RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces

Kenniscentrum

12manage is looking for students. Info

Het identificeren van rollen en verantwoordelijkheden in veranderingsprocessen. Verklaring van de RACI-Methode (RACI-Model, RACI-Proces). RASCI en RASIC.


RASCI- grafiekRACI- grafiek Wat is het RACI model? Beschrijving

Het RACI-model is een vrij ongecompliceerd hulpmiddel dat voor het identificeren van rollen en verantwoordelijkheden tijdens een organisatorisch veranderingsproces kan worden gebruikt. Natuurlijk werken transformatieprocessen niet automatisch of autonoom. De mensen moeten iets doen zodat de verandering van de processen zal plaats vinden. Daarom is het nuttig om te beschrijven wat door wie zou moeten worden gedaan zodat een transformatieproces zal plaats vinden.
 

In plaats van de terminologie RACI, worden soms ook de concepten RASCI of RASIC gehanteerd.


De betekenis van de afkorting RACI. Acroniem

 • R = Verantwoordelijk (Responsible). De persoon is eigenaar van het probleem / project.
 • A = aan wie "R" Verantwoording verschuldigd is (Accountable). Hij of zij moet het werk ondertekenen of goedkeuren alvorens het O.K. is.
 • S = kan Steunend (Supportive) zijn. Kan middelen bieden of kan een ondersteunende rol in de implementatie spelen.
 • C = zou moeten worden Geraadpleegd (Consulted). Heeft informatie en/of capaciteit die nodig is om het werk te voltooien.
 • I = zou Geïnformeerd moeten worden. Moet op de hoogte gesteld van de resultaten, maar hoeft niet te worden geraadpleegd.


Stappen in een RACI-proces

 1. Identificeer alle betrokken processen / activiteiten en maak een lijst van hen aan de linkerkant van de grafiek.

 2. Identificeer alle rollen en maak een lijst van hen aan de bovenkant van de grafiek.

 3. Voltooi de cellen van de grafiek: identificeer wie de R, A, S, C, I voor elk proces heeft.

 4. Elk proces zou bij voorkeur precies één "R" moeten hebben als algemeen principe. Er is een hiaat wanneer er een proces is dat geen "R" heeft. Een overlapping komt voor wanneer er veelvoudige rollen bestaan die een "R" voor een bepaald proces hebben.

 5. Los overlappingen op. Elk proces in een rolverantwoordelijkheidskaart zou slechts één „R“ moeten bevatten om een unieke proceseigenaar aan te duiden. In het geval van veelvoudige R-en, is er een behoefte om de subprocessen verder te detailleren, om de individuele verantwoordelijkheden te scheiden.

 6. Los Hiaten op. Waar geen rol geïdentificeerd is die de "R" voor een proces heeft, moet het individu met de autoriteit voor de roldefinitie bepalen welke bestaande of nieuwe rol ervoor verantwoordelijk is. Werk de RASCI kaart bij en verduidelijk de rol met het individu dat die rol vervult.


Special Interest Group - RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces


Special Interest Group (70 leden)


Forum - RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  The big plus of using RACI (2 reacties)
Without finding persons who agree to be responsible and/or a...
 
 
 
 
  Books and Articles on RACI Method (3 reacties)
Hi, I need information about existing books (literature) on ...
 
 
 
 
  The Ratio of A to R's has to be in Balance (2 reacties)
My recent experience is that quite often too many "R's" are ...
 
 
 
 
  History of RACI - Who Invented it? (5 reacties)
I have been using the RACI technique for some time (applying...
 
 
 
 
  What is RASIC? Definition (1 reacties)
After deliberating too much on support versus consult, we us...
 
 
 
 
  DACI Matrix Instead of RACI
What I use as an acronym is DACI: D - Doer, A - Accountabl...
 
 
 
 
  PP Stand Point in Agile Methodology (1 reacties)
Hi, could anyone help me to understand the project manager's...
 
 
 
 
  Synonyms of RACI Chart
You may also encounter the term Accountability Matrix...
 
 
 
 
  Corporate Level RACI: Authority Matrix (1 reacties)
We are trying to define a corporate level authority matrix, ...
 
 
 
 
  CAIRO Roles | RACIO Matrix (1 reacties)
In my opinion, CAIRO is more complete: O stands for Omit, co...
 
 
 
 
  RASCI for Construction Company (1 reacties)
Hi Everybody, did anyone use this technique for construction...
 
 
 
 
  The PSCI Model on Role Clarity
Whats the difference between RASCI and PSCI Model? PSCI sta...
 
 
 
 
  Responsibility versus Accountability (1 reacties)
Lately I have been thinking about the difference of responsi...
 
 
 
 

Best Practices - RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën.


  The RACI Technique for Business Analysts (10 reacties)
The role of a Business Analyst within the project environmen...
 
 
 
 
  How do I Create a List of All Processes in a Company? (6 reacties)
Hi everybody, I'm a new intern of a company and I need to de...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - RACI Method | RACI Roles | RACI Model | RACI Process

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Vertical RACI Analysis

RACI Review...
 
 
 

Horizontal RACI Analysis

RACI Review...
 
 
 

Extended RACI Variants

Project Management, Assigning Responsibilities...
 
 
 

Most Advanced Forms of RACI

Project Management, Assigning Responsibilities...
 
 

Hulpbronnen - RACI-Methode | RACI-Model | RACI-Proces

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Raci Model


     
 

Nieuws over Raci Aanpak


     
 

Video's over Raci Model


     
 

Video's over Raci Aanpak


     
 

Presentaties over Raci Model


     
 

Presentaties over Raci Aanpak


     
 

Meer over Raci Model


     
 

Meer over Raci Aanpak


     

Vergelijk het RACI-model met:   Brainstormen  |  Krachtenveldanalyse  |  Gantt Grafiek  |  Vergeet Leen Leer  |  IJsberg van Verandermanagement  |  Vergelijking voor VeranderingDICE-Raamwerk  |  Veranderen van Organisatieculturen  |  Dimensies van Verandering  |  Analyse van de Onderliggende Oorzaak  |  Kepner-Tregoe Matrix  |  Leiderschapsstijlen  |  SMART  |  CSFs and KPIs (KSFen en KPIs)  |  De Competentie Baseline van IPMA


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Leiderschap  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 15-10-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.