Riskhantering och RAROC

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Analysera och göra en riskvärdering. Förklaring till Riskhantering och RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital, Riskjusterat avkastning på kapital).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är RAROC? Beskrivning

RAROC är ett riskjusterande ramverk för mätning och styrning av lönsamhet. Det är ett verktyg för att mäta riskjusterad finansiell prestation. Och den erbjuder en uniform bild av lönsamhet mellan företag (strategiska affärsenheter/divisioner). RAROC och besläktade koncept som RORAC och RARORAC används främst inom (olika affärsavdelningar) banker och försäkringsbolag. RAROC definieras som förhållandet till riskjusterad avkastning till ekonomiskt kapital.
 

Historia bakom RAROC

Utvecklingen av RAROC-metodologin började under det sena 70-talet som initierades av en grupp på Bankers Trust. Deras ursprungliga idé var att mäta bankens kreditrisker i portföljen, så väl som beloppet av eget kapital kapital som var nödvändigt för att begränsa exponeringen till bankinsättare och andra skuldhållare till en specificerad sannolikhet av förlust. Sedan dess har ett antal andra stora banker utvecklat RAROC (eller RAROC-liknande system). Deras syfte är ofta att kvantifiera beloppet av eget kapital kapital som är nödvändigt för att stötta alla deras funktionella aktiviteter. Avgiftsbaserade och handelsaktiviteter, så väl som traditionell låneverksamhet.


RAROC-system allokerar kapital av två grundläggande skäl: (1) riskhantering och (för 2) resultatutvärdering. För riskhanteringsyften är det huvudsakliga målet att allokera kapital till individuella affärsenheter för att bestämma bankens optimala kapitalstruktur. Denna process innebär beräkning av hur mycket risk(volatilitet) som varje affärsenhet bidrar till den totala risken hos banken och, dessutom, till bankens totala kapitalkravsbehov.
För resultatutvärderingsyften, RAROC-systemen överlåter kapital till affärsenheterna. Som en del av en process för att bestämma det riskjusterade avkastningen och, slutligen, det ekonomiska mervärde hos varje affärsenhet. Det ekonomiska mervärdet hos varje affärsenhet, definierat i detalj nedan, är helt enkelt enhetens justerade nettovinst minus kapitalkostnaden (det tilldelade beloppet av eget kapital kapital allokerat till enheten gånger den krävda avkastningen på aktien). Målsättningen i detta fall är att mäta affärsenhetens bidrag till aktieägarvärdet. Och således, att tillhandahålla en grund för effektfullt kapitalbudgetering- och incitamentskompensation på affärsenhetsnivå.


Ekonomiskt kapital och tre typer av risk

Ekonomiskt kapital tillskrivs på en grund utav tre riskfaktorer:

 • Marknadsrisk,
 • Kreditrisk och
 • Operativa risk.

Ekonomiska kapitalmetodologier kan tillämpas mellan produkter, beställare, avdelningar och andra segmenteringar. Som efterfrågats för att mäta bestämda typer av resultat. Det resulterande kapital som tillskrivs till varje affärsområde, tillhandahåller det finansiella ramverket för att förstå och utvärdera hållbara resultat och för att aktivt leda sammansättningen av affärsportföljen. Detta möjliggör för ett finansiellt företag till att öka aktieägarvärde, vid omfördelat kapital till de affärer, som tillhandahåller högt strategiskt värde och hållbar avkastning, eller med långsiktig potentiell tillväxt och lönsamhet.
 

Ekonomisk vinst

Ekonomisk vinst utformas i RAROC genom att inkorporera kostnaden av eget kapital kapital. Detta baseras på den marknadskrävda avkastning från att inneha ett företags egna kapital instrument, för att bedöma huruvida aktieägarvärde skapats. Ekonomisk vinst mäter avkastningen som genereras i varje bransch överstigande kostnaden av eget kapital kapital. Aktieägarvärde ökas, om kapital kan vara sysselsatt till en avkastning överstigande bank kostnaden av eget kapital. På motsvarande sätt, när avkastningen inte överskrider kostnaden av eget kapital kapital, då minskas aktieägarvärde och en mer effektfull utveckling av detta kapital bör sökas.


Värdet av riskhantering

Effektiv riskhantering kan utgöra värde enligt följande dimensioner (mer eller mindre i ordnad grad av betydelse):

 1. Uppfyllelse och förhindrande Proaktiv Riskhanteringmodell

  • Undvik kriser i egen organisation.
  • Undvik kriser i andra organisationer.
  • Uppfyllelse med företagsstandarder för styrning.
  • Undvik ett personligt ansvar hos chefer.
 2. Operationell prestation

  • Förstå hela riskbilden som organisationen kan möta.
  • Utvärdera affärsstrategirisker.
  • Uppnå bästa tillämpning.
 3. Företagets anseende/rykte

  • Skydd av företagets anseende.
 4. Aktieägarvärdesförbättring

  • Öka på kapitaltilldelningen.
  • Förbättra avkastningen genom Värdebaseradstyrning/ Value Based Management.

Proaktiv Riskhantering

Proaktive Risk Management (Riskhanteringen) utvärderar:

 • Sannolikheten för att risker kan uppstå,
 • Riskhändelser orsaksfaktorer,
 • Riskhändelser,
 • Sannolikheten för påverkan,
 • Få effekt drivfaktor, före riskera som äger rum faktiskt (bilden: Proaktiv Riskhantering - Smith och Merritt).

Bok: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk -

Bok: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management -

Bok: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners -

Bok: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance) -


Riskhantering och RAROC Forumet
  Environmental Risk Factors by Saunders
Anybody knows about the model of environmental fac...
     
 
  Introducing a Loss Event Database
Hi everyone! My problem is that I would like to
     
 
  List of Typical Project Risks
Anyone have a good list of typical risks to consid...
     
 
  Enterprise Risk Management
In the modern day risk has become an integral part...
     
 
  What are the Main Procedures of Operational Risk Management?
What are the main procedures involved in operation...
     
 
  Risk Management in the Electrical Energy Sector
Can anyone tell me the ideal risk management syste...
     
 
  Global Financial Pandemonium
The global financial pandemonium goes beyond the i...
     
 
  Banks have managed the wrong risks
Over the last couple of years, financial instituti...
     
 
  Meaning of Risk and Risk Events
One could define RISK as: the uncertainity in des...
     
 

Riskhantering och RAROC Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Riskhantering och RAROC Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Riskhantering och RAROC Premium
  Risk Versus Uncertainty
In the management of risk, what is the distinction...
     
 

Expert Tips (ENG) - Risk Management and RAROC Premium
 

The Levels of RiskBli Medlem

The following hierarchy describes risks types Usage (application): Risk Hierarchy
 
 
 

Critical Success Factors of RMBli Medlem

In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of...
Usage (application): Improve your RM process
 
 
 

Strategic versus Financial Risk ManagementBli Medlem

STRATEGIC Risk Management in a company usua...
Usage (application): Comparison of Typical Activities
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk AnalysisBli Medlem

In their 2000 book "Managing Crises Before they ha...
Usage (application): Risk Management, Crisis Management
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive AdvantageBli Medlem

Since events tend to be repetitive over time, many...
Usage (application): Strategic Risk Management
 
 
 

Why Society is More Risky than BeforeBli Medlem

In his 1992 book "  
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?Bli Medlem

Firms practicing strategic risk management:
1...
Usage (application): Strategic Risk Management, Best Practices
 
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?Bli Medlem

The financial crisis of 2008 has been partly the r...
Usage (application): Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on RiskBli Medlem

Risk is an essential part of any investment.
...
Usage (application): Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
 
 

Resurser - Riskhantering och RAROC Premium
 

Nyheter om Riskhantering RarocBli Medlem


     
 

Nyheter om Riskledning Ekonomisk KapitalBli Medlem


     
 

Videor om Riskhantering RarocBli Medlem


     
 

Videor om Riskledning Ekonomisk KapitalBli Medlem


     
 

Presentationer om Riskhantering RarocBli Medlem


     
 

Presentationer om Riskledning Ekonomisk KapitalBli Medlem


     
 

Mer om Riskhantering RarocBli Medlem


     
 

Mer om Riskledning Ekonomisk KapitalBli Medlem


     

Jämför med: Rimlighetsteori  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Reala Optioner Luehrman  |  CAPM-modellen  |  PRVit-systemet, PRVit-metoden  |  Z-Score
 

Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.