Konkurrensfördel
(Porter)

Kunskapscenter

   

Grunderna till att prestera över genomsnittet inom en industri. Förklaring till Konkurrensfördel av Michael Porter.

Innehåll

Premium

Konkurrensfördel (Porter) - Porter

Enligt konkurrensstrategimodellen av Porter, en konkurrensstrategi iscensätter antingen en offensiv- eller defensiv åtgärd för att skapa en försvarsposition i en viss industri, för att hantera att bli framgångsrik med dess konkurrenskrafter och för att frambringa en överlägsen (avkastning) Return on Investment. Enligt Michael Porter är grunden till prestationer över genomsnittet inom en industri att skapa varaktiga konkurrensfördelar.


Två grundläggande typer av konkurrensstrategier

 1. Kostnadsledarskap (låg kostnad)
 2. Differentiering

Båda kan i huvudsak erbjudas brett till en bransch eller smalt begränsa sig till vissa segment, detta resulterar i den tredje livsdugliga konkurrensstrategin:

 1. Fokusering

Konkurrensstrategi typ 1: Kostnadsledarskap

 • Att uppnå Kostnadsledarskap betyder att ett företag uttalar sig för att det skall bli en lågkostnadstillverkare inom dess industri.
 • En kostnadsledare måste kunna jämföras med eller åtminstone komma ganska nära till förutsättningarna för differentiering, även om den bygger på kostnadledarskap för dess konkurrensstrategi.
 • Om mer än ett företag försöker att uppnå kostnadledarskap, är detta vanligtvis förödande.
 • Ofta uppnått genom att uttnyttja skalekonomier.

Konkurrensstrategi typ 2: Differentiering

 • Att uppnå Differentiering betyder att ett företag söker att bli unikt inom dess industri när det gäller några dimensioner som uppskattas av ett stort antal av köpare.
 • En differentierare kan inte ignorera dess kostnadsposition. På alla de områden som inte påverkar dess differentiering, bör de försöka att minska sina kostnader; i differentieringsområdet bör kostnaderna  åtminstone vara lägre, än det högsta pris som köparna är beredda att betala.
 • Områden där differentiering förekommer kan vara: produkt distribution, försäljningen, marknadsföring, service, profilering, etc.

Konkurrensstrategi typ 3: Fokusering

 • Att uppnå fokusering betyder att ett företag söker att bli det bästa inom ett segment eller inom gruppen av segment.
 • Två varianter finns: Kostnadsfokus, och Differentieringsfokus.

Stuck in the middle ( Att fastna i ett mellanläge)

 • Detta är ett vanligt recept för de som har en lönsamhet som ligger under genomsnittet jämfört med hela industrin.
 • Fortfarande är det möjligt att uppnå attraktiva vinster om och så länge som industrin i sin helhet är mycket attraktiv.
 • Tecken på brist av olika val.
 • Speciellt farligt för de som valt strategin Fokusering är att den har varit lyckad och därefter börjar man att försumma det som är deras fokus. De måste söka sig till andra typer av fokusnischer.  Hellre än att kompromissa med deras fokusstrategi.

Överblick av boken ”konkurrensStrategi”,

 • I del I, Porter diskuterar den strukturella analysen av industrier (med de fem konkurrenskrafterna), och de tre allmänna konkurrensstrategierna (totalt kostnadsledarskap, fokusering, och differentiering) som erbjuder ett utmärkt ramverk för konkurrentanalys, konkurrenters rörelser, strategi för köpare och leverantörer, strukturell analys inom industrier (strategiska grupper, strategiskt kartlägga, barriärer till förflyttning) och industrievolution (livscykeln, utvecklingsprocesser).
 • I del II, Porter diskuterar konkurrensstrategi inom olika generella industrimiljöer. Liksom: splittrade industrier (med ingen tydlig marknadsledare), tillväxtindustrier, mogna industrier och omoderna industrier på väg bort och globala industrier.
 • I del III, Porter diskuterar strategiska beslut som affärsenheter/företag kan ta. Liksom: vertikal integration (framåt, bakåt, partnerskap), kapacitetsexpansion och att gå in i nya industrier/affärer.

Bok: Michael E. Porter - Competitive Strategy -

Bok: Michael E. Porter - Competitive Advantage -


Konkurrensfördel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)


Konkurrensfördel Forumet  

Nya ämnen

  Weaknesses of Porter's Three Basic Types of Competitive Advantage
Mouillot (2013) argues that although Porter's three basic types of Competitive Advantage are very useful with regard to research for competitive advan...
     
 
  What are the Risks of a Differentiation Strategy?
What are the risks involved when using differentiation as a competitive strategy? Why?...
     
 
  Why are Firms Different? Why Successful Firms Differ?
It is an obvious fact that firms differ. However, according to Carroll (1993) it is important to distinguish between the questions why firms differ...
     
 

Best Practices - Konkurrensfördel
  Quotes Competitive Advantage
Do you know some deep, famous or funny quotes on Competitive Advantage? Quotations? Proverbs? Please share them as a reaction to this posting and ment...
     
 
  10 Routes to Competitive Advantage
In todays lean, time starved world, competitive advantage is the way forward. I have produced the following 10 routes to competitive advantage to simp...
     
 
  Case studies in "Cost Leadership"
Are there any recent case studies to demonstrate how firms can compete on the basis of cost leadership?...
     
 
  Stuck in the Middle?
Why is getting stuck in the middle (=mixing the 3 types of competitive advantage) so problematic? Could an intelligent mix of these 3 be preferable?...
     
 
  How Can Logistics Help to Achieve a Competitive Advantage?
How can logistics (transport, warehousing, customer service, inventory control) contribute to a Competitive Advantage (CA) of an company? Thanks for y...
     
 
  Changing from a Cost Leadership Strategy Into Differentiation
I'm wondering how enterprises which have a cost leadership strategy turn into a differentiation strategy. Please advise....
     
 Allt du behöver veta om management


  Competition versus Cooperation
Porter has undermined society with his over-emphasis on competition. Co-operation should be the driver of business and progressive companies ar...
     
 
  What is Competitive Advantage?
Is it in simple terms "to be better than your competitors"? Is this correct?...
     
 
  Competitive Advantage or Die?
To all the sharks out there who seem to have missed the point of cooperation, sharpen your swords and keep them so!...
     
 
  Life Cycle Approach to Competitive Advantage
Rita Gunther McGrath and Ian C. MacMillan in MITSloan Management Review Vol 50 No 3 mention the term Transient Competitive Advantage. I looked ...
     
 
  Competitive Advantage in a Monopolistic Market?
Can Porter's competitive advantage work in monopolistic markets, such as utility companies where the product they sell is unique (water or electricity...
     
 
  Health/Fitness Club Industry Analysis
I am the Marketing consultant of a Health & fitness club in Maseru, the capital city of Lesotho. Within a radius of about 10 kilomitres, there are two...
     
 
  Competitive Advantage in Tough Times
Does need to change, in tough times, imply that one has to do things different or different things? In times of tough business circumstances, the core...
     
 
  Focus your Efforts in Building Competitive Advantage
In any given company, there are hundreds of fields where you can improve. The key thing to do is to determine the value of taking certain measures / d...
     
 
  Knowledge Management is more important than CA
An authentic - that means, in simple words: not easy to be copied - Competitive Advantage in the contemporary - that means: complex and continuously c...
     
 
  4 Stages of Hypercompetition
D'Aveni argues sustainable competitive advantage is not really possible. He shows a mechanism that causes faster and faster erosion of competitive pos...
     
 
  Cost and Value in Analysis of Competitive Advantage: 2 Sides of the Same Coin?
COST and VALUE are words used to identify the same quality, but from different viewpoints. The producer/manufacturer concentrates on cost, while the c...
     
 
  Successful Companies: Only Three Rules Needed?
Raynor and Ahmed did a statistical study of a large amount of companies and discovered that just 3 seemingly easy rules are consistent with successful...
     
 

Expert Tips (ENG) - Competitive Advantage
 

Sustained Competitive Advantage

 
 
 

Not Generic Strategies...:

 
 
 

Differentiation and 5 Forces

 
 
 

Low-Cost Strategy

 
 
 

Focus Strategy

 
 
 

Differentiation Strategy

 
 
 

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive Advantage

 
 
 

The Key Role of Strategists in Creating Competitive Advantage

 
 
 

Knowledge as Competitive Advantage

 
 
 

Factors to Create a Sustainable Competitive Advantage

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Konkurrensfördel
 

Nyheter om Konkurrensfördel Porter


     
 

Nyheter om Konkurrensfördel


     
 

Videor om Konkurrensfördel Porter


     
 

Videor om Konkurrensfördel


     
 

Presentationer om Konkurrensfördel Porter


     
 

Presentationer om Konkurrensfördel


     
 

Mer om Konkurrensfördel Porter


     
 

Mer om Konkurrensfördel


     Accelerera din managementkarriärJämför Konkurrensfördel med: Värdekedjan Porter  |  Värde Discipliner  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Placering, Placera Trout  |  Kärnkompetens  |  Regeln om Tre  |  Strategic Types  |  Deltamodellen  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Diamond Model  |  Relativ Värdetillväxten  |  Erfarenhetskurvan  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Blåa Oceanens Strategi Kim


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 14-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.