Produktlivscykler (Produktlivscykel)
Levitt

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Produktlivscykelmodellen kan hjälpa till att analysera mognadsskeden hos produkter och industrier.


Termen användes för första gången av Theodore Levitt år 1965 i en Harvard Business Review artikel: ”Exploit the Product Life Cycle” (vol 43, November-December 1965, pp 81-94). Alla företag söker ständigt sätt att växa framtida betalningsflöden, genom att maximera intäkt från försäljningen av produkter och tjänster. Kassaflöde tillåter ett företag till att underhålla dess livskraft, för att investera i  ny produktutveckling och för att förbättra dess arbetsstyrka. Allt detta i ett försök att få extra marknadsandel och att bli en ledare inom dess respektive industri.

Ett konstant och hållbart kassaflöde (intäkt) strömmar från produktförsäljning är nyckeln till all långsiktig investering, och det bästa sättet att nå fram till en stabil intäktström är att ha en eller flera kassakossor. Kassakor är starka produkter som har uppnått en stor marknadsandel på mogna marknader.


Det är också så att dagens moderna Produktlivscykel blir bara kortare och kortare. Många produkter i mogna industrier är revitaliserade genom produktdifferentiering och marknadssegmentering. Organisationer omvärderar mer och mer produktlivscykelkostnader och intäkter, därför att den tillgängliga tiden för att sälja en produkt och för att återställa investeringarna krymper.

Även om produktlivscyklerna krymper, så har produktlivslängden hos många produkter förlängts. Till exempel har den operationella livslängden hos några slitstarka gods, liksom bilar och andra anordningar, ökat väsentligen. Som ett result av detta måste företagen som producerar dessa produkter, måste ta fram deras marknadlivstid och servicelivslängd(livstider) i beaktande, när de gör planeringen. Mer och mer företag försöker att optimera intäkter och vinster över hela livscykeln. De gör detta till genom överväganden av produktgarantier, reservdelar och förmågan till att förbättra existerande produkter.

Produktlivscykelns Mognadsstadier i Industrin Det är tydligt att produktlivscykelkonceptet har en betydande effekt på affärsstrategi och företags resultat. Produktlivscykelmetoden identifierar de distinkta stegen som påverkar försäljningen av en produkt. Från produktens påbörjande tills den tas ur bruk.


Stegen i Produktlivscykeln

  • Inledningsskedet. Produkten introduceras på marknaden med hjälp av en fokuserad och intensiv marknadssatsning för att etablera en tydliga identitet och för att främja maximalt medvetande. Många test eller impulsinköp kommer att uppstå i detta skede.
  • Tillväxtskedet. Kan kännas igen på en ökande försäljning och utvecklingen av konkurrenterna. På försäljarsidan karakteriseras tillväxtskedet också av oförminskade marknadsaktiviteter. Några kunder gör repetitiva inköp.
  • Mognadskedet. Denna fas känns igen på när konkurrenter börjar att lämna marknaden. Också försäljningshastigheten minskas dramatiskt, och försäljningsvolymen når en stadig nivå. Vid denna tidpunkt så köper de typiska lojala kunderna produkten.
  • Nedgångskedet. De kvardröjande effekterna av konkurrens, ogynnsamt ekonomiskt förhållande, nya trender, etc., förklarar ofta nedgången i försäljningen.

Flera variationer på Produktlivscykler (Produktlivscykel) modeller har utvecklats för att behandla utvecklingen av produkten, marknaden och/eller industrin. Även om modellerna är likartade, kan de skilja sig åt angående antal och namn på de olika skeden/stegen. Här en lista på några av de viktigare modellerna:
 

varianter av livscykelmodellen

1973: Fox: Förkommersialisering - introduktion - tillväxt - mognad - nedgång.
1974: Wasson: marknadsutveckling - snabb tillväxt - konkurrensutsatt turbulens - mättande/mognad - nedgång

1984: Anderson & Zeithaml: inledning - tillväxt - mognad - nedgång

1998: Hill och Jones: foster - tillväxt - utmanövering - mognad - nedgång


Produktlivscykler | Produktlivscykel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)

Forum om Produktlivscykler | Produktlivscykel  

De senaste ämnena om: Produktlivscykler | Produktlivscykel.


The Marketing Strategy to Pursue at Various Stages of the PLC
The PLC curve is divided into 4 stages: Introduction, Growth, Maturity and Decline. The suggested logical strategies at (...)
9
 
0 reaktioner
 
Time Scale of PLC Depends on the Product
Too many times the plot is shown in a general mode - but for real products the plot MUST place numbers on the time axis. (...)
3
 
0 reaktioner
 
Generic and Specific Product Life Cycle Measures
What is the difference between a general life cycle measure and a specific life cycle measure? Please give an example of (...)
1
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Produktlivscykler | Produktlivscykel

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 When is a product successful?
When can a product be considered to be successful in the light of the Product Life Cycle Theory? (...)
30
 
3 reaktioner

 
🥈 Product Life Cycle versus Ansoff Model
Can the relationship of Ansoff and the Product Life Cycle model be summarised as follows? - Product Development - Intro (...)
28
 
1 reaktioner

 
🥉 PLC at company level?
In MIT Sloan Management Review of Fall 2006, Donald Sull and Dominic Houlder of LBS stress that NOT companies, but chanc (...)
14
 
0 reaktioner

 
Product Life Cycles are Not Fluent
In reality, product life curves are not so smooth nor bell curve shaped. There are ditches, then relaunches with an imp (...)
14
 
2 reaktioner

 
The Product Life Cycle is not always Shaped like a Wave Form!
The wave form is not carved in stone. Sometimes a product (or service) that is already in its Maturity or even Decline p (...)
12
 
9 reaktioner

 
Comparing the Product Life Cycle and the BCG Matrix
We can map or plot the product life cycle stages to the BCG matrix quadrants as follows: 1. Introduction - Question Mar (...)
10
 
0 reaktioner

 
What is the Influence of a Product Recall on the PLC?
Nowadays we hear a lot about organisations recalling their products from markets due to various reasons. How is this pr (...)
9
 
0 reaktioner

 
Stage after Breakeven
What is the name given to the stage where a product hit a breakeven? (...)
8
 
2 reaktioner

 
Pricing Strategy as per Product Life Cycle Stage
Can somebody explain appropriate pricing strategy as per Product Life Cycle Stage? Thanks... (...)
8
 
1 reaktioner

 
Effect of Moment of Introduction on Product Life Cycle?
Is there a relationship between the introduction time in various parts of the world of a certain product (for example th (...)
8
 
0 reaktioner

 
Pepto Bismol's Long Life
Pepto Bismol is alive and leader of it's category despite its old age (108 years); the product is basically the same... (...)
4
 
1 reaktioner

 
Product Life Cycle (PLC) and Food Standards
Dear all, I am looking for information about the potential relationship between the PLC and food standards. In particul (...)
4
 
3 reaktioner

 
How to Avoid the Decline Stage of the PLC?
Understanding the phases of the product life cycle, are there ways of preventing these products from reaching the declin (...)
4
 
4 reaktioner

 
The Element of Time in Product Life Cycle
Has anyone researched the "time characteristics" of various markets with the intention to establish early warnings/trigg (...)
3
 
1 reaktioner

 
Why Could a Product in its Decline Stage Still Be Attractive for a Firm?
The logical thinking seems to be that a company should not stay or invest in a 'decline stage product'. However already (...)
3
 
0 reaktioner

 
Product Life Cycle and Capacity Planning
How does the PLC curve influence various capacity decisions / strategy, depending on the PLC stage? (...)
3
 
0 reaktioner

 
References of PLC Gates Wanted
What are some useful references about Product Life Cycle (PLC) gates? (...)
1
 
0 reaktioner

 
How to Revitalize your Product when it is Matured and Starts to Decline?
Friends, I need your tips on what to do when you realize that your product is matured and will soon start to decline (wi (...)
1
 
0 reaktioner

 
Configuration Management Summary
CM is a process for managing complex (mostly technical) systems by establishing and maintaining consistency of a product (...)
0
 
0 reaktioner

 
Importance of the Product Life Cycle for the CEO
Generally the product life cycle is co-determined by a CEO of the organization where he starts. The idea then culminates (...)
0
 
0 reaktioner

 
Revitalization: Why and When?
Brand Management: why do marketers go for revitalization and in which stage of the Product Life Cycle (PLC)? (...)
0
 
1 reaktioner

 
Real Estate Business, Life Cycle
In the present state, the life cycle of a particular product/project in real estate could have a long flat phase, before (...)
-1
 
0 reaktioner

 
Opportunity for Value Engineering in PD?
Opportunity for VE in terms of areas during the life span of a product. We all know that as product development goes in (...)
-1
 
0 reaktioner

 
Experttips om Product Life Cycle (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Market Leader Strategies in the GROWTH Stage of the Product Life Cycle

Growth Stage Strategy, Market Leader Strategy, PLC (...)
   
 
 
 

Don't Make this Frequently Made Mistake in Product Life Cycle Management!

Innovation Management, Product Marketing, Product Lifecycle Management (...)
   
 
 
 

Unconventional Product Life Cycle: High Tech

Managing the PLC of High-tech Products (...)
   
 
 
 

Typical Product Characteristics and Changes during PLC

Product Management (...)
   
 
 
 

Framework for Decline Phase of the Product Life Cycle

Managing the Decline Phase (...)
   
 
 
 

Marketing Strategies in INTRODUCTION Stage of PLC

Introduction of a New Product, Introduction of a New Service, Introduction Stage, Introduction Strategies (...)
   
 
 
 

Critics of the Product Life Cycle Concept During the Years

Product Life Cycle History (...)
   
 
 
 

Challenges of the Product Life Cycle for Marketing and R&D

PLC at Functional Level, Marketing and R&D (...)
   
 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches (...)
   
 
 
 

Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps (...)
   
 
 
 

Organizational Life Cycle

Organizational Development (...)
   
 
 
 

How Can Incumbents Respond to Disruptors?

5 Strategic Options in Reaction to Disruptors (...)
   
 
 
 

Challenges of the Product Life Cycle for Manufacturing & Distribution

PLC at Functional Level, Manufacturing & Distribution (...)
   
 
 
 

Marketing Strategies in the DECLINE Stage of the Product Life Cycle

Decline Stage Strategy, Market Decline Strategy, PLC (...)
   
 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through User Involvement Early in the Life Cycle

Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation (...)
   
 
 
 

Buyer Types and their Behaviours Depending on PLC Stage

Understanding what Buyers Want in a Particular Stage (...)
   
 
 
 

Follower Marketing Strategies in the GROWTH Stage of the PLC

Growth Stage Strategy, Follower Growth Strategy, PLC (...)
   
 
 
 

Limitations of Product Life Cycle in FMCG

PLC Boundaries (...)
   
 
 
 

Marketing Strategies for Market Leaders in the MATURITY Stage

Maturity Stage Strategy, Market Leader Strategy, PLC (...)
   
 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

(Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership (...)
   
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Adoption of New Technologies (...)
   
 
 
 

Product Life Cycles do Not Exist in Reality

Decision-making (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Produktlivscykler | Produktlivscykel

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Produktlivscykeln/Product Life Cycle med: Bass Diffusionsmodell  |  Steg-Grind-modellen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  BCG Matrisen  |  Relativ Värdetillväxten  |  Placering, Placera Trout  |  GE Matrix  |  Innovation Adoption Curve  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Industriförändring  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  | Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Produktlivscykler | Produktlivscykel? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 27-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.