Företagens Resultatstyrning

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Att strategiskt övervaka och styra resulatet hos ett företag. Förklaring till Prestationsstyrning | Resultatstyrning (Performance Management - PM).

Innehåll

Premium

Prestationsstyrning | Resultatstyrning

PM är en strategisk ledningsapproach för att övervaka hur ett företag presterar. Den beskriver metodologierna, mätetalen, processer, systemen och programvaran som används för att övervaka och styra affärsprestation i ett företag. Business Performance Management, och Strategic Performance Management, och Enterprise Performance Management och Corporate Performance Management är alla varianter på denna terminologi. Förvirra inte detta ämne med Anställningsresultathantering.


Fördelarna med resultatstyrning

De huvudsakliga fördelar med PM är:

  • PM hjälper till att konsekvent maximera värdeskapandet.
  • PM hjälper till att öka företagets transparens.
  • PM gör kommunikationen med investerare, analytiker och nyckelpersoner lättare.
  • PM förbättrar den interna kommunikationen om strategin.
  • PM underlättar förbättringen av beslutsfattandet.
  • PM hjälper till att balansera kortfristigt, på mellansiktsnivå och långsiktiga kompromisser.
  • PM uppmuntrar till värdeskapande investeringar.
  • PM förbättrar tilldelningen av resurser, strömlinjeformar planering och budgetering.
  • PM hjälper till att bättre hantera ökande komplexitet och större osäkerhet och risk.

Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (26 medlemmar)


Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management Forumet  

Nya ämnen

  Performance Management in Government Departments
I' d like to have your reactions on how Performance Management can be implemented in government departments where there is a culture of inconsistency ...
     
 
  Performance Measurement: Realistic?
How practical and realistic is performance measurement in organisations. In most cases, it looks very juicy on paper yet in practice is does no...
     
 
  Measure the Performance of Logistics and Warehousing
With my new role as logistics and warehouse manager for a major clothing retailer, I am mandated to measure the performance of logistics & warehouse f...
     
 
  Overview of Performance Measurement Systems
I would like to create an overview in this forum of all performance measurement systems / theories / methods existing today, including the most recent...
     
 
  Limitations of Traditional Performance Management
What are the limitations of traditional measures of performance measurement and management in organizations?...
     
 

Best Practices - Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management
  Performance Management in SME's / Small Organisations
Most of the theory on PM is based on large organizations. Does anyone have experience of implementing a PM system in a company with less than 50 emplo...
     
 
  Performance Management in Hi-power Structured Organization
I'd like to have views / comments on how PMS can be implemented in a hi-power structured organization where political wills & collaborative styles are...
     
 
  Monitoring Performance of Businesses
Please recommends books or articles on how to implement performance management framework for an investment holding company. Our company holds investm...
     
 
  Customer Performance Management
Customer Performance Management (CPM) is also another variation. CPM focuses on acquiring, managing and growing the best performing customers from a s...
     
 

Expert Tips (ENG) - Performance Management
 

Corporate Performance Management Best Practices

 
 
 

Best Practices to Better Target Setting

 
 
 

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations

 
 
 

How to Incorporate Sustainability into Performance Management?

 
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data Credibility

 
 
 

Corporate Performance Management Role and Steps

 
 

Resurser - Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management
 

Nyheter om Strategisk Prestation Ledning


     
 

Nyheter om Företagsresultat Management


     
 

Videor om Strategisk Prestation Ledning


     
 

Videor om Företagsresultat Management


     
 

Presentationer om Strategisk Prestation Ledning


     
 

Presentationer om Företagsresultat Management


     
 

Mer om Strategisk Prestation Ledning


     
 

Mer om Företagsresultat Management


     

Jämför Resultatstyrning med: Business Intelligens  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Värdebaserad Styrning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 16-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.