Produkt/Marknadsmatris
(Ansoff)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

60 itens • 1.124.425 visitas


Sammanfattning

Ansoffs Produkt/Marknadsmatris Vad är Produkt/marknadsmatrisen? Beskrivning

Produkt/marknadsmatrisen av Ansoff är en modell som har bevisats vara mycket användbar i strategiprocesser för en affärsenhet i att bestämma affärstillväxtsmöjligheter. Produkt/Marknadsmatrisen har två dimensioner: produkter och marknader.


Utöver dessa 2 dimensioner kan fyra tillväxtstrategier bildas.


fyra tillväxtstrategier i Produkt/marknadsmatrisen

 1. Marknadspenetration. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker få tillfälliga kunder till att bli stamkunder och få stamkunder till att bli storkunder. Typiska system är volymrabatter, bonuskort och Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM. Strategin är ofta att uppnå skalekonomiska fördelar genom effektivare tillverkning, effektivare fördelning, mer köpkraft, och att dela på overheadkostnader.
 2. Marknadsutveckling. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier försöker ofta att locka kunder bort från konkurrenter eller introducerar existerande produkter på externa marknader eller att introducera nya varumärken på en marknad. Nya marknader kan vara geografiska eller funktionella, liksom, när vi säljer samma produkt för ett annat syfte. Små ändringar kan vara nödvändiga. Var vaksam på kulturella skillnader.
 3. Produktutveckling. Sälj nya produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker ofta att sälja andra produkter till (stam-) kunder. Dessa kan vara tillbehör, tillägg, uppgraderingar eller fullständigt nya produkter. Inbördes försäljning. Ofta används de existerande kommunikationskanalerna.
 4. Diversifiering. Sälj nya produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier är den riskablaste typen av strategier. Ofta finns det ett trovärdighetsokus i kommunikationen för att förklara varför företaget går in på nya marknader med nya produkter. Å ena sidan kan diversifieringsstrategier också minska på riskerna, därför att ett stort företag kan sprida ut vissa av dessa risker om man opererar på mer än en marknad. Diversifieringen kan göras på fyra sätt:
  • Horisontell diversifiering. Detta uppstår, när företaget får eller utvecklar nya produkter som vänder sig till dess nuvarande kundgrupper, även om de nya produkterna inte är teknologiskt relaterade till de existerande produktlinjerna.
  • Vertikal diversifiering. Företaget rör sig i riktning mot dess leverantörer eller i riktningen mot dess kunders affär.
  • Koncentrerad diversifiering. Detta resulterar i nya produktlinjer eller tjänster som har teknologisk och/eller marknadssynergier med existerande produktlinjer, även om de produkterna kanske drar till sig nya kundgrupper.
  • Konglomerat diversifiering. Detta uppstår, när det finns varken teknologiska- eller marknadssynergier och detta kräver att man når ut till nya kundgrupper. Ibland använt av stora företag som söker sätt att balansera en cyklisk portfölj med en som inte är cyklisk.

Även om Produkt/marknadsmatrisen från Ansoff redan är 10 år gammal, uppfattas den fortfarande som en värdefull modell för kommunikation runt omkring en affärsenhets strategiprocesser och affärstillväxt. Matrisen är också bekant som: Ansoffmatrisen, Produkt Marknads Expansionsmatris och Tillväxtsvektormatris. Derek F. Abell har föreslagit att Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen (Three Dimensional Business Definition) är överlägsen Ansoffsmodell.


Särskild Intressegrupp SIG

Produkt/Marknadsmatris Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Produkt/Marknadsmatris. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Produkt/Marknadsmatris

 

Turbulence, Planning and Paralysis by Analysis
Igor Ansoff (1918-2002) was (one of) the first to recognize that the amount of strategic 'turbulence' (~pace of change) was increasing and to devise a structured strategic planning process to cope wit...
14
 
How to Prioritize Business Growth Opportunities (Ansoff): The ICE Prioritization Tool
The Ansoff Matrix can be a useful model to generate and communicate business growth opportunities. However, organizations need to keep in mind that there are several factors that might hinder companie...
10
 
3 kommentarer
Horizontal Diversification versus Product Development. What's the Difference?
From the summary article on this site about the Ansoff Matrix.
Product Development. Sell new products or services in current markets. These can be accessories, add-ons, or completely new products...
9
 
8 kommentarer
Diversification in Africa: Why African Economies must Diversify
Many African economies have not diversified. Rather they are highly dependent on the production and export of one specific type of commodity. For example, between 1992 and 1997 more than 85 percent of...
4
 
Strategies for Expanding a Business
A person started a business of extracting metals. Soon it became a popular business. In order to expand his business, he needs to utilize a strategy and follow it.
What kind of strategy could he ...
4
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Produkt/Marknadsmatris. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Ansoff Matrix Applications
The Products/Markets grid helps in differentiating between game changing & orbit changing moves of an organisation from a strategy perspective....
36
 
2 kommentarer

How to Decide in Which Sector to Diversify?
When a firm decides to diversify there could be several possible factors to take into account when making the choice for the business or industry in which to diversify.
According to Neffke an...
13
 
Diversification Types and Examples
A business and marketing strategy that has been overlooked by some small businesses is diversification. Due to the Corona virus many SMEs are closed down and the probability of opening soon seems low....
12
 
2 kommentarer

What is the Optimal Level of Diversification for Firm Performance?
The relationship between diversification and financial performance has been a topic of research for many years but is yet to reach a consensus. However, there are several suggestions on how diversific...
2
 
Experttips

Avancerad insikt om Product/Market Grid (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Typical Risks of a Diversification Strategy

Marketing Strategy
Typical risks of a Diversification strategy in the Ansoff Grid are: 1. Requires a company to acquire new skills, new te...

A More Advanced Version of the Ansoff Matrix

Product Development, Product Portfolio Management
While his original Product Market Matrix had only two dimensions: 1. Product, and 2. Market), in 1987 Ansoff introdu...

How to Find or Redefine Market Boundaries?

Diversification
In their book: Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, Kim and ...

Must-haves of a Portfolio Strategy

Product Portfolio Management, Best Practices, Product Strategy
Ansoff mentions 4 components of a portfolio strategy: 1. (Geographic) Growth Vector: a graphical representation of the ...

Diversification Pitfalls

Things to Signal and Avoid when Diversifying
Diversification of businesses has in many cases resulted in success. An example is General Electric, a very large compan...

Pitfalls and Obstacles in Product Development Strategy

Product Development, Product Portfolio Management
Although product development can be an important growth strategy, it is necessary to keep in mind that several factors t...

Be Careful with Diversification - Misconceptions and Generalizations

Diversification
WHY DIVERSIFY According to Reel and Luffman (1986) the reason behind diversification lies within the benefits connected...

Challenging the Existing Strategic Logic

Market Development, Diversification
A tool by Kim and Mauborgne is the "Four Actions Framework". This Four Actions Framework can be used to challenge the ex...

Typical Risks of a Market Development Strategy

Marketing Strategy
Typical risks in the Ansoff framework of a Market Development strategy are: 1. New markets may be different then expec...

In Which Direction Should we Grow our Portfolio?

Portfolio Strategy, Innovation Strategy
According to Professor Aneel G. Karnani in 'Mastering Strategy', there's no standard way to gain market value for all bu...

Typical Risks of a Market Penetration Strategy

Marketing Strategy
Typical risks of a Market Penetration strategy in the Ansoff Growth Strategies model are: 1. May lead to a price war w...

Determining the Optimal Breadth of your Product Portfolio

Product Portfolio Analysis
Due to technology changes and a stiffing competition at all levels, historically companies needed to constantly check th...

The SCAMPER Technique to Creatively Solve Problems and Create Innovative Ideas

Creative Thinking, Lateral Thinking, Idea Generation, Innovation Ideas, Product Innovation, Product Development
SCAMPER is a creative or lateral thinking technique that can be applied particularly for the development of new products...
Informationskällor

Olika informationskällor om Produkt/Marknadsmatris. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Ansoff Matrix

Product Portfolio
Good article on Ansoff Matrix by NGFL Wales Business Studies....

A Service-Oriented View on Marketing

Service-Dominant Logic, Perspectives on Marketing
Presentation about a service-dominant logic mindset in marketing, including the following sections: 1. Getting the logi...

Diversification Strategy and Portfolio Management

Diversification, Corporate Strategy, Portfolio Management, Corporate Center
Presentation about diversification including many graphs and figures for clarification. The presentation includes the fo...

Ansoff Matrix Explained with Apple Inc. as Example

Growth Strategies
The fundamentals of the Ansoff Product/Market Matrix, a tool used to analyse and plan business growth strategies. Examp...

Concept Testing and Conjoint Analysis for New Products

Concept Test, Concept Statement, Conjoint Analysis, Product Design, Product Innovation
Presentation about concept testing and conjoint analysis, including the following sections: 1. Evaluating with Customer...

Product/Market Grid Diagram

Product Development
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Produkt/Marknadsmatris.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med: Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Placering, Placera Trout  |  Relativ Värdetillväxten  |  Konkurrensfördel Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Produkt/Marknadsmatris? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 29-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.