Vinstpooler (Profit Pools)
Gadiesh, Gilbert

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

15 itens • 225.421 visitas


Sammanfattning

Vad är vinstpooler? Beskrivning

Vinstpoolsmetoden av Orit Gadiesh och James L. Gilbert är en strategimodell, som kan användas till att hjälpa chefer eller företag fokusera på vinster, i stället för på intäktstillväxt. Idén bakom detta är: chefer behöver se bortom intäkterna för att se formen på deras industris vinstpool. På så sätt kan strategier skapas som resulterar i lönsam tillväxt.


Orit Gadiesh och James L. Gilbert, konsulter på Bain & Co. framlade följande definition på Vinstpooler i deras HBR-artikel ”Profit Pools: A Fresh Look at Strategy” (May 1, 1998): de totala vinsterna intjänade utmed alla punkter längs värdekedjan i en industri. Företag, som ser vad andra inte ser, kommer att vara bäst förberedda för att erövra en oproportionerlig del av vinsterna i en industri.


Även om konceptet är enkelt, så är strukturen hos Vinstpooler vanligtvis ganska komplext. Poolen kommer att vara djupare i några segment av värdekedjan än i andra, och djupet kommer att också att variera inom individuella segment. Till exempel lönsamheten hos ett segment kan variera ganska brett inom kundgruppen, produktkategori, geografisk marknad, och distributionskanal. Dessutom är det så att mönstret hos en vinstkoncentration i en industri kommer ofta att skilja sig åt  från mönstret i en intäktskoncentration.


Användning av vinstpoolsmodellen

  • Identifiera nya källor till vinst.
  • Ompröva företagets roll i Värdekedjan.
  • Återfokusera ett företag på dess traditionella källor till vinst.
  • Fatta produktbeslut, prissättningbeslut och operativa beslut.

Särskild Intressegrupp SIG

Vinstpooler (Profit Pools) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Diskussioner

Forum om Vinstpooler (Profit Pools).


 

Profit Pool versus Centre
Is a profit pool the same as a profit centre?...
19
 
1 kommentarer
What is Profit ? FIT
Profit is all about being FIT enough to run the business. FIT Stands for:
F - Financial Fitness
I - Intellect...
13
 
Where Can I Find a List of Current Industry Profit Pools?
Many people speak of profit pools, but where can I find them in the U.S. and internationally? Is there a list some place...
6
 
1 kommentarer

Best Practices

Topprankade ämnen om Vinstpooler (Profit Pools). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Profit Pools (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Challenge the Existing Strategic Logic

Discovering Uncharted Profit Pools
A Blue Ocean Strategy-tool Kim and Mauborgne are describing is the "Four Actions Framework". This Four Actions Framework...

Identifying Profit Pools

Profit Pools, Increasing Profitablity, Horizontal Diversification
Examples of Profit Pools can be found in various industries: - The U.S. automotive industry encompasses many value chai...
Informationskällor

Olika informationskällor om Vinstpooler (Profit Pools). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Marketing Strategy: Opportunity Analysis; Targeting and Segmentation

Marketing Strategy, Target Marketing, Market Segmentation
Presentation about Market segmentation, target marketing and opportunity analyses. The presentation includes the followi...

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Vinstpooler (Profit Pools).


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Vinstpooler med: Relativ Värdetillväxten  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  GE Matrix  |  BCG Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Kärnkompetens  |  STRATPORT  |  SWOT-analys  |  Benchmarkingmetod  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Bass Diffusionsmodell  |  Industriförändring  |  Placering, Placera Trout


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  | Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Vinstpooler (Profit Pools)? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 25-6-2022. Alla namn ™ av deras ägare.