Uitbesteden (Uitbesteding)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het overbrengen van bedrijfsprocessen. Verklaring van Uitbesteden (Uitbesteding).

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Uitbesteding

Wat is uitbesteden? Definitie

Uitbesteding is een strategisch managementmodel waarin de bedrijfsprocessen worden overgebracht naar een ander bedrijf. Het concept is: om een derde dienstverlener het management en/of de dagelijkse uitvoering van één of meerdere bedrijfsfuncties te laten uitvoeren. Deze derde dienstverlener Insourcet die zelfde processen. Uitbesteding komt voor wanneer een bedrijf een extern bedrijf gebruikt om een noodzakelijke bedrijfsfunctie te bieden die anders binnenshuis zou kunnen worden gedaan.


Het is verschillend van Subcontracteren, omdat de functie op een aanhoudende basis wordt verstrekt, eerder dan voor een specifiek project. Het kan worden verstrekt op dezelfde of een andere plaats, in het zelfde land of in een ander land (Offshoring).


In zijn meest geavanceerde vorm, maakt outsourcing het mogelijk om een groot, volledig virtueel bedrijf te bouwen met slechts één enkele werknemer: de ondernemer zelf.


Waarom bedrijfsprocessen uitbesteden? Hoofd Motieven

De belangrijkste motieven voor outsourcing zijn:

 1. Een organisatie concurrerender te maken, door geconcentreerd te blijven op zijn Kerncompetenties.
 2. Kostenvermindering en efficiency te bereiken.
 3. Toegang tot speciale middelen of capaciteiten. Vergelijk: 3e Partij Logistiek (3PL)
 4. Ondernemerschap in kleine organisatorische entiteiten te bevorderen.

Uitbesteding Business modellen

Minstens drie modellen van bedrijfsproces outsourcing kunnen worden onderscheiden:

 1. Shared Servicecenter. (Zie verder)
 2. Spin-off. Dit spin-off bedrijf verlaat de moedermaatschappij om zich in bepaalde activiteiten te specialiseren die door de moedermaatschappij worden uitbesteed.
 3. Uitbesteding aan een externe organisatie. Vergelijk: Organogram.

Andere Potentiële Voordelen van Uitbesteden (Uitbesteding)

 • Vernieuwde focus op de core business.
 • Matiging van risico's door afhankelijkheid van een deskundige.
 • Betere klantentevredenheid door betere processen die geen deel van de de cultuur of ervaring van de onderneming zijn.
 • Mogelijkheid om arbeiders met carrièrekansen in een gespecialiseerd bedrijf te belonen.
 • Verbetering van projecten.
 • Verbeteringen van de service.
 • Verbetering van de vaardigheden.
 • Behoud van vaardigheden.
 • Toegang tot vaardigheden.
 • Technologie infusie.
 • Kostenberekening en algemene zichtbaarheid van boekhouding en prestatie in een bedrijfsproces.
 • Kosten vermindering.
 • Management van volatiliteit in kosten door financiële technieken.
 • Conversie van activa.
 • Vermijden van kapitaal investeringen.

Verklarende woordenlijst van de typische terminologie binnen Uitbesteden (Uitbesteding):


Application Service Provider (ASP)

Een ASP is een bedrijf dat toepassingen en de daarmee verband houdende diensten over Internet biedt. Voorbeelden omvatten e-mail, loonlijstverwerking en ERP toepassingen ERP.


Uitbesteding van Bedrijfsprocessen (BPO)

BPO is de outsourcing van Back Office en van Front Office functies, die typisch door administratieve arbeiders worden uitgevoerd. Voorbeelden omvatten boekhouding, personeel en medische codering en transcriptie.


Competitive Insourcen

Concurrerend Insourcen is een proces waarbij interne werknemers concurreren in het bieden tegen concurrerende, derde partijen bieders voor een bepaald werkingsgebied van werk. Zie ook Insourcen.


Contract Manufacturing

Contract Productie is de outsourcing van een productiebaan aan een derde in binnenland of buitenland. Met de noodzakelijke infrastructuur en know-how om het werk uit te voeren.


Co-inkoop of Cosourcing

Cosourcing is waar een bedrijfsfunctie door zowel intern personeel als externe mensen wordt uitgeoefend, zoals adviseurs of outsourcingverkopers met gespecialiseerde kennis van de bedrijfsfunctie.


Faciliteiten Management

Een outsourcingoplossing waarin de klant aan een externe dienstverlener de verantwoordelijkheid voor operaties en behoud van één of meerdere faciliteiten toevertrouwt. Vergelijk: Kraljic Matrix.


Insourcen

Insourcen is de overdracht van een uitbestede functie aan een interne afdeling van een bedrijf, dat volledig door werknemers zal worden gemanaged. De term is ook gebruikt om buitenlandse bedrijven te beschrijven die faciliteiten in de Verenigde Staten beginnen en Amerikaanse arbeiders tewerkstellen.


Nearshoring

Nearshoring is uitbesteding binnen een nabijgelegen grondgebied, toegankelijk door een korte reis of telefoon in dezelfde of naburige tijdstreek.


Offshoring

Offshoring is uitbesteding overzee of althans in een afzonderlijk land. Uitbesteding aan een aangrenzend land kan als Nearshoring (zie hierboven) worden beschouwd.


Service Level Agreement (of SLA)

Een SLA is een contract of een addendum aan een contract dat het type, de waarde en de voorwaarden bepaalt van de outsourcingdiensten die moeten worden verleend. Typisch, behandelen SLAs de kwaliteit van de dienst condities, zoals reactietijd, beschikbaarheid, snelheid, enz.


Shared Services

Shared Services is de outsourcing van een bedrijfsfunctie binnen een onderneming aan een zeer bekwame interne afdeling of een groep. Zo kan bijvoorbeeld de inkoopafdeling van één fabriek inkoopdiensten bieden aan alle andere installaties binnen een bepaalde productieonderneming. De shared services kunnen ook aan derden worden verleend.


Uitbesteden (Uitbesteding) Forum
  Outsourcing modellen!!
Voor mijn project ben ik op zoek naar modellen en ...
     
 
  Nadelen van uitbesteding?
Alle bovengenoemde voordelen deden mij denken aan ...
     
 
  Combining Outsourcing with the Wisdom of the Crowd: Crowdsourcing
In the HBR of April 2013, K.J.Boudreau and K.R. La...
     
 
  Outsourcing SOX Acitvities
There are a lot of articles about SOX compliance i...
     
 
  Keep Core Competencies or Become a Solution Provider
As speed in business transformation increases, man...
     
 
  Loss of Buyer's Competence due to Outsourcing
If you outsource something that you make today, yo...
     
 
  Incentivised Outsourcing Contracts
I've been looking to see any proof that incentivis...
     
 
  Public Services Outsourcing
Given 35 years of both private and public sector e...
     
 
  What is Outsourcing - Definition
Is the management or day-to-day execution of an...
     
 
  How to Maintain Control in Outsourcing (jobwork)
I am working on a outsourcing project witha textil...
     
 
  Shared Services Models and Theories
I'm doing a research on shared services in the pub...
     
 
  Pricing of Outsourcing
Could someone advise how pricing is done in the ou...
     
 
  Outsourcing Customer Services
My experience is the bigger the company moving to ...
     
 
  What is Integral Outsourcing?
A new term, coming from the UK, is 'Integral Outso...
     
 

Uitbesteden (Uitbesteding) Special Interest Group


Special Interest Group

Uitbesteden (Uitbesteding) Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Uitbesteden (Uitbesteding) Premium
  How to Estimate Loss of Intellectual Property in Case of Outsourcing
I am working on the analysis of a product which is...
     
 
  When to Outsource Innovation?
According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlma...
     
 
  Disadvantages of Outsourcing
All the above mentioned benefits made me think: OK...
     
 

Expert Tips (ENG) - Outsourcing Premium
 

Outsourcing Alternative: InsourcingSchrijf u in

These outsourcing risks are the reasons why compan...
Usage (application): Insourcing
 
 
 

Offshoring of Creative Work and Knowledge WorkSchrijf u in

I recommend the amusing and instructive case by ma...
Usage (application): The Future of High End Outsourcing
 
 
 

Benefits of Outsourcing InnovationSchrijf u in

Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger ...
Usage (application): Improving Innovation Performance
 
 
 

OnshoringSchrijf u in

In a recent article titled "How to Make Onshoring ...
Usage (application): Making Onshoring Work
 
 
 

Dimensions of Business Processes to Consider before OutsourcingSchrijf u in

Researchers Deepa Mani, Anitesh Barua and Andrew B...
Usage (application): Determining Outsourcing Viability of a Process
 
 
 

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?Schrijf u in

According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlma...
Usage (application): Outsourcing Best Practices, Innovation
 
 
 

List of Reasons for OffshoringSchrijf u in

Increasingly, companies no longer perceive offshor...
Usage (application): Offshoring, Outsourcing, Best Practices
 
 
 

Traditional versus Transformational OutsourcingSchrijf u in

Nowadays, we can distinguish two types of outsourc...
Usage (application): Cost Reduction versus Adaptability
 
 
 

Service Level Agreements and Service Level ManagementSchrijf u in

In today’s highly globalized and specialized busin...
Usage (application): Effective BPO Management
 
 
 

Outsourcing TrendsSchrijf u in

In an article (How to be an Outsourcing Virtuoso) ...
Usage (application): Outsourcing, Market Development
 
 

Hulpbronnen - Uitbesteden (Uitbesteding) Premium

Insight into Offshoring in The NetherlandsSchrijf u in

Independent applied economic research by SEO Econo...
Toepassing (nut): Outsourcing Perspectives NL
 
 

Nieuws over Bedrijfsprocessen UitbestedenSchrijf u in


     
 

Nieuws over Bedrijfsprocessen OutsourcenSchrijf u in


     
 

Video's over Bedrijfsprocessen UitbestedenSchrijf u in


     
 

Video's over Bedrijfsprocessen OutsourcenSchrijf u in


     
 

Presentaties over Bedrijfsprocessen UitbestedenSchrijf u in


     
 

Presentaties over Bedrijfsprocessen OutsourcenSchrijf u in


     
 

Meer over Bedrijfsprocessen UitbestedenSchrijf u in


     
 

Meer over Bedrijfsprocessen OutsourcenSchrijf u in


     

Vergelijk met Uitbesteding:   Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  Verticale Integratie  |  Horizontale Integratie  |  Co-Creatie  |  Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)  |  Waardeketen  |  Kerncompetenties  |  Bricks en Kliks  |  Delta Model  |  Management Buy-out  |  Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |  Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |  Benchmarken  |  3e Partij Logistiek (3PL)  |  Vendor Managed Inventory


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Financiën & Investeren  |  Human Resources  |   Programma- & Projectmanagement  |  Strategie  |  Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.