Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

32 itens • 282.041 visitas


Sammanfattning

Vad är personal CMM? Beskrivning

Ramverket för Personal Capability Maturity Model (People CMM) underhålls av Carnegie Mellon SEI. Den hjälper organisationer att utveckla deras personalstyrkas mognadsgrad och att ta hand om deras personals kritiska frågeställningar. Baserat på nuvarande bästa utförande inom samma områden såsom: personal resurser HR, kunskapshantering och organisatorisk utveckling, kan den vägleda organisationer till att förbättra deras processer att klara av och att utveckla deras personal. Den hjälper organisationer till att karakterisera mognadsnivån på deras personalinsatser och att upprätta ett program av ständig personalutveckling, och att sätta prioritet på förbättringsåtgärder, att integrera personalens utveckling med processförbättring och att upprätta en kultur präglad av överlägsenhet.
People CMM (Personalstyrkans Mognadsgrad)

Personal CMM tillhandahåller ett översiktsschema för att genomföra personalens insatser som fortlöpande förbättrar kapaciteten hos organisationens personalstyrka. Då en organisation inte kan genomföra allt som den bästa personalpraxisen består av  en eftermiddag väljer man en steg-för-steg angreppssätt. Varje progressiv nivå i modellen producerar en unik omformning i kulturen hos en organisation. För att uppnå detta utrustas organisationer med mer kraftfull praxis för att tilldra sig, och att utveckla, organisera och motivera dess arbetsstyrka. Således People CMM skapar ett inbyggt system av personal praxis som mognar genom att öka kopplingen till organisationens affärsmålsättningar, resultat och förändringsbehov.


Tio principer kring Personal CMM. Filosofi

 1. I mogna organisationer är kapaciteten hos personalstyrkan relaterad direkt till affärsresultatet.
 2. Personalstyrkans kapacitet är en fråga om konkurrens och en källa till strategisk fördel.
 3. Personalstyrkans kapacitet måste definieras i förhållande till de strategiska affärsmålsättningar i en organisation.
 4. Kunskapintensivt arbete kan skifta fokus från jobbets beståndsdelar till personalstyrkans kompetenser.
 5. Kapacitet kan mätas och förbättras på flera nivåer. Inklusive individer, arbetsgrupper, personalstyrkans kompetenser och organisation.
 6. En organisation bör investera i att förbättra kapaciteten hos personalstyrkans kompetenser som är kritiska för dess kärnkompetens som ett företag.
 7. Den operativa ledningen är ansvarig för kapaciteten hos personalstyrkan.
 8. Förbättringen av personalstyrkans kapacitet kan fortsätta som en process som komponeras från beprövade utföranden och procedurer.
 9. Organisationen är ansvariga för att ge förbättringsmöjligheter, medans individerna är ansvariga för att dra nytta av dem.
 10. Eftersom teknologier och organisatoriska former utvecklas snabbt, måste organisationer ständigt utveckla deras personalstyrkas tillämpningar och utveckla nya personella kompetenser.

Personal Capability Maturity Model består av fem mognadsgradsnivåer som upprättar på varandra följande fundament:

 • För att fortlöpande förbättra de individuella kompetenserna.

 • För att utveckla effektfulla lag.

 • För att motivera till förbättrad prestation.

 • För att forma personalstyrkan behöver organisationen utföra dess framtida affärsplaner.

Varje mognadsgradnivå är en väldefinierad evolutionsplatå som inrättar nya kapaciteter för att utveckla organisationens personalstyrka. Genom att följa mognadsgradsramverket, kan en organisation undvika introducera personella utföranden som deras anställda i själva verket är oförberedda på att genomföra.


De Fem stegen i Personalens CMM ramverk

 1. Initiala nivån. Typiska egenskaper: Inkonsekvens kring att utföra insatser, förskjutning av ansvar, Ritualistiska insatser och känslomässigt fristående personalstyrka.

 2. Styrd nivå. Typiska egenskaper: Arbetsöverbelastning, miljöförvirringar, oklar prestationsmålsättningar eller återkoppling, brist på relevant kunskap eller expertis, dålig kommunikation, låg moral.

 3. Definierad nivå. Även om det genomförs grundläggande personalstyrkeinsatser  finns det inkonsekvens i hur dessa insatser utförs mellan enheter och lite synergi inom organisationen. Organisationen missar möjligheter att standardisera personalstyrkans insatser därför att den gemensamma kännedomen och färdigheter som behövs för att genomföra dessa affärsverksamheter inte har identifierats.

 4. Förutsägbar nivå. Organisationen leder och vidarutvecklar förmågorna skapade av dess ramverk och av personalstyrkans kompetenser. Organisationen är nu kapabel att kunna styra dess fömåga och resultat kvantitativt. Organisationen har en förmåga att kunna förutsäga dess kapacitet för att utföra arbete därför att de kan kvantifiera kapaciteten på dess arbetsstyrka och till kompetensbaserade processer som de använder till att utföra deras uppgifter.

 5. Optimerad nivå. Hela organisationen fokuseras på ständig förbättring. Dessa förbättringar görs tillgängliga som kapacitet för individer och arbetsgrupper, för ett resultat hos de kompetensbaserade processerna och för personalstyrkans insatser och aktiviteter. Organisationen använder de etablerade resultaten med den kvantitativa ledningen av aktiviteter på mognadsgradnivå 4, och för förbättringar på nivå 5. Mognadsgradsnivå 5 organisationer behandlar förändringsledningen som en vanlig affärsprocess som ska utföras på ett korrekt sätt och på en reguljär basis.


Särskild Intressegrupp SIG

Personalstyrkans Mognadsgrad | People CMM Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Personalstyrkans Mognadsgrad | People CMM. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Personalstyrkans Mognadsgrad | People CMM

 

The Real Management Challenge: Managing People
HOW TO MANAGE PEOPLE: That is the real management challenge. Human beings are so unpredictable that sometimes I agree with the church and the military. Orders are supposed to be complied with. No mess...
2
 
1 kommentarer
Is (P) CMM a Descriptive or a Prescriptive Method?
Many methods like CMM provide descriptive as well as prescriptive results:
- Descriptive results (only) show where one stands…
- Prescriptive methods additionally show how to improve and thu...
1
 
1 kommentarer
Can PCMM be applied along with any Process Improvement Models?
As far I know the selection of an improvement program within the purview of necesity to the organization. Thus different organization would adopt a model relevant to their business / goals not neccess...
1
 
1 kommentarer
People CMM (PCMM) in Government?
We have a duty - is it possible to use the PCMM in government or in SOE´s or in state enterprises? Anyone has any experience?...
0
 
3 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Personalstyrkans Mognadsgrad | People CMM. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om People CMM (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Weaknesses of the CMM Model

Implementing Process Improvements
- CMM does not describe HOW to create an effective software development organization. - CMM compliance is not a guarant...

Process and Enterprise Maturity Model

Alternative to CMM, Process-Based Transformation Efforts
Although most executives are aware that a redesign of business processes can lead to extraordinary improvements in cost,...

The CMMI Model

Process Improvement
The Capability Maturity Model Integration (CMMI) is the successor of the Capability Maturity Model (CMM). A new version ...

Alternate Process Improvement Models

Process Improvement, Continuous Improvement, Kaizen, CMM
The IDEAL Model. Originally, the IDEAL model was a life-cycle model for software process improvement based upon the Cap...

Origins of CMM

Teaching Process Improvement, History
In the mid 1980s, the United States Air Force funded a study at the Software Engineering Institute (SEI) of the Carnegie...
Informationskällor

Olika informationskällor om Personalstyrkans Mognadsgrad | People CMM. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


People CMM V2

Building a superb workforce
Complete Pdf version of People Capability Maturity Modeltm (P-CMM)tm....

Capability Maturity Model Integration (CMMI) In-depth

Capability Maturity Model Integration, CMMI Models, CMM Models
This presentation is about the Capability Maturity Model Integration and includes the following sections: 0. Part 1: ...

Introduction Into CMM and P-CMM

CMM, P-CMM, Software Management, Human Capital Development
Introduction into the Capability Maturity Model, including the following sections: 1. Outline 2. Why CMM matters 3. H...

HRM Issues in a Dynamic and Changing Environment

Human Resource Management
This presentation is about HRM being in such a dynamic environment. The presentation is an overview of the main challeng...

People CMM Diagram

People CMM
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Personalstyrkans Mognadsgrad | People CMM.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför People CMM med:   Kapacitetsmognadsmodell  |  OPM3  |  MSP  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Beyond Budgetingmetoden Fraser  |  Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning  |  EFQM-modell   |  Angreppssätt vid Förändringar Kotter  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Kaizen Filosofin  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan  |  PMMM


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Personalstyrkans Mognadsgrad | People CMM? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 25-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.