Uitbesteden (Uitbesteding)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

140 items • 675.483 bezoeken


Samenvatting
Uitbesteding

Wat is uitbesteden? Definitie

Uitbesteding is een strategisch managementmodel waarin de bedrijfsprocessen worden overgebracht naar een ander bedrijf. Het concept is: om een derde dienstverlener het management en/of de dagelijkse uitvoering van één of meerdere bedrijfsfuncties te laten uitvoeren. Deze derde dienstverlener Insourcet die zelfde processen. Uitbesteding komt voor wanneer een bedrijf een extern bedrijf gebruikt om een noodzakelijke bedrijfsfunctie te bieden die anders binnenshuis zou kunnen worden gedaan.


Het is verschillend van Subcontracteren, omdat de functie op een aanhoudende basis wordt verstrekt, eerder dan voor een specifiek project. Het kan worden verstrekt op dezelfde of een andere plaats, in het zelfde land of in een ander land (Offshoring).


In zijn meest geavanceerde vorm, maakt outsourcing het mogelijk om een groot, volledig virtueel bedrijf te bouwen met slechts één enkele werknemer: de ondernemer zelf.


Waarom bedrijfsprocessen uitbesteden? Hoofd Motieven

De belangrijkste motieven voor outsourcing zijn:

 1. Een organisatie concurrerender te maken, door geconcentreerd te blijven op zijn Kerncompetenties.
 2. Kostenvermindering en efficiency te bereiken.
 3. Toegang tot speciale middelen of capaciteiten. Vergelijk: 3e Partij Logistiek (3PL)
 4. Ondernemerschap in kleine organisatorische entiteiten te bevorderen.

Uitbesteding Business modellen

Minstens drie modellen van bedrijfsproces outsourcing kunnen worden onderscheiden:

 1. Shared Servicecenter. (Zie verder)
 2. Spin-off. Dit spin-off bedrijf verlaat de moedermaatschappij om zich in bepaalde activiteiten te specialiseren die door de moedermaatschappij worden uitbesteed.
 3. Uitbesteding aan een externe organisatie. Vergelijk: Organogram.

Andere Potentiële Voordelen van Uitbesteden (Uitbesteding)

 • Vernieuwde focus op de core business.
 • Matiging van risico's door afhankelijkheid van een deskundige.
 • Betere klantentevredenheid door betere processen die geen deel van de de cultuur of ervaring van de onderneming zijn.
 • Mogelijkheid om arbeiders met carrièrekansen in een gespecialiseerd bedrijf te belonen.
 • Verbetering van projecten.
 • Verbeteringen van de service.
 • Verbetering van de vaardigheden.
 • Behoud van vaardigheden.
 • Toegang tot vaardigheden.
 • Technologie infusie.
 • Kostenberekening en algemene zichtbaarheid van boekhouding en prestatie in een bedrijfsproces.
 • Kosten vermindering.
 • Management van volatiliteit in kosten door financiële technieken.
 • Conversie van activa.
 • Vermijden van kapitaal investeringen.

Verklarende woordenlijst van de typische terminologie binnen Uitbesteden (Uitbesteding):


Application Service Provider (ASP)

Een ASP is een bedrijf dat toepassingen en de daarmee verband houdende diensten over Internet biedt. Voorbeelden omvatten e-mail, loonlijstverwerking en ERP toepassingen ERP.


Uitbesteding van Bedrijfsprocessen (BPO)

BPO is de outsourcing van Back Office en van Front Office functies, die typisch door administratieve arbeiders worden uitgevoerd. Voorbeelden omvatten boekhouding, personeel en medische codering en transcriptie.


Competitive Insourcen

Concurrerend Insourcen is een proces waarbij interne werknemers concurreren in het bieden tegen concurrerende, derde partijen bieders voor een bepaald werkingsgebied van werk. Zie ook Insourcen.


Contract Manufacturing

Contract Productie is de outsourcing van een productiebaan aan een derde in binnenland of buitenland. Met de noodzakelijke infrastructuur en know-how om het werk uit te voeren.


Co-inkoop of Cosourcing

Cosourcing is waar een bedrijfsfunctie door zowel intern personeel als externe mensen wordt uitgeoefend, zoals adviseurs of outsourcingverkopers met gespecialiseerde kennis van de bedrijfsfunctie.


Faciliteiten Management

Een outsourcingoplossing waarin de klant aan een externe dienstverlener de verantwoordelijkheid voor operaties en behoud van één of meerdere faciliteiten toevertrouwt. Vergelijk: Kraljic Matrix.


Insourcen

Insourcen is de overdracht van een uitbestede functie aan een interne afdeling van een bedrijf, dat volledig door werknemers zal worden gemanaged. De term is ook gebruikt om buitenlandse bedrijven te beschrijven die faciliteiten in de Verenigde Staten beginnen en Amerikaanse arbeiders tewerkstellen.


Nearshoring

Nearshoring is uitbesteding binnen een nabijgelegen grondgebied, toegankelijk door een korte reis of telefoon in dezelfde of naburige tijdstreek.


Offshoring

Offshoring is uitbesteding overzee of althans in een afzonderlijk land. Uitbesteding aan een aangrenzend land kan als Nearshoring (zie hierboven) worden beschouwd.


Service Level Agreement (of SLA)

Een SLA is een contract of een addendum aan een contract dat het type, de waarde en de voorwaarden bepaalt van de outsourcingdiensten die moeten worden verleend. Typisch, behandelen SLAs de kwaliteit van de dienst condities, zoals reactietijd, beschikbaarheid, snelheid, enz.


Shared Services

Shared Services is de outsourcing van een bedrijfsfunctie binnen een onderneming aan een zeer bekwame interne afdeling of een groep. Zo kan bijvoorbeeld de inkoopafdeling van één fabriek inkoopdiensten bieden aan alle andere installaties binnen een bepaalde productieonderneming. De shared services kunnen ook aan derden worden verleend.


Special Interest Group

Uitbesteden (Uitbesteding) Special Interest Group.Special Interest Group (29 leden)

Forum

Forumdiscussies over Uitbesteden (Uitbesteding). Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Uitbesteden (Uitbesteding)

 

Nadelen van uitbesteding?
Alle bovengenoemde voordelen deden mij denken aan het volgende: OK, maar wat zijn dan de beperkingen en nadelen van Outsourcing? Ik kan de volgende alvast bedenken: 1. Minder managementcontrole over ...
7
 
2 reacties
🔥 NIEUW Outsourcing modellen!!
Voor mijn project ben ik op zoek naar modellen en theoriën. Het betreft een verandertraject om 2 IT afdelingen te Outsourcen. In dit projectplan wil (bedrijf) de volgende aspecten terug zien: · Een i...
4
 
2 reacties
What is Integral Outsourcing?
A term that came from the UK, is 'Integral Outsourcing', basically outsourcing the outsourcing. In the past decennia, several (non-core) processes have been outsourced in many organizations. For exam...
8
 
Combining Outsourcing with the Wisdom of the Crowd: Crowdsourcing
In the HBR of April 2013, K.J.Boudreau and K.R. Lakhani are writing about the concept of Crowdsourcing (C). According to them C is a recent development in which organizations use the crowd for problem...
7
 
Service Transition Management (Outsourcing)
In general, a "transition" is a process of transfer of something from one position/place/phase to another. Considering that, "Transition Management" is the process of effectively managing the transiti...
6
 
1 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Uitbesteden (Uitbesteding). Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


When to Outsource Innovation?
According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger J. Calantone in the article “Outsourcing Innovation” (Executive Adviser, November 2009), outsourcing research and development and the cre...
104
 
22 reacties

Public Services Outsourcing
Given 35 years of both private and public sector experience, I am very cautious of embracing outsourcing as a panacea for reducing costs and increasing performance in public services. As experience ha...
97
 
4 reacties

Incentivised Outsourcing Contracts
I've been looking to see any proof that incentivised contracts in outsourcing really work i.e. do they actually increase quality or meet on-time delivery deadlines etc, etc? Anyone put any statistics ...
95
 
2 reacties

What is Outsourcing - Definition
Is the management or day-to-day execution of an entire business function by a third-party service provider. Outsourced services may by provided on or off premises in the same country, or in a separate...
83
 
3 reacties

How to Maintain Control in Outsourcing (jobwork)
I am working on a outsourcing project witha textile company. Here the weaving process is outsourced to an external vendor. I need to know what are the various control measures one can use over the ven...
67
 
1 reacties

Shared Services Models and Theories
I'm doing a research on shared services in the public sector. Does anyone have info on the types of models and theories available in shared services?...
46
 
1 reacties

Pricing of Outsourcing
Could someone advise how pricing is done in the outsourcing industry?...
44
 
1 reacties

Outsourcing Customer Services
My experience is the bigger the company moving to outsourcing of customer service, the higher the risk in customer satisfaction. Offshoring increases the risk even more....
41
 
1 reacties

Disadvantages of Outsourcing
All the above mentioned benefits made me think: OK, but what are the limitations and disadvantages of outsourcing? I can think of these: 1. Less management control over the outsourced activities 2. ...
39
 
14 reacties

How to Estimate Loss of Intellectual Property in Case of Outsourcing
I am working on the analysis of a product which is already being produced... Completely in-house in our company. My task is to draw a model in which effects of outsourcing are visible. I would like to...
19
 
26 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Outsourcing (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Outsourcing Alternative: Insourcing

Insourcing
These outsourcing risks are the reasons why companies should first ponder on it before plunging in. In fact, a better al...

Offshoring of Creative Work and Knowledge Work

The Future of High End Outsourcing
I recommend the amusing and instructive case by management writer Stephen Brown in Harvard Business Review September 200...

Benefits of Outsourcing Innovation

Improving Innovation Performance
Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger J. Calantone (“Outsourcing Innovation”, Executive Adviser, November 20...

Onshoring

Making Onshoring Work
In a recent article titled "How to Make Onshoring Work" by Aditya Pande (Harvard Business Review, March 2011), the autho...

Dimensions of Business Processes to Consider before Outsourcing

Determining Outsourcing Viability of a Process
Researchers Deepa Mani, Anitesh Barua and Andrew B. Whinston have found that outsourcing arrangements stand a better cha...

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?

Outsourcing Best Practices, Innovation
According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger J. Calantone in the article “Outsourcing Innovation” (Exe...

List of Reasons for Offshoring

Offshoring, Outsourcing, Best Practices
Increasingly, companies no longer perceive offshoring as a way of cost cutting only, but also as a growth strategy. Rece...

Traditional versus Transformational Outsourcing

Cost Reduction versus Adaptability
Nowadays, we can distinguish two types of outsourcing: traditional– and transformational outsourcing. - Traditional out...

Service Level Agreements and Service Level Management

Effective BPO Management
In today’s highly globalized and specialized business environment, characterized by frequent outsourcing of one or more ...

Outsourcing Trends

Outsourcing, Market Development
In an article (How to be an Outsourcing Virtuoso) by Vinay Couto and Ashok Divakaran they mention 4 trends for outsourci...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Uitbesteden (Uitbesteding). Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Insight into Offshoring in The Netherlands

Outsourcing Perspectives NL
Independent applied economic research by SEO Economic Research presents an an overview of the available data and knowled...

Governance Model for Outsoucing

Outsourcing Organization
Studies reveal that half of the strategic outsourcing investments fail. PwC recommends a rigorous three-tiered approach ...

The Politics and Economics of Offshore Outsourcing

Politics and Economics
Paper by N. Gregory Mankiw and Phillip Swagel reviews the uproar over offshore outsourcing and examines the differing wa...

Introduction to HR Outsourcing

Human Resource Management Outsourcing, HR Outsourcing, HRM Outsourcing
Introduction into the outsourcing of HR, including the following sections: 1. Current HR status? 2. What is happening ...

International Business Process Outsourcing. Trends, Drivers, Objectives, Advantages, Risks, Reasons for Failure

Business Process Outsourcing, BPO, Outsourcing to India,
1. Agenda 2. Business Process Outsourcing Definition 3. Industry trends for application outsourcing 4. Significant gr...

Outsourcing Benefits

A 3-legged Stool
Paper by Monika Wienskowska and Waldemar Stronka develops Umesh Bhatia’s idea that service receivers should consider out...

Outsourcing to Global Business Service Providers and Sustainable Development

Globalization, Outsourcing, Sustainable Development
This presentation covers the issue of globalization of services, thereby emphasizing business process outsourcing and IT...

Outsourcing and Technological Change

Impact of IT / ICT on Outsourcing
In this paper, Ann P. Bartel, Saul Lach and Nachum Sicherman argue that an important source of the recent increase in ou...

Outcoursing in a 'Flattened' World

Global Outsourcing, Business Process Outsourcing
Presentation about the subject of outsourcing, specifically focused on IT services. The presentation includes the follow...

Introduction to IT Outsourcing

IT Outsourcing
Presentation that introduces the concept of outsourcing, and includes the following sections: 1. What is outsourcing? ...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Uitbesteden (Uitbesteding).


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met Uitbesteding:   Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  Verticale Integratie  |  Horizontale Integratie  |  Co-Creatie  |  Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)  |  Waardeketen  |  Kerncompetenties  |  Bricks en Kliks  |  Delta Model  |  Management Buy-out  |  Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |  Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |  Benchmarken  |  3e Partij Logistiek (3PL)  |  Vendor Managed Inventory


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Financiën & Investeren  |  Human Resources  |   Programma- & Projectmanagement  |  Strategie & Innovatie  |  Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Uitbesteden (Uitbesteding)? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 31-3-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.