Resultat Prisma (Performance Prism)

Kunskapscenter

   

Mäter nyckelpersoners värde. Förklaring till Resultat Prisma (Performance Prism).

Innehåll

Premium

Resultatprismats ramverk

Vad är resultatprisma? Beskrivning

Resultatprisma (Cranfield universitetet) är en innovativ resultatmätning- och resultatstyrningsramverk av andra generationen. Dess fördel över andra ramverk är att den täcker alla nyckelpersoner i en organisation. Huvudsakligen investerare, kunder & mellanhänder, anställda, leverantörer, övervakande myndigheter och gemenskaper. Den gör detta på två sätt: genom att betrakta vad förväntningar och behoven är hos nyckelpersonerna, och unikt vad organisationen förväntar sig och behöver från dess nyckelpersoner. På så sätt undersöks förhållandet hos varje nyckelperson.


Fem aspekter på resultatPrisma

  1. Nyckelpersonstillfredsställelse.
  2. Nyckelpersonens bidrag.
  3. Strategier.
  4. Processer.
  5. Kapaciteter.

Dessa fem perspektiv är distinkta men logiskt sammanlänkade.


Filosofin bakom resultatprisma

Resultatprisma baseras på övertygelsen att organisationer som långsiktigt aspirerar till att lyckas inom dagens affärsmiljö har en ovanligt tydlig bild av vem deras viktigaste nyckelpersoner är och vad de förväntar sig. De har definierat vilka strategier som de kommer att fullfölja för att se till att värde levereras till dessa nyckelpersoner. De förstår vilka processer företaget behöver, om dessa strategier ska levereras, och de har definierat vilka kapaciteter de behöver för att utföra dessa processer. De mest sofistikerade organisationerna bland dem har också nogsamt tänkt efter om vad det är som organisationen förväntar sig från deras nyckelpersoner. Anställdas lojalitet, kundlönsamhet, långsiktiga investeringar, etc. I huvudsak har de en tydlig affärsmodell och en uttalad förståelse av vad som utgör och frambringar god prestation.


Leverera Nyckelpersonernas Förväntade VärdeApproach: Starta med nyckelpersonerna, inte med Strategin

Enligt Resultatprismavisionen så är en viktig villfarelse i resultatmätning, är att måtten bör härledas från strategin. Lyssna till alla konferenstalare som diskuterar ämnet. Läs någon av de ledarskapsskrifter som behandlar ämnet. Nio gånger av tio, så kommer beskrivningen att bli: ”härled dina mått från din strategi”. Detta är en sådan begreppsmässigt lockande förutsägelse att ingen kommer att stoppa upp och att ifrågasätta den. Hittills om du sålunda hämtar måtten från strategi,  missförstår du grundläggande syftet med mätningen och den roll strategin har. Det är därför som Resultatprisma startar sin process med att fundera kring nyckelpersonerna och vad de förväntar sig.


  Fem nyckelfrågor för mätningsdesign

  1. Nyckelpersonstillfredsställelse. Vilka är de viktigaste nyckelpersonerna. Vad önskar de sig och vad de behöver?
  2. Strategier. Vilka strategier måste vi sätta igång för att tillfredsställa förväntningar och behov hos dessa de viktiga nyckelpersonerna?
  3. Processer. Vilka kritiska processer behöver vi om vi ska utföra dessa strategier?
  4. Kapaciteter. Vilka kapaciteter behöver vi för att operera och förstärka dessa processer?
  5. Nyckelpersonens bidrag. Vilka bidrag kräver vi från våra nyckelpersoner om vi ska underhålla och utveckla dessa kapaciteter?

Komplexitet och prismat

Ett prisma bryter lätt. Den illustrerar den dolda komplexiteten av något som som synes lika enkelt som vitt ljus och delar upp den i dess beståndsdelar. Så är det med Resultatprismat. Den illustrerar den dolda komplexiteten av vår företagsvärld. Endimensionellt traditionellt ramverk som plockar upp beståndsdelarna av denna komplexitet. Medans var och en av dem erbjuder ett unikt perspektiv på resultatet, så är det nödvändigt att erkänna att detta är allt som de erbjuder: ett enkelt endimensionellt perspektiv på resultat. Resultatet, är emellertid inte endimensionellt. För att förstå den i dess helhet är det nödvändigt att beskåda från de många sammanlänkade perspektiven som erbjuds i Resultatprismat.


Resultat Prisma | Performance Prism Forumet
  How to Implement the Performance Prism?
Hello! I have read many articles about performance...
     
 
  Performance Prism for Non-profit Organizations?
Can I use the performance prism to measure a non p...
     
 
  The CRITICAL Element
In the 5 step approach of the Performance Prism, i...
     
 
  Practical Application of the Prism
This performance management paradigm is by far the...
     
 

Resultat Prisma | Performance Prism Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Resultat Prisma | Performance Prism Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Resultat Prisma | Performance Prism Premium

Expert Tips (ENG) - Performance Prism Premium
 

How to Incorporate Sustainability into the Balanced Scorecard?Bli Medlem

Due to the fact that  
 
 

Performance Prism and Stakeholder AnalysisBli Medlem

Consider the 'stakeholder' approach of the Perform...
Usage (application): Stakeholder Analysis
 
 
 

Strengths of the Performance PrismBli Medlem

The Performance Prism (PP) takes a broader pers...
Usage (application): Comparing PP with other models such as BSC and SMART
 
 

Resurser - Resultat Prisma | Performance Prism Premium
 

Nyheter om Resultat PrismaBli Medlem


     
 

Nyheter om Nyckelpersoner PrestationBli Medlem


     
 

Videor om Resultat PrismaBli Medlem


     
 

Videor om Nyckelpersoner PrestationBli Medlem


     
 

Presentationer om Resultat PrismaBli Medlem


     
 

Presentationer om Nyckelpersoner PrestationBli Medlem


     
 

Mer om Resultat PrismaBli Medlem


     
 

Mer om Nyckelpersoner PrestationBli Medlem


     

Jämför med: Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Värdebaserad Styrning  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Värdemappning Jack  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Clarksons Grundläggande Principer


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.