Värdekedjan
(Porter)

Kunskapscenter

   

Analysera aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde. Förklaring av Värdekedjans ramverk / Value Chain Framework av Michael Porter. ('85)

Innehåll

Premium

Värdekedjans ramverk av Michael Porter är en modell som hjälper till att analysera specifika aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde och konkurrensfördel.


Aktiviteterna i Värdekedjan

 • Värdekedjans ramverksmodellPrimära aktiviteter (linjefunktioner)
  • Inleverans logistik. Inkluderar mottagande, att lagra, lagerkontrollera, transport planering.
  • Verksamheter. Inkluderar bearbetning, att paketera, montering, utrustningsunderhåll, att testa och alla andra värdeskapande aktiviteter som omformar insatser och material till en färdigställd produkt.
  • Utleverans logistik. Aktiviteterna som krävs för att få den färdiga produkten till kunderna: lagerhållning orderuppfyllelse, transport, distributionhantering.
  • Marknadsföring och försäljning. Aktiviteterna som är associerade med att få köpare att inhandla produkten, däribland: kanalval, annonsering, marknadsföring, att sälja, prissättning, detaljhandelshantering, etc.
  • Service. Aktiviteterna, som underhåller och höjer produktens värde, däribland: kundsupport, reparationstjänster, installation, utbildning, reservdelshantering, förbättring och uppgradering, etc.
 • Supportaktiviteter (Personal funktioner, omkostnader),
  • Anskaffning/Inköp. Anskaffning av rå material, skötsel, reservdelar, byggnader, maskiner, etc.
  • Teknologiutveckling. Inkluderar teknologiutveckling för att stötta värdekedjans aktiviteter. Liksom: Forskning och utveckling, processautomation, design, revidering.
  • Human Resource Management/Personalledning. Aktiviteterna som är associerade med att rekrytera, utveckling (utbildning), bibehållande och kompensation av anställda och chefer.
  • Företagets infrastruktur. Inkluderar generellt ledningen, planeringsedning, juridik, ekonomi, redovisning, offentliga affärer, kvalitetshantering, etc.

Skapa en kostnadsfördel som baseras på värdekedjan

Ett företag kan skapa en kostnadsfördel:

 • genom att minska på kostnaden i de individuella värdekedjans aktiviteter, eller
 • genom att konfigurera om värdekedjan.

Notera, att en kostnadsfördel kan skapas genom att minska på kostnader tillhörande de primära aktiviteterna, men också genom att minska på kostnader för supportaktiviteter. Nyligen fanns det många företag som uppnådde en kostnadsfördel genom en smart användning av informationsteknik.


När en värdekedja väl har blivit definierad, så kan en kostnadsanalys utföras genom att tilldela kostnader till värdekedjans aktiviteter. Porter identifierade 10 kostnadsdrivare som relaterades till värdekedjans aktiviteter:

 1. Skalekonomier.
 2. Lärande.
 3. Kapacitetsanvändning.
 4. Sammanlänkningar ibland aktiviteter.
 5. Samverkan ibland affärsenheter.
 6. Graden av vertikal integration.
 7. Tajmningen på marknadsinträdet.
 8. Företagens policy kring kostnader eller differentiering.
 9. Geografiskt läge.
 10. Institutionella faktorer (reglering, facklig aktivitet, skatter, etc.).

Ett företag utvecklar en kostnadsfördel, genom att kontrollera dessa drivfaktorer bättre, än dess konkurrenter. En kostnadsfördel kan också följas av ”Omkonfigurering,” av värdekedjan. "Omkonfigurering" betyder strukturella förändringar som: en ny produktionprocess, en ny distributionkanal eller en annan försäljningsangreppsätt.


Normalt så är Värdekedjan i ett företag ihopkopplade med andra värdekedjor och är en del av en större Värdekedja. Att utveckla en konkurrensfördel beror också på hur effektivt du kan analysera och klara av hela Värdekedjan. Denna idé är kallas: Supply Chain Management (Varuförsörjningskedjan). Några personer förordar att nätverk är ett bättre uttryck för att faktiskt beskriva den fysiska formen av värdekedja: Värdenätverken.


Bok: Michael E. Porter - Competitive Advantage -


Värdekedjan (Porter) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (18 medlemmar)


Värdekedjan (Porter) Forumet  

Nya ämnen

  Innebörden Av Värde Och Kostnadsfördelar Inom Logistik
Skulle någon kunna förklara innebörden av värde och kostnadsfördelar inom logistiken?...
     
 
  How to Deal with Conflicts Between Marketing and Operations
Shapiro recognized several reasons for the conflicts between marketing and operations teams:
 • CAPACITY MANAGEMENT AND LONG-TERM ...
     
 
  Combining Value Chain Analysis with Benchmarking to Analyze Competitive Advantage
How can value chain analysis and benchmarking be jointly used as tools for assessing the competitiveness of a company?
Could you give an example?...
     
 
  10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)
Heizer wrote there are 10 decision areas of operation Management:
1. Goods and Services Design, 2. Quality Management, 3. Process and Capacity De...
     
 

Best Practices - Värdekedjan (Porter)
  How to apply the value chain? Activities and Linkages
The value chain has two types of activities which are the primary activities and the support activities. I can remember all the elements in the...
     
 
  Value Chain and SCM?
What is the relationship between Supply Chain Management and Value Chain Management? How are they interdependent??...
     
 
  Value Chain model in Tourism
How does the model handle a services industry like tourism? It looks to me much of the tourism industry operates on alliance networks globally. It see...
     
 
  Value Chain Analysis in Textile Industry
I am interested in the value chain analysis in textile industry of Uzbekistan to penetrate the EU market. I know that textile has a good opportunities...
     
 
  Value Chains > Value Networks
In an article 'Value Creation, Coordination and Positioning in Supply Relationships' in Long Range Planning (Volume 39, Issue 2, April 2006, Pages 133...
     
 Allt du behöver veta om management


  Role of Information Systems in Value Chain
How does Porter's value chain model help a business to use information systems for competitive advantage?...
     
 
  Comparing Value Chain and 7S Model
Hi! I am writing an assignment on a manufacturing company and used both Porter's value chain analysis and McKinsey's 7S framework as internal analysis...
     
 
  Value Chain for Services Industry
I have read somewhere, that this model is not applicable for services industry, is it true? And does anybody know, if possible, a good model for strat...
     
 
  Inventory Replenishement in Value Chain
In the context of the value chain, would inventory replenishement be a support value process or a primary value process?...
     
 
  Value Chain versus Diamond Model
Hi, can anyone explain in a few words what is the main difference between Porter's Diamond and Value Chain models?...
     
 
  Value Chains and Industries
Interestingly, different industries often emphasize different activities in the value chain. For example, retailers traditionally focus on inbo...
     
 
  Value Chain in Research and Technology
Is there anyone having practice or insight on value chain specifically for research and technology?...
     
 
  Value Chain in Legal Services
How can a value chain be incorporated in law firms? What are the primary and support activities in such legal services?...
     
 
  Is Value Chain Analyse Only A Tool??
We study the value chain framework in the marketing plan as a situation analyzing tool. Some say that this can be used as a strategic tool. If we use ...
     
 
  Value Chain and Competitive Advantage Report
I know that a report on value chain and competitive advantage of the Public Sector in Lebanon was performed in 1999 upon request of the Prime Minister...
     
 
  Developing Green Value Chains
Developing green business strategies in value chains is a new trend to maximize the competitive advantages in terms of minimizing cost within the orga...
     
 
  Procurement in the Value Chain Approach
For long the value chain approach by Michael Porter and as advanced by Peter Hines has placed procurement on the periphery, bundling it with general a...
     
 
  Value Chain Analysis is practical
Even after all these years I find the Value Chain model of Porter still one of the better, practical tools to analyse a process, its costs and its add...
     
 
  Order Management in Porters Value Chain?
How do I segregate and fit in order management (not order fulfillment ) in Porters list of primary processes? Does it belong in marketing and sales?...
     
 
  Value Chain vs. Credit Crunch
In spite of today’s credit crunch crisis, the Value Chain model in my experience proved to be one of the most valuable tool, if not THE most valuable,...
     
 
  Agility in Value Chain
What is the role agility is playing in Porters value chain model?...
     
 
  Value Chain Narrow Minded
Porters value chain is very good at explaining how a product adds value throughout the whole process starting from procurement and ending with reachin...
     
 

Expert Tips (ENG) - Value Chain (Porter)
 

The Added-Value Chain Model

 
 
 

Good Value Chain Questions to Ask

 
 
 

Process Classification Framework

 
 
 

Reported Benefits of Value-chain Initiaves

 
 
 

Implementing Added-Value Chain Model

 
 
 

How to Design a Value Chain?

 
 
 

Online Value Chain

 
 
 

10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)

 
 
 

List of Major Value Chain Obstacles

 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?

 
 
 

Value Networks

 
 
 

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Värdekedjan (Porter)
 

Nyheter om Värdekedjan Ramverk


     
 

Nyheter om Företagsöversyn Porter


     
 

Videor om Värdekedjan Ramverk


     
 

Videor om Företagsöversyn Porter


     
 

Presentationer om Värdekedjan Ramverk


     
 

Presentationer om Företagsöversyn Porter


     
 

Mer om Värdekedjan Ramverk


     
 

Mer om Företagsöversyn Porter


     Accelerera din managementkarriärJämför med: 5 Krafter Porter  |  Konkurrensfördel Porter  |  Diamond Modellen Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Utkontraktering  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Traditionell Handel och Internet  |  Värdeflödeskartläggning  |  Deltamodellen  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 13-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.