Konkurrerande Värden Ramverk

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

29 itens • 479.107 visitas


Sammanfattning

Vad är Konkurrerande Värden Ramverk (Quinn)? Förklaring

Konkurrerande Värden Ramverk av Robert Quinn och Rohrbaugh är en teori som utvecklades initialt från gjord forskning på de viktigaste indikatorerna hos  effektiva organisationer. Baserat på statistiska analyser av en omfattande lista av effektivitetsindikatorer, Quinn, och Rohrbaugh (1983) upptäckte två viktiga dimensioner underliggande till uppfattningarna om vad är effektivitet.


Konkurrerande värderingar vid organisatorisk effektivitet

  • Den första dimensionen relateras till organisatoriskt fokus, från den interna betoning på att må bra och utvecklingen av personalen i organisationen mot ett yttre fokus på att må bra och utvecklingen av organisationen i sig själv.
  • Den andra dimensionen gör åtskillnad mellan den organisatoriska preferensen för struktur och representerar kontrasten mellan stabilitet och kontroll och flexibilitet och förändring. Tillsammans med de två dimensionerna bildas fyra kvadranter.

Konkurrerande Värden Ramverk fick dess namn, därför att kriterierna inom de fyra modellerna verkar vid första anblicken ha konkurrerande budskap. Organisationer måste vara anpassningsbara och flexibla, men vi önskar samtidigt att de ska vara stabila och under kontroll. En paradox.

Varje kvadrant av ramverket representerar en av de fyra viktiga modellerna kring organisations- och ledningsteorin (Quinn 1988):

  1. Den Mänskliga Relationsmodellen. Denna modell lägger mycket betoning på flexibilitet, och internt fokus. Den framhåller sammanhang, moral och utveckling av mänskliga resurser som kriterier för effektivitet.
  2. Den Öppna Systemmodellen. Lägger tonvikten på  flexibilitet, och yttre fokus och framhåller raskhet, tillväxt, resursförvärv och yttre support.
  3. Den Rationella Målmodellen. Lägger tonvikten på kontroll, och ett yttre fokus. Den hyllar planering, att sätt mål, produktivitet och effektivitet genom att vara effektiv.
  4. Den Interna Processmodellen. Lägger tonvikten på kontroll, och ett internt fokus, och betonar rollen av informationshantering, kommunikation, stabilitet och kontroll.
Quinn Rohrbaugh Konkurrerande Värden Ramverk (Quinn) som analyserar organisatorisk effektivitet

Konkurrerande värderingar/Kulturer i ledarskapsroller

En annan variant av Konkurrerande Värden Ramverk handlar om ledarskap. Quinn använder sitt konkurrerande värderingsramverk ikring organisatorisk effektivitet för att organisera upp litteraturen inom ledarskap. Åtta kategorier av ledarebeteenden eller roller, träder fram från hans granskning av litteraturen. Figuren på höger hand beskriver dessa åtta roller på samma typ av ramverk som för den organisatoriska effektiviteten.

 

Den resulterande modellen till ledarskapet  härledd teoretiskt från och representerar ”en hypotetisk i stället för en empirisk beskrivning om den perceptuella underliggande strukturen till ledarskapet”.

 

Quinn förordar att effektivare chefer har kapacitet att spela flera olika, och även konkurrerande typer av ledarskapsroller. Chefer förväntas att spela alla dessa roller. Och de bör samtidigt beakta och balansera de konkurrerande behoven som representeras av varje uppsättning av förväntningar.


quinnledarskaproller

Konkurrerande Värden Ramverk kan användas i ett organisatoriskt sammanhang. Den kan användas som ett strategiskt verktyg för att utveckla övervaknings- och lednings- och styrningsprogram. Den kan också vara till hjälp vid att diagnostisera organisationers existerande och önskade kulturer. Dessutom kan det ses som ett verktyg för att undersöka organisatoriska brister. En annan funktion skulle kunna vara att använda den som ett läroverktyg för praktiserande chefer. Eller att hjälpa till i att tolka och förstå olika organisatoriska funktioner och processer. Ett annat användningsområde är: att hjälpa de organisatoriska medlemmarna att bättre förstå likheter och skillnader i chefers olika ledarskapsroller.


Särskild Intressegrupp SIG

Konkurrerande Värden Ramverk Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Konkurrerande Värden Ramverk. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Konkurrerande Värden Ramverk

 

Culture Types at the Basis of the Competing Value Framework
In an article called “Organizational Culture and Organizational Effectiveness: A Meta-Analytic Investigation of the Competing Values Framework’s Theoretical Suppositions”, Hartnell and Kinicki disting...
5
 
Dominating Values During the 4 Stages of Organization Development
Quinn assumes that the development of new organizations has four successive stages and each can be associated with a dominant perspective. He distinguishes successively: 1. Entrepreneurial phase. Dur...
4
 
Comparison Competing Values Framework versus Balanced Scorecard?
How does the Competing Values framework compare to the balanced scorecard approach?...
4
 
2 kommentarer
Personality Traits of Leaders and Competing Values
By applying the Competing Values Framework, Belasen and Frank (2008) in their research claim that successful leaders need to balance their activities along 2 main areas, each with 2 dimensions: I...
3
 
Competing Values Companies Cases
I am looking for companies that have used the Competing Values Framework (Cameron & Quinn) for their organisational change and how they applied the framework....
3
 
Online Organizational Culture Assessment Instrument
Hello colleagues, an organizational culture assessment instrument based on the competing values framework is now online available at ocai-online.com It's free for individual participants so take the ...
2
 
3 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Konkurrerande Värden Ramverk. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Competing Values Framework (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Key Competencies of Each Leadership Role

What Competencies are Typical for a Leadership Type?
Quinn mentions the following key competencies for the leadership roles in the Competing Values Framework: - INNOVATOR ...

Integrated Competing Values Framework

Refining the Competing Values Framework...
Vilkinas and Cartan (2001) argued there needs to be a 9th (or 5th) factor or role in the competing values framework. A s...
Informationskällor

Olika informationskällor om Konkurrerande Värden Ramverk. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Corporate Culture

Organizational Development
What is corporate culture. Changing Corporate Culture. Competing Values Model...

How to Become a Master Manager?

Introduction to Managing People. Know Thyself
This good introduction presentation is about how to be a Master Manager. By J. S. Osland, D. A. Kolb, I. M. Rubin and M....

Eight Roles

Key Competencies
Presentation on the Competing Values Framework with nice graphs about the 8 leadership roles from Quinn and their key co...

Introduction to Leadership

Leadership Training
Presentation about Leadership that explains key characteristics of leaders as seen by several authors. The presentation ...

Competing Values Diagrams

Organizational Development
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Konkurrerande Värden Ramverk.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Konkurrerande Värden Ramverk med:   Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av BanhegyiEmotionell Intelligens Goleman  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Grupptänkande  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Förväntansteori  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Ashridge Missionsmodell  |  Spiral Dynamics Modell  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Konkurrerande Värden Ramverk? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 31-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.