Värdekedjan
(Porter)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

166 itens • 2.295.526 visitas


Sammanfattning

Värdekedjans ramverk av Michael Porter är en modell som hjälper till att analysera specifika aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde och konkurrensfördel.


Aktiviteterna i Värdekedjan

 • Värdekedjans ramverksmodellPrimära aktiviteter (linjefunktioner)
  • Inleverans logistik. Inkluderar mottagande, att lagra, lagerkontrollera, transport planering.
  • Verksamheter. Inkluderar bearbetning, att paketera, montering, utrustningsunderhåll, att testa och alla andra värdeskapande aktiviteter som omformar insatser och material till en färdigställd produkt.
  • Utleverans logistik. Aktiviteterna som krävs för att få den färdiga produkten till kunderna: lagerhållning orderuppfyllelse, transport, distributionhantering.
  • Marknadsföring och försäljning. Aktiviteterna som är associerade med att få köpare att inhandla produkten, däribland: kanalval, annonsering, marknadsföring, att sälja, prissättning, detaljhandelshantering, etc.
  • Service. Aktiviteterna, som underhåller och höjer produktens värde, däribland: kundsupport, reparationstjänster, installation, utbildning, reservdelshantering, förbättring och uppgradering, etc.
 • Supportaktiviteter (Personal funktioner, omkostnader),
  • Anskaffning/Inköp. Anskaffning av rå material, skötsel, reservdelar, byggnader, maskiner, etc.
  • Teknologiutveckling. Inkluderar teknologiutveckling för att stötta värdekedjans aktiviteter. Liksom: Forskning och utveckling, processautomation, design, revidering.
  • Human Resource Management/Personalledning. Aktiviteterna som är associerade med att rekrytera, utveckling (utbildning), bibehållande och kompensation av anställda och chefer.
  • Företagets infrastruktur. Inkluderar generellt ledningen, planeringsedning, juridik, ekonomi, redovisning, offentliga affärer, kvalitetshantering, etc.

Skapa en kostnadsfördel som baseras på värdekedjan

Ett företag kan skapa en kostnadsfördel:

 • genom att minska på kostnaden i de individuella värdekedjans aktiviteter, eller
 • genom att konfigurera om värdekedjan.

Notera, att en kostnadsfördel kan skapas genom att minska på kostnader tillhörande de primära aktiviteterna, men också genom att minska på kostnader för supportaktiviteter. Nyligen fanns det många företag som uppnådde en kostnadsfördel genom en smart användning av informationsteknik.


När en värdekedja väl har blivit definierad, så kan en kostnadsanalys utföras genom att tilldela kostnader till värdekedjans aktiviteter. Porter identifierade 10 kostnadsdrivare som relaterades till värdekedjans aktiviteter:

 1. Skalekonomier.
 2. Lärande.
 3. Kapacitetsanvändning.
 4. Sammanlänkningar ibland aktiviteter.
 5. Samverkan ibland affärsenheter.
 6. Graden av vertikal integration.
 7. Tajmningen på marknadsinträdet.
 8. Företagens policy kring kostnader eller differentiering.
 9. Geografiskt läge.
 10. Institutionella faktorer (reglering, facklig aktivitet, skatter, etc.).

Ett företag utvecklar en kostnadsfördel, genom att kontrollera dessa drivfaktorer bättre, än dess konkurrenter. En kostnadsfördel kan också följas av ”Omkonfigurering,” av värdekedjan. "Omkonfigurering" betyder strukturella förändringar som: en ny produktionprocess, en ny distributionkanal eller en annan försäljningsangreppsätt.


Normalt så är Värdekedjan i ett företag ihopkopplade med andra värdekedjor och är en del av en större Värdekedja. Att utveckla en konkurrensfördel beror också på hur effektivt du kan analysera och klara av hela Värdekedjan. Denna idé är kallas: Supply Chain Management (Varuförsörjningskedjan). Några personer förordar att nätverk är ett bättre uttryck för att faktiskt beskriva den fysiska formen av värdekedja: Värdenätverken.


Bok: Michael E. Porter - Competitive Advantage


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Värdekedjan (Porter) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (33 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Värdekedjan (Porter).


🔥 NY Innebörden Av Värde Och Kostnadsfördelar Inom Logistik
Skulle någon kunna förklara innebörden av värde och kostnadsfördelar inom logistiken? (...)
5
 
How to Deal with Conflicts Between Marketing and Operations
Shapiro recognized several reasons for the conflicts between marketing and operations teams:
CAPACITY MANAGEMENT (...)
19
 
14 kommentarer
Value Chain in Research and Technology
Is there anyone having practice or insight on value chain specifically for research and technology? (...)
14
 
1 kommentarer
Value Chain in Legal Services
How can a value chain be incorporated in law firms? What are the primary and support activities in such legal services? (...)
10
 
1 kommentarer
Is Value Chain Analyse Only A Tool??
We study the value chain framework in the marketing plan as a situation analyzing tool. Some say that this can be used a (...)
8
 
Value Chain and Competitive Advantage Report
I know that a report on value chain and competitive advantage of the Public Sector in Lebanon was performed in 1999 upon (...)
6
 
Procurement in the Value Chain Approach
For long the value chain approach by Michael Porter and as advanced by Peter Hines has placed procurement on the periphe (...)
6
 
2 kommentarer
Developing Green Value Chains
Developing green business strategies in value chains is a new trend to maximize the competitive advantages in terms of m (...)
5
 
Combining Value Chain Analysis with Benchmarking to Analyze Competitive Advantage
How can value chain analysis and benchmarking be jointly used as tools for assessing the competitiveness of a company?
5
 
Customer Value Chain (CVC)
The customer value chain CVC is a bit similar or analogous to Michael Porter's Value Chain (The series of activities suc (...)
5
 
Value Chain Analysis is practical
Even after all these years I find the Value Chain model of Porter still one of the better, practical tools to analyse a (...)
4
 
Order Management in Porters Value Chain?
How do I segregate and fit in order management (not order fulfillment ) in Porters list of primary processes? Does it be (...)
2
 
Governments Should be Considered as Value Chains for the Citizens
It's obvious that corruption, misleading and empiricism are affecting the political parties that rule many countries und (...)
1
 
Value Chain vs. Credit Crunch
In spite of today’s credit crunch crisis, the Value Chain model in my experience proved to be one of the most valuable t (...)
1
 
Agility in Value Chain
What is the role agility is playing in Porters value chain model? (...)
0
 
Value Chain Narrow Minded
Porters value chain is very good at explaining how a product adds value throughout the whole process starting from procu (...)
-1
 
10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)
Heizer wrote there are 10 decision areas of operation Management:
1. Goods and Services Design, 2. Quality Manageme (...)
-3
 

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Värdekedjan (Porter). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


How to apply the value chain? Activities and Linkages
The value chain has two types of activities which are the primary activities and the support activities. I can remember (...)
118
 
7 kommentarer

Value Chain Management versus Supply Chain Management?
What is the relationship between Supply Chain Management and Value Chain Management? How are they interdependent? (...)
54
 
6 kommentarer

Value Chain model in Tourism
How does the model handle a services industry like tourism? It looks to me much of the tourism industry operates on alli (...)
45
 
Value Chain Analysis in Textile Industry
I am interested in the value chain analysis in textile industry of Uzbekistan to penetrate the EU market. I know that te (...)
38
 
Value Chains > Value Networks
In an article 'Value Creation, Coordination and Positioning in Supply Relationships' in Long Range Planning (Volume 39, (...)
33
 
1 kommentarer

Role of Information Systems in Value Chain
How does Porter's value chain model help a business to use information systems for competitive advantage? (...)
31
 
1 kommentarer

Comparing Value Chain and 7S Model
Hi! I am writing an assignment on a manufacturing company and used both Porter's value chain analysis and McKinsey's 7S (...)
29
 
1 kommentarer

Value Chain for Services Industry
I have read somewhere, that this model is not applicable for services industry, is it true? And does anybody know, if po (...)
27
 
3 kommentarer

Inventory Replenishement in Value Chain
In the context of the value chain, would inventory replenishement be a support value process or a primary value proces (...)
21
 
2 kommentarer

Value Chain versus Diamond Model
Hi, can anyone explain in a few words what is the main difference between Porter's Diamond and Value Chain models? (...)
20
 
3 kommentarer

Value Chains and Industries
Interestingly, different industries often emphasize different activities in the value chain. For example, retailers trad (...)
16
 
6 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Value Chain (Porter) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


The Added-Value Chain Model

3 more Primary and 1 more Supporting Activity Added to Porter's Model
The Added-Value Chain model proposes to add an expanded set of activities to the original Value Chain concept by Porter. (...)

Good Value Chain Questions to Ask

Optimizing your Supply Chain
To more deeply understand your Value Chain, these are a few interesting questions you can ask yourself: - What are the (...)

Process Classification Framework

Alternative to Porter's Value Chain Analysis
A company's activities or processes classification is mostly based on subjective criteria, experience and sensitivity of (...)

Reported Benefits of Value-chain Initiaves

Value Chain Advantages
A survey by G. Taninecz “Forging the Chain” in Industry Week (Dec. 21, 2004) indicated the following major benefits of (...)

Implementing Added-Value Chain Model

Implementation
According to Wayne McPhee and David Wheeler in the article “Making the Case for the Added-Value Chain” (Strategy & Leade (...)

How to Design a Value Chain?

Supply Chain Design
Designing or improving a value chain is not easy. Here are five bullet points to get started: 1. Begin by identifying t (...)

Online Value Chain

Use of Internet / IT
In Michael Porter's view, traditional firms have a chance to profit from deploying modern IT infrastructure and upgrade (...)

10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)

Operations Management
According to Heizer and Render, there are 10 decision areas of Operation Management (each having typical issues): 1. Go (...)

List of Major Value Chain Obstacles

Pitfalls in Implementing Value Chain Management
Although the Value Chain approach can be effective, there are major obstacles underlying application of SCM, such as: 1 (...)

Innovating by Reconsidering Value Delivery

Fundamental Innovation
When innovating their business model, companies need to reconsider their value proposition from all perspectives. One of (...)

Remember to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
Very often organizations consider continuous improvement as committing on improvement efforts, and thus creating project (...)

Value Networks

Value Chain versus Value Network
Today value chains have become value networks. In a lot of industries ranging from software to manufacturing the boundar (...)

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

Supply Chain Management, Purchasing, Alliances, Partnerships, Supply Chain Relations
Roloff, Aßländer and Nayier (2015) did research on the conditions for (un)successful buyer-supplier relationships and fo (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Värdekedjan (Porter). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Electronic Markets

Search Costs and Boundaries
Ramesh Sankaranarayan study how electronic markets that facilitate broader inter-firm transactions affect the vertical s (...)

Connections and Competences in the Governance of the Value Chain

Value Chain Delocalisation
The aim of this paper by Giuseppe Tattara and Paolo Crestanello is to analyse the governance of value chains operating i (...)

The Role of Value Chain Functions, Quality Management and Innovation in Competitive Advantage

Value Chain Management, Quality Management, Innovation, Operational Excellence
This presentation firstly presents the role of functional strategies and the value chain in the achievement of competiti (...)

How Businesses can Use Information Technology (IT) in Strategic Ways

Strategic Management, Information Technology
This presentation looks at Information Technology from a strategic point of view. In other words, it discusses in what w (...)

Introduction to (Sustainable) Value Chain Analysis

Initial Understanding Value Chain Analysis
Value Chain Analysis involves analyzing three things to identify improvement areas / projects: 1. Material Flow - The f (...)

Location choices across the value chain

How activity and capability influence agglomeration and competition effects
There has been a recent revival of interest in the geographic component of firm strategy. Recent research suggests that (...)

Introduction Into Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management
This presentation provides an introduction into Enterprise Resource Planning and includes the following sections: 1. Wh (...)

Introduction to Supply Chain Management

Supply Chain Management, Supply Chain Design
While Porter’s value chain is a firm-level supply chain, this presentation describes supply chain management in a global (...)

Value Chain Model Diagram

Value Chain Analysis
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int (...)

Internet-based Distribution of Digital Videos

Economic Impacts of Digitizatization
Digital technologies and, especially, the Internet are profoundly reshaping the motion picture industry. Video-on-demand (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Värdekedjan (Porter).


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför med: 5 Krafter Porter  |  Konkurrensfördel Porter  |  Diamond Modellen Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Utkontraktering  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Traditionell Handel och Internet  |  Värdeflödeskartläggning  |  Deltamodellen  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Marknadsföring och Försäljning  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Värdekedjan (Porter)? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 5-12-2021. Alla namn ™ av deras ägare.