Diamant Modellen och Kluster
(Michael Porter)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Förstå konkurrensläget för en nation i den globala konkurrensen. Förklaring till Diamant Modellen av Michael Porter. Kluster. ('98)


Vad är Diamont Modellen? Beskrivning

Diamant Modellen med Michael Porter för konkurrensfördelar hos nationer erbjuder en modell som kan hjälpa till att förstå den framskjutande placering som en nation har i den globala konkurrensen. Modellen kan också användas för viktiga geografiska regioner.


Traditionella landsfördelar

Traditionellt ekonomiska teorier omnämner följande faktorer för jämförbar fördel för regioner eller länder:

 1. Land
 2. Läge
 3. Naturliga resurser (mineraler, energi)
 4. Arbete, och
 5. Lokal befolkningens storlek.

Därför att dessa fem faktorer kan knappt påverkas, detta passar in i en ganska passiv (övertagen) bild angående den nationella ekonomiska möjligheten.


Kluster

Porter säger att oförminskad industriell tillväxt har knappast någonsin byggts på ovannämnda grundläggande ärvda faktorer. En stor mängd av sådana faktorer kan faktiskt underminera konkurrensfördelar! Han introducerar ett koncept kallat för ”kluster” eller grupper av sammankopplade företag, leverantörer, besläktade industrier och institutioner, som uppstår på bestämda lägen.


Dessa kluster är geografiska koncentrationer av sammankopplade företag, specialiserade leverantörer, tjänsteföretag och associerade institutioner inom ett särskilt område. De växer till på platser, där det finns tillräckligt med resurser och kompetenser samlade och att man uppnår en kritisk nivå som ger en nyckelposition i en given lönande branschaktivitet, och med en avgörande hållbar konkurrensfördel över andra platser, eller också en världsledarställning på detta område. Porter menar att kluster kan inverka i en konkurrens på tre sätt:

 • De kan öka produktiviteten hos företagen i klustret.
 • De kan driva innovation på detta området.
 • De kan stimulera till nya affärer inom detta området.

Några välkända exempel på framgångsrika kluster är USA/Silicon Valley (datorer), Nederländerna/Rotterdam (logistik), Indien/Bangalore (programvaru outsourcing), USA/Hollywood (filmer), Frankrike/Paris (dana).


Enligt Porter är som en regel konkurrensfördelar hos nationer ett resultatet utav fyra sammanlänkade framskjutna faktorer och aktiviteter i och mellan företag i dessa kluster. Dessa kan påverkas på ett proaktivt sätt av regeringen.


Porters diamant Nationer Sammanlänkade framskjutna faktorer för konkurrensfördel

 1. Strategi, struktur och rivalitet mellan företag. Världen domineras av dynamiska förhållanden. Direkt konkurrens driver företag till att arbeta för en ökad produktivitet och innovation.
 2. Efterfråge(Behovs-) förhållandet. Om kunderna i en ekonomi är mycket krävande att trycket som företagen möter, ständigt förbättrar deras konkurrensförmåga via innovativa produkter, och genom en hög kvalitet, etc., kommer att öka.
 3. Relaterade Supportande Industrier. Lokal närhet av underleverantörer (upstreams) eller kompletterande (downstreams) industrier gör utbytet av information lättare och främjar ett ständigt idéutbyte och innovationer.
 4. Villkorsfaktorer. Tvärtemot konventionell visdom, så förordar Porter att ”nyckel” faktorer i produktionen (eller specialiserade faktorer) skapas, övertas inte. Fackmässiga faktorer i produktionen är det kompetenta arbetet, kapital och infrastrukturen. ”Oviktiga” faktorer eller faktorer för allmänt bruk, liksom outbildad arbetskraft och rå material, kan erhållas från vilket företag som helst och, frambringar följaktligen inte oförminskad konkurrensfördel. Emellertid fackmässiga faktorer omfattar tung oförminskad investering. De är svårare att mångfaldiga. Detta skapar en konkurrensfördel, därför att, om andra företag inte så lätt att mångfaldiga dessa faktorer, är de värdefulla.

Rollen som regeringen har i Diamond Modellen av Porter

Rollen som regeringen har i Diamond Modellen av Porter är att agera som en katalysator och en utmanare; det är att uppmuntra - eller även att pusha - företag till öka deras ambitioner och flytta till högre nivåer till en konkurrenskraftigare prestation. De måste uppmuntra företag till att öka deras prestation, att stimulera det tidiga behovet av avancerade produkter, att fokusera på skapandet av fackmässiga faktorer och att stimulera till lokal rivalitet genom att begränsa direkt samarbete och förstärka anti-trust regleringar.


Konkurrensfördel hos nationer

Porter introducerade denna modell i hans bok: ”The Competitive Advantage of Nations”, efter att ha gjort forskning på tio ledande och handlande nationer. Boken var den första teorin om konkurrensförmåga som baserades på orsaker från produktiviteten som företag konkurrerar med. I stället för traditionella jämförbara fördelar liksom naturliga resurser och samlingar av arbetskraft. Denna bok bör betraktas som obligatorisk läsning för regerings- samt ekonomiska strateger. Det kan mycket väl också rekommenderas för företagsstrateger som intresserar sig för den makroekonomiska miljön hos företagen.


Bok: Michael Porter - The Competitive Advantage of Nations -


Särskild Intressegrupp SIG - Diamantmodellen och Kluster


Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)


Forum - Diamantmodellen och Kluster  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Chance in Diamond Model (1 reaktioner)
Porter defines Chance events as the ones that have little to...
 
 
 
 
  Clusters and Knowledge Economy (7 reaktioner)
Put simply, clusters are geographically close groups of inte...
 
 
 
 
  Diamond Model versus WTO (World Trade Organisation) (1 reaktioner)
Liberalization of barriers to trade impacts the viabi...
 
 
 
 
  China's Labor Cost Advantage (1 reaktioner)
Many people believe (as I did) that China has a clear cost a...
 
 
 
 
  What makes Clusters Start at some Place? How are Clusters Initiated? (1 reaktioner)
In another discussion we have found the main . But what actu...
 
 
 
 
  Flower Industry in Kenya (1 reaktioner)
Can someone help me with more information in regards to the ...
 
 
 
 
  Ugly Side of Nigerian Business
Organisations are more concerned with being seen as producti...
 
 
 
 
  The Contribution of Government
I think that the contribution of government depends on the n...
 
 
 
 
  Governments' Role in Comparative Advantage (1 reaktioner)
I believe that governments have a very significant role in s...
 
 
 
 
  Nation Advantages and Firm's Advantages (2 reaktioner)
How does a firm strategy and structure help to promote the n...
 
 
 
 
  Effects of Setting up Industry Clusters in a Country
What are the advantages (positive effects) and disadvantages...
 
 
 
 
  How to Integrate the Cluster in the Company?
It is said that clusters are a tool to incorporate new links...
 
 
 
 
  Contribution of Diamond Model to International Research
How did the Diamond Model contribute to international resear...
 
 
 
 
  Membership Organisations (2 reaktioner)
Can a membership organisation be a cluster? There is a tast...
 
 
 
 

Best Practices - Diamantmodellen och Kluster

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Success Factors of Economic Clusters (51 reaktioner)
Economic clusters are geographic concentrations of interconn...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Diamond Model and Clusters

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Clusters in Europe and the USA

National data, policies...
 
 
 

How can Companies Reinforce and Benefit from Clustering?

Company Agenda in Clustering...
 
 
 

Clusters in Economically Less Developed Countries (ELDCs)

Cluster Research, Best Practices of Clustering...
 
 
 

Corporate Social Responsibility and the Diamond Model

CSR Strategy...
 
 

Resurser - Diamantmodellen och Kluster

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Diamond Porter


     
 

Nyheter om Kluster Modell


     
 

Videor om Diamond Porter


     
 

Videor om Kluster Modell


     
 

Presentationer om Diamond Porter


     
 

Presentationer om Kluster Modell


     
 

Mer om Diamond Porter


     
 

Mer om Kluster Modell


     

Jämför Diamant Modellen och Kluster med: Värdekedjan Porter  |  Konkurrensfördel Porter  |  5 Krafter Porter  |  Värdenätet, Co-opetition  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  PEST-analys  |  SWOT-analys  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Benchmarkingmetod  |  Scenarioplanering  |  Traditionell Handel och Internet  |  Industriförändring


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.