logo

Samskapande
Prahalad och Ramaswamy

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

62 itens • 415.318 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vad är Co-Creation/Samskapande? Beskrivning

SamskapandeEnligt C.K. Prahalad och Venkatram Ramaswamy, avreglering, nya framträdande marknader, nya former av regleringar, konvergens av teknologier och industrier och allmänt utbredd uppkopplingsbarhet har förändrat många aspekter av näringslivet. Och detta är fortfarande en stark drivfaktor för ytterligare förändringar.
 

Dessa faktorer har förändrat beteendet hos konsumenter. I dag är konsumenter mer informerade, sammankopplade, aktiva och globala.
Dessa faktorer har också förändrat beteendet hos företag. I dag kan företag splittra upp deras värdekedja på ett sätt som förut inte var möjligt. Både de materiella och icke materiella delerna hos ett företag (affärs- och managementprocesser) kan delas upp.

De ovannämnda trenderna möjliggör för en ny form av värdeskapande: Co-Creation / Samskapande, där värde inte skapas hos företaget och därefter utväxlats med kunden utan i vilket värde sker i ett samskapande mellan företaget och konsumenten. Värdet måste gemensamt komma att skapas av både företaget och konsumenten. I det traditionella systemet, där företaget beslutar om vilka produkter och tjänster som de ska tillverka, underförstått avgör de detta utifrån vad som är av värde för kunden. I detta system har konsumenter liten eller ingen roll i värdeskapandet. Under de sista två årtiondena har chefer funnit ett sätt att dela upp delar av arbetet som görs av företaget och att föra över detta till deras konsumenter. Under egen styrning och kontroll, involeras några stycken kunder till medverkan i produktutveckling, eller en mängd av varianter däremellan. Beakta att Co-Creation går mycket längre än att enbart vara ett kundorienterat synsätt.
 

Lierad med denna trend av att gemensamt skapa produkter, enligt Prahalad, är vi också på väg bort från en företags- och produktcentrerad syn på värdeskapandet i riktning mot en mer erfarenhetscentrerad syn på Co-Creation/samskapande av värde. Högkvalitativt samspel som möjliggör för en individuell kund med unika erfarenheter till att samskapa med företaget, är nyckeln till att låsa upp nya upphov av konkurrensfördelar. Produkter är bara ett kulturföremål runt vilket övertygande individuella erfarenheter kan skapas.
 

Ursprunget till Samskapande / Co-Creation. Historia

På nittiotalet publicerade, Prahalad och medarbetsgurun Gary Hamel en inflytelserik managementteori: ”Kärnkompetens”. Kärnkompetens (Core Competence) är de unika förmågor och know-how som ger ett företag dess konkurrenskraftiga spets.


Stegen i Samskapande / Co-Creation. Processen

De typiska steg som är involverade i att åstadkomma ett samskapande värde, inkluderar:

  1. Definition av tydliga målsättningar för projektet.
  2. Fundera ut ut vilka som är de rätta kunderna som ska involveras i processen. Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen. Kunderna som finns idag kanske kommer att vara annorlunda än morgondagens kunder.
  3. Att arbeta med kunder för att finna ut vad det är som de egentligen önskar sig vara inkluderat i en produkt eller tjänst.
  4. Designa och konstruera produkterna eller systemen gemensamt som möter dessa kunders behov. Detta inkluderar att välja de partners som kommer att vara med i ditt nätverk.
  5. Besluta om hur man delar på värdet.
  6. Hur man kan övervinna det interna motståndet till förändring - inom sälj, inköp och partnerorganisationer. Detta är ett kritiskt steg i att se till att du kontrollerar kanalerna.

Begränsningar med Samskapande / Co-Creation. Nackdelar

  • Marknader, industrier, företag, system och personer förändras inte så snabbt. Så det kan ta en tid innan hela världen håller på med samskapande.
  • Samarbete är mycket svårare än tuff konkurrens.
  • Koncepten utmanar många av de invanda vanorna hos chefer. Att förändra attityder hos personer inom ett företag till att tänka på det vis som deras kunder gör är inte så lätt.
  • Redovisning och bokföringsregler utmanas också här då dessa idag är baserade på vad ett företag ”äger”. Redovisningslagarna är kända för att inte vara så lätta att förändra.

En slutlig kommentar om Samskapande / Co-Creation: Pröva det. Här och nu!

Önska du att få pröva på och erfara Co-Creation/Samskapande? Testa det här på 12manage. Börja ett nytt ämne om Samskapande.


Bok: C.K. Prahalad and Venkatram Ramaswamy - The Future of Competition


Särskild Intressegrupp SIG

Samskapande Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Samskapande. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Review of WIKINOMICS (Tapscott)
Why is it worthwhile to read this book?We're moving away from a closed, hierarchical structure focused on capital and physical goods. In this old system, you tried to be a good manager while you mov...
Betyg5
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne How to Start with Co-Creation?
We are a flour mill focused on high-end customers who use wheat flour. Our main strategy is tailor-made flour for the companies that have some particular requirement and are willing to pay for the req...
Betyg4
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Value Co-creation in FMCG
Dear ladies and gentlemen, I am writing a research paper on 'Value co-creation in fast moving consumer goods (FMCG) and its impact in reducing product cannibalization'. Your contribution to this topic...
Betyg3
 
ämne Internal and External Views and Values of Co-creation
Because the term creation is involved, it invokes parenthood or patent hood. Depending on the view and value of the perceived creator. If an organization were to ask their customers what product or se...
Betyg3
 
ämne Combination of Inside-out and Outside -in
Co-creation is the combination of inside-out and outside-in strategy. Good, but not easy in the real world....
Betyg3
 
ämne Open Innovation Strategy
According to Johan Saunders of Sara Lee (in 'Handboek Communities', 2009, p 32-34), companies can use an 'open innovation' strategy to interact with both customers and other relations (e.g. suppliers)...
Betyg2
 
ämne Co-creation also in Health Care!
In services sector like health care, the patient's values and choice of treatment desired by him should be given due regard. The treatment plan should be discussed with him to ensure compliance and su...
Betyg2
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Some Technical Tools for Co-creation
Using artificial intelligence languages like Lisp, Prolog one can build a database of an expert system in which users of service enter the problem to start a chain. The others to add on to it would b...
Betyg0
 
ämne How to Figure Out the Right Custormers?
Refering to the above steps in the Co-creation process, how should we select customers under Kraljic model, how should we define the factor of matrix?...
Betyg-1
 
ämne Co-creation in Services has Strategic Value
I work for a company in the service business. Only early last year we started to implement CEM (Customer Experience Management) methods. However the recession has hit us extremely hard and the company...
Betyg-1
 
Kommentarer1 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Samskapande

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Samskapande. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Co-creation is Real: Facebook Example
Co-creation is real and here now. Take Facebook: infrastructure supplied by company, content supplied by market. The key to successful co-creation is identifying and engaging the right customer group....
Betyg16
 
Kommentarer12 kommentarer

🥈 Implementing Co-creation Internally?
What would possibly happen if co-creation were implemented within the firm, looking at management as the provider of "products" - business directions, empowerment, etc. And the employees as the users ...
Betyg13
 
Kommentarer7 kommentarer

🥉 Co-creation in Service Sector
How does co-creation apply to the service sector? Any examples?...
Betyg12
 
Kommentarer5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Co-Creation (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

Four Principles for Co-Creation

Building a Co-Creative Enterprise
In their article “Building the Co-Creative Enterprise” (Harvard Business Review, October 2010), Venkat Ramaswamy and Fra...
Subject

Ways of Collaborating with Customers

Value Co-Creation, DART Model
In Prahalad’s two recent books, The New Age of Innovation (2008) and The Future of Competition: Co-creating Unique Value...
Subject

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation
Roland Bel (2012) outlines and explains four types of innovations that have become more and more important since the las...
Subject

Approaches to Understand your Customer's Needs

Customer Targeting, Customer Needs Identification, Customer Behavior
In order to transform your customer’s experience and to better understand your customer’s needs, it is helpful to constr...
Subject

DART Model Example: Nike/Apple

Co-Creating Value
In the article “Co-Creating Value Through Customers’ Experiences: the Nike Case” by Venkat Ramaswamy (Strategy & Leaders...
Subject

Classes of Innovation | Sources of Innovation

Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Blue Ocean Strategy
TWO CLASSES OF INNOVATION Innovation can be triggered or enabled by two broad classes: KNOWLEDGE PUSH: Innovation trig...
Subject

Designing Complex Products or Systems Through Iterative Rapid-cycle Prototyping

Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation
Today, organizations are increasingly developing and designing new and complex products or systems. In other words, the ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Samskapande. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Presentation

A Service-Oriented View on Marketing

Service-Dominant Logic, Perspectives on Marketing
Presentation about a service-dominant logic mindset in marketing, including the following sections: 1. Getting the logi...
Video

Perspective: Biography Prahalad (1941-2010)

Developing a Broader Perspective towards the Ideas of Prahalad
A short biography on C.K. Prahalad's career and ideas....

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Samskapande.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför Samskapande med: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Placering, Placera Trout  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Utkontraktering  |  3C Modellen av Ohmae  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utvidgad Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Relationsmarknadsföring  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Kärnkompetens  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Samskapande? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 2-10-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.