Utkontraktering (Outsourcing)

Kunskapscenter

   

Överförande av affärsprocesser. Förklaring till Utkontraktering / Outsourcing.

Innehåll

Premium

Utkontraktering

Vad är utkontraktering? Definition

Outsourcing är en strategisk ledningsmodell där affärsprocesser överförs till ett annat företag. Konceptet är: att låta en tredje parts tjänsteleverantör utföra ledningen och/eller det dagliga utförandet av en eller flera affärsfunktioner. Denna tredjeparts tjänsteleverantör insourcing/inkontrakterar samma processer. Outsourcing uppstår, när ett företag använder externa företag för att erbjuda en nödvändig affärsfunktion som kanske annars skulle ha gjorts inhouse/inom det egna företaget.


Den skiljer sig från underkontraktering, därför att funktionen ges på basis av en fortlöpande tjänst i stället för ett specifikt projekt. Det kan ges på samma ställe eller på en annan plats, i samma land eller i ett helt annat land (offshoring).


I dess mest framskjutna form kan utkontraktering göra det möjligt att bygga ett stort helt virtuellt företag med endast en anställd: självaste entreprenören.


Varför affärsprocessoutsourcing? De huvudsakliga skälen

De viktigaste grunderna för en outsourcing är:

 1. Att göra en organisation konkurrenskraftigare, genom att fokusera på dess kärnverksamhet Kärnkompetens.
 2. Att uppnå kostnadsreducering och effektivisering.
 3. Att få tillgång till specialla resurser eller kapaciteter. Jämför: 3:e Parts Logistik (3PL)
 4. Att stimulera till entreprenörskap i mindre organisatoriska enheter.

utkontrakterings affärsmodeller

Åtminstone tre affärsprocess utkontrakterings modeller finns som utmärker sig:

 1. Gemensamma Tjänster. (Se nedan),
 2. Spin Off /Sidoeffekt. Detta spin-off företag lämnar moderbolaget för att specialisera sig på vissa bestämda aktiviteter som är utkontrakterade vid moderbolaget.
 3. Outsourcing till en extern organisation. Jämför: Organisationskarta.

Andra potentiella fördelar med outsourcing

 • Förnyat fokus på kärnverksamheten.
 • Mildrande av risker genom att lita på en expert.
 • Förbättrad kundtillfredsställelse genom förbättrade processer vilken inte är en del av företagets kultur eller erfarenhet.
 • Förmåga att belöna arbetare med karriärmöjligheter i ett specialiserat företag.
 • Projektförbättring.
 • Tjänste och service förbättringar.
 • Kompetensförbättring.
 • Kompetensbevarande.
 • Kompetenstillgång.
 • Teknologi tillskott.
 • Kostnadsredovisning och total synlighet av redovisning och prestationer i en affärsprocess.
 • Kostnadsreducering.
 • Management av volatilitet i kostnader genom finansiell teknik.
 • Tillgångsomvandling.
 • Undvikande av kapitalinvesteringar.

Ordlista för en typisk utkontrakteringsterminologi:


Applications Service Provider/Applikations Tjänste Leverantör (ASP)

En ASP är ett företag som erbjuder applikationer och relaterade tjänster över Internet. Exempel inkluderar epost, lönehanteringsbearbetning och ERP-applikationer.


Affärsprocess Utkontraktering (BPO)

BPO är outsourcingen av back office, och funktioner för det centrala kontoret som idag vanligen utförs av tjänstemän och kontorsarbetare. Exempel inkluderar redovisning, HR avdelningar och läkemedelskodifiering och hantering av recept.


Konkurrensutsatt insourcing

Den konkurrenskraftiga insourcingen är en process, varigenom de interna anställda konkurrerar, i att bjuda mot en konkurrenskraftig tredjeparts anbudsgivare för en definierad omfattning av arbete. Se också Insourcing.


Kontraktstillverkningen

Kontraktstillverkning är outsourcingen av ett tillverkningsjobb till en Onshore eller Offshore tredjepart. Med den nödvändiga infrastrukturen och know-how för att utföra jobbet.


Samkontraktering eller Cosourcing

Cosourcing är där en affärsfunktion utförs av både interna resurser och externa resurser, liksom konsulter eller outsourcingförsäljare, med fackmässig kännedom om affärsfunktionen.


Facilities Management

En utkontrakteringslösning som kunden anförtror till en extern tjänsterleverantör och ansvaret för verksamheter och underhåll av en eller flera fastigheter/platser. Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen.


Insourcing

Insourcing/Inkontraktering är överföringen av en utkontrakterad funktion till en intern avdelning inom ett företag, att hanteras helt av de anställda. Termen har också använts vid beskrivning av utländska företag som startar resurser i Förenta staterna och använder arbetare från USA.


Nearshore

Utkontraktering i närområdet inom det närliggande området som är tillgängligt genom en kort resa eller via telefon i samma eller angränsande tidzon.


Offshoring

Offshoringen är utkontraktering utomlads eller i ett särskilt land. Outsourcingen till ett sammanhängande land kan betraktas som utkontraktering i närområdet (se ovan).


Service Level Agreement/Service Nivå Avtal (eller SLA)

En SLA är ett avtal eller ett tillägg till ett avtal som definierar typen, värde och villkor till utkontraktering av tjänster som ska ges. Typiska SLAs-hanterar kvaliteten på tjänstevillkoren, liksom svarstid, tillgänglighet, hastighet etcetera.


Shared Services

Shared Services är outsourcingen av en affärsfunktion inom ett företag till en mycket kompetent intern avdelning eller grupp. Till exempel en inköpsavdelning på en fabrik, som kan tillhandahålla inköpstjänster till alla andra fabriker, inom ett givet tillverkande företag. Delade tjänster/Shared services kan också ges till tredje part.


Utkontraktering Forumet
  Combining Outsourcing with the Wisdom of the Crowd: Crowdsourcing
In the HBR of April 2013, K.J.Boudreau and K.R. La...
     
 
  Outsourcing SOX Acitvities
There are a lot of articles about SOX compliance i...
     
 
  Keep Core Competencies or Become a Solution Provider
As speed in business transformation increases, man...
     
 
  Loss of Buyer's Competence due to Outsourcing
If you outsource something that you make today, yo...
     
 
  Incentivised Outsourcing Contracts
I've been looking to see any proof that incentivis...
     
 
  Public Services Outsourcing
Given 35 years of both private and public sector e...
     
 
  What is Outsourcing - Definition
Is the management or day-to-day execution of an...
     
 
  How to Maintain Control in Outsourcing (jobwork)
I am working on a outsourcing project witha textil...
     
 
  Shared Services Models and Theories
I'm doing a research on shared services in the pub...
     
 
  Pricing of Outsourcing
Could someone advise how pricing is done in the ou...
     
 
  Outsourcing Customer Services
My experience is the bigger the company moving to ...
     
 
  What is Integral Outsourcing?
A new term, coming from the UK, is 'Integral Outso...
     
 

Utkontraktering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Utkontraktering Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Utkontraktering Premium
  How to Estimate Loss of Intellectual Property in Case of Outsourcing
I am working on the analysis of a product which is...
     
 
  When to Outsource Innovation?
According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlma...
     
 
  Disadvantages of Outsourcing
All the above mentioned benefits made me think: OK...
     
 

Expert Tips (ENG) - Outsourcing Premium
 

Outsourcing Alternative: InsourcingBli Medlem

These outsourcing risks are the reasons why compan...
Usage (application): Insourcing
 
 
 

Offshoring of Creative Work and Knowledge WorkBli Medlem

I recommend the amusing and instructive case by ma...
Usage (application): The Future of High End Outsourcing
 
 
 

Benefits of Outsourcing InnovationBli Medlem

Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger ...
Usage (application): Improving Innovation Performance
 
 
 

OnshoringBli Medlem

In a recent article titled "How to Make Onshoring ...
Usage (application): Making Onshoring Work
 
 
 

Dimensions of Business Processes to Consider before OutsourcingBli Medlem

Researchers Deepa Mani, Anitesh Barua and Andrew B...
Usage (application): Determining Outsourcing Viability of a Process
 
 
 

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?Bli Medlem

According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlma...
Usage (application): Outsourcing Best Practices, Innovation
 
 
 

List of Reasons for OffshoringBli Medlem

Increasingly, companies no longer perceive offshor...
Usage (application): Offshoring, Outsourcing, Best Practices
 
 
 

Traditional versus Transformational OutsourcingBli Medlem

Nowadays, we can distinguish two types of outsourc...
Usage (application): Cost Reduction versus Adaptability
 
 
 

Service Level Agreements and Service Level ManagementBli Medlem

In today’s highly globalized and specialized busin...
Usage (application): Effective BPO Management
 
 
 

Outsourcing TrendsBli Medlem

In an article (How to be an Outsourcing Virtuoso) ...
Usage (application): Outsourcing, Market Development
 
 

Resurser - Utkontraktering Premium
 

Nyheter om Business Process OutsourcingBli Medlem


     
 

Nyheter om Strategi UtkontrakteringBli Medlem


     
 

Videor om Business Process OutsourcingBli Medlem


     
 

Videor om Strategi UtkontrakteringBli Medlem


     
 

Presentationer om Business Process OutsourcingBli Medlem


     
 

Presentationer om Strategi UtkontrakteringBli Medlem


     
 

Mer om Business Process OutsourcingBli Medlem


     
 

Mer om Strategi UtkontrakteringBli Medlem


     

Jämför outsourcing med:   Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Värdeflödeskartläggning  |  Värdekedjan Porter  |  Kärnkompetens  |  Traditionell Handel och Internet  |  Deltamodellen  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  SWOT-analys  |  Benchmarkingmetod  |  3:e Parts Logistik (3PL)   |  Leverantörsstyrda Lager, VMI


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |   Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.