Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag

Kunskapscenter

   

Sökande efter organisationer med excellens. Förklaring till Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag (Eight Attributes of Management Excellence) av Tom Peters och Bob Waterman.

Innehåll

Premium

De Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag av Tom Peters och Bob Waterman beskrevs i deras managementbok: ”In Search of Excellence”. Forskningen och teoriserandet bakom boken baserades på  McKinsey 7-S modellen.
 

"Eight Attributes of Management Excellence (Åtta attribut hos framgångsrikt ledda företag)"

  1. En förkärlek till handling.
  2. Nära kunden.
  3. Självstyre och entreprenörskap.
  4. Produktivitet genom personalen.
  5. Praktiskt Värde-driven.
  6. Hålla sig till hantverket.
  7. Enkel form, Snål bemanning.
  8. Samtidigt frihet under ansvarsbefogenheter.

Det sista attributet (samtidigt frihet under ansvars befogenheter) sammanfattar de sju andra, enligt Peter och Waterman. ”Den samtidiga frihet under ansvarsbefogenheten är i essensen samlevnaden med en central riktning och maximalt individuellt självstyre i ett företag…, Organisationer, som lever med frihet under ansvar, är å ena sidan noggrannt kontrollerade.  Och ändå samtidigt  tillåts(verkligen, insistera på): självstyre, entreprenörskap och innovation från ett uppstyrt liv”.


Peter sade i en intervju 2001 att ett nionde attribut bör adderas till listan:

  1. Kapaciteter rörande idéer, frigörelse och hastighet.

Bok: Tom Peters and Bob Waterman - In Search of Excellence -


Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Forumet  

Nya ämnen

  Simultaneous Loose-tight Properties      
 
  Resilience and the Ability to Bounce Back      
 
  On 7: Lean Staffing is Missing in Developing Countries      
 

Best Practices - Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag
  Spiritual Involvement
     
 
  Becoming an Excellent Manager
     
 
  Add: 10. Constant Evaluation of Results
     
 

Expert Tips (ENG) - Attributes of Management Excellence
 

The Main Challenges Managers are Facing Today

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag
 

Nyheter om Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters


     
 

Nyheter om Åtta Attribut Företagsledning


     
 

Videor om Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters


     
 

Videor om Åtta Attribut Företagsledning


     
 

Presentationer om Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters


     
 

Presentationer om Åtta Attribut Företagsledning


     
 

Mer om Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters


     
 

Mer om Åtta Attribut Företagsledning


     Accelerera din managementkarriärJämför Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag med:   Fjorton Punkter av Deming (Deming)  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  POSDCORB Funktioner om Management  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Teori XYZ  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |   HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.