Produkt/Marknadsmatris
(Ansoff)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Ansoffs Produkt/Marknadsmatris Vad är Produkt/marknadsmatrisen? Beskrivning

Produkt/marknadsmatrisen av Ansoff är en modell som har bevisats vara mycket användbar i strategiprocesser för en affärsenhet i att bestämma affärstillväxtsmöjligheter. Produkt/Marknadsmatrisen har två dimensioner: produkter och marknader.


Utöver dessa 2 dimensioner kan fyra tillväxtstrategier bildas.


fyra tillväxtstrategier i Produkt/marknadsmatrisen

 1. Marknadspenetration. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker få tillfälliga kunder till att bli stamkunder och få stamkunder till att bli storkunder. Typiska system är volymrabatter, bonuskort och Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM. Strategin är ofta att uppnå skalekonomiska fördelar genom effektivare tillverkning, effektivare fördelning, mer köpkraft, och att dela på overheadkostnader.
 2. Marknadsutveckling. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier försöker ofta att locka kunder bort från konkurrenter eller introducerar existerande produkter på externa marknader eller att introducera nya varumärken på en marknad. Nya marknader kan vara geografiska eller funktionella, liksom, när vi säljer samma produkt för ett annat syfte. Små ändringar kan vara nödvändiga. Var vaksam på kulturella skillnader.
 3. Produktutveckling. Sälj nya produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker ofta att sälja andra produkter till (stam-) kunder. Dessa kan vara tillbehör, tillägg, uppgraderingar eller fullständigt nya produkter. Inbördes försäljning. Ofta används de existerande kommunikationskanalerna.
 4. Diversifiering. Sälj nya produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier är den riskablaste typen av strategier. Ofta finns det ett trovärdighetsokus i kommunikationen för att förklara varför företaget går in på nya marknader med nya produkter. Å ena sidan kan diversifieringsstrategier också minska på riskerna, därför att ett stort företag kan sprida ut vissa av dessa risker om man opererar på mer än en marknad. Diversifieringen kan göras på fyra sätt:
  • Horisontell diversifiering. Detta uppstår, när företaget får eller utvecklar nya produkter som vänder sig till dess nuvarande kundgrupper, även om de nya produkterna inte är teknologiskt relaterade till de existerande produktlinjerna.
  • Vertikal diversifiering. Företaget rör sig i riktning mot dess leverantörer eller i riktningen mot dess kunders affär.
  • Koncentrerad diversifiering. Detta resulterar i nya produktlinjer eller tjänster som har teknologisk och/eller marknadssynergier med existerande produktlinjer, även om de produkterna kanske drar till sig nya kundgrupper.
  • Konglomerat diversifiering. Detta uppstår, när det finns varken teknologiska- eller marknadssynergier och detta kräver att man når ut till nya kundgrupper. Ibland använt av stora företag som söker sätt att balansera en cyklisk portfölj med en som inte är cyklisk.

Även om Produkt/marknadsmatrisen från Ansoff redan är 10 år gammal, uppfattas den fortfarande som en värdefull modell för kommunikation runt omkring en affärsenhets strategiprocesser och affärstillväxt. Matrisen är också bekant som: Ansoffmatrisen, Produkt Marknads Expansionsmatris och Tillväxtsvektormatris. Derek F. Abell har föreslagit att Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen (Three Dimensional Business Definition) är överlägsen Ansoffsmodell.


Särskild Intressegrupp SIG

Produkt/Marknadsmatris Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)

Forum  

Forum om Produkt/Marknadsmatris.


Diversification Types and Examples
A business and marketing strategy that has been overlooked by some small businesses is diversification. Due to the Coron (...)
6
 
2 reaktioner
 
How to Decide in Which Sector to Diversify?
When a firm decides to diversify there could be several possible factors to take into account when making the choice for (...)
3
 
0 reaktioner
 
Be Careful with Benefits of Diversification - Misconceptions and Generalizations
WHY DIVERSIFY According to Reel and Luffman (1986) the reason behind diversification lies within the benefits connected (...)
2
 
0 reaktioner
 
How to Prioritize Business Growth Opportunities (Ansoff): The ICE Prioritization Tool
The Ansoff Matrix can be a useful model to generate and communicate business growth opportunities. However, organization (...)
1
 
2 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade diskussionsämnen om Produkt/Marknadsmatris. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Ansoff Matrix Applications
The Products/Markets grid helps in differentiating between game changing & orbit changing moves of an organisation from (...)
37
 
2 reaktioner

 
🥈 Turbulence, Planning and Paralysis
Igor Ansoff (1918-2002) was (one of) the first to recognize that the amount of strategic 'turbulence' (~pace of change) (...)
14
 
0 reaktioner

 
🥉 Summary of STRATOP Model
Who can provide a short summary of the STRATOP model? It is supposed to be a model for designing effective product and c (...)
9
 
0 reaktioner

 
Product/Market Growth Matrix, Product Market Combination (PMC), PMG
The Product/Market Grid or Ansoff Matrix is also called: Product/Market Growth Matrix. The 4 growth strategies are also (...)
4
 
0 reaktioner

 
Diversification and Globalisation
How can diversification be a tool for globalization? (...)
4
 
0 reaktioner

 
Strategies for Expanding a Business
A person started a business of extracting metals. Soon it became a popular business. In order to expand his business, he (...)
3
 
2 reaktioner

 
What is the Optimal Level of Diversification for Firm Performance?
The relationship between diversification and financial performance has been a topic of research for many years but is ye (...)
2
 
0 reaktioner

 
Ansoff Matrix for Marketing Strategy
The Ansoff matrix clearly describes the marketing strategy and how to launch our product in the market and at what time. (...)
2
 
0 reaktioner

 
Diversification in Africa: Why African Economies must Diversify
Many African economies have not diversified. Rather they are highly dependent on the production and export of one specif (...)
1
 
0 reaktioner

 
Experttips

Avancerad insikt om Product/Market Grid (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Typical Risks of a Diversification Strategy

Marketing Strategy (...)
   
 
 
 

A More Advanced Version of the Ansoff Matrix

Product Development, Product Portfolio Management (...)
   
 
 
 

How to Find or Redefine Market Boundaries?

Diversification (...)
   
 
 
 

Diversification Pitfalls

Things to Signal and Avoid when Diversifying (...)
   
 
 
 

Must-haves of a Portfolio Strategy

Product Portfolio Management, Best Practices, Product Strategy (...)
   
 
 
 

Pitfalls and Obstacles in Product Development Strategy

Product Development, Product Portfolio Management (...)
   
 
 
 

Challenging the Existing Strategic Logic

Market Development, Diversification (...)
   
 
 
 

Typical Risks of a Market Development Strategy

Marketing Strategy (...)
   
 
 
 

In Which Direction Should we Grow our Portfolio?

Portfolio Strategy, Innovation Strategy (...)
   
 
 
 

Typical Risks of a Market Penetration Strategy

Marketing Strategy (...)
   
 
 
 

Determining the Optimal Breadth of your Product Portfolio

Product Portfolio Analysis (...)
   
 
 
 

The SCAMPER Technique to Creatively Solve Problems and Create Innovative Ideas

Creative Thinking, Lateral Thinking, Idea Generation, Innovation Ideas, Product Innovation, Product Development (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Produkt/Marknadsmatris. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Placering, Placera Trout  |  Relativ Värdetillväxten  |  Konkurrensfördel Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Produkt/Marknadsmatris? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 30-11-2020. Alla namn ™ av deras ägare.