Värdekedjan
(Porter)

Kunskapscenter

   

Analysera aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde. Förklaring av Värdekedjans ramverk / Value Chain Framework av Michael Porter. ('85)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Värdekedjans ramverk av Michael Porter är en modell som hjälper till att analysera specifika aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde och konkurrensfördel.


Aktiviteterna i Värdekedjan

 • Värdekedjans ramverksmodellPrimära aktiviteter (linjefunktioner)
  • Inleverans logistik. Inkluderar mottagande, att lagra, lagerkontrollera, transport planering.
  • Verksamheter. Inkluderar bearbetning, att paketera, montering, utrustningsunderhåll, att testa och alla andra värdeskapande aktiviteter som omformar insatser och material till en färdigställd produkt.
  • Utleverans logistik. Aktiviteterna som krävs för att få den färdiga produkten till kunderna: lagerhållning orderuppfyllelse, transport, distributionhantering.
  • Marknadsföring och försäljning. Aktiviteterna som är associerade med att få köpare att inhandla produkten, däribland: kanalval, annonsering, marknadsföring, att sälja, prissättning, detaljhandelshantering, etc.
  • Service. Aktiviteterna, som underhåller och höjer produktens värde, däribland: kundsupport, reparationstjänster, installation, utbildning, reservdelshantering, förbättring och uppgradering, etc.
 • Supportaktiviteter (Personal funktioner, omkostnader),
  • Anskaffning/Inköp. Anskaffning av rå material, skötsel, reservdelar, byggnader, maskiner, etc.
  • Teknologiutveckling. Inkluderar teknologiutveckling för att stötta värdekedjans aktiviteter. Liksom: Forskning och utveckling, processautomation, design, revidering.
  • Human Resource Management/Personalledning. Aktiviteterna som är associerade med att rekrytera, utveckling (utbildning), bibehållande och kompensation av anställda och chefer.
  • Företagets infrastruktur. Inkluderar generellt ledningen, planeringsedning, juridik, ekonomi, redovisning, offentliga affärer, kvalitetshantering, etc.

Skapa en kostnadsfördel som baseras på värdekedjan

Ett företag kan skapa en kostnadsfördel:

 • genom att minska på kostnaden i de individuella värdekedjans aktiviteter, eller
 • genom att konfigurera om värdekedjan.

Notera, att en kostnadsfördel kan skapas genom att minska på kostnader tillhörande de primära aktiviteterna, men också genom att minska på kostnader för supportaktiviteter. Nyligen fanns det många företag som uppnådde en kostnadsfördel genom en smart användning av informationsteknik.


När en värdekedja väl har blivit definierad, så kan en kostnadsanalys utföras genom att tilldela kostnader till värdekedjans aktiviteter. Porter identifierade 10 kostnadsdrivare som relaterades till värdekedjans aktiviteter:

 1. Skalekonomier.
 2. Lärande.
 3. Kapacitetsanvändning.
 4. Sammanlänkningar ibland aktiviteter.
 5. Samverkan ibland affärsenheter.
 6. Graden av vertikal integration.
 7. Tajmningen på marknadsinträdet.
 8. Företagens policy kring kostnader eller differentiering.
 9. Geografiskt läge.
 10. Institutionella faktorer (reglering, facklig aktivitet, skatter, etc.).

Ett företag utvecklar en kostnadsfördel, genom att kontrollera dessa drivfaktorer bättre, än dess konkurrenter. En kostnadsfördel kan också följas av ”Omkonfigurering,” av värdekedjan. "Omkonfigurering" betyder strukturella förändringar som: en ny produktionprocess, en ny distributionkanal eller en annan försäljningsangreppsätt.


Normalt så är Värdekedjan i ett företag ihopkopplade med andra värdekedjor och är en del av en större Värdekedja. Att utveckla en konkurrensfördel beror också på hur effektivt du kan analysera och klara av hela Värdekedjan. Denna idé är kallas: Supply Chain Management (Varuförsörjningskedjan). Några personer förordar att nätverk är ett bättre uttryck för att faktiskt beskriva den fysiska formen av värdekedja: Värdenätverken.


Bok: Michael E. Porter - Competitive Advantage -


Värdekedjan (Porter) Forumet
  Innebörden Av Värde Och Kostnadsfördelar Inom Logistik
Skulle någon kunna förklara innebörden av värde och kostnadsfördelar inom logistiken?...
     
 
  Combining Value Chain Analysis with Benchmarking to Analyze Competitive Advantage
How can value chain analysis and benchmarking be jointly used as tools for assessing the competitiveness of a company?
Could you give an example?...
     
 
  10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)
Heizer wrote there are 10 decision areas of operation Management:
1. Goods and Services Design, 2. Quality Management, 3. Process and Capacity Design, 4. Location, 5. Layout Design, 6. Human Resources and Job Design, 7. Supply Chain Management, ...
     
 
  Procurement in the Value Chain Approach
For long the value chain approach by Michael Porter and as advanced by Peter Hines has placed procurement on the periphery, bundling it with general administration among other things.
Today, with threats of resource depletion, increased interve...
     
 
  Developing Green Value Chains
Developing green business strategies in value chains is a new trend to maximize the competitive advantages in terms of minimizing cost within the organizational value chain....
     
 
  Value Chain in Legal Services
How can a value chain be incorporated in law firms? What are the primary and support activities in such legal services?...
     
 
  Value Chain versus Diamond Model
Hi, can anyone explain in a few words what is the main difference between Porter's Diamond and Value Chain models?...
     
 
  Value Chain Analysis in Textile Industry
I am interested in the value chain analysis in textile industry of Uzbekistan to penetrate the EU market. I know that textile has a good opportunities in Uzbekistan, because the availability of raw materials: cotton, yarn and fibers is really improve...
     
 
  Comparing Value Chain and 7S Model
Hi! I am writing an assignment on a manufacturing company and used both Porter's value chain analysis and McKinsey's 7S framework as internal analysis of the company.
Can someone kindly tell me who to compare these 2 modules to come up with the ...
     
 
  Value Chain for Services Industry
I have read somewhere, that this model is not applicable for services industry, is it true? And does anybody know, if possible, a good model for strategic management for services industry? Thank you!...
     
 
  Value Chain in Research and Technology
Is there anyone having practice or insight on value chain specifically for research and technology?...
     
 
  Order Management in Porters Value Chain?
How do I segregate and fit in order management (not order fulfillment ) in Porters list of primary processes? Does it belong in marketing and sales?...
     
 
  Value Chain and Competitive Advantage Report
I know that a report on value chain and competitive advantage of the Public Sector in Lebanon was performed in 1999 upon request of the Prime Minister Salim El Hoss. Where can i find this report? Thank you in advance....
     
 
  Is Value Chain Analyse Only A Tool??
We study the value chain framework in the marketing plan as a situation analyzing tool. Some say that this can be used as a strategic tool. If we use primary activities of this to enhance the competitive advantages it is very similar to using integra...
     
 
  Role of Information Systems in Value Chain
How does Porter's value chain model help a business to use information systems for competitive advantage?...
     
 
  Value Chain Narrow Minded
Porters value chain is very good at explaining how a product adds value throughout the whole process starting from procurement and ending with reaching the end user. Supporting activities also add value to the product, though indirectly. Value chain ...
     
 
  Value Chain vs. Credit Crunch
In spite of today’s credit crunch crisis, the Value Chain model in my experience proved to be one of the most valuable tool, if not THE most valuable, to remedy the economical downturn.
The major benefits of developing a realistic and sound Valu...
     
 
  Value Chain Analysis is practical
Even after all these years I find the Value Chain model of Porter still one of the better, practical tools to analyse a process, its costs and its added value(s). Obviously the standard model has to be adapted for a given industry, for a given compan...
     
 

Värdekedjan (Porter) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Värdekedjan (Porter) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Värdekedjan (Porter) Premium
  How to Deal with Conflicts Between Marketing and Operations
Shapiro recognized several reasons for the conflicts between marketing and operations teams:
 • CAPACITY MANAGEMENT AND LONG-TERM SALES PROJECTIONS: Operations teams are constrained in their ability to flexibly adjust the (long-te...
     
 
  Value Chains and Industries
Interestingly, different industries often emphasize different activities in the value chain. For example, retailers traditionally focus on inbound and outbound logistics and procurement, while manufacturing companies might focus on oper...
     
 
  How to apply the value chain? Activities and Linkages
The value chain has two types of activities which are the primary activities and the support activities. I can remember all the elements in these two activities. However I have difficulty in applying them. Are there any linkages between...
     
 
  Value Chain and SCM?
What is the relationship between Supply Chain Management and Value Chain Management? How are they interdependent??...
     
 

Expert Tips (ENG) - Value Chain (Porter) Premium
 

The Added-Value Chain Model

The Added-Value Chain model proposes to add an expanded set of activities to the original Value Chain concept by Porter. It incorporates the strength’...
Usage (application): 3 more Primary and 1 more Supporting Activity Added to Porter's Model
 
 
 

Good Value Chain Questions to Ask

To more deeply understand your Value Chain, these are a few interesting questions you can ask yourself:
- What are the recent / major c...
Usage (application): Optimizing your Supply Chain
 
 
 

Process Classification Framework

A company's activities or processes classification is mostly based on subjective criteria, experience and sensitivity of the management. In 1992, The ...
Usage (application): Alternative to Porter's Value Chain Analysis
 
 
 

Reported Benefits of Value-chain Initiaves

A survey by G. Taninecz “Forging the Chain” in Industry Week (Dec. 21, 2004) indicated the following major benefits of Value Chain Management:...
Usage (application): Value Chain Advantages
 
 
 

Implementing Added-Value Chain Model

According to Wayne McPhee and David Wheeler in the article “Making the Case for the Added-Value Chain” (Strategy & Leadership, Vol. 34, No. 4, 2006), ...
Usage (application): Implementation
 
 
 

How to Design a Value Chain?

Designing or improving a value chain is not easy. Here are five bullet points to get started:
1. Begin by identifying the primary and supporting ...
Usage (application): Supply Chain Design
 
 
 

Online Value Chain

In Michael Porter's view, traditional firms have a chance to profit from deploying modern IT infrastructure and upgrade their Value Chains to i...
Usage (application): Use of Internet / IT
 
 
 

10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)

According to Heizer and Render, there are 10 decision areas of Operation Management (each having typical issues):
1. Goods and Services Design Usage (application): Operations Management
 
 
 

List of Major Value Chain Obstacles

Although the Value Chain approach can be effective, there are major obstacles underlying application of SCM, such as:
1. Organizational Ba...
Usage (application): Pitfalls in Implementing Value Chain Management
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

When innovating their business model, companies need to reconsider their value proposition from all perspectives. One of the perspectives is how compa...
Usage (application): Fundamental Innovation
 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?

Very often organizations consider continuous improvement as committing on improvement efforts, and thus creating projects to implement them, in all ar...
Usage (application): Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
 
 
 

Value Networks

Today value chains have become value networks. In a lot of industries ranging from software to manufacturing the boundaries are constantly blurring. E...
Usage (application): Value Chain versus Value Network
 
 
 

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

Roloff, Aßländer and Nayier (2015) did research on the conditions for (un)successful buyer-supplier relationships and found that these relation...
Usage (application): Supply Chain Management, Purchasing, Alliances, Partnerships, Supply Chain Relations
 
 

Resurser - Värdekedjan (Porter) Premium
 

Nyheter

Värdekedjan Ramverk
     
 

Nyheter

Företagsöversyn Porter
     
 

Videor

Värdekedjan Ramverk
     
 

Videor

Företagsöversyn Porter
     
 

Presentationer

Värdekedjan Ramverk
     
 

Presentationer

Företagsöversyn Porter
     
 

Mer

Värdekedjan Ramverk
     
 

Mer

Företagsöversyn Porter
     

Jämför med: 5 Krafter Porter  |  Konkurrensfördel Porter  |  Diamond Modellen Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Utkontraktering  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Traditionell Handel och Internet  |  Värdeflödeskartläggning  |  Deltamodellen  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.