Regressionsanalys

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

28 itens • 422.139 visitas


Sammanfattning

Vad är Regressionsanalys? Beskrivning

Regressionsanalys (Statistiska Framtidsbedömningar/Prognoser) Regressionsanalys är en statistisk framtidsbedömmande modell, som handlar om att beskriva och utvärdera förhållandet mellan en given variabel (de s.k. beroende variablerna) och en eller flera andra variabler (de s.k. oberoende variablerna).


Användningen av Regressionsanalys. Fördelar

Regressionsanalys kan förutsäga resultatet för en given nyckelaffärsindikator (beroende variabel) som baseras på samverkan med andra relaterade affärsdrivande faktorer (förklarande variabler). Till exempel: den tillåter dig till att förutbestämma försäljningsvolym, genom att använda beloppet som spenderas på reklam och annonsering, och på det antal av säljare som du anställer. Naturligtvis kommer en verklig modell att behöva mer variabler och är mycket mer komplex.


Ingen kan egentligen se in i framtiden. Hur som helst kan moderna statistiska metoder, ekonometriska modeller och programvara för BI, affärsintelligens användas till att göra framtidsbedömningar och prognostisera vad som kommer att hända i framtiden.


Regressionsanalysmodeller används för att hjälpa oss att förutsäga värdet på en okänd variabel, genom en eller flera andra variabler vars värden kan förutbestämmas.


Stegen i Regressionsanalys. Process

Det första steget i processen är att identifiera den variabel som vi måste förutsäga (den beroende variablen). Därefter genomför vi multipla regressionsanalyser som fokuserar på variabler som vi önskar att använda som oberoende (förklarande variabler). Multipel regressionsanalysen kommer därefter att identifiera förhållandet mellan den beroende variablen och de oberoende förklarande variablerna. Slutligen framläggs detta som en modell (formel).


Särskild Intressegrupp SIG

Regressionsanalys Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Diskussioner

Forum om Regressionsanalys.


 

How to Perform a Regression Analysis. Main Steps
When it comes to data analysis, regression is one of the most important methods. It is generally used to draw conclusion...
10
 
2 kommentarer
Regression Analysis in Sales Forecasting
I need assistance in the use of regression analysis in sales forecasting. What are some common variables used and how ar...
8
 
1 kommentarer
Explanation of Regression Formula
The regression formula is:
Y = B0 + B1X or: Dependent variable = constant + B...
7
 
Number of Variables in Regression Analysis?
In a cross-sectional study for regression analysis, how many observations should at least be used?...
5
 
1 kommentarer
Difference Between a Random Sample and Time Series
Hi all... I would like to know the basic difference between a random sample and time series..
Can someone please ex...
3
 
2 kommentarer
Theoretical and Statistical Explanations
I would like to understand how to determine the theoretical and statistical explanations and the residuals in the model ...
3
 

Best Practices

Topprankade ämnen om Regressionsanalys. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Regression Analysis Enables one to Determine the most Critical Predictor Variable
Great description of regresion analysis. So well presented that any person with no statistical background can have a fee...
19
 
Regression Analysis Example
Let’s say the demand relationship for apples is:
Q = 120 – 1.8 P
Can you explain exactly what this means? Expl...
6
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Regression Analysis (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Regressionsanalys. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Regression Analysis Diagram

Statistical Forecasting
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Regressionsanalys.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför regressionsanalys med: Dynamisk Regression  |  Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)  |  Exponentiell Utjämning  |  ARIMA  |  Analytisk CRM  |  Operationsanalys


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Regressionsanalys? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 5-7-2022. Alla namn ™ av deras ägare.