Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag

Kunskapscenter

Sökande efter organisationer med excellens. Förklaring till Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag (Eight Attributes of Management Excellence) av Tom Peters och Bob Waterman.


De Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag av Tom Peters och Bob Waterman beskrevs i deras managementbok: ”In Search of Excellence”. Forskningen och teoriserandet bakom boken baserades på  McKinsey 7-S modellen.
 

"Eight Attributes of Management Excellence (Åtta attribut hos framgångsrikt ledda företag)"

  1. En förkärlek till handling.
  2. Nära kunden.
  3. Självstyre och entreprenörskap.
  4. Produktivitet genom personalen.
  5. Praktiskt Värde-driven.
  6. Hålla sig till hantverket.
  7. Enkel form, Snål bemanning.
  8. Samtidigt frihet under ansvarsbefogenheter.

Det sista attributet (samtidigt frihet under ansvars befogenheter) sammanfattar de sju andra, enligt Peter och Waterman. ”Den samtidiga frihet under ansvarsbefogenheten är i essensen samlevnaden med en central riktning och maximalt individuellt självstyre i ett företag…, Organisationer, som lever med frihet under ansvar, är å ena sidan noggrannt kontrollerade.  Och ändå samtidigt  tillåts(verkligen, insistera på): självstyre, entreprenörskap och innovation från ett uppstyrt liv”.


Peter sade i en intervju 2001 att ett nionde attribut bör adderas till listan:

  1. Kapaciteter rörande idéer, frigörelse och hastighet.

Bok: Tom Peters and Bob Waterman - In Search of Excellence -


Särskild Intressegrupp SIG - Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Simultaneous Loose-tight Properties
In my humble opinion, there are always going to be disagreem...
 
 
 
 
  Resilience and the Ability to Bounce Back
Another attribute essential for management excellence is the...
 
 
 
 
  On 7: Lean Staffing is Missing in Developing Countries (1 reaktioner)
I would like to comment on the attribute of lean staffing (#...
 
 
 
 
  Spiritual Involvement (2 reaktioner)
One of the main attributes that can be added as specific att...
 
 
 
 
  Becoming an Excellent Manager (3 reaktioner)
How can one achieve excellence in management…...
 
 
 
 
  Add: 10. Constant Evaluation of Results (2 reaktioner)
My view is about another facet to accomplish - I am not stat...
 
 
 
 

Best Practices - Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - Attributes of Management Excellence

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

The Main Challenges Managers are Facing Today

Management Excellence...
 
 

Resurser - Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters


     
 

Nyheter om Åtta Attribut Företagsledning


     
 

Videor om Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters


     
 

Videor om Åtta Attribut Företagsledning


     
 

Presentationer om Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters


     
 

Presentationer om Åtta Attribut Företagsledning


     
 

Mer om Åtta Attribut Hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters


     
 

Mer om Åtta Attribut Företagsledning


     

Jämför Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag med:   Fjorton Punkter av Deming (Deming)  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  POSDCORB Funktioner om Management  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Teori XYZ  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |   HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.