Regressionsanalys

Kunskapscenter

   

Beskriva och utvärdera förhållandet mellan den beroende variabeln och en eller flera oberoende variabler. Förklaring till Regressionsanalys (Regression Analysis). Statistiska framtidsbedömningar.

Innehåll

Premium

Vad är Regressionsanalys? Beskrivning

Regressionsanalys (Statistiska Framtidsbedömningar/Prognoser) Regressionsanalys är en statistisk framtidsbedömmande modell, som handlar om att beskriva och utvärdera förhållandet mellan en given variabel (de s.k. beroende variablerna) och en eller flera andra variabler (de s.k. oberoende variablerna).


Användningen av Regressionsanalys. Fördelar

Regressionsanalys kan förutsäga resultatet för en given nyckelaffärsindikator (beroende variabel) som baseras på samverkan med andra relaterade affärsdrivande faktorer (förklarande variabler). Till exempel: den tillåter dig till att förutbestämma försäljningsvolym, genom att använda beloppet som spenderas på reklam och annonsering, och på det antal av säljare som du anställer. Naturligtvis kommer en verklig modell att behöva mer variabler och är mycket mer komplex.


Ingen kan egentligen se in i framtiden. Hur som helst kan moderna statistiska metoder, ekonometriska modeller och programvara för BI, affärsintelligens användas till att göra framtidsbedömningar och prognostisera vad som kommer att hända i framtiden.


Regressionsanalysmodeller används för att hjälpa oss att förutsäga värdet på en okänd variabel, genom en eller flera andra variabler vars värden kan förutbestämmas.


Stegen i Regressionsanalys. Process

Det första steget i processen är att identifiera den variabel som vi måste förutsäga (den beroende variablen). Därefter genomför vi multipla regressionsanalyser som fokuserar på variabler som vi önskar att använda som oberoende (förklarande variabler). Multipel regressionsanalysen kommer därefter att identifiera förhållandet mellan den beroende variablen och de oberoende förklarande variablerna. Slutligen framläggs detta som en modell (formel).


Regressionsanalys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Regressionsanalys Forumet  

Nya ämnen

  Regression Analysis Example
Let’s say the demand relationship for apples is:
Q = 120 – 1.8 P
Can you explain exactly what this means? Explain how, as a business manager...
     
 
  Explanation of Regression Formula
The regression formula is:
Y = B0 + B1X or: Dependent variable = constant + B1independent variab...
     
 
  Difference Between a Random Sample and Time Series
Hi all... I would like to know the basic difference between a random sample and time series..
Can someone please explain this?...
     
 

Best Practices - Regressionsanalys
  Regression Analysis Enables one to Determine the most Critical Predictor Variable
Great description of regresion analysis. So well presented that any person with no statistical background can have a feel of the beauty of this rather...
     
 
  Regression Analysis in Sales Forecasting
I need assistance in the use of regression analysis in sales forecasting. What are some common variables used and how are they assigned? Has an...
     
 
  Number of Variables in Regression Analysis?
In a cross-sectional study for regression analysis, how many observations should at least be used?...
     
 Allt du behöver veta om management


  Theoretical and Statistical Explanations
I would like to understand how to determine the theoretical and statistical explanations and the residuals in the model (serial correlation)....
     
 

Expert Tips (ENG) - Regression AnalysisUtveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Regressionsanalys
 

Nyheter om Regression Analys


     
 

Nyheter om Statistik Prognoser


     
 

Videor om Regression Analys


     
 

Videor om Statistik Prognoser


     
 

Presentationer om Regression Analys


     
 

Presentationer om Statistik Prognoser


     
 

Mer om Regression Analys


     
 

Mer om Statistik Prognoser


     Accelerera din managementkarriärJämför regressionsanalys med: Dynamisk Regression  |  Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)  |  Exponentiell Utjämning  |  ARIMA  |  Analytisk CRM  |  Operationsanalys


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 20-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.