Waardeketen
(Porter)

Kenniscentrum

12manage is looking for
MBA students.

   

Het analyseren van de activiteiten waarmee†bedrijven waarde kunnen creŽren. Uitleg van het waardeketenmodel (Value Chain Framework) van Michael Porter. ('85)

Inhoud

Premium

Het Waardeketenmodel van Porter helpt om de specifieke activiteiten te analyseren waarmee†bedrijven waarde†en concurrentievoordeel kunnen creŽren.


De Activiteiten binnen de Waardeketen

 • Het raamwerkmodel van het Waardeketen Primaire activiteiten (lijn functies)
  • Inkomende Logistiek. Omvat goederenontvangst, opslag, voorraadbeheer, transportplanning.
  • Operaties. Omvat werktuigbouw, verpakking, assemblage, materiaalonderhoud, testen en alle andere waardecreŽrende activiteiten die de input transformeren tot het eindproduct.
  • Uitgaande Logistiek. De activiteiten die nodig zijn†om het afgewerkte product bij de klanten te krijgen: opslag, orderafhandeling, transport, distributiemanagement.
  • Marketing en Verkoop. De activiteiten die verbonden zijn met het doen kopen van het product door klanten, inclusief: (verkoop)kanaalselectie, adverteren, promotie, verkoop, prijsstelling, retailmanagement, enz.
  • Service. De activiteiten die de waarde van het product waarborgen en verbeteren, inclusief: klantondersteuning (support), reparatiediensten, installatie, training, reserveonderdelenmanagement, upgrading, enz.
 • Ondersteunende activiteiten (staf functies, overhead)
  • Inkoop. Inkoop van grondstoffen, serviceverlening, reserveonderdelen, gebouwen, machines, enz.
  • Technologieontwikkeling. Omvat het ontwikkelen van technologie om de waardeketenactiviteiten te ondersteunen. Zoals: research en development, procesautomatisering, ontwerp (design), verbetering van design.
  • Human Resource Management (Personeelsmanagement). De activiteiten die verbonden zijn met de werving, de ontwikkeling (educatie), het behoud en de compensatie van werknemers en managers.
  • Bedrijfsinfrastructuur. Omvat algemeen management, planningsmanagers, juridische zaken, financiŽn, boekhouding, public relations, kwaliteitsmanagement, enz.

Het creŽren van kostenvoordelen gebaseerd op de waardeketen

Een bedrijf kan een kostenvoordeel creŽren door:

 • de kosten van individuele waardeketenactiviteiten te drukken
 • het herconfigureren van de waardeketen.

Merk op dat een kostenvoordeel kan worden gecreŽerd door de kosten van de primaire activiteiten te drukken, maar ook door de kosten van de ondersteunende activiteiten te drukken. Onlangs hebben bedrijven†kostenvoordelen bereikt door gebruik te gaan maken van informatietechnologie.


Zodra de waardeketen is gedefinieerd, kan een kostenanalyse worden uitgevoerd door kosten toe te wijzen aan waardeketenactiviteiten. Porter identificeerde 10 kostenstuwers met betrekking tot waardeketenactiviteiten:

 1. Schaalvoordelen
 2. Leren
 3. Capaciteitgebruik
 4. Verbindingen tussen†activiteiten
 5. Onderlinge relaties tussen business units
 6. Mate van verticale integratie
 7. Timing van de marktentree
 8. Bedrijfsbeleid op het gebied van kosten of differentiatie
 9. Geografische locatie
 10. Institutionele factoren (wet- en regelgeving, vakbondsactiviteit, belastingen, enz.)

Een bedrijf ontwikkelt een kostenvoordeel door deze stuwende factoren beter te controleren dan zijn concurrenten. Een kostenvoordeel kan ook worden nagestreefd door het "herconfigureren" van de waardeketen. "Herconfiguratie" omvat de realisatie van structurele veranderingen zoals: een nieuw productieproces, nieuwe distributiekanalen, of een andere verkoopbenadering.


Normaal gesproken is de waardeketen van een bedrijf verbonden met andere waardeketens en maakt onderdeel uit van een grotere waardeketen. Het ontwikkelen van een concurrentievoordeel hangt mede af van hoe efficiŽnt deze volledige waardeketen wordt geanalyseerd en gemanaged. Dit idee wordt genoemd: Supply Chain Management. Eigenlijk is 'waardenetwerk' een beter woord om de fysieke vorm van waardeketens te beschrijven: Waardenetwerken.


Boek: Michael E. Porter - Competitive Advantage -


Waardeketen (Porter) Special Interest Group


Special Interest Group (227 leden)


Waardeketen (Porter) Forum  

Recente onderwerpen

  Waardeketen voor Diensten
Hoe vul je een waardeketen in voor een verlener van diensten? Bijvoorbeeld een onderneming die websites maakt?...
     
 
  Verbindingen tussen Primaire en Ondersteunende Activiteiten in Value Chain
De waardeketen kent twee soorten activiteiten, de primaire activiteiten en de ondersteuningsactiviteiten. Ik kan alle elementen in deze twee activitei...
     
 
  Invulling/toepassing Waardeketen Porter
Ik snap de waardeketen van Porter theoretisch. Ik heb echter moeite hem praktisch toe te passen... Is het een model dat ingevuld moet/kan zoals de SWO...
     
 
  Value Chain en Supply Chain?
Wat is de relatie tussen Supply Chain Management en de Waardeketen van Porter? Hoe zijn zij onderling afhankelijk??...
     
 
  Logistiek Raamwerk voor een Festival
Ik ben aan de slag om een logistiek raamwerk voor ons festival te maken. Het gaat om een driedaags festival met een feestmarkt, popfestival, sportacti...
     
 
  Waardeketens en IndustrieŽn
Het is opmerkelijk, dat verschillende industriŽn vaak verschillende activiteiten benadrukken in de waardeketen.
Retailers focusen zich bijvoorbee...
     
 
  How to Deal with Conflicts Between Marketing and Operations
Shapiro recognized several reasons for the conflicts between marketing and operations teams:
 • CAPACITY MANAGEMENT AND LONG-TERM ...
     
 
  Is Value Chain Analyse Only A Tool??
We study the value chain framework in the marketing plan as a situation analyzing tool. Some say that this can be used as a strategic tool. If we use ...
     
 
  Value Chain and Competitive Advantage Report
I know that a report on value chain and competitive advantage of the Public Sector in Lebanon was performed in 1999 upon request of the Prime Minister...
     
 
  Developing Green Value Chains
Developing green business strategies in value chains is a new trend to maximize the competitive advantages in terms of minimizing cost within the orga...
     
 
  Procurement in the Value Chain Approach
For long the value chain approach by Michael Porter and as advanced by Peter Hines has placed procurement on the periphery, bundling it with general a...
     
 
  Value Chain Analysis is practical
Even after all these years I find the Value Chain model of Porter still one of the better, practical tools to analyse a process, its costs and its add...
     
 
  Combining Value Chain Analysis with Benchmarking to Analyze Competitive Advantage
How can value chain analysis and benchmarking be jointly used as tools for assessing the competitiveness of a company?
Could you give an example?...
     
 
  Order Management in Porters Value Chain?
How do I segregate and fit in order management (not order fulfillment ) in Porters list of primary processes? Does it belong in marketing and sales?...
     
 
  Value Chain vs. Credit Crunch
In spite of todayís credit crunch crisis, the Value Chain model in my experience proved to be one of the most valuable tool, if not THE most valuable,...
     
 
  Agility in Value Chain
What is the role agility is playing in Porters value chain model?...
     
 
  Value Chain Narrow Minded
Porters value chain is very good at explaining how a product adds value throughout the whole process starting from procurement and ending with reachin...
     
 
  10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)
Heizer wrote there are 10 decision areas of operation Management:
1. Goods and Services Design, 2. Quality Management, 3. Process and Capacity De...
     
 

Best Practices - Waardeketen (Porter)
  Verbetermogelijkheden van de Value Chain
Hallo, ik beveel de pagina's aan 218 en 219 van het boek Strategie in Drie (Dr Eppink & Bossink) voor verbetermogelijkheden van de value chain....
     
 
  How to apply the value chain? Activities and Linkages
The value chain has two types of activities which are the primary activities and the support activities. I can remember all the elements in the...
     
 
  Value Chain and SCM?
What is the relationship between Supply Chain Management and Value Chain Management? How are they interdependent??...
     
 
  Value Chain model in Tourism
How does the model handle a services industry like tourism? It looks to me much of the tourism industry operates on alliance networks globally. It see...
     
 
  Value Chain Analysis in Textile Industry
I am interested in the value chain analysis in textile industry of Uzbekistan to penetrate the EU market. I know that textile has a good opportunities...
     
 
  Value Chains > Value Networks
In an article 'Value Creation, Coordination and Positioning in Supply Relationships' in Long Range Planning (Volume 39, Issue 2, April 2006, Pages 133...
     
 
  Comparing Value Chain and 7S Model
Hi! I am writing an assignment on a manufacturing company and used both Porter's value chain analysis and McKinsey's 7S framework as internal analysis...
     
 
  Role of Information Systems in Value Chain
How does Porter's value chain model help a business to use information systems for competitive advantage?...
     
 
  Value Chain for Services Industry
I have read somewhere, that this model is not applicable for services industry, is it true? And does anybody know, if possible, a good model for strat...
     
 
  Inventory Replenishement in Value Chain
In the context of the value chain, would inventory replenishement be a support value process or a primary value process?...
     
 
  Value Chain versus Diamond Model
Hi, can anyone explain in a few words what is the main difference between Porter's Diamond and Value Chain models?...
     
 
  Value Chains and Industries
Interestingly, different industries often emphasize different activities in the value chain. For example, retailers traditionally focus on inbo...
     
 
  Value Chain in Research and Technology
Is there anyone having practice or insight on value chain specifically for research and technology?...
     
 
  Value Chain in Legal Services
How can a value chain be incorporated in law firms? What are the primary and support activities in such legal services?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Value Chain (Porter)
 

The Added-Value Chain Model

 
 
 

Good Value Chain Questions to Ask

 
 
 

Process Classification Framework

 
 
 

Reported Benefits of Value-chain Initiaves

 
 
 

Implementing Added-Value Chain Model

 
 
 

How to Design a Value Chain?

 
 
 

Online Value Chain

 
 
 

10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)

 
 
 

List of Major Value Chain Obstacles

 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?

 
 
 

Value Networks

 
 
 

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

 
 

Hulpbronnen - Waardeketen (Porter)
 

Nieuws over Waardeketen Raamwerk


     
 

Nieuws over Waardeketen Porter


     
 

Video's over Waardeketen Raamwerk


     
 

Video's over Waardeketen Porter


     
 

Presentaties over Waardeketen Raamwerk


     
 

Presentaties over Waardeketen Porter


     
 

Meer over Waardeketen Raamwerk


     
 

Meer over Waardeketen Porter


     

Vergelijk met: Vijf Krachtenmodel van Porter  |† Concurrentievoordeel (Porter) |† Diamantmodel van Porter  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Kerncompetenties  |† BCG Matrix  |† Groeifasen  |† Distinctieve Eigenschappen  |† Organisatorische Configuraties  |† 3e Partij Logistiek (3PL)  |† Uitbesteden (Uitbesteding)  |† Just-in-time  |† Bricks en Kliks  |† Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)  |† Delta Model  |† Verticale Integratie  |† Horizontale Integratie  |† Vendor Managed Inventory  |† Kraljic Matrix


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  | FinanciŽn & Investeren  |† Human Resources  |† Kennis & Ontastbare Zaken  | Marketing  |† Programma- & Projectmanagement  |† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 22-1-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.