Riskhantering och RAROC

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Analysera och göra en riskvärdering. Förklaring till Riskhantering och RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital, Riskjusterat avkastning på kapital).


Vad är RAROC? Beskrivning

RAROC är ett riskjusterande ramverk för mätning och styrning av lönsamhet. Det är ett verktyg för att mäta riskjusterad finansiell prestation. Och den erbjuder en uniform bild av lönsamhet mellan företag (strategiska affärsenheter/divisioner). RAROC och besläktade koncept som RORAC och RARORAC används främst inom (olika affärsavdelningar) banker och försäkringsbolag. RAROC definieras som förhållandet till riskjusterad avkastning till ekonomiskt kapital.
 

Historia bakom RAROC

Utvecklingen av RAROC-metodologin började under det sena 70-talet som initierades av en grupp på Bankers Trust. Deras ursprungliga idé var att mäta bankens kreditrisker i portföljen, så väl som beloppet av eget kapital kapital som var nödvändigt för att begränsa exponeringen till bankinsättare och andra skuldhållare till en specificerad sannolikhet av förlust. Sedan dess har ett antal andra stora banker utvecklat RAROC (eller RAROC-liknande system). Deras syfte är ofta att kvantifiera beloppet av eget kapital kapital som är nödvändigt för att stötta alla deras funktionella aktiviteter. Avgiftsbaserade och handelsaktiviteter, så väl som traditionell låneverksamhet.


RAROC-system allokerar kapital av två grundläggande skäl: (1) riskhantering och (för 2) resultatutvärdering. För riskhanteringsyften är det huvudsakliga målet att allokera kapital till individuella affärsenheter för att bestämma bankens optimala kapitalstruktur. Denna process innebär beräkning av hur mycket risk(volatilitet) som varje affärsenhet bidrar till den totala risken hos banken och, dessutom, till bankens totala kapitalkravsbehov.
För resultatutvärderingsyften, RAROC-systemen överlåter kapital till affärsenheterna. Som en del av en process för att bestämma det riskjusterade avkastningen och, slutligen, det ekonomiska mervärde hos varje affärsenhet. Det ekonomiska mervärdet hos varje affärsenhet, definierat i detalj nedan, är helt enkelt enhetens justerade nettovinst minus kapitalkostnaden (det tilldelade beloppet av eget kapital kapital allokerat till enheten gånger den krävda avkastningen på aktien). Målsättningen i detta fall är att mäta affärsenhetens bidrag till aktieägarvärdet. Och således, att tillhandahålla en grund för effektfullt kapitalbudgetering- och incitamentskompensation på affärsenhetsnivå.


Ekonomiskt kapital och tre typer av risk

Ekonomiskt kapital tillskrivs på en grund utav tre riskfaktorer:

 • Marknadsrisk,
 • Kreditrisk och
 • Operativa risk.

Ekonomiska kapitalmetodologier kan tillämpas mellan produkter, beställare, avdelningar och andra segmenteringar. Som efterfrågats för att mäta bestämda typer av resultat. Det resulterande kapital som tillskrivs till varje affärsområde, tillhandahåller det finansiella ramverket för att förstå och utvärdera hållbara resultat och för att aktivt leda sammansättningen av affärsportföljen. Detta möjliggör för ett finansiellt företag till att öka aktieägarvärde, vid omfördelat kapital till de affärer, som tillhandahåller högt strategiskt värde och hållbar avkastning, eller med långsiktig potentiell tillväxt och lönsamhet.
 

Ekonomisk vinst

Ekonomisk vinst utformas i RAROC genom att inkorporera kostnaden av eget kapital kapital. Detta baseras på den marknadskrävda avkastning från att inneha ett företags egna kapital instrument, för att bedöma huruvida aktieägarvärde skapats. Ekonomisk vinst mäter avkastningen som genereras i varje bransch överstigande kostnaden av eget kapital kapital. Aktieägarvärde ökas, om kapital kan vara sysselsatt till en avkastning överstigande bank kostnaden av eget kapital. På motsvarande sätt, när avkastningen inte överskrider kostnaden av eget kapital kapital, då minskas aktieägarvärde och en mer effektfull utveckling av detta kapital bör sökas.


Värdet av riskhantering

Effektiv riskhantering kan utgöra värde enligt följande dimensioner (mer eller mindre i ordnad grad av betydelse):

 1. Uppfyllelse och förhindrande Proaktiv Riskhanteringmodell

  • Undvik kriser i egen organisation.
  • Undvik kriser i andra organisationer.
  • Uppfyllelse med företagsstandarder för styrning.
  • Undvik ett personligt ansvar hos chefer.
 2. Operationell prestation

  • Förstå hela riskbilden som organisationen kan möta.
  • Utvärdera affärsstrategirisker.
  • Uppnå bästa tillämpning.
 3. Företagets anseende/rykte

  • Skydd av företagets anseende.
 4. Aktieägarvärdesförbättring

  • Öka på kapitaltilldelningen.
  • Förbättra avkastningen genom Värdebaseradstyrning/ Value Based Management.

Proaktiv Riskhantering

Proaktive Risk Management (Riskhanteringen) utvärderar:

 • Sannolikheten för att risker kan uppstå,
 • Riskhändelser orsaksfaktorer,
 • Riskhändelser,
 • Sannolikheten för påverkan,
 • Få effekt drivfaktor, före riskera som äger rum faktiskt (bilden: Proaktiv Riskhantering - Smith och Merritt).

Bok: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk -

Bok: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management -

Bok: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners -

Bok: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance) -


Särskild Intressegrupp SIG - Riskhantering och RAROC


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Forum - Riskhantering och RAROC  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  List of Typical Project Risks (5 reaktioner)
Anyone have a good list of typical risks to consider when cr...
 
 
 
 
  Meaning of Risk and Risk Events (1 reaktioner)
One could define RISK as: the uncertainity in desired outco...
 
 
 
 
  Banks have managed the wrong risks (6 reaktioner)
Over the last couple of years, financial institutions have b...
 
 
 
 
  Enterprise Risk Management (1 reaktioner)
In the modern day risk has become an integral part of every ...
 
 
 
 
  Risk Management in the Electrical Energy Sector (1 reaktioner)
Can anyone tell me the ideal risk management system that can...
 
 
 
 
  Laboratory Biorisk Management
I need some information or references about the AMP model of...
 
 
 
 
  Environmental Risk Factors by Saunders (1 reaktioner)
Anybody knows about the model of environmental factors by Ma...
 
 
 
 
  Introducing a Loss Event Database
Hi everyone! My problem is that I would like to introduce...
 
 
 
 
  What are the Main Procedures of Operational Risk Management? (4 reaktioner)
What are the main procedures involved in operational risk ma...
 
 
 
 
  Global Financial Pandemonium (1 reaktioner)
The global financial pandemonium goes beyond the issue of co...
 
 
 
 

Best Practices - Riskhantering och RAROC

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Risk Versus Uncertainty (9 reaktioner)
In the management of risk, what is the distinction between r...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Risk Management and RAROC

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

The Levels of Risk

Risk Hierarchy...
 
 
 

Critical Success Factors of RM

Improve your RM process...
 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

Comparison of Typical Activities...
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management...
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management...
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management...
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices...
 
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility...
 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management...
 
 

Resurser - Riskhantering och RAROC

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Riskhantering Raroc


     
 

Nyheter om Riskledning Ekonomisk Kapital


     
 

Videor om Riskhantering Raroc


     
 

Videor om Riskledning Ekonomisk Kapital


     
 

Presentationer om Riskhantering Raroc


     
 

Presentationer om Riskledning Ekonomisk Kapital


     
 

Mer om Riskhantering Raroc


     
 

Mer om Riskledning Ekonomisk Kapital


     

Jämför med: Rimlighetsteori  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Reala Optioner Luehrman  |  CAPM-modellen  |  PRVit-systemet, PRVit-metoden  |  Z-Score
 

Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 16-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.