Produktlivscykler (Produktlivscykel)
Levitt

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Analysering av industrimognadskeden. Förklaring till produktlivscykel av Levitt, Fox, Wasson, Hofer, Anderson & Zeithaml, Hill & Jones. ('65)


Produktlivscykelmodellen kan hjälpa till att analysera mognadsskeden hos produkter och industrier.


Termen användes för första gången av Theodore Levitt år 1965 i en Harvard Business Review artikel: ”Exploit the Product Life Cycle” (vol 43, November-December 1965, pp 81-94). Alla företag söker ständigt sätt att växa framtida betalningsflöden, genom att maximera intäkt från försäljningen av produkter och tjänster. Kassaflöde tillåter ett företag till att underhålla dess livskraft, för att investera i  ny produktutveckling och för att förbättra dess arbetsstyrka. Allt detta i ett försök att få extra marknadsandel och att bli en ledare inom dess respektive industri.

Ett konstant och hållbart kassaflöde (intäkt) strömmar från produktförsäljning är nyckeln till all långsiktig investering, och det bästa sättet att nå fram till en stabil intäktström är att ha en eller flera kassakossor. Kassakor är starka produkter som har uppnått en stor marknadsandel på mogna marknader.


Det är också så att dagens moderna Produktlivscykel blir bara kortare och kortare. Många produkter i mogna industrier är revitaliserade genom produktdifferentiering och marknadssegmentering. Organisationer omvärderar mer och mer produktlivscykelkostnader och intäkter, därför att den tillgängliga tiden för att sälja en produkt och för att återställa investeringarna krymper.

Även om produktlivscyklerna krymper, så har produktlivslängden hos många produkter förlängts. Till exempel har den operationella livslängden hos några slitstarka gods, liksom bilar och andra anordningar, ökat väsentligen. Som ett result av detta måste företagen som producerar dessa produkter, måste ta fram deras marknadlivstid och servicelivslängd(livstider) i beaktande, när de gör planeringen. Mer och mer företag försöker att optimera intäkter och vinster över hela livscykeln. De gör detta till genom överväganden av produktgarantier, reservdelar och förmågan till att förbättra existerande produkter.

Produktlivscykelns Mognadsstadier i Industrin Det är tydligt att produktlivscykelkonceptet har en betydande effekt på affärsstrategi och företags resultat. Produktlivscykelmetoden identifierar de distinkta stegen som påverkar försäljningen av en produkt. Från produktens påbörjande tills den tas ur bruk.


Stegen i Produktlivscykeln

  • Inledningsskedet. Produkten introduceras på marknaden med hjälp av en fokuserad och intensiv marknadssatsning för att etablera en tydliga identitet och för att främja maximalt medvetande. Många test eller impulsinköp kommer att uppstå i detta skede.
  • Tillväxtskedet. Kan kännas igen på en ökande försäljning och utvecklingen av konkurrenterna. På försäljarsidan karakteriseras tillväxtskedet också av oförminskade marknadsaktiviteter. Några kunder gör repetitiva inköp.
  • Mognadskedet. Denna fas känns igen på när konkurrenter börjar att lämna marknaden. Också försäljningshastigheten minskas dramatiskt, och försäljningsvolymen når en stadig nivå. Vid denna tidpunkt så köper de typiska lojala kunderna produkten.
  • Nedgångskedet. De kvardröjande effekterna av konkurrens, ogynnsamt ekonomiskt förhållande, nya trender, etc., förklarar ofta nedgången i försäljningen.

Flera variationer på Produktlivscykler (Produktlivscykel) modeller har utvecklats för att behandla utvecklingen av produkten, marknaden och/eller industrin. Även om modellerna är likartade, kan de skilja sig åt angående antal och namn på de olika skeden/stegen. Här en lista på några av de viktigare modellerna:
 

varianter av livscykelmodellen

1973: Fox: Förkommersialisering - introduktion - tillväxt - mognad - nedgång.
1974: Wasson: marknadsutveckling - snabb tillväxt - konkurrensutsatt turbulens - mättande/mognad - nedgång

1984: Anderson & Zeithaml: inledning - tillväxt - mognad - nedgång

1998: Hill och Jones: foster - tillväxt - utmanövering - mognad - nedgång


Särskild Intressegrupp SIG - Produktlivscykler | Produktlivscykel


Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)


Forum - Produktlivscykler | Produktlivscykel  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Product Life Cycle versus Ansoff Model (1 reaktioner)
Can the relationship of Ansoff and the Product Life Cycle mo...
 
 
 
 
  PLC at company level?
In MIT Sloan Management Review of Fall 2006, Donald Sull and...
 
 
 
 
  Product Life Cycles are Not Fluent (2 reaktioner)
In reality, product life curves are not so smooth nor bell c...
 
 
 
 
  Comparing the Product Life Cycle and the BCG Matrix
We can map or plot the product life cycle stages to the BCG ...
 
 
 
 
  What is the Influence of a Product Recall on the PLC?
Nowadays we hear a lot about organisations recalling their p...
 
 
 
 
  Effect of Moment of Introduction on Product Life Cycle?
Is there a relationship between the introduction time in var...
 
 
 
 
  Stage after Breakeven (2 reaktioner)
What is the name given to the stage where a product hit a br...
 
 
 
 
  Pepto Bismol's Long Life (1 reaktioner)
Pepto Bismol is alive and leader of it's category despite it...
 
 
 
 
  How to Avoid the Decline Stage of the PLC? (4 reaktioner)
Understanding the phases of the product life cycle, are ther...
 
 
 
 
  Product Life Cycle (PLC) and Food Standards (3 reaktioner)
Dear all, I am looking for information about the potential ...
 
 
 
 
  The Element of Time in Product Life Cycle (1 reaktioner)
Has anyone researched the "time characteristics" of various ...
 
 
 
 
  Why Could a Product in its Decline Stage Still Be Attractive for a Firm?
The logical thinking seems to be that a company should not s...
 
 
 
 
  Product Life Cycle and Capacity Planning
How does the PLC curve influence various capacity decisions ...
 
 
 
 
  Generic and Specific Product Life Cycle Measures
What is the difference between a general life cycle measure ...
 
 
 
 
  References of PLC Gates Wanted
What are some useful references about Product Life Cycle (PL...
 
 
 
 
  How to Revitalize your Product when it is Matured and Starts to Decline?
Friends, I need your tips on what to do when you realize tha...
 
 
 
 
  Configuration Management Summary
CM is a process for managing complex (mostly technical) syst...
 
 
 
 
  Revitalization: Why and When? (1 reaktioner)
Brand Management: why do marketers go for revitalization and...
 
 
 
 
  Importance of the Product Life Cycle for the CEO
Generally the product life cycle is co-determined by a CEO o...
 
 
 
 
  Real Estate Business, Life Cycle
In the present state, the life cycle of a particular product...
 
 
 
 
  Opportunity for Value Engineering in PD?
Opportunity for VE in terms of areas during the life span of...
 
 
 
 

Best Practices - Produktlivscykler | Produktlivscykel

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  When is a product successful? (3 reaktioner)
When can a product be considered to be successful in the lig...
 
 
 
 
  The Product Life Cycle is not always Shaped like a Wave Form! (9 reaktioner)
The wave form is not carved in stone. Sometimes a product (o...
 
 
 
 
  Pricing Strategy as per Product Life Cycle Stage (1 reaktioner)
Can somebody explain appropriate pricing strategy as per Pro...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Product Life Cycle

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Market Leader Strategies in the Growth Stage of the Product Life Cycle

Growth Stage Strategy, Market Leader Strategy, PLC...
 
 
 

Don't Make this Frequently Made Mistake in Product Life Cycle Management!

Innovation Management, Product Marketing, Product Lifecycle Management...
 
 
 

Unconventional Product Life Cycle: High Tech

Managing the PLC of High-tech Products...
 
 
 

Typical Product Characteristics and Changes during PLC

Product Management...
 
 
 

Framework for Decline Phase of the Product Life Cycle

Managing the Decline Phase...
 
 
 

Marketing Strategies in Introduction Stage of PLC

Introduction of a New Product, Introduction of a New Service, Introduction Stage, Introduction Strategies...
 
 
 

Critics of the Product Life Cycle Concept During the Years

Product Life Cycle History...
 
 
 

Challenges of the Product Life Cycle for Marketing and R&D

PLC at Functional Level, Marketing and R&D...
 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches...
 
 
 

Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps...
 
 
 

Organizational Life Cycle

Organizational Development...
 
 
 

How Can Incumbents Respond to Disruptors?

5 Strategic Options in Reaction to Disruptors...
 
 
 

Challenges of the Product Life Cycle for Manufacturing & Distribution

PLC at Functional Level, Manufacturing & Distribution...
 
 
 

Marketing Strategies in the Decline Stage of the Product Life Cycle

Decline Stage Strategy, Market Decline Strategy, PLC...
 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through User Involvement Early in the Life Cycle

Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation...
 
 
 

Buyer Types and their Behaviours Depending on PLC Stage

Understanding what Buyers Want in a Particular Stage...
 
 
 

Follower Marketing Strategies in the Growth Stage of the PLC

Growth Stage Strategy, Follower Growth Strategy, PLC...
 
 
 

Limitations of Product Life Cycle in FMCG

PLC Boundaries...
 
 
 

Marketing Strategies for Market Leaders in the Maturity Stage

Maturity Stage Strategy, Market Leader Strategy, PLC...
 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

(Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership...
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Adoption of New Technologies...
 
 
 

Product Life Cycles do Not Exist in Reality

Decision-making...
 
 

Resurser - Produktlivscykler | Produktlivscykel

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Produktlivscykler Modell


     
 

Nyheter om Produktlivscykel Skeden


     
 

Videor om Produktlivscykler Modell


     
 

Videor om Produktlivscykel Skeden


     
 

Presentationer om Produktlivscykler Modell


     
 

Presentationer om Produktlivscykel Skeden


     
 

Mer om Produktlivscykler Modell


     
 

Mer om Produktlivscykel Skeden


     

Jämför Produktlivscykeln/Product Life Cycle med: Bass Diffusionsmodell  |  Steg-Grind-modellen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  BCG Matrisen  |  Relativ Värdetillväxten  |  Placering, Placera Trout  |  GE Matrix  |  Innovation Adoption Curve  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Industriförändring  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  | Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.