Resultatorienterad Ledarskap (Resultatorienterad Ledning)

Kunskapscenter

   

Uppnå maximalt resultat som är baserat på tydliga och mätbara överenskommelser som gjorts tidigare. Förklaring till Resultatorienterad Ledarskap / Resultatorienterad Ledning (Result Oriented Management) av Jan Schouten och Wim van Beers. ('66)

Innehåll

Premium

Vad är ResultatOrienterat ledarskap/Målbaserat ledarskap? Beskrivning

Resultatorienterat Ledarskap är en ledningsstil som beskrivs av Jan Schouten och Wim van Beers, båda med holländskt ursprung.


Resultatorienterat Ledarskapssystemet (eller: ”Resultaatgericht Management” på holländska) syftar till att uppnå maximalt resultat som baseras på tydliga och mätbara överenskommelser som gjorts tidigare.   Resultatorienterat Ledarskap är en ledningsstil som är baserad på idén om att personalen kommer att arbeta med mer entusiasm och nöje, om:

  • Personalen vet tydligt vad som förväntas av dem.

  • Personalen engageras i upprättandet av dessa förväntningar.

  • Personalen tillåts att bestämma själva hur de skall möta dessa förväntningar.

  • Personalen erhåller återkoppling om deras prestation.

I Resultatorienterat Ledarskap sätter chefer upp målen och bestämmer prioriteringarna och tillgängliggör de resurser som är nödvändiga: tid, pengar och kapacitet. De anställda erbjuder sin tid, kunskap och förmågor och indikerar under vilket villkor de kan leverera det krävda resultatet. Genom att göra så, tar de det personliga ansvaret för att uppnå dessa resultat.


Resultatorienterade överenskommelser och SMART

Resultatorienterat Ledarskap är ett ledningssystem som fungerar med de så kallade resultatorienterade överenskommelser. Alla parter har samma förväntningarna om deras mål och kan tala öppet med varandra om resultaten. Alla överenskommelser måste alltid vara ”SMART”: Specifika, Mätbara, Accepterbara, Relevanta och Tidssatta. Inom de gränser som överenskommelserna gjorts är anställda fria att bestämma hur de önskar att uppnå sina mål.


Stegen i Resultatorienterat Ledarskap. Process

Resultatorienterat Ledarskap hjälper till att översätta företagets mål till strategiska mål för affärsenheter och individuellas mål. Processen i Resultatorienterat Ledarskap är fördelaktigast gjord uppifrån toppen och ned samt nedifrån och upp till toppen och består av följande steg:

  • Sätta upp mål. Långsiktiga företagsmål;

  • Översättning av företagsmålen till strategiska mål för affärsenheter och individuellas mål;

  • Resultatatorienterade överenskommelser kring mål;

  • Genomförande, självstyrning och ledningsrapportering;

  • Periodiska värderingar, framstegskontroller och anpassningar;


Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)


Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning Forumet  

Nya ämnen

  Results Oriented Management and Ethics
Don't you think ROM can lead to unethical behaviour when emp...
 
 
 
 
  The Role of Incentives in Results Oriented Management
Incentives are a good predictor of behavior. So I achieve th...
 
 
 
 
  What is End to End Accountability?
When working with an integrator on a result driven contract,...
 
 
 
 
  Why Result Oriented Mgt?
The involvement of workers in making decisions regarding cre...
 
 
 
 
  Control as a Tool for Implementation of Result Oriented Management
Trough control the management is able to measure the perform...
 
 
 
 
  Results Oriented Delegation
An important part of results management involves effectiv...
 
 
 
 
  Managing the Results Oriented Process
The tool allows the individual to take steps towards persona...
 
 
 
 

Best Practices - Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning
  Requirements for Result Oriented Management
This is a very practical and doable management initiative th...
 
 
 
 
  To Achive Something, 85% = Attitude and 15% = Skills
85% is attitude & 15% is skills to achieve anything....
 
 
 
 
  Result Oriented Management versus Management by Objectives
Sounds very much like management by objectives (MBO). What a...
 
 
 
 
  Benefit of Result Oriented Management
I need to find the benefits of result oriented management......
 
 
 
 
  Responsibility for Poor Results?
In what circumstances should it be considered the upper m...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Result Oriented Management
 

Considerations when Setting the Goals

ROM Implementation...
 
 
 

Setting the Right Results-Oriented Work Climate

ROM Implementation, Best Practices...
 
 
 

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?

Management, Leadership, HR, Performance Appraisals...
 
 

Resurser - Resultatorienterad Ledarskap | Resultatorienterad Ledning
 

Nyheter om Resultatorienterad Ledarskap


     
 

Nyheter om Resultatorienterad Ledning


     
 

Videor om Resultatorienterad Ledarskap


     
 

Videor om Resultatorienterad Ledning


     
 

Presentationer om Resultatorienterad Ledarskap


     
 

Presentationer om Resultatorienterad Ledning


     
 

Mer om Resultatorienterad Ledarskap


     
 

Mer om Resultatorienterad Ledning


     

Jämför Resultatorienterat Ledarskap med:   Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  SMART (Drucker)  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 27-3-2019. Alla namn ™ av deras ägare.