Kassalikviditet

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

17 itens • 400.054 visitas


Sammanfattning

Kassalikviditetsformel mäter likviditeten Vad är kassalikviditet? Definition

Kassalikviditetsmetoden är en modell för att mäta likviditeten hos ett företag. Den beräknas genom att ta alla tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanta tillgångar, och att dividera resultatet med alla kortfristiga skulder. Den utesluter specifikt lagertillgångar. Det är en indikator på i den utsträckning som ett företag kan betala sina kortfristiga skulder, utan att man måste förlita sig på försäljningen av lagret.


En kassalikviditet på 1:1 eller högre är mycket bra och indikerar att ett företag inte måste förlita sig på försäljningen av lagret för att kunna betala de kortfristiga fordringarna.
 

 

Beräkning av kassalikviditet. Formel

Se bilden på höger hand för Kassalikviditetsformeln.


Detta förhållande är också bekant som Likviditetstest (avseende kassalikviditet)/Acid-test Ratio.


En sak att komma ihåg när vi använder Kassalikviditet är att denna modell inte tar hänsyn till tidsaspekterna på både mottaget kapital och utbetalat kapital.


Ta exempelvis ett företag som inte har några räkningar som förfaller idag men många räkningar som förfaller till betalning imorgon. Detta företag kan kanske visa på en god kassalikviditet men kan inte betraktas ha en god likviditet.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios


Särskild Intressegrupp SIG

Kassalikviditet Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Diskussioner

Forum om Kassalikviditet.


 

Quick Ratio over Time
Often most interesting is to compare the way in which the quick or acid-test ratio develops over time. It's harder to manipulate by bad guys, and even a modest decline in this quick ratio over a perio...
14
 
Quick Ration in Banking
Please suggest me, how to calculate quick ratio in banking? Thank you......
10
 
Why ACID Test Ratio?
Why is the Quick Ratio also called: Acid Test Ratio? Thanks for your ideas......
7
 
Higher Quick Ratio is not Always Good
Higher quick ratio is not always a good thing. It might indicate that the business is over-trading and it need to manage its working capital, especially accounts receivables management to prevent unne...
7
 
Alternate Formula of Quick Ratio?
Which formula is right:
1. The formulae given in the knowledge center
or:
2. Quick Ratio = Current Assets -(Stock+Prepaid Expenses) / Current Liabilities....
3
 
2 kommentarer

Best Practices

Topprankade ämnen om Kassalikviditet. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Quick Ratio (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Kassalikviditet. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Financial Statement Analysis | Ratio Analysis

Ratio Analysis, Finanical Statement Analysis
This presentation provides insights in Financial statement and ratio analysis, and includes the following sectios: 1. F...

3 Minute Introduction to Financial Ratio Analysis: Why do it and What are the Main Types?

Types of Financial Ratios, Financial Ratio Analysis, Financial Ratio Types
Why financial ratio analysis? 1. To compare the financial health of (similar) companies (which one is doin...

Quick Ratio Diagram

Measuring Liquidity
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Kassalikviditet.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med Kassalikviditet: Balanslikviditet  |  Kassalikviditet  |  Z-Score  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI-modellen


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Kassalikviditet? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 2-10-2022. Alla namn ™ av deras ägare.