikt als een manier om te leren. Programma's van actieleren werken met kleine groepen die regelmatig samenkomen om actie te nemen met betrekking to belangrijke, werkelijke problemen, waarbij nadrukkelijk wordt getracht om te leren van het nemen van die actie. Gewoonlijk wordt het leren aspect vergemakkelijkt door een leercoach die ervaren is in het gebruiken van de collectieve ervaring van groepsleden om kansen voor leren te creëren.

Actieleren bestaat typisch uit de volgende activiteiten Actieleren (Actie-Leren)

 1. Leren door ervaring.
 2. Het op creatieve wijze oplossen van complexe problemen.
 3. Het verwerven van relevante kennis.
 4. Samenlerende steun binnen de groep.

Elk van deze activiteiten kan worden beschouwd als een noodzakelijke component, maar is op zichzelf niet toereikend om als Actieleren te worden beschouwd.
 

kenmerken van Actieleren (Actie-Leren)

 1. Een nadruk op leren door te doen.
 2. Uitgevoerd in teams.
 3. Het behandelen van bedrijf/organisatorische kwesties.
 4. Met deelnemers die geplaatst worden in probleemoplossende rollen.
 5. Waar teambesluiten nodig zijn.
 6. Geformaliseerd in presentaties.

Oorsprong van Actieleren (Actie-Leren). Geschiedenis

Professor Reg Revans vond voor het eerst de term „Action Learning“ uit in de kolenmijnen van Wales en Engeland in de jaren '40. In de interpretatie van Revans is het doel van Actieleren niet alleen om lokale actie en leren aan te moedigen, maar om organisatorische verandering te bewerkstelligen. Zoals in „The enterprise as a learning system“ (1969).


de formule van het Actieleren (Actie-Leren)

Reg Revans beschreef Action Learning met de formule L = P + Q, waarin Leren (L - Learning) plaatsvindt door middel van Geprogrammeerde kennis (P - Programmed knowledge) en het stellen van doordachte vragen (Q - insightful Questioning)


Gebruik van Action Learning (Actieleren). Toepassingen

 • Voor het behandelen van problemen en kwesties die complex zijn, en niet gemakkelijk kunnen worden opgelost.
 • Om oplossingen voor onderliggende oorzaken van problemen te vinden.
 • Om een nieuwe strategische richting te bepalen of nieuwe kansen te maximaliseren.
 • Voor het genereren van creatieve ideeën.

Stappen in Actieleren (Actie-Leren). Proces

 1. Verduidelijk de doelstelling van de Action Learning groep. Presentatie van het probleem of de taak aan de groep. Een groep kan één of meerdere problemen behandelen.
 2. Groepsvorming. De groep kan uit vrijwilligers of aangewezen mensen bestaan, en kan werken aan één organisatorisch probleem of aan elkaars afdelingsproblemen. Roep een dwarsdoorsnede van mensen bij elkaar met een complementaire mix van vaardigheden en deskundigheid om deel te nemen aan de Actielerengroep. Vergelijk: Belbin Teamrollen. Action Learning groepen kunnen één keer samenkomen of meerdere keren. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van het probleem, en de tijd die beschikbaar is voor de oplossing.
 3. Analyseer het probleem en identificeer acties om deze op te lossen.
 4. De probleemeigenaar presenteert het probleem in het kort aan de groep. Hij kan betrokken blijven als lid van de groep, of zich terugtrekken en op de aanbevelingen van de groep wachten.
 5. Herformuleer het probleem. Na een reeks vragen, zal de groep, vaak met de begeleiding van de Action Learning consultant, een consensus bereiken over het meest kritieke en belangrijke probleem waaraan de groep zou moeten gaan werken. De groep zou de essentie van het probleem moeten vastleggen, dat van het originele aanwezige probleem zou kunnen verschillen.
 6. Bepaal de doelstellingen. Zodra het belangrijkste probleem of kwestie is geïdentificeerd, streeft de groep naar consensus over het te bereiken doel. Het bereiken van het doel zou het hergeformuleerde probleem voor de lange termijn moeten oplossen met eerder positieve dan negatieve gevolgen voor het individu, het team, of de organisatie.
 7. Ontwikkel actiestrategieën. Veel van de tijd en de energie van de groep zal worden doorgebracht met het identificeren, en het op proef testen van mogelijke actiestrategieën. Net als de hieraan voorafgaande stadia van Actieleren, worden de strategieën ontwikkeld via reflectief onderzoek en dialoog.
 8. Neem actie. Tussen de Actielerensessies verzamelt de groep als geheel als ook de individuele leden informatie, zij kijken naar de de status van ondersteuning, en zij voeren de strategieën uit die door de groep werden ontwikkeld en goedgekeurd.
 9. Herhaal de cyclus van actieleren tot het probleem is opgelost of nieuwe richtingen zijn bepaald.
 10. Leg het geleerde vast. Gedurende en op elk punt tijdens de sessies, kan de Action Learning consultant tussenbeide komen. Hij kan vragen aan de groepsleden stellen, wat hen in staat zal stellen om:
  • Het probleem te verduidelijken.
  • Manieren te vinden om hun prestatie als groep te verbeteren.
  • Te identificeren hoe hun leren kan worden toegepast om zichzelf, het team, en de organisatie te ontwikkelen.

  Roep na een tijd de groep opnieuw bijeen om de vooruitgang, de geleerde lessen en de volgende stappen te bespreken. Documenteer het leerproces voor toekomstige raadpleging. Leg de geleerde lessen vast na iedere leerfase.

Sterke punten van Actieleren (Actie-Leren). Voordelen

 • Het biedt een intelligente en creatieve manier om tegelijkertijd te handelen en te leren. Dit is essentieel geworden in een werkomgeving die snel verandert, en die steeds meer onvoorspelbare uitdagingen kent.
 • Kan helpen om complexe, dringende problemen op te lossen.
 • Helpt om deskundige leiders te ontwikkelen, of teams te ontwikkelen.
 • Kan helpen bij het transformeren van de bedrijfscultuur, en bij het creëren van lerende organisaties.
 • Levert tastbare resultaten op als een opbrengst op investeringen in onderwijs.
 • Volwassenen zijn het meest gemotiveerd om te leren wanneer iets onmiddellijk relevant is voor hun leven. De deelnemers kunnen het nut van concepten en technieken op tastbare problemen testen, en zij kunnen zelf zien wat nuttig kan worden toegepast, en wat niet.

Beperkingen van Actieleren (Actie-Leren). Nadelen

 • Het is noodzakelijk om meermalen Action Learning sessies te organiseren, om het efficiënt te maken.
 • Het ontwerp en de inhoud van het Actielerenprogramma zijn essentieel voor zijn succes.
 • Het bereiken van de voorbeeldtaak of het voorbeeldproject kan het reflectieve leerproces overweldigen. Zonder bezinning en terugkoppeling, lijkt Actieleren veel op een normale werkdag.
 • In teams waar één enkele persoon of één enkel functioneel perspectief overheerst, neigt de groep ertoe om resultaten te bewerkstelligen die niet erg innovatief of pienter zijn. (Vergelijk: Groepsdenken).
 • Goede en objectieve faciliteerders zijn nodig.
 • Er bestaat een risico van slechte follow-up op de projectresultaten.

Boek: R.W. Revans - Action Learning: New Techniques for Management -

Boek: Michael Marquardt - Action Learning in Action: Transforming Problems and People… -

Boek: Michael Marquardt - Optimizing the Power of Action Learning: Solving Problems and Building Leaders… -


Actieleren Special Interest Group


Special Interest Group (261 leden)

Forum over Actieleren  

De meest recente onderwerpen over: Actieleren.


🔥 NIEUW Actieleren bij de Brandweer
Ik ben de mogelijkheden aan het verkennen van action learning in de discipline en de werkmethoden van de brandweer in Ne (...)
1
 
0 reacties
 
Wat zijn de Voordelen van Actieleren?
Actieleren, is een onderwijsmethode waarbij je heel wat problemen samen met een groep kunt oplossen. Wat zijn de belang (...)
0
 
1 reacties
 
Distance: An Action Learning Delusion?
The distance between our actions and the observable, known, impact of those actions can be close (when we have a coachin (...)
3
 
2 reacties
 
Which Comes First - Action or Learning?
Does action always precede learning or does learning precede action? Does this matter? Can both take place simultaneousl (...)
2
 
0 reacties
 
The Return on Investment of Action Learning
Is there hard evidence for an attributable Return on Investment (ROI) for Action Learning programmes out there somewhere (...)
1
 
0 reacties
 
Best Practices over Actieleren

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Why Action Learning? Purpose
Many "study groups" result in heightened awareness and increased knowledge but often stop there. In my work with action (...)
41
 
1 reacties

 
🥈 Similar Knowledge Level
First of all, to succeed in active learning, the different entities involved should not be far in terms of basic knowled (...)
27
 
1 reacties

 
🥉 New Technologies for Action Learning
Great overview, my interest is how the new technologies "leverage" action learning (and research)? (...)
26
 
0 reacties

 
Action Learning Principles
1. Make sure that your students understand why 2. Respect that they have different styles to learn (auditory-visual-kin (...)
24
 
0 reacties

 
Introduction to 2nd and Consecutive Sessions
I have learned that is very important to start second and consecutive sessions in a learning course with a brief review (...)
24
 
0 reacties

 
Action Learning in Leadership Development
Leadership development programs that most organizations currently use do not deal with all dimensions necessary for beco (...)
14
 
9 reacties

 
Virtual Action Learning
Is anyone doing virtual action learning? If so i'd be very interested to hear from you. I'm researching this emerging fo (...)
14
 
6 reacties

 
What are the Questions in the Action Learning Formula ( L = P + Q)
The Q in the Action Learning formula refers to: A. Four "major" questions: 1. Where? 2. Who? 3. When? 4. What? B. (...)
14
 
3 reacties

 
Puzzles , Problems and New Learning
I wholeheartedly agree about the difference between 'puzzles' and 'problems'. However, for me, there is a problem of con (...)
11
 
4 reacties

 
Action Learning Cycle
If there is an action learning cycle then what is best point to break into the cycle? (...)
10
 
4 reacties

 
Action Learning is Nothing New
Nothing new. All learning start with available knowledge + problem + available solutions + best among them + traditional (...)
7
 
1 reacties

 
Conditions for Action Learning. Circumstances
My experience in a corporate organization is that you need: 1. An active driver (champion) behind the AL process, to en (...)
6
 
0 reacties

 
Action Learning Mantra - Right or Wrong?
Revans said: There is no learning without action and no sober and deliberate action without learning. Is this really tr (...)
5
 
0 reacties

 
A New Name for Action Learning?
What do you think: Is it time for a name change and a relaunch? How about: Learning in Action - sounds more dynamic. O (...)
4
 
4 reacties

 
Does Action Learning Deal with the Knowing - Doing Gap?
Action Learning is surely working in this era of human behavior and learning? Is there far too much knowing in organizat (...)
3
 
1 reacties

 
Key Features of Action Learning
Here's a list of the key features of Action Learning (AL) in a business context. - Small action sets with people who wo (...)
3
 
0 reacties

 
Socrates and Action Learning?
The Socratic Method - which he used more than 2000 years ago – still works and has many similarities to an Action Learni (...)
2
 
0 reacties

 
The Difference in Learning Between Knowing and Doing
When it comes to learning, there is a world of difference between knowing and doing. Many learning programmes leave part (...)
2
 
0 reacties

 
Action Learning in Fire Departments
I am exploring the possibilities of action learning in the discipline and work practices of fire departments in the Neth (...)
2
 
2 reacties

 
Action Learning Facilitation
Revans (1998) himself was critical of the need for facilitators apart from the earliest stages of the process, believing (...)
2
 
0 reacties

 
New Year Action Learning Resolutions
Now may be a good point to put time in the diary very early in 2014 to actively reflect on 2013 and what has been learne (...)
1
 
0 reacties

 
Experiential Learning Through Virtual Simulation
One of the processes involved in action learning is experiential learning: a learning technique that takes into account (...)
1
 
1 reacties

 
New Radka Action Learning Matrix
Please have a look at my new Action Learning Matrix which can be used to understand the learning dynamics of teams and l (...)
1
 
0 reacties

 
Expert Tips over Action Learning (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Capturing Learned Lessons: After Action Reviews

How to Capture Organizational Learning? Best Practices (...)
   
 
 
 

'Action' Learning is Misleading...

Understanding Action Learning (...)
   
 
 
 

Action Learning Groups / Programs

Creating an Action Learning Organiztion (...)
   
 
 
 

6 Action Learning Components

How To Apply It (...)
   
 
 
 

Execution as Learning

Similar Approach (...)
   
 
 
 

Core Characteristic of Action Learning

What Makes an AL Group Different? (...)
   
 
 
 

Alignment is key

Change and innovation (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen over Actieleren

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk Action Learning (Actieleren) van Revans met: Teammanagementprofiel  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  8D Probleemoplossing  |  Appreciatief Onderzoek  |  Positieve Deviatie  |  Analoog Strategisch Redeneren  |  Kennismanagement (Collison & Parcell)  |  SECI-model  |  Overbruggen van Kennisleren  |  Organisatorisch Leren  |  Organisatorisch Geheugen  |  Oorzaak- en Gevolgdiagram  |  Analyse van de Onderliggende Oorzaak  |  Metaplan  |  Groepsdenken  |  De Zes Denkhoeden  |  Emotionele Intelligentie  |  Industriële Training (Training Within Industry)  |  Pyramideprincipe


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Actieleren? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 28-9-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.