Samskapande
Prahalad och Ramaswamy

Kunskapscenter

   

Att skapa värde gemensamt med kunder och konsumenter. Förklaring till Co-Creation/Samskapande av Prahalad, Ramaswamy. ('03)

Innehåll

Premium

Vad är Co-Creation/Samskapande? Beskrivning

SamskapandeEnligt C.K. Prahalad och Venkatram Ramaswamy, avreglering, nya framträdande marknader, nya former av regleringar, konvergens av teknologier och industrier och allmänt utbredd uppkopplingsbarhet har förändrat många aspekter av näringslivet. Och detta är fortfarande en stark drivfaktor för ytterligare förändringar.
 

Dessa faktorer har förändrat beteendet hos konsumenter. I dag är konsumenter mer informerade, sammankopplade, aktiva och globala.
Dessa faktorer har också förändrat beteendet hos företag. I dag kan företag splittra upp deras värdekedja på ett sätt som förut inte var möjligt. Både de materiella och icke materiella delerna hos ett företag (affärs- och managementprocesser) kan delas upp.

De ovannämnda trenderna möjliggör för en ny form av värdeskapande: Co-Creation / Samskapande, där värde inte skapas hos företaget och därefter utväxlats med kunden utan i vilket värde sker i ett samskapande mellan företaget och konsumenten. Värdet måste gemensamt komma att skapas av både företaget och konsumenten. I det traditionella systemet, där företaget beslutar om vilka produkter och tjänster som de ska tillverka, underförstått avgör de detta utifrån vad som är av värde för kunden. I detta system har konsumenter liten eller ingen roll i värdeskapandet. Under de sista två årtiondena har chefer funnit ett sätt att dela upp delar av arbetet som görs av företaget och att föra över detta till deras konsumenter. Under egen styrning och kontroll, involeras några stycken kunder till medverkan i produktutveckling, eller en mängd av varianter däremellan. Beakta att Co-Creation går mycket längre än att enbart vara ett kundorienterat synsätt.
 

Lierad med denna trend av att gemensamt skapa produkter, enligt Prahalad, är vi också på väg bort från en företags- och produktcentrerad syn på värdeskapandet i riktning mot en mer erfarenhetscentrerad syn på Co-Creation/samskapande av värde. Högkvalitativt samspel som möjliggör för en individuell kund med unika erfarenheter till att samskapa med företaget, är nyckeln till att låsa upp nya upphov av konkurrensfördelar. Produkter är bara ett kulturföremål runt vilket övertygande individuella erfarenheter kan skapas.
 

Ursprunget till Samskapande / Co-Creation. Historia

På nittiotalet publicerade, Prahalad och medarbetsgurun Gary Hamel en inflytelserik managementteori: ”Kärnkompetens”. Kärnkompetens (Core Competence) är de unika förmågor och know-how som ger ett företag dess konkurrenskraftiga spets.


Stegen i Samskapande / Co-Creation. Processen

De typiska steg som är involverade i att åstadkomma ett samskapande värde, inkluderar:

  1. Definition av tydliga målsättningar för projektet.
  2. Fundera ut ut vilka som är de rätta kunderna som ska involveras i processen. Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen. Kunderna som finns idag kanske kommer att vara annorlunda än morgondagens kunder.
  3. Att arbeta med kunder för att finna ut vad det är som de egentligen önskar sig vara inkluderat i en produkt eller tjänst.
  4. Designa och konstruera produkterna eller systemen gemensamt som möter dessa kunders behov. Detta inkluderar att välja de partners som kommer att vara med i ditt nätverk.
  5. Besluta om hur man delar på värdet.
  6. Hur man kan övervinna det interna motståndet till förändring - inom sälj, inköp och partnerorganisationer. Detta är ett kritiskt steg i att se till att du kontrollerar kanalerna.

Begränsningar med Samskapande / Co-Creation. Nackdelar

  • Marknader, industrier, företag, system och personer förändras inte så snabbt. Så det kan ta en tid innan hela världen håller på med samskapande.
  • Samarbete är mycket svårare än tuff konkurrens.
  • Koncepten utmanar många av de invanda vanorna hos chefer. Att förändra attityder hos personer inom ett företag till att tänka på det vis som deras kunder gör är inte så lätt.
  • Redovisning och bokföringsregler utmanas också här då dessa idag är baserade på vad ett företag ”äger”. Redovisningslagarna är kända för att inte vara så lätta att förändra.

En slutlig kommentar om Samskapande / Co-Creation: Pröva det. Här och nu!

Önska du att få pröva på och erfara Co-Creation/Samskapande? Testa det här på 12manage. Börja ett nytt ämne om Samskapande.


Bok: C.K. Prahalad and Venkatram Ramaswamy - The Future of Competition -


Samskapande Forumet
  Open Innovation Strategy
According to Johan Saunders of Sara Lee (in 'Handb...
     
 
  Value Co-creation in FMCG
Dear ladies and gentlemen, I am writing a research...
     
 
  Some Technical Tools for Co-creation
Using artificial intelligence languages like Li...
     
 
  Internal and External Views and Values of Co-creation
Because the term creation is involved, it invokes ...
     
 
  Implementing Co-creation Internally?
What would possibly happen if co-creation were ...
     
 
  Co-creation also in Health Care!
In services sector like health care, the patient's...
     
 
  Combination of Inside-out and Outside -in
Co-creation is the combination of inside-out and o...
     
 
  How to Figure Out the Right Custormers?
Refering to the above steps in the Co-creation pro...
     
 
  How to Start with Co-Creation?
We are a flour mill focused on high-end customers ...
     
 
  Co-creation in Services has Strategic Value
I work for a company in the service business. Only...
     
 
  Co-creation in Service Sector
How does co-creation apply to the service sector? ...
     
 

Samskapande Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Samskapande Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Samskapande Premium
  Co-creation is Real: Facebook Example
Co-creation is real and here now. Take Facebook: i...
     
 

Expert Tips (ENG) - Co-Creation Premium
 

Four Principles for Co-CreationBli Medlem

In their article “Building the Co-Creative Enterpr...
Usage (application): Building a Co-Creative Enterprise
 
 
 

Ways of Collaborating with CustomersBli Medlem

In Prahalad’s two recent books, The New Age of Inn...
Usage (application): Value Co-Creation, DART Model
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation TypesBli Medlem

Roland Bel (2012) outlines and explains four types...
Usage (application): Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation
 
 
 

Approaches to Understand your Customer's NeedsBli Medlem

In order to transform your customer’s experience a...
Usage (application): Customer Targeting, Customer Needs Identification, Customer Behavior
 
 
 

DART Model Example: Nike/AppleBli Medlem

In the article “Co-Creating Value Through Customer...
Usage (application): Co-Creating Value
 
 
 

Classes of Innovation | Sources of InnovationBli Medlem

TWO CLASSES OF INNOVATION
Innovation can be t...
Usage (application): Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Blue Ocean Strategy
 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through Iterative Rapid-cycle PrototypingBli Medlem

Today, organizations are increasingly developing a...
Usage (application): Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation
 
 

Resurser - Samskapande Premium
 

Nyheter om Samskapande Bli Medlem


     
 

Nyheter om Samskapande PrahaladBli Medlem


     
 

Videor om Samskapande Bli Medlem


     
 

Videor om Samskapande PrahaladBli Medlem


     
 

Presentationer om Samskapande Bli Medlem


     
 

Presentationer om Samskapande PrahaladBli Medlem


     
 

Mer om Samskapande Bli Medlem


     
 

Mer om Samskapande PrahaladBli Medlem


     

Jämför Samskapande med: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Placering, Placera Trout  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Utkontraktering  |  3C Modellen av Ohmae  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utvidgad Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Relationsmarknadsföring  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Kärnkompetens  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.