I Botten på Pyramiden (Prahalad)
(C.K. Prahalad)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

209 itens • 808.238 visitas


Sammanfattning

I Botten på Pyramiden (Prahalad)

Vad är Bottom of the Pyramid, (I botten på pyramiden)? Beskrivning

I botten av (den ekonomiska) pyramiden består av 4 miljarder personer som lever på mindre än $2 per dag. I mer än 50 år har, Världsbanken, donerande länder, olika biståndsorganisationer, nationella myndigheter och nyligen, civila samhällsorganisationer har alla gjort efter deras bästa förmåga, men de har varit oförmögna att utrota fattigdomen.


Medveten om detta frustrerande faktum, påbörjade C.K. Prahalad sin bok: "The Fortune at the Bottom of the Pyramid" med ett enkelt dock omvälvande förslag: Om vi slutar att tänka på den fattige som ett offer eller som en börda och startar erkänna dem som spänstiga och kreativa entreprenörer och värdesmedvetna konsumenter, kommer en helt ny värld av möjligheter att öppna sig.

Prahalad föreslår att fyra miljarder fattiga kan vara motorn för nästa runda av global handel och välstånd och kan vara en källa till innovationer. Att tjäna kunderna I botten av pyramiden kräver att stora företag fungerar i samarbete med civila samhällsorganisationer och lokala regeringar. Dessutom kommer marknadsutveckling som är längst ner i pyramiden också, att skapa miljoner av nya entreprenörer på gräsrotsnivån.
 

Prahalad presenterar hans nya vy angående lösningen till problemet av fattigdom som en Co-Creation samverkanslösning mot ekonomisk utvecklings- och samhällsomformning (figur), och de involverade parterna är:

 • Privata företag
 • Utvecklings- och biståndsorganisationer
 • I botten på pyramidenkonsumenter
 • I botten på pyramiden entreprenörer
 • Civila samhällsorganisationer och lokala regeringar

12 principer av innovation för I botten av pyramidenmarknader

Prahalad tillhandahåller följande byggnadsblock för att skapa produkter och tjänster för I botten på pyramidenmarknader:

 1. Fokusera på (stora hopp i) pris och prestanda.
 2. Hybrid- lösningar och att blanda gammal och ny teknologi.
 3. Skalbara och transporterbara verksamheter mellan länder, kulturer och språk.
 4. Minskad resursåtgång och påverkan på miljön: miljö-vänliga produkter.
 5. Radikala produkt revideringar från början: marginella förändringar till existerande västprodukter kommer inte att fungera.
 6. Logistiska och infrastrukturer för tillverkning.
 7. Eliminera vissa (tjänster) och arbeten.
 8. Utbilda kunder (både teoritiskt och praktiskt) i produktanvändning.
 9. Produkter måste fungera i ovänliga miljöer som: oväsen damm, osanitära villkor, missbruk, elektrisk utsläckning, vattenföroreningar.
 10. Det anpassningsbara användargränssnitt för heterogena konsumentbehov.
 11. Fördelningsmetoder bör designas för att nå både mycket utspridda marknader på landet och tättbefolkade stadsmarknader.
 12. Fokusera på en bred arkitektur, möjliggör för en snabb och lätt inkorporering av nya förutsättningar.

Ursprunget till I botten av pyramiden. Historia

Före hans bok år 2005, publicerade Prahalad två artiklar angående detta ramverk om att minska på fattigdomen:

 • Jan 2002: The Fortune at the Bottom of the Pyramid (Strategy+Business), med Stu Hart
 • Sep 2002: Serve the World's Poor Serve the World's Poor, Profitable (Harvard Business Review), med Allen Hammond

Användningen av i botten på pyramiden modellen. Användningsområden

 • Detta ramverk ger en energi i riktning för en aktivare medverkan av den privata sektorn i byggandet av marknadsekosystem för att omforma den s.k I botten av pyramiden.
 • Hjälp som omprövar och ändrar de övertygelser, antaganden och ideologier som man sedan länge hållt fast vid.
 • Ger ledtrådar på utvecklingsprodukter och tjänster för I botten av pyramiden konsumenter.

styrkor med I botten av Pyramiden tänkande. Fördelar

De största styrkorna med "I botten på pyramiden angreppssättet presenterat av Prahalad är att det hjälper till att ompröva och ändra sedan länge fasthållna övertygelser, antaganden och ideologier, och som alla baserar sig på offer och belastningstänkande:

 • Det finns pengar längst ner i botten av pyramiden: det är en livsduglig marknad.
 • Att få tillgång till I botten av pyramidenmarknader är inte nödvändigtvis så svårt. konventionell metod typ den som "Avon ladies" använde på 1970-talet med direktförsäljning kan kanske fungera.
 • De fattiga är mycket varumärkesmedvetna.
 • I botten på pyramidenmarknaden har varit uppkopplad med t.ex. (mobiltelefoner, TV, Internet).
 • I botten av pyramidenkonsumenter är mycket öppna för ny och avancerad teknologi.

Antaganden med I botten av pyramiden. Villkor

 1. Fattiga kan inte delta i fördelarna med globaliseringen utan aktiv medverkan av den privata sektorn och utan att få tillgång till produkter och tjänster som representerar globala kvalitetsstandarder.
 2. I botten på pyramidenmarknaden ger en ny tillväxtmöjlighet för den privata sektoren och ett forum för innovationer. Gamla och redan beprövade lösningar kan inte skapa marknader som är längst ner i pyramiden.
 3. I botten av pyramidenmarknader måste bli en väsentlig del av arbete och av kärnverksamheten i den privata sektorn. I botten på pyramidenmarknader kan inte bara lämnas till sfären av Socialt ansvarstagande företaget (CSR) insatser.

Bok: C.K. Prahalad - The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits


Särskild Intressegrupp SIG

I Botten på Pyramiden Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Diskussioner

Forum om I Botten på Pyramiden.


 

Increase the Whole Pyramid
It is easy to imagine that if someone moves up to the top, another one will move in the opposite direction, that is down...
12
 
1 kommentarer
Bottom of the Pyramid and Technology
The assumption that only the developed world would appreciate and pay for new technology while previous technology are r...
11
 
1 kommentarer
The BOO Model, BOOM Model and BOOT Model. Implementation in BOP Countries
The financial models, such as BOO (Build Own Operate), Build Own Operate and Maintain (BOOM), BOOT (Build, Own, Operate,...
10
 
1 kommentarer
Bottom of the Pyramid Concept by CK Prahalad is Profound
A profound concept. Aiming at a win-win solution for all.
As Mahatma Gandhi said something like this (I do not reme...
10
 
1 kommentarer
Bottom of the Pyramid People and SMEs
The development of SME strategies to mobilize the financial resources of the BOP will help get the BOP out of the $2 per...
10
 
2 kommentarer
Packaging at the Bottom of the Pyramid
Perhaps one can look at the BOP concept from the point of view that low income earners require to consume quality produc...
9
 
1 kommentarer
Using House of Quality With Bottom of the Pyramid Framework
The Bottom of the Pyramid framework can be perceived as an idea that will make the poorest people in our society more cr...
8
 
Responsibility of International Corporations
Large corporations such as Nestle and Exxon mobile have traditionally supplied raw materials with a low price from deve...
3
 
1 kommentarer
Enabling Bottom of the Pyramid (BOP) Entrepreneurs
Micro credit organizations such as KIVA are enabling access to credit. It's a good start. Education institutions (now of...
3
 
2 kommentarer
Problem with Bottom of Pyramid
No matter how liberal and open we project ourselves... It's easy to say we should improve the capabilities and position ...
3
 
Why Informal Economies can Become Larger than Illegal Economies
Over the last decades, the concept "informal economy" has been conceptualized in many ways (see here for detailed info);...
3
 
Definition of Informal Economy
People that belong to the bottom part of the economic pyramid are often unable to generate income from the so-called for...
3
 
Rural Marketing - Rural (Tourism) Marketing
How is rural tourism marketing different? How can rural tourism be used as an effective tool to remove unemployment of r...
3
 
5 kommentarer
Effective Humanitairian Aid to BOP Countries: The Case of Haiti
Haiti has once again been hit hard, this time by a devastating hurricane named Matthew. The country – which is one of th...
2
 
Relations Between Informal & Formal Sector
Despite the fact that the definition of the informal economy is debatable, a lot of scholars focus on how an informal se...
2
 
Improving the Lot of People at Bottom of the Pyramid (BOP) Takes More
I don't subscribe to the view that the lot of 4 billion people at the BOP can be changed by above measures and initiativ...
2
 
2 kommentarer
Bottom of Pyramid and Network Marketing Hybrid Plan
Being an entrepreneur and having very practical knowledge of sales and marketing and of challenges faced by the middle &...
2
 
4 kommentarer
Best Practices in Extending Medical Facilities to the Poor
Has anyone experienced a successful business case that extends medical facilities to the poor? In a country like India a...
1
 
2 kommentarer
Community Marketing in Developing Countries
Due to the lack of well-functioning distribution networks in developing countries, potential buyers in those countries ...
1
 
Differences in Purchasing Decision Making and Consumer Behavior in BOP-markets
It is often assumed that the behavioral trends and practices of consumers in BOP-markets are the same as in developed ma...
0
 
Ideas for Development Phase of Papua New Guinea
How can Papua New Guinea (PNG) improve the living standard and efficient use of resources to improve infrastructure and ...
0
 
Bottom of Pyramid People?
Which class of people come under BOP?...
-1
 
1 kommentarer
Bottom of the Pyramid (BOP) and Communication
If the bottom of the pyramid is not connected with communication tools and media, how can marketers position their produ...
-1
 

Best Practices

Topprankade ämnen om I Botten på Pyramiden. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Are the Bottom of the Pyramid (BOP) Brand Conscious Consumers?
The people at the Bottom of the Pyramid are referred to as brand conscious and at the same time they are price sensitive...
48
 
6 kommentarer

Fighthing Corruption in Developing Countries. The Role of Leaders
I am looking for ideas to start a study on how to "eliminate" corruption in developing countries. Actually, most develop...
25
 
94 kommentarer

The Role of Government in Bottom of the Pyramid Thinking
Africa is a place with extremities. There is abundance of arable land and sufficient amount of water sources for agricul...
19
 
5 kommentarer

A Bottom of the Pyramid Solution Must Be High Tech, Low Cost and Mass Producible
Many present solutions to the developing countries are based on high tech and high cost. The problems of BOP countries i...
11
 
3 kommentarer

What is Jugaad? Meaning, Definitions and Examples
What is the role of 'Jugaad' (Hindi term for innovative, improvising, lateral fixes and hacks using limited resources) w...
10
 
4 kommentarer

Developing and Exporting Ideas From BOP Countries
I have redesigned traditional hand-pumps and park equipments to work together. The result is a water lifting device whic...
7
 
3 kommentarer

Lighting Up African Village Schools
Nigerian population: 150 million - Electricity: < 16bln KwH
South African population: 44 million - Electricity > 19...
7
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Bottom of the Pyramid (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Organizing Large Corporations to Capture BOP Opportunities

Organizational Development, Best Practices
To capture the gigantic opportunities and to deal with the immense complexities of the many emerging markets, C.K. Praha...

Bottom of the Pyramid Pitfalls

Avoid these Problems when you're Building a BoP-Business
According to Ashish Karamchandani, Mike Kubzansky, and Nishant Lalwani ("The Globe: Is the Bottom of the Pyramid Really ...

Is your Firm Ready to Enter into BoP Markets?

BOP Self-Questionnaire
In a recent article titled "The Globe: Is the Bottom of the Pyramid Really for You?" by Ashish Karamchandani, Mike Kubza...

Bottom of the Pyramid in Financial Services

Microfinance Strategy
A success story of a BOP approach in financial services is the case of India-based 250M$ SKS Microfinance. In HBR June 2...

Organizational Infrastructure to Address the Bottom of the Pyramid

OD, Organizational Development, Best Practices
In order to address the opportunities at the “Bottom of the Pyramid”, companies have to build an organizational infrastr...

Innovation Principles Behind Bottom of the Pyramid Strategies

BOP Strategy Focus Points
The 12 principles of market innovation for the BOP are: 1. Focus on value, on delivering performance for the price 2. ...

Base of the Pyramid Strategic Innovation

Strategic innovation in developing markets
In their article “Strategic Innovation at the Base of the Pyramid” (MIT Sloan Management Review, Fall 2007), Jamie Ander...

Bottom of the Pyramid Commercial infrastructure

BOP Commercial Strategy
1. “Creating Buying Power”, through access to credit and rise in income level to help the world’s poor Tier 4 consumers ...

Going Global: Adaptation of Marketing Mix Components

Marketing Strategy, Global Marketing, International Marketing, Marketing Mix, 4Ps
As we all know, companies that conduct business internationally are often adapting their products to the markets served....

Differences in Purchasing Decision Making and Consumer Behavior in BOP-markets

Bottom of the Pyramid, Consumer Behavior, Consumer Marketing
It is often assumed that the behavioral trends and practices of consumers in BOP-markets are the same as in developed ma...

Marketing for the BOP market

Segmentation
The three steps to use for segmenting a BOP market are: 1. Create segments – Break down the largest group with an inter...

Examples of Bottom of the Pyramid Strategies

Strategy, Marketing, Innovation
- Micro-credit: An example of the “Bottom of the Pyramid” is the growing micro-credit market in South Asia, especially i...

How BOP Countries Can Disrupt Western Markets

Disruptive Innovation, Bottom of the Pyramid, Country-level Strategy
After the Second World War, Japan started to develop fast as a result of their disruptive innovation strategy. This disr...

BOP Success Cases

BOP Strategy
1. Small-scale distributed energy solutions using renewable alternative resources such as biofuels for generation of ele...
Informationskällor

Olika informationskällor om I Botten på Pyramiden. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


BOP is at Best a Harmless Illusion and Potentially a Dangerous Delusion

BOP Critics
Poor people – at the bottom of the pyramid (BOP) - represent a very attractive market opportunity. The 'BOP proposition'...

Reverse Innovation

Understanding Reverse Innovation, Innovation Strategy, Emerging Markets, BOP
Professor Vijay Govindarajan, a leading expert on innovation strategy explains the concept of Reverse Innovation. "Reve...

Perspective: Biography Prahalad (1941-2010)

Developing a Broader Perspective towards the Ideas of Prahalad
A short biography on C.K. Prahalad's career and ideas....

Bottom of the Pyramid Diagram

Alleviating World Poverty by Involving the Prviate Sector
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Risk Management in Agricultural Lending

Agricultural Risk Management, Micro Finance, Bottom of the Pyramid, Agriculture Risk Management
Presentation about Risk Management, especially focused on the Risks in Agricultural Lending. The presentation includes t...

Interview with Prahalad about Assumptions in Bottom of the Pyramid (BOP) Thinking

Errors to Avoid in BOP Strategy
Interview with business guru C.K. Prahalad on "The Unexplored Last Market". In this short video, Prahalad explains 3 wr...

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående I Botten på Pyramiden.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför I botten av pyramiden med:   Diamond Model  |  Kulturdimensioner  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy


Retur till Management Start: Etik och Ansvar  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för I Botten på Pyramiden? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 26-5-2022. Alla namn ™ av deras ägare.