Resultatorienterad Ledarskap (Resultatorienterad Ledning)

Kunskapscenter

   

Uppnå maximalt resultat som är baserat på tydliga och mätbara överenskommelser som gjorts tidigare. Förklaring till Resultatorienterad Ledarskap / Resultatorienterad Ledning (Result Oriented Management) av Jan Schouten och Wim van Beers. ('66)

Innehåll

Premium

Vad är ResultatOrienterat ledarskap/Målbaserat ledarskap? Beskrivning

Resultatorienterat Ledarskap är en ledningsstil som beskrivs av Jan Schouten och Wim van Beers, båda med holländskt ursprung.


Resultatorienterat Ledarskapssystemet (eller: ”Resultaatgericht Management” på holländska) syftar till att uppnå maximalt resultat som baseras på tydliga och mätbara överenskommelser som gjorts tidigare.   Resultatorienterat Ledarskap är en ledningsstil som är baserad på idén om att personalen kommer att arbeta med mer entusiasm och nöje, om:

  • Personalen vet tydligt vad som förväntas av dem.

  • Personalen engageras i upprättandet av dessa förväntningar.

  • Personalen tillåts att bestämma själva hur de skall möta dessa förväntningar.

  • Personalen erhåller återkoppling om deras prestation.

I Resultatorienterat Ledarskap sätter chefer upp målen och bestämmer prioriteringarna och tillgängliggör de resurser som är nödvändiga: tid, pengar och kapacitet. De anställda erbjuder sin tid, kunskap och förmågor och indikerar under vilket villkor de kan leverera det krävda resultatet. Genom att göra så, tar de det personliga ansvaret för att uppnå dessa resultat.


Resultatorienterade överenskommelser och SMART

Resultatorienterat Ledarskap är ett ledningssystem som fungerar med de så kallade resultatorienterade överenskommelser. Alla parter har samma förväntningarna om deras mål och kan tala öppet med varandra om resultaten. Alla överenskommelser måste alltid vara ”SMART”: Specifika, Mätbara, Accepterbara, Relevanta och Tidssatta. Inom de gränser som överenskommelserna gjorts är anställda fria att bestämma hur de önskar att uppnå sina mål.


Stegen i Resultatorienterat Ledarskap. Process

Resultatorienterat Ledarskap hjälper till att översätta företagets mål till strategiska mål för affärsenheter och individuellas mål. Processen i Resultatorienterat Ledarskap är fördelaktigast gjord uppifrån toppen och ned samt nedifrån och upp till toppen och består av följande steg:

  • Sätta upp mål. Långsiktiga företagsmål;

  • Översättning av företagsmålen till strategiska mål för affärsenheter och individuellas mål;

  • Resultatatorienterade överenskommelser kring mål;

  • Genomförande, självstyrning och ledningsrapportering;

  • Periodiska värderingar, framstegskontroller och anpassningar;


Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Forumet
  The Role of Incentives in Results Oriented Management
Incentives are a good predictor of behavior. So I ...
     
 
  What is End to End Accountability?
When working with an integrator on a result driven...
     
 
  Results Oriented Management and Ethics
Don't you think ROM can lead to unethical behaviou...
     
 
  Control as a Tool for Implementation of Result Oriented Management
Trough control the management is able to measure t...
     
 
  Results Oriented Delegation
An important part of results management involves <...
     
 
  Requirements for Result Oriented Management
This is a very practical and doable management ini...
     
 
  Responsibility for Poor Results?
In what circumstances should it be considered the ...
     
 
  Why Result Oriented Mgt?
The involvement of workers in making decisions reg...
     
 
  Managing the Results Oriented Process
The tool allows the individual to take steps towar...
     
 
  Benefit of Result Oriented Management
I need to find the benefits of result oriented man...
     
 
  To Achive Something, 85% = Attitude and 15% = Skills
85% is attitude & 15% is skills to achieve anythin...
     
 
  Result Oriented Management versus Management by Objectives
Sounds very much like management by objectives (MB...
     
 

Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Premium

Expert Tips (ENG) - Result Oriented Management Premium
 

Considerations when Setting the GoalsBli Medlem

The characteristics of goals can vary in at...
Usage (application): ROM Implementation
 
 
 

Setting the Right Results-Oriented Work ClimateBli Medlem

Organization leaders who succeed in creating a res...
Usage (application): ROM Implementation, Best Practices
 
 
 

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?Bli Medlem

In many studies the relationship between fairness ...
Usage (application): Management, Leadership, HR, Performance Appraisals
 
 

Resurser - Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Premium
 

Nyheter om Resultatorienterad Ledarskap Bli Medlem


     
 

Nyheter om Resultatorienterad Ledning Bli Medlem


     
 

Videor om Resultatorienterad Ledarskap Bli Medlem


     
 

Videor om Resultatorienterad Ledning Bli Medlem


     
 

Presentationer om Resultatorienterad Ledarskap Bli Medlem


     
 

Presentationer om Resultatorienterad Ledning Bli Medlem


     
 

Mer om Resultatorienterad Ledarskap Bli Medlem


     
 

Mer om Resultatorienterad Ledning Bli Medlem


     

Jämför Resultatorienterat Ledarskap med:   Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  SMART (Drucker)  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.