Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter (Osborne)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

32 itens • 259.590 visitas


Sammanfattning

Enligt Osborne och Gaebler fungerar inte myndigheter/regeringar/offentliga verksamheter så väl därför att de är högväxta, tröga, övercentraliserade, och ockuperade med regler och regleringar. ”Vi designade offentliga kontor för att skydda det offentliga mot politiker och byråkrater som når för mycket makt eller missbrukar offentliga pengar. Genom att göra det svårt att stjäla det offentligas medel, vi gjorde det faktiskt omöjligt att styra det offentligas pengar…, Med de ansträngningar som gjordes för att kontrollera faktiskt allt, vi blev så besatta av att diktera hur saker bör vara göras - reglera processen som kontrollerar indata - det gjorde att vi ignorerade resultat, resultaten”. Osborn och Gaebler rekommenderar ”Entreprenöriella Myndigheter”: en regering, som kan konkurrera och måste konkurrera med, företag med vinstsyfte, icke vinstdrivande verksamheter och andra typer av offentlig verksamhet.


Tio principer av pånyttfödelse (Osborne och Gaebler)

Entreprenörsmässig myndighetsutövning bör vara:

  1. Katalytisk. Styra i stället för att ro.

  2. Samhällsägt. Överför befogenheter istället för att tjäna.

  3. Konkurrens. Injicera konkurrens in i tjänsteleveransen.

  4. Missionsdrivande. Omforma organisationer drivna av regler.

  5. Resultatorienterade. Betala för resultat, inte insatser.

  6. Kunddrivet. Möta behoven hos kunden, inte för byråkratin.

  7. Företagsamt. Tjäna i stället för att spendera.

  8. Föregripa. Förhindrande i stället för bot.

  9. Decentraliserat. Från hierarki mot deltagande och teamwork.

  10. Marknadsorienterad. Hävstångseffektsförändring genom nå ut på marknaden.

Modellen av David Osborne och Ted Gaebler för Entreprenöriella Myndigheter ledde till påbörjandet av National Performance Review (NPR) av vicepresidentet Al Gore år 1994.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter.


Change Management and Process re-engineering
Change is inevitable. Some is planned and other is "enforced". Enforced in the case of poor governments receiving donati (...)
14
 
Impact of Economic Regulation on State Company
How does economic regulation impact on a project-based state company where all funds are allocated by the government... (...)
12
 
Community -owned and Enterprising
It is difficult to prapse ideas how government can empower communities completely... What will be the impact for managin (...)
12
 
How to Implement the Principles of Reinvention?
The above is a master list of possible attention areas to consider for public organizations existing in a dynamic enviro (...)
11
 
1 kommentarer
Local Self Government
What is local self government? Thanks for your help or builds... (...)
6
 
1 kommentarer
Development of Administration Practices in the Wake of Covid-19
In the wake of convid-19 what is your assessment of the need for and sustainability of having an entrepreneurial governm (...)
3
 
Reinventing the Wheel in Organizations
Reinventing the wheel…
- What does it mean (in an organizational context)?
- How is it affecting the organisat (...)
2
 
1 kommentarer
Management in a Profit versus Non-profit Organization
Please inform me about the similarities and differences between management in a non profit organization and management i (...)
1
 
1 kommentarer
Principles only for Educated Societies
I am not against decentralization, or a new theory of reinventing government. But in my opinion this theory is not usefu (...)
1
 
Generic Processes of Public Administration
Expain the following within the context of a government department: generic processes of public administration. (...)
0
 
New Public Management and BPR
New Public Management (NPM) is a term coined by Hood (1991, A Public Management for All Seasons. Public Administration, (...)
0
 

Starta ett nytt forumämne om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Problems with Entrepreneurial Government in Africa
Some developing African countries are facing big challenges.
Governments of these countries initiate and spend much (...)
21
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Principles of Reinvention (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


In-depth Overview of Business Process Reengineering

BPR Introduction Business Process Reengineering
Comprehensive presentation about Business-Process Reengineering (BPR) with government example. Each section includes mul (...)

Interpreneurship: Characteristics and Success Factors

Entrepreneurship, Intrapreneurship, Characteristics of an Entrepreneur, Startup Business
Presentation about entrepreneurship and Intrapreneurship that includes the following sections: 1. Overview 2. Entrepre (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Principerna kring pånyttfödelse med andra angreppssätt för organisationskulturförändring:   Fjorton Punkter av Deming  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Teori XYZ  |  BPR


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |   HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Tio Principer av Pånyttfödelse | Entreprenöriella Myndigheter? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 19-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.