Konkurrensfördel
(Porter)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Grunderna till att prestera över genomsnittet inom en industri. Förklaring till Konkurrensfördel av Michael Porter.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Konkurrensfördel (Porter) - Porter

Enligt konkurrensstrategimodellen av Porter, en konkurrensstrategi iscensätter antingen en offensiv- eller defensiv åtgärd för att skapa en försvarsposition i en viss industri, för att hantera att bli framgångsrik med dess konkurrenskrafter och för att frambringa en överlägsen (avkastning) Return on Investment. Enligt Michael Porter är grunden till prestationer över genomsnittet inom en industri att skapa varaktiga konkurrensfördelar.


Två grundläggande typer av konkurrensstrategier

 1. Kostnadsledarskap (låg kostnad)
 2. Differentiering

Båda kan i huvudsak erbjudas brett till en bransch eller smalt begränsa sig till vissa segment, detta resulterar i den tredje livsdugliga konkurrensstrategin:

 1. Fokusering

Konkurrensstrategi typ 1: Kostnadsledarskap

 • Att uppnå Kostnadsledarskap betyder att ett företag uttalar sig för att det skall bli en lågkostnadstillverkare inom dess industri.
 • En kostnadsledare måste kunna jämföras med eller åtminstone komma ganska nära till förutsättningarna för differentiering, även om den bygger på kostnadledarskap för dess konkurrensstrategi.
 • Om mer än ett företag försöker att uppnå kostnadledarskap, är detta vanligtvis förödande.
 • Ofta uppnått genom att uttnyttja skalekonomier.

Konkurrensstrategi typ 2: Differentiering

 • Att uppnå Differentiering betyder att ett företag söker att bli unikt inom dess industri när det gäller några dimensioner som uppskattas av ett stort antal av köpare.
 • En differentierare kan inte ignorera dess kostnadsposition. På alla de områden som inte påverkar dess differentiering, bör de försöka att minska sina kostnader; i differentieringsområdet bör kostnaderna  åtminstone vara lägre, än det högsta pris som köparna är beredda att betala.
 • Områden där differentiering förekommer kan vara: produkt distribution, försäljningen, marknadsföring, service, profilering, etc.

Konkurrensstrategi typ 3: Fokusering

 • Att uppnå fokusering betyder att ett företag söker att bli det bästa inom ett segment eller inom gruppen av segment.
 • Två varianter finns: Kostnadsfokus, och Differentieringsfokus.

Stuck in the middle ( Att fastna i ett mellanläge)

 • Detta är ett vanligt recept för de som har en lönsamhet som ligger under genomsnittet jämfört med hela industrin.
 • Fortfarande är det möjligt att uppnå attraktiva vinster om och så länge som industrin i sin helhet är mycket attraktiv.
 • Tecken på brist av olika val.
 • Speciellt farligt för de som valt strategin Fokusering är att den har varit lyckad och därefter börjar man att försumma det som är deras fokus. De måste söka sig till andra typer av fokusnischer.  Hellre än att kompromissa med deras fokusstrategi.

Överblick av boken ”konkurrensStrategi”,

 • I del I, Porter diskuterar den strukturella analysen av industrier (med de fem konkurrenskrafterna), och de tre allmänna konkurrensstrategierna (totalt kostnadsledarskap, fokusering, och differentiering) som erbjuder ett utmärkt ramverk för konkurrentanalys, konkurrenters rörelser, strategi för köpare och leverantörer, strukturell analys inom industrier (strategiska grupper, strategiskt kartlägga, barriärer till förflyttning) och industrievolution (livscykeln, utvecklingsprocesser).
 • I del II, Porter diskuterar konkurrensstrategi inom olika generella industrimiljöer. Liksom: splittrade industrier (med ingen tydlig marknadsledare), tillväxtindustrier, mogna industrier och omoderna industrier på väg bort och globala industrier.
 • I del III, Porter diskuterar strategiska beslut som affärsenheter/företag kan ta. Liksom: vertikal integration (framåt, bakåt, partnerskap), kapacitetsexpansion och att gå in i nya industrier/affärer.

Bok: Michael E. Porter - Competitive Strategy -

Bok: Michael E. Porter - Competitive Advantage -


Konkurrensfördel Forumet
  Why are Firms Different? Why Successful Firms Differ?
It is an obvious fact that firms differ. However, ...
     
 
  What are the Risks of a Differentiation Strategy?
What are the risks involved when using differentia...
     
 
  Successful Companies: Only Three Rules Needed?
Raynor and Ahmed did a statistical study of a larg...
     
 
  Focus your Efforts in Building Competitive Advantage
In any given company, there are hundreds of fields...
     
 
  Cost and Value in Analysis of Competitive Advantage: 2 Sides of the Same Coin?
COST and VALUE are words used to identify the same...
     
 
  Competitive Advantage or Die?
To all the sharks out there who seem to have misse...
     
 
  Case studies in "Cost Leadership"
Are there any recent case studies to demonstrate h...
     
 
  Competitive Advantage in a Monopolistic Market?
Can Porter's competitive advantage work in monopol...
     
 
  Life Cycle Approach to Competitive Advantage
Rita Gunther McGrath and Ian C. MacMillan in MITSl...
     
 
  Health/Fitness Club Industry Analysis
I am the Marketing consultant of a Health & fitnes...
     
 
  4 Stages of Hypercompetition
D'Aveni argues sustainable competitive advantage i...
     
 
  Knowledge Management is more important than CA
An authentic - that means, in simple words: not ea...
     
 

Konkurrensfördel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Konkurrensfördel Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Konkurrensfördel Premium
  Weaknesses of Porter's Three Basic Types of Competitive Advantage
Mouillot (2013) argues that although Porter's thre...
     
 
  How Can Logistics Help to Achieve a Competitive Advantage?
How can logistics (transport, warehousing, custome...
     
 
  What is Competitive Advantage?
Is it in simple terms "to be better than your comp...
     
 
  Changing from a Cost Leadership Strategy Into Differentiation
I'm wondering how enterprises which have a cost le...
     
 
  10 Routes to Competitive Advantage
In todays lean, time starved world, competitive ad...
     
 
  Competition versus Cooperation
Porter has undermined society with his over-emphas...
     
 
  Competitive Advantage in Tough Times
Does need to change, in tough times, imply that on...
     
 
  Stuck in the Middle?
Why is getting stuck in the middle (=mixing the 3 ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Competitive Advantage Premium
 

Sustained Competitive AdvantageBli Medlem

As claimed by M. Porter the only way to sustain...
Usage (application): Industry Competitiveness
 
 
 

Not Generic Strategies...:Bli Medlem

All the following categeories are NOT generic s...
Usage (application): Pseudo Strategies!
 
 
 

Differentiation and 5 ForcesBli Medlem

A differentiation strategy usually requires consis...
Usage (application): Influence of Differentiation
 
 
 

Low-Cost StrategyBli Medlem

The main Risks of a Low-Cost Strategy are:<...
Usage (application): Pitfalls
 
 
 

Focus StrategyBli Medlem

The main Risks of a Focus Strategy are:
...
Usage (application): Pitfalls
 
 
 

Differentiation StrategyBli Medlem

Differentiation strategies tend to work best in fo...
Usage (application): When to apply
 
 
 

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive AdvantageBli Medlem

Many companies are already highlighting the import...
Usage (application): Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy
 
 
 

The Key Role of Strategists in Creating Competitive AdvantageBli Medlem

Most organizational performance theories assume th...
Usage (application): Business Strategy, Corporate Strategy, Competitive Advantage, Strategy Education
 
 
 

Knowledge as Competitive AdvantageBli Medlem

In an interview of Tomas Friedman to Hani Iskander...
Usage (application): The New Form of Advantange
 
 
 

Factors to Create a Sustainable Competitive AdvantageBli Medlem

In HBR article “What is strategy”, Nov-Dec 1996, M...
Usage (application): Porter's SCA Factors
 
 

Resurser - Konkurrensfördel Premium
 

Nyheter om Konkurrensfördel PorterBli Medlem


     
 

Nyheter om Konkurrensfördel Bli Medlem


     
 

Videor om Konkurrensfördel PorterBli Medlem


     
 

Videor om Konkurrensfördel Bli Medlem


     
 

Presentationer om Konkurrensfördel PorterBli Medlem


     
 

Presentationer om Konkurrensfördel Bli Medlem


     
 

Mer om Konkurrensfördel PorterBli Medlem


     
 

Mer om Konkurrensfördel Bli Medlem


     

Jämför Konkurrensfördel med: Värdekedjan Porter  |  Värde Discipliner  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Placering, Placera Trout  |  Kärnkompetens  |  Regeln om Tre  |  Strategic Types  |  Deltamodellen  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Diamond Model  |  Relativ Värdetillväxten  |  Erfarenhetskurvan  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Blåa Oceanens Strategi Kim


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.