Concurrentievoordeel (Competitive Advantage) - Porter

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

206 items • 2.181.040 bezoeken


Samenvatting

Competitive Advantage (Concurrentievoordeel) - PorterVolgens het Concurrentievoordeelmodel van Porter, omvat een concurrerende strategie aanvallende- of verdedigingsacties om zo een verdedigbare positie in een industrie te creŽren en om met succes concurrerende krachten het hoofd te bieden en een superieur Rendement op Investering te genereren. Volgens Michael Porter is de basis van een bovengemiddelde prestatie binnen een industrie gelegen in een duurzaam concurrentievoordeel.


2 hoofdsoorten van concurrentievoordeel

 1. Kostleiderschap (lage kosten)
 2. Differentiatie

Beiden kunnen worden benaderd op een beperkte of ruimere manier. Dit resulteert in een derde haalbare concurrentiestrategie:

 1. Focus

Type 1 van concurrentievoordeel: Kostleiderschap

 • Het bereiken van kostleiderschap houdt in dat een bedrijf de laagste kostenproducent in zijn industrie wil worden.
 • Een leider op kosten gelijkwaardigheid bereiken of tenminste nabijheid bereiken op het gebied van differentiatie, ook al concentreert het zich op kostenleiderschap voor zijn concurrentievoordeel.
 • Als meer dan ťťn bedrijf probeert om Cost Leadership te bereiken dan is dit meestal rampzalig.
 • Wordt vaak bereikt door schaalvoordelen.

Type 2 van concurrentievoordeel: Differentiatie

 • Het bereiken van differentiatie houdt in dat een bedrijf probeert om uniek te zijn in zijn industrie in bepaalde dimensies welke door kopers op grote schaal worden gewaardeerd.
 • Een differentiator kan niet zijn kostenpositie verwaarlozen. Op alle gebieden die zijn differentiatie niet beÔnvloeden moet deze proberen om de kosten te verminderen; in het differentiatiegebied zouden de kosten in ieder geval lager moeten zijn dan de prijspremie welke deze ontvangt van de kopers.
 • Differentiatiegebieden kunnen zijn: product, distributie, verkoop, marketing, service, imago, enz.

Type 3 van concurrentievoordeel: Focus

 • Het bereiken van focus betekent dat een bedrijf tracht in een segment of een groep van segmenten de beste te zijn.
 • 2 varianten: kostenfocus en differentiatiefocus.

Vastzitten in het midden

 • Deze positie (zie figuur) is over het algemeen een recept voor slechte winstgevendheid (onder het gemiddelde van de industrie).
 • Toch zijn ook in deze positie aantrekkelijke winsten nog mogelijk indien en voor zover de industrie als geheel zeer aantrekkelijk is.
 • Is een manifestatie van een gebrek aan keuzes maken.
 • Is vooral gevaarlijk voor focusers die aanvankelijk succesvol zijn geweest maar later hun focus uit het oog beginnen te verliezen. Zij moeten dan andere focusniches gaan zoeken in plaats van focusstrategie te compromitteren.

Kort overzicht van het Boek ĄCompetitive Strategyď

 • In Deel I bespreekt Porter de structuuranalyse van industrieŽn (met daarin de vijf krachten), de drie generieke concurrentie strategieŽn (Kostleiderschap, Focus en Differentiatie). Dit biedt een uitstekend raamwerk voor het analyseren van concurrenten, concurrentiebewegingen, in- en verkoopstrategie, structuuranalyse binnen industrieŽn (strategische groepen, strategische mapping, mobiliteitsbarriŤres), en industrie-evolutie (levenscyclus, evolutionaire processen).
 • In Deel II bespreekt Porter concurrentiestrategie binnen diverse generieke industrieomgevingen. Zoals: gefragmenteerde industrieŽn (zonder echte marktleider), nieuwe industrieŽn, volwassen (mature) industrieŽn, teloorgaande industrieŽn en globale industrieŽn.
 • In Deel III bespreekt Porter strategische besluiten die bedrijven kunnen nemen. Zoals: verticale integratie (voorwaarts, achterwaarts, partnerships), capaciteitsuitbreiding en toetreding tot nieuwe industrieŽn/markten.

Boek: Michael E. Porter - Competitive Strategy

Boek: Michael E. Porter - Competitive Advantage


Special Interest Group

Concurrentievoordeel Special Interest Group.Special Interest Group (58 leden)

Forum

Forumdiscussies over Concurrentievoordeel. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Concurrentievoordeel

 

🔥 NIEUW NIET Generieke StrategieŽn:
Alle volgende categeoriŽn zijn Geen GEEN generieke strategieŽn volgens Porter: - Bouw / Consolideer / Oogst / Liquideer / Vraagteken / Star / Cash Cows > elk van deze zijn RESULTATEN van een generiek...
-1
 
Life Cycle Approach to Competitive Advantage
Rita Gunther McGrath and Ian C. MacMillan in MITSloan Management Review Vol 50 No 3 mention the term Transient Competitive Advantage. I looked up the term "transient" and it means "valid for a limited...
16
 
2 reacties
Focus your Efforts in Building Competitive Advantage
In any given company, there are hundreds of fields where you can improve. The key thing to do is to determine the value of taking certain measures / developing certain strategies in various fields. I...
14
 
Competitive Advantage in Tough Times
Does need to change, in tough times, imply that one has to do things different or different things? In times of tough business circumstances, the core of change mgt is best translated in a return to b...
11
 
1 reacties
Is Superior Value to Customers a Competitive Advantage?
Could superior value to customers imply competitive advantage? Considering that competitive advantage is achieving superiority over rivals....
10
 
24 reacties
Knowledge Management is more important than CA
An authentic - that means, in simple words: not easy to be copied - Competitive Advantage in the contemporary - that means: complex and continuously changing - environment can be only achieved by the ...
10
 
2 reacties
Why are Firms Different? Why Successful Firms Differ?
It is an obvious fact that firms differ. However, according to Carroll (1993) it is important to distinguish between the questions why firms differ from why successful firms differ from a sociological...
2
 
Cost and Value in Analysis of Competitive Advantage: 2 Sides of the Same Coin?
COST and VALUE are words used to identify the same quality, but from different viewpoints. The producer/manufacturer concentrates on cost, while the consumer/customer looks at value. From this analys...
1
 
2 reacties
The Role of AI in Competitive Advantage
Do you think Artificial Intelligence (big data, self-learning software, digital networks, algorithms) represents an entirely new, fourth type of competitive advantage? How could this 4th type be name...
0
 
Successful Companies: Only Three Rules Needed?
Raynor and Ahmed did a statistical study of a large amount of companies and discovered that just 3 seemingly easy rules are consistent with successful companies and their strategic choices: 1. Bett...
0
 

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Concurrentievoordeel. Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn en praktische suggesties.


🥇 Quotes Competitive Advantage
Do you know some deep, famous or funny quotes on Competitive Advantage? Quotations? Proverbs? Please share them as a reaction to this posting and mention the author. To get started, here's my favorite...
77
 
4 reacties

🥈 10 Routes to Competitive Advantage
In todays lean, time starved world, competitive advantage is the way forward. I have produced the following 10 routes to competitive advantage to simplify the process especially for the small business...
37
 
5 reacties

🥉 Case studies in "Cost Leadership"
Are there any recent case studies to demonstrate how firms can compete on the basis of cost leadership?...
34
 
4 reacties

Stuck in the Middle?
Why is getting stuck in the middle (=mixing the 3 types of competitive advantage) so problematic? Could an intelligent mix of these 3 be preferable?...
29
 
8 reacties

How Can Logistics Help to Achieve a Competitive Advantage?
How can logistics (transport, warehousing, customer service, inventory control) contribute to a Competitive Advantage (CA) of an company? Thanks for your ideas......
29
 
37 reacties

Changing from a Cost Leadership Strategy Into Differentiation
I'm wondering how enterprises which have a cost leadership strategy turn into a differentiation strategy. Please advise....
28
 
4 reacties

Competition versus Cooperation
Porter has undermined society with his over-emphasis on competition. Co-operation should be the driver of business and progressive companies are seeing this and ditching competition and Porter....
25
 
12 reacties

Competitive Advantage or Die?
To all the sharks out there who seem to have missed the point of cooperation, sharpen your swords and keep them so!...
23
 
2 reacties

What is Competitive Advantage?
Is it in simple terms "to be better than your competitors"? Is this correct?...
22
 
8 reacties

Competitive Advantage in a Monopolistic Market?
Can Porter's competitive advantage work in monopolistic markets, such as utility companies where the product they sell is unique (water or electricity) and can't be sold by other parties?...
17
 
2 reacties

Health/Fitness Club Industry Analysis
I am the Marketing consultant of a Health & fitness club in Maseru, the capital city of Lesotho. Within a radius of about 10 kilomitres, there are two more fitness clubs. I would like to get the guide...
16
 
1 reacties

What are the Risks of a Differentiation Strategy?
What are the risks involved when using differentiation as a competitive strategy? Why?...
12
 
3 reacties

Weaknesses of Porter's Three Basic Types of Competitive Advantage
Mouillot (2013) argues that although Porter's three basic types of Competitive Advantage are very useful with regard to research for competitive advantage, there are some limitations or disadvantages:...
10
 
3 reacties

4 Stages of Hypercompetition
D'Aveni argues sustainable competitive advantage is not really possible. He shows a mechanism that causes faster and faster erosion of competitive positions. D'Aveni's four stages of hypercompetition:...
9
 
3 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Competitive Advantage (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Sustained Competitive Advantage

Industry Competitiveness
As claimed by M. Porter the only way to sustain a competitive advantage is to upgrade it over time Ė to move to more sop...

Not Generic Strategies...:

Pseudo Strategies!
All the following categeories are NOT generic strategies according to Porter: - Build / Hold / Harvest / Liquidate / Qu...

Differentiation and 5 Forces

Influence of Differentiation
A differentiation strategy usually requires consistent investments in operative marketing, particularly in communication...

Low-Cost Strategy

Pitfalls
The main Risks of a Low-Cost Strategy are:The cost leadership is not sustained, because of: - competitors imitatating ...

Focus Strategy

Pitfalls
The main Risks of a Focus Strategy are: 1. The focus strategy is imitated 2. The target segment becomes structurally u...

Differentiation Strategy

When to apply
Differentiation strategies tend to work best in following market circumstances: - The needs and uses of buyers are div...

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive Advantage

Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy
Many companies are already highlighting the importance of trustworthiness by setting and sustaining honest prices and pr...

The Key Role of Strategists in Creating Competitive Advantage

Business Strategy, Corporate Strategy, Competitive Advantage, Strategy Education
Most organizational performance theories assume that there are certain ďbest practicesĒ, or ďbest waysĒ that are needed ...

Knowledge as Competitive Advantage

The New Form of Advantange
In an interview of Tomas Friedman to Hani Iskander, former CEO of Chevron Middle East Ltd who was negotiating a partners...

Factors to Create a Sustainable Competitive Advantage

Porter's SCA Factors
In HBR article ďWhat is strategyĒ, Nov-Dec 1996, M. Porter discusses the critical factors that help to create a sustaina...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Concurrentievoordeel. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


How to Sustain Competitive Advantage?

Business Strategy, Sustaining Competitive Advantage, Sustainable Competitive Advantage,
This presentation is about the question how a competitive advantage can be sustained. The presentation begins with compe...

The Role of Value Chain Functions, Quality Management and Innovation in Competitive Advantage

Value Chain Management, Quality Management, Innovation, Operational Excellence
This presentation firstly presents the role of functional strategies and the value chain in the achievement of competiti...

How Businesses can Use Information Technology (IT) in Strategic Ways

Strategic Management, Information Technology
This presentation looks at Information Technology from a strategic point of view. In other words, it discusses in what w...

Competitor Analysis

External Strategic Analysis
Presentation by G.M.H. Broekema about competitor analysis as part of external strategic analysis. Included: Steps to com...

Introduction to Competitive Strategy: The 3 Circle Model

Initial Understanding of Competitive Strategy
Prof. Joe Urbany goes to the heart of Competitive Strategy by explaining the Three Circles of Competitive Strategy: 1. ...

Porter's Industrial Organization Versus Barney's Resource Based View

Business Strategy, Value Chain Management
This presentation compares Porter's competitive advantage thinking with Barney's Resource Based View, focusing on how co...

Porter: Misconceptions about Strategy and Competitive Advantage

Understanding Strategy and (Sustainable) Competitive Advantage
Prof. M. Porter mentions some big mistakes when people are mixing up "strategy" with other kind of goals and objectives ...

Developing a (Sustainable) Competitive Advantage

Competitive Advantage, Sustainable Competitive Advantage, SCA, CA
This presentation outlines how to develop a business model for sustainable competitive advantage. The presentation inclu...

Competitive Advantage Diagram

Strategy
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Concurrentievoordeel.


Nieuws

Video's

Presentaties

 

Boeken

Academisch

Meer


Vergelijk met het Concurrentievoordeelmodel: Waardedisciplines (Waardeproposities)  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Positioneren  |† Kerncompetenties  |† Regel van Drie  |† Strategische Types  |† Delta Model  |† BCG Matrix  |† Groeifasen  |† Distinctieve Eigenschappen  |† Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |† Diamantmodel  |† Relatieve Waarde van Groei  |† Ervaringskromme  |† 12 Principes van de Netwerkeconomie  |† Blue Ocean Strategie


Keer terug naar Management Discipline: Marketing & Verkoop  |† Strategie & Innovatie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Concurrentievoordeel? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 6-6-2023. Alle namen ô van hun eigenaren.