I Botten på Pyramiden (Prahalad)
(C.K. Prahalad)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Minska på världsfattigdomen. Behandla inte de fattiga som offer eller som en belastning. Förklaring av "I botten på Pyramiden" (Bottom of the Pyramid) av C.K. Prahalad. ('02, '05)

Innehåll

Premium

I Botten på Pyramiden (Prahalad)

Vad är Bottom of the Pyramid, (I botten på pyramiden)? Beskrivning

I botten av (den ekonomiska) pyramiden består av 4 miljarder personer som lever på mindre än $2 per dag. I mer än 50 år har, Världsbanken, donerande länder, olika biståndsorganisationer, nationella myndigheter och nyligen, civila samhällsorganisationer har alla gjort efter deras bästa förmåga, men de har varit oförmögna att utrota fattigdomen.


Medveten om detta frustrerande faktum, påbörjade C.K. Prahalad sin bok: "The Fortune at the Bottom of the Pyramid" med ett enkelt dock omvälvande förslag: Om vi slutar att tänka på den fattige som ett offer eller som en börda och startar erkänna dem som spänstiga och kreativa entreprenörer och värdesmedvetna konsumenter, kommer en helt ny värld av möjligheter att öppna sig.

Prahalad föreslår att fyra miljarder fattiga kan vara motorn för nästa runda av global handel och välstånd och kan vara en källa till innovationer. Att tjäna kunderna I botten av pyramiden kräver att stora företag fungerar i samarbete med civila samhällsorganisationer och lokala regeringar. Dessutom kommer marknadsutveckling som är längst ner i pyramiden också, att skapa miljoner av nya entreprenörer på gräsrotsnivån.
 

Prahalad presenterar hans nya vy angående lösningen till problemet av fattigdom som en Co-Creation samverkanslösning mot ekonomisk utvecklings- och samhällsomformning (figur), och de involverade parterna är:

 • Privata företag
 • Utvecklings- och biståndsorganisationer
 • I botten på pyramidenkonsumenter
 • I botten på pyramiden entreprenörer
 • Civila samhällsorganisationer och lokala regeringar

12 principer av innovation för I botten av pyramidenmarknader

Prahalad tillhandahåller följande byggnadsblock för att skapa produkter och tjänster för I botten på pyramidenmarknader:

 1. Fokusera på (stora hopp i) pris och prestanda.
 2. Hybrid- lösningar och att blanda gammal och ny teknologi.
 3. Skalbara och transporterbara verksamheter mellan länder, kulturer och språk.
 4. Minskad resursåtgång och påverkan på miljön: miljö-vänliga produkter.
 5. Radikala produkt revideringar från början: marginella förändringar till existerande västprodukter kommer inte att fungera.
 6. Logistiska och infrastrukturer för tillverkning.
 7. Eliminera vissa (tjänster) och arbeten.
 8. Utbilda kunder (både teoritiskt och praktiskt) i produktanvändning.
 9. Produkter måste fungera i ovänliga miljöer som: oväsen damm, osanitära villkor, missbruk, elektrisk utsläckning, vattenföroreningar.
 10. Det anpassningsbara användargränssnitt för heterogena konsumentbehov.
 11. Fördelningsmetoder bör designas för att nå både mycket utspridda marknader på landet och tättbefolkade stadsmarknader.
 12. Fokusera på en bred arkitektur, möjliggör för en snabb och lätt inkorporering av nya förutsättningar.

Ursprunget till I botten av pyramiden. Historia

Före hans bok år 2005, publicerade Prahalad två artiklar angående detta ramverk om att minska på fattigdomen:

 • Jan 2002: The Fortune at the Bottom of the Pyramid (Strategy+Business), med Stu Hart
 • Sep 2002: Serve the World's Poor Serve the World's Poor, Profitable (Harvard Business Review), med Allen Hammond

Användningen av i botten på pyramiden modellen. Användningsområden

 • Detta ramverk ger en energi i riktning för en aktivare medverkan av den privata sektorn i byggandet av marknadsekosystem för att omforma den s.k I botten av pyramiden.
 • Hjälp som omprövar och ändrar de övertygelser, antaganden och ideologier som man sedan länge hållt fast vid.
 • Ger ledtrådar på utvecklingsprodukter och tjänster för I botten av pyramiden konsumenter.

styrkor med I botten av Pyramiden tänkande. Fördelar

De största styrkorna med "I botten på pyramiden angreppssättet presenterat av Prahalad är att det hjälper till att ompröva och ändra sedan länge fasthållna övertygelser, antaganden och ideologier, och som alla baserar sig på offer och belastningstänkande:

 • Det finns pengar längst ner i botten av pyramiden: det är en livsduglig marknad.
 • Att få tillgång till I botten av pyramidenmarknader är inte nödvändigtvis så svårt. konventionell metod typ den som "Avon ladies" använde på 1970-talet med direktförsäljning kan kanske fungera.
 • De fattiga är mycket varumärkesmedvetna.
 • I botten på pyramidenmarknaden har varit uppkopplad med t.ex. (mobiltelefoner, TV, Internet).
 • I botten av pyramidenkonsumenter är mycket öppna för ny och avancerad teknologi.

Antaganden med I botten av pyramiden. Villkor

 1. Fattiga kan inte delta i fördelarna med globaliseringen utan aktiv medverkan av den privata sektorn och utan att få tillgång till produkter och tjänster som representerar globala kvalitetsstandarder.
 2. I botten på pyramidenmarknaden ger en ny tillväxtmöjlighet för den privata sektoren och ett forum för innovationer. Gamla och redan beprövade lösningar kan inte skapa marknader som är längst ner i pyramiden.
 3. I botten av pyramidenmarknader måste bli en väsentlig del av arbete och av kärnverksamheten i den privata sektorn. I botten på pyramidenmarknader kan inte bara lämnas till sfären av Socialt ansvarstagande företaget (CSR) insatser.

Bok: C.K. Prahalad - The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits -


I Botten på Pyramiden Forumet
  Effective Humanitairian Aid to BOP Countries: The Case of Haiti
Haiti has once again been hit hard, this time by a...
     
 
  Relations Between Informal & Formal Sector
Despite the fact that the  
   
 
  Why Informal Economies can Become Larger than Illegal Economies
Over the last decades, the concept "informal econo...
     
 
  Definition of Informal Economy
People that belong to the bottom part of the econo...
     
 
  Community Marketing in Developing Countries
Due to the lack of well-functioning distribution n...
     
 
  Problem with Bottom of Pyramid
No matter how liberal and open we project ourselve...
     
 
  Differences in Purchasing Decision Making and Consumer Behavior in BOP-markets
It is often assumed that the behavioral trends and...
     
 
  Ideas for Development Phase of Papua New Guinea
How can Papua New Guinea (PNG) improve the living ...
     
 
  Best Practices in Extending Medical Facilities to the Poor
Has anyone experienced a successful business case ...
     
 
  Packaging at the Bottom of the Pyramid
Perhaps one can look at the BOP concept from the p...
     
 
  A Bottom of the Pyramid Solution Must Be High Tech, Low Cost and Mass Producible
Many present solutions to the developing countries...
     
 
  Lighting Up African Village Schools
Nigerian population: 150 million - Electricity: < ...
     
 
  Bottom of the Pyramid People and SMEs
The development of SME strategies to mobilize the ...
     
 
  Bottom of the Pyramid and Technology
The assumption that only the developed world would...
     
 
  Increase the Whole Pyramid
It is easy to imagine that if someone move up to t...
     
 
  Using House of Quality With Bottom of the Pyramid Framework
The Bottom of the Pyramid framework can be perceiv...
     
 
  The BOO Model, BOOM Model and BOOT Model. Implementation in BOP Countries
The financial models, such as BOO (Build Own Opera...
     
 
  Bottom of the Pyramid Concept by CK Prahalad is Profound
A profound concept. Aiming at a win-win solution f...
     
 

I Botten på Pyramiden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

I Botten på Pyramiden Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - I Botten på Pyramiden Premium
  The Role of Government in Bottom of the Pyramid Thinking
Africa is a place with extremities. There is abund...
     
 
  Fighthing Corruption in Developing Countries. The Role of Leaders
I am looking for ideas to start a study on how ...
     
 
  Are the Bottom of the Pyramid (BOP) Brand Conscious Consumers?
The people at the Bottom of the Pyramid are referr...
     
 

Expert Tips (ENG) - Bottom of the Pyramid Premium
 

Organizing Large Corporations to Capture BOP OpportunitiesBli Medlem

To capture the gigantic opportunities and to deal ...
Usage (application): Organizational Development, Best Practices
 
 
 

Bottom of the Pyramid PitfallsBli Medlem

According to Ashish Karamchandani, Mike Kubzansky,...
Usage (application): Avoid these Problems when you're Building a BoP-Business
 
 
 

Is your Firm Ready to Enter into BoP Markets?Bli Medlem

In a recent article titled "The Globe: Is the Bott...
Usage (application): BOP Self-Questionnaire
 
 
 

Bottom of the Pyramid in Financial ServicesBli Medlem

A success story of a BOP approach in financial ser...
Usage (application): Microfinance Strategy
 
 
 

Organizational Infrastructure to Address the Bottom of the PyramidBli Medlem

In order to address the opportunities at the “Bott...
Usage (application): OD, Organizational Development, Best Practices
 
 
 

Innovation Principles Behind Bottom of the Pyramid StrategiesBli Medlem

The 12 principles of market innovation for the ...
Usage (application): BOP Strategy Focus Points
 
 
 

Base of the Pyramid Strategic InnovationBli Medlem

In their article “Strategic Innovation at the Base...
Usage (application): Strategic innovation in developing markets
 
 
 

Bottom of the Pyramid Commercial infrastructureBli Medlem

1. “Creating Buying Power”, through access to cred...
Usage (application): BOP Commercial Strategy
 
 
 

Going Global: Adaptation of Marketing Mix ComponentsBli Medlem

As we all know, companies that conduct business in...
Usage (application): Marketing Strategy, Global Marketing, International Marketing, Marketing Mix, 4Ps
 
 
 

Differences in Purchasing Decision Making and Consumer Behavior in BOP-marketsBli Medlem

It is often assumed that the behavioral trends and...
Usage (application): Bottom of the Pyramid, Consumer Behavior, Consumer Marketing
 
 
 

Marketing for the BOP marketBli Medlem

The three steps to use for segmenting a BOP mar...
Usage (application): Segmentation
 
 
 

Examples of Bottom of the Pyramid StrategiesBli Medlem

- Micro-credit: An example of the “Bottom of the P...
Usage (application): Strategy, Marketing, Innovation
 
 
 

How BOP Countries Can Disrupt Western MarketsBli Medlem

After the Second World War, Japan started to devel...
Usage (application): Disruptive Innovation, Bottom of the Pyramid, Country-level Strategy
 
 
 

BOP Success CasesBli Medlem

1. Small-scale distributed energy solutions using ...
Usage (application): BOP Strategy
 
 

Resurser - I Botten på Pyramiden Premium
 

Nyheter om Botten PyramidenBli Medlem


     
 

Nyheter om Biståndslösningar PrahaladBli Medlem


     
 

Videor om Botten PyramidenBli Medlem


     
 

Videor om Biståndslösningar PrahaladBli Medlem


     
 

Presentationer om Botten PyramidenBli Medlem


     
 

Presentationer om Biståndslösningar PrahaladBli Medlem


     
 

Mer om Botten PyramidenBli Medlem


     
 

Mer om Biståndslösningar PrahaladBli Medlem


     

Jämför I botten av pyramiden med:   Diamond Model  |  Kulturdimensioner  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy


Retur till Management Start: Etik och Ansvar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.