Uitbesteden (Uitbesteding)

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


Uitbesteding

Wat is uitbesteden? Definitie

Uitbesteding is een strategisch managementmodel waarin de bedrijfsprocessen worden overgebracht naar een ander bedrijf. Het concept is: om een derde dienstverlener het management en/of de dagelijkse uitvoering van één of meerdere bedrijfsfuncties te laten uitvoeren. Deze derde dienstverlener Insourcet die zelfde processen. Uitbesteding komt voor wanneer een bedrijf een extern bedrijf gebruikt om een noodzakelijke bedrijfsfunctie te bieden die anders binnenshuis zou kunnen worden gedaan.


Het is verschillend van Subcontracteren, omdat de functie op een aanhoudende basis wordt verstrekt, eerder dan voor een specifiek project. Het kan worden verstrekt op dezelfde of een andere plaats, in het zelfde land of in een ander land (Offshoring).


In zijn meest geavanceerde vorm, maakt outsourcing het mogelijk om een groot, volledig virtueel bedrijf te bouwen met slechts één enkele werknemer: de ondernemer zelf.


Waarom bedrijfsprocessen uitbesteden? Hoofd Motieven

De belangrijkste motieven voor outsourcing zijn:

 1. Een organisatie concurrerender te maken, door geconcentreerd te blijven op zijn Kerncompetenties.
 2. Kostenvermindering en efficiency te bereiken.
 3. Toegang tot speciale middelen of capaciteiten. Vergelijk: 3e Partij Logistiek (3PL)
 4. Ondernemerschap in kleine organisatorische entiteiten te bevorderen.

Uitbesteding Business modellen

Minstens drie modellen van bedrijfsproces outsourcing kunnen worden onderscheiden:

 1. Shared Servicecenter. (Zie verder)
 2. Spin-off. Dit spin-off bedrijf verlaat de moedermaatschappij om zich in bepaalde activiteiten te specialiseren die door de moedermaatschappij worden uitbesteed.
 3. Uitbesteding aan een externe organisatie. Vergelijk: Organogram.

Andere Potentiële Voordelen van Uitbesteden (Uitbesteding)

 • Vernieuwde focus op de core business.
 • Matiging van risico's door afhankelijkheid van een deskundige.
 • Betere klantentevredenheid door betere processen die geen deel van de de cultuur of ervaring van de onderneming zijn.
 • Mogelijkheid om arbeiders met carrièrekansen in een gespecialiseerd bedrijf te belonen.
 • Verbetering van projecten.
 • Verbeteringen van de service.
 • Verbetering van de vaardigheden.
 • Behoud van vaardigheden.
 • Toegang tot vaardigheden.
 • Technologie infusie.
 • Kostenberekening en algemene zichtbaarheid van boekhouding en prestatie in een bedrijfsproces.
 • Kosten vermindering.
 • Management van volatiliteit in kosten door financiële technieken.
 • Conversie van activa.
 • Vermijden van kapitaal investeringen.

Verklarende woordenlijst van de typische terminologie binnen Uitbesteden (Uitbesteding):


Application Service Provider (ASP)

Een ASP is een bedrijf dat toepassingen en de daarmee verband houdende diensten over Internet biedt. Voorbeelden omvatten e-mail, loonlijstverwerking en ERP toepassingen ERP.


Uitbesteding van Bedrijfsprocessen (BPO)

BPO is de outsourcing van Back Office en van Front Office functies, die typisch door administratieve arbeiders worden uitgevoerd. Voorbeelden omvatten boekhouding, personeel en medische codering en transcriptie.


Competitive Insourcen

Concurrerend Insourcen is een proces waarbij interne werknemers concurreren in het bieden tegen concurrerende, derde partijen bieders voor een bepaald werkingsgebied van werk. Zie ook Insourcen.


Contract Manufacturing

Contract Productie is de outsourcing van een productiebaan aan een derde in binnenland of buitenland. Met de noodzakelijke infrastructuur en know-how om het werk uit te voeren.


Co-inkoop of Cosourcing

Cosourcing is waar een bedrijfsfunctie door zowel intern personeel als externe mensen wordt uitgeoefend, zoals adviseurs of outsourcingverkopers met gespecialiseerde kennis van de bedrijfsfunctie.


Faciliteiten Management

Een outsourcingoplossing waarin de klant aan een externe dienstverlener de verantwoordelijkheid voor operaties en behoud van één of meerdere faciliteiten toevertrouwt. Vergelijk: Kraljic Matrix.


Insourcen

Insourcen is de overdracht van een uitbestede functie aan een interne afdeling van een bedrijf, dat volledig door werknemers zal worden gemanaged. De term is ook gebruikt om buitenlandse bedrijven te beschrijven die faciliteiten in de Verenigde Staten beginnen en Amerikaanse arbeiders tewerkstellen.


Nearshoring

Nearshoring is uitbesteding binnen een nabijgelegen grondgebied, toegankelijk door een korte reis of telefoon in dezelfde of naburige tijdstreek.


Offshoring

Offshoring is uitbesteding overzee of althans in een afzonderlijk land. Uitbesteding aan een aangrenzend land kan als Nearshoring (zie hierboven) worden beschouwd.


Service Level Agreement (of SLA)

Een SLA is een contract of een addendum aan een contract dat het type, de waarde en de voorwaarden bepaalt van de outsourcingdiensten die moeten worden verleend. Typisch, behandelen SLAs de kwaliteit van de dienst condities, zoals reactietijd, beschikbaarheid, snelheid, enz.


Shared Services

Shared Services is de outsourcing van een bedrijfsfunctie binnen een onderneming aan een zeer bekwame interne afdeling of een groep. Zo kan bijvoorbeeld de inkoopafdeling van één fabriek inkoopdiensten bieden aan alle andere installaties binnen een bepaalde productieonderneming. De shared services kunnen ook aan derden worden verleend.


Uitbesteden (Uitbesteding) Special Interest Group


Special Interest Group (32 leden)

Forum over Uitbesteden (Uitbesteding)  

De meest recente onderwerpen over: Uitbesteden (Uitbesteding).


Nadelen van uitbesteding?
Alle bovengenoemde voordelen deden mij denken aan het volgende: OK, maar wat zijn dan de beperkingen en nadelen van Outs (...)
7
2 reacties
 
🔥 NIEUW Outsourcing modellen!!
Voor mijn project ben ik op zoek naar modellen en theoriën. Het betreft een verandertraject om 2 IT afdelingen te Outsou (...)
4
2 reacties
 
Combining Outsourcing with the Wisdom of the Crowd: Crowdsourcing
In the HBR of April 2013, K.J.Boudreau and K.R. Lakhani are writing about the concept of Crowdsourcing (C). According to (...)
4
0 reacties
 
Keep Core Competencies or Become a Solution Provider
As speed in business transformation increases, management has to decide whether to: - Remain a leader in core business (...)
0
0 reacties
 
Outsourcing SOX Acitvities
There are a lot of articles about SOX compliance in outsourcing. How about outsourcing SOX acitvities? When you are out (...)
0
0 reacties
 
Best Practices over Uitbesteden (Uitbesteding)

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 When to Outsource Innovation?
According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger J. Calantone in the article “Outsourcing Innovation” (Exe (...)
104
22 reacties

 
🥈 Public Services Outsourcing
Given 35 years of both private and public sector experience, I am very cautious of embracing outsourcing as a panacea fo (...)
97
4 reacties

 
🥉 Incentivised Outsourcing Contracts
I've been looking to see any proof that incentivised contracts in outsourcing really work i.e. do they actually increase (...)
95
2 reacties

 
What is Outsourcing - Definition
Is the management or day-to-day execution of an entire business function by a third-party service provider. Outsourced s (...)
83
3 reacties

 
How to Maintain Control in Outsourcing (jobwork)
I am working on a outsourcing project witha textile company. Here the weaving process is outsourced to an external vendo (...)
67
1 reacties

 
Shared Services Models and Theories
I'm doing a research on shared services in the public sector. Does anyone have info on the types of models and theories (...)
46
1 reacties

 
Pricing of Outsourcing
Could someone advise how pricing is done in the outsourcing industry? (...)
44
1 reacties

 
Outsourcing Customer Services
My experience is the bigger the company moving to outsourcing of customer service, the higher the risk in customer satis (...)
41
1 reacties

 
Disadvantages of Outsourcing
All the above mentioned benefits made me think: OK, but what are the limitations and disadvantages of outsourcing? I can (...)
39
13 reacties

 
How to Estimate Loss of Intellectual Property in Case of Outsourcing
I am working on the analysis of a product which is already being produced... Completely in-house in our company. My task (...)
19
26 reacties

 
What is Integral Outsourcing?
A new term, coming from the UK, is 'Integral Outsourcing', basically outsourcing the outsourcing. In the past decennia, (...)
5
0 reacties

 
Loss of Buyer's Competence due to Outsourcing
If you outsource something that you make today, you are probably a very competent buyer. Some years later you may not h (...)
0
0 reacties

 
Expert Tips over Outsourcing (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Outsourcing Alternative: Insourcing

Insourcing (...)
   
 
 
 

Offshoring of Creative Work and Knowledge Work

The Future of High End Outsourcing (...)
   
 
 
 

Benefits of Outsourcing Innovation

Improving Innovation Performance (...)
   
 
 
 

Onshoring

Making Onshoring Work (...)
   
 
 
 

Dimensions of Business Processes to Consider before Outsourcing

Determining Outsourcing Viability of a Process (...)
   
 
 
 

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?

Outsourcing Best Practices, Innovation (...)
   
 
 
 

List of Reasons for Offshoring

Offshoring, Outsourcing, Best Practices (...)
   
 
 
 

Traditional versus Transformational Outsourcing

Cost Reduction versus Adaptability (...)
   
 
 
 

Service Level Agreements and Service Level Management

Effective BPO Management (...)
   
 
 
 

Outsourcing Trends

Outsourcing, Market Development (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen over Uitbesteden (Uitbesteding)

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Insight into Offshoring in The Netherlands

Outsourcing Perspectives NL (...)
 
 
 
 

Vergelijk met Uitbesteding:   Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  Verticale Integratie  |  Horizontale Integratie  |  Co-Creatie  |  Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)  |  Waardeketen  |  Kerncompetenties  |  Bricks en Kliks  |  Delta Model  |  Management Buy-out  |  Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |  Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |  Benchmarken  |  3e Partij Logistiek (3PL)  |  Vendor Managed Inventory


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Financiën & Investeren  |  Human Resources  |   Programma- & Projectmanagement  |  Strategie  |  Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Uitbesteden (Uitbesteding)? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 25-9-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.