Utkontraktering (Outsourcing)

Kunskapscenter



Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Utkontraktering

Vad är utkontraktering? Definition

Outsourcing är en strategisk ledningsmodell där affärsprocesser överförs till ett annat företag. Konceptet är: att låta en tredje parts tjänsteleverantör utföra ledningen och/eller det dagliga utförandet av en eller flera affärsfunktioner. Denna tredjeparts tjänsteleverantör insourcing/inkontrakterar samma processer. Outsourcing uppstår, när ett företag använder externa företag för att erbjuda en nödvändig affärsfunktion som kanske annars skulle ha gjorts inhouse/inom det egna företaget.


Den skiljer sig från underkontraktering, därför att funktionen ges på basis av en fortlöpande tjänst i stället för ett specifikt projekt. Det kan ges på samma ställe eller på en annan plats, i samma land eller i ett helt annat land (offshoring).


I dess mest framskjutna form kan utkontraktering göra det möjligt att bygga ett stort helt virtuellt företag med endast en anställd: självaste entreprenören.


Varför affärsprocessoutsourcing? De huvudsakliga skälen

De viktigaste grunderna för en outsourcing är:

 1. Att göra en organisation konkurrenskraftigare, genom att fokusera på dess kärnverksamhet Kärnkompetens.
 2. Att uppnå kostnadsreducering och effektivisering.
 3. Att få tillgång till specialla resurser eller kapaciteter. Jämför: 3:e Parts Logistik (3PL)
 4. Att stimulera till entreprenörskap i mindre organisatoriska enheter.

utkontrakterings affärsmodeller

Åtminstone tre affärsprocess utkontrakterings modeller finns som utmärker sig:

 1. Gemensamma Tjänster. (Se nedan),
 2. Spin Off /Sidoeffekt. Detta spin-off företag lämnar moderbolaget för att specialisera sig på vissa bestämda aktiviteter som är utkontrakterade vid moderbolaget.
 3. Outsourcing till en extern organisation. Jämför: Organisationskarta.

Andra potentiella fördelar med outsourcing

 • Förnyat fokus på kärnverksamheten.
 • Mildrande av risker genom att lita på en expert.
 • Förbättrad kundtillfredsställelse genom förbättrade processer vilken inte är en del av företagets kultur eller erfarenhet.
 • Förmåga att belöna arbetare med karriärmöjligheter i ett specialiserat företag.
 • Projektförbättring.
 • Tjänste och service förbättringar.
 • Kompetensförbättring.
 • Kompetensbevarande.
 • Kompetenstillgång.
 • Teknologi tillskott.
 • Kostnadsredovisning och total synlighet av redovisning och prestationer i en affärsprocess.
 • Kostnadsreducering.
 • Management av volatilitet i kostnader genom finansiell teknik.
 • Tillgångsomvandling.
 • Undvikande av kapitalinvesteringar.

Ordlista för en typisk utkontrakteringsterminologi:


Applications Service Provider/Applikations Tjänste Leverantör (ASP)

En ASP är ett företag som erbjuder applikationer och relaterade tjänster över Internet. Exempel inkluderar epost, lönehanteringsbearbetning och ERP-applikationer.


Affärsprocess Utkontraktering (BPO)

BPO är outsourcingen av back office, och funktioner för det centrala kontoret som idag vanligen utförs av tjänstemän och kontorsarbetare. Exempel inkluderar redovisning, HR avdelningar och läkemedelskodifiering och hantering av recept.


Konkurrensutsatt insourcing

Den konkurrenskraftiga insourcingen är en process, varigenom de interna anställda konkurrerar, i att bjuda mot en konkurrenskraftig tredjeparts anbudsgivare för en definierad omfattning av arbete. Se också Insourcing.


Kontraktstillverkningen

Kontraktstillverkning är outsourcingen av ett tillverkningsjobb till en Onshore eller Offshore tredjepart. Med den nödvändiga infrastrukturen och know-how för att utföra jobbet.


Samkontraktering eller Cosourcing

Cosourcing är där en affärsfunktion utförs av både interna resurser och externa resurser, liksom konsulter eller outsourcingförsäljare, med fackmässig kännedom om affärsfunktionen.


Facilities Management

En utkontrakteringslösning som kunden anförtror till en extern tjänsterleverantör och ansvaret för verksamheter och underhåll av en eller flera fastigheter/platser. Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen.


Insourcing

Insourcing/Inkontraktering är överföringen av en utkontrakterad funktion till en intern avdelning inom ett företag, att hanteras helt av de anställda. Termen har också använts vid beskrivning av utländska företag som startar resurser i Förenta staterna och använder arbetare från USA.


Nearshore

Utkontraktering i närområdet inom det närliggande området som är tillgängligt genom en kort resa eller via telefon i samma eller angränsande tidzon.


Offshoring

Offshoringen är utkontraktering utomlads eller i ett särskilt land. Outsourcingen till ett sammanhängande land kan betraktas som utkontraktering i närområdet (se ovan).


Service Level Agreement/Service Nivå Avtal (eller SLA)

En SLA är ett avtal eller ett tillägg till ett avtal som definierar typen, värde och villkor till utkontraktering av tjänster som ska ges. Typiska SLAs-hanterar kvaliteten på tjänstevillkoren, liksom svarstid, tillgänglighet, hastighet etcetera.


Shared Services

Shared Services är outsourcingen av en affärsfunktion inom ett företag till en mycket kompetent intern avdelning eller grupp. Till exempel en inköpsavdelning på en fabrik, som kan tillhandahålla inköpstjänster till alla andra fabriker, inom ett givet tillverkande företag. Delade tjänster/Shared services kan också ges till tredje part.


Särskild Intressegrupp SIG

Utkontraktering Särskild Intressegrupp SIG.



Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)

Forum  

Forum om Utkontraktering.


Combining Outsourcing with the Wisdom of the Crowd: Crowdsourcing
In the HBR of April 2013, K.J.Boudreau and K.R. Lakhani are writing about the concept of Crowdsourcing (C). According to (...)
4
 
0 reaktioner
 
Outsourcing SOX Acitvities
There are a lot of articles about SOX compliance in outsourcing. How about outsourcing SOX acitvities? When you are out (...)
0
 
0 reaktioner
 
Keep Core Competencies or Become a Solution Provider
As speed in business transformation increases, management has to decide whether to: - Remain a leader in core business (...)
0
 
0 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade diskussionsämnen om Utkontraktering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 When to Outsource Innovation?
According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger J. Calantone in the article “Outsourcing Innovation” (Exe (...)
104
 
22 reaktioner

 
🥈 Public Services Outsourcing
Given 35 years of both private and public sector experience, I am very cautious of embracing outsourcing as a panacea fo (...)
97
 
4 reaktioner

 
🥉 Incentivised Outsourcing Contracts
I've been looking to see any proof that incentivised contracts in outsourcing really work i.e. do they actually increase (...)
95
 
2 reaktioner

 
What is Outsourcing - Definition
Is the management or day-to-day execution of an entire business function by a third-party service provider. Outsourced s (...)
83
 
3 reaktioner

 
How to Maintain Control in Outsourcing (jobwork)
I am working on a outsourcing project witha textile company. Here the weaving process is outsourced to an external vendo (...)
67
 
1 reaktioner

 
Shared Services Models and Theories
I'm doing a research on shared services in the public sector. Does anyone have info on the types of models and theories (...)
46
 
1 reaktioner

 
Pricing of Outsourcing
Could someone advise how pricing is done in the outsourcing industry? (...)
44
 
1 reaktioner

 
Outsourcing Customer Services
My experience is the bigger the company moving to outsourcing of customer service, the higher the risk in customer satis (...)
41
 
1 reaktioner

 
Disadvantages of Outsourcing
All the above mentioned benefits made me think: OK, but what are the limitations and disadvantages of outsourcing? I can (...)
39
 
13 reaktioner

 
How to Estimate Loss of Intellectual Property in Case of Outsourcing
I am working on the analysis of a product which is already being produced... Completely in-house in our company. My task (...)
19
 
26 reaktioner

 
What is Integral Outsourcing?
A new term, coming from the UK, is 'Integral Outsourcing', basically outsourcing the outsourcing. In the past decennia, (...)
5
 
0 reaktioner

 
Loss of Buyer's Competence due to Outsourcing
If you outsource something that you make today, you are probably a very competent buyer. Some years later you may not h (...)
0
 
0 reaktioner

 
Experttips

Avancerad insikt om Outsourcing (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Outsourcing Alternative: Insourcing

Insourcing (...)
   
 
 
 

Offshoring of Creative Work and Knowledge Work

The Future of High End Outsourcing (...)
   
 
 
 

Benefits of Outsourcing Innovation

Improving Innovation Performance (...)
   
 
 
 

Onshoring

Making Onshoring Work (...)
   
 
 
 

Dimensions of Business Processes to Consider before Outsourcing

Determining Outsourcing Viability of a Process (...)
   
 
 
 

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?

Outsourcing Best Practices, Innovation (...)
   
 
 
 

List of Reasons for Offshoring

Offshoring, Outsourcing, Best Practices (...)
   
 
 
 

Traditional versus Transformational Outsourcing

Cost Reduction versus Adaptability (...)
   
 
 
 

Service Level Agreements and Service Level Management

Effective BPO Management (...)
   
 
 
 

Outsourcing Trends

Outsourcing, Market Development (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Utkontraktering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.



Jämför outsourcing med:   Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Värdeflödeskartläggning  |  Värdekedjan Porter  |  Kärnkompetens  |  Traditionell Handel och Internet  |  Deltamodellen  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  SWOT-analys  |  Benchmarkingmetod  |  3:e Parts Logistik (3PL)   |  Leverantörsstyrda Lager, VMI


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |   Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Utkontraktering? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 30-11-2020. Alla namn ™ av deras ägare.