Risicomanagement en RAROC

Kenniscentrum

12manage is looking for students!

Het analyseren van de waarde van risico. Verklaring van Risk-Adjusted Return on Capital. RAROC.


Wat is RAROC? Beschrijving

RAROC is een voor risicogecorrigeerde methode om rentabiliteit te meten en winstgevendheid te managen. Het is een hulpmiddel om voor risicoaangepaste financiŽle prestatie te meten. En het biedt een eenvormige zienswijze op winstgevendheid over ondernemingen (Strategische Business Units / Divisies). RAROC en verwante concepten zoals RORAC en RARORAC worden hoofdzakelijk gehanteerd binnen (divisies van) banken en verzekeringsmaatschappijen. RAROC wordt gedefiniŽerd als de ratio voor risico-aangepaste opbrengst op economisch kapitaal.
 

Geschiedenis van RAROC

De ontwikkeling van de RAROC methodologie begon in de recente jaren '70, gestart door een groep in Bankers Trust. Hun originele idee was het risico van de†kredietportefeuille van de bank, evenals de hoeveelheid aandelenkapitaal te meten die noodzakelijk is om de blootstelling te beperken van de bewaargevers en andere schuldhouders van de bank†aan een gespecificeerde waarschijnlijkheid van verlies. Sedertdien hebben een aantal andere grote banken RAROC (of de gelijkaardige systemen van RAROC) ontwikkeld. Hun doel is in de meeste gevallen de hoeveelheid aandelenkapitaal te kwantificeren, die noodzakelijk is om elk van hun operationele†activiteiten te ondersteunen. Op vergoedingen gebaseerde activiteiten en handelsactiviteiten, evenals traditionele leenactiviteiten.


RAROC systemen alloceren kapitaal om twee basisredenen: (1) risicomanagement en (2) prestatie-evaluatie. Voor risicomanagement doeleinden, is het belangrijkste doel van het kapitaal alloceren aan individuele business units om†de optimale kapitaalstructuur van de bank te bepalen. Dit proces impliceert het schatten van de hoeveel†risico (volatiliteit) welke elke business unit bijdraagt tot het totale risico van de bank en, vandaar, tot de algemene kapitaalbehoeftes†van de bank.
Voor prestatie-evaluatie doeleinden, wijzen RAROC systemen kapitaal aan business units toe. Als een onderdeel van een proces om het risico-aangepaste winstpercentage en, uiteindelijk, de economische toegevoegde waarde van elk business unit te bepalen. De economische toegevoegde waarde, die hieronder in detail wordt behandeld,†is simpelweg het aangepaste netto inkomen van de unit minus een kapitaal last (de hoeveelheid aandelenkapitaal dat is gealloceerd aan de unit maal de†vereiste opbrengst aandelenkapitaal). De doelstelling in dit geval is bijdrage van een de bedrijfseenheid tot aandeelhouderswaarde te meten. En, dus, om een basis voor effectieve toewijzing van kapitaal†en voor†prestatiebeloning op het niveau van de Business Unit te bieden.


Economisch Kapitaal en drie soorten Risico

Economisch kapitaal wordt toegerekend op basis van drie risicofactoren:

 • Marktrisico,
 • Kredietrisico, en
 • Operationeel risico.

Economisch kapitaal†methodologieŽn kunnen worden toegepast dwars over over producten, cliŽnten, business lines en andere segmentaties. Waar het maar nodig is om bepaalde soorten prestatie te meten. Het resulterende kapitaal dat aan†business line†wordt toegerekend biedt het financiŽle raamwerk om duurzame prestatie te begrijpen en te evalueren, en om de samenstelling van de bedrijfsportefeuille actief te managen. Dit stelt een financieel bedrijf in staat om aandeelhouderswaarde te verhogen, door kapitaal te heralloceren†aan dŪe ondernemingen welke een hoge strategische waarde en duurzame opbrengsten bieden, of die met een groei- en winstgevendheidpotentieel op lange termijn hebben.
 

Economic Profit

Economic Profit†werkt verder met†RAROC door de kosten van aandelenkapitaal op te nemen. Dit is gebaseerd op het door de markt vereiste opbrengstpercentage van het houden van de aandeleninstrumenten van een bedrijf, om te beoordelen of aandeelhouderswaarde wordt gecreŽerd. Economic Profit†meet de opbrengst die wordt gegenereerd door elke business line boven†de kosten van aandelenkapitaal. De aandeelhouderswaarde†neemt toe†als het kapitaal tegen een opbrengst kan worden aangewend die†meer is dan de kosten van de bank op het aandelenkapitaal. Op dezelfde manier neemt de aandeelhoudersrijkdom af wanneer de opbrengsten niet de kosten van aandelenkapitaal overtreffen, en dan zou een†effectievere plaatsing van dat kapitaal moeten worden gezocht.


De waarde van Risicomanagement

EfficiŽnt Risicomanagement kan waarde opleveren in de volgende dimensies (min of meer in volgorde van belangrijkheid):

 1. Compliance en Preventie Het pro-actieve model van het Risicomanagement

  • Vermijd crises in de eigen organisatie.
  • Vermijd crises in andere organisaties.
  • Leef corporate governance normen na.
  • Vermijd persoonlijke aansprakelijkheid van managers.
 2. Operationele†Prestatie

  • Begrijp de volledige reeks van risico's die de organisatie onder ogen ziet.
  • Evalueer bedrijfsstrategische risico's.
  • Bereik best practices.
 3. Corporate Reputatie

  • Bescherming van Corporate Reputatie.
 4. Verhoging van Aandeelhouderswaarde

  • Verbeter de kapitaal toerekening.
  • Verbeter de opbrengsten door Value Based Management (Waardesturing).

Pro-actief Risicomanagement

Pro-actief Risicomanagement evalueert:

 • De waarschijnlijkheid dat†een risico zal optreden,
 • De factoren die een†risico gebeurtenis veroorzaken,
 • De risico gebeurtenissen,
 • De waarschijnlijkheid van effecten / impact,
 • De drijvende factoren van het effect, voorafgaand aan het risico dat eigenlijk (figuur plaatsvindt: Pro-actief Risicomanagement - Smith en Merritt).

Boek: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk -

Boek: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management -

Boek: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners -

Boek: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance) -


Special Interest Group - Risicomanagement


Special Interest Group (73 leden)


Forum - Risicomanagement  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  List of Typical Project Risks (5 reacties)
Anyone have a good list of typical risks to consider when cr...
 
 
 
 
  Meaning of Risk and Risk Events (1 reacties)
One could define RISK as: the uncertainity in desired outco...
 
 
 
 
  Banks have managed the wrong risks (6 reacties)
Over the last couple of years, financial institutions have b...
 
 
 
 
  Enterprise Risk Management (1 reacties)
In the modern day risk has become an integral part of every ...
 
 
 
 
  Risk Management in the Electrical Energy Sector (1 reacties)
Can anyone tell me the ideal risk management system that can...
 
 
 
 
  Laboratory Biorisk Management
I need some information or references about the AMP model of...
 
 
 
 
  Environmental Risk Factors by Saunders (1 reacties)
Anybody knows about the model of environmental factors by Ma...
 
 
 
 
  Introducing a Loss Event Database
Hi everyone! My problem is that I would like to introduce...
 
 
 
 
  What are the Main Procedures of Operational Risk Management? (4 reacties)
What are the main procedures involved in operational risk ma...
 
 
 
 
  Global Financial Pandemonium (1 reacties)
The global financial pandemonium goes beyond the issue of co...
 
 
 
 

Best Practices - Risicomanagement

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.


  Risk Versus Uncertainty (9 reacties)
In the management of risk, what is the distinction between r...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Risk Management and RAROC

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

The Levels of Risk

Risk Hierarchy...
 
 
 

Critical Success Factors of RM

Improve your RM process...
 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

Comparison of Typical Activities...
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management...
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management...
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management...
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices...
 
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility...
 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management...
 
 

Hulpbronnen - Risicomanagement

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Risicomanagement Methode


     
 

Nieuws over Risicomanagement Economisch Kapitaal


     
 

Video's over Risicomanagement Methode


     
 

Video's over Risicomanagement Economisch Kapitaal


     
 

Presentaties over Risicomanagement Methode


     
 

Presentaties over Risicomanagement Economisch Kapitaal


     
 

Meer over Risicomanagement Methode


     
 

Meer over Risicomanagement Economisch Kapitaal


     

Vergelijk met: Plausibiliteitstheorie  |† Strategisch Risicomanagement  |† Real Options-analyse  |† CAPM  |† PRVit  |† Z-Score
 

Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 15-9-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.