Sju Överraskningar
(Porter)

Kunskapscenter

   

Förklaring till Sju Överraskningar för nya VD:ar (Seven Surprises for New CEOs) av Michael Porter, Jay Lorsch, Nitin Nohria. ('04)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Sju Överraskningar beskrevs för första gången i HBR, Oktober 2004 i en artikel som berörde VD:s ledarskap av Michael Porter, Jay Lorsch och Nitin Nohria.


Som en nyligen utnämnd VD man kan tänka sig att man ytterst har makten till att fastställa strategin. Maktbefogenheten som gör att man får saker att hända och till fullo få tillgång till de mer intressantare delarna av din affär. Men om du förväntar dig att detta jobb är enkelt så bör du vakna upp nu. Du har det fulla ansvaret för ditt företags välbefinnande. Men du är fåtalstegen i väg från många viktiga affärsfaktorer. Du har mer makt än någon annan i företaget utöver styrelsen men du bör använda det med yttersta försiktighet.

Porter, Lorsch och Nohria har upptäckt att ingenting - inte ens att leda en stor affär inom ett företag - förbereder fullständigt en person för att vara versktällande direktör/VD.


De sju mest vanliga översaskningarna för nyutnämnda VD:ar:

 1. Du kan inte driva företaget. Just volymen och styrkan på de yttre kraven tar många med förvåning. Nästan varje ny VD/CEO kämpar med att styra tidsåtgången och den uppmärksamhet som krävs av aktieägare, analytiker, styrelseledamöter, industrigrupper, politiker och andra stödgrupper.
 2. Att ge order kan bli mycket dyrt. Inget förslag bör nå VD för ett sista godkännande om inte han kan godkänna det med entusiasm. Dessförinnan bör alla som är inblandade kring ärendet ha lyft och löst eventuella potentiella avtalshinder eller problem. VD:n bör komma in i diskussionen endast på de strategiskt betydande nivåerna och tidsaspekterna för att ge återkoppling och support.
 3. Det är svårt att veta vad som egentligen pågår. Självklart är vd:ar översvämmade med information men tillförlitlig information är förvånansvärt knapp. All information som kommer till högsta ledningen är filtrerad och ibland med goda avsikter och ibland med inte så goda avsikter.
 4. Du sänder hela tiden ut meddelanden. Uttryck och åtgärder som en VD säger eller gör såväl små eller bara tillfälliga sprids ögonblickligen och förstärks, förkastas, undersöks mycket noggrant, tolkas och ibland drastiskt missförstått. Jämför: Karismatiskt Ledarskap
 5. Du är inte chefen. Även om VD:n sitter i toppen av ledningens hierarki, rapporter VD:n dock till bolagsstyrelsen. Ytterst är det styrelsen som är ansvariga inte VD:n, det är också de som tillsätter och avsätter en VD Inte VD:n.
 6. Att behaga aktieägare är inte målet. Vd:ar måste bekänna att det i längden endast är ett långsiktigt värdeskapande som är viktigt. Dagens tillväxtförväntningar eller aktiepriset är inte så relevant. Jämför: Moraliskt Syfte
 7. Du är endast en vanlig människa. VD:n bör erkänna att man behöver samband med världen utanför sin egen organisation som hemmet och i andra gemenskaper. För att undvika att man som person upptas fullständigt av sitt företags liv.

Dessa 7 Överraskningar för nya vd:ar för med sig några viktiga slutsatser:

 • För det första som en ny VD måste du lära dig att styra ett organisatoriskt sammanhang i stället för att fokusera på dagliga verksamheter.
 • För det andra måste  du erkänna att din position inte tilldelar rätten till att leda, inte heller ger din position garantier för en lojalitet från din organisation.
 • Slutligen måste du komma ihåg att du är utsatt för ett urval av begränsningar, även om andra kanske behandlar dig som om du var allsmäktig.

Sju Överraskningar (Porter) Forumet
  The Importance of Empathy, Gratitude and Generosity for New Leaders
New leaders encounter challenges as they move up the ladder, a disturbing one of which is so called the ‘power paradox’. When people start to feel powerful or enjoy a position of privilege, the selected traits and actions that made them leader...
     
 
  The Top Leader's View: A Leadership Labyrinth
Working on my dissertation in Leadership raised an interesting series of questions for me.
1. Is there still a leadership ceiling once you reached the top leadership position?
2. If we're assuming the current position of leadership i...
     
 
  CEO's Dilemma: Infinite Business Possibilities in a Finite Company!
In an organizations, there are many choices to make about the dimensions of strategy, management, intelligence, synergy and innovation to achieve business success.
Disagreements in the organization don't help much to choose the right way.
W...
     
 
  CEO is a Facilitator and Needs Followers
A new CEO must share his/her vision to the organization in order to attract followers. In the whole process, the CEO must also be ready to be led by the followers.
Carrying out a stakeholder analysis
     
 
  Alternate Meanings of CEO: Chief Excitement Officer
Besides the standard
- Chief Executive Officer
and the already mentioned in this forum:
- Chief Enabling Officer / Chief...
     
 
  7 More CEO Surprises
1. He can be the loneliest person in the middle of nowhere
2. Confidentiality on certain issues makes him lonelier still
3. Figuring out the real enemies, within and without
4. 90% of information is junk
5. When things look funny,...
     
 
  Even CEOs Need Support from their Team
CEOs need to know that the team they are leading is very important if they want be successful.
The support from the team is crucial and one goal should be to win that support. It is easy and also hard at the same time....
     
 
  On #7: Even a CEO is Still Only Human
I gained a better understanding upon review of the seven most common surprises for new CEO's. I also favor the idea of servant leadership, which the seven most common surprises for new CEO's pro...
     
 
  Even CEOs Need Time to Learn...
Anyone new to a position is a learner; most CEOs will not readily appreciate that.
To be the top boss is a cherished ambition. On attaining it, one invariably presses the "undo' switch to assert his identity.
This comes with an unconscious...
     
 
  On #6: Shareholder Pleasing is not the Goal
Well I think Porter is missing an important point when he says pleasing shareholders is not a goal. I am not a professor on a university but my school is 30 years practice in multinationals. If a CEO is going for other goals then the goals from the s...
     
 
  Don't underestimate the emotional and positional power a CEO has
The emotional and positional power a CEO exercises is drastically underestimated by new CEOs. Serious attention to words and potential meanings, physical interactions and worst possible presumptions on body language and purpose, and methodology and c...
     
 
  Surprises to a CEO: You Need to Deal with Undercurrents
As a ship sails along the sea, there are undercurrents that tend to limit speed and change direction. The captain of the ship (CEO) has to have knowledge, plans and strategies to undercut these counter tendencies for the ship to sail smoothly....
     
 
  CEO: the Strategist of Business
Despite of surprising himself with a lot of challenges, the CEO will be accountable for an effective strategy applied with agility and intelligence to the business.
That means... he is the commander in chief responsible for the success or failur...
     
 
  On #3: It's Hard to Know what is Really Going On
What are the most effective ways for a CEO to determine if the information she/he is getting is accurate?...
     
 
  Assimilating the Right Type of Information
A CEO is usually flooded with information which can become confusing. What the CEO ought to do is to place all relevant information on the yardstick of the wider vision of the company.
Once the vision remains unwavering then the right in...
     
 
  Combine Top Down with Bottom Up Thinking
I guess sometimes man must change his view to the company; not always looking and thinking from the top down, but sometimes explore a bottom up approach
     
 
  Being a Chief Executive Officer (CEO) is Easy
The CEO can choose between authority or knowledge. Trusting the team is a key for success. A CEO should focus only on strategic things and delegate other functions to subordinates. A CEO can create the feeling of ownership among all through tr...
     
 
  Undercutting CEO Power
In Fortune (Europe, March 12, 2007, no. 4) Geoff Colvin mentions some new rules that decrease the authority of existing (US) CEOs in favor of the shareholders: 1. From 1993, institutional shareholders may discuss companies in which they hold shares w...
     
 

Sju Överraskningar (Porter) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Sju Överraskningar (Porter) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Sju Överraskningar (Porter) Premium
  Chief Enabling Officer
In a predominantly knowledge-based organization, it would be more productive for a CEO to see himself as a 'Chief Enabling Officer', and adopt the philosophy of the book "Employees first, customers second" by Vineet Nayar.
The CEO as chie...
     
 

Expert Tips (ENG) - Seven Surprises for New CEOs Premium
 

Leadership is a Momentum Game..

Leadership development consultant Michael D. Watkins writes in HBR June 2009 (p 34-35) that leadership is a momentum game. The leader's early actions ...
Usage (application): What Early Actions are Most Important for Leaders?
 
 
 

Myths on REACHING the top

I'd like to contribute a summary of an article by HRM Professor Monik...
Usage (application): What Experiences, Qualifications and Characteristics are Needed to Reach the Top?
 
 
 

Categeories of CEO's

In their book "The Secrets of CEOs", Steve Tappin and Andrew Cave identified that top-quartile CEOs fall into five distinct categories of leadershi...
Usage (application): Leadership Styles, CEO Types
 
 
 

Five Leadership Development Ideas

Although years of research and analysis by biographers, historians, and scholars have produced an enormous library of books on leadership, Robert J. A...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

Four Rules of Leadership...  
 
 

Leadership Best Practices

- The best leaders always know how to involve others in making decisions: You will get a better range of ideas and they will feel more commi...
Usage (application): Leadership Development, Leadership Tips
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency:
1. L - LISTENING: Actively listening to others will help ...
Usage (application): Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
 
 
 

Effective Top Management Teams in Multinationals. Requirements and Characteristics

There are three requirements for effective top team management in large, multinational enterprises:
1. Clear charter and operating rules: ...
Usage (application): Board of Directors, Leadership Teams, Multinationals, Top Team Management
 
 
 

Founder-CEO firms

New CEO's have a disadvantage anyway: American (!) companies led by a founder-CEO are reported to do better in the capital markets by Rudiger Fahlenba...
Usage (application): HR, FInance
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

In today’s constantly changing, challenging and demanding environment, it is hard for leaders to remain effective and resonant (see here what Goleman ...
Usage (application): Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance
 
 
 

The Importance of Culture in Organizational Performance

John Connolly, former CEO of Deloitte UK, argues that one of the most critical determinants of organizational performance is culture. Culture refers t...
Usage (application): Organizational Culture, Corporate Culture, Employee Behavior, Organizational Performance
 
 

Resurser - Sju Överraskningar (Porter) Premium
 

Nyheter

Sju Överraskningar Porter
     
 

Nyheter

Ceo Utmaningar
     
 

Videor

Sju Överraskningar Porter
     
 

Videor

Ceo Utmaningar
     
 

Presentationer

Sju Överraskningar Porter
     
 

Presentationer

Ceo Utmaningar
     
 

Mer

Sju Överraskningar Porter
     
 

Mer

Ceo Utmaningar
     

Jämför Sju (7) Överraskningar med:   7 Goda Vanor Covey (Covey)  |  Betjänanande Ledarskap  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Värdebaserad Styrning  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  SMART  |  Path-Goal  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Teori X Teori Y  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.