Resultatorienterad Ledarskap (Resultatorienterad Ledning)

Kunskapscenter

   

Uppnå maximalt resultat som är baserat på tydliga och mätbara överenskommelser som gjorts tidigare. Förklaring till Resultatorienterad Ledarskap / Resultatorienterad Ledning (Result Oriented Management) av Jan Schouten och Wim van Beers. ('66)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är ResultatOrienterat ledarskap/Målbaserat ledarskap? Beskrivning

Resultatorienterat Ledarskap är en ledningsstil som beskrivs av Jan Schouten och Wim van Beers, båda med holländskt ursprung.


Resultatorienterat Ledarskapssystemet (eller: ”Resultaatgericht Management” på holländska) syftar till att uppnå maximalt resultat som baseras på tydliga och mätbara överenskommelser som gjorts tidigare.   Resultatorienterat Ledarskap är en ledningsstil som är baserad på idén om att personalen kommer att arbeta med mer entusiasm och nöje, om:

 • Personalen vet tydligt vad som förväntas av dem.

 • Personalen engageras i upprättandet av dessa förväntningar.

 • Personalen tillåts att bestämma själva hur de skall möta dessa förväntningar.

 • Personalen erhåller återkoppling om deras prestation.

I Resultatorienterat Ledarskap sätter chefer upp målen och bestämmer prioriteringarna och tillgängliggör de resurser som är nödvändiga: tid, pengar och kapacitet. De anställda erbjuder sin tid, kunskap och förmågor och indikerar under vilket villkor de kan leverera det krävda resultatet. Genom att göra så, tar de det personliga ansvaret för att uppnå dessa resultat.


Resultatorienterade överenskommelser och SMART

Resultatorienterat Ledarskap är ett ledningssystem som fungerar med de så kallade resultatorienterade överenskommelser. Alla parter har samma förväntningarna om deras mål och kan tala öppet med varandra om resultaten. Alla överenskommelser måste alltid vara ”SMART”: Specifika, Mätbara, Accepterbara, Relevanta och Tidssatta. Inom de gränser som överenskommelserna gjorts är anställda fria att bestämma hur de önskar att uppnå sina mål.


Stegen i Resultatorienterat Ledarskap. Process

Resultatorienterat Ledarskap hjälper till att översätta företagets mål till strategiska mål för affärsenheter och individuellas mål. Processen i Resultatorienterat Ledarskap är fördelaktigast gjord uppifrån toppen och ned samt nedifrån och upp till toppen och består av följande steg:

 • Sätta upp mål. Långsiktiga företagsmål;

 • Översättning av företagsmålen till strategiska mål för affärsenheter och individuellas mål;

 • Resultatatorienterade överenskommelser kring mål;

 • Genomförande, självstyrning och ledningsrapportering;

 • Periodiska värderingar, framstegskontroller och anpassningar;


Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Forumet
  The Role of Incentives in Results Oriented Management
Incentives are a good predictor of behavior. So I achieve the results - so what?
"Show me the incentives".
What role are incentives playing in results oriented management?...
     
 
  What is End to End Accountability?
When working with an integrator on a result driven contract, we require they take 'end-to-end accountability' or responsibility.
I realize that every provider may have another definition for that. What would a good, objective definition be?...
     
 
  Results Oriented Management and Ethics
Don't you think ROM can lead to unethical behaviour when employees are rushing to finish projects and present results? For example data manipulation, telling lies etc....
     
 
  Control as a Tool for Implementation of Result Oriented Management
Trough control the management is able to measure the performance against the set standard, to appraise and coordinate the various systems [units], to monitor progress, and to adjust the strategy that is in place. In this way management can ensure th...
     
 
  Results Oriented Delegation
An important part of results management involves effective delegation of work. An important skill in this area is delegating assignments through the lens of the employee. Attention to this substantially increases performance....
     
 
  Requirements for Result Oriented Management
This is a very practical and doable management initiative that does work most of the time. However, it requires investment in time at the beginning mostly. Getting staff to engage may be time-consuming and tedious depending on their levels of ...
     
 
  Responsibility for Poor Results?
In what circumstances should it be considered the upper management responsibilities when the (sales) figures are down?...
     
 
  Why Result Oriented Mgt?
The involvement of workers in making decisions regarding creating value by any firm can be a good source of competitive advantage. Workers are the best informed about what is needed on ground to make them do a better job. Besides being consulted, wo...
     
 
  Managing the Results Oriented Process
The tool allows the individual to take steps towards personal development, achivement of divisional, corporate and then a minimal contribution to sectoral goals. The catch is managing for results and prioritisation of tasks with the individual that w...
     
 
  Benefit of Result Oriented Management
I need to find the benefits of result oriented management... Who can help me? Thanks....
     
 
  To Achive Something, 85% = Attitude and 15% = Skills
85% is attitude & 15% is skills to achieve anything....
     
 
  Result Oriented Management versus Management by Objectives
Sounds very much like management by objectives (MBO). What are the differences?...
     
 

Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Premium

Expert Tips (ENG) - Result Oriented Management Premium
 

Considerations when Setting the Goals

The characteristics of goals can vary in at least three ways and should be taken into account when setting the goals for companies, business un...
Usage (application): ROM Implementation
 
 
 

Setting the Right Results-Oriented Work Climate

Organization leaders who succeed in creating a results-oriented work climate typically are intensely people-oriented. They are able to successf...
Usage (application): ROM Implementation, Best Practices
 
 
 

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?

In many studies the relationship between fairness and effective leadership is studied. Managers and leaders are often responsible for decisions direct...
Usage (application): Management, Leadership, HR, Performance Appraisals
 
 

Resurser - Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Premium
 

Nyheter

Resultatorienterad Ledarskap
     
 

Nyheter

Resultatorienterad Ledning
     
 

Videor

Resultatorienterad Ledarskap
     
 

Videor

Resultatorienterad Ledning
     
 

Presentationer

Resultatorienterad Ledarskap
     
 

Presentationer

Resultatorienterad Ledning
     
 

Mer

Resultatorienterad Ledarskap
     
 

Mer

Resultatorienterad Ledning
     

Jämför Resultatorienterat Ledarskap med:   Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  SMART (Drucker)  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.