Vinstpooler (Profit Pools)
Gadiesh, Gilbert

Kunskapscenter

   

Fokuserar på chefer och företag inom lönsamma marknadssegment. Förklaring till Vinstpooler/Profit Pools of Gadiesh och Gilbert. ('98)

Innehåll

Premium

Vad är vinstpooler? Beskrivning

Vinstpoolsmetoden av Orit Gadiesh och James L. Gilbert är en strategimodell, som kan användas till att hjälpa chefer eller företag fokusera på vinster, i stället för på intäktstillväxt. Idén bakom detta är: chefer behöver se bortom intäkterna för att se formen på deras industris vinstpool. På så sätt kan strategier skapas som resulterar i lönsam tillväxt.


Orit Gadiesh och James L. Gilbert, konsulter på Bain & Co. framlade följande definition på Vinstpooler i deras HBR-artikel ”Profit Pools: A Fresh Look at Strategy” (May 1, 1998): de totala vinsterna intjänade utmed alla punkter längs värdekedjan i en industri. Företag, som ser vad andra inte ser, kommer att vara bäst förberedda för att erövra en oproportionerlig del av vinsterna i en industri.


Även om konceptet är enkelt, så är strukturen hos Vinstpooler vanligtvis ganska komplext. Poolen kommer att vara djupare i några segment av värdekedjan än i andra, och djupet kommer att också att variera inom individuella segment. Till exempel lönsamheten hos ett segment kan variera ganska brett inom kundgruppen, produktkategori, geografisk marknad, och distributionskanal. Dessutom är det så att mönstret hos en vinstkoncentration i en industri kommer ofta att skilja sig åt  från mönstret i en intäktskoncentration.


Användning av vinstpoolsmodellen

  • Identifiera nya källor till vinst.
  • Ompröva företagets roll i Värdekedjan.
  • Återfokusera ett företag på dess traditionella källor till vinst.
  • Fatta produktbeslut, prissättningbeslut och operativa beslut.

Vinstpooler (Profit Pools) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Vinstpooler (Profit Pools) Forumet  

Nya ämnen

  Profit Pool versus Centre
Is a profit pool the same as a profit centre?...
     
 
  What is Profit ? FIT
Profit is all about being FIT enough to run the business. FIT Stands for:
F - Financial Fitness
I - Intellectual Fitness
T - Technolog...
     
 
  Where Can I Find a List of Current Industry Profit Pools?
Many people speak of profit pools, but where can I find them in the U.S. and internationally? Is there a list some place?
I would be especially i...
     
 

Best Practices - Vinstpooler (Profit Pools)

Expert Tips (ENG) - Profit Pools
 

How to Challenge the Existing Strategic Logic

 
 
 

Identifying Profit Pools

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Vinstpooler (Profit Pools)
 

Nyheter om Vinst Pooler


     
 

Nyheter om Lönsamhet Marknadssegment


     
 

Videor om Vinst Pooler


     
 

Videor om Lönsamhet Marknadssegment


     
 

Presentationer om Vinst Pooler


     
 

Presentationer om Lönsamhet Marknadssegment


     
 

Mer om Vinst Pooler


     
 

Mer om Lönsamhet Marknadssegment


     Accelerera din managementkarriärJämför Vinstpooler med: Relativ Värdetillväxten  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  GE Matrix  |  BCG Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Kärnkompetens  |  STRATPORT  |  SWOT-analys  |  Benchmarkingmetod  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Bass Diffusionsmodell  |  Industriförändring  |  Placering, Placera Trout


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  | Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 12-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.