Vinstpooler (Profit Pools)
Gadiesh, Gilbert

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är vinstpooler? Beskrivning

Vinstpoolsmetoden av Orit Gadiesh och James L. Gilbert är en strategimodell, som kan användas till att hjälpa chefer eller företag fokusera på vinster, i stället för på intäktstillväxt. Idén bakom detta är: chefer behöver se bortom intäkterna för att se formen på deras industris vinstpool. På så sätt kan strategier skapas som resulterar i lönsam tillväxt.


Orit Gadiesh och James L. Gilbert, konsulter på Bain & Co. framlade följande definition på Vinstpooler i deras HBR-artikel ”Profit Pools: A Fresh Look at Strategy” (May 1, 1998): de totala vinsterna intjänade utmed alla punkter längs värdekedjan i en industri. Företag, som ser vad andra inte ser, kommer att vara bäst förberedda för att erövra en oproportionerlig del av vinsterna i en industri.


Även om konceptet är enkelt, så är strukturen hos Vinstpooler vanligtvis ganska komplext. Poolen kommer att vara djupare i några segment av värdekedjan än i andra, och djupet kommer att också att variera inom individuella segment. Till exempel lönsamheten hos ett segment kan variera ganska brett inom kundgruppen, produktkategori, geografisk marknad, och distributionskanal. Dessutom är det så att mönstret hos en vinstkoncentration i en industri kommer ofta att skilja sig åt  från mönstret i en intäktskoncentration.


Användning av vinstpoolsmodellen

  • Identifiera nya källor till vinst.
  • Ompröva företagets roll i Värdekedjan.
  • Återfokusera ett företag på dess traditionella källor till vinst.
  • Fatta produktbeslut, prissättningbeslut och operativa beslut.

Särskild Intressegrupp SIG

Bli Medlem

Vinstpooler (Profit Pools) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Bli Medlem

Forum om Vinstpooler (Profit Pools).


Profit Pool versus Centre
Is a profit pool the same as a profit centre? (...)
19
 
1 reaktioner
 
What is Profit ? FIT
Profit is all about being FIT enough to run the business. FIT Stands for: F - Financial Fitness I - Intellectual Fitn (...)
13
 
0 reaktioner
 
Where Can I Find a List of Current Industry Profit Pools?
Many people speak of profit pools, but where can I find them in the U.S. and internationally? Is there a list some place (...)
6
 
1 reaktioner
 
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Vinstpooler (Profit Pools). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Profit Pools (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Challenge the Existing Strategic Logic

Discovering Uncharted Profit Pools
A -tool Kim and Mauborgne are describing is the "Four Actions Framework". This Four Actions Framework can be used to cha (...)
   
 
 
 

Identifying Profit Pools

Profit Pools, Increasing Profitablity, Horizontal Diversification
Examples of Profit Pools can be found in various industries: - The U.S. automotive industry encompasses many value chai (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Vinstpooler (Profit Pools). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.
Jämför Vinstpooler med: Relativ Värdetillväxten  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  GE Matrix  |  BCG Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Kärnkompetens  |  STRATPORT  |  SWOT-analys  |  Benchmarkingmetod  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Bass Diffusionsmodell  |  Industriförändring  |  Placering, Placera Trout


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  | Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Vinstpooler (Profit Pools)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 3-12-2020. Alla namn ™ av deras ägare.