Resultatorienterad Ledarskap (Resultatorienterad Ledning)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

50 itens • 400.766 visitas


Sammanfattning

Vad är ResultatOrienterat ledarskap/Målbaserat ledarskap? Beskrivning

Resultatorienterat Ledarskap är en ledningsstil som beskrivs av Jan Schouten och Wim van Beers, båda med holländskt ursprung.


Resultatorienterat Ledarskapssystemet (eller: ”Resultaatgericht Management” på holländska) syftar till att uppnå maximalt resultat som baseras på tydliga och mätbara överenskommelser som gjorts tidigare.   Resultatorienterat Ledarskap är en ledningsstil som är baserad på idén om att personalen kommer att arbeta med mer entusiasm och nöje, om:

  • Personalen vet tydligt vad som förväntas av dem.

  • Personalen engageras i upprättandet av dessa förväntningar.

  • Personalen tillåts att bestämma själva hur de skall möta dessa förväntningar.

  • Personalen erhåller återkoppling om deras prestation.

I Resultatorienterat Ledarskap sätter chefer upp målen och bestämmer prioriteringarna och tillgängliggör de resurser som är nödvändiga: tid, pengar och kapacitet. De anställda erbjuder sin tid, kunskap och förmågor och indikerar under vilket villkor de kan leverera det krävda resultatet. Genom att göra så, tar de det personliga ansvaret för att uppnå dessa resultat.


Resultatorienterade överenskommelser och SMART

Resultatorienterat Ledarskap är ett ledningssystem som fungerar med de så kallade resultatorienterade överenskommelser. Alla parter har samma förväntningarna om deras mål och kan tala öppet med varandra om resultaten. Alla överenskommelser måste alltid vara ”SMART”: Specifika, Mätbara, Accepterbara, Relevanta och Tidssatta. Inom de gränser som överenskommelserna gjorts är anställda fria att bestämma hur de önskar att uppnå sina mål.


Stegen i Resultatorienterat Ledarskap. Process

Resultatorienterat Ledarskap hjälper till att översätta företagets mål till strategiska mål för affärsenheter och individuellas mål. Processen i Resultatorienterat Ledarskap är fördelaktigast gjord uppifrån toppen och ned samt nedifrån och upp till toppen och består av följande steg:

  • Sätta upp mål. Långsiktiga företagsmål;

  • Översättning av företagsmålen till strategiska mål för affärsenheter och individuellas mål;

  • Resultatatorienterade överenskommelser kring mål;

  • Genomförande, självstyrning och ledningsrapportering;

  • Periodiska värderingar, framstegskontroller och anpassningar;


Särskild Intressegrupp SIG

Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning

 

Requirements for Result Oriented Management
This is a very practical and doable management initiative that does work most of the time. However, it requires investment in time at the beginning mostly. Getting staff to engage may be time-consumin...
10
 
2 kommentarer
To Achive Something, 85% = Attitude and 15% = Skills
85% is attitude & 15% is skills to achieve anything....
9
 
2 kommentarer
Result Oriented Management versus Management by Objectives
Sounds very much like management by objectives (MBO). What are the differences?...
8
 
2 kommentarer
The Role of Incentives in Results Oriented Management
Incentives are a good predictor of behavior. So I achieve the results - so what? "Show me the incentives". What role are incentives playing in results oriented management?...
7
 
1 kommentarer
Benefit of Result Oriented Management
I need to find the benefits of result oriented management... Who can help me? Thanks....
7
 
2 kommentarer
What is End to End Accountability?
When working with an integrator on a result driven contract, we require they take 'end-to-end accountability' or responsibility. I realize that every provider may have another definition for that. W...
5
 
2 kommentarer
Why Result Oriented Mgt?
The involvement of workers in making decisions regarding creating value by any firm can be a good source of competitive advantage. Workers are the best informed about what is needed on ground to make...
3
 
KPI Examples in a Result Oriented Management Philosophy
Please who can help me to find typical KPIs for a company favoring the Result Oriented Management (ROM) approach? Specifically they would be used to estimate the productivity of this trader of energy...
2
 
Control as a Tool for Implementation of Result Oriented Management
Trough control the management is able to measure the performance against the set standard, to appraise and coordinate the various systems [units], to monitor progress, and to adjust the strategy that ...
0
 
2 kommentarer
Results Oriented Delegation
An important part of results management involves effective delegation of work. An important skill in this area is delegating assignments through the lens of the employee. Attention to this substantial...
0
 
3 kommentarer
Managing the Results Oriented Process
The tool allows the individual to take steps towards personal development, achivement of divisional, corporate and then a minimal contribution to sectoral goals. The catch is managing for results and ...
-1
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Results Oriented Management and Ethics
Don't you think ROM can lead to unethical behaviour when employees are rushing to finish projects and present results? For example data manipulation, telling lies etc....
8
 
3 kommentarer

Responsibility for Poor Results?
In what circumstances should it be considered the upper management responsibilities when the (sales) figures are down?...
5
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Result Oriented Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Considerations when Setting the Goals

ROM Implementation
The characteristics of goals can vary in at least three ways and should be taken into account when setting the goals for...

Setting the Right Results-Oriented Work Climate

ROM Implementation, Best Practices
Organization leaders who succeed in creating a results-oriented work climate typically are intensely people-oriented. Th...

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?

Management, Leadership, HR, Performance Appraisals
In many studies the relationship between fairness and effective leadership is studied. Managers and leaders are often re...
Informationskällor

Olika informationskällor om Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Introduction to Results-Based Management

Results-oriented Management
This presentation is about Results-based Management, and includes the following sections: 1. Introduction 2. What is R...

Employee Performance Management and Performance Appraisals (In depth)

Performance Appraisals, Performance Management, Employee Performance
In depth presentation about Performance Management and Performance Appraisal. The presentation clearly explains both con...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Resultatorienterat Ledarskap med:   Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  SMART (Drucker)  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 1-4-2023. Alla namn ™ av deras ägare.