Samskapande
Prahalad och Ramaswamy

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Att skapa värde gemensamt med kunder och konsumenter. Förklaring till Co-Creation/Samskapande av Prahalad, Ramaswamy. ('03)

Innehåll

Premium

Vad är Co-Creation/Samskapande? Beskrivning

SamskapandeEnligt C.K. Prahalad och Venkatram Ramaswamy, avreglering, nya framträdande marknader, nya former av regleringar, konvergens av teknologier och industrier och allmänt utbredd uppkopplingsbarhet har förändrat många aspekter av näringslivet. Och detta är fortfarande en stark drivfaktor för ytterligare förändringar.
 

Dessa faktorer har förändrat beteendet hos konsumenter. I dag är konsumenter mer informerade, sammankopplade, aktiva och globala.
Dessa faktorer har också förändrat beteendet hos företag. I dag kan företag splittra upp deras värdekedja på ett sätt som förut inte var möjligt. Både de materiella och icke materiella delerna hos ett företag (affärs- och managementprocesser) kan delas upp.

De ovannämnda trenderna möjliggör för en ny form av värdeskapande: Co-Creation / Samskapande, där värde inte skapas hos företaget och därefter utväxlats med kunden utan i vilket värde sker i ett samskapande mellan företaget och konsumenten. Värdet måste gemensamt komma att skapas av både företaget och konsumenten. I det traditionella systemet, där företaget beslutar om vilka produkter och tjänster som de ska tillverka, underförstått avgör de detta utifrån vad som är av värde för kunden. I detta system har konsumenter liten eller ingen roll i värdeskapandet. Under de sista två årtiondena har chefer funnit ett sätt att dela upp delar av arbetet som görs av företaget och att föra över detta till deras konsumenter. Under egen styrning och kontroll, involeras några stycken kunder till medverkan i produktutveckling, eller en mängd av varianter däremellan. Beakta att Co-Creation går mycket längre än att enbart vara ett kundorienterat synsätt.
 

Lierad med denna trend av att gemensamt skapa produkter, enligt Prahalad, är vi också på väg bort från en företags- och produktcentrerad syn på värdeskapandet i riktning mot en mer erfarenhetscentrerad syn på Co-Creation/samskapande av värde. Högkvalitativt samspel som möjliggör för en individuell kund med unika erfarenheter till att samskapa med företaget, är nyckeln till att låsa upp nya upphov av konkurrensfördelar. Produkter är bara ett kulturföremål runt vilket övertygande individuella erfarenheter kan skapas.
 

Ursprunget till Samskapande / Co-Creation. Historia

På nittiotalet publicerade, Prahalad och medarbetsgurun Gary Hamel en inflytelserik managementteori: ”Kärnkompetens”. Kärnkompetens (Core Competence) är de unika förmågor och know-how som ger ett företag dess konkurrenskraftiga spets.


Stegen i Samskapande / Co-Creation. Processen

De typiska steg som är involverade i att åstadkomma ett samskapande värde, inkluderar:

  1. Definition av tydliga målsättningar för projektet.
  2. Fundera ut ut vilka som är de rätta kunderna som ska involveras i processen. Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen. Kunderna som finns idag kanske kommer att vara annorlunda än morgondagens kunder.
  3. Att arbeta med kunder för att finna ut vad det är som de egentligen önskar sig vara inkluderat i en produkt eller tjänst.
  4. Designa och konstruera produkterna eller systemen gemensamt som möter dessa kunders behov. Detta inkluderar att välja de partners som kommer att vara med i ditt nätverk.
  5. Besluta om hur man delar på värdet.
  6. Hur man kan övervinna det interna motståndet till förändring - inom sälj, inköp och partnerorganisationer. Detta är ett kritiskt steg i att se till att du kontrollerar kanalerna.

Begränsningar med Samskapande / Co-Creation. Nackdelar

  • Marknader, industrier, företag, system och personer förändras inte så snabbt. Så det kan ta en tid innan hela världen håller på med samskapande.
  • Samarbete är mycket svårare än tuff konkurrens.
  • Koncepten utmanar många av de invanda vanorna hos chefer. Att förändra attityder hos personer inom ett företag till att tänka på det vis som deras kunder gör är inte så lätt.
  • Redovisning och bokföringsregler utmanas också här då dessa idag är baserade på vad ett företag ”äger”. Redovisningslagarna är kända för att inte vara så lätta att förändra.

En slutlig kommentar om Samskapande / Co-Creation: Pröva det. Här och nu!

Önska du att få pröva på och erfara Co-Creation/Samskapande? Testa det här på 12manage. Börja ett nytt ämne om Samskapande.


Bok: C.K. Prahalad and Venkatram Ramaswamy - The Future of Competition -


Samskapande Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)


Samskapande Forumet  

Nya ämnen

  Implementing Co-creation Internally?
What would possibly happen if co-creation were implemented within the firm, looking at management as the provider of "products" - business dire...
     
 
  Co-creation in Service Sector
How does co-creation apply to the service sector? Any examples?...
     
 
  How to Start with Co-Creation?
We are a flour mill focused on high-end customers who use wheat flour. Our main strategy is tailor-made flour for the companies that have some particu...
     
 
  Internal and External Views and Values of Co-creation
Because the term creation is involved, it invokes parenthood or patent hood. Depending on the view and value of the perceived creator. If an organizat...
     
 
  Open Innovation Strategy
According to Johan Saunders of Sara Lee (in 'Handboek Communities', 2009, p 32-34), companies can use an 'open innovation' strategy to interact with b...
     
 
  Value Co-creation in FMCG
Dear ladies and gentlemen, I am writing a research paper on 'Value co-creation in fast moving consumer goods (FMCG) and its impact in reducing prod...
     
 
  Co-creation also in Health Care!
In services sector like health care, the patient's values and choice of treatment desired by him should be given due regard. The treatment plan should...
     
 
  Combination of Inside-out and Outside -in
Co-creation is the combination of inside-out and outside-in strategy. Good, but not easy in the real world....
     
 
  Some Technical Tools for Co-creation
Using artificial intelligence languages like Lisp, Prolog one can build a database of an expert system in which users of service enter t...
     
 
  How to Figure Out the Right Custormers?
Refering to the above steps in the Co-creation process, how should we select customers under Kraljic model, how should we define the factor of matrix?...
     
 
  Co-creation in Services has Strategic Value
I work for a company in the service business. Only early last year we started to implement CEM (Customer Experience Management) methods. However the r...
     
 

Best Practices - Samskapande
  Co-creation is Real: Facebook Example
Co-creation is real and here now. Take Facebook: infrastructure supplied by company, content supplied by market. The key to successful co-creation ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Co-Creation
 

Four Principles for Co-Creation

 
 
 

Ways of Collaborating with Customers

 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

 
 
 

Approaches to Understand your Customer's Needs

 
 
 

DART Model Example: Nike/Apple

 
 
 

Classes of Innovation | Sources of Innovation

 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through Iterative Rapid-cycle Prototyping

 
 

Resurser - Samskapande
 

Nyheter om Samskapande


     
 

Nyheter om Samskapande Prahalad


     
 

Videor om Samskapande


     
 

Videor om Samskapande Prahalad


     
 

Presentationer om Samskapande


     
 

Presentationer om Samskapande Prahalad


     
 

Mer om Samskapande


     
 

Mer om Samskapande Prahalad


     

Jämför Samskapande med: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Placering, Placera Trout  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Utkontraktering  |  3C Modellen av Ohmae  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utvidgad Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Relationsmarknadsföring  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Kärnkompetens  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 17-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.