Produktlivscykler (Produktlivscykel)
Levitt

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

80 itens • 1.416.957 visitas


Sammanfattning

Produktlivscykelmodellen kan hjälpa till att analysera mognadsskeden hos produkter och industrier.


Termen användes för första gången av Theodore Levitt år 1965 i en Harvard Business Review artikel: ”Exploit the Product Life Cycle” (vol 43, November-December 1965, pp 81-94). Alla företag söker ständigt sätt att växa framtida betalningsflöden, genom att maximera intäkt från försäljningen av produkter och tjänster. Kassaflöde tillåter ett företag till att underhålla dess livskraft, för att investera i  ny produktutveckling och för att förbättra dess arbetsstyrka. Allt detta i ett försök att få extra marknadsandel och att bli en ledare inom dess respektive industri.

Ett konstant och hållbart kassaflöde (intäkt) strömmar från produktförsäljning är nyckeln till all långsiktig investering, och det bästa sättet att nå fram till en stabil intäktström är att ha en eller flera kassakossor. Kassakor är starka produkter som har uppnått en stor marknadsandel på mogna marknader.


Det är också så att dagens moderna Produktlivscykel blir bara kortare och kortare. Många produkter i mogna industrier är revitaliserade genom produktdifferentiering och marknadssegmentering. Organisationer omvärderar mer och mer produktlivscykelkostnader och intäkter, därför att den tillgängliga tiden för att sälja en produkt och för att återställa investeringarna krymper.

Även om produktlivscyklerna krymper, så har produktlivslängden hos många produkter förlängts. Till exempel har den operationella livslängden hos några slitstarka gods, liksom bilar och andra anordningar, ökat väsentligen. Som ett result av detta måste företagen som producerar dessa produkter, måste ta fram deras marknadlivstid och servicelivslängd(livstider) i beaktande, när de gör planeringen. Mer och mer företag försöker att optimera intäkter och vinster över hela livscykeln. De gör detta till genom överväganden av produktgarantier, reservdelar och förmågan till att förbättra existerande produkter.

Produktlivscykelns Mognadsstadier i Industrin Det är tydligt att produktlivscykelkonceptet har en betydande effekt på affärsstrategi och företags resultat. Produktlivscykelmetoden identifierar de distinkta stegen som påverkar försäljningen av en produkt. Från produktens påbörjande tills den tas ur bruk.


Stegen i Produktlivscykeln

  • Inledningsskedet. Produkten introduceras på marknaden med hjälp av en fokuserad och intensiv marknadssatsning för att etablera en tydliga identitet och för att främja maximalt medvetande. Många test eller impulsinköp kommer att uppstå i detta skede.
  • Tillväxtskedet. Kan kännas igen på en ökande försäljning och utvecklingen av konkurrenterna. På försäljarsidan karakteriseras tillväxtskedet också av oförminskade marknadsaktiviteter. Några kunder gör repetitiva inköp.
  • Mognadskedet. Denna fas känns igen på när konkurrenter börjar att lämna marknaden. Också försäljningshastigheten minskas dramatiskt, och försäljningsvolymen når en stadig nivå. Vid denna tidpunkt så köper de typiska lojala kunderna produkten.
  • Nedgångskedet. De kvardröjande effekterna av konkurrens, ogynnsamt ekonomiskt förhållande, nya trender, etc., förklarar ofta nedgången i försäljningen.

Flera variationer på Produktlivscykler (Produktlivscykel) modeller har utvecklats för att behandla utvecklingen av produkten, marknaden och/eller industrin. Även om modellerna är likartade, kan de skilja sig åt angående antal och namn på de olika skeden/stegen. Här en lista på några av de viktigare modellerna:
 

varianter av livscykelmodellen

1973: Fox: Förkommersialisering - introduktion - tillväxt - mognad - nedgång.
1974: Wasson: marknadsutveckling - snabb tillväxt - konkurrensutsatt turbulens - mättande/mognad - nedgång

1984: Anderson & Zeithaml: inledning - tillväxt - mognad - nedgång

1998: Hill och Jones: foster - tillväxt - utmanövering - mognad - nedgång


Särskild Intressegrupp SIG

Produktlivscykler | Produktlivscykel Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Produktlivscykler | Produktlivscykel. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Produktlivscykler | Produktlivscykel

 

Product Life Cycle versus Ansoff Model
Can the relationship of Ansoff and the Product Life Cycle model be summarised as follows?
- Product Development - Introduction Stage of PLC.
- Market Development - Growth stage of PLC.
...
29
 
2 kommentarer
The Marketing Strategy to Pursue at Various Stages of the PLC
The PLC curve is divided into 4 stages: Introduction, Growth, Maturity and Decline.
The suggested logical strategies at each of the stages are:
INTRODUCTION ⇨ CREATE THE MARKET SHAR...
12
 
The Impact of Short Term Investing / Financing on New Product Development
Dear all,
I am currently carrying out an investigation on the impact of short term financing and short term capital investment.
B2B industrial markets are facing constant pressure for produc...
10
 
4 kommentarer
Comparing the Product Life Cycle and the BCG Matrix
We can map or plot the product life cycle stages to the BCG matrix quadrants as follows:
1. Introduction - Question Mark
2. Growth - Star
3. Mature - Cash Cow
4. Decline - Dog
...
6
 
Product Life Cycle (PLC) and Food Standards
Dear all,
I am looking for information about the potential relationship between the PLC and food standards. In particularly, I am interested to learn how the PLC can be used to analyze food stand...
4
 
3 kommentarer
How to Avoid the Decline Stage of the PLC?
Understanding the phases of the product life cycle, are there ways of preventing these products from reaching the decline phase?...
4
 
5 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Produktlivscykler | Produktlivscykel. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


When is a product successful?
When can a product be considered to be successful in the light of the Product Life Cycle Theory?...
32
 
3 kommentarer

The Product Life Cycle is not always Shaped like a Wave Form!
The wave form is not carved in stone. Sometimes a product (or service) that is already in its Maturity or even Decline phase can suddenly re-emerge in a growth phase. Often this is the result of a tec...
12
 
11 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Product Life Cycle (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Why PLC is not Done at the Company Level

Innovation Management, Product Management
In MIT Sloan Management Review of Fall 2006, Donald Sull and Dominic Houlder of LBS stress that NOT companies, but chanc...

Market Leader Strategies in the GROWTH Stage of the Product Life Cycle

Growth Stage Strategy, Market Leader Strategy, PLC
The appropriate marketing strategies for products or services that are in the growing stage of the PLC depend on the pos...

Don't Make this Frequently Made Mistake in Product Life Cycle Management!

Innovation Management, Product Marketing, Product Lifecycle Management
Watch out for a frequently made mistake that is based on a wrong interpretation of this model: Do not assume aut...

Unconventional Product Life Cycle: High Tech

Managing the PLC of High-tech Products
In his 1991 book 'Crossing the Chasm' Geoffrey A. Moore presented the unconventional PLC of high-tech products. In Moore...

Typical Product Characteristics and Changes during PLC

Product Management
Products may change dramatically during their PLC in terms of quality, design, differentiation degree, destination of us...

Marketing Strategies in INTRODUCTION Stage of PLC

Introduction of a New Product, Introduction of a New Service, Introduction Stage, Introduction Strategies
When a business is launching a totally new product or service it could select the following marketing strategies during ...

Framework for Decline Phase of the Product Life Cycle

Managing the Decline Phase
The decline phase of a product PLC is as important as its introduction in the market stage. When products enter this sta...

Challenges of the Product Life Cycle for Marketing and R&D

PLC at Functional Level, Marketing and R&D
Here following there are some elements which can be useful as a description of the most common challenges faced by both ...

Critics of the Product Life Cycle Concept During the Years

Product Life Cycle History
In the current fast changing environment the efficacy of the PLC model as a marketing tool has been widely questioned b...

Organizational Life Cycle

Organizational Development
Also organizations evolve through a kind of life cycle, a series of developmental stages similar to those described in L...

Challenges of the Product Life Cycle for Manufacturing & Distribution

PLC at Functional Level, Manufacturing & Distribution
Here are some typical challenges faced by Manufacturing and Distribution functions, on each development stage of a produ...

How Can Incumbents Respond to Disruptors?

5 Strategic Options in Reaction to Disruptors
In recent years, the challenges to incumbent majors across industries have come mainly from low-cost competitors and fr...

Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps
Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 common innovation mistakes and corresponding remedies (HBR Nov 2006): 1. S...

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches
In his book “Product Leadership: Creating and Launching Superior New Products”, Robert Cooper suggests following ten way...

Marketing Strategies in the DECLINE Stage of the Product Life Cycle

Decline Stage Strategy, Market Decline Strategy, PLC
When a business has its product or service in the decline stage, the following strategies can be used: 1. Profitable su...

Follower Marketing Strategies in the GROWTH Stage of the PLC

Growth Stage Strategy, Follower Growth Strategy, PLC
A company that is characterized as a FOLLOWER in the market should aim at building a market share by winning over some o...

Buyer Types and their Behaviours Depending on PLC Stage

Understanding what Buyers Want in a Particular Stage
It is important to understand that different kinds of people will buy a product in different development stages. And eve...

Designing Complex Products or Systems Through User Involvement Early in the Life Cycle

Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation
Today, organizations are increasingly developing and designing new and complex products or systems. In other words, the ...

The Time Scale of a PLC Must Match the Product

Time Scale of PLC, Product Management
Too many times the plot is shown in a general mode - but for real products the plot MUST place numbers on the time axis....

Limitations of Product Life Cycle in FMCG

PLC Boundaries
In his 1993 article 'A Two-Decade Test of Product Life Cycle Theory', D. Mercer from The Open University, School of Man...

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

(Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership
Skarzynski and Rufat-Latre (2011) discovered that the successes of disruptive innovators are driven by 3 critical capabi...

Marketing Strategies for Market Leaders in the MATURITY Stage

Maturity Stage Strategy, Market Leader Strategy, PLC
A company that operates its products in the maturity stage can make use of several strategies. The main objective of the...

Product Life Cycles do Not Exist in Reality

Decision-making
Always remember, in reality, products do not have a predictable life and specific life cycle curves followed by differen...

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Adoption of New Technologies
Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scientific Revolutions”, in which he suggested that the entrenched interes...
Informationskällor

Olika informationskällor om Produktlivscykler | Produktlivscykel. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Dominant Designs

Product Life Cycle
Paper by Johann Peter Murmann and Koen Frenken. The concept of a dominant design has taken on a quasi-paradigmatic statu...

The Importance of the Product Life Cycle

PLC Trainings, Workshops
Adam Kaufman explains the critical importance of understanding the Product Life Cycle PLC of your products in your indus...

Product Life Cycle (PLC) versus Bass Diffusion

Product Management, Decision Making
Presentation about the Product Life Cycle model thereby making a comparison with the Bass Diffusion Model. It includes t...

Product Life Cycle Diagram

Product Management
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Produktlivscykler | Produktlivscykel.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Produktlivscykeln/Product Life Cycle med: Bass Diffusionsmodell  |  Steg-Grind-modellen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  BCG Matrisen  |  Relativ Värdetillväxten  |  Placering, Placera Trout  |  GE Matrix  |  Innovation Adoption Curve  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Industriförändring  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning  | Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Produktlivscykler | Produktlivscykel? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 2-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.