Återbetalningsperiod | Återbetalningstid

Kunskapscenter

Att återfå kostnaderna för investeringar. Förklaring till Återbetalningsperiod | Återbetalningstid (Payback Period).


Vad är Återbetalningsperiod? Beskrivning

Återbetalningsperiod är kanske den mest enkla metoden för att titta på en eller flera investeringsobjekt eller idéer. Återbetalningsperiodsmetoden fokuserar på att återfå kostnaderna för gjorda investeringar. Återbetalningsperioden representerar den mängd tid som det tar för ett kapitalbudgeterat projekt att återställa dess initiala kostnad.
 

Beräkning av återbetalningsperiod. Formel

Återbetalningsperiod som visar på den tid det tar att återfå betalning för gjorda investeringar Beräkna återbetalningsperioden kan göras på följande sätt:


                                           Kostnaderna för projekt/investering

Återbetalningsperiod =  --------------------------------------------------

                                           Årliga kassa inflöden


Återbetalningsperiodskonceptet vidhåller om allt annat lika, så är den bättre investeringen den med den kortare återbetalningsperioden.


Exempel på en Återbetalningsperiodsberäkning


Ta till exempel ett projekt som kostar totalt $200.000. Den förväntade intäkterna av projektet uppgår till $40.000 årligen. Återbetalningsperioden kommer att bli $200.000/ $40.000 = 5 år.
 

Fördelar med återbetalningsperioden

Återbetalningsperiod har självklart den effekten av att vara lätt att beräkna och lätt att förstå. Men denna enkelhet innebär också svagheter.


Begränsningar med återbetalningsperioden

Det finns åtminstone två viktiga problem som är associerade med Återbetalningsperiodmodellen:

1) Återbetalningsperiod ignorerar någon fördelar som uppstår efter Återbetalningsperiod, Återbetalningstid. Den mäter inte de totala inkomsterna.
2) Återbetalningsperiod ignorerar tidvärdet av pengar.

På grund av dessa två skäl mer professionell metoder för kapitalbudgetering är att rekommendera.


Särskild Intressegrupp SIG - Återbetalningsperiod | Återbetalningstid


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Återbetalningsperiod | Återbetalningstid  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Calculating Payback Period without Annual Cash Flows
What if I don't have annual cash flows, should I take the ne...
 
 
 
 
  How to Calculate the Payback Period with a Spreadsheet?
I understand how everyone has calculataed the payback period...
 
 
 
 
  Payback Period Calculation for Equipment Replacement (1 reaktioner)
How to calculate payback period when a company is investing ...
 
 
 
 

Best Practices - Återbetalningsperiod | Återbetalningstid

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Calculation of Pay back period (10 reaktioner)
How do we calculate payback period when the returns / cashfl...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Payback Period

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Återbetalningsperiod | Återbetalningstid

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Återbetalning Period


     
 

Nyheter om Kapital Budget


     
 

Videor om Återbetalning Period


     
 

Videor om Kapital Budget


     
 

Presentationer om Återbetalning Period


     
 

Presentationer om Kapital Budget


     
 

Mer om Återbetalning Period


     
 

Mer om Kapital Budget


     

Jämför med Återbetalningsperiod, Återbetalningstid: Net Present Value  |  Internränta  |  Diskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 13-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.