I Botten på Pyramiden (Prahalad)
(C.K. Prahalad)

Kunskapscenter

Minska på världsfattigdomen. Behandla inte de fattiga som offer eller som en belastning. Förklaring av "I botten på Pyramiden" (Bottom of the Pyramid) av C.K. Prahalad. ('02, '05)


I Botten på Pyramiden (Prahalad)

Vad är Bottom of the Pyramid, (I botten på pyramiden)? Beskrivning

I botten av (den ekonomiska) pyramiden består av 4 miljarder personer som lever på mindre än $2 per dag. I mer än 50 år har, Världsbanken, donerande länder, olika biståndsorganisationer, nationella myndigheter och nyligen, civila samhällsorganisationer har alla gjort efter deras bästa förmåga, men de har varit oförmögna att utrota fattigdomen.


Medveten om detta frustrerande faktum, påbörjade C.K. Prahalad sin bok: "The Fortune at the Bottom of the Pyramid" med ett enkelt dock omvälvande förslag: Om vi slutar att tänka på den fattige som ett offer eller som en börda och startar erkänna dem som spänstiga och kreativa entreprenörer och värdesmedvetna konsumenter, kommer en helt ny värld av möjligheter att öppna sig.

Prahalad föreslår att fyra miljarder fattiga kan vara motorn för nästa runda av global handel och välstånd och kan vara en källa till innovationer. Att tjäna kunderna I botten av pyramiden kräver att stora företag fungerar i samarbete med civila samhällsorganisationer och lokala regeringar. Dessutom kommer marknadsutveckling som är längst ner i pyramiden också, att skapa miljoner av nya entreprenörer på gräsrotsnivån.
 

Prahalad presenterar hans nya vy angående lösningen till problemet av fattigdom som en Co-Creation samverkanslösning mot ekonomisk utvecklings- och samhällsomformning (figur), och de involverade parterna är:

 • Privata företag
 • Utvecklings- och biståndsorganisationer
 • I botten på pyramidenkonsumenter
 • I botten på pyramiden entreprenörer
 • Civila samhällsorganisationer och lokala regeringar

12 principer av innovation för I botten av pyramidenmarknader

Prahalad tillhandahåller följande byggnadsblock för att skapa produkter och tjänster för I botten på pyramidenmarknader:

 1. Fokusera på (stora hopp i) pris och prestanda.
 2. Hybrid- lösningar och att blanda gammal och ny teknologi.
 3. Skalbara och transporterbara verksamheter mellan länder, kulturer och språk.
 4. Minskad resursåtgång och påverkan på miljön: miljö-vänliga produkter.
 5. Radikala produkt revideringar från början: marginella förändringar till existerande västprodukter kommer inte att fungera.
 6. Logistiska och infrastrukturer för tillverkning.
 7. Eliminera vissa (tjänster) och arbeten.
 8. Utbilda kunder (både teoritiskt och praktiskt) i produktanvändning.
 9. Produkter måste fungera i ovänliga miljöer som: oväsen damm, osanitära villkor, missbruk, elektrisk utsläckning, vattenföroreningar.
 10. Det anpassningsbara användargränssnitt för heterogena konsumentbehov.
 11. Fördelningsmetoder bör designas för att nå både mycket utspridda marknader på landet och tättbefolkade stadsmarknader.
 12. Fokusera på en bred arkitektur, möjliggör för en snabb och lätt inkorporering av nya förutsättningar.

Ursprunget till I botten av pyramiden. Historia

Före hans bok år 2005, publicerade Prahalad två artiklar angående detta ramverk om att minska på fattigdomen:

 • Jan 2002: The Fortune at the Bottom of the Pyramid (Strategy+Business), med Stu Hart
 • Sep 2002: Serve the World's Poor Serve the World's Poor, Profitable (Harvard Business Review), med Allen Hammond

Användningen av i botten på pyramiden modellen. Användningsområden

 • Detta ramverk ger en energi i riktning för en aktivare medverkan av den privata sektorn i byggandet av marknadsekosystem för att omforma den s.k I botten av pyramiden.
 • Hjälp som omprövar och ändrar de övertygelser, antaganden och ideologier som man sedan länge hållt fast vid.
 • Ger ledtrådar på utvecklingsprodukter och tjänster för I botten av pyramiden konsumenter.

styrkor med I botten av Pyramiden tänkande. Fördelar

De största styrkorna med "I botten på pyramiden angreppssättet presenterat av Prahalad är att det hjälper till att ompröva och ändra sedan länge fasthållna övertygelser, antaganden och ideologier, och som alla baserar sig på offer och belastningstänkande:

 • Det finns pengar längst ner i botten av pyramiden: det är en livsduglig marknad.
 • Att få tillgång till I botten av pyramidenmarknader är inte nödvändigtvis så svårt. konventionell metod typ den som "Avon ladies" använde på 1970-talet med direktförsäljning kan kanske fungera.
 • De fattiga är mycket varumärkesmedvetna.
 • I botten på pyramidenmarknaden har varit uppkopplad med t.ex. (mobiltelefoner, TV, Internet).
 • I botten av pyramidenkonsumenter är mycket öppna för ny och avancerad teknologi.

Antaganden med I botten av pyramiden. Villkor

 1. Fattiga kan inte delta i fördelarna med globaliseringen utan aktiv medverkan av den privata sektorn och utan att få tillgång till produkter och tjänster som representerar globala kvalitetsstandarder.
 2. I botten på pyramidenmarknaden ger en ny tillväxtmöjlighet för den privata sektoren och ett forum för innovationer. Gamla och redan beprövade lösningar kan inte skapa marknader som är längst ner i pyramiden.
 3. I botten av pyramidenmarknader måste bli en väsentlig del av arbete och av kärnverksamheten i den privata sektorn. I botten på pyramidenmarknader kan inte bara lämnas till sfären av Socialt ansvarstagande företaget (CSR) insatser.

Bok: C.K. Prahalad - The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits -


Särskild Intressegrupp SIG - I Botten på Pyramiden


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - I Botten på Pyramiden  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Increase the Whole Pyramid (1 reaktioner)
It is easy to imagine that if someone moves up to the top, a...
 
 
 
 
  A Bottom of the Pyramid Solution Must Be High Tech, Low Cost and Mass Producible (3 reaktioner)
Many present solutions to the developing countries are based...
 
 
 
 
  Bottom of the Pyramid People and SMEs (2 reaktioner)
The development of SME strategies to mobilize the financial ...
 
 
 
 
  Packaging at the Bottom of the Pyramid (1 reaktioner)
Perhaps one can look at the BOP concept from the point of vi...
 
 
 
 
  Using House of Quality With Bottom of the Pyramid Framework
The Bottom of the Pyramid framework can be perceived as an i...
 
 
 
 
  Developing and Exporting Ideas From BOP Countries (3 reaktioner)
I have redesigned traditional hand-pumps and park equipments...
 
 
 
 
  Enabling Bottom of the Pyramid (BOP) Entrepreneurs (2 reaktioner)
Micro credit organizations such as KIVA are enabling access ...
 
 
 
 
  Definition of Informal Economy
People that belong to the bottom part of the economic pyrami...
 
 
 
 
  Why Informal Economies can Become Larger than Illegal Economies
Over the last decades, the concept "informal economy" has be...
 
 
 
 
  Responsibility of International Corporations (1 reaktioner)
Large corporations such as Nestle and Exxon mobile have tra...
 
 
 
 
  Problem with Bottom of Pyramid
No matter how liberal and open we project ourselves... It's ...
 
 
 
 
  Effective Humanitairian Aid to BOP Countries: The Case of Haiti
Haiti has once again been hit hard, this time by a devastati...
 
 
 
 
  Relations Between Informal & Formal Sector
Despite the fact that the is debatable, a lot of scholars f...
 
 
 
 
  Improving the Lot of People at Bottom of the Pyramid (BOP) Takes More (2 reaktioner)
I don't subscribe to the view that the lot of 4 billion peop...
 
 
 
 
  Bottom of Pyramid and Network Marketing Hybrid Plan (4 reaktioner)
Being an entrepreneur and having very practical knowledge of...
 
 
 
 
  Rural Marketing - Rural (Tourism) Marketing (5 reaktioner)
How is rural tourism marketing different? How can rural tour...
 
 
 
 
  Community Marketing in Developing Countries
Due to the lack of well-functioning distribution networks in...
 
 
 
 
  Best Practices in Extending Medical Facilities to the Poor (2 reaktioner)
Has anyone experienced a successful business case that exten...
 
 
 
 
  Ideas for Development Phase of Papua New Guinea
How can Papua New Guinea (PNG) improve the living standard a...
 
 
 
 
  Differences in Purchasing Decision Making and Consumer Behavior in BOP-markets
It is often assumed that the behavioral trends and practices...
 
 
 
 
  Bottom of Pyramid People? (1 reaktioner)
Which class of people come under BOP?...
 
 
 
 
  Bottom of the Pyramid (BOP) and Communication
If the bottom of the pyramid is not connected with communica...
 
 
 
 

Best Practices - I Botten på Pyramiden

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Are the Bottom of the Pyramid (BOP) Brand Conscious Consumers? (6 reaktioner)
The people at the Bottom of the Pyramid are referred to as b...
 
 
 
 
  Fighthing Corruption in Developing Countries. The Role of Leaders (94 reaktioner)
I am looking for ideas to start a study on how to "elimin...
 
 
 
 
  The Role of Government in Bottom of the Pyramid Thinking (5 reaktioner)
Africa is a place with extremities. There is abundance of ar...
 
 
 
 
  What is Jugaad? Meaning, Definitions and Examples (4 reaktioner)
What is the role of 'Jugaad' (Hindi term for innovative, imp...
 
 
 
 
  Bottom of the Pyramid and Technology (1 reaktioner)
The assumption that only the developed world would appreciat...
 
 
 
 
  Bottom of the Pyramid Concept by CK Prahalad is Profound (1 reaktioner)
A profound concept. Aiming at a win-win solution for all. A...
 
 
 
 
  The BOO Model, BOOM Model and BOOT Model. Implementation in BOP Countries (1 reaktioner)
The financial models, such as BOO (Build Own Operate), Build...
 
 
 
 
  Lighting Up African Village Schools (5 reaktioner)
Nigerian population: 150 million - Electricity: < 16bln KwH ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Bottom of the Pyramid

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Organizing Large Corporations to Capture BOP Opportunities

Organizational Development, Best Practices...
 
 
 

Bottom of the Pyramid Pitfalls

Avoid these Problems when you're Building a BoP-Business...
 
 
 

Is your Firm Ready to Enter into BoP Markets?

BOP Self-Questionnaire...
 
 
 

Bottom of the Pyramid in Financial Services

Microfinance Strategy...
 
 
 

Organizational Infrastructure to Address the Bottom of the Pyramid

OD, Organizational Development, Best Practices...
 
 
 

Innovation Principles Behind Bottom of the Pyramid Strategies

BOP Strategy Focus Points...
 
 
 

Base of the Pyramid Strategic Innovation

Strategic innovation in developing markets...
 
 
 

Bottom of the Pyramid Commercial infrastructure

BOP Commercial Strategy...
 
 
 

Going Global: Adaptation of Marketing Mix Components

Marketing Strategy, Global Marketing, International Marketing, Marketing Mix, 4Ps...
 
 
 

Differences in Purchasing Decision Making and Consumer Behavior in BOP-markets

Bottom of the Pyramid, Consumer Behavior, Consumer Marketing...
 
 
 

Marketing for the BOP market

Segmentation...
 
 
 

Examples of Bottom of the Pyramid Strategies

Strategy, Marketing, Innovation...
 
 
 

How BOP Countries Can Disrupt Western Markets

Disruptive Innovation, Bottom of the Pyramid, Country-level Strategy...
 
 
 

BOP Success Cases

BOP Strategy...
 
 

Resurser - I Botten på Pyramiden

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Botten Pyramiden


     
 

Nyheter om Biståndslösningar Prahalad


     
 

Videor om Botten Pyramiden


     
 

Videor om Biståndslösningar Prahalad


     
 

Presentationer om Botten Pyramiden


     
 

Presentationer om Biståndslösningar Prahalad


     
 

Mer om Botten Pyramiden


     
 

Mer om Biståndslösningar Prahalad


     

Jämför I botten av pyramiden med:   Diamond Model  |  Kulturdimensioner  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy


Retur till Management Start: Etik och Ansvar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 14-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.