Konkurrensfördel
(Porter)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Konkurrensfördel (Porter) - Porter

Enligt konkurrensstrategimodellen av Porter, en konkurrensstrategi iscensätter antingen en offensiv- eller defensiv åtgärd för att skapa en försvarsposition i en viss industri, för att hantera att bli framgångsrik med dess konkurrenskrafter och för att frambringa en överlägsen (avkastning) Return on Investment. Enligt Michael Porter är grunden till prestationer över genomsnittet inom en industri att skapa varaktiga konkurrensfördelar.


Två grundläggande typer av konkurrensstrategier

 1. Kostnadsledarskap (låg kostnad)
 2. Differentiering

Båda kan i huvudsak erbjudas brett till en bransch eller smalt begränsa sig till vissa segment, detta resulterar i den tredje livsdugliga konkurrensstrategin:

 1. Fokusering

Konkurrensstrategi typ 1: Kostnadsledarskap

 • Att uppnå Kostnadsledarskap betyder att ett företag uttalar sig för att det skall bli en lågkostnadstillverkare inom dess industri.
 • En kostnadsledare måste kunna jämföras med eller åtminstone komma ganska nära till förutsättningarna för differentiering, även om den bygger på kostnadledarskap för dess konkurrensstrategi.
 • Om mer än ett företag försöker att uppnå kostnadledarskap, är detta vanligtvis förödande.
 • Ofta uppnått genom att uttnyttja skalekonomier.

Konkurrensstrategi typ 2: Differentiering

 • Att uppnå Differentiering betyder att ett företag söker att bli unikt inom dess industri när det gäller några dimensioner som uppskattas av ett stort antal av köpare.
 • En differentierare kan inte ignorera dess kostnadsposition. På alla de områden som inte påverkar dess differentiering, bör de försöka att minska sina kostnader; i differentieringsområdet bör kostnaderna  åtminstone vara lägre, än det högsta pris som köparna är beredda att betala.
 • Områden där differentiering förekommer kan vara: produkt distribution, försäljningen, marknadsföring, service, profilering, etc.

Konkurrensstrategi typ 3: Fokusering

 • Att uppnå fokusering betyder att ett företag söker att bli det bästa inom ett segment eller inom gruppen av segment.
 • Två varianter finns: Kostnadsfokus, och Differentieringsfokus.

Stuck in the middle ( Att fastna i ett mellanläge)

 • Detta är ett vanligt recept för de som har en lönsamhet som ligger under genomsnittet jämfört med hela industrin.
 • Fortfarande är det möjligt att uppnå attraktiva vinster om och så länge som industrin i sin helhet är mycket attraktiv.
 • Tecken på brist av olika val.
 • Speciellt farligt för de som valt strategin Fokusering är att den har varit lyckad och därefter börjar man att försumma det som är deras fokus. De måste söka sig till andra typer av fokusnischer.  Hellre än att kompromissa med deras fokusstrategi.

Överblick av boken ”konkurrensStrategi”,

 • I del I, Porter diskuterar den strukturella analysen av industrier (med de fem konkurrenskrafterna), och de tre allmänna konkurrensstrategierna (totalt kostnadsledarskap, fokusering, och differentiering) som erbjuder ett utmärkt ramverk för konkurrentanalys, konkurrenters rörelser, strategi för köpare och leverantörer, strukturell analys inom industrier (strategiska grupper, strategiskt kartlägga, barriärer till förflyttning) och industrievolution (livscykeln, utvecklingsprocesser).
 • I del II, Porter diskuterar konkurrensstrategi inom olika generella industrimiljöer. Liksom: splittrade industrier (med ingen tydlig marknadsledare), tillväxtindustrier, mogna industrier och omoderna industrier på väg bort och globala industrier.
 • I del III, Porter diskuterar strategiska beslut som affärsenheter/företag kan ta. Liksom: vertikal integration (framåt, bakåt, partnerskap), kapacitetsexpansion och att gå in i nya industrier/affärer.

Bok: Michael E. Porter - Competitive Strategy -

Bok: Michael E. Porter - Competitive Advantage -


Konkurrensfördel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)

Forum om Konkurrensfördel  

De senaste ämnena om: Konkurrensfördel.


Weaknesses of Porter's Three Basic Types of Competitive Advantage
Mouillot (2013) argues that although Porter's three basic types of Competitive Advantage are very useful with regard to (...)
10
 
3 reaktioner
 
Is Superior Value to Customers a Competitive Advantage?
Could superior value to customers imply competitive advantage? Considering that competitive advantage is achieving super (...)
9
 
14 reaktioner
 
Why are Firms Different? Why Successful Firms Differ?
It is an obvious fact that firms differ. However, according to Carroll (1993) it is important to distinguish between the (...)
2
 
0 reaktioner
 
The Role of AI in Competitive Advantage
Do you think Artificial Intelligence (big data, self-learning software, digital networks, algorithms) represents an enti (...)
0
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Konkurrensfördel

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Quotes Competitive Advantage
Do you know some deep, famous or funny quotes on Competitive Advantage? Quotations? Proverbs? Please share them as a rea (...)
76
 
4 reaktioner

 
🥈 10 Routes to Competitive Advantage
In todays lean, time starved world, competitive advantage is the way forward. I have produced the following 10 routes to (...)
37
 
5 reaktioner

 
🥉 Case studies in "Cost Leadership"
Are there any recent case studies to demonstrate how firms can compete on the basis of cost leadership? (...)
34
 
4 reaktioner

 
Stuck in the Middle?
Why is getting stuck in the middle (=mixing the 3 types of competitive advantage) so problematic? Could an intelligent m (...)
30
 
8 reaktioner

 
How Can Logistics Help to Achieve a Competitive Advantage?
How can logistics (transport, warehousing, customer service, inventory control) contribute to a Competitive Advantage (C (...)
29
 
37 reaktioner

 
Changing from a Cost Leadership Strategy Into Differentiation
I'm wondering how enterprises which have a cost leadership strategy turn into a differentiation strategy. Please advise. (...)
28
 
4 reaktioner

 
Competition versus Cooperation
Porter has undermined society with his over-emphasis on competition. Co-operation should be the driver of business and p (...)
25
 
12 reaktioner

 
Competitive Advantage or Die?
To all the sharks out there who seem to have missed the point of cooperation, sharpen your swords and keep them so! (...)
23
 
2 reaktioner

 
What is Competitive Advantage?
Is it in simple terms "to be better than your competitors"? Is this correct? (...)
22
 
8 reaktioner

 
Life Cycle Approach to Competitive Advantage
Rita Gunther McGrath and Ian C. MacMillan in MITSloan Management Review Vol 50 No 3 mention the term Transient Competiti (...)
17
 
2 reaktioner

 
Competitive Advantage in a Monopolistic Market?
Can Porter's competitive advantage work in monopolistic markets, such as utility companies where the product they sell i (...)
17
 
2 reaktioner

 
Health/Fitness Club Industry Analysis
I am the Marketing consultant of a Health & fitness club in Maseru, the capital city of Lesotho. Within a radius of abou (...)
16
 
1 reaktioner

 
Focus your Efforts in Building Competitive Advantage
In any given company, there are hundreds of fields where you can improve. The key thing to do is to determine the value (...)
14
 
0 reaktioner

 
What are the Risks of a Differentiation Strategy?
What are the risks involved when using differentiation as a competitive strategy? Why? (...)
12
 
3 reaktioner

 
Competitive Advantage in Tough Times
Does need to change, in tough times, imply that one has to do things different or different things? In times of tough bu (...)
11
 
1 reaktioner

 
4 Stages of Hypercompetition
D'Aveni argues sustainable competitive advantage is not really possible. He shows a mechanism that causes faster and fas (...)
9
 
3 reaktioner

 
Knowledge Management is more important than CA
An authentic - that means, in simple words: not easy to be copied - Competitive Advantage in the contemporary - that mea (...)
9
 
2 reaktioner

 
Cost and Value in Analysis of Competitive Advantage: 2 Sides of the Same Coin?
COST and VALUE are words used to identify the same quality, but from different viewpoints. The producer/manufacturer con (...)
1
 
2 reaktioner

 
Successful Companies: Only Three Rules Needed?
Raynor and Ahmed did a statistical study of a large amount of companies and discovered that just 3 seemingly easy rules (...)
0
 
0 reaktioner

 
Experttips om Competitive Advantage (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Sustained Competitive Advantage

Industry Competitiveness (...)
   
 
 
 

Not Generic Strategies...:

Pseudo Strategies! (...)
   
 
 
 

Differentiation and 5 Forces

Influence of Differentiation (...)
   
 
 
 

Low-Cost Strategy

Pitfalls (...)
   
 
 
 

Focus Strategy

Pitfalls (...)
   
 
 
 

Differentiation Strategy

When to apply (...)
   
 
 
 

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive Advantage

Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy (...)
   
 
 
 

The Key Role of Strategists in Creating Competitive Advantage

Business Strategy, Corporate Strategy, Competitive Advantage, Strategy Education (...)
   
 
 
 

Knowledge as Competitive Advantage

The New Form of Advantange (...)
   
 
 
 

Factors to Create a Sustainable Competitive Advantage

Porter's SCA Factors (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Konkurrensfördel

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Konkurrensfördel med: Värdekedjan Porter  |  Värde Discipliner  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Placering, Placera Trout  |  Kärnkompetens  |  Regeln om Tre  |  Strategic Types  |  Deltamodellen  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Diamond Model  |  Relativ Värdetillväxten  |  Erfarenhetskurvan  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Blåa Oceanens Strategi Kim


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Konkurrensfördel? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 24-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.