Regressionsanalys

Kunskapscenter

Beskriva och utvärdera förhållandet mellan den beroende variabeln och en eller flera oberoende variabler. Förklaring till Regressionsanalys (Regression Analysis). Statistiska framtidsbedömningar.


Vad är Regressionsanalys? Beskrivning

Regressionsanalys (Statistiska Framtidsbedömningar/Prognoser) Regressionsanalys är en statistisk framtidsbedömmande modell, som handlar om att beskriva och utvärdera förhållandet mellan en given variabel (de s.k. beroende variablerna) och en eller flera andra variabler (de s.k. oberoende variablerna).


Användningen av Regressionsanalys. Fördelar

Regressionsanalys kan förutsäga resultatet för en given nyckelaffärsindikator (beroende variabel) som baseras på samverkan med andra relaterade affärsdrivande faktorer (förklarande variabler). Till exempel: den tillåter dig till att förutbestämma försäljningsvolym, genom att använda beloppet som spenderas på reklam och annonsering, och på det antal av säljare som du anställer. Naturligtvis kommer en verklig modell att behöva mer variabler och är mycket mer komplex.


Ingen kan egentligen se in i framtiden. Hur som helst kan moderna statistiska metoder, ekonometriska modeller och programvara för BI, affärsintelligens användas till att göra framtidsbedömningar och prognostisera vad som kommer att hända i framtiden.


Regressionsanalysmodeller används för att hjälpa oss att förutsäga värdet på en okänd variabel, genom en eller flera andra variabler vars värden kan förutbestämmas.


Stegen i Regressionsanalys. Process

Det första steget i processen är att identifiera den variabel som vi måste förutsäga (den beroende variablen). Därefter genomför vi multipla regressionsanalyser som fokuserar på variabler som vi önskar att använda som oberoende (förklarande variabler). Multipel regressionsanalysen kommer därefter att identifiera förhållandet mellan den beroende variablen och de oberoende förklarande variablerna. Slutligen framläggs detta som en modell (formel).


Särskild Intressegrupp SIG - Regressionsanalys


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Regressionsanalys  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Regression Analysis Enables one to Determine the most Critical Predictor Variable
Great description of regresion analysis. So well presented t...
 
 
 
 
  Regression Analysis in Sales Forecasting (1 reaktioner)
I need assistance in the use of regression analysis in sa...
 
 
 
 
  Explanation of Regression Formula
The regression formula is: Y = B0 + B1
 
 
 
 
  Regression Analysis Example (2 reaktioner)
Let’s say the demand relationship for apples is: Q = 120 – ...
 
 
 
 
  Number of Variables in Regression Analysis? (1 reaktioner)
In a cross-sectional study for regression analysis, how many...
 
 
 
 
  Difference Between a Random Sample and Time Series (2 reaktioner)
Hi all... I would like to know the basic difference between ...
 
 
 
 
  Theoretical and Statistical Explanations
I would like to understand how to determine the theoretical ...
 
 
 
 

Best Practices - Regressionsanalys

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - Regression Analysis

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Regressionsanalys

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Regression Analys


     
 

Nyheter om Statistik Prognoser


     
 

Videor om Regression Analys


     
 

Videor om Statistik Prognoser


     
 

Presentationer om Regression Analys


     
 

Presentationer om Statistik Prognoser


     
 

Mer om Regression Analys


     
 

Mer om Statistik Prognoser


     

Jämför regressionsanalys med: Dynamisk Regression  |  Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)  |  Exponentiell Utjämning  |  ARIMA  |  Analytisk CRM  |  Operationsanalys


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 21-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.