Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter (Osborne)

Kunskapscenter

   

Enterpreneurial Government/Entreprenörsmässiga myndigheter. Förklaring till Principerna kring pånyttfödelse av David Osborne och Ted Gaebler. ('92)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Enligt Osborne och Gaebler fungerar inte myndigheter/regeringar/offentliga verksamheter så väl därför att de är högväxta, tröga, övercentraliserade, och ockuperade med regler och regleringar. ”Vi designade offentliga kontor för att skydda det offentliga mot politiker och byråkrater som når för mycket makt eller missbrukar offentliga pengar. Genom att göra det svårt att stjäla det offentligas medel, vi gjorde det faktiskt omöjligt att styra det offentligas pengar…, Med de ansträngningar som gjordes för att kontrollera faktiskt allt, vi blev så besatta av att diktera hur saker bör vara göras - reglera processen som kontrollerar indata - det gjorde att vi ignorerade resultat, resultaten”. Osborn och Gaebler rekommenderar ”Entreprenöriella Myndigheter”: en regering, som kan konkurrera och måste konkurrera med, företag med vinstsyfte, icke vinstdrivande verksamheter och andra typer av offentlig verksamhet.


Tio principer av pånyttfödelse (Osborne och Gaebler)

Entreprenörsmässig myndighetsutövning bör vara:

 1. Katalytisk. Styra i stället för att ro.

 2. Samhällsägt. Överför befogenheter istället för att tjäna.

 3. Konkurrens. Injicera konkurrens in i tjänsteleveransen.

 4. Missionsdrivande. Omforma organisationer drivna av regler.

 5. Resultatorienterade. Betala för resultat, inte insatser.

 6. Kunddrivet. Möta behoven hos kunden, inte för byråkratin.

 7. Företagsamt. Tjäna i stället för att spendera.

 8. Föregripa. Förhindrande i stället för bot.

 9. Decentraliserat. Från hierarki mot deltagande och teamwork.

 10. Marknadsorienterad. Hävstångseffektsförändring genom nå ut på marknaden.

Modellen av David Osborne och Ted Gaebler för Entreprenöriella Myndigheter ledde till påbörjandet av National Performance Review (NPR) av vicepresidentet Al Gore år 1994.


Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Forumet
  Generic Processes of Public Administration
Expain the following within the context of a government department: generic processes of public administration....
     
 
  New Public Management and BPR
New Public Management (NPM) is a term coined by Hood (1991, A Public Management for All Seasons. Public Administration, 69 (Spring), 3-19) for the policy to modernize the public sector and and render more effective. The basic idea of NPM is that mark...
     
 
  Principles only for Educated Societies
I am not against decentralization, or a new theory of reinventing government. But in my opinion this theory is not useful for countries that depend on donations and are low literated.
In fact many theories and policies are written for educated ...
     
 
  How to Implement the Principles of Reinvention?
The above is a master list of possible attention areas to consider for public organizations existing in a dynamic environment. Good ideas.
But how to instil these aspects in organizations is a point haunting the brains of consultants.
Who ...
     
 
  Local Self Government
What is local self government? Thanks for your help or builds......
     
 
  Impact of Economic Regulation on State Company
How does economic regulation impact on a project-based state company where all funds are allocated by the government... In relation to managing financial resources and decision making?...
     
 
  Community -owned and Enterprising
It is difficult to prapse ideas how government can empower communities completely... What will be the impact for managing funds? ...
     
 
  Change Management and Process re-engineering
Change is inevitable. Some is planned and other is "enforced". Enforced in the case of poor governments receiving donations (funding). How could anyone managing the later cope with the situation where capacity is very minimal and staff sustainability...
     
 

Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Premium
  Problems with Entrepreneurial Government in Africa
Some developing African countries are facing big challenges.
Governments of these countries initiate and spend much on multiple projects like dams, roads, electricity, etc that have a long gestation period. As a result:
1. inflation rise...
     
 

Expert Tips (ENG) - Principles of Reinvention Premium

Resurser - Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Premium
 

Nyheter

Principer Pånyttfödelse
     
 

Nyheter

Entreprenöriella Myndigheter
     
 

Videor

Principer Pånyttfödelse
     
 

Videor

Entreprenöriella Myndigheter
     
 

Presentationer

Principer Pånyttfödelse
     
 

Presentationer

Entreprenöriella Myndigheter
     
 

Mer

Principer Pånyttfödelse
     
 

Mer

Entreprenöriella Myndigheter
     

Jämför Principerna kring pånyttfödelse med andra angreppssätt för organisationskulturförändring:   Fjorton Punkter av Deming  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Teori XYZ  |  BPR


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |   HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.