Utkontraktering (Outsourcing)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

140 itens • 675.007 visitas


Sammanfattning
Utkontraktering

Vad är utkontraktering? Definition

Outsourcing är en strategisk ledningsmodell där affärsprocesser överförs till ett annat företag. Konceptet är: att låta en tredje parts tjänsteleverantör utföra ledningen och/eller det dagliga utförandet av en eller flera affärsfunktioner. Denna tredjeparts tjänsteleverantör insourcing/inkontrakterar samma processer. Outsourcing uppstår, när ett företag använder externa företag för att erbjuda en nödvändig affärsfunktion som kanske annars skulle ha gjorts inhouse/inom det egna företaget.


Den skiljer sig från underkontraktering, därför att funktionen ges på basis av en fortlöpande tjänst i stället för ett specifikt projekt. Det kan ges på samma ställe eller på en annan plats, i samma land eller i ett helt annat land (offshoring).


I dess mest framskjutna form kan utkontraktering göra det möjligt att bygga ett stort helt virtuellt företag med endast en anställd: självaste entreprenören.


Varför affärsprocessoutsourcing? De huvudsakliga skälen

De viktigaste grunderna för en outsourcing är:

 1. Att göra en organisation konkurrenskraftigare, genom att fokusera på dess kärnverksamhet Kärnkompetens.
 2. Att uppnå kostnadsreducering och effektivisering.
 3. Att få tillgång till specialla resurser eller kapaciteter. Jämför: 3:e Parts Logistik (3PL)
 4. Att stimulera till entreprenörskap i mindre organisatoriska enheter.

utkontrakterings affärsmodeller

Åtminstone tre affärsprocess utkontrakterings modeller finns som utmärker sig:

 1. Gemensamma Tjänster. (Se nedan),
 2. Spin Off /Sidoeffekt. Detta spin-off företag lämnar moderbolaget för att specialisera sig på vissa bestämda aktiviteter som är utkontrakterade vid moderbolaget.
 3. Outsourcing till en extern organisation. Jämför: Organisationskarta.

Andra potentiella fördelar med outsourcing

 • Förnyat fokus på kärnverksamheten.
 • Mildrande av risker genom att lita på en expert.
 • Förbättrad kundtillfredsställelse genom förbättrade processer vilken inte är en del av företagets kultur eller erfarenhet.
 • Förmåga att belöna arbetare med karriärmöjligheter i ett specialiserat företag.
 • Projektförbättring.
 • Tjänste och service förbättringar.
 • Kompetensförbättring.
 • Kompetensbevarande.
 • Kompetenstillgång.
 • Teknologi tillskott.
 • Kostnadsredovisning och total synlighet av redovisning och prestationer i en affärsprocess.
 • Kostnadsreducering.
 • Management av volatilitet i kostnader genom finansiell teknik.
 • Tillgångsomvandling.
 • Undvikande av kapitalinvesteringar.

Ordlista för en typisk utkontrakteringsterminologi:


Applications Service Provider/Applikations Tjänste Leverantör (ASP)

En ASP är ett företag som erbjuder applikationer och relaterade tjänster över Internet. Exempel inkluderar epost, lönehanteringsbearbetning och ERP-applikationer.


Affärsprocess Utkontraktering (BPO)

BPO är outsourcingen av back office, och funktioner för det centrala kontoret som idag vanligen utförs av tjänstemän och kontorsarbetare. Exempel inkluderar redovisning, HR avdelningar och läkemedelskodifiering och hantering av recept.


Konkurrensutsatt insourcing

Den konkurrenskraftiga insourcingen är en process, varigenom de interna anställda konkurrerar, i att bjuda mot en konkurrenskraftig tredjeparts anbudsgivare för en definierad omfattning av arbete. Se också Insourcing.


Kontraktstillverkningen

Kontraktstillverkning är outsourcingen av ett tillverkningsjobb till en Onshore eller Offshore tredjepart. Med den nödvändiga infrastrukturen och know-how för att utföra jobbet.


Samkontraktering eller Cosourcing

Cosourcing är där en affärsfunktion utförs av både interna resurser och externa resurser, liksom konsulter eller outsourcingförsäljare, med fackmässig kännedom om affärsfunktionen.


Facilities Management

En utkontrakteringslösning som kunden anförtror till en extern tjänsterleverantör och ansvaret för verksamheter och underhåll av en eller flera fastigheter/platser. Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen.


Insourcing

Insourcing/Inkontraktering är överföringen av en utkontrakterad funktion till en intern avdelning inom ett företag, att hanteras helt av de anställda. Termen har också använts vid beskrivning av utländska företag som startar resurser i Förenta staterna och använder arbetare från USA.


Nearshore

Utkontraktering i närområdet inom det närliggande området som är tillgängligt genom en kort resa eller via telefon i samma eller angränsande tidzon.


Offshoring

Offshoringen är utkontraktering utomlads eller i ett särskilt land. Outsourcingen till ett sammanhängande land kan betraktas som utkontraktering i närområdet (se ovan).


Service Level Agreement/Service Nivå Avtal (eller SLA)

En SLA är ett avtal eller ett tillägg till ett avtal som definierar typen, värde och villkor till utkontraktering av tjänster som ska ges. Typiska SLAs-hanterar kvaliteten på tjänstevillkoren, liksom svarstid, tillgänglighet, hastighet etcetera.


Shared Services

Shared Services är outsourcingen av en affärsfunktion inom ett företag till en mycket kompetent intern avdelning eller grupp. Till exempel en inköpsavdelning på en fabrik, som kan tillhandahålla inköpstjänster till alla andra fabriker, inom ett givet tillverkande företag. Delade tjänster/Shared services kan också ges till tredje part.


Särskild Intressegrupp SIG

Utkontraktering Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Utkontraktering. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Utkontraktering

 

What is Integral Outsourcing?
A term that came from the UK, is 'Integral Outsourcing', basically outsourcing the outsourcing.
In the past decennia, several (non-core) processes have been outsourced in many organizations. For ...
8
 
Combining Outsourcing with the Wisdom of the Crowd: Crowdsourcing
In the HBR of April 2013, K.J.Boudreau and K.R. Lakhani are writing about the concept of Crowdsourcing (C). According to them C is a recent development in which organizations use the crowd for problem...
7
 
Service Transition Management (Outsourcing)
In general, a "transition" is a process of transfer of something from one position/place/phase to another. Considering that, "Transition Management" is the process of effectively managing the transiti...
6
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Utkontraktering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


When to Outsource Innovation?
According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger J. Calantone in the article “Outsourcing Innovation” (Executive Adviser, November 2009), outsourcing research and development and the cre...
104
 
22 kommentarer

Public Services Outsourcing
Given 35 years of both private and public sector experience, I am very cautious of embracing outsourcing as a panacea for reducing costs and increasing performance in public services. As experience ha...
97
 
4 kommentarer

Incentivised Outsourcing Contracts
I've been looking to see any proof that incentivised contracts in outsourcing really work i.e. do they actually increase quality or meet on-time delivery deadlines etc, etc? Anyone put any statistics ...
95
 
2 kommentarer

What is Outsourcing - Definition
Is the management or day-to-day execution of an entire business function by a third-party service provider. Outsourced services may by provided on or off premises in the same country, or in a separate...
83
 
3 kommentarer

How to Maintain Control in Outsourcing (jobwork)
I am working on a outsourcing project witha textile company. Here the weaving process is outsourced to an external vendor. I need to know what are the various control measures one can use over the ven...
67
 
1 kommentarer

Shared Services Models and Theories
I'm doing a research on shared services in the public sector. Does anyone have info on the types of models and theories available in shared services?...
46
 
1 kommentarer

Pricing of Outsourcing
Could someone advise how pricing is done in the outsourcing industry?...
44
 
1 kommentarer

Outsourcing Customer Services
My experience is the bigger the company moving to outsourcing of customer service, the higher the risk in customer satisfaction. Offshoring increases the risk even more....
41
 
1 kommentarer

Disadvantages of Outsourcing
All the above mentioned benefits made me think: OK, but what are the limitations and disadvantages of outsourcing? I can think of these:
1. Less management control over the outsourced activities<...
39
 
14 kommentarer

How to Estimate Loss of Intellectual Property in Case of Outsourcing
I am working on the analysis of a product which is already being produced... Completely in-house in our company. My task is to draw a model in which effects of outsourcing are visible. I would like to...
19
 
26 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Outsourcing (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Outsourcing Alternative: Insourcing

Insourcing
These outsourcing risks are the reasons why companies should first ponder on it before plunging in. In fact, a better al...

Offshoring of Creative Work and Knowledge Work

The Future of High End Outsourcing
I recommend the amusing and instructive case by management writer Stephen Brown in Harvard Business Review September 200...

Benefits of Outsourcing Innovation

Improving Innovation Performance
Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger J. Calantone (“Outsourcing Innovation”, Executive Adviser, November 20...

Onshoring

Making Onshoring Work
In a recent article titled "How to Make Onshoring Work" by Aditya Pande (Harvard Business Review, March 2011), the autho...

Dimensions of Business Processes to Consider before Outsourcing

Determining Outsourcing Viability of a Process
Researchers Deepa Mani, Anitesh Barua and Andrew B. Whinston have found that outsourcing arrangements stand a better cha...

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?

Outsourcing Best Practices, Innovation
According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger J. Calantone in the article “Outsourcing Innovation” (Exe...

List of Reasons for Offshoring

Offshoring, Outsourcing, Best Practices
Increasingly, companies no longer perceive offshoring as a way of cost cutting only, but also as a growth strategy. Rece...

Traditional versus Transformational Outsourcing

Cost Reduction versus Adaptability
Nowadays, we can distinguish two types of outsourcing: traditional– and transformational outsourcing. - Traditional out...

Service Level Agreements and Service Level Management

Effective BPO Management
In today’s highly globalized and specialized business environment, characterized by frequent outsourcing of one or more ...

Outsourcing Trends

Outsourcing, Market Development
In an article (How to be an Outsourcing Virtuoso) by Vinay Couto and Ashok Divakaran they mention 4 trends for outsourci...
Informationskällor

Olika informationskällor om Utkontraktering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Governance Model for Outsoucing

Outsourcing Organization
Studies reveal that half of the strategic outsourcing investments fail. PwC recommends a rigorous three-tiered approach ...

The Politics and Economics of Offshore Outsourcing

Politics and Economics
Paper by N. Gregory Mankiw and Phillip Swagel reviews the uproar over offshore outsourcing and examines the differing wa...

Introduction to HR Outsourcing

Human Resource Management Outsourcing, HR Outsourcing, HRM Outsourcing
Introduction into the outsourcing of HR, including the following sections: 1. Current HR status? 2. What is happening ...

International Business Process Outsourcing. Trends, Drivers, Objectives, Advantages, Risks, Reasons for Failure

Business Process Outsourcing, BPO, Outsourcing to India,
1. Agenda 2. Business Process Outsourcing Definition 3. Industry trends for application outsourcing 4. Significant gr...

Outsourcing Benefits

A 3-legged Stool
Paper by Monika Wienskowska and Waldemar Stronka develops Umesh Bhatia’s idea that service receivers should consider out...

Outsourcing to Global Business Service Providers and Sustainable Development

Globalization, Outsourcing, Sustainable Development
This presentation covers the issue of globalization of services, thereby emphasizing business process outsourcing and IT...

Outsourcing and Technological Change

Impact of IT / ICT on Outsourcing
In this paper, Ann P. Bartel, Saul Lach and Nachum Sicherman argue that an important source of the recent increase in ou...

Outcoursing in a 'Flattened' World

Global Outsourcing, Business Process Outsourcing
Presentation about the subject of outsourcing, specifically focused on IT services. The presentation includes the follow...

Introduction to IT Outsourcing

IT Outsourcing
Presentation that introduces the concept of outsourcing, and includes the following sections: 1. What is outsourcing? ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Utkontraktering.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför outsourcing med:   Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Värdeflödeskartläggning  |  Värdekedjan Porter  |  Kärnkompetens  |  Traditionell Handel och Internet  |  Deltamodellen  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  SWOT-analys  |  Benchmarkingmetod  |  3:e Parts Logistik (3PL)   |  Leverantörsstyrda Lager, VMI


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |   Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Utkontraktering? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 23-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.