Concurrentievoordeel (Competitive Advantage) - Porter

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Hoe kan een bedrijf bovengemiddeld presteren binnen een industrie? Uitleg van het Competitive Advantage-model (Concurrentievoordeel) van Michael Porter.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Competitive Advantage (Concurrentievoordeel) - PorterVolgens het Concurrentievoordeelmodel van Porter, omvat een concurrerende strategie aanvallende- of verdedigingsacties om zo een verdedigbare positie in een industrie te creŽren en om met succes concurrerende krachten het hoofd te bieden en een superieur Rendement op Investering te genereren. Volgens Michael Porter is de basis van een bovengemiddelde prestatie binnen een industrie gelegen in een duurzaam concurrentievoordeel.


2 hoofdsoorten van concurrentievoordeel

 1. Kostleiderschap (lage kosten)
 2. Differentiatie

Beiden kunnen worden benaderd op een beperkte of ruimere manier. Dit resulteert in een derde haalbare concurrentiestrategie:

 1. Focus

Type 1 van concurrentievoordeel: Kostleiderschap

 • Het bereiken van kostleiderschap houdt in dat een bedrijf de laagste kostenproducent in zijn industrie wil worden.
 • Een leider op kosten gelijkwaardigheid bereiken of tenminste nabijheid bereiken op het gebied van differentiatie, ook al concentreert het zich op kostenleiderschap voor zijn concurrentievoordeel.
 • Als meer dan ťťn bedrijf probeert om Cost Leadership te bereiken dan is dit meestal rampzalig.
 • Wordt vaak bereikt door schaalvoordelen.

Type 2 van concurrentievoordeel: Differentiatie

 • Het bereiken van differentiatie houdt in dat een bedrijf probeert om uniek te zijn in zijn industrie in bepaalde dimensies welke door kopers op grote schaal worden gewaardeerd.
 • Een differentiator kan niet zijn kostenpositie verwaarlozen. Op alle gebieden die zijn differentiatie niet beÔnvloeden moet deze proberen om de kosten te verminderen; in het differentiatiegebied zouden de kosten in ieder geval lager moeten zijn dan de prijspremie welke deze ontvangt van de kopers.
 • Differentiatiegebieden kunnen zijn: product, distributie, verkoop, marketing, service, imago, enz.

Type 3 van concurrentievoordeel: Focus

 • Het bereiken van focus betekent dat een bedrijf tracht in een segment of een groep van segmenten de beste te zijn.
 • 2 varianten: kostenfocus en differentiatiefocus.

Vastzitten in het midden

 • Deze positie (zie figuur) is over het algemeen een recept voor slechte winstgevendheid (onder het gemiddelde van de industrie).
 • Toch zijn ook in deze positie aantrekkelijke winsten nog mogelijk indien en voor zover de industrie als geheel zeer aantrekkelijk is.
 • Is een manifestatie van een gebrek aan keuzes maken.
 • Is vooral gevaarlijk voor focusers die aanvankelijk succesvol zijn geweest maar later hun focus uit het oog beginnen te verliezen. Zij moeten dan andere focusniches gaan zoeken in plaats van focusstrategie te compromitteren.

Kort overzicht van het Boek ĄCompetitive Strategyď

 • In Deel I bespreekt Porter de structuuranalyse van industrieŽn (met daarin de vijf krachten), de drie generieke concurrentie strategieŽn (Kostleiderschap, Focus en Differentiatie). Dit biedt een uitstekend raamwerk voor het analyseren van concurrenten, concurrentiebewegingen, in- en verkoopstrategie, structuuranalyse binnen industrieŽn (strategische groepen, strategische mapping, mobiliteitsbarriŤres), en industrie-evolutie (levenscyclus, evolutionaire processen).
 • In Deel II bespreekt Porter concurrentiestrategie binnen diverse generieke industrieomgevingen. Zoals: gefragmenteerde industrieŽn (zonder echte marktleider), nieuwe industrieŽn, volwassen (mature) industrieŽn, teloorgaande industrieŽn en globale industrieŽn.
 • In Deel III bespreekt Porter strategische besluiten die bedrijven kunnen nemen. Zoals: verticale integratie (voorwaarts, achterwaarts, partnerships), capaciteitsuitbreiding en toetreding tot nieuwe industrieŽn/markten.

Boek: Michael E. Porter - Competitive Strategy -

Boek: Michael E. Porter - Competitive Advantage -


Concurrentievoordeel Forum
  NIET Generieke StrategieŽn:
Alle volgende categeoriŽn zijn Geen GEEN generieke...
     
 
  Why are Firms Different? Why Successful Firms Differ?
It is an obvious fact that firms differ. However, ...
     
 
  What are the Risks of a Differentiation Strategy?
What are the risks involved when using differentia...
     
 
  Successful Companies: Only Three Rules Needed?
Raynor and Ahmed did a statistical study of a larg...
     
 
  Focus your Efforts in Building Competitive Advantage
In any given company, there are hundreds of fields...
     
 
  Cost and Value in Analysis of Competitive Advantage: 2 Sides of the Same Coin?
COST and VALUE are words used to identify the same...
     
 
  Competitive Advantage or Die?
To all the sharks out there who seem to have misse...
     
 
  Case studies in "Cost Leadership"
Are there any recent case studies to demonstrate h...
     
 
  Competitive Advantage in a Monopolistic Market?
Can Porter's competitive advantage work in monopol...
     
 
  Life Cycle Approach to Competitive Advantage
Rita Gunther McGrath and Ian C. MacMillan in MITSl...
     
 
  Health/Fitness Club Industry Analysis
I am the Marketing consultant of a Health & fitnes...
     
 
  4 Stages of Hypercompetition
D'Aveni argues sustainable competitive advantage i...
     
 

Concurrentievoordeel Special Interest Group


Special Interest Group

Concurrentievoordeel Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Concurrentievoordeel Premium
  Weaknesses of Porter's Three Basic Types of Competitive Advantage
Mouillot (2013) argues that although Porter's thre...
     
 
  How Can Logistics Help to Achieve a Competitive Advantage?
How can logistics (transport, warehousing, custome...
     
 
  What is Competitive Advantage?
Is it in simple terms "to be better than your comp...
     
 
  Changing from a Cost Leadership Strategy Into Differentiation
I'm wondering how enterprises which have a cost le...
     
 
  10 Routes to Competitive Advantage
In todays lean, time starved world, competitive ad...
     
 
  Competition versus Cooperation
Porter has undermined society with his over-emphas...
     
 
  Competitive Advantage in Tough Times
Does need to change, in tough times, imply that on...
     
 
  Stuck in the Middle?
Why is getting stuck in the middle (=mixing the 3 ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Competitive Advantage Premium
 

Sustained Competitive AdvantageSchrijf u in

As claimed by M. Porter the only way to sustain...
Usage (application): Industry Competitiveness
 
 
 

Not Generic Strategies...:Schrijf u in

All the following categeories are NOT generic s...
Usage (application): Pseudo Strategies!
 
 
 

Differentiation and 5 ForcesSchrijf u in

A differentiation strategy usually requires consis...
Usage (application): Influence of Differentiation
 
 
 

Low-Cost StrategySchrijf u in

The main Risks of a Low-Cost Strategy are:<...
Usage (application): Pitfalls
 
 
 

Focus StrategySchrijf u in

The main Risks of a Focus Strategy are:
...
Usage (application): Pitfalls
 
 
 

Differentiation StrategySchrijf u in

Differentiation strategies tend to work best in fo...
Usage (application): When to apply
 
 
 

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive AdvantageSchrijf u in

Many companies are already highlighting the import...
Usage (application): Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy
 
 
 

The Key Role of Strategists in Creating Competitive AdvantageSchrijf u in

Most organizational performance theories assume th...
Usage (application): Business Strategy, Corporate Strategy, Competitive Advantage, Strategy Education
 
 
 

Knowledge as Competitive AdvantageSchrijf u in

In an interview of Tomas Friedman to Hani Iskander...
Usage (application): The New Form of Advantange
 
 
 

Factors to Create a Sustainable Competitive AdvantageSchrijf u in

In HBR article ďWhat is strategyĒ, Nov-Dec 1996, M...
Usage (application): Porter's SCA Factors
 
 

Hulpbronnen - Concurrentievoordeel Premium
 

Nieuws over Concurrentievoordeel PorterSchrijf u in


     
 

Nieuws over Concurrentie VoordeelSchrijf u in


     
 

Video's over Concurrentievoordeel PorterSchrijf u in


     
 

Video's over Concurrentie VoordeelSchrijf u in


     
 

Presentaties over Concurrentievoordeel PorterSchrijf u in


     
 

Presentaties over Concurrentie VoordeelSchrijf u in


     
 

Meer over Concurrentievoordeel PorterSchrijf u in


     
 

Meer over Concurrentie VoordeelSchrijf u in


     

Vergelijk met het Concurrentievoordeelmodel: Waardedisciplines (Waardeproposities)  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Positioneren  |† Kerncompetenties  |† Regel van Drie  |† Strategische Types  |† Delta Model  |† BCG Matrix  |† Groeifasen  |† Distinctieve Eigenschappen  |† Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |† Diamantmodel  |† Relatieve Waarde van Groei  |† Ervaringskromme  |† 12 Principes van de Netwerkeconomie  |† Blue Ocean Strategie


Keer terug naar Management Discipline: Marketing  |† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.