Sju Överraskningar
(Porter)

Kunskapscenter

   

Förklaring till Sju Överraskningar för nya VD:ar (Seven Surprises for New CEOs) av Michael Porter, Jay Lorsch, Nitin Nohria. ('04)

Innehåll

Premium

Sju Överraskningar beskrevs för första gången i HBR, Oktober 2004 i en artikel som berörde VD:s ledarskap av Michael Porter, Jay Lorsch och Nitin Nohria.


Som en nyligen utnämnd VD man kan tänka sig att man ytterst har makten till att fastställa strategin. Maktbefogenheten som gör att man får saker att hända och till fullo få tillgång till de mer intressantare delarna av din affär. Men om du förväntar dig att detta jobb är enkelt så bör du vakna upp nu. Du har det fulla ansvaret för ditt företags välbefinnande. Men du är fåtalstegen i väg från många viktiga affärsfaktorer. Du har mer makt än någon annan i företaget utöver styrelsen men du bör använda det med yttersta försiktighet.

Porter, Lorsch och Nohria har upptäckt att ingenting - inte ens att leda en stor affär inom ett företag - förbereder fullständigt en person för att vara versktällande direktör/VD.


De sju mest vanliga översaskningarna för nyutnämnda VD:ar:

  1. Du kan inte driva företaget. Just volymen och styrkan på de yttre kraven tar många med förvåning. Nästan varje ny VD/CEO kämpar med att styra tidsåtgången och den uppmärksamhet som krävs av aktieägare, analytiker, styrelseledamöter, industrigrupper, politiker och andra stödgrupper.
  2. Att ge order kan bli mycket dyrt. Inget förslag bör nå VD för ett sista godkännande om inte han kan godkänna det med entusiasm. Dessförinnan bör alla som är inblandade kring ärendet ha lyft och löst eventuella potentiella avtalshinder eller problem. VD:n bör komma in i diskussionen endast på de strategiskt betydande nivåerna och tidsaspekterna för att ge återkoppling och support.
  3. Det är svårt att veta vad som egentligen pågår. Självklart är vd:ar översvämmade med information men tillförlitlig information är förvånansvärt knapp. All information som kommer till högsta ledningen är filtrerad och ibland med goda avsikter och ibland med inte så goda avsikter.
  4. Du sänder hela tiden ut meddelanden. Uttryck och åtgärder som en VD säger eller gör såväl små eller bara tillfälliga sprids ögonblickligen och förstärks, förkastas, undersöks mycket noggrant, tolkas och ibland drastiskt missförstått. Jämför: Karismatiskt Ledarskap
  5. Du är inte chefen. Även om VD:n sitter i toppen av ledningens hierarki, rapporter VD:n dock till bolagsstyrelsen. Ytterst är det styrelsen som är ansvariga inte VD:n, det är också de som tillsätter och avsätter en VD Inte VD:n.
  6. Att behaga aktieägare är inte målet. Vd:ar måste bekänna att det i längden endast är ett långsiktigt värdeskapande som är viktigt. Dagens tillväxtförväntningar eller aktiepriset är inte så relevant. Jämför: Moraliskt Syfte
  7. Du är endast en vanlig människa. VD:n bör erkänna att man behöver samband med världen utanför sin egen organisation som hemmet och i andra gemenskaper. För att undvika att man som person upptas fullständigt av sitt företags liv.

Dessa 7 Överraskningar för nya vd:ar för med sig några viktiga slutsatser:

  • För det första som en ny VD måste du lära dig att styra ett organisatoriskt sammanhang i stället för att fokusera på dagliga verksamheter.
  • För det andra måste  du erkänna att din position inte tilldelar rätten till att leda, inte heller ger din position garantier för en lojalitet från din organisation.
  • Slutligen måste du komma ihåg att du är utsatt för ett urval av begränsningar, även om andra kanske behandlar dig som om du var allsmäktig.

Sju Överraskningar (Porter) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Sju Överraskningar (Porter) Forumet  

Nya ämnen

  The Top Leader's View: A Leadership Labyrinth
Working on my dissertation in Leadership raised an interesting series of questions for me.
1. Is there still a leadership ceiling once you...
     
 
  The Importance of Empathy, Gratitude and Generosity for New Leaders
New leaders encounter challenges as they move up the ladder, a disturbing one of which is so called the ‘power paradox’. When people start to f...
     
 
  CEO's Dilemma: Infinite Business Possibilities in a Finite Company!
In an organizations, there are many choices to make about the dimensions of strategy, management, intelligence, synergy and innovation to achieve busi...
     
 

Best Practices - Sju Överraskningar (Porter)
  Chief Enabling Officer
In a predominantly knowledge-based organization, it would be more productive for a CEO to see himself as a 'Chief Enabling Officer', and adopt the ...
     
 
  Don't underestimate the emotional and positional power a CEO has
The emotional and positional power a CEO exercises is drastically underestimated by new CEOs. Serious attention to words and potential meanings, physi...
     
 
  Even CEOs Need Time to Learn...
Anyone new to a position is a learner; most CEOs will not readily appreciate that.
To be the top boss is a cherished ambition. On attaining it, o...
     
 
  Even CEOs Need Support from their Team
CEOs need to know that the team they are leading is very important if they want be successful.
The support from the team is crucial and one goal...
     
 
  Alternate Meanings of CEO: Chief Excitement Officer
Besides the standard
- Chief Executive Officer
and the already mentioned in this foru...
     
 
  Being a Chief Executive Officer (CEO) is Easy
The CEO can choose between authority or knowledge. Trusting the team is a key for success. A CEO should focus only on strategic things and dele...
     
 



Allt du behöver veta om management


  On #6: Shareholder Pleasing is not the Goal
Well I think Porter is missing an important point when he says pleasing shareholders is not a goal. I am not a professor on a university but my school...
     
 
  Undercutting CEO Power
In Fortune (Europe, March 12, 2007, no. 4) Geoff Colvin mentions some new rules that decrease the authority of existing (US) CEOs in favor of the shar...
     
 
  CEO: the Strategist of Business
Despite of surprising himself with a lot of challenges, the CEO will be accountable for an effective strategy applied with agility and intelligence to...
     
 
  Combine Top Down with Bottom Up Thinking
I guess sometimes man must change his view to the company; not always looking and thinking from the top d...
     
 
  Assimilating the Right Type of Information
A CEO is usually flooded with information which can become confusing. What the CEO ought to do is to place all relevant information on the yardstic...
     
 
  On #3: It's Hard to Know what is Really Going On
What are the most effective ways for a CEO to determine if the information she/he is getting is accurate?...
     
 
  7 More CEO Surprises
1. He can be the loneliest person in the middle of nowhere
2. Confidentiality on certain issues makes him lonelier still
3. Figuring out the...
     
 
  On #7: Even a CEO is Still Only Human
I gained a better understanding upon review of the seven most common surprises for new CEO's. I also favor the idea of  
   
 
  CEO is a Facilitator and Needs Followers
A new CEO must share his/her vision to the organization in order to attract followers. In the whole process, the CEO must also be ready to be led by t...
     
 
  Surprises to a CEO: You Need to Deal with Undercurrents
As a ship sails along the sea, there are undercurrents that tend to limit speed and change direction. The captain of the ship (CEO) has to have kno...
     
 

Expert Tips (ENG) - Seven Surprises for New CEOs
 

Leadership is a Momentum Game..

 
 
 

Myths on REACHING the top

 
 
 

Categeories of CEO's

 
 
 

Five Leadership Development Ideas

 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

 
 
 

Leadership Best Practices

 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

 
 
 

Effective Top Management Teams in Multinationals. Requirements and Characteristics

 
 
 

Founder-CEO firms

 
 
 

CEOs Time Spent per Stakeholder / Constituency

 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

 
 
 

The Importance of Culture in Organizational Performance

 
 



Utveckla dig själv i företagsadministration och management



Resurser - Sju Överraskningar (Porter)
 

Nyheter om Sju Överraskningar Porter


     
 

Nyheter om Ceo Utmaningar


     
 

Videor om Sju Överraskningar Porter


     
 

Videor om Ceo Utmaningar


     
 

Presentationer om Sju Överraskningar Porter


     
 

Presentationer om Ceo Utmaningar


     
 

Mer om Sju Överraskningar Porter


     
 

Mer om Ceo Utmaningar


     



Accelerera din managementkarriär



Jämför Sju (7) Överraskningar med:   7 Goda Vanor Covey (Covey)  |  Betjänanande Ledarskap  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Värdebaserad Styrning  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  SMART  |  Path-Goal  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Teori X Teori Y  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 13-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.