Samskapande
Prahalad och Ramaswamy

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Co-Creation/Samskapande? Beskrivning

SamskapandeEnligt C.K. Prahalad och Venkatram Ramaswamy, avreglering, nya framträdande marknader, nya former av regleringar, konvergens av teknologier och industrier och allmänt utbredd uppkopplingsbarhet har förändrat många aspekter av näringslivet. Och detta är fortfarande en stark drivfaktor för ytterligare förändringar.
 

Dessa faktorer har förändrat beteendet hos konsumenter. I dag är konsumenter mer informerade, sammankopplade, aktiva och globala.
Dessa faktorer har också förändrat beteendet hos företag. I dag kan företag splittra upp deras värdekedja på ett sätt som förut inte var möjligt. Både de materiella och icke materiella delerna hos ett företag (affärs- och managementprocesser) kan delas upp.

De ovannämnda trenderna möjliggör för en ny form av värdeskapande: Co-Creation / Samskapande, där värde inte skapas hos företaget och därefter utväxlats med kunden utan i vilket värde sker i ett samskapande mellan företaget och konsumenten. Värdet måste gemensamt komma att skapas av både företaget och konsumenten. I det traditionella systemet, där företaget beslutar om vilka produkter och tjänster som de ska tillverka, underförstått avgör de detta utifrån vad som är av värde för kunden. I detta system har konsumenter liten eller ingen roll i värdeskapandet. Under de sista två årtiondena har chefer funnit ett sätt att dela upp delar av arbetet som görs av företaget och att föra över detta till deras konsumenter. Under egen styrning och kontroll, involeras några stycken kunder till medverkan i produktutveckling, eller en mängd av varianter däremellan. Beakta att Co-Creation går mycket längre än att enbart vara ett kundorienterat synsätt.
 

Lierad med denna trend av att gemensamt skapa produkter, enligt Prahalad, är vi också på väg bort från en företags- och produktcentrerad syn på värdeskapandet i riktning mot en mer erfarenhetscentrerad syn på Co-Creation/samskapande av värde. Högkvalitativt samspel som möjliggör för en individuell kund med unika erfarenheter till att samskapa med företaget, är nyckeln till att låsa upp nya upphov av konkurrensfördelar. Produkter är bara ett kulturföremål runt vilket övertygande individuella erfarenheter kan skapas.
 

Ursprunget till Samskapande / Co-Creation. Historia

På nittiotalet publicerade, Prahalad och medarbetsgurun Gary Hamel en inflytelserik managementteori: ”Kärnkompetens”. Kärnkompetens (Core Competence) är de unika förmågor och know-how som ger ett företag dess konkurrenskraftiga spets.


Stegen i Samskapande / Co-Creation. Processen

De typiska steg som är involverade i att åstadkomma ett samskapande värde, inkluderar:

  1. Definition av tydliga målsättningar för projektet.
  2. Fundera ut ut vilka som är de rätta kunderna som ska involveras i processen. Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen. Kunderna som finns idag kanske kommer att vara annorlunda än morgondagens kunder.
  3. Att arbeta med kunder för att finna ut vad det är som de egentligen önskar sig vara inkluderat i en produkt eller tjänst.
  4. Designa och konstruera produkterna eller systemen gemensamt som möter dessa kunders behov. Detta inkluderar att välja de partners som kommer att vara med i ditt nätverk.
  5. Besluta om hur man delar på värdet.
  6. Hur man kan övervinna det interna motståndet till förändring - inom sälj, inköp och partnerorganisationer. Detta är ett kritiskt steg i att se till att du kontrollerar kanalerna.

Begränsningar med Samskapande / Co-Creation. Nackdelar

  • Marknader, industrier, företag, system och personer förändras inte så snabbt. Så det kan ta en tid innan hela världen håller på med samskapande.
  • Samarbete är mycket svårare än tuff konkurrens.
  • Koncepten utmanar många av de invanda vanorna hos chefer. Att förändra attityder hos personer inom ett företag till att tänka på det vis som deras kunder gör är inte så lätt.
  • Redovisning och bokföringsregler utmanas också här då dessa idag är baserade på vad ett företag ”äger”. Redovisningslagarna är kända för att inte vara så lätta att förändra.

En slutlig kommentar om Samskapande / Co-Creation: Pröva det. Här och nu!

Önska du att få pröva på och erfara Co-Creation/Samskapande? Testa det här på 12manage. Börja ett nytt ämne om Samskapande.


Bok: C.K. Prahalad and Venkatram Ramaswamy - The Future of Competition -


Särskild Intressegrupp SIG

Samskapande Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum  

Forum om Samskapande.


Review of WIKINOMICS (Tapscott)
Why is it worthwhile to read this book? We're moving away from a closed, hierarchical structure focused on capital and (...)
5
 
1 reaktioner
 
Value Co-creation in FMCG
Dear ladies and gentlemen, I am writing a research paper on 'Value co-creation in fast moving consumer goods (FMCG) and (...)
3
 
0 reaktioner
 
Open Innovation Strategy
According to Johan Saunders of Sara Lee (in 'Handboek Communities', 2009, p 32-34), companies can use an 'open innovatio (...)
2
 
0 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade diskussionsämnen om Samskapande. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Co-creation is Real: Facebook Example
Co-creation is real and here now. Take Facebook: infrastructure supplied by company, content supplied by market. The key (...)
16
 
12 reaktioner

 
🥈 Implementing Co-creation Internally?
What would possibly happen if co-creation were implemented within the firm, looking at management as the provider of "pr (...)
13
 
7 reaktioner

 
🥉 Co-creation in Service Sector
How does co-creation apply to the service sector? Any examples? (...)
12
 
5 reaktioner

 
How to Start with Co-Creation?
We are a flour mill focused on high-end customers who use wheat flour. Our main strategy is tailor-made flour for the co (...)
4
 
2 reaktioner

 
Internal and External Views and Values of Co-creation
Because the term creation is involved, it invokes parenthood or patent hood. Depending on the view and value of the perc (...)
3
 
0 reaktioner

 
Co-creation also in Health Care!
In services sector like health care, the patient's values and choice of treatment desired by him should be given due reg (...)
2
 
1 reaktioner

 
Combination of Inside-out and Outside -in
Co-creation is the combination of inside-out and outside-in strategy. Good, but not easy in the real world. (...)
2
 
0 reaktioner

 
Some Technical Tools for Co-creation
Using artificial intelligence languages like Lisp, Prolog one can build a database of an expert system in which users of (...)
0
 
0 reaktioner

 
How to Figure Out the Right Custormers?
Refering to the above steps in the Co-creation process, how should we select customers under Kraljic model, how should w (...)
-1
 
0 reaktioner

 
Co-creation in Services has Strategic Value
I work for a company in the service business. Only early last year we started to implement CEM (Customer Experience Mana (...)
-1
 
1 reaktioner

 
Experttips

Avancerad insikt om Co-Creation (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Four Principles for Co-Creation

Building a Co-Creative Enterprise (...)
   
 
 
 

Ways of Collaborating with Customers

Value Co-Creation, DART Model (...)
   
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation (...)
   
 
 
 

Approaches to Understand your Customer's Needs

Customer Targeting, Customer Needs Identification, Customer Behavior (...)
   
 
 
 

DART Model Example: Nike/Apple

Co-Creating Value (...)
   
 
 
 

Classes of Innovation | Sources of Innovation

Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Blue Ocean Strategy (...)
   
 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through Iterative Rapid-cycle Prototyping

Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Samskapande. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Samskapande med: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Placering, Placera Trout  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Utkontraktering  |  3C Modellen av Ohmae  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utvidgad Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Relationsmarknadsföring  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Kärnkompetens  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Samskapande? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-11-2020. Alla namn ™ av deras ägare.