Kassalikviditet

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Kassalikviditetsformel mäter likviditeten Vad är kassalikviditet? Definition

Kassalikviditetsmetoden är en modell för att mäta likviditeten hos ett företag. Den beräknas genom att ta alla tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanta tillgångar, och att dividera resultatet med alla kortfristiga skulder. Den utesluter specifikt lagertillgångar. Det är en indikator på i den utsträckning som ett företag kan betala sina kortfristiga skulder, utan att man måste förlita sig på försäljningen av lagret.


En kassalikviditet på 1:1 eller högre är mycket bra och indikerar att ett företag inte måste förlita sig på försäljningen av lagret för att kunna betala de kortfristiga fordringarna.
 

 

Beräkning av kassalikviditet. Formel

Se bilden på höger hand för Kassalikviditetsformeln.


Detta förhållande är också bekant som Likviditetstest (avseende kassalikviditet)/Acid-test Ratio.


En sak att komma ihåg när vi använder Kassalikviditet är att denna modell inte tar hänsyn till tidsaspekterna på både mottaget kapital och utbetalat kapital.


Ta exempelvis ett företag som inte har några räkningar som förfaller idag men många räkningar som förfaller till betalning imorgon. Detta företag kan kanske visa på en god kassalikviditet men kan inte betraktas ha en god likviditet.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Kassalikviditet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum om Kassalikviditet  

De senaste ämnena om: Kassalikviditet.


Quick Ration in Banking
Please suggest me, how to calculate quick ratio in banking? Thank you... (...)
10
 
0 reaktioner
 
Why ACID Test Ratio?
Why is the Quick Ratio also called: Acid Test Ratio? Thanks for your ideas... (...)
7
 
0 reaktioner
 
Alternate Formula of Quick Ratio?
Which formula is right: 1. The formulae given in the knowledge center or: 2. Quick Ratio = Current Assets -(Stock+Pre (...)
3
 
2 reaktioner
 
Best Practices om Kassalikviditet

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Quick Ratio over Time
Often most interesting is to compare the way in which the quick or acid-test ratio develops over time. It's harder to ma (...)
14
 
0 reaktioner

 
🥈 Higher Quick Ratio is not Always Good
Higher quick ratio is not always a good thing. It might indicate that the business is over-trading and it need to manage (...)
7
 
0 reaktioner

 
Experttips om Quick Ratio (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Kassalikviditet

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med Kassalikviditet: Balanslikviditet  |  Kassalikviditet  |  Z-Score  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI-modellen


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Kassalikviditet? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 27-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.