Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde

Kenniscentrum

12manage is looking for students!

Het toepassen van analytische methodes op besluitvorming. Verklaring van Operationele Research (Operationeel Onderzoek, Besliskunde).


Wat is Operationele Research? Definitie

De terminologie ĄOperations Researchď is enigszins ongelukkig of zelfs grappig, aangezien het niet langer te maken heeft met operaties, noch impliceert zijn toepassing†welk onderzoek dan ook in de†traditionele zin. Enkele†goede definities van Operations Research zijn:

 • Operationeel Onderzoek is de discipline van het toepassen van geavanceerde analytische methodes om te helpen met het nemen van betere besluiten. Door technieken te gebruiken zoals wiskundige modellering om complexe situaties te analyseren, geeft operations research managers de mogelijkheid om effectievere besluiten te nemen en productievere systemen te bouwen.

 • O.R. is de professionele discipline die de toepassing van informatietechnologie voor geÔnformeerde besluitvorming behandelt. Het poogt een†rationele basis te bieden†voor besluitvorming†door te trachten complexe situaties begrijpen en te structureren, en dit begrip te gebruiken om het systeemgedrag te voorspellen en de systeemprestatie te verbeteren. Veel van dit werk wordt gedaan gebruikmakend†van analytische en numerieke technieken om wiskundige en computermodellen van organisatorische systemen te ontwikkelen en te manipuleren, bestaande uit†mensen, machines, en procedures.

 • O.R. gebruikt†ideeŽn vanuit de techniek, het management, de wiskunde, en de psychologie om bij te dragen tot een grote verscheidenheid aan toepassingsdomeinen; het gebied is nauw verwant aan verscheidene andere gebieden in de Ąbesluitvormingswetenschappenď - toegepaste wiskunde, computerwetenschap, economie, industriŽle techniek, en systeemtechniek.

 • O.R. is de wetenschap van rationele besluitvorming en de studie, het ontwerp en de integratie van complexe situaties en systemen met het doel om systeemgedrag te voorspellen en de systeemprestatie te verbeteren of te optimaliseren. Het omvat de besluitvorming door managers, wiskundige en computer modellering en het gebruik van informatietechnologie voor geÔnformeerde besluitvorming.

Als wetenschap, vindt O.R. zijn wortels in de†Tweede Wereldoorlog, toen militaire planners zoals Frederick Lanchester en Patrick Blackett manieren zochten om wetenschappelijke berekeningen te gebruiken voor de Geallieerde†oorlogvoering tegen Nazi Duitsland. Vergelijk ook: Wetenschappelijk Management.


typische Operations Research methoden en technieken

 • Simulatie. Stelt u in staat om†aanpakken uit te proberen en ideeŽn te testen voor verbetering.

 • Optimalisatie. Het versmallen van uw keuzen tot de allerbeste†wanneer er vrijwel ontelbare uitvoerbare opties zijn. En hen te vergelijken.

 • Waarschijnlijkheid en statistieken. Helpt bij†het meten van†risico, het data minen†om waardevolle verbindingen en inzichten te vinden, conclusies te testen, en betrouwbare voorspellingen te doen.

 • Wiskundige modellen.

 • (Complexe) algoritmen.

 • Visualisatie.

 • Neurale netwerken.

 • Patroon herkenning.

 • Data mining,†Data Warehousing.

O.R. kan voor het steunen van een onbepaald aantal zakelijk besluiten worden gebruikt.


Typische toepassingen van Operationeel Onderzoek

 • Capital budgeting.

 • De toewijzing van activa.

 • Portfolio planning.

 • Fraude preventie, Anti-witwassen van geld.

 • Benchmarken.

 • Verkoopkanalen optimalisatie, Klantsegmentatie.

 • Direct-marketing campagnes, Klantreactie voorspelling, Campagne optimalisatie.

 • Supply Chain Planning.

 • Distributie, Routeplanning, Detailplanning, Verkeersstromenoptimalisatie.

 • Middelen toewijzing, Personeelsallocatie.

 • Voorraadplanning.

 • Retail planning, Productoptimalisatie.

 • Productmix en -menging, IndustriŽle afvalvermindering.


Special Interest Group - Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde


Special Interest Group (7 leden)


Forum - Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Operation Research Case
A shopkeeper has a uniform demand of an item X items per mon...
 
 
 
 
  Application of Operations Research in HR? (1 reacties)
How can the OR technique be applied to HR methods and functi...
 
 
 
 
  How to Model If... Then
Hi everyone, I need to model a problem that has the followi...
 
 
 
 

Best Practices - Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.Expert Tips (ENG) - Operations Research | Operational Research

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

What is Managerial Economics?

Operations Research...
 
 

Hulpbronnen - Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Operationele Research


     
 

Nieuws over Operationeel Onderzoek Beslissingen


     
 

Video's over Operationele Research


     
 

Video's over Operationeel Onderzoek Beslissingen


     
 

Presentaties over Operationele Research


     
 

Presentaties over Operationeel Onderzoek Beslissingen


     
 

Meer over Operationele Research


     
 

Meer over Operationeel Onderzoek Beslissingen


     

Vergelijk met Operationele Research: † Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)  |† Simulatie  |† Benchmarken  |† Regressie-analyse  |† Exponential Smoothing  |† CAPM  |† Real Options-analyse  |† Speltheorie (Game Theory)  |† Data Warehousing


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren  |† Human Resources  |† Marketing  |†† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 18-9-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.