I Botten på Pyramiden (Prahalad)
(C.K. Prahalad)

Kunskapscenter

   

Minska på världsfattigdomen. Behandla inte de fattiga som offer eller som en belastning. Förklaring av "I botten på Pyramiden" (Bottom of the Pyramid) av C.K. Prahalad. ('02, '05)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

I Botten på Pyramiden (Prahalad)

Vad är Bottom of the Pyramid, (I botten på pyramiden)? Beskrivning

I botten av (den ekonomiska) pyramiden består av 4 miljarder personer som lever på mindre än $2 per dag. I mer än 50 år har, Världsbanken, donerande länder, olika biståndsorganisationer, nationella myndigheter och nyligen, civila samhällsorganisationer har alla gjort efter deras bästa förmåga, men de har varit oförmögna att utrota fattigdomen.


Medveten om detta frustrerande faktum, påbörjade C.K. Prahalad sin bok: "The Fortune at the Bottom of the Pyramid" med ett enkelt dock omvälvande förslag: Om vi slutar att tänka på den fattige som ett offer eller som en börda och startar erkänna dem som spänstiga och kreativa entreprenörer och värdesmedvetna konsumenter, kommer en helt ny värld av möjligheter att öppna sig.

Prahalad föreslår att fyra miljarder fattiga kan vara motorn för nästa runda av global handel och välstånd och kan vara en källa till innovationer. Att tjäna kunderna I botten av pyramiden kräver att stora företag fungerar i samarbete med civila samhällsorganisationer och lokala regeringar. Dessutom kommer marknadsutveckling som är längst ner i pyramiden också, att skapa miljoner av nya entreprenörer på gräsrotsnivån.
 

Prahalad presenterar hans nya vy angående lösningen till problemet av fattigdom som en Co-Creation samverkanslösning mot ekonomisk utvecklings- och samhällsomformning (figur), och de involverade parterna är:

 • Privata företag
 • Utvecklings- och biståndsorganisationer
 • I botten på pyramidenkonsumenter
 • I botten på pyramiden entreprenörer
 • Civila samhällsorganisationer och lokala regeringar

12 principer av innovation för I botten av pyramidenmarknader

Prahalad tillhandahåller följande byggnadsblock för att skapa produkter och tjänster för I botten på pyramidenmarknader:

 1. Fokusera på (stora hopp i) pris och prestanda.
 2. Hybrid- lösningar och att blanda gammal och ny teknologi.
 3. Skalbara och transporterbara verksamheter mellan länder, kulturer och språk.
 4. Minskad resursåtgång och påverkan på miljön: miljö-vänliga produkter.
 5. Radikala produkt revideringar från början: marginella förändringar till existerande västprodukter kommer inte att fungera.
 6. Logistiska och infrastrukturer för tillverkning.
 7. Eliminera vissa (tjänster) och arbeten.
 8. Utbilda kunder (både teoritiskt och praktiskt) i produktanvändning.
 9. Produkter måste fungera i ovänliga miljöer som: oväsen damm, osanitära villkor, missbruk, elektrisk utsläckning, vattenföroreningar.
 10. Det anpassningsbara användargränssnitt för heterogena konsumentbehov.
 11. Fördelningsmetoder bör designas för att nå både mycket utspridda marknader på landet och tättbefolkade stadsmarknader.
 12. Fokusera på en bred arkitektur, möjliggör för en snabb och lätt inkorporering av nya förutsättningar.

Ursprunget till I botten av pyramiden. Historia

Före hans bok år 2005, publicerade Prahalad två artiklar angående detta ramverk om att minska på fattigdomen:

 • Jan 2002: The Fortune at the Bottom of the Pyramid (Strategy+Business), med Stu Hart
 • Sep 2002: Serve the World's Poor Serve the World's Poor, Profitable (Harvard Business Review), med Allen Hammond

Användningen av i botten på pyramiden modellen. Användningsområden

 • Detta ramverk ger en energi i riktning för en aktivare medverkan av den privata sektorn i byggandet av marknadsekosystem för att omforma den s.k I botten av pyramiden.
 • Hjälp som omprövar och ändrar de övertygelser, antaganden och ideologier som man sedan länge hållt fast vid.
 • Ger ledtrådar på utvecklingsprodukter och tjänster för I botten av pyramiden konsumenter.

styrkor med I botten av Pyramiden tänkande. Fördelar

De största styrkorna med "I botten på pyramiden angreppssättet presenterat av Prahalad är att det hjälper till att ompröva och ändra sedan länge fasthållna övertygelser, antaganden och ideologier, och som alla baserar sig på offer och belastningstänkande:

 • Det finns pengar längst ner i botten av pyramiden: det är en livsduglig marknad.
 • Att få tillgång till I botten av pyramidenmarknader är inte nödvändigtvis så svårt. konventionell metod typ den som "Avon ladies" använde på 1970-talet med direktförsäljning kan kanske fungera.
 • De fattiga är mycket varumärkesmedvetna.
 • I botten på pyramidenmarknaden har varit uppkopplad med t.ex. (mobiltelefoner, TV, Internet).
 • I botten av pyramidenkonsumenter är mycket öppna för ny och avancerad teknologi.

Antaganden med I botten av pyramiden. Villkor

 1. Fattiga kan inte delta i fördelarna med globaliseringen utan aktiv medverkan av den privata sektorn och utan att få tillgång till produkter och tjänster som representerar globala kvalitetsstandarder.
 2. I botten på pyramidenmarknaden ger en ny tillväxtmöjlighet för den privata sektoren och ett forum för innovationer. Gamla och redan beprövade lösningar kan inte skapa marknader som är längst ner i pyramiden.
 3. I botten av pyramidenmarknader måste bli en väsentlig del av arbete och av kärnverksamheten i den privata sektorn. I botten på pyramidenmarknader kan inte bara lämnas till sfären av Socialt ansvarstagande företaget (CSR) insatser.

Bok: C.K. Prahalad - The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits -


I Botten på Pyramiden Forumet
  Effective Humanitairian Aid to BOP Countries: The Case of Haiti
Haiti has once again been hit hard, this time by a devastating hurricane named Matthew. The country – which is one of the poorest in the world – needs help from abroad, as their own chronic ineffective state is not able to deal with this disaster so ...
     
 
  Relations Between Informal & Formal Sector
Despite the fact that the definition of the informal economy is debatable, a lot of scholars focus on how an informal sector can be formalised. In particular these scholars research to w...
     
 
  Why Informal Economies can Become Larger than Illegal Economies
Over the last decades, the concept "informal economy" has been conceptualized in many ways (see here for detailed info); scholars often refer to it as economic activities that take place ...
     
 
  Definition of Informal Economy
People that belong to the bottom part of the economic pyramid are often unable to generate income from the so-called formal economy, and therefore they aim to sustain themselves via informal economic activities. But over the last 50 years, the defini...
     
 
  Community Marketing in Developing Countries
Due to the lack of well-functioning distribution networks in developing countries, potential buyers in those countries are hard to reach. In such economies/countries, organizations need to use unconventional marketing strategies to expand their mark...
     
 
  Problem with Bottom of Pyramid
No matter how liberal and open we project ourselves... It's easy to say we should improve the capabilities and position of those at the bottom of pyramid.
But when it comes to implementing it, it requires HUGE courage for the authorities. Becaus...
     
 
  Differences in Purchasing Decision Making and Consumer Behavior in BOP-markets
It is often assumed that the behavioral trends and practices of consumers in BOP-markets are the same as in developed markets (only buyers have less money to spend). The general description of BOP-markets is not inconsistent with this assumption. Tha...
     
 
  Ideas for Development Phase of Papua New Guinea
How can Papua New Guinea (PNG) improve the living standard and efficient use of resources to improve infrastructure and increase development?
What strategies can PNG use to improve lives in the resource boom teritory?...
     
 
  Best Practices in Extending Medical Facilities to the Poor
Has anyone experienced a successful business case that extends medical facilities to the poor? In a country like India about 42% of the population is below BPL (below poverty line). All these people cannot afford costly medical treatment.
A huge...
     
 
  Packaging at the Bottom of the Pyramid
Perhaps one can look at the BOP concept from the point of view that low income earners require to consume quality products as much as the individuals on the higher parts of the pyramid. Unfortunately those within BOP have limited budgets and they can...
     
 
  A Bottom of the Pyramid Solution Must Be High Tech, Low Cost and Mass Producible
Many present solutions to the developing countries are based on high tech and high cost. The problems of BOP countries is they need solutions of high tech but of low cost so they're applicable to a mass of population particularly...
     
 
  Lighting Up African Village Schools
Nigerian population: 150 million - Electricity: < 16bln KwH
South African population: 44 million - Electricity > 195bln KwH.
In a month, millions of Nigerian students in high schools will be writing their final exams.
I have requested ...
     
 
  Bottom of the Pyramid People and SMEs
The development of SME strategies to mobilize the financial resources of the BOP will help get the BOP out of the $2 per day zone....
     
 
  Bottom of the Pyramid and Technology
The assumption that only the developed world would appreciate and pay for new technology while previous technology are reserved for the poor, is a delusion. The poor equally appreciate new technology.
The world has become a global village - comm...
     
 
  Increase the Whole Pyramid
It is easy to imagine that if someone move up to the top another one will move in counter sense, that is, to bottom. It happens when the pyramid does not grow in its volume. Since space may be only occupied by an individual, if someone gains, another...
     
 
  Using House of Quality With Bottom of the Pyramid Framework
The Bottom of the Pyramid framework can be perceived as an idea that will make the poorest people in our society more creative and innovative. Whichever approach or policy is adopted to make this a reality can be achieved more effectively if the fol...
     
 
  The BOO Model, BOOM Model and BOOT Model. Implementation in BOP Countries
The financial models, such as BOO (Build Own Operate), Build Own Operate and Maintain (BOOM), BOOT (Build, Own, Operate, and Transfer), tailor-made for the mega-energy-products which were planned for the aid to the developing countries could see the ...
     
 
  Bottom of the Pyramid Concept by CK Prahalad is Profound
A profound concept. Aiming at a win-win solution for all.
As Mahatma Gandhi said something like this (I do not remember exact words) if you govern a state, think about whether your action brings a smile to the poorest person. As an acid test. Th...
     
 

I Botten på Pyramiden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

I Botten på Pyramiden Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - I Botten på Pyramiden Premium
  The Role of Government in Bottom of the Pyramid Thinking
Africa is a place with extremities. There is abundance of arable land and sufficient amount of water sources for agriculture. On the other hand, the bulk of the population live in abject poverty hence hunger is a permanent resident in their household...
     
 
  Fighthing Corruption in Developing Countries. The Role of Leaders
I am looking for ideas to start a study on how to "eliminate" corruption in developing countries. Actually, most developing countries depend on rich countries and international organizations to run their internal affairs. On a leadership stand...
     
 
  Are the Bottom of the Pyramid (BOP) Brand Conscious Consumers?
The people at the Bottom of the Pyramid are referred to as brand conscious and at the same time they are price sensitive. How should these two factors go together?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Bottom of the Pyramid Premium
 

Organizing Large Corporations to Capture BOP Opportunities

To capture the gigantic opportunities and to deal with the immense complexities of the many emerging markets, C.K. Prahalad and Hrishikesh Bhattachary...
Usage (application): Organizational Development, Best Practices
 
 
 

Bottom of the Pyramid Pitfalls

According to Ashish Karamchandani, Mike Kubzansky, and Nishant Lalwani ("The Globe: Is the Bottom of the Pyramid Really for You?" in Harvard Business ...
Usage (application): Avoid these Problems when you're Building a BoP-Business
 
 
 

Is your Firm Ready to Enter into BoP Markets?

In a recent article titled "The Globe: Is the Bottom of the Pyramid Really for You?" by Ashish Karamchandani, Mike Kubzansky, and Nishant Lalwani (Har...
Usage (application): BOP Self-Questionnaire
 
 
 

Bottom of the Pyramid in Financial Services

A success story of a BOP approach in financial services is the case of India-based 250M$ SKS Microfinance. In HBR June 2008 (p53-57) CEO Vikram Akula ...
Usage (application): Microfinance Strategy
 
 
 

Organizational Infrastructure to Address the Bottom of the Pyramid

In order to address the opportunities at the “Bottom of the Pyramid”, companies have to build an organizational infrastructure based on following five...
Usage (application): OD, Organizational Development, Best Practices
 
 
 

Innovation Principles Behind Bottom of the Pyramid Strategies

The 12 principles of market innovation for the BOP are:
1. Focus on value, on delivering performance for the price
2. Innovate – Old ...
Usage (application): BOP Strategy Focus Points
 
 
 

Base of the Pyramid Strategic Innovation

In their article “Strategic Innovation at the Base of the Pyramid” (MIT Sloan Management Review, Fall 2007), Jamie Anderson and Costas Markides are of...
Usage (application): Strategic innovation in developing markets
 
 
 

Bottom of the Pyramid Commercial infrastructure

1. “Creating Buying Power”, through access to credit and rise in income level to help the world’s poor Tier 4 consumers elevate themselves from desper...
Usage (application): BOP Commercial Strategy
 
 
 

Going Global: Adaptation of Marketing Mix Components

As we all know, companies that conduct business internationally are often adapting their products to the markets served. Operating in international ma...
Usage (application): Marketing Strategy, Global Marketing, International Marketing, Marketing Mix, 4Ps
 
 
 

Differences in Purchasing Decision Making and Consumer Behavior in BOP-markets

It is often assumed that the behavioral trends and practices of consumers in BOP-markets are the same as in developed markets (only buyers have less m...
Usage (application): Bottom of the Pyramid, Consumer Behavior, Consumer Marketing
 
 
 

Marketing for the BOP market

The three steps to use for segmenting a BOP market are:
1. Create segments – Break down the largest group with an interest in your ...
Usage (application): Segmentation
 
 
 

Examples of Bottom of the Pyramid Strategies

- Micro-credit: An example of the “Bottom of the Pyramid” is the growing micro-credit market in South Asia, especially in India. With the computerizat...
Usage (application): Strategy, Marketing, Innovation
 
 
 

How BOP Countries Can Disrupt Western Markets

After the Second World War, Japan started to develop fast as a result of their disruptive innovation strategy. This disruptive innovation process init...
Usage (application): Disruptive Innovation, Bottom of the Pyramid, Country-level Strategy
 
 
 

BOP Success Cases

1. Small-scale distributed energy solutions using renewable alternative resources such as biofuels for generation of electricity, one of critical comm...
Usage (application): BOP Strategy
 
 

Resurser - I Botten på Pyramiden Premium
 

Nyheter

Botten Pyramiden
     
 

Nyheter

Biståndslösningar Prahalad
     
 

Videor

Botten Pyramiden
     
 

Videor

Biståndslösningar Prahalad
     
 

Presentationer

Botten Pyramiden
     
 

Presentationer

Biståndslösningar Prahalad
     
 

Mer

Botten Pyramiden
     
 

Mer

Biståndslösningar Prahalad
     

Jämför I botten av pyramiden med:   Diamond Model  |  Kulturdimensioner  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy


Retur till Management Start: Etik och Ansvar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.