Konkurrerande Värden Ramverk

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Konkurrerande Värden Ramverk (Quinn)? Förklaring

Konkurrerande Värden Ramverk av Robert Quinn och Rohrbaugh är en teori som utvecklades initialt från gjord forskning på de viktigaste indikatorerna hos  effektiva organisationer. Baserat på statistiska analyser av en omfattande lista av effektivitetsindikatorer, Quinn, och Rohrbaugh (1983) upptäckte två viktiga dimensioner underliggande till uppfattningarna om vad är effektivitet.


Konkurrerande värderingar vid organisatorisk effektivitet

  • Den första dimensionen relateras till organisatoriskt fokus, från den interna betoning på att må bra och utvecklingen av personalen i organisationen mot ett yttre fokus på att må bra och utvecklingen av organisationen i sig själv.
  • Den andra dimensionen gör åtskillnad mellan den organisatoriska preferensen för struktur och representerar kontrasten mellan stabilitet och kontroll och flexibilitet och förändring. Tillsammans med de två dimensionerna bildas fyra kvadranter.

Konkurrerande Värden Ramverk fick dess namn, därför att kriterierna inom de fyra modellerna verkar vid första anblicken ha konkurrerande budskap. Organisationer måste vara anpassningsbara och flexibla, men vi önskar samtidigt att de ska vara stabila och under kontroll. En paradox.

Varje kvadrant av ramverket representerar en av de fyra viktiga modellerna kring organisations- och ledningsteorin (Quinn 1988):

  1. Den Mänskliga Relationsmodellen. Denna modell lägger mycket betoning på flexibilitet, och internt fokus. Den framhåller sammanhang, moral och utveckling av mänskliga resurser som kriterier för effektivitet.
  2. Den Öppna Systemmodellen. Lägger tonvikten på  flexibilitet, och yttre fokus och framhåller raskhet, tillväxt, resursförvärv och yttre support.
  3. Den Rationella Målmodellen. Lägger tonvikten på kontroll, och ett yttre fokus. Den hyllar planering, att sätt mål, produktivitet och effektivitet genom att vara effektiv.
  4. Den Interna Processmodellen. Lägger tonvikten på kontroll, och ett internt fokus, och betonar rollen av informationshantering, kommunikation, stabilitet och kontroll.
Quinn Rohrbaugh Konkurrerande Värden Ramverk (Quinn) som analyserar organisatorisk effektivitet

Konkurrerande värderingar/Kulturer i ledarskapsroller

En annan variant av Konkurrerande Värden Ramverk handlar om ledarskap. Quinn använder sitt konkurrerande värderingsramverk ikring organisatorisk effektivitet för att organisera upp litteraturen inom ledarskap. Åtta kategorier av ledarebeteenden eller roller, träder fram från hans granskning av litteraturen. Figuren på höger hand beskriver dessa åtta roller på samma typ av ramverk som för den organisatoriska effektiviteten.

 

Den resulterande modellen till ledarskapet  härledd teoretiskt från och representerar ”en hypotetisk i stället för en empirisk beskrivning om den perceptuella underliggande strukturen till ledarskapet”.

 

Quinn förordar att effektivare chefer har kapacitet att spela flera olika, och även konkurrerande typer av ledarskapsroller. Chefer förväntas att spela alla dessa roller. Och de bör samtidigt beakta och balansera de konkurrerande behoven som representeras av varje uppsättning av förväntningar.


quinnledarskaproller

Konkurrerande Värden Ramverk kan användas i ett organisatoriskt sammanhang. Den kan användas som ett strategiskt verktyg för att utveckla övervaknings- och lednings- och styrningsprogram. Den kan också vara till hjälp vid att diagnostisera organisationers existerande och önskade kulturer. Dessutom kan det ses som ett verktyg för att undersöka organisatoriska brister. En annan funktion skulle kunna vara att använda den som ett läroverktyg för praktiserande chefer. Eller att hjälpa till i att tolka och förstå olika organisatoriska funktioner och processer. Ett annat användningsområde är: att hjälpa de organisatoriska medlemmarna att bättre förstå likheter och skillnader i chefers olika ledarskapsroller.


Konkurrerande Värden Ramverk Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Konkurrerande Värden Ramverk  

De senaste ämnena om: Konkurrerande Värden Ramverk.


Culture Types at the Basis of the Competing Value Framework
In an article called “Organizational Culture and Organizational Effectiveness: A Meta-Analytic Investigation of the Comp (...)
5
0 reaktioner
 
Competing Values Companies Cases
I am looking for companies that have used the Competing Values Framework (Cameron & Quinn) for their organisational chan (...)
3
0 reaktioner
 
Personality Traits of Leaders and Competing Values
By applying the Competing Values Framework, Belasen and Frank (2008) in their research claim that successful leaders nee (...)
2
0 reaktioner
 
Best Practices om Konkurrerande Värden Ramverk

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Dominating Values During the 4 Stages of Organization Development
Quinn assumes that the development of new organizations has four successive stages and each can be associated with a dom (...)
4
0 reaktioner

 
🥈 Comparison Competing Values Framework versus Balanced Scorecard?
How does the Competing Values framework compare to the balanced scorecard approach? (...)
4
2 reaktioner

 
🥉 Online Organizational Culture Assessment Instrument
Hello colleagues, an organizational culture assessment instrument based on the competing values framework is now online (...)
2
3 reaktioner

 
Experttips om Competing Values Framework (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Key Competencies of Each Leadership Role

What Competencies are Typical for a Leadership Type? (...)
   
 
 
 

Integrated Competing Values Framework

Refining the Competing Values Framework... (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Konkurrerande Värden Ramverk

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Konkurrerande Värden Ramverk med:   Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av BanhegyiEmotionell Intelligens Goleman  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Grupptänkande  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Förväntansteori  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Ashridge Missionsmodell  |  Spiral Dynamics Modell  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Konkurrerande Värden Ramverk? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 27-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.