Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter (Osborne)

Kunskapscenter

12manage is looking for contributors...

   

Enterpreneurial Government/Entreprenörsmässiga myndigheter. Förklaring till Principerna kring pånyttfödelse av David Osborne och Ted Gaebler. ('92)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Enligt Osborne och Gaebler fungerar inte myndigheter/regeringar/offentliga verksamheter så väl därför att de är högväxta, tröga, övercentraliserade, och ockuperade med regler och regleringar. ”Vi designade offentliga kontor för att skydda det offentliga mot politiker och byråkrater som når för mycket makt eller missbrukar offentliga pengar. Genom att göra det svårt att stjäla det offentligas medel, vi gjorde det faktiskt omöjligt att styra det offentligas pengar…, Med de ansträngningar som gjordes för att kontrollera faktiskt allt, vi blev så besatta av att diktera hur saker bör vara göras - reglera processen som kontrollerar indata - det gjorde att vi ignorerade resultat, resultaten”. Osborn och Gaebler rekommenderar ”Entreprenöriella Myndigheter”: en regering, som kan konkurrera och måste konkurrera med, företag med vinstsyfte, icke vinstdrivande verksamheter och andra typer av offentlig verksamhet.


Tio principer av pånyttfödelse (Osborne och Gaebler)

Entreprenörsmässig myndighetsutövning bör vara:

 1. Katalytisk. Styra i stället för att ro.

 2. Samhällsägt. Överför befogenheter istället för att tjäna.

 3. Konkurrens. Injicera konkurrens in i tjänsteleveransen.

 4. Missionsdrivande. Omforma organisationer drivna av regler.

 5. Resultatorienterade. Betala för resultat, inte insatser.

 6. Kunddrivet. Möta behoven hos kunden, inte för byråkratin.

 7. Företagsamt. Tjäna i stället för att spendera.

 8. Föregripa. Förhindrande i stället för bot.

 9. Decentraliserat. Från hierarki mot deltagande och teamwork.

 10. Marknadsorienterad. Hävstångseffektsförändring genom nå ut på marknaden.

Modellen av David Osborne och Ted Gaebler för Entreprenöriella Myndigheter ledde till påbörjandet av National Performance Review (NPR) av vicepresidentet Al Gore år 1994.


Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Forumet
  Reinventing the Wheel in Organizations
Reinventing the wheel…
- What does it mean (i...
     
 
  Generic Processes of Public Administration
Expain the following within the context of a gover...
     
 
  New Public Management and BPR
New Public Management (NPM) is a term coined by Ho...
     
 
  Principles only for Educated Societies
I am not against decentralization, or a new theory...
     
 
  How to Implement the Principles of Reinvention?
The above is a master list of possible attention a...
     
 
  Local Self Government
What is local self government? Thanks for your hel...
     
 
  Impact of Economic Regulation on State Company
How does economic regulation impact on a project-b...
     
 
  Community -owned and Enterprising
It is difficult to prapse ideas how government can...
     
 
  Change Management and Process re-engineering
Change is inevitable. Some is planned and other is...
     
 

Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Premium
  Problems with Entrepreneurial Government in Africa
Some developing African countries are facing big c...
     
 

Expert Tips (ENG) - Principles of Reinvention Premium

Resurser - Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Premium
 

Nyheter om Principer PånyttfödelseBli Medlem


     
 

Nyheter om Entreprenöriella Myndigheter Bli Medlem


     
 

Videor om Principer PånyttfödelseBli Medlem


     
 

Videor om Entreprenöriella Myndigheter Bli Medlem


     
 

Presentationer om Principer PånyttfödelseBli Medlem


     
 

Presentationer om Entreprenöriella Myndigheter Bli Medlem


     
 

Mer om Principer PånyttfödelseBli Medlem


     
 

Mer om Entreprenöriella Myndigheter Bli Medlem


     

Jämför Principerna kring pånyttfödelse med andra angreppssätt för organisationskulturförändring:   Fjorton Punkter av Deming  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Teori XYZ  |  BPR


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |   HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-7-2018. Alla namn ™ av deras ägare.