Återbetalningsperiod | Återbetalningstid

Kunskapscenter

   

Att återfå kostnaderna för investeringar. Förklaring till Återbetalningsperiod | Återbetalningstid (Payback Period).

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är Återbetalningsperiod? Beskrivning

Återbetalningsperiod är kanske den mest enkla metoden för att titta på en eller flera investeringsobjekt eller idéer. Återbetalningsperiodsmetoden fokuserar på att återfå kostnaderna för gjorda investeringar. Återbetalningsperioden representerar den mängd tid som det tar för ett kapitalbudgeterat projekt att återställa dess initiala kostnad.
 

Beräkning av återbetalningsperiod. Formel

Återbetalningsperiod som visar på den tid det tar att återfå betalning för gjorda investeringar Beräkna återbetalningsperioden kan göras på följande sätt:


                                           Kostnaderna för projekt/investering

Återbetalningsperiod =  --------------------------------------------------

                                           Årliga kassa inflöden


Återbetalningsperiodskonceptet vidhåller om allt annat lika, så är den bättre investeringen den med den kortare återbetalningsperioden.


Exempel på en Återbetalningsperiodsberäkning


Ta till exempel ett projekt som kostar totalt $200.000. Den förväntade intäkterna av projektet uppgår till $40.000 årligen. Återbetalningsperioden kommer att bli $200.000/ $40.000 = 5 år.
 

Fördelar med återbetalningsperioden

Återbetalningsperiod har självklart den effekten av att vara lätt att beräkna och lätt att förstå. Men denna enkelhet innebär också svagheter.


Begränsningar med återbetalningsperioden

Det finns åtminstone två viktiga problem som är associerade med Återbetalningsperiodmodellen:

1) Återbetalningsperiod ignorerar någon fördelar som uppstår efter Återbetalningsperiod, Återbetalningstid. Den mäter inte de totala inkomsterna.
2) Återbetalningsperiod ignorerar tidvärdet av pengar.

På grund av dessa två skäl mer professionell metoder för kapitalbudgetering är att rekommendera.


Återbetalningsperiod | Återbetalningstid Forumet
  Payback Period Calculation for Equipment Replacement
How to calculate payback period when a company is investing in new equipment to replace old ones. For example an airline is investing in ground power units for aircraft engine start up. The new equipment will not bring any revenues.
Thanks for y...
     
 
  How to Calculate the Payback Period with a Spreadsheet?
I understand how everyone has calculataed the payback period from the other posts but my questions is this:
Most spreadsheets do not have a built-in formula to calculate the payback period so how would you incorporate your own to get the answer ...
     
 
  Calculating Payback Period without Annual Cash Flows
What if I don't have annual cash flows, should I take the net cash inflows?...
     
 

Återbetalningsperiod | Återbetalningstid Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Återbetalningsperiod | Återbetalningstid Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Återbetalningsperiod | Återbetalningstid Premium
  Calculation of Pay back period
How do we calculate payback period when the returns / cashflows are different each year?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Payback Period Premium

Resurser - Återbetalningsperiod | Återbetalningstid Premium
 

Nyheter

Återbetalning Period
     
 

Nyheter

Kapital Budget
     
 

Videor

Återbetalning Period
     
 

Videor

Kapital Budget
     
 

Presentationer

Återbetalning Period
     
 

Presentationer

Kapital Budget
     
 

Mer

Återbetalning Period
     
 

Mer

Kapital Budget
     

Jämför med Återbetalningsperiod, Återbetalningstid: Net Present Value  |  Internränta  |  Diskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.