Produkt/Marknadsmatris
(Ansoff)

Kunskapscenter

   

Marknadspenetration, marknadsutveckling, produktutveckling, diversifiering. Förklaring till Produkt/Marknadsmatris av Igor Ansoff. ('57)

Innehåll

Premium

Ansoffs Produkt/Marknadsmatris Vad är Produkt/marknadsmatrisen? Beskrivning

Produkt/marknadsmatrisen av Ansoff är en modell som har bevisats vara mycket användbar i strategiprocesser för en affärsenhet i att bestämma affärstillväxtsmöjligheter. Produkt/Marknadsmatrisen har två dimensioner: produkter och marknader.


Utöver dessa 2 dimensioner kan fyra tillväxtstrategier bildas.


fyra tillväxtstrategier i Produkt/marknadsmatrisen

 1. Marknadspenetration. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker få tillfälliga kunder till att bli stamkunder och få stamkunder till att bli storkunder. Typiska system är volymrabatter, bonuskort och Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM. Strategin är ofta att uppnå skalekonomiska fördelar genom effektivare tillverkning, effektivare fördelning, mer köpkraft, och att dela på overheadkostnader.
 2. Marknadsutveckling. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier försöker ofta att locka kunder bort från konkurrenter eller introducerar existerande produkter på externa marknader eller att introducera nya varumärken på en marknad. Nya marknader kan vara geografiska eller funktionella, liksom, när vi säljer samma produkt för ett annat syfte. Små ändringar kan vara nödvändiga. Var vaksam på kulturella skillnader.
 3. Produktutveckling. Sälj nya produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker ofta att sälja andra produkter till (stam-) kunder. Dessa kan vara tillbehör, tillägg, uppgraderingar eller fullständigt nya produkter. Inbördes försäljning. Ofta används de existerande kommunikationskanalerna.
 4. Diversifiering. Sälj nya produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier är den riskablaste typen av strategier. Ofta finns det ett trovärdighetsokus i kommunikationen för att förklara varför företaget går in på nya marknader med nya produkter. Å ena sidan kan diversifieringsstrategier också minska på riskerna, därför att ett stort företag kan sprida ut vissa av dessa risker om man opererar på mer än en marknad. Diversifieringen kan göras på fyra sätt:
  • Horisontell diversifiering. Detta uppstår, när företaget får eller utvecklar nya produkter som vänder sig till dess nuvarande kundgrupper, även om de nya produkterna inte är teknologiskt relaterade till de existerande produktlinjerna.
  • Vertikal diversifiering. Företaget rör sig i riktning mot dess leverantörer eller i riktningen mot dess kunders affär.
  • Koncentrerad diversifiering. Detta resulterar i nya produktlinjer eller tjänster som har teknologisk och/eller marknadssynergier med existerande produktlinjer, även om de produkterna kanske drar till sig nya kundgrupper.
  • Konglomerat diversifiering. Detta uppstår, när det finns varken teknologiska- eller marknadssynergier och detta kräver att man når ut till nya kundgrupper. Ibland använt av stora företag som söker sätt att balansera en cyklisk portfölj med en som inte är cyklisk.

Även om Produkt/marknadsmatrisen från Ansoff redan är 10 år gammal, uppfattas den fortfarande som en värdefull modell för kommunikation runt omkring en affärsenhets strategiprocesser och affärstillväxt. Matrisen är också bekant som: Ansoffmatrisen, Produkt Marknads Expansionsmatris och Tillväxtsvektormatris. Derek F. Abell har föreslagit att Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen (Three Dimensional Business Definition) är överlägsen Ansoffsmodell.


Produkt/Marknadsmatris Forumet
  Be Careful with Benefits of Diversification - Misconceptions and Generalizations
WHY DIVERSIFY
According to Reel and Luffman (...
     
 
  How to Decide in Which Sector to Diversify?
When a firm decides to diversify there could be se...
     
 
  What is the Optimal Level of Diversification for Firm Performance?
The relationship between diversification and finan...
     
 
  How to Prioritize Business Growth Opportunities (Ansoff): The ICE Prioritization Tool
The Ansoff Matrix can be a useful model to generat...
     
 
  Diversification in Africa: Why African Economies must Diversify
Many African economies have not diversified. Rathe...
     
 
  Strategies for Expanding a Business
A person started a business of extracting metals. ...
     
 
  Summary of STRATOP Model
Who can provide a short summary of the STRATOP mod...
     
 
  Product/Market Growth Matrix, Product Market Combination (PMC), PMG
The Product/Market Grid or Ansoff Matrix...
     
 
  Diversification and Globalisation
How can diversification be a tool for globalizatio...
     
 
  Ansoff Matrix for Marketing Strategy
The Ansoff matrix clearly describes the marketing ...
     
 
  Turbulence, Planning and Paralysis
Igor Ansoff (1918-2002) was (one of) the first to ...
     
 
  Ansoff Matrix Applications
The Products/Markets grid helps in differentiating...
     
 

Produkt/Marknadsmatris Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Produkt/Marknadsmatris Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Produkt/Marknadsmatris Premium

Expert Tips (ENG) - Product/Market Grid Premium
 

Typical Risks of a Diversification StrategyBli Medlem

Typical risks of a Diversification strategy in the...
Usage (application): Marketing Strategy
 
 
 

A More Advanced Version of the Ansoff MatrixBli Medlem

While his original Product Market Matrix had only ...
Usage (application): Product Development, Product Portfolio Management
 
 
 

How to Find or Redefine Market Boundaries?Bli Medlem

In their book:  
 
 

Must-haves of a Portfolio StrategyBli Medlem

Ansoff mentions 4 components of a portfolio strate...
Usage (application): Product Portfolio Management, Best Practices, Product Strategy
 
 
 

Pitfalls and Obstacles in Product Development StrategyBli Medlem

Although product development can be an important g...
Usage (application): Product Development, Product Portfolio Management
 
 
 

Diversification PitfallsBli Medlem

Diversification of businesses has in many cases re...
Usage (application): Things to Signal and Avoid when Diversifying
 
 
 

Challenging the Existing Strategic LogicBli Medlem

A tool by  
 
 

Typical Risks of a Market Development StrategyBli Medlem

Typical risks in the Ansoff framework of a Market ...
Usage (application): Marketing Strategy
 
 
 

In Which Direction Should we Grow our Portfolio?Bli Medlem

According to Professor Aneel G. Karnani in 'Master...
Usage (application): Portfolio Strategy, Innovation Strategy
 
 
 

Typical Risks of a Market Penetration StrategyBli Medlem

Typical risks of a Market Penetration strategy in ...
Usage (application): Marketing Strategy
 
 
 

Determining the Optimal Breadth of your Product PortfolioBli Medlem

Due to technology changes and a stiffing competiti...
Usage (application): Product Portfolio Analysis
 
 
 

The SCAMPER Technique to Creatively Solve Problems and Create Innovative IdeasBli Medlem

SCAMPER is a creative or  
 

Resurser - Produkt/Marknadsmatris Premium
 

Nyheter om Produkt/marknadsmatris ModellBli Medlem


     
 

Nyheter om Produkt/marknadsmatris StrategierBli Medlem


     
 

Videor om Produkt/marknadsmatris ModellBli Medlem


     
 

Videor om Produkt/marknadsmatris StrategierBli Medlem


     
 

Presentationer om Produkt/marknadsmatris ModellBli Medlem


     
 

Presentationer om Produkt/marknadsmatris StrategierBli Medlem


     
 

Mer om Produkt/marknadsmatris ModellBli Medlem


     
 

Mer om Produkt/marknadsmatris StrategierBli Medlem


     

Jämför med: Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Placering, Placera Trout  |  Relativ Värdetillväxten  |  Konkurrensfördel Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.