Waardeketen
(Porter)

Kenniscentrum

   

Het analyseren van de activiteiten waarmee†bedrijven waarde kunnen creŽren. Uitleg van het waardeketenmodel (Value Chain Framework) van Michael Porter. ('85)

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Het Waardeketenmodel van Porter helpt om de specifieke activiteiten te analyseren waarmee†bedrijven waarde†en concurrentievoordeel kunnen creŽren.


De Activiteiten binnen de Waardeketen

 • Het raamwerkmodel van het Waardeketen Primaire activiteiten (lijn functies)
  • Inkomende Logistiek. Omvat goederenontvangst, opslag, voorraadbeheer, transportplanning.
  • Operaties. Omvat werktuigbouw, verpakking, assemblage, materiaalonderhoud, testen en alle andere waardecreŽrende activiteiten die de input transformeren tot het eindproduct.
  • Uitgaande Logistiek. De activiteiten die nodig zijn†om het afgewerkte product bij de klanten te krijgen: opslag, orderafhandeling, transport, distributiemanagement.
  • Marketing en Verkoop. De activiteiten die verbonden zijn met het doen kopen van het product door klanten, inclusief: (verkoop)kanaalselectie, adverteren, promotie, verkoop, prijsstelling, retailmanagement, enz.
  • Service. De activiteiten die de waarde van het product waarborgen en verbeteren, inclusief: klantondersteuning (support), reparatiediensten, installatie, training, reserveonderdelenmanagement, upgrading, enz.
 • Ondersteunende activiteiten (staf functies, overhead)
  • Inkoop. Inkoop van grondstoffen, serviceverlening, reserveonderdelen, gebouwen, machines, enz.
  • Technologieontwikkeling. Omvat het ontwikkelen van technologie om de waardeketenactiviteiten te ondersteunen. Zoals: research en development, procesautomatisering, ontwerp (design), verbetering van design.
  • Human Resource Management (Personeelsmanagement). De activiteiten die verbonden zijn met de werving, de ontwikkeling (educatie), het behoud en de compensatie van werknemers en managers.
  • Bedrijfsinfrastructuur. Omvat algemeen management, planningsmanagers, juridische zaken, financiŽn, boekhouding, public relations, kwaliteitsmanagement, enz.

Het creŽren van kostenvoordelen gebaseerd op de waardeketen

Een bedrijf kan een kostenvoordeel creŽren door:

 • de kosten van individuele waardeketenactiviteiten te drukken
 • het herconfigureren van de waardeketen.

Merk op dat een kostenvoordeel kan worden gecreŽerd door de kosten van de primaire activiteiten te drukken, maar ook door de kosten van de ondersteunende activiteiten te drukken. Onlangs hebben bedrijven†kostenvoordelen bereikt door gebruik te gaan maken van informatietechnologie.


Zodra de waardeketen is gedefinieerd, kan een kostenanalyse worden uitgevoerd door kosten toe te wijzen aan waardeketenactiviteiten. Porter identificeerde 10 kostenstuwers met betrekking tot waardeketenactiviteiten:

 1. Schaalvoordelen
 2. Leren
 3. Capaciteitgebruik
 4. Verbindingen tussen†activiteiten
 5. Onderlinge relaties tussen business units
 6. Mate van verticale integratie
 7. Timing van de marktentree
 8. Bedrijfsbeleid op het gebied van kosten of differentiatie
 9. Geografische locatie
 10. Institutionele factoren (wet- en regelgeving, vakbondsactiviteit, belastingen, enz.)

Een bedrijf ontwikkelt een kostenvoordeel door deze stuwende factoren beter te controleren dan zijn concurrenten. Een kostenvoordeel kan ook worden nagestreefd door het "herconfigureren" van de waardeketen. "Herconfiguratie" omvat de realisatie van structurele veranderingen zoals: een nieuw productieproces, nieuwe distributiekanalen, of een andere verkoopbenadering.


Normaal gesproken is de waardeketen van een bedrijf verbonden met andere waardeketens en maakt onderdeel uit van een grotere waardeketen. Het ontwikkelen van een concurrentievoordeel hangt mede af van hoe efficiŽnt deze volledige waardeketen wordt geanalyseerd en gemanaged. Dit idee wordt genoemd: Supply Chain Management. Eigenlijk is 'waardenetwerk' een beter woord om de fysieke vorm van waardeketens te beschrijven: Waardenetwerken.


Boek: Michael E. Porter - Competitive Advantage -


Waardeketen (Porter) Forum
  Logistiek Raamwerk voor een Festival
Ik ben aan de slag om een logistiek raamwerk voor ons festival te maken. Het gaat om een driedaags festival met een feestmarkt, popfestival, sportactiviteiten en theateractiviteiten. Heeft iemand hier en voorbeeld van?...
     
 
  Invulling/toepassing Waardeketen Porter
Ik snap de waardeketen van Porter theoretisch. Ik heb echter moeite hem praktisch toe te passen... Is het een model dat ingevuld moet/kan zoals de SWOT-analyse, of wordt de waardeketen alleen omschreven voor een onderneming? Graag meer hier over....
     
 
  Waardeketen voor Diensten
Hoe vul je een waardeketen in voor een verlener van diensten? Bijvoorbeeld een onderneming die websites maakt?...
     
 
  Verbindingen tussen Primaire en Ondersteunende Activiteiten in Value Chain
De waardeketen kent twee soorten activiteiten, de primaire activiteiten en de ondersteuningsactiviteiten. Ik kan alle elementen in deze twee activiteiten plaatsen. Maar toch heb ik moeite met ze toe te passen. Bestaan er bepaalde verbindingen tussen ...
     
 
  Value Chain en Supply Chain?
Wat is de relatie tussen Supply Chain Management en de Waardeketen van Porter? Hoe zijn zij onderling afhankelijk??...
     
 
  Waardeketens en IndustrieŽn
Het is opmerkelijk, dat verschillende industriŽn vaak verschillende activiteiten benadrukken in de waardeketen.
Retailers focusen zich bijvoorbeeld traditioneel op inkomende en uitgaande logistiek en inkoop, terwijl produktiebedrijven zich meest...
     
 
  Verbetermogelijkheden van de Value Chain
Hallo, ik beveel de pagina's aan 218 en 219 van het boek Strategie in Drie (Dr Eppink & Bossink) voor verbetermogelijkheden van de value chain....
     
 
  Combining Value Chain Analysis with Benchmarking to Analyze Competitive Advantage
How can value chain analysis and benchmarking be jointly used as tools for assessing the competitiveness of a company?
Could you give an example?...
     
 
  10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)
Heizer wrote there are 10 decision areas of operation Management:
1. Goods and Services Design, 2. Quality Management, 3. Process and Capacity Design, 4. Location, 5. Layout Design, 6. Human Resources and Job Design, 7. Supply Chain Management, ...
     
 
  Procurement in the Value Chain Approach
For long the value chain approach by Michael Porter and as advanced by Peter Hines has placed procurement on the periphery, bundling it with general administration among other things.
Today, with threats of resource depletion, increased interve...
     
 
  Developing Green Value Chains
Developing green business strategies in value chains is a new trend to maximize the competitive advantages in terms of minimizing cost within the organizational value chain....
     
 
  Value Chain in Legal Services
How can a value chain be incorporated in law firms? What are the primary and support activities in such legal services?...
     
 
  Value Chain versus Diamond Model
Hi, can anyone explain in a few words what is the main difference between Porter's Diamond and Value Chain models?...
     
 
  Value Chain Analysis in Textile Industry
I am interested in the value chain analysis in textile industry of Uzbekistan to penetrate the EU market. I know that textile has a good opportunities in Uzbekistan, because the availability of raw materials: cotton, yarn and fibers is really improve...
     
 
  Comparing Value Chain and 7S Model
Hi! I am writing an assignment on a manufacturing company and used both Porter's value chain analysis and McKinsey's 7S framework as internal analysis of the company.
Can someone kindly tell me who to compare these 2 modules to come up with the ...
     
 
  Value Chain for Services Industry
I have read somewhere, that this model is not applicable for services industry, is it true? And does anybody know, if possible, a good model for strategic management for services industry? Thank you!...
     
 
  Value Chain in Research and Technology
Is there anyone having practice or insight on value chain specifically for research and technology?...
     
 
  Order Management in Porters Value Chain?
How do I segregate and fit in order management (not order fulfillment ) in Porters list of primary processes? Does it belong in marketing and sales?...
     
 
  Value Chain and Competitive Advantage Report
I know that a report on value chain and competitive advantage of the Public Sector in Lebanon was performed in 1999 upon request of the Prime Minister Salim El Hoss. Where can i find this report? Thank you in advance....
     
 

Waardeketen (Porter) Special Interest Group


Special Interest Group

Waardeketen (Porter) Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Waardeketen (Porter) Premium
  How to Deal with Conflicts Between Marketing and Operations
Shapiro recognized several reasons for the conflicts between marketing and operations teams:
 • CAPACITY MANAGEMENT AND LONG-TERM SALES PROJECTIONS: Operations teams are constrained in their ability to flexibly adjust the (long-te...
     
 
  Value Chains and Industries
Interestingly, different industries often emphasize different activities in the value chain. For example, retailers traditionally focus on inbound and outbound logistics and procurement, while manufacturing companies might focus on oper...
     
 
  How to apply the value chain? Activities and Linkages
The value chain has two types of activities which are the primary activities and the support activities. I can remember all the elements in these two activities. However I have difficulty in applying them. Are there any linkages between...
     
 
  Value Chain and SCM?
What is the relationship between Supply Chain Management and Value Chain Management? How are they interdependent??...
     
 

Expert Tips (ENG) - Value Chain (Porter) Premium
 

The Added-Value Chain Model

The Added-Value Chain model proposes to add an expanded set of activities to the original Value Chain concept by Porter. It incorporates the strengthí...
Usage (application): 3 more Primary and 1 more Supporting Activity Added to Porter's Model
 
 
 

Good Value Chain Questions to Ask

To more deeply understand your Value Chain, these are a few interesting questions you can ask yourself:
- What are the recent / major c...
Usage (application): Optimizing your Supply Chain
 
 
 

Process Classification Framework

A company's activities or processes classification is mostly based on subjective criteria, experience and sensitivity of the management. In 1992, The ...
Usage (application): Alternative to Porter's Value Chain Analysis
 
 
 

Reported Benefits of Value-chain Initiaves

A survey by G. Taninecz ďForging the ChainĒ in Industry Week (Dec. 21, 2004) indicated the following major benefits of Value Chain Management:...
Usage (application): Value Chain Advantages
 
 
 

Implementing Added-Value Chain Model

According to Wayne McPhee and David Wheeler in the article ďMaking the Case for the Added-Value ChainĒ (Strategy & Leadership, Vol. 34, No. 4, 2006), ...
Usage (application): Implementation
 
 
 

How to Design a Value Chain?

Designing or improving a value chain is not easy. Here are five bullet points to get started:
1. Begin by identifying the primary and supporting ...
Usage (application): Supply Chain Design
 
 
 

Online Value Chain

In Michael Porter's view, traditional firms have a chance to profit from deploying modern IT infrastructure and upgrade their Value Chains to i...
Usage (application): Use of Internet / IT
 
 
 

10 Decision Areas of Operation Management (Heizer)

According to Heizer and Render, there are 10 decision areas of Operation Management (each having typical issues):
1. Goods and Services Design Usage (application): Operations Management
 
 
 

List of Major Value Chain Obstacles

Although the Value Chain approach can be effective, there are major obstacles underlying application of SCM, such as:
1. Organizational Ba...
Usage (application): Pitfalls in Implementing Value Chain Management
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

When innovating their business model, companies need to reconsider their value proposition from all perspectives. One of the perspectives is how compa...
Usage (application): Fundamental Innovation
 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?

Very often organizations consider continuous improvement as committing on improvement efforts, and thus creating projects to implement them, in all ar...
Usage (application): Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
 
 
 

Value Networks

Today value chains have become value networks. In a lot of industries ranging from software to manufacturing the boundaries are constantly blurring. E...
Usage (application): Value Chain versus Value Network
 
 
 

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

Roloff, AŖlšnder and Nayier (2015) did research on the conditions for (un)successful buyer-supplier relationships and found that these relation...
Usage (application): Supply Chain Management, Purchasing, Alliances, Partnerships, Supply Chain Relations
 
 

Hulpbronnen - Waardeketen (Porter) Premium
 

Nieuws

Waardeketen Raamwerk
     
 

Nieuws

Waardeketen Porter
     
 

Video's

Waardeketen Raamwerk
     
 

Video's

Waardeketen Porter
     
 

Presentaties

Waardeketen Raamwerk
     
 

Presentaties

Waardeketen Porter
     
 

Meer

Waardeketen Raamwerk
     
 

Meer

Waardeketen Porter
     

Vergelijk met: Vijf Krachtenmodel van Porter  |† Concurrentievoordeel (Porter) |† Diamantmodel van Porter  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Kerncompetenties  |† BCG Matrix  |† Groeifasen  |† Distinctieve Eigenschappen  |† Organisatorische Configuraties  |† 3e Partij Logistiek (3PL)  |† Uitbesteden (Uitbesteding)  |† Just-in-time  |† Bricks en Kliks  |† Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)  |† Delta Model  |† Verticale Integratie  |† Horizontale Integratie  |† Vendor Managed Inventory  |† Kraljic Matrix


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  | FinanciŽn & Investeren  |† Human Resources  |† Kennis & Ontastbare Zaken  | Marketing  |† Programma- & Projectmanagement  |† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 18-8-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.