Resultatorienterad Ledarskap (Resultatorienterad Ledning)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är ResultatOrienterat ledarskap/Målbaserat ledarskap? Beskrivning

Resultatorienterat Ledarskap är en ledningsstil som beskrivs av Jan Schouten och Wim van Beers, båda med holländskt ursprung.


Resultatorienterat Ledarskapssystemet (eller: ”Resultaatgericht Management” på holländska) syftar till att uppnå maximalt resultat som baseras på tydliga och mätbara överenskommelser som gjorts tidigare.   Resultatorienterat Ledarskap är en ledningsstil som är baserad på idén om att personalen kommer att arbeta med mer entusiasm och nöje, om:

  • Personalen vet tydligt vad som förväntas av dem.

  • Personalen engageras i upprättandet av dessa förväntningar.

  • Personalen tillåts att bestämma själva hur de skall möta dessa förväntningar.

  • Personalen erhåller återkoppling om deras prestation.

I Resultatorienterat Ledarskap sätter chefer upp målen och bestämmer prioriteringarna och tillgängliggör de resurser som är nödvändiga: tid, pengar och kapacitet. De anställda erbjuder sin tid, kunskap och förmågor och indikerar under vilket villkor de kan leverera det krävda resultatet. Genom att göra så, tar de det personliga ansvaret för att uppnå dessa resultat.


Resultatorienterade överenskommelser och SMART

Resultatorienterat Ledarskap är ett ledningssystem som fungerar med de så kallade resultatorienterade överenskommelser. Alla parter har samma förväntningarna om deras mål och kan tala öppet med varandra om resultaten. Alla överenskommelser måste alltid vara ”SMART”: Specifika, Mätbara, Accepterbara, Relevanta och Tidssatta. Inom de gränser som överenskommelserna gjorts är anställda fria att bestämma hur de önskar att uppnå sina mål.


Stegen i Resultatorienterat Ledarskap. Process

Resultatorienterat Ledarskap hjälper till att översätta företagets mål till strategiska mål för affärsenheter och individuellas mål. Processen i Resultatorienterat Ledarskap är fördelaktigast gjord uppifrån toppen och ned samt nedifrån och upp till toppen och består av följande steg:

  • Sätta upp mål. Långsiktiga företagsmål;

  • Översättning av företagsmålen till strategiska mål för affärsenheter och individuellas mål;

  • Resultatatorienterade överenskommelser kring mål;

  • Genomförande, självstyrning och ledningsrapportering;

  • Periodiska värderingar, framstegskontroller och anpassningar;


Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)

Forum om Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning  

De senaste ämnena om: Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning.


The Role of Incentives in Results Oriented Management
Incentives are a good predictor of behavior. So I achieve the results - so what? "Show me the incentives". What role a (...)
7
 
 
What is End to End Accountability?
When working with an integrator on a result driven contract, we require they take 'end-to-end accountability' or respons (...)
4
 
 
KPI Examples in a Result Oriented Management Philosophy
Please who can help me to find typical KPIs for a company favoring the Result Oriented Management (ROM) approach? Speci (...)
2
 
 
Best Practices om Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Requirements for Result Oriented Management
This is a very practical and doable management initiative that does work most of the time. However, it requires investme (...)
11
 
 
🥈 To Achive Something, 85% = Attitude and 15% = Skills
85% is attitude & 15% is skills to achieve anything. (...)
9
 
 
🥉 Results Oriented Management and Ethics
Don't you think ROM can lead to unethical behaviour when employees are rushing to finish projects and present results? F (...)
8
 
 
Result Oriented Management versus Management by Objectives
Sounds very much like management by objectives (MBO). What are the differences? (...)
8
 
 
Benefit of Result Oriented Management
I need to find the benefits of result oriented management... Who can help me? Thanks. (...)
7
 
 
Responsibility for Poor Results?
In what circumstances should it be considered the upper management responsibilities when the (sales) figures are down? (...)
5
 
 
Why Result Oriented Mgt?
The involvement of workers in making decisions regarding creating value by any firm can be a good source of competitive (...)
3
 
 
Control as a Tool for Implementation of Result Oriented Management
Trough control the management is able to measure the performance against the set standard, to appraise and coordinate th (...)
0
 
 
Results Oriented Delegation
An important part of results management involves effective delegation of work. An important skill in this area is delega (...)
0
 
 
Managing the Results Oriented Process
The tool allows the individual to take steps towards personal development, achivement of divisional, corporate and then (...)
-1
 
 
Experttips om Result Oriented Management (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Considerations when Setting the Goals

ROM Implementation (...)
   
 
 
 

Setting the Right Results-Oriented Work Climate

ROM Implementation, Best Practices (...)
   
 
 
 

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?

Management, Leadership, HR, Performance Appraisals (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Resultatorienterat Ledarskap med:   Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  SMART (Drucker)  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.