Företagens Resultatstyrning

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Prestationsstyrning | Resultatstyrning

PM är en strategisk ledningsapproach för att övervaka hur ett företag presterar. Den beskriver metodologierna, mätetalen, processer, systemen och programvaran som används för att övervaka och styra affärsprestation i ett företag. Business Performance Management, och Strategic Performance Management, och Enterprise Performance Management och Corporate Performance Management är alla varianter på denna terminologi. Förvirra inte detta ämne med Anställningsresultathantering.


Fördelarna med resultatstyrning

De huvudsakliga fördelar med PM är:

  • PM hjälper till att konsekvent maximera värdeskapandet.
  • PM hjälper till att öka företagets transparens.
  • PM gör kommunikationen med investerare, analytiker och nyckelpersoner lättare.
  • PM förbättrar den interna kommunikationen om strategin.
  • PM underlättar förbättringen av beslutsfattandet.
  • PM hjälper till att balansera kortfristigt, på mellansiktsnivå och långsiktiga kompromisser.
  • PM uppmuntrar till värdeskapande investeringar.
  • PM förbättrar tilldelningen av resurser, strömlinjeformar planering och budgetering.
  • PM hjälper till att bättre hantera ökande komplexitet och större osäkerhet och risk.

Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (22 medlemmar)

Forum om Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management  

De senaste ämnena om: Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management.


Surrogation in Business Management
In wars and extreme poverty, desperate people use various kinds of inferior substitutes for products like bread, coffee (...)
8
 
 
How to Measure the Performance of Admin and Support Departments?
My organisation is split into admin/support (ca 80%) and sales (20%). The challenge is coming up with a method to set ob (...)
6
 
 
Limitations of Traditional Performance Management
What are the limitations of traditional measures of performance measurement and management in organizations? (...)
4
 
 
Best Practices om Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Performance Management in Government Departments
I' d like to have your reactions on how Performance Management can be implemented in government departments where there (...)
353
 
 
🥈 Performance Management in SME's / Small Organisations
Most of the theory on PM is based on large organizations. Does anyone have experience of implementing a PM system in a c (...)
336
 
 
🥉 Performance Management in Hi-power Structured Organization
I'd like to have views / comments on how PMS can be implemented in a hi-power structured organization where political wi (...)
325
 
 
Monitoring Performance of Businesses
Please recommends books or articles on how to implement performance management framework for an investment holding compa (...)
292
 
 
Performance Measurement: Realistic?
How practical and realistic is performance measurement in organisations. In most cases, it looks very juicy on paper yet (...)
266
 
 
Measure the Performance of Logistics and Warehousing
With my new role as logistics and warehouse manager for a major clothing retailer, I am mandated to measure the performa (...)
259
 
 
Customer Performance Management
Customer Performance Management (CPM) is also another variation. CPM focuses on acquiring, managing and growing the best (...)
134
 
 
Overview of Performance Measurement Systems
I would like to create an overview in this forum of all performance measurement systems / theories / methods existing to (...)
8
 
 
Experttips om Performance Management (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Corporate Performance Management Best Practices

CPM Best Practices (...)
   
 
 
 

Best Practices to Better Target Setting

Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs (...)
   
 
 
 

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations

Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture (...)
   
 
 
 

How to Incorporate Sustainability into Performance Management?

Sustainability Balanced Scorecard, SBSC, Triple Bottom Line (...)
   
 
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data Credibility

Improving Data Reliablility, IT, Business Intelligence (...)
   
 
 
 

Corporate Performance Management Role and Steps

Implementing CPM Processes (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Resultatstyrning med: Business Intelligens  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Värdebaserad Styrning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.