Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter (Osborne)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

32 itens • 284.643 visitas


Sammanfattning

Enligt Osborne och Gaebler fungerar inte myndigheter/regeringar/offentliga verksamheter så väl därför att de är högväxta, tröga, övercentraliserade, och ockuperade med regler och regleringar. ”Vi designade offentliga kontor för att skydda det offentliga mot politiker och byråkrater som når för mycket makt eller missbrukar offentliga pengar. Genom att göra det svårt att stjäla det offentligas medel, vi gjorde det faktiskt omöjligt att styra det offentligas pengar…, Med de ansträngningar som gjordes för att kontrollera faktiskt allt, vi blev så besatta av att diktera hur saker bör vara göras - reglera processen som kontrollerar indata - det gjorde att vi ignorerade resultat, resultaten”. Osborn och Gaebler rekommenderar ”Entreprenöriella Myndigheter”: en regering, som kan konkurrera och måste konkurrera med, företag med vinstsyfte, icke vinstdrivande verksamheter och andra typer av offentlig verksamhet.


Tio principer av pånyttfödelse (Osborne och Gaebler)

Entreprenörsmässig myndighetsutövning bör vara:

  1. Katalytisk. Styra i stället för att ro.

  2. Samhällsägt. Överför befogenheter istället för att tjäna.

  3. Konkurrens. Injicera konkurrens in i tjänsteleveransen.

  4. Missionsdrivande. Omforma organisationer drivna av regler.

  5. Resultatorienterade. Betala för resultat, inte insatser.

  6. Kunddrivet. Möta behoven hos kunden, inte för byråkratin.

  7. Företagsamt. Tjäna i stället för att spendera.

  8. Föregripa. Förhindrande i stället för bot.

  9. Decentraliserat. Från hierarki mot deltagande och teamwork.

  10. Marknadsorienterad. Hävstångseffektsförändring genom nå ut på marknaden.

Modellen av David Osborne och Ted Gaebler för Entreprenöriella Myndigheter ledde till påbörjandet av National Performance Review (NPR) av vicepresidentet Al Gore år 1994.


Särskild Intressegrupp SIG

Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter

 

Change Management and Process re-engineering
Change is inevitable. Some is planned and other is "enforced". Enforced in the case of poor governments receiving donations (funding). How could anyone managing the later cope with the situation where...
14
 
Impact of Economic Regulation on State Company
How does economic regulation impact on a project-based state company where all funds are allocated by the government... In relation to managing financial resources and decision making?...
12
 
Community -owned and Enterprising
It is difficult to prapse ideas how government can empower communities completely... What will be the impact for managing funds? ...
12
 
How to Implement the Principles of Reinvention?
The above is a master list of possible attention areas to consider for public organizations existing in a dynamic environment. Good ideas.
But how to instil these aspects in organizations is a p...
11
 
1 kommentarer
Local Self Government
What is local self government? Thanks for your help or builds......
6
 
1 kommentarer
Development of Administration Practices in the Wake of Covid-19
In the wake of convid-19 what is your assessment of the need for and sustainability of having an entrepreneurial government?
How might such a government form be helpful during and after the convi...
3
 
Reinventing the Wheel in Organizations
Reinventing the wheel…
- What does it mean (in an organizational context)?
- How is it affecting the organisation and its effectiveness?
- What kind of solutions are possible?...
2
 
1 kommentarer
Management in a Profit versus Non-profit Organization
Please inform me about the similarities and differences between management in a non profit organization and management in a for profit organization. Thank you....
1
 
1 kommentarer
Principles only for Educated Societies
I am not against decentralization, or a new theory of reinventing government. But in my opinion this theory is not useful for countries that depend on donations and are low literated.
In fact ma...
1
 
Generic Processes of Public Administration
Expain the following within the context of a government department: generic processes of public administration....
0
 
New Public Management and BPR
New Public Management (NPM) is a term coined by Hood (1991, A Public Management for All Seasons. Public Administration, 69 (Spring), 3-19) for the policy to modernize the public sector and and render ...
0
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Problems with Entrepreneurial Government in Africa
Some developing African countries are facing big challenges.
Governments of these countries initiate and spend much on multiple projects like dams, roads, electricity, etc that have a long gestat...
21
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Principles of Reinvention (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


In-depth Overview of Business Process Reengineering

BPR Introduction Business Process Reengineering
Comprehensive presentation about Business-Process Reengineering (BPR) with government example. Each section includes mul...

Interpreneurship: Characteristics and Success Factors

Entrepreneurship, Intrapreneurship, Characteristics of an Entrepreneur, Startup Business
Presentation about entrepreneurship and Intrapreneurship that includes the following sections: 1. Overview 2. Entrepre...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Principerna kring pånyttfödelse med andra angreppssätt för organisationskulturförändring:   Fjorton Punkter av Deming  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Teori XYZ  |  BPR


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |   HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 21-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.