Återbetalningsperiod | Återbetalningstid

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

33 itens • 664.367 visitas


Sammanfattning

Vad är Återbetalningsperiod? Beskrivning

Återbetalningsperiod är kanske den mest enkla metoden för att titta på en eller flera investeringsobjekt eller idéer. Återbetalningsperiodsmetoden fokuserar på att återfå kostnaderna för gjorda investeringar. Återbetalningsperioden representerar den mängd tid som det tar för ett kapitalbudgeterat projekt att återställa dess initiala kostnad.
 

Beräkning av återbetalningsperiod. Formel

Återbetalningsperiod som visar på den tid det tar att återfå betalning för gjorda investeringar Beräkna återbetalningsperioden kan göras på följande sätt:


                                           Kostnaderna för projekt/investering

Återbetalningsperiod =  --------------------------------------------------

                                           Årliga kassa inflöden


Återbetalningsperiodskonceptet vidhåller om allt annat lika, så är den bättre investeringen den med den kortare återbetalningsperioden.


Exempel på en Återbetalningsperiodsberäkning


Ta till exempel ett projekt som kostar totalt $200.000. Den förväntade intäkterna av projektet uppgår till $40.000 årligen. Återbetalningsperioden kommer att bli $200.000/ $40.000 = 5 år.
 

Fördelar med återbetalningsperioden

Återbetalningsperiod har självklart den effekten av att vara lätt att beräkna och lätt att förstå. Men denna enkelhet innebär också svagheter.


Begränsningar med återbetalningsperioden

Det finns åtminstone två viktiga problem som är associerade med Återbetalningsperiodmodellen:

1) Återbetalningsperiod ignorerar någon fördelar som uppstår efter Återbetalningsperiod, Återbetalningstid. Den mäter inte de totala inkomsterna.
2) Återbetalningsperiod ignorerar tidvärdet av pengar.

På grund av dessa två skäl mer professionell metoder för kapitalbudgetering är att rekommendera.


Särskild Intressegrupp SIG

Återbetalningsperiod | Återbetalningstid Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Diskussioner

Forum om Återbetalningsperiod | Återbetalningstid.


 

Calculating Payback Period without Annual Cash Flows
What if I don't have annual cash flows, should I take the net cash inflows?...
14
 
How to Calculate the Payback Period with a Spreadsheet?
I understand how everyone has calculataed the payback period from the other posts but my questions is this:
Most spreadsheets do not have a built-in formula to calculate the payback period so how...
3
 
Payback Period Calculation for Equipment Replacement
How to calculate payback period when a company is investing in new equipment to replace old ones.
For example, an airline is investing in replacing their ground power units for aircraft engine st...
0
 
1 kommentarer

Best Practices

Topprankade ämnen om Återbetalningsperiod | Återbetalningstid. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Calculation of Pay back period
How do we calculate payback period when the returns / cashflows are different each year?...
34
 
10 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Payback Period (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Återbetalningsperiod | Återbetalningstid. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Analyzing Financial Feasibility

Financial Feasibility Analysis, Project Selection, ROI, NPV, IRR
Presentation about Feasibility Studies in the Financial Area. The presentation includes the following sections: 1. Fina...

Payback Period Diagram

Recovering the costs of investments
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Payback Period in Capital Budgeting

Capital Budgeting; Criteria for Investing
By T.R.Mayes. This presentation is about Capital Budgeting, of which the Payback Period is an important part. After havi...

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Återbetalningsperiod | Återbetalningstid.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med Återbetalningsperiod, Återbetalningstid: Net Present Value  |  Internränta  |  Diskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Återbetalningsperiod | Återbetalningstid? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 5-10-2022. Alla namn ™ av deras ägare.