Samskapande
Prahalad och Ramaswamy

Kunskapscenter

   

Att skapa värde gemensamt med kunder och konsumenter. Förklaring till Co-Creation/Samskapande av Prahalad, Ramaswamy. ('03)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Co-Creation/Samskapande? Beskrivning

SamskapandeEnligt C.K. Prahalad och Venkatram Ramaswamy, avreglering, nya framträdande marknader, nya former av regleringar, konvergens av teknologier och industrier och allmänt utbredd uppkopplingsbarhet har förändrat många aspekter av näringslivet. Och detta är fortfarande en stark drivfaktor för ytterligare förändringar.
 

Dessa faktorer har förändrat beteendet hos konsumenter. I dag är konsumenter mer informerade, sammankopplade, aktiva och globala.
Dessa faktorer har också förändrat beteendet hos företag. I dag kan företag splittra upp deras värdekedja på ett sätt som förut inte var möjligt. Både de materiella och icke materiella delerna hos ett företag (affärs- och managementprocesser) kan delas upp.

De ovannämnda trenderna möjliggör för en ny form av värdeskapande: Co-Creation / Samskapande, där värde inte skapas hos företaget och därefter utväxlats med kunden utan i vilket värde sker i ett samskapande mellan företaget och konsumenten. Värdet måste gemensamt komma att skapas av både företaget och konsumenten. I det traditionella systemet, där företaget beslutar om vilka produkter och tjänster som de ska tillverka, underförstått avgör de detta utifrån vad som är av värde för kunden. I detta system har konsumenter liten eller ingen roll i värdeskapandet. Under de sista två årtiondena har chefer funnit ett sätt att dela upp delar av arbetet som görs av företaget och att föra över detta till deras konsumenter. Under egen styrning och kontroll, involeras några stycken kunder till medverkan i produktutveckling, eller en mängd av varianter däremellan. Beakta att Co-Creation går mycket längre än att enbart vara ett kundorienterat synsätt.
 

Lierad med denna trend av att gemensamt skapa produkter, enligt Prahalad, är vi också på väg bort från en företags- och produktcentrerad syn på värdeskapandet i riktning mot en mer erfarenhetscentrerad syn på Co-Creation/samskapande av värde. Högkvalitativt samspel som möjliggör för en individuell kund med unika erfarenheter till att samskapa med företaget, är nyckeln till att låsa upp nya upphov av konkurrensfördelar. Produkter är bara ett kulturföremål runt vilket övertygande individuella erfarenheter kan skapas.
 

Ursprunget till Samskapande / Co-Creation. Historia

På nittiotalet publicerade, Prahalad och medarbetsgurun Gary Hamel en inflytelserik managementteori: ”Kärnkompetens”. Kärnkompetens (Core Competence) är de unika förmågor och know-how som ger ett företag dess konkurrenskraftiga spets.


Stegen i Samskapande / Co-Creation. Processen

De typiska steg som är involverade i att åstadkomma ett samskapande värde, inkluderar:

 1. Definition av tydliga målsättningar för projektet.
 2. Fundera ut ut vilka som är de rätta kunderna som ska involveras i processen. Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen. Kunderna som finns idag kanske kommer att vara annorlunda än morgondagens kunder.
 3. Att arbeta med kunder för att finna ut vad det är som de egentligen önskar sig vara inkluderat i en produkt eller tjänst.
 4. Designa och konstruera produkterna eller systemen gemensamt som möter dessa kunders behov. Detta inkluderar att välja de partners som kommer att vara med i ditt nätverk.
 5. Besluta om hur man delar på värdet.
 6. Hur man kan övervinna det interna motståndet till förändring - inom sälj, inköp och partnerorganisationer. Detta är ett kritiskt steg i att se till att du kontrollerar kanalerna.

Begränsningar med Samskapande / Co-Creation. Nackdelar

 • Marknader, industrier, företag, system och personer förändras inte så snabbt. Så det kan ta en tid innan hela världen håller på med samskapande.
 • Samarbete är mycket svårare än tuff konkurrens.
 • Koncepten utmanar många av de invanda vanorna hos chefer. Att förändra attityder hos personer inom ett företag till att tänka på det vis som deras kunder gör är inte så lätt.
 • Redovisning och bokföringsregler utmanas också här då dessa idag är baserade på vad ett företag ”äger”. Redovisningslagarna är kända för att inte vara så lätta att förändra.

En slutlig kommentar om Samskapande / Co-Creation: Pröva det. Här och nu!

 • Önska du att få pröva på och erfara Co-Creation/Samskapande?  Testa det här på 12manage. Klicka på alternativet "Submit a method"/”skicka in en metod” under Actions knappen ovan på denna sida.

Bok: C.K. Prahalad and Venkatram Ramaswamy - The Future of Competition -


Samskapande Forumet
  Open Innovation Strategy
According to Johan Saunders of Sara Lee (in 'Handboek Communities', 2009, p 32-34), companies can use an 'open innovation' strategy to interact with both customers and other relations (e.g. suppliers) in order to discover ideas or solutions for impor...
     
 
  Value Co-creation in FMCG
Dear ladies and gentlemen, I am writing a research paper on 'Value co-creation in fast moving consumer goods (FMCG) and its impact in reducing product cannibalization'. Your contribution to this topic will be of value to this paper and will be...
     
 
  Some Technical Tools for Co-creation
Using artificial intelligence languages like Lisp, Prolog one can build a database of an expert system in which users of service enter the problem to start a chain.
The others to add on to it would be other users and technical expe...
     
 
  Internal and External Views and Values of Co-creation
Because the term creation is involved, it invokes parenthood or patent hood. Depending on the view and value of the perceived creator. If an organization were to ask their customers what product or service they would like to see or have in the forese...
     
 
  Implementing Co-creation Internally?
What would possibly happen if co-creation were implemented within the firm, looking at management as the provider of "products" - business directions, empowerment, etc. And the employees as the users of these "products" - designing how directi...
     
 
  Co-creation also in Health Care!
In services sector like health care, the patient's values and choice of treatment desired by him should be given due regard. The treatment plan should be discussed with him to ensure compliance and successful outcome....
     
 
  Combination of Inside-out and Outside -in
Co-creation is the combination of inside-out and outside-in strategy. Good, but not easy in the real world....
     
 
  How to Figure Out the Right Custormers?
Refering to the above steps in the Co-creation process, how should we select customers under Kraljic model, how should we define the factor of matrix?...
     
 
  How to Start with Co-Creation?
We are a flour mill focused on high-end customers who use wheat flour. Our main strategy is tailor-made flour for the companies that have some particular requirement and are willing to pay for the requirement. How should we start co-creation to enfor...
     
 
  Co-creation in Services has Strategic Value
I work for a company in the service business. Only early last year we started to implement CEM (Customer Experience Management) methods. However the recession has hit us extremely hard and the company is fighting for its life now.
We will survi...
     
 
  Co-creation in Service Sector
How does co-creation apply to the service sector? Any examples?...
     
 

Samskapande Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Samskapande Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Samskapande Premium
  Co-creation is Real: Facebook Example
Co-creation is real and here now. Take Facebook: infrastructure supplied by company, content supplied by market. The key to successful co-creation is identifying and engaging the right customer group. Every product and service has a group of h...
     
 

Expert Tips (ENG) - Co-Creation Premium
 

Four Principles for Co-Creation

In their article “Building the Co-Creative Enterprise” (Harvard Business Review, October 2010), Venkat Ramaswamy and Francis Gouillart argue that all ...
Usage (application): Building a Co-Creative Enterprise
 
 
 

Ways of Collaborating with Customers

In Prahalad’s two recent books, The New Age of Innovation (2008) and The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers (2004), he sho...
Usage (application): Value Co-Creation, DART Model
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

Roland Bel (2012) outlines and explains four types of innovations that have become more and more important since the last decade. These recent inno...
Usage (application): Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation
 
 
 

Approaches to Understand your Customer's Needs

In order to transform your customer’s experience and to better understand your customer’s needs, it is helpful to construct a hypothetical c...
Usage (application): Customer Targeting, Customer Needs Identification, Customer Behavior
 
 
 

DART Model Example: Nike/Apple

In the article “Co-Creating Value Through Customers’ Experiences: the Nike Case” by Venkat Ramaswamy (Strategy & Leadership, Vol. 36, No. 5, 2008), th...
Usage (application): Co-Creating Value
 
 
 

Classes of Innovation | Sources of Innovation

TWO CLASSES OF INNOVATION
Innovation can be triggered or enabled by two broad classes:
 1. KNOWLEDGE PUSH: Innovation triggered...
  Usage (application): Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Blue Ocean Strategy
 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through Iterative Rapid-cycle Prototyping

Today, organizations are increasingly developing and designing new and complex products or systems. In other words, the complexity of the design proce...
Usage (application): Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation
 
 

Resurser - Samskapande Premium
 

Nyheter

Samskapande
     
 

Nyheter

Samskapande Prahalad
     
 

Videor

Samskapande
     
 

Videor

Samskapande Prahalad
     
 

Presentationer

Samskapande
     
 

Presentationer

Samskapande Prahalad
     
 

Mer

Samskapande
     
 

Mer

Samskapande Prahalad
     

Jämför Samskapande med: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Placering, Placera Trout  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Utkontraktering  |  3C Modellen av Ohmae  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utvidgad Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Relationsmarknadsföring  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Kärnkompetens  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.