Operationsanalys

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

74 itens • 479.258 visitas


Sammanfattning

Vad är Operationsanalys? Definition

Terminologin ”Operationsanalys” är delvis en olycklig benämning då den inte har med operationell verksamhet att göra, dess användning innebär inte heller någon forskning i den traditionella meningen. Några bra Operationsanalys/Operations Research definitioner är:

 • Operationsanalys är disciplinen för användandet av avancerade analytiska metoder för ett rationellt beslutsfattande. Genom att använda tekniker som matematiska modeller för att analysera komplexa situationer, operationsanalys ger ledare makten att ta mer effektiva beslut och att bygga produktivare system.

 • O.R. är den professionella disciplin som hanterar användningen av informationsteknik för ett välunderbyggt beslutsfattande. Den syftar till att erbjuda en rationell grund för beslutsfattandet genom att försöka förstå och strukturera komplexa situationer och att använda denna förståelse till att förutsäga ett systembeteende och för att förbättra systemprestationer. Mycket av detta arbete är gjort med användandet av analytiska och numeriska tekniker för att utveckla och manipulera matematiska och datormodeller av organisatoriska system komponerat av personer, maskiner och procedurer.

 • O.R. bygger på idéer från ingenjörsvetenskap, ledning, matematik och psykologi som ska bidra till en bred variation av olika användningsområden; området relaterar nära till flera andra områden inom”beslutsvetenskaperna” - tillämpad matematik, datavetenskap, ekonomi, industriell ingenjörsvetenskap och systemvetenskap.

 • O.R. är vetenskapen om ett förnuftigt och rationellt beslutsfattande och studien, skapandet och integrationen av komplexa situationer och system med målet till att förutsäga systembeteende och att förbättra eller optimera för systemets prestanda. Den innefattar ledningens beslutsfattande, matematisk och datormodellerande och användningen av informationsteknik för ett informerat beslutsfattande.

Som en vetenskap kan O.R.-spåra dess uppkomst tillbaka till  2:a världskriget, då de militära planererarna som Frederick Lanchester och Patrick Blackett sökte efter sätt att komma fram med vetenskapliga beräkningar för de allierades krig mot nazist Tyskland. Jämför också: Vetenskapliga Management.


Typiska Operationsanalys metoder och tekniker

 • Affärsprocessmodellerande, Simulering. Vilket ger dig förmågan till att testa ut olika approacher och testa idéer för att åstadkomma förbättring.

 • Optimization. Begränsa dina val till de allra bästa, när det faktiskt finns ett otaligt antal möjliga alternativ. Och jämför dem.

 • Sannolikhet och statistik. Hjälper dig att mäta risker behandla data för att finna värdefulla samband och insikter, testar slutsatser och gör pålitliga prognoser.

 • Matematiska modeller.

 • (Komplexa) algoritmer.

 • Visualisering.

 • Neurala nätverk.

 • Mönster igenkänning.

 • Databearbetning Data Warehousing.

O.R. kan användas för understödjes obestämda beslut för en antal avaffär.


Typiska användningsområden för Operationsanalys

 • Kapital budgetplanering.

 • Tillgångarnas allokering.

 • Portföljval.

 • Förhindrande av bedrägeri, tvätta icke-pengar.

 • Benchmarkingmetod.

 • Marknadskanalsoptimering, kundsegmentering.

 • Direktmarknadsföringskampanjer, Förutsäga kundrespons, Kampanj optimering.

 • Planering av värdekedjan.

 • Distribution, trafikdirigering, schemaläggning, trafikflödesoptimering.

 • Resurstilldelning, Personalallokering.

 • Lagerplanering.

 • Detaljhandelsplanering  Varuhandelsoptimering.

 • Produktmix och blandning, minskning på industriell slöseri/kassation.


Särskild Intressegrupp SIG

Operationsanalys Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Operationsanalys. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Operationsanalys

 

Operation Research Case
A shopkeeper has a uniform demand of an item X items per month. He buys from a supplier at a costs are RS.6 per item and the cost of ordering is RS10 each time. If the stock holding costs are 20% per ...
4
 
Application of Operations Research in HR?
How can the OR technique be applied to HR methods and functions?...
2
 
1 kommentarer
How to Model If... Then
Hi everyone, I need to model a problem that has the following if... then statement: If Sum(Xi) = K then Z=1 else Z=0 Xi are binary decision variables Z is a binary decision variable K is an integ...
1
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Operationsanalys. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Operations Research | Operational Research (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


What is Managerial Economics?

Operations Research
Managerial economics is the application of microeconomics to management decisions. According to Wikipedia it is an integ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Operationsanalys. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Soft Systems Methodology in Operations Research

Operations Research
Soft Systems Methodology (SSM) has been used in the practice of Operations Research/ Management Science (OR/MS) since th...

Game Theory and OR

Operations Research
Martin Shubik discusses the utilization of the methods of game theory in operations research together with a considerati...

An Intro to Operations Research

Operations Research, Operational Research, OR
Presentation about Operational Research, including the following sections: 1. Topics 2. What is Operations Research? ...

Introduction Into Operations Research (OR)

Operations Research, Operational Research
Introduction into OR. The presentation includes the following sections: 1. What is OR 2. What do OR professionals do? ...

Introduction to Simulation: Definition, Terminology and Process Steps

Simulation, Complex Systems
Presentation about Simulation that includes the following sections: 1. Definition of Simulation 2. Applications of Sim...

Behavioral Operational Research | Soft OR

Behavioral Operational Research, Soft Operational Research, Behavioural Operational Research
This presentation covers the topic of Behavioural Operational Research (BOR) - also called Soft OR - and includes the fo...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Operationsanalys.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Operationsanalys med:   Business Intelligens  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Benchmarkingmetod  |  Regressionsanalys  |  Exponentiell Utjämning  |  CAPM-modellen  |  Reala Optioner Luehrman  |  Spelteori (Nash)  |  Data Warehousing


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Marknadsföring och Försäljning  |   Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Operationsanalys? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.