Kassalikviditet

Kunskapscenter

   

Mäter likviditeten hos ett företag. Förklaring till Kassalikviditet/ Quick Ratio.


Kassalikviditetsformel mäter likviditeten Vad är kassalikviditet? Definition

Kassalikviditetsmetoden är en modell för att mäta likviditeten hos ett företag. Den beräknas genom att ta alla tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanta tillgångar, och att dividera resultatet med alla kortfristiga skulder. Den utesluter specifikt lagertillgångar. Det är en indikator på i den utsträckning som ett företag kan betala sina kortfristiga skulder, utan att man måste förlita sig på försäljningen av lagret.


En kassalikviditet på 1:1 eller högre är mycket bra och indikerar att ett företag inte måste förlita sig på försäljningen av lagret för att kunna betala de kortfristiga fordringarna.
 

 

Beräkning av kassalikviditet. Formel

Se bilden på höger hand för Kassalikviditetsformeln.


Detta förhållande är också bekant som Likviditetstest (avseende kassalikviditet)/Acid-test Ratio.


En sak att komma ihåg när vi använder Kassalikviditet är att denna modell inte tar hänsyn till tidsaspekterna på både mottaget kapital och utbetalat kapital.


Ta exempelvis ett företag som inte har några räkningar som förfaller idag men många räkningar som förfaller till betalning imorgon. Detta företag kan kanske visa på en god kassalikviditet men kan inte betraktas ha en god likviditet.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Kassalikviditet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Kassalikviditet Forumet  

I avsnittet forumet hittar du senaste diskussioner inom detta kunskapsområde.


  Quick Ration in Banking (0 reaktioner)
Please suggest me, how to calculate quick ratio in banking? ...
 
 
 
 
  Why ACID Test Ratio? (0 reaktioner)
Why is the Quick Ratio also called: Acid Test Ratio? Thanks ...
 
 
 
 
  Alternate Formula of Quick Ratio? (2 reaktioner)
Which formula is right:
1. The formulae given in the kn...
 
 
 
 

Best Practices - Kassalikviditet

I avsnittet bästa praxis hittar du bästa diskussionerna inom detta kunskapsområde.


  Quick Ratio over Time (0 reaktioner)
Often most interesting is to compare the way in which the qu...
 
 
 
 
  Higher Quick Ratio is not Always Good (0 reaktioner)
Higher quick ratio is not always a good thing. It might indi...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Quick Ratio

I avsnittet expert tips hittar du råd från experter inom detta kunskapsområde.Resurser - Kassalikviditet

I avsnittet resurser hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor, artiklar, nyhetsartiklar mm inom detta kunskapsområde.


 

Nyheter om Kassalikviditet Finansiellt Mått


     
 

Nyheter om Kassalikviditet Inklusive Kundfordringar


     
 

Videor om Kassalikviditet Finansiellt Mått


     
 

Videor om Kassalikviditet Inklusive Kundfordringar


     
 

Presentationer om Kassalikviditet Finansiellt Mått


     
 

Presentationer om Kassalikviditet Inklusive Kundfordringar


     
 

Mer om Kassalikviditet Finansiellt Mått


     
 

Mer om Kassalikviditet Inklusive Kundfordringar


     

Jämför med Kassalikviditet: Balanslikviditet  |  Kassalikviditet  |  Z-Score  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI-modellen


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 25-4-2019. Alla namn ™ av deras ägare.