Återbetalningsperiod | Återbetalningstid

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Återbetalningsperiod? Beskrivning

Återbetalningsperiod är kanske den mest enkla metoden för att titta på en eller flera investeringsobjekt eller idéer. Återbetalningsperiodsmetoden fokuserar på att återfå kostnaderna för gjorda investeringar. Återbetalningsperioden representerar den mängd tid som det tar för ett kapitalbudgeterat projekt att återställa dess initiala kostnad.
 

Beräkning av återbetalningsperiod. Formel

Återbetalningsperiod som visar på den tid det tar att återfå betalning för gjorda investeringar Beräkna återbetalningsperioden kan göras på följande sätt:


                                           Kostnaderna för projekt/investering

Återbetalningsperiod =  --------------------------------------------------

                                           Årliga kassa inflöden


Återbetalningsperiodskonceptet vidhåller om allt annat lika, så är den bättre investeringen den med den kortare återbetalningsperioden.


Exempel på en Återbetalningsperiodsberäkning


Ta till exempel ett projekt som kostar totalt $200.000. Den förväntade intäkterna av projektet uppgår till $40.000 årligen. Återbetalningsperioden kommer att bli $200.000/ $40.000 = 5 år.
 

Fördelar med återbetalningsperioden

Återbetalningsperiod har självklart den effekten av att vara lätt att beräkna och lätt att förstå. Men denna enkelhet innebär också svagheter.


Begränsningar med återbetalningsperioden

Det finns åtminstone två viktiga problem som är associerade med Återbetalningsperiodmodellen:

1) Återbetalningsperiod ignorerar någon fördelar som uppstår efter Återbetalningsperiod, Återbetalningstid. Den mäter inte de totala inkomsterna.
2) Återbetalningsperiod ignorerar tidvärdet av pengar.

På grund av dessa två skäl mer professionell metoder för kapitalbudgetering är att rekommendera.


Återbetalningsperiod | Återbetalningstid Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum om Återbetalningsperiod | Återbetalningstid  

De senaste ämnena om: Återbetalningsperiod | Återbetalningstid.


Calculating Payback Period without Annual Cash Flows
What if I don't have annual cash flows, should I take the net cash inflows? (...)
14
0 reaktioner
 
How to Calculate the Payback Period with a Spreadsheet?
I understand how everyone has calculataed the payback period from the other posts but my questions is this: Most spread (...)
3
0 reaktioner
 
Payback Period Calculation for Equipment Replacement
How to calculate payback period when a company is investing in new equipment to replace old ones. For example, an airli (...)
0
1 reaktioner
 
Best Practices om Återbetalningsperiod | Återbetalningstid

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Calculation of Pay back period
How do we calculate payback period when the returns / cashflows are different each year? (...)
34
10 reaktioner

 
Experttips om Payback Period (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Återbetalningsperiod | Återbetalningstid

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med Återbetalningsperiod, Återbetalningstid: Net Present Value  |  Internränta  |  Diskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Återbetalningsperiod | Återbetalningstid? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 26-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.