Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag

Kunskapscenter

   

Sökande efter organisationer med excellens. Förklaring till Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag (Eight Attributes of Management Excellence) av Tom Peters och Bob Waterman.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

De Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag av Tom Peters och Bob Waterman beskrevs i deras managementbok: ”In Search of Excellence”. Forskningen och teoriserandet bakom boken baserades på  McKinsey 7-S modellen.
 

"Eight Attributes of Management Excellence (Åtta attribut hos framgångsrikt ledda företag)"

 1. En förkärlek till handling.
 2. Nära kunden.
 3. Självstyre och entreprenörskap.
 4. Produktivitet genom personalen.
 5. Praktiskt Värde-driven.
 6. Hålla sig till hantverket.
 7. Enkel form, Snål bemanning.
 8. Samtidigt frihet under ansvarsbefogenheter.

Det sista attributet (samtidigt frihet under ansvars befogenheter) sammanfattar de sju andra, enligt Peter och Waterman. ”Den samtidiga frihet under ansvarsbefogenheten är i essensen samlevnaden med en central riktning och maximalt individuellt självstyre i ett företag…, Organisationer, som lever med frihet under ansvar, är å ena sidan noggrannt kontrollerade.  Och ändå samtidigt  tillåts(verkligen, insistera på): självstyre, entreprenörskap och innovation från ett uppstyrt liv”.


Peter sade i en intervju 2001 att ett nionde attribut bör adderas till listan:

 1. Kapaciteter rörande idéer, frigörelse och hastighet.

Bok: Tom Peters and Bob Waterman - In Search of Excellence -


Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Forumet
  Simultaneous Loose-tight Properties
In my humble opinion, there are always going to be disagreements when the company grants freedom to their workers about the way to do things (empowerment of employees).
In my view, the propose...
     
 
  Resilience and the Ability to Bounce Back
Another attribute essential for management excellence is the ability to develop resilience and be able to bounce back when things go wrong....
     
 
  On 7: Lean Staffing is Missing in Developing Countries
I would like to comment on the attribute of lean staffing (#7). In developing countries, this is a big problem as there is a lot of over staffing due to political reasons, family and friends gratification. This leads to poor staff performance and dif...
     
 
  Spiritual Involvement
One of the main attributes that can be added as specific attributes of management exellence is a power of spirituality engagement which can be vital in terms of value commitments....
     
 
  Becoming an Excellent Manager
How can one achieve excellence in management…...
     
 
  Add: 10. Constant Evaluation of Results
My view is about another facet to accomplish - I am not stating achieve but accomplish - excellence. And this is "constant audit, both of self as also social" of whatever is being done by a top manager, a middle or a junior manager.
There should...
     
 

Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Premium

Expert Tips (ENG) - Attributes of Management Excellence Premium
 

The Main Challenges Managers are Facing Today

Although managing effectively is hard and involves taking risks, coping with significant challenges and even facing professional dangers, excellent ma...
Usage (application): Management Excellence
 
 

Resurser - Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Premium
 

Nyheter

Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters
     
 

Nyheter

Åtta Attribut Företagsledning
     
 

Videor

Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters
     
 

Videor

Åtta Attribut Företagsledning
     
 

Presentationer

Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters
     
 

Presentationer

Åtta Attribut Företagsledning
     
 

Mer

Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters
     
 

Mer

Åtta Attribut Företagsledning
     

Jämför Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag med:   Fjorton Punkter av Deming (Deming)  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  POSDCORB Funktioner om Management  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Teori XYZ  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |   HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.