Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter (Osborne)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Enligt Osborne och Gaebler fungerar inte myndigheter/regeringar/offentliga verksamheter så väl därför att de är högväxta, tröga, övercentraliserade, och ockuperade med regler och regleringar. ”Vi designade offentliga kontor för att skydda det offentliga mot politiker och byråkrater som når för mycket makt eller missbrukar offentliga pengar. Genom att göra det svårt att stjäla det offentligas medel, vi gjorde det faktiskt omöjligt att styra det offentligas pengar…, Med de ansträngningar som gjordes för att kontrollera faktiskt allt, vi blev så besatta av att diktera hur saker bör vara göras - reglera processen som kontrollerar indata - det gjorde att vi ignorerade resultat, resultaten”. Osborn och Gaebler rekommenderar ”Entreprenöriella Myndigheter”: en regering, som kan konkurrera och måste konkurrera med, företag med vinstsyfte, icke vinstdrivande verksamheter och andra typer av offentlig verksamhet.


Tio principer av pånyttfödelse (Osborne och Gaebler)

Entreprenörsmässig myndighetsutövning bör vara:

  1. Katalytisk. Styra i stället för att ro.

  2. Samhällsägt. Överför befogenheter istället för att tjäna.

  3. Konkurrens. Injicera konkurrens in i tjänsteleveransen.

  4. Missionsdrivande. Omforma organisationer drivna av regler.

  5. Resultatorienterade. Betala för resultat, inte insatser.

  6. Kunddrivet. Möta behoven hos kunden, inte för byråkratin.

  7. Företagsamt. Tjäna i stället för att spendera.

  8. Föregripa. Förhindrande i stället för bot.

  9. Decentraliserat. Från hierarki mot deltagande och teamwork.

  10. Marknadsorienterad. Hävstångseffektsförändring genom nå ut på marknaden.

Modellen av David Osborne och Ted Gaebler för Entreprenöriella Myndigheter ledde till påbörjandet av National Performance Review (NPR) av vicepresidentet Al Gore år 1994.


Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter  

De senaste ämnena om: Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter.


Development of Administration Practices in the Wake of Covid-19
In the wake of convid-19 what is your assessment of the need for and sustainability of having an entrepreneurial governm (...)
3
0 reaktioner
 
Reinventing the Wheel in Organizations
Reinventing the wheel… - What does it mean (in an organizational context)? - How is it affecting the organisation and (...)
2
1 reaktioner
 
Management in a Profit versus Non-profit Organization
Please inform me about the similarities and differences between management in a non profit organization and management i (...)
1
1 reaktioner
 
Best Practices om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Problems with Entrepreneurial Government in Africa
Some developing African countries are facing big challenges. Governments of these countries initiate and spend much on (...)
21
4 reaktioner

 
🥈 Change Management and Process re-engineering
Change is inevitable. Some is planned and other is "enforced". Enforced in the case of poor governments receiving donati (...)
14
0 reaktioner

 
🥉 Impact of Economic Regulation on State Company
How does economic regulation impact on a project-based state company where all funds are allocated by the government... (...)
12
0 reaktioner

 
Community -owned and Enterprising
It is difficult to prapse ideas how government can empower communities completely... What will be the impact for managin (...)
12
0 reaktioner

 
How to Implement the Principles of Reinvention?
The above is a master list of possible attention areas to consider for public organizations existing in a dynamic enviro (...)
11
1 reaktioner

 
Local Self Government
What is local self government? Thanks for your help or builds... (...)
6
1 reaktioner

 
Principles only for Educated Societies
I am not against decentralization, or a new theory of reinventing government. But in my opinion this theory is not usefu (...)
1
0 reaktioner

 
Generic Processes of Public Administration
Expain the following within the context of a government department: generic processes of public administration. (...)
0
0 reaktioner

 
New Public Management and BPR
New Public Management (NPM) is a term coined by Hood (1991, A Public Management for All Seasons. Public Administration, (...)
0
0 reaktioner

 
Experttips om Principles of Reinvention (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Principerna kring pånyttfödelse med andra angreppssätt för organisationskulturförändring:   Fjorton Punkter av Deming  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Teori XYZ  |  BPR


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |   HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 26-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.