Diamant Modellen och Kluster
(Michael Porter)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Diamont Modellen? Beskrivning

Diamant Modellen med Michael Porter för konkurrensfördelar hos nationer erbjuder en modell som kan hjälpa till att förstå den framskjutande placering som en nation har i den globala konkurrensen. Modellen kan också användas för viktiga geografiska regioner.


Traditionella landsfördelar

Traditionellt ekonomiska teorier omnämner följande faktorer för jämförbar fördel för regioner eller länder:

 1. Land
 2. Läge
 3. Naturliga resurser (mineraler, energi)
 4. Arbete, och
 5. Lokal befolkningens storlek.

Därför att dessa fem faktorer kan knappt påverkas, detta passar in i en ganska passiv (övertagen) bild angående den nationella ekonomiska möjligheten.


Kluster

Porter säger att oförminskad industriell tillväxt har knappast någonsin byggts på ovannämnda grundläggande ärvda faktorer. En stor mängd av sådana faktorer kan faktiskt underminera konkurrensfördelar! Han introducerar ett koncept kallat för ”kluster” eller grupper av sammankopplade företag, leverantörer, besläktade industrier och institutioner, som uppstår på bestämda lägen.


Dessa kluster är geografiska koncentrationer av sammankopplade företag, specialiserade leverantörer, tjänsteföretag och associerade institutioner inom ett särskilt område. De växer till på platser, där det finns tillräckligt med resurser och kompetenser samlade och att man uppnår en kritisk nivå som ger en nyckelposition i en given lönande branschaktivitet, och med en avgörande hållbar konkurrensfördel över andra platser, eller också en världsledarställning på detta område. Porter menar att kluster kan inverka i en konkurrens på tre sätt:

 • De kan öka produktiviteten hos företagen i klustret.
 • De kan driva innovation på detta området.
 • De kan stimulera till nya affärer inom detta området.

Några välkända exempel på framgångsrika kluster är USA/Silicon Valley (datorer), Nederländerna/Rotterdam (logistik), Indien/Bangalore (programvaru outsourcing), USA/Hollywood (filmer), Frankrike/Paris (dana).


Enligt Porter är som en regel konkurrensfördelar hos nationer ett resultatet utav fyra sammanlänkade framskjutna faktorer och aktiviteter i och mellan företag i dessa kluster. Dessa kan påverkas på ett proaktivt sätt av regeringen.


Porters diamant Nationer Sammanlänkade framskjutna faktorer för konkurrensfördel

 1. Strategi, struktur och rivalitet mellan företag. Världen domineras av dynamiska förhållanden. Direkt konkurrens driver företag till att arbeta för en ökad produktivitet och innovation.
 2. Efterfråge(Behovs-) förhållandet. Om kunderna i en ekonomi är mycket krävande att trycket som företagen möter, ständigt förbättrar deras konkurrensförmåga via innovativa produkter, och genom en hög kvalitet, etc., kommer att öka.
 3. Relaterade Supportande Industrier. Lokal närhet av underleverantörer (upstreams) eller kompletterande (downstreams) industrier gör utbytet av information lättare och främjar ett ständigt idéutbyte och innovationer.
 4. Villkorsfaktorer. Tvärtemot konventionell visdom, så förordar Porter att ”nyckel” faktorer i produktionen (eller specialiserade faktorer) skapas, övertas inte. Fackmässiga faktorer i produktionen är det kompetenta arbetet, kapital och infrastrukturen. ”Oviktiga” faktorer eller faktorer för allmänt bruk, liksom outbildad arbetskraft och rå material, kan erhållas från vilket företag som helst och, frambringar följaktligen inte oförminskad konkurrensfördel. Emellertid fackmässiga faktorer omfattar tung oförminskad investering. De är svårare att mångfaldiga. Detta skapar en konkurrensfördel, därför att, om andra företag inte så lätt att mångfaldiga dessa faktorer, är de värdefulla.

Rollen som regeringen har i Diamond Modellen av Porter

Rollen som regeringen har i Diamond Modellen av Porter är att agera som en katalysator och en utmanare; det är att uppmuntra - eller även att pusha - företag till öka deras ambitioner och flytta till högre nivåer till en konkurrenskraftigare prestation. De måste uppmuntra företag till att öka deras prestation, att stimulera det tidiga behovet av avancerade produkter, att fokusera på skapandet av fackmässiga faktorer och att stimulera till lokal rivalitet genom att begränsa direkt samarbete och förstärka anti-trust regleringar.


Konkurrensfördel hos nationer

Porter introducerade denna modell i hans bok: ”The Competitive Advantage of Nations”, efter att ha gjort forskning på tio ledande och handlande nationer. Boken var den första teorin om konkurrensförmåga som baserades på orsaker från produktiviteten som företag konkurrerar med. I stället för traditionella jämförbara fördelar liksom naturliga resurser och samlingar av arbetskraft. Denna bok bör betraktas som obligatorisk läsning för regerings- samt ekonomiska strateger. Det kan mycket väl också rekommenderas för företagsstrateger som intresserar sig för den makroekonomiska miljön hos företagen.


Bok: Michael Porter - The Competitive Advantage of Nations -


Diamantmodellen och Kluster Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (20 medlemmar)

Forum om Diamantmodellen och Kluster  

De senaste ämnena om: Diamantmodellen och Kluster.


What makes Clusters Start at some Place? How are Clusters Initiated?
In another discussion we have found the main success factors of clusters. But what actually makes them start? How are cl (...)
6
 
1 reaktioner
 
Effects of Setting up Industry Clusters in a Country
What are the advantages (positive effects) and disadvantages (negative effects) of establishing a strategic focus for a (...)
1
 
0 reaktioner
 
How to Integrate the Cluster in the Company?
It is said that clusters are a tool to incorporate new links in the supply chain. What are the steps to make a good clus (...)
0
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Diamantmodellen och Kluster

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Success Factors of Economic Clusters
Economic clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, a (...)
40
 
51 reaktioner

 
🥈 Chance in Diamond Model
Porter defines Chance events as the ones that have little to do with circumstances in a nation and are largely outside o (...)
21
 
1 reaktioner

 
🥉 Clusters and Knowledge Economy
Put simply, clusters are geographically close groups of interrelated specialized organizations. Two main historic reaso (...)
11
 
7 reaktioner

 
Diamond Model versus WTO (World Trade Organisation)
Liberalization of barriers to trade impacts the viability of the Diamond Model especially for emerging market countries (...)
9
 
1 reaktioner

 
China's Labor Cost Advantage
Many people believe (as I did) that China has a clear cost advantage in manufacturing from cheap labor. Not so according (...)
8
 
1 reaktioner

 
Flower Industry in Kenya
Can someone help me with more information in regards to the Kenyan flower industry and how it is interlinked with the di (...)
6
 
1 reaktioner

 
Ugly Side of Nigerian Business
Organisations are more concerned with being seen as productive and how large the profits are than ensuring overall natio (...)
6
 
0 reaktioner

 
The Contribution of Government
I think that the contribution of government depends on the nature of economy. In a liberal economy like the USA the cont (...)
5
 
0 reaktioner

 
Governments' Role in Comparative Advantage
I believe that governments have a very significant role in shaping the competitiveness of the nation through setting up (...)
4
 
1 reaktioner

 
Nation Advantages and Firm's Advantages
How does a firm strategy and structure help to promote the nation advantage against other nations? I'm being told that (...)
3
 
2 reaktioner

 
Contribution of Diamond Model to International Research
How did the Diamond Model contribute to international research? Porter is usually talking about nations...!? Thanks for (...)
0
 
0 reaktioner

 
Membership Organisations
Can a membership organisation be a cluster? There is a taste in the UK for governmental sponsored clusters to evolve in (...)
-2
 
2 reaktioner

 
Experttips om Diamond Model and Clusters (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Clusters in Europe and the USA

National data, policies (...)
   
 
 
 

How can Companies Reinforce and Benefit from Clustering?

Company Agenda in Clustering (...)
   
 
 
 

Clusters in Economically Less Developed Countries (ELDCs)

Cluster Research, Best Practices of Clustering (...)
   
 
 
 

Corporate Social Responsibility and the Diamond Model

CSR Strategy (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Diamantmodellen och Kluster

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Diamant Modellen och Kluster med: Värdekedjan Porter  |  Konkurrensfördel Porter  |  5 Krafter Porter  |  Värdenätet, Co-opetition  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  PEST-analys  |  SWOT-analys  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Benchmarkingmetod  |  Scenarioplanering  |  Traditionell Handel och Internet  |  Industriförändring


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Diamantmodellen och Kluster? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.