Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter (Osborne)

Kunskapscenter

Enterpreneurial Government/Entreprenörsmässiga myndigheter. Förklaring till Principerna kring pånyttfödelse av David Osborne och Ted Gaebler. ('92)


Enligt Osborne och Gaebler fungerar inte myndigheter/regeringar/offentliga verksamheter så väl därför att de är högväxta, tröga, övercentraliserade, och ockuperade med regler och regleringar. ”Vi designade offentliga kontor för att skydda det offentliga mot politiker och byråkrater som når för mycket makt eller missbrukar offentliga pengar. Genom att göra det svårt att stjäla det offentligas medel, vi gjorde det faktiskt omöjligt att styra det offentligas pengar…, Med de ansträngningar som gjordes för att kontrollera faktiskt allt, vi blev så besatta av att diktera hur saker bör vara göras - reglera processen som kontrollerar indata - det gjorde att vi ignorerade resultat, resultaten”. Osborn och Gaebler rekommenderar ”Entreprenöriella Myndigheter”: en regering, som kan konkurrera och måste konkurrera med, företag med vinstsyfte, icke vinstdrivande verksamheter och andra typer av offentlig verksamhet.


Tio principer av pånyttfödelse (Osborne och Gaebler)

Entreprenörsmässig myndighetsutövning bör vara:

  1. Katalytisk. Styra i stället för att ro.

  2. Samhällsägt. Överför befogenheter istället för att tjäna.

  3. Konkurrens. Injicera konkurrens in i tjänsteleveransen.

  4. Missionsdrivande. Omforma organisationer drivna av regler.

  5. Resultatorienterade. Betala för resultat, inte insatser.

  6. Kunddrivet. Möta behoven hos kunden, inte för byråkratin.

  7. Företagsamt. Tjäna i stället för att spendera.

  8. Föregripa. Förhindrande i stället för bot.

  9. Decentraliserat. Från hierarki mot deltagande och teamwork.

  10. Marknadsorienterad. Hävstångseffektsförändring genom nå ut på marknaden.

Modellen av David Osborne och Ted Gaebler för Entreprenöriella Myndigheter ledde till påbörjandet av National Performance Review (NPR) av vicepresidentet Al Gore år 1994.


Särskild Intressegrupp SIG - Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter  

Diskussioner om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter.


  Impact of Economic Regulation on State Company
How does economic regulation impact on a project-based state company where all funds are allocated b (...)
 
 
 
 
  Community -owned and Enterprising
It is difficult to prapse ideas how government can empower communities completely... What will be th (...)
 
 
 
 
  Change Management and Process re-engineering
Change is inevitable. Some is planned and other is "enforced". Enforced in the case of poor governme (...)
 
 
 
 
  How to Implement the Principles of Reinvention?
The above is a master list of possible attention areas to consider for public organizations existing (...)
 
 
 
 
  Local Self Government
What is local self government? Thanks for your help or builds... (...)
 
 
 
 
  Reinventing the Wheel in Organizations
Reinventing the wheel… - What does it mean (in an organizational context)? - How is it affecting t (...)
 
 
 
 
  Management in a Profit versus Non-profit Organization
Please inform me about the similarities and differences between management in a non profit organizat (...)
 
 
 
 
  Principles only for Educated Societies
I am not against decentralization, or a new theory of reinventing government. But in my opinion this (...)
 
 
 
 
  Generic Processes of Public Administration
Expain the following within the context of a government department: generic processes of public admi (...)
 
 
 
 
  New Public Management and BPR
New Public Management (NPM) is a term coined by Hood (1991, A Public Management for All Seasons. Pub (...)
 
 
 
 

Best Practices - Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Problems with Entrepreneurial Government in Africa
Some developing African countries are facing big challenges. Governments of these countries initiat (...)
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Principles of Reinvention

Här hittar du råd från experter.Resurser - Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.Jämför Principerna kring pånyttfödelse med andra angreppssätt för organisationskulturförändring:   Fjorton Punkter av Deming  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Teori XYZ  |  BPR


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |   HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 9-12-2019. Alla namn ™ av deras ägare.