Produktlivscykler (Produktlivscykel)
Levitt

Kunskapscenter

   

Analysering av industrimognadskeden. Förklaring till produktlivscykel av Levitt, Fox, Wasson, Hofer, Anderson & Zeithaml, Hill & Jones. ('65)

Innehåll

Premium

Produktlivscykelmodellen kan hjälpa till att analysera mognadsskeden hos produkter och industrier.


Termen användes för första gången av Theodore Levitt år 1965 i en Harvard Business Review artikel: ”Exploit the Product Life Cycle” (vol 43, November-December 1965, pp 81-94). Alla företag söker ständigt sätt att växa framtida betalningsflöden, genom att maximera intäkt från försäljningen av produkter och tjänster. Kassaflöde tillåter ett företag till att underhålla dess livskraft, för att investera i  ny produktutveckling och för att förbättra dess arbetsstyrka. Allt detta i ett försök att få extra marknadsandel och att bli en ledare inom dess respektive industri.

Ett konstant och hållbart kassaflöde (intäkt) strömmar från produktförsäljning är nyckeln till all långsiktig investering, och det bästa sättet att nå fram till en stabil intäktström är att ha en eller flera kassakossor. Kassakor är starka produkter som har uppnått en stor marknadsandel på mogna marknader.


Det är också så att dagens moderna Produktlivscykel blir bara kortare och kortare. Många produkter i mogna industrier är revitaliserade genom produktdifferentiering och marknadssegmentering. Organisationer omvärderar mer och mer produktlivscykelkostnader och intäkter, därför att den tillgängliga tiden för att sälja en produkt och för att återställa investeringarna krymper.

Även om produktlivscyklerna krymper, så har produktlivslängden hos många produkter förlängts. Till exempel har den operationella livslängden hos några slitstarka gods, liksom bilar och andra anordningar, ökat väsentligen. Som ett result av detta måste företagen som producerar dessa produkter, måste ta fram deras marknadlivstid och servicelivslängd(livstider) i beaktande, när de gör planeringen. Mer och mer företag försöker att optimera intäkter och vinster över hela livscykeln. De gör detta till genom överväganden av produktgarantier, reservdelar och förmågan till att förbättra existerande produkter.

Produktlivscykelns Mognadsstadier i Industrin Det är tydligt att produktlivscykelkonceptet har en betydande effekt på affärsstrategi och företags resultat. Produktlivscykelmetoden identifierar de distinkta stegen som påverkar försäljningen av en produkt. Från produktens påbörjande tills den tas ur bruk.


Stegen i Produktlivscykeln

  • Inledningsskedet. Produkten introduceras på marknaden med hjälp av en fokuserad och intensiv marknadssatsning för att etablera en tydliga identitet och för att främja maximalt medvetande. Många test eller impulsinköp kommer att uppstå i detta skede.
  • Tillväxtskedet. Kan kännas igen på en ökande försäljning och utvecklingen av konkurrenterna. På försäljarsidan karakteriseras tillväxtskedet också av oförminskade marknadsaktiviteter. Några kunder gör repetitiva inköp.
  • Mognadskedet. Denna fas känns igen på när konkurrenter börjar att lämna marknaden. Också försäljningshastigheten minskas dramatiskt, och försäljningsvolymen når en stadig nivå. Vid denna tidpunkt så köper de typiska lojala kunderna produkten.
  • Nedgångskedet. De kvardröjande effekterna av konkurrens, ogynnsamt ekonomiskt förhållande, nya trender, etc., förklarar ofta nedgången i försäljningen.

Flera variationer på Produktlivscykler (Produktlivscykel) modeller har utvecklats för att behandla utvecklingen av produkten, marknaden och/eller industrin. Även om modellerna är likartade, kan de skilja sig åt angående antal och namn på de olika skeden/stegen. Här en lista på några av de viktigare modellerna:
 

varianter av livscykelmodellen

1973: Fox: Förkommersialisering - introduktion - tillväxt - mognad - nedgång.
1974: Wasson: marknadsutveckling - snabb tillväxt - konkurrensutsatt turbulens - mättande/mognad - nedgång

1984: Anderson & Zeithaml: inledning - tillväxt - mognad - nedgång

1998: Hill och Jones: foster - tillväxt - utmanövering - mognad - nedgång


Produktlivscykler | Produktlivscykel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)


Produktlivscykler | Produktlivscykel Forumet  

Nya ämnen

  Generic and Specific Product Life Cycle Measures      
 
  PLC and Food Standards      
 
  How to Revitalize your Product when it is Matured and Starts to Decline?      
 

Best Practices - Produktlivscykler | Produktlivscykel
  When is a product successful?
     
 
  Product Life Cycle versus Ansoff Model
     
 
  PLC at company level?
     
 
  Product Life Cycles are Not Fluent
     
 
  The Product Life Cycle is not always Shaped like a Wave Form!
     
 
  Comparing the Product Life Cycle and the BCG Matrix
     
 Allt du behöver veta om management


  Effect of Moment of Introduction on Product Life Cycle?
     
 
  Stage after Breakeven
     
 
  Pricing Strategy as per Product Life Cycle Stage
     
 
  What is the Influence of a Product Recall on the PLC?
     
 
  Pepto Bismol's Long Life
     
 
  How to Avoid the Decline Stage of the PLC?
     
 
  The Element of Time in Product Life Cycle
     
 
  Why Could a Product in its Decline Stage Still Be Attractive for a Firm?
     
 
  Product Life Cycle and Capacity Planning
     
 
  References of PLC Gates Wanted
     
 
  Configuration Management Summary
     
 
  Revitalization: Why and When?
     
 
  Importance of the Product Life Cycle for the CEO
     
 
  Real Estate Business, Life Cycle
     
 
  Opportunity for Value Engineering in PD?
     
 

Expert Tips (ENG) - Product Life Cycle
 

Market Leader Strategies in the Growth Stage of the Product Life Cycle

 
 
 

Don't Make this Frequently Made Mistake in Product Life Cycle Management!

 
 
 

Unconventional Product Life Cycle: High Tech

 
 
 

Typical Product Characteristics and Changes during PLC

 
 
 

Framework for Decline Phase of the Product Life Cycle

 
 
 

Marketing Strategies in Introduction Stage of PLC

 
 
 

Critics of the Product Life Cycle Concept During the Years

 
 
 

Challenges of the Product Life Cycle for Marketing and R&D

 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

 
 
 

Innovation Pitfalls

 
 
 

Organizational Life Cycle

 
 
 

How Can Incumbents Respond to Disruptors?

 
 
 

Challenges of the Product Life Cycle for Manufacturing & Distribution

 
 
 

Marketing Strategies in the Decline Stage of the Product Life Cycle

 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through User Involvement Early in the Life Cycle

 
 
 

Marketing Strategies for Market Leaders in the Maturity Stage

 
 
 

Buyer Types and their Behaviours Depending on PLC Stage

 
 
 

Follower Marketing Strategies in the Growth Stage of the PLC

 
 
 

Limitations of Product Life Cycle in FMCG

 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

 
 
 

Product Life Cycles do Not Exist in Reality

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Produktlivscykler | Produktlivscykel
 

Nyheter om Produktlivscykler Modell


     
 

Nyheter om Produktlivscykel Skeden


     
 

Videor om Produktlivscykler Modell


     
 

Videor om Produktlivscykel Skeden


     
 

Presentationer om Produktlivscykler Modell


     
 

Presentationer om Produktlivscykel Skeden


     
 

Mer om Produktlivscykler Modell


     
 

Mer om Produktlivscykel Skeden


     Accelerera din managementkarriärJämför Produktlivscykeln/Product Life Cycle med: Bass Diffusionsmodell  |  Steg-Grind-modellen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  BCG Matrisen  |  Relativ Värdetillväxten  |  Placering, Placera Trout  |  GE Matrix  |  Innovation Adoption Curve  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Industriförändring  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  | Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.