Actieleren (Actie-Leren) (Revans)

Kenniscentrum

12manage is looking for students!

Leren door ervaring en door het oplossen van complexe problemen in teams. Verklaring van Actieleren (Action Learning) van Revans. ('69)


Wat is Actieleren (Actie-Leren)? Beschrijving

Sommige variaties van definities voor Action Learning zijn:

 • Een proces om een groep mensen met gevarieerde vaardighedenniveaus en ervaringsniveaus samen te brengen, om een werkelijk bestaand zakelijk probleem te analyseren en er een actieplan voor te ontwikkelen. De gevormde ad hoc groep blijft bij elkaar komen terwijl de acties worden uitgevoerd, lerend van de implementatie, en tussentijdse correcties makend. Actieleren is een vorm van leren door doen.
 • Een aanpak voor individuele en organisatorische ontwikkeling. Werkend in sets of groepen, behandelen mensen belangrijke organisatorische onderwerpen of problemen, en leren van hun pogingen om de zaken te veranderen. Traditionele instructie, of „geprogrammeerde kennis“, is passend wanneer wij met „puzzles“ worden geconfronteerd - uitdagingen die een bestaand, juist antwoord kennen. Maar als men met „problemen“ wordt geconfronteerd - uitdagingen die geen juist antwoord hebben - dan is kritische bezinning nodig of „vragenstellend inzicht“. Actieleren bevordert dergelijke bezinning door mensen te ondersteunen om te leren van uitdagingen, van zichzelf, en van het proces zelf. De voordelen van het leren op al deze niveaus zijn dat de kennis eerder op andere situaties overdraagbaar zal zijn, en dat de deelnemers bezig zullen zijn met „dubbele lus leren“ omdat zij niet alleen terugkoppeling op hun acties ontvangen, maar ook hun onderliggende veronderstellingen en gedachtemodellen nauwkeurig onderzocht zullen worden.
 • Een op ervaring gebaseerde aanpak voor het ontwikkelen van mensen, die het werken aan zinvolle problemen gebruikt als een manier om te leren. Programma's van actieleren werken met kleine groepen die regelmatig samenkomen om actie te nemen met betrekking to belangrijke, werkelijke problemen, waarbij nadrukkelijk wordt getracht om te leren van het nemen van die actie. Gewoonlijk wordt het leren aspect vergemakkelijkt door een leercoach die ervaren is in het gebruiken van de collectieve ervaring van groepsleden om kansen voor leren te creëren.

Actieleren bestaat typisch uit de volgende activiteiten Actieleren (Actie-Leren)

 1. Leren door ervaring.
 2. Het op creatieve wijze oplossen van complexe problemen.
 3. Het verwerven van relevante kennis.
 4. Samenlerende steun binnen de groep.

Elk van deze activiteiten kan worden beschouwd als een noodzakelijke component, maar is op zichzelf niet toereikend om als Actieleren te worden beschouwd.
 

kenmerken van Actieleren (Actie-Leren)

 1. Een nadruk op leren door te doen.
 2. Uitgevoerd in teams.
 3. Het behandelen van bedrijf/organisatorische kwesties.
 4. Met deelnemers die geplaatst worden in probleemoplossende rollen.
 5. Waar teambesluiten nodig zijn.
 6. Geformaliseerd in presentaties.

Oorsprong van Actieleren (Actie-Leren). Geschiedenis

Professor Reg Revans vond voor het eerst de term „Action Learning“ uit in de kolenmijnen van Wales en Engeland in de jaren '40. In de interpretatie van Revans is het doel van Actieleren niet alleen om lokale actie en leren aan te moedigen, maar om organisatorische verandering te bewerkstelligen. Zoals in „The enterprise as a learning system“ (1969).


de formule van het Actieleren (Actie-Leren)

Reg Revans beschreef Action Learning met de formule L = P + Q, waarin Leren (L - Learning) plaatsvindt door middel van Geprogrammeerde kennis (P - Programmed knowledge) en het stellen van doordachte vragen (Q - insightful Questioning)


Gebruik van Action Learning (Actieleren). Toepassingen

 • Voor het behandelen van problemen en kwesties die complex zijn, en niet gemakkelijk kunnen worden opgelost.
 • Om oplossingen voor onderliggende oorzaken van problemen te vinden.
 • Om een nieuwe strategische richting te bepalen of nieuwe kansen te maximaliseren.
 • Voor het genereren van creatieve ideeën.

Stappen in Actieleren (Actie-Leren). Proces

 1. Verduidelijk de doelstelling van de Action Learning groep. Presentatie van het probleem of de taak aan de groep. Een groep kan één of meerdere problemen behandelen.
 2. Groepsvorming. De groep kan uit vrijwilligers of aangewezen mensen bestaan, en kan werken aan één organisatorisch probleem of aan elkaars afdelingsproblemen. Roep een dwarsdoorsnede van mensen bij elkaar met een complementaire mix van vaardigheden en deskundigheid om deel te nemen aan de Actielerengroep. Vergelijk: Belbin Teamrollen. Action Learning groepen kunnen één keer samenkomen of meerdere keren. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van het probleem, en de tijd die beschikbaar is voor de oplossing.
 3. Analyseer het probleem en identificeer acties om deze op te lossen.
 4. De probleemeigenaar presenteert het probleem in het kort aan de groep. Hij kan betrokken blijven als lid van de groep, of zich terugtrekken en op de aanbevelingen van de groep wachten.
 5. Herformuleer het probleem. Na een reeks vragen, zal de groep, vaak met de begeleiding van de Action Learning consultant, een consensus bereiken over het meest kritieke en belangrijke probleem waaraan de groep zou moeten gaan werken. De groep zou de essentie van het probleem moeten vastleggen, dat van het originele aanwezige probleem zou kunnen verschillen.
 6. Bepaal de doelstellingen. Zodra het belangrijkste probleem of kwestie is geïdentificeerd, streeft de groep naar consensus over het te bereiken doel. Het bereiken van het doel zou het hergeformuleerde probleem voor de lange termijn moeten oplossen met eerder positieve dan negatieve gevolgen voor het individu, het team, of de organisatie.
 7. Ontwikkel actiestrategieën. Veel van de tijd en de energie van de groep zal worden doorgebracht met het identificeren, en het op proef testen van mogelijke actiestrategieën. Net als de hieraan voorafgaande stadia van Actieleren, worden de strategieën ontwikkeld via reflectief onderzoek en dialoog.
 8. Neem actie. Tussen de Actielerensessies verzamelt de groep als geheel als ook de individuele leden informatie, zij kijken naar de de status van ondersteuning, en zij voeren de strategieën uit die door de groep werden ontwikkeld en goedgekeurd.
 9. Herhaal de cyclus van actieleren tot het probleem is opgelost of nieuwe richtingen zijn bepaald.
 10. Leg het geleerde vast. Gedurende en op elk punt tijdens de sessies, kan de Action Learning consultant tussenbeide komen. Hij kan vragen aan de groepsleden stellen, wat hen in staat zal stellen om:
  • Het probleem te verduidelijken.
  • Manieren te vinden om hun prestatie als groep te verbeteren.
  • Te identificeren hoe hun leren kan worden toegepast om zichzelf, het team, en de organisatie te ontwikkelen.

  Roep na een tijd de groep opnieuw bijeen om de vooruitgang, de geleerde lessen en de volgende stappen te bespreken. Documenteer het leerproces voor toekomstige raadpleging. Leg de geleerde lessen vast na iedere leerfase.

Sterke punten van Actieleren (Actie-Leren). Voordelen

 • Het biedt een intelligente en creatieve manier om tegelijkertijd te handelen en te leren. Dit is essentieel geworden in een werkomgeving die snel verandert, en die steeds meer onvoorspelbare uitdagingen kent.
 • Kan helpen om complexe, dringende problemen op te lossen.
 • Helpt om deskundige leiders te ontwikkelen, of teams te ontwikkelen.
 • Kan helpen bij het transformeren van de bedrijfscultuur, en bij het creëren van lerende organisaties.
 • Levert tastbare resultaten op als een opbrengst op investeringen in onderwijs.
 • Volwassenen zijn het meest gemotiveerd om te leren wanneer iets onmiddellijk relevant is voor hun leven. De deelnemers kunnen het nut van concepten en technieken op tastbare problemen testen, en zij kunnen zelf zien wat nuttig kan worden toegepast, en wat niet.

Beperkingen van Actieleren (Actie-Leren). Nadelen

 • Het is noodzakelijk om meermalen Action Learning sessies te organiseren, om het efficiënt te maken.
 • Het ontwerp en de inhoud van het Actielerenprogramma zijn essentieel voor zijn succes.
 • Het bereiken van de voorbeeldtaak of het voorbeeldproject kan het reflectieve leerproces overweldigen. Zonder bezinning en terugkoppeling, lijkt Actieleren veel op een normale werkdag.
 • In teams waar één enkele persoon of één enkel functioneel perspectief overheerst, neigt de groep ertoe om resultaten te bewerkstelligen die niet erg innovatief of pienter zijn. (Vergelijk: Groepsdenken).
 • Goede en objectieve faciliteerders zijn nodig.
 • Er bestaat een risico van slechte follow-up op de projectresultaten.

Boek: R.W. Revans - Action Learning: New Techniques for Management -

Boek: Michael Marquardt - Action Learning in Action: Transforming Problems and People… -

Boek: Michael Marquardt - Optimizing the Power of Action Learning: Solving Problems and Building Leaders… -


Special Interest Group - Actieleren


Special Interest Group (281 leden)


Forum - Actieleren  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Actieleren bij de Brandweer
Ik ben de mogelijkheden aan het verkennen van action learnin...
 
 
 
 
  Wat zijn de Voordelen van Actieleren? (1 reacties)
Actieleren, is een onderwijsmethode waarbij je heel wat prob...
 
 
 
 
  Why Action Learning? Purpose (1 reacties)
Many "study groups" result in heightened awareness and incre...
 
 
 
 
  Similar Knowledge Level (1 reacties)
First of all, to succeed in active learning, the different e...
 
 
 
 
  New Technologies for Action Learning
Great overview, my interest is how the new technologies "lev...
 
 
 
 
  Action Learning Principles
1. Make sure that your students understand why 2. Respect t...
 
 
 
 
  Introduction to 2nd and Consecutive Sessions
I have learned that is very important to start second and co...
 
 
 
 
  Virtual Action Learning (6 reacties)
Is anyone doing virtual action learning? If so i'd be very i...
 
 
 
 
  What are the Questions in the Action Learning Formula ( L = P + Q) (3 reacties)
The Q in the Action Learning formula refers to: A. F...
 
 
 
 
  Puzzles , Problems and New Learning (4 reacties)
I wholeheartedly agree about the difference between 'puzzles...
 
 
 
 
  Action Learning Cycle (4 reacties)
If there is an action learning cycle then what is best point...
 
 
 
 
  Action Learning is Nothing New (1 reacties)
Nothing new. All learning start with available knowledge + p...
 
 
 
 
  Conditions for Action Learning. Circumstances
My experience in a corporate organization is that you need: ...
 
 
 
 
  Action Learning Mantra - Right or Wrong?
Revans said: There is no learning without action and no s...
 
 
 
 
  A New Name for Action Learning? (4 reacties)
What do you think: Is it time for a name change and a relaun...
 
 
 
 
  Does Action Learning Deal with the Knowing - Doing Gap? (1 reacties)
Action Learning is surely working in this era of human behav...
 
 
 
 
  Key Features of Action Learning
Here's a list of the key features of Action Learning (AL) in...
 
 
 
 
  Distance: An Action Learning Delusion? (2 reacties)
The distance between our actions and the observable, known, ...
 
 
 
 
  The Return on Investment of Action Learning
Is there hard evidence for an attributable Return on Investm...
 
 
 
 
  Socrates and Action Learning?
The Socratic Method - which he used more than 2000 years ago...
 
 
 
 
  The Difference in Learning Between Knowing and Doing
When it comes to learning, there is a world of difference be...
 
 
 
 
  Action Learning in Fire Departments (2 reacties)
I am exploring the possibilities of action learning in the d...
 
 
 
 
  Which Comes First - Action or Learning?
Does action always precede learning or does learning precede...
 
 
 
 
  Action Learning Facilitation
Revans (1998) himself was critical of the need for facilitat...
 
 
 
 
  New Year Action Learning Resolutions
Now may be a good point to put time in the diary very early ...
 
 
 
 
  Experiential Learning Through Virtual Simulation (1 reacties)
One of the processes involved in action learning is experien...
 
 
 
 
  New Radka Action Learning Matrix
Please have a look at my new Action Learning Matrix which ca...
 
 
 
 

Best Practices - Actieleren

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën.


  Action Learning in Leadership Development (9 reacties)
Leadership development programs that most organizations curr...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Action Learning

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Capturing Learned Lessons: After Action Reviews

How to Capture Organizational Learning? Best Practices...
 
 
 

'Action' Learning is Misleading...

Understanding Action Learning...
 
 
 

Action Learning Groups / Programs

Creating an Action Learning Organiztion...
 
 
 

6 Action Learning Components

How To Apply It...
 
 
 

Execution as Learning

Similar Approach...
 
 
 

Core Characteristic of Action Learning

What Makes an AL Group Different?...
 
 
 

Alignment is key

Change and innovation...
 
 

Hulpbronnen - Actieleren

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Action Learning


     
 

Nieuws over Actieleren


     
 

Video's over Action Learning


     
 

Video's over Actieleren


     
 

Presentaties over Action Learning


     
 

Presentaties over Actieleren


     
 

Meer over Action Learning


     
 

Meer over Actieleren


     

Vergelijk Action Learning (Actieleren) van Revans met: Teammanagementprofiel  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  8D Probleemoplossing  |  Appreciatief Onderzoek  |  Positieve Deviatie  |  Analoog Strategisch Redeneren  |  Kennismanagement (Collison & Parcell)  |  SECI-model  |  Overbruggen van Kennisleren  |  Organisatorisch Leren  |  Organisatorisch Geheugen  |  Oorzaak- en Gevolgdiagram  |  Analyse van de Onderliggende Oorzaak  |  Metaplan  |  Groepsdenken  |  De Zes Denkhoeden  |  Emotionele Intelligentie  |  Industriële Training (Training Within Industry)  |  Pyramideprincipe


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 18-9-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.