Värdekedjan
(Porter)

Kunskapscenter

Analysera aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde. Förklaring av Värdekedjans ramverk / Value Chain Framework av Michael Porter. ('85)


Värdekedjans ramverk av Michael Porter är en modell som hjälper till att analysera specifika aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde och konkurrensfördel.


Aktiviteterna i Värdekedjan

 • Värdekedjans ramverksmodellPrimära aktiviteter (linjefunktioner)
  • Inleverans logistik. Inkluderar mottagande, att lagra, lagerkontrollera, transport planering.
  • Verksamheter. Inkluderar bearbetning, att paketera, montering, utrustningsunderhåll, att testa och alla andra värdeskapande aktiviteter som omformar insatser och material till en färdigställd produkt.
  • Utleverans logistik. Aktiviteterna som krävs för att få den färdiga produkten till kunderna: lagerhållning orderuppfyllelse, transport, distributionhantering.
  • Marknadsföring och försäljning. Aktiviteterna som är associerade med att få köpare att inhandla produkten, däribland: kanalval, annonsering, marknadsföring, att sälja, prissättning, detaljhandelshantering, etc.
  • Service. Aktiviteterna, som underhåller och höjer produktens värde, däribland: kundsupport, reparationstjänster, installation, utbildning, reservdelshantering, förbättring och uppgradering, etc.
 • Supportaktiviteter (Personal funktioner, omkostnader),
  • Anskaffning/Inköp. Anskaffning av rå material, skötsel, reservdelar, byggnader, maskiner, etc.
  • Teknologiutveckling. Inkluderar teknologiutveckling för att stötta värdekedjans aktiviteter. Liksom: Forskning och utveckling, processautomation, design, revidering.
  • Human Resource Management/Personalledning. Aktiviteterna som är associerade med att rekrytera, utveckling (utbildning), bibehållande och kompensation av anställda och chefer.
  • Företagets infrastruktur. Inkluderar generellt ledningen, planeringsedning, juridik, ekonomi, redovisning, offentliga affärer, kvalitetshantering, etc.

Skapa en kostnadsfördel som baseras på värdekedjan

Ett företag kan skapa en kostnadsfördel:

 • genom att minska på kostnaden i de individuella värdekedjans aktiviteter, eller
 • genom att konfigurera om värdekedjan.

Notera, att en kostnadsfördel kan skapas genom att minska på kostnader tillhörande de primära aktiviteterna, men också genom att minska på kostnader för supportaktiviteter. Nyligen fanns det många företag som uppnådde en kostnadsfördel genom en smart användning av informationsteknik.


När en värdekedja väl har blivit definierad, så kan en kostnadsanalys utföras genom att tilldela kostnader till värdekedjans aktiviteter. Porter identifierade 10 kostnadsdrivare som relaterades till värdekedjans aktiviteter:

 1. Skalekonomier.
 2. Lärande.
 3. Kapacitetsanvändning.
 4. Sammanlänkningar ibland aktiviteter.
 5. Samverkan ibland affärsenheter.
 6. Graden av vertikal integration.
 7. Tajmningen på marknadsinträdet.
 8. Företagens policy kring kostnader eller differentiering.
 9. Geografiskt läge.
 10. Institutionella faktorer (reglering, facklig aktivitet, skatter, etc.).

Ett företag utvecklar en kostnadsfördel, genom att kontrollera dessa drivfaktorer bättre, än dess konkurrenter. En kostnadsfördel kan också följas av ”Omkonfigurering,” av värdekedjan. "Omkonfigurering" betyder strukturella förändringar som: en ny produktionprocess, en ny distributionkanal eller en annan försäljningsangreppsätt.


Normalt så är Värdekedjan i ett företag ihopkopplade med andra värdekedjor och är en del av en större Värdekedja. Att utveckla en konkurrensfördel beror också på hur effektivt du kan analysera och klara av hela Värdekedjan. Denna idé är kallas: Supply Chain Management (Varuförsörjningskedjan). Några personer förordar att nätverk är ett bättre uttryck för att faktiskt beskriva den fysiska formen av värdekedja: Värdenätverken.


Bok: Michael E. Porter - Competitive Advantage -


Särskild Intressegrupp SIG - Värdekedjan (Porter)


Särskild Intressegrupp SIG (23 medlemmar)


Forum - Värdekedjan (Porter)  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


Hot Innebörden Av Värde Och Kostnadsfördelar Inom Logistik
Skulle någon kunna förklara innebörden av värde och kostnads...
 
 
 
 
  Value Chain Management versus Supply Chain Management? (6 reaktioner)
What is the relationship between Supply Chain Management and...
 
 
 
 
  Value Chain model in Tourism
How does the model handle a services industry like tourism? ...
 
 
 
 
  Role of Information Systems in Value Chain (1 reaktioner)
How does Porter's value chain model help a business to use i...
 
 
 
 
  Comparing Value Chain and 7S Model (1 reaktioner)
Hi! I am writing an assignment on a manufacturing company an...
 
 
 
 
  Value Chain for Services Industry (3 reaktioner)
I have read somewhere, that this model is not applicable for...
 
 
 
 
  Inventory Replenishement in Value Chain (2 reaktioner)
In the context of the value chain, would inventory replenis...
 
 
 
 
  Value Chain versus Diamond Model (3 reaktioner)
Hi, can anyone explain in a few words what is the main diffe...
 
 
 
 
  Value Chain in Research and Technology (1 reaktioner)
Is there anyone having practice or insight on value chain sp...
 
 
 
 
  Value Chain in Legal Services (1 reaktioner)
How can a value chain be incorporated in law firms? What are...
 
 
 
 
  Is Value Chain Analyse Only A Tool??
We study the value chain framework in the marketing plan as ...
 
 
 
 
  Value Chain and Competitive Advantage Report
I know that a report on value chain and competitive advantag...
 
 
 
 
  Procurement in the Value Chain Approach (2 reaktioner)
For long the value chain approach by Michael Porter and as a...
 
 
 
 
  Developing Green Value Chains
Developing green business strategies in value chains is a ne...
 
 
 
 
  Value Chain Analysis is practical
Even after all these years I find the Value Chain model of P...
 
 
 
 
  Combining Value Chain Analysis with Benchmarking to Analyze Competitive Advantage
How can value chain analysis and benchmarking be jointly use...
 
 
 
 
  Order Management in Porters Value Chain?
How do I segregate and fit in order management (not order fu...
 
 
 
 
  Value Chain vs. Credit Crunch
In spite of today’s credit crunch crisis, the Value Chain mo...
 
 
 
 
  Agility in Value Chain
What is the role agility is playing in Porters value chain m...
 
 
 
 
  Value Chain Narrow Minded
Porters value chain is very good at explaining how a product...
 
 
 
 
  10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)
Heizer wrote there are 10 decision areas of operation Manage...
 
 
 
 

Best Practices - Värdekedjan (Porter)

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  How to apply the value chain? Activities and Linkages (7 reaktioner)
The value chain has two types of activities which are the
 
 
 
 
  Value Chain Analysis in Textile Industry
I am interested in the value chain analysis in textile indus...
 
 
 
 
  Value Chains > Value Networks (1 reaktioner)
In an article 'Value Creation, Coordination and Positioning ...
 
 
 
 
  How to Deal with Conflicts Between Marketing and Operations (14 reaktioner)
Shapiro recognized several reasons for the conflicts betw...
 
 
 
 
  Value Chains and Industries (6 reaktioner)
Interestingly, different industries often emphasize differen...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Value Chain (Porter)

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

The Added-Value Chain Model

3 more Primary and 1 more Supporting Activity Added to Porter's Model...
 
 
 

Good Value Chain Questions to Ask

Optimizing your Supply Chain...
 
 
 

Process Classification Framework

Alternative to Porter's Value Chain Analysis...
 
 
 

Reported Benefits of Value-chain Initiaves

Value Chain Advantages...
 
 
 

Implementing Added-Value Chain Model

Implementation...
 
 
 

How to Design a Value Chain?

Supply Chain Design...
 
 
 

Online Value Chain

Use of Internet / IT...
 
 
 

10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)

Operations Management...
 
 
 

List of Major Value Chain Obstacles

Pitfalls in Implementing Value Chain Management...
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

Fundamental Innovation...
 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain...
 
 
 

Value Networks

Value Chain versus Value Network...
 
 
 

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

Supply Chain Management, Purchasing, Alliances, Partnerships, Supply Chain Relations...
 
 

Resurser - Värdekedjan (Porter)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Värdekedjan Ramverk


     
 

Nyheter om Företagsöversyn Porter


     
 

Videor om Värdekedjan Ramverk


     
 

Videor om Företagsöversyn Porter


     
 

Presentationer om Värdekedjan Ramverk


     
 

Presentationer om Företagsöversyn Porter


     
 

Mer om Värdekedjan Ramverk


     
 

Mer om Företagsöversyn Porter


     

Jämför med: 5 Krafter Porter  |  Konkurrensfördel Porter  |  Diamond Modellen Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Utkontraktering  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Traditionell Handel och Internet  |  Värdeflödeskartläggning  |  Deltamodellen  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 20-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.