Actieleren (Actie-Leren) (Revans)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

113 items • 603.372 bezoeken


Samenvatting

Wat is Actieleren (Actie-Leren)? Beschrijving

Sommige variaties van definities voor Action Learning zijn:

 • Een proces om een groep mensen met gevarieerde vaardighedenniveaus en ervaringsniveaus samen te brengen, om een werkelijk bestaand zakelijk probleem te analyseren en er een actieplan voor te ontwikkelen. De gevormde ad hoc groep blijft bij elkaar komen terwijl de acties worden uitgevoerd, lerend van de implementatie, en tussentijdse correcties makend. Actieleren is een vorm van leren door doen.
 • Een aanpak voor individuele en organisatorische ontwikkeling. Werkend in sets of groepen, behandelen mensen belangrijke organisatorische onderwerpen of problemen, en leren van hun pogingen om de zaken te veranderen. Traditionele instructie, of „geprogrammeerde kennis“, is passend wanneer wij met „puzzles“ worden geconfronteerd - uitdagingen die een bestaand, juist antwoord kennen. Maar als men met „problemen“ wordt geconfronteerd - uitdagingen die geen juist antwoord hebben - dan is kritische bezinning nodig of „vragenstellend inzicht“. Actieleren bevordert dergelijke bezinning door mensen te ondersteunen om te leren van uitdagingen, van zichzelf, en van het proces zelf. De voordelen van het leren op al deze niveaus zijn dat de kennis eerder op andere situaties overdraagbaar zal zijn, en dat de deelnemers bezig zullen zijn met „dubbele lus leren“ omdat zij niet alleen terugkoppeling op hun acties ontvangen, maar ook hun onderliggende veronderstellingen en gedachtemodellen nauwkeurig onderzocht zullen worden.
 • Een op ervaring gebaseerde aanpak voor het ontwikkelen van mensen, die het werken aan zinvolle problemen gebruikt als een manier om te leren. Programma's van actieleren werken met kleine groepen die regelmatig samenkomen om actie te nemen met betrekking to belangrijke, werkelijke problemen, waarbij nadrukkelijk wordt getracht om te leren van het nemen van die actie. Gewoonlijk wordt het leren aspect vergemakkelijkt door een leercoach die ervaren is in het gebruiken van de collectieve ervaring van groepsleden om kansen voor leren te creëren.

Actieleren bestaat typisch uit de volgende activiteiten Actieleren (Actie-Leren)

 1. Leren door ervaring.
 2. Het op creatieve wijze oplossen van complexe problemen.
 3. Het verwerven van relevante kennis.
 4. Samenlerende steun binnen de groep.

Elk van deze activiteiten kan worden beschouwd als een noodzakelijke component, maar is op zichzelf niet toereikend om als Actieleren te worden beschouwd.
 

kenmerken van Actieleren (Actie-Leren)

 1. Een nadruk op leren door te doen.
 2. Uitgevoerd in teams.
 3. Het behandelen van bedrijf/organisatorische kwesties.
 4. Met deelnemers die geplaatst worden in probleemoplossende rollen.
 5. Waar teambesluiten nodig zijn.
 6. Geformaliseerd in presentaties.

Oorsprong van Actieleren (Actie-Leren). Geschiedenis

Professor Reg Revans vond voor het eerst de term „Action Learning“ uit in de kolenmijnen van Wales en Engeland in de jaren '40. In de interpretatie van Revans is het doel van Actieleren niet alleen om lokale actie en leren aan te moedigen, maar om organisatorische verandering te bewerkstelligen. Zoals in „The enterprise as a learning system“ (1969).


de formule van het Actieleren (Actie-Leren)

Reg Revans beschreef Action Learning met de formule L = P + Q, waarin Leren (L - Learning) plaatsvindt door middel van Geprogrammeerde kennis (P - Programmed knowledge) en het stellen van doordachte vragen (Q - insightful Questioning)


Gebruik van Action Learning (Actieleren). Toepassingen

 • Voor het behandelen van problemen en kwesties die complex zijn, en niet gemakkelijk kunnen worden opgelost.
 • Om oplossingen voor onderliggende oorzaken van problemen te vinden.
 • Om een nieuwe strategische richting te bepalen of nieuwe kansen te maximaliseren.
 • Voor het genereren van creatieve ideeën.

Stappen in Actieleren (Actie-Leren). Proces

 1. Verduidelijk de doelstelling van de Action Learning groep. Presentatie van het probleem of de taak aan de groep. Een groep kan één of meerdere problemen behandelen.
 2. Groepsvorming. De groep kan uit vrijwilligers of aangewezen mensen bestaan, en kan werken aan één organisatorisch probleem of aan elkaars afdelingsproblemen. Roep een dwarsdoorsnede van mensen bij elkaar met een complementaire mix van vaardigheden en deskundigheid om deel te nemen aan de Actielerengroep. Vergelijk: Belbin Teamrollen. Action Learning groepen kunnen één keer samenkomen of meerdere keren. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van het probleem, en de tijd die beschikbaar is voor de oplossing.
 3. Analyseer het probleem en identificeer acties om deze op te lossen.
 4. De probleemeigenaar presenteert het probleem in het kort aan de groep. Hij kan betrokken blijven als lid van de groep, of zich terugtrekken en op de aanbevelingen van de groep wachten.
 5. Herformuleer het probleem. Na een reeks vragen, zal de groep, vaak met de begeleiding van de Action Learning consultant, een consensus bereiken over het meest kritieke en belangrijke probleem waaraan de groep zou moeten gaan werken. De groep zou de essentie van het probleem moeten vastleggen, dat van het originele aanwezige probleem zou kunnen verschillen.
 6. Bepaal de doelstellingen. Zodra het belangrijkste probleem of kwestie is geïdentificeerd, streeft de groep naar consensus over het te bereiken doel. Het bereiken van het doel zou het hergeformuleerde probleem voor de lange termijn moeten oplossen met eerder positieve dan negatieve gevolgen voor het individu, het team, of de organisatie.
 7. Ontwikkel actiestrategieën. Veel van de tijd en de energie van de groep zal worden doorgebracht met het identificeren, en het op proef testen van mogelijke actiestrategieën. Net als de hieraan voorafgaande stadia van Actieleren, worden de strategieën ontwikkeld via reflectief onderzoek en dialoog.
 8. Neem actie. Tussen de Actielerensessies verzamelt de groep als geheel als ook de individuele leden informatie, zij kijken naar de de status van ondersteuning, en zij voeren de strategieën uit die door de groep werden ontwikkeld en goedgekeurd.
 9. Herhaal de cyclus van actieleren tot het probleem is opgelost of nieuwe richtingen zijn bepaald.
 10. Leg het geleerde vast. Gedurende en op elk punt tijdens de sessies, kan de Action Learning consultant tussenbeide komen. Hij kan vragen aan de groepsleden stellen, wat hen in staat zal stellen om:
  • Het probleem te verduidelijken.
  • Manieren te vinden om hun prestatie als groep te verbeteren.
  • Te identificeren hoe hun leren kan worden toegepast om zichzelf, het team, en de organisatie te ontwikkelen.

  Roep na een tijd de groep opnieuw bijeen om de vooruitgang, de geleerde lessen en de volgende stappen te bespreken. Documenteer het leerproces voor toekomstige raadpleging. Leg de geleerde lessen vast na iedere leerfase.

Sterke punten van Actieleren (Actie-Leren). Voordelen

 • Het biedt een intelligente en creatieve manier om tegelijkertijd te handelen en te leren. Dit is essentieel geworden in een werkomgeving die snel verandert, en die steeds meer onvoorspelbare uitdagingen kent.
 • Kan helpen om complexe, dringende problemen op te lossen.
 • Helpt om deskundige leiders te ontwikkelen, of teams te ontwikkelen.
 • Kan helpen bij het transformeren van de bedrijfscultuur, en bij het creëren van lerende organisaties.
 • Levert tastbare resultaten op als een opbrengst op investeringen in onderwijs.
 • Volwassenen zijn het meest gemotiveerd om te leren wanneer iets onmiddellijk relevant is voor hun leven. De deelnemers kunnen het nut van concepten en technieken op tastbare problemen testen, en zij kunnen zelf zien wat nuttig kan worden toegepast, en wat niet.

Beperkingen van Actieleren (Actie-Leren). Nadelen

 • Het is noodzakelijk om meermalen Action Learning sessies te organiseren, om het efficiënt te maken.
 • Het ontwerp en de inhoud van het Actielerenprogramma zijn essentieel voor zijn succes.
 • Het bereiken van de voorbeeldtaak of het voorbeeldproject kan het reflectieve leerproces overweldigen. Zonder bezinning en terugkoppeling, lijkt Actieleren veel op een normale werkdag.
 • In teams waar één enkele persoon of één enkel functioneel perspectief overheerst, neigt de groep ertoe om resultaten te bewerkstelligen die niet erg innovatief of pienter zijn. (Vergelijk: Groepsdenken).
 • Goede en objectieve faciliteerders zijn nodig.
 • Er bestaat een risico van slechte follow-up op de projectresultaten.

Boek: R.W. Revans - Action Learning: New Techniques for Management

Boek: Michael Marquardt - Action Learning in Action: Transforming Problems and People…

Boek: Michael Marquardt - Optimizing the Power of Action Learning: Solving Problems and Building Leaders…


Special Interest Group

Actieleren Special Interest Group.Special Interest Group (264 leden)

Forum

Forumdiscussies over Actieleren. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Actieleren

 

🔥 NIEUW Actieleren bij de Brandweer
Ik ben de mogelijkheden aan het verkennen van action learning in de discipline en de werkmethoden van de brandweer in Nederland. Ik ben op zoek naar voorbeelden van onderzocht actieleren in vergelijkb...
1
 
Wat zijn de Voordelen van Actieleren?
Actieleren, is een onderwijsmethode waarbij je heel wat problemen samen met een groep kunt oplossen. Wat zijn de belangrijkste voordelen van actie leren?...
0
 
1 reacties
Outdoor Adventure-Based Learning
Outdoor Adventure-Based Learning (OABL) is an educational approach that utilizes outdoor activities and experiences to facilitate learning and personal growth. It is a form of experiential learning th...
13
 
9 reacties
Action Learning Starting Point and Ownership
If there is an action learning cycle then what is best point to break into the cycle? And who owns the process?...
10
 
6 reacties
Action Learning is Nothing New
Nothing new. All learning start with available knowledge + problem + available solutions + best among them + traditional overlay + resulting gain. Questioning insight itself is a by product of availa...
7
 
1 reacties
Conditions for Action Learning. Circumstances
My experience in a corporate organization is that you need: 1. An active driver (champion) behind the AL process, to ensure that everyone commit the time they promised initially. 2. Monitoring also ...
6
 
Action Learning Mantra - Right or Wrong?
Revans said: There is no learning without action and no sober and deliberate action without learning. Is this really true? Cannot some people keep taking the same action over and over without learnin...
5
 
A New Name for Action Learning?
What do you think: Is it time for a name change and a relaunch? How about: Learning in Action - sounds more dynamic. Or: Action for Learning? Any other ideas for a new, better name for a new future...
4
 
4 reacties
Does Action Learning Deal with the Knowing - Doing Gap?
Action Learning is surely working in this era of human behavior and learning? Is there far too much knowing in organizations and far too little doing?...
3
 
1 reacties
Key Features of Action Learning
Here's a list of the key features of Action Learning (AL) in a business context. - Small action sets with people who work together in a supportive and challenging way with each other - Clear ground ...
3
 
Distance: An Action Learning Delusion?
The distance between our actions and the observable, known, impact of those actions can be close (when we have a coaching conversation with a team member) or far (when we take a decision at head offic...
3
 
2 reacties
Socrates and Action Learning?
The Socratic Method - which he used more than 2000 years ago – still works and has many similarities to an Action Learning approach. For example what about Socratic Circles for Business? Follow the st...
2
 
The Difference in Learning Between Knowing and Doing
When it comes to learning, there is a world of difference between knowing and doing. Many learning programmes leave participants 'knowing' lots about leadership or team working (for example), but do n...
2
 
Action Learning in Fire Departments
I am exploring the possibilities of action learning in the discipline and work practices of fire departments in the Netherlands. I'm searching for examples of investigated action learning in similar d...
2
 
2 reacties
Which Comes First - Action or Learning?
Does action always precede learning or does learning precede action? Does this matter? Can both take place simultaneously? Not exactly questions on the meaning of life but still intriguing… And what...
2
 
The Return on Investment of Action Learning
Is there hard evidence for an attributable Return on Investment (ROI) for Action Learning programmes out there somewhere? I have been searching for robust organisational studies which provide this. ...
2
 
Action Learning Facilitation
Revans (1998) himself was critical of the need for facilitators apart from the earliest stages of the process, believing that independence was important. How important is the role of a facilitator in...
2
 
New Year Action Learning Resolutions
Now may be a good point to put time in the diary very early in 2014 to actively reflect on 2013 and what has been learned - with a clear intent to take action in the New Year to improve our lives?...
1
 
Experiential Learning Through Virtual Simulation
One of the processes involved in action learning is experiential learning: a learning technique that takes into account the impact of emotions and subjectivity and its influence on the learner’s exper...
1
 
1 reacties
New Radka Action Learning Matrix
Please have a look at my new Action Learning Matrix which can be used to understand the learning dynamics of teams and leaders. It has been placed in the 'Resources - Action Learning' part of this AL ...
1
 

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Actieleren. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Why Action Learning? Purpose
Many "study groups" result in heightened awareness and increased knowledge but often stop there. In my work with action learning teams (mostly corporate based) the key purpose is getting increased or ...
41
 
1 reacties

🥈 Similar Knowledge Level
First of all, to succeed in active learning, the different entities involved should not be far in terms of basic knowledge to be able to achieve an initial transfusion of knowledge from the highest to...
27
 
1 reacties

🥉 New Technologies for Action Learning
Great overview, my interest is how the new technologies "leverage" action learning (and research)?...
26
 
Introduction to 2nd and Consecutive Sessions
I have learned that is very important to start second and consecutive sessions in a learning course with a brief review of the past concepts, to reinforce them in the process. Just select some questio...
24
 
Action Learning Principles
1. Make sure that your students understand why 2. Respect that they have different styles to learn (auditory-visual-kinesthetic) 3. Allow them to experience what they are learning....
24
 
Virtual Action Learning
Is anyone doing virtual action learning? If so i'd be very interested to hear from you. I'm researching this emerging form of action learning....
15
 
6 reacties

Action Learning in Leadership Development
Leadership development programs that most organizations currently use do not deal with all dimensions necessary for becoming an excellent leader, according to M. Marquardt. As a result, leaders are p...
14
 
9 reacties

What are the Questions in the Action Learning Formula ( L = P + Q)
The Q in the Action Learning formula refers to: A. Four "major" questions: 1. Where? 2. Who? 3. When? 4. What? B. Three "minor" questions: 5. Why? 6. How many? 7. How much?...
14
 
3 reacties

Puzzles , Problems and New Learning
I wholeheartedly agree about the difference between 'puzzles' and 'problems'. However, for me, there is a problem of context. The AL sets I have been involved with all take place in the workplace, or ...
11
 
4 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Action Learning (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Capturing Learned Lessons: After Action Reviews

How to Capture Organizational Learning? Best Practices
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv...

'Action' Learning is Misleading...

Understanding Action Learning
Note that the title "Action Learning" can be a bit misleading, because it emphasizes action, learning in practical situa...

Action Learning Groups / Programs

Creating an Action Learning Organiztion
According to Michael J. Marquardt (Action Learning in Action), there are two basic types of programs: Single-project pro...

6 Action Learning Components

How To Apply It
According to Michael J. Marquardt (Action Learning in Action), Action Learning has Six Interactive Components: 1. A pro...

Execution as Learning

Similar Approach
Also compare Action Learning with the quite similar Execution as Learning-approach by Amy Edmondson....

Core Characteristic of Action Learning

What Makes an AL Group Different?
The difference between a simple work team (like a task force or a quality circle) and an Action Learning group is the si...

Alignment is key

Change and innovation
Having used action learning in several programs over 3 years I now always align the Action Learning with the strategy of...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Actieleren. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Action Learning in Action

Action Learning, Problem Solving
Good, detailed presentation about Action Learning by M.J. Marquardt. - Concept of action learning, benefits and an some...

Action Learning Schools and Varieties, History of Action Learning

Action Learning
This presentation outlines the various schools on action learning and the varieties of Action Learning it has generated....

A Leader's Guide to After-Action Reviews

After-Action Reviews
In-depth manual on conducting After-Action Reviews by US military....

Action Learning Guide

Anyone Interested in Learning About Action Learning
Open source Ashridge College reference document with background and description of Action Learning, as well as useful bo...

Introduction to Action Learning by Reg Revans

Historical Background and Foundation of of Action Learning
In this 1984 (!) video, Professor Reg Evans explains that the central idea behind and the foundation of Action Learning ...

Applying Creative Thinking to Complex Business Problem Solving

Creative Thinking, Problem Solving, Complex Problem Solving Techniques
This presentation focuses on creative thinking as a useful tool for dealing with complex business issues. It includes th...

Introduction to Working in Teams, Team Work and Related Concepts

Team Management, Team Work, Groupthink
Presentation about teamwork, including the following sections: 1. Importance of Teams 1.1. Introduction 1.2. Definiti...

Organizational Framework

Action Learning
Paper by Ivo de Loo and Otmar Donnenberg. Action learning programs are supposed to result in both personal and organizat...

Professor Evans Explains Why Fast Change Requires New Ways of Learning and Thinking

Action Learning, Coping with Change, The Need of Change, The Need for New Ways of Learning
In this historic video Action Learning Professor Reg Evans shows that it is very important to understand that today's ra...

The Knowing - Doing Gap

A New Action Learning Perspective?
'The Knowing-Doing Gap' by J. Pfeffer & R. Sutton explores and identifies the causes of this gap and provides insights o...

Action Learning Toolkit

Action Learning Sets
This is a very good sample activity which you are welcome to use in your training programmes. This sample activity is ju...

Tools and Approaches to Complement Action Learning (3)

Action Learning Tools
This Action Learning Question asks how I will use my learning insights and understanding from Research Papers 1 and 2 to...

Action Learning Diagram

Experiential Learning
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Action Learning in Leadership Programmes (2)

Action Learning for Leadership Development
How I will use my learning insights from Paper 1 to organise the Action Learning content/process before commencement, in...

Co Consulting Action Learning

Different AL Approach
Co Consulting Action Learning Involves working with a group or set of people in a quiet space. The novelty in this appr...

Evaluation of Action Learning Approaches to a Leadership Programme (1)

Action Learning
“How do I evaluate, and learn from, the use of Action Learning approaches within a pilot Leadership Programme to inform ...

Radka Action Learning Matrix

Team Leadership Reflection and Assessment
A new matrix which explores the dynamics of action and learning within teams and in relation to the behaviour of the tea...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Actieleren.


Nieuws

Video's

Presentaties

 

Boeken

Academisch

Meer


Vergelijk Action Learning (Actieleren) van Revans met: Teammanagementprofiel  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  8D Probleemoplossing  |  Appreciatief Onderzoek  |  Positieve Deviatie  |  Analoog Strategisch Redeneren  |  Kennismanagement (Collison & Parcell)  |  SECI-model  |  Overbruggen van Kennisleren  |  Organisatorisch Leren  |  Organisatorisch Geheugen  |  Oorzaak- en Gevolgdiagram  |  Analyse van de Onderliggende Oorzaak  |  Metaplan  |  Groepsdenken  |  De Zes Denkhoeden  |  Emotionele Intelligentie  |  Industriële Training (Training Within Industry)  |  Pyramideprincipe


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Strategie & Innovatie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Actieleren? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 6-6-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.