Företagens Resultatstyrning

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Att strategiskt övervaka och styra resulatet hos ett företag. Förklaring till Prestationsstyrning | Resultatstyrning (Performance Management - PM).

Innehåll

Premium

Prestationsstyrning | Resultatstyrning

PM är en strategisk ledningsapproach för att övervaka hur ett företag presterar. Den beskriver metodologierna, mätetalen, processer, systemen och programvaran som används för att övervaka och styra affärsprestation i ett företag. Business Performance Management, och Strategic Performance Management, och Enterprise Performance Management och Corporate Performance Management är alla varianter på denna terminologi.


Fördelarna med resultatstyrning

De huvudsakliga fördelar med PM är:

  • PM hjälper till att konsekvent maximera värdeskapandet.
  • PM hjälper till att öka företagets transparens.
  • PM gör kommunikationen med investerare, analytiker och nyckelpersoner lättare.
  • PM förbättrar den interna kommunikationen om strategin.
  • PM underlättar förbättringen av beslutsfattandet.
  • PM hjälper till att balansera kortfristigt, på mellansiktsnivå och långsiktiga kompromisser.
  • PM uppmuntrar till värdeskapande investeringar.
  • PM förbättrar tilldelningen av resurser, strömlinjeformar planering och budgetering.
  • PM hjälper till att bättre hantera ökande komplexitet och större osäkerhet och risk.

Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management Forumet
  Obsession with Quantifying Human Performance
In his book
     
 
  Limitations of Traditional Performance Management
What are the limitations of traditional measures o...
     
 
  How Role Clarity and Employee Performance Management can help with Strategic Focus
Leadership teams often face the challenge that the...
     
 
  Overview of Performance Measurement Systems
I would like to create an overview in this forum o...
     
 
  Measure the Performance of Logistics and Warehousing
With my new role as logistics and warehouse manage...
     
 
  Performance Measurement: Realistic?
How practical and realistic is performance meas...
     
 
  Performance Management in Hi-power Structured Organization
I'd like to have views / comments on how PMS can b...
     
 
  Monitoring Performance of Businesses
Please recommends books or articles on how to impl...
     
 
  Enterprise Performance Management
To achieve EPM the organization should align the s...
     
 
  Customer Performance Management
Customer Performance Management (CPM) is also anot...
     
 

Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management Premium
  Performance Management in Government Departments
I' d like to have your reactions on how Performanc...
     
 
  Performance Management in SME's / Small Organisations
Most of the theory on PM is based on large organiz...
     
 

Expert Tips (ENG) - Performance Management Premium
 

Corporate Performance Management Best PracticesBli Medlem

I just finished reading "Five Key Principles of Co...
Usage (application): CPM Best Practices
 
 
 

Best Practices to Better Target SettingBli Medlem

In most organizations it is very common to specify...
Usage (application): Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs
 
 
 

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in OrganizationsBli Medlem

Sherwood (2014) introduces the concept of organody...
Usage (application): Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture
 
 
 

How to Incorporate Sustainability into Performance Management?Bli Medlem

Due to the fact that  
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data CredibilityBli Medlem

The problem of data credibility
Data c...
Usage (application): Improving Data Reliablility, IT, Business Intelligence
 
 
 

Corporate Performance Management Role and StepsBli Medlem

Corporate Performance Management has been meant to...
Usage (application): Implementing CPM Processes
 
 

Resurser - Prestationsstyrning | Resultatstyrning | Performance Management Premium
 

Nyheter om Strategisk Prestation LedningBli Medlem


     
 

Nyheter om Företagsresultat ManagementBli Medlem


     
 

Videor om Strategisk Prestation LedningBli Medlem


     
 

Videor om Företagsresultat ManagementBli Medlem


     
 

Presentationer om Strategisk Prestation LedningBli Medlem


     
 

Presentationer om Företagsresultat ManagementBli Medlem


     
 

Mer om Strategisk Prestation LedningBli Medlem


     
 

Mer om Företagsresultat ManagementBli Medlem


     

Jämför Resultatstyrning med: Business Intelligens  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Värdebaserad Styrning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.