Värdekedjan
(Porter)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Analysera aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde. Förklaring av Värdekedjans ramverk / Value Chain Framework av Michael Porter. ('85)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Värdekedjans ramverk av Michael Porter är en modell som hjälper till att analysera specifika aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde och konkurrensfördel.


Aktiviteterna i Värdekedjan

 • Värdekedjans ramverksmodellPrimära aktiviteter (linjefunktioner)
  • Inleverans logistik. Inkluderar mottagande, att lagra, lagerkontrollera, transport planering.
  • Verksamheter. Inkluderar bearbetning, att paketera, montering, utrustningsunderhåll, att testa och alla andra värdeskapande aktiviteter som omformar insatser och material till en färdigställd produkt.
  • Utleverans logistik. Aktiviteterna som krävs för att få den färdiga produkten till kunderna: lagerhållning orderuppfyllelse, transport, distributionhantering.
  • Marknadsföring och försäljning. Aktiviteterna som är associerade med att få köpare att inhandla produkten, däribland: kanalval, annonsering, marknadsföring, att sälja, prissättning, detaljhandelshantering, etc.
  • Service. Aktiviteterna, som underhåller och höjer produktens värde, däribland: kundsupport, reparationstjänster, installation, utbildning, reservdelshantering, förbättring och uppgradering, etc.
 • Supportaktiviteter (Personal funktioner, omkostnader),
  • Anskaffning/Inköp. Anskaffning av rå material, skötsel, reservdelar, byggnader, maskiner, etc.
  • Teknologiutveckling. Inkluderar teknologiutveckling för att stötta värdekedjans aktiviteter. Liksom: Forskning och utveckling, processautomation, design, revidering.
  • Human Resource Management/Personalledning. Aktiviteterna som är associerade med att rekrytera, utveckling (utbildning), bibehållande och kompensation av anställda och chefer.
  • Företagets infrastruktur. Inkluderar generellt ledningen, planeringsedning, juridik, ekonomi, redovisning, offentliga affärer, kvalitetshantering, etc.

Skapa en kostnadsfördel som baseras på värdekedjan

Ett företag kan skapa en kostnadsfördel:

 • genom att minska på kostnaden i de individuella värdekedjans aktiviteter, eller
 • genom att konfigurera om värdekedjan.

Notera, att en kostnadsfördel kan skapas genom att minska på kostnader tillhörande de primära aktiviteterna, men också genom att minska på kostnader för supportaktiviteter. Nyligen fanns det många företag som uppnådde en kostnadsfördel genom en smart användning av informationsteknik.


När en värdekedja väl har blivit definierad, så kan en kostnadsanalys utföras genom att tilldela kostnader till värdekedjans aktiviteter. Porter identifierade 10 kostnadsdrivare som relaterades till värdekedjans aktiviteter:

 1. Skalekonomier.
 2. Lärande.
 3. Kapacitetsanvändning.
 4. Sammanlänkningar ibland aktiviteter.
 5. Samverkan ibland affärsenheter.
 6. Graden av vertikal integration.
 7. Tajmningen på marknadsinträdet.
 8. Företagens policy kring kostnader eller differentiering.
 9. Geografiskt läge.
 10. Institutionella faktorer (reglering, facklig aktivitet, skatter, etc.).

Ett företag utvecklar en kostnadsfördel, genom att kontrollera dessa drivfaktorer bättre, än dess konkurrenter. En kostnadsfördel kan också följas av ”Omkonfigurering,” av värdekedjan. "Omkonfigurering" betyder strukturella förändringar som: en ny produktionprocess, en ny distributionkanal eller en annan försäljningsangreppsätt.


Normalt så är Värdekedjan i ett företag ihopkopplade med andra värdekedjor och är en del av en större Värdekedja. Att utveckla en konkurrensfördel beror också på hur effektivt du kan analysera och klara av hela Värdekedjan. Denna idé är kallas: Supply Chain Management (Varuförsörjningskedjan). Några personer förordar att nätverk är ett bättre uttryck för att faktiskt beskriva den fysiska formen av värdekedja: Värdenätverken.


Bok: Michael E. Porter - Competitive Advantage -


Värdekedjan (Porter) Forumet
  Innebörden Av Värde Och Kostnadsfördelar Inom Logistik
Skulle någon kunna förklara innebörden av värde oc...
     
 
  Combining Value Chain Analysis with Benchmarking to Analyze Competitive Advantage
How can value chain analysis and benchmarking be j...
     
 
  10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)
Heizer wrote there are 10 decision areas of operat...
     
 
  Procurement in the Value Chain Approach
For long the value chain approach by Michael Porte...
     
 
  Developing Green Value Chains
Developing green business strategies in value chai...
     
 
  Value Chain in Legal Services
How can a value chain be incorporated in law firms...
     
 
  Value Chain versus Diamond Model
Hi, can anyone explain in a few words what is the ...
     
 
  Value Chain Analysis in Textile Industry
I am interested in the value chain analysis in tex...
     
 
  Comparing Value Chain and 7S Model
Hi! I am writing an assignment on a manufacturing ...
     
 
  Value Chain for Services Industry
I have read somewhere, that this model is not appl...
     
 
  Value Chain in Research and Technology
Is there anyone having practice or insight on valu...
     
 
  Order Management in Porters Value Chain?
How do I segregate and fit in order management (no...
     
 
  Value Chain and Competitive Advantage Report
I know that a report on value chain and competitiv...
     
 
  Is Value Chain Analyse Only A Tool??
We study the value chain framework in the marketin...
     
 
  Role of Information Systems in Value Chain
How does Porter's value chain model help a busines...
     
 
  Value Chain Narrow Minded
Porters value chain is very good at explaining how...
     
 
  Value Chain vs. Credit Crunch
In spite of today’s credit crunch crisis, the Valu...
     
 
  Value Chain Analysis is practical
Even after all these years I find the Value Chain ...
     
 

Värdekedjan (Porter) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Värdekedjan (Porter) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Värdekedjan (Porter) Premium
  How to Deal with Conflicts Between Marketing and Operations
Shapiro recognized several reasons for the conf...
     
 
  Value Chains and Industries
Interestingly, different industries often emphasiz...
     
 
  How to apply the value chain? Activities and Linkages
The value chain has two types of activities which ...
     
 
  Value Chain and SCM?
What is the relationship between Supply Chain Mana...
     
 

Expert Tips (ENG) - Value Chain (Porter) Premium
 

The Added-Value Chain ModelBli Medlem

The Added-Value Chain model proposes to add an exp...
Usage (application): 3 more Primary and 1 more Supporting Activity Added to Porter's Model
 
 
 

Good Value Chain Questions to AskBli Medlem

To more deeply understand your Value Chain,...
Usage (application): Optimizing your Supply Chain
 
 
 

Process Classification FrameworkBli Medlem

A company's activities or processes classification...
Usage (application): Alternative to Porter's Value Chain Analysis
 
 
 

Reported Benefits of Value-chain InitiavesBli Medlem

A survey by G. Taninecz “Forging the Chain” in Ind...
Usage (application): Value Chain Advantages
 
 
 

Implementing Added-Value Chain ModelBli Medlem

According to Wayne McPhee and David Wheeler in the...
Usage (application): Implementation
 
 
 

How to Design a Value Chain?Bli Medlem

Designing or improving a value chain is not easy. ...
Usage (application): Supply Chain Design
 
 
 

Online Value ChainBli Medlem

In Michael Porter's view, traditional firms have a...
Usage (application): Use of Internet / IT
 
 
 

10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)Bli Medlem

According to Heizer and Render, there are 10 decis...
Usage (application): Operations Management
 
 
 

List of Major Value Chain ObstaclesBli Medlem

Although the Value Chain approach can be effective...
Usage (application): Pitfalls in Implementing Value Chain Management
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value DeliveryBli Medlem

When innovating their business model, companies ne...
Usage (application): Fundamental Innovation
 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?Bli Medlem

Very often organizations consider continuous impro...
Usage (application): Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
 
 
 

Value NetworksBli Medlem

Today value chains have become value networks. In ...
Usage (application): Value Chain versus Value Network
 
 
 

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier RelationshipsBli Medlem

Roloff, Aßländer and Nayier (2015) did research on...
Usage (application): Supply Chain Management, Purchasing, Alliances, Partnerships, Supply Chain Relations
 
 

Resurser - Värdekedjan (Porter) Premium
 

Nyheter om Värdekedjan RamverkBli Medlem


     
 

Nyheter om Företagsöversyn PorterBli Medlem


     
 

Videor om Värdekedjan RamverkBli Medlem


     
 

Videor om Företagsöversyn PorterBli Medlem


     
 

Presentationer om Värdekedjan RamverkBli Medlem


     
 

Presentationer om Företagsöversyn PorterBli Medlem


     
 

Mer om Värdekedjan RamverkBli Medlem


     
 

Mer om Företagsöversyn PorterBli Medlem


     

Jämför med: 5 Krafter Porter  |  Konkurrensfördel Porter  |  Diamond Modellen Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Utkontraktering  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Traditionell Handel och Internet  |  Värdeflödeskartläggning  |  Deltamodellen  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.