Produktlivscykler (Produktlivscykel)
Levitt

Kunskapscenter

   

Analysering av industrimognadskeden. Förklaring till produktlivscykel av Levitt, Fox, Wasson, Hofer, Anderson & Zeithaml, Hill & Jones. ('65)

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Produktlivscykelmodellen kan hjälpa till att analysera mognadsskeden hos produkter och industrier.


Termen användes för första gången av Theodore Levitt år 1965 i en Harvard Business Review artikel: ”Exploit the Product Life Cycle” (vol 43, November-December 1965, pp 81-94). Alla företag söker ständigt sätt att växa framtida betalningsflöden, genom att maximera intäkt från försäljningen av produkter och tjänster. Kassaflöde tillåter ett företag till att underhålla dess livskraft, för att investera i  ny produktutveckling och för att förbättra dess arbetsstyrka. Allt detta i ett försök att få extra marknadsandel och att bli en ledare inom dess respektive industri.

Ett konstant och hållbart kassaflöde (intäkt) strömmar från produktförsäljning är nyckeln till all långsiktig investering, och det bästa sättet att nå fram till en stabil intäktström är att ha en eller flera kassakossor. Kassakor är starka produkter som har uppnått en stor marknadsandel på mogna marknader.


Det är också så att dagens moderna Produktlivscykel blir bara kortare och kortare. Många produkter i mogna industrier är revitaliserade genom produktdifferentiering och marknadssegmentering. Organisationer omvärderar mer och mer produktlivscykelkostnader och intäkter, därför att den tillgängliga tiden för att sälja en produkt och för att återställa investeringarna krymper.

Även om produktlivscyklerna krymper, så har produktlivslängden hos många produkter förlängts. Till exempel har den operationella livslängden hos några slitstarka gods, liksom bilar och andra anordningar, ökat väsentligen. Som ett result av detta måste företagen som producerar dessa produkter, måste ta fram deras marknadlivstid och servicelivslängd(livstider) i beaktande, när de gör planeringen. Mer och mer företag försöker att optimera intäkter och vinster över hela livscykeln. De gör detta till genom överväganden av produktgarantier, reservdelar och förmågan till att förbättra existerande produkter.

Produktlivscykelns Mognadsstadier i Industrin Det är tydligt att produktlivscykelkonceptet har en betydande effekt på affärsstrategi och företags resultat. Produktlivscykelmetoden identifierar de distinkta stegen som påverkar försäljningen av en produkt. Från produktens påbörjande tills den tas ur bruk.


Stegen i Produktlivscykeln

  • Inledningsskedet. Produkten introduceras på marknaden med hjälp av en fokuserad och intensiv marknadssatsning för att etablera en tydliga identitet och för att främja maximalt medvetande. Många test eller impulsinköp kommer att uppstå i detta skede.
  • Tillväxtskedet. Kan kännas igen på en ökande försäljning och utvecklingen av konkurrenterna. På försäljarsidan karakteriseras tillväxtskedet också av oförminskade marknadsaktiviteter. Några kunder gör repetitiva inköp.
  • Mognadskedet. Denna fas känns igen på när konkurrenter börjar att lämna marknaden. Också försäljningshastigheten minskas dramatiskt, och försäljningsvolymen når en stadig nivå. Vid denna tidpunkt så köper de typiska lojala kunderna produkten.
  • Nedgångskedet. De kvardröjande effekterna av konkurrens, ogynnsamt ekonomiskt förhållande, nya trender, etc., förklarar ofta nedgången i försäljningen.

Flera variationer på Produktlivscykler (Produktlivscykel) modeller har utvecklats för att behandla utvecklingen av produkten, marknaden och/eller industrin. Även om modellerna är likartade, kan de skilja sig åt angående antal och namn på de olika skeden/stegen. Här en lista på några av de viktigare modellerna:
 

varianter av livscykelmodellen

1973: Fox: Förkommersialisering - introduktion - tillväxt - mognad - nedgång.
1974: Wasson: marknadsutveckling - snabb tillväxt - konkurrensutsatt turbulens - mättande/mognad - nedgång

1984: Anderson & Zeithaml: inledning - tillväxt - mognad - nedgång

1998: Hill och Jones: foster - tillväxt - utmanövering - mognad - nedgång


Produktlivscykler | Produktlivscykel Forumet
  How to Revitalize your Product when it is Matured and Starts to Decline?
Friends, I need your tips on what to do when you r...
     
 
  PLC and Food Standards
Dear all,
I am looking for information about ...
     
 
  Importance of the Product Life Cycle for the CEO
Generally the product life cycle is co-determined ...
     
 
  Why Could a Product in its Decline Stage Still Be Attractive for a Firm?
The logical thinking seems to be that a company sh...
     
 
  Configuration Management Summary
CM is a process for managing complex (mostly techn...
     
 
  Comparing the Product Life Cycle and the BCG Matrix
We can map or plot the product life cycle stages t...
     
 
  References of PLC Gates Wanted
What are some useful references about Product Life...
     
 
  Product Life Cycles are Not Fluent
In reality, product life curves are not so smooth ...
     
 
  The Element of Time in Product Life Cycle
Has anyone researched the "time characteristics" o...
     
 
  What is the Influence of a Product Recall on the PLC?
Nowadays we hear a lot about organisations recalli...
     
 
  Effect of Moment of Introduction on Product Life Cycle?
Is there a relationship between the introduction t...
     
 
  Product Life Cycle and Capacity Planning
How does the PLC curve influence various capacity ...
     
 
  Pricing Strategy as per Product Life Cycle Stage
Can somebody explain appropriate pricing strategy ...
     
 
  Pepto Bismol's Long Life
Pepto Bismol is alive and leader of it's category ...
     
 
  Real Estate Business, Life Cycle
In the present state, the life cycle of a particul...
     
 
  Revitalization: Why and When?
Brand Management: why do marketers go for revitali...
     
 
  Stage after Breakeven
What is the name given to the stage where a produc...
     
 
  Opportunity for Value Engineering in PD?
Opportunity for VE in terms of areas during the li...
     
 
  How to Avoid the Decline Stage of the PLC?
Understanding the phases of the product life cycle...
     
 

Produktlivscykler | Produktlivscykel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Produktlivscykler | Produktlivscykel Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Produktlivscykler | Produktlivscykel Premium
  The Product Life Cycle is not always Shaped like a Wave Form!
The wave form is not carved in stone. Sometimes a ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Product Life Cycle Premium
 

Market Leader Strategies in the Growth Stage of the Product Life Cycle

The appropriate marketing strategies for products ...
Usage (application): Growth Stage Strategy, Market Leader Strategy, PLC
 
 
 

Don't Make this Frequently Made Mistake in Product Life Cycle Management!

Watch out for a frequently made mistake that is ba...
Usage (application): Innovation Management, Product Marketing, Product Lifecycle Management
 
 
 

Unconventional Product Life Cycle: High Tech

In his 1991 book 'Crossing the Chasm' Geoffrey A. ...
Usage (application): Managing the PLC of High-tech Products
 
 
 

Typical Product Characteristics and Changes during PLC

Products may change dramatically during their PLC ...
Usage (application): Product Management
 
 
 

Framework for Decline Phase of the Product Life Cycle

The decline phase of a product PLC is as important...
Usage (application): Managing the Decline Phase
 
 
 

Marketing Strategies in Introduction Stage of PLC

When a business is launching a totally new product...
Usage (application): Introduction of a New Product, Introduction of a New Service, Introduction Stage, Introduction Strategies
 
 
 

Critics of the Product Life Cycle Concept During the Years

In the current fast changing environment the effic...
Usage (application): Product Life Cycle History
 
 
 

Challenges of the Product Life Cycle for Marketing and R&D

Here following there are some elements which can b...
Usage (application): PLC at Functional Level, Marketing and R&D
 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

In his book “Product Leadership: Creating and L...
Usage (application): Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches
 
 
 

Innovation Pitfalls

Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 commo...
Usage (application): Avoiding Innovation Traps
 
 
 

Organizational Life Cycle

Also organizations evolve through a kind of life c...
Usage (application): Organizational Development
 
 
 

How Can Incumbents Respond to Disruptors?

In recent years, the challenges to incumbent major...
Usage (application): 5 Strategic Options in Reaction to Disruptors
 
 
 

Challenges of the Product Life Cycle for Manufacturing & Distribution

Here are some typical challenges faced by Manufact...
Usage (application): PLC at Functional Level, Manufacturing & Distribution
 
 
 

Marketing Strategies in the Decline Stage of the Product Life Cycle

When a business has its product or service in the ...
Usage (application): Decline Stage Strategy, Market Decline Strategy, PLC
 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through User Involvement Early in the Life Cycle

Today, organizations are increasingly developing a...
Usage (application): Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation
 
 
 

Marketing Strategies for Market Leaders in the Maturity Stage

A company that operates its products in the maturi...
Usage (application): Maturity Stage Strategy, Market Leader Strategy, PLC
 
 
 

Buyer Types and their Behaviours Depending on PLC Stage

It is important to understand that different kinds...
Usage (application): Understanding what Buyers Want in a Particular Stage
 
 
 

Follower Marketing Strategies in the Growth Stage of the PLC

A company that is characterized as a FOLLOWER in t...
Usage (application): Growth Stage Strategy, Follower Growth Strategy, PLC
 
 
 

Limitations of Product Life Cycle in FMCG

In his 1993 article 'A Two-Decade Test of Product ...
Usage (application): PLC Boundaries
 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

Skarzynski and Rufat-Latre (2011) discovered that ...
Usage (application): (Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scie...
Usage (application): Adoption of New Technologies
 
 
 

Product Life Cycles do Not Exist in Reality

Always remember, in reality, products do not have ...
Usage (application): Decision-making
 
 

Resurser - Produktlivscykler | Produktlivscykel Premium
 

Nyheter om Produktlivscykler Modell


     
 

Nyheter om Produktlivscykel Skeden


     
 

Videor om Produktlivscykler Modell


     
 

Videor om Produktlivscykel Skeden


     
 

Presentationer om Produktlivscykler Modell


     
 

Presentationer om Produktlivscykel Skeden


     
 

Mer om Produktlivscykler Modell


     
 

Mer om Produktlivscykel Skeden


     

Jämför Produktlivscykeln/Product Life Cycle med: Bass Diffusionsmodell  |  Steg-Grind-modellen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  BCG Matrisen  |  Relativ Värdetillväxten  |  Placering, Placera Trout  |  GE Matrix  |  Innovation Adoption Curve  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Industriförändring  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  | Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-11-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.