RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces

Kenniscentrum

   

Het identificeren van rollen en verantwoordelijkheden in veranderingsprocessen. Verklaring van de RACI-Methode (RACI-Model, RACI-Proces). RASCI en RASIC.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

RASCI- grafiekRACI- grafiek Wat is het RACI model? Beschrijving

Het RACI-model is een vrij ongecompliceerd hulpmiddel dat voor het identificeren van rollen en verantwoordelijkheden tijdens een organisatorisch veranderingsproces kan worden gebruikt. Natuurlijk werken transformatieprocessen niet automatisch of autonoom. De mensen moeten iets doen zodat de verandering van de processen zal plaats vinden. Daarom is het nuttig om te beschrijven wat door wie zou moeten worden gedaan zodat een transformatieproces zal plaats vinden.
 

In plaats van de terminologie RACI, worden soms ook de concepten RASCI of RASIC gehanteerd.


De betekenis van de afkorting RACI. Acroniem

 • R = Verantwoordelijk (Responsible). De persoon is eigenaar van het probleem / project.
 • A = aan wie "R" Verantwoording verschuldigd is (Accountable). Hij of zij moet het werk ondertekenen of goedkeuren alvorens het O.K. is.
 • S = kan Steunend (Supportive) zijn. Kan middelen bieden of kan een ondersteunende rol in de implementatie spelen.
 • C = zou moeten worden Geraadpleegd (Consulted). Heeft informatie en/of capaciteit die nodig is om het werk te voltooien.
 • I = zou Geïnformeerd moeten worden. Moet op de hoogte gesteld van de resultaten, maar hoeft niet te worden geraadpleegd.


Stappen in een RACI-proces

 1. Identificeer alle betrokken processen / activiteiten en maak een lijst van hen aan de linkerkant van de grafiek.

 2. Identificeer alle rollen en maak een lijst van hen aan de bovenkant van de grafiek.

 3. Voltooi de cellen van de grafiek: identificeer wie de R, A, S, C, I voor elk proces heeft.

 4. Elk proces zou bij voorkeur precies één "R" moeten hebben als algemeen principe. Er is een hiaat wanneer er een proces is dat geen "R" heeft. Een overlapping komt voor wanneer er veelvoudige rollen bestaan die een "R" voor een bepaald proces hebben.

 5. Los overlappingen op. Elk proces in een rolverantwoordelijkheidskaart zou slechts één „R“ moeten bevatten om een unieke proceseigenaar aan te duiden. In het geval van veelvoudige R-en, is er een behoefte om de subprocessen verder te detailleren, om de individuele verantwoordelijkheden te scheiden.

 6. Los Hiaten op. Waar geen rol geïdentificeerd is die de "R" voor een proces heeft, moet het individu met de autoriteit voor de roldefinitie bepalen welke bestaande of nieuwe rol ervoor verantwoordelijk is. Werk de RASCI kaart bij en verduidelijk de rol met het individu dat die rol vervult.


RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces Forum
  CAIRO Roles | RACIO Matrix
In my opinion, CAIRO is more complete: O stands for Omit, concerning incompatible roles.
The extra O improves governance. Everything else is good, provided it is lived within the organization and doesn't remain a paper....
     
 
  The PSCI Model on Role Clarity
Whats the difference between RASCI and PSCI Model?
PSCI stands for:
P - Primary
S - Shared
C - Contributory
I - Informed
My understanding is it's used to achieve role clarity (clarifying who is accountable for what?) and...
     
 
  RASCI for Construction Company
Hi Everybody, did anyone use this technique for construction processes, say constructing a large building or construction, to distribute the responsibilities between the different company roles?
Can we use MS Project showing a schedule for proj...
     
 
  Corporate Level RACI: Authority Matrix
We are trying to define a corporate level authority matrix, the RACI model was submitted and discussed in high level, but the argument is that RACI model is used for projects.
I am confused, kindly anyone can help me to clear this confusion....
     
 
  How do I Create a List of All Processes in a Company?
Hi everybody, I'm a new intern of a company and I need to develop a roles and responsibility matrix. My question is: how could I list all the processes within the whole company?
I'm trying to do it top down, but it seems to be a challenge...
     
 
  Responsibility versus Accountability
Lately I have been thinking about the difference of responsibility and accountability... Would like to listen to view points and thoughts... Here's mine:
Responsibility - I refer responsibility as u...
     
 
  DACI Matrix Instead of RACI
What I use as an acronym is DACI:
D - Doer,
A - Accountable
C - to be Consulted,
I - to be Informed.
Using the D instead of the R - Responsible, eliminates the confusion between these two roles when using the matrix.
I d...
     
 
  PP Stand Point in Agile Methodology
Hi, could anyone help me to understand the project manager's stand point in agile methodology where every individual in the delivery team has to be aligned with RACIs?...
     
 
  Books and Articles on RACI Method
Hi, I need information about existing books (literature) on RACI methodology....
     
 
  What is RASIC? Definition
After deliberating too much on support versus consult, we use the "S" to mean support, including providing supporting information or capabilities. And the "C" to mean "Consult" for the controlling document, i.e. policy, procedure, work instruction, ...
     
 
  Ratio of A to R's in disparate Sales territories
My recent experience is identifying too many "R's" in Sales positions who do their best but may underperform with limited review and/or recourse. This is especially true where ratio of "R's" to "A" is high in a large and/or disparate region e.g. ...
     
 
  Synonyms of RACI Chart
You may also encounter the term Accountability Matrix or Responsibility Matrix or CIDA Matrix (Consult, Inform, Doer, Accountable)....
     
 
  The big plus of using RACI
Without finding persons who agree to be responsible and/or accountable for an action, the day-to-day demands of our busy jobs will quickly win from the orginal good intentions we had at the moment the project was started....
     
 
  History of RACI - Who Invented it?
I have been using the RACI technique for some time (applying it to my work in information quality and data governance). I am currently writing a book and wanted to include the RACI technique as it applies to info quality work. I'm looking for the s...
     
 

RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces Special Interest Group


Special Interest Group

RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces Premium
  The RACI Technique for Business Analysts
The role of a Business Analyst within the project environment is to engage with a multitude of stakeholders (technical and business people) about their requirements and needs for a considered solution.
To avoid speaking with the wrong people or ...
     
 

Expert Tips (ENG) - RACI Method | RACI Roles | RACI Model | RACI Process Premium
 

Vertical RACI Analysis

If you find for any role:
* Lots of R's: Can or needs this person stay on top of so much? Can the decision/activity be broken into smaller, more ...
Usage (application): RACI Review
 
 
 

Horizontal RACI Analysis

If you find in any activity:
* No R's: Is the job getting done? Some roles may be awaiting approval, consultation or information. No one sees it ...
Usage (application): RACI Review
 
 
 

Extended RACI Variants

CAIRO or RACIO is another RACI-variant. The O meaning Omitted or Out of the Loop. Sometimes used to specify that certain individuals should NOT be inv...
Usage (application): Project Management, Assigning Responsibilities
 
 
 

Most Advanced Forms of RACI

More specific is: RASCI-VS.
- The 1st S stands for Supportive
- The V stands for Verifies
- The 2nd S stands for Signs.
No...
Usage (application): Project Management, Assigning Responsibilities
 
 

Hulpbronnen - RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces Premium
 

Nieuws

Raci Model
     
 

Nieuws

Raci Aanpak
     
 

Video's

Raci Model
     
 

Video's

Raci Aanpak
     
 

Presentaties

Raci Model
     
 

Presentaties

Raci Aanpak
     
 

Meer

Raci Model
     
 

Meer

Raci Aanpak
     

Vergelijk het RACI-model met:   Brainstormen  |  Krachtenveldanalyse  |  Gantt Grafiek  |  Vergeet Leen Leer  |  IJsberg van Verandermanagement  |  Vergelijking voor VeranderingDICE-Raamwerk  |  Veranderen van Organisatieculturen  |  Dimensies van Verandering  |  Analyse van de Onderliggende Oorzaak  |  Kepner-Tregoe Matrix  |  Leiderschapsstijlen  |  SMART  |  CSFs and KPIs (KSFen en KPIs)  |  De Competentie Baseline van IPMA


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Leiderschap  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 27-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.