Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde

Kenniscentrum

   

Het toepassen van analytische methodes op besluitvorming. Verklaring van Operationele Research (Operationeel Onderzoek, Besliskunde).

Inhoud

Premium

Wat is Operationele Research? Definitie

De terminologie ĄOperations Researchď is enigszins ongelukkig of zelfs grappig, aangezien het niet langer te maken heeft met operaties, noch impliceert zijn toepassing†welk onderzoek dan ook in de†traditionele zin. Enkele†goede definities van Operations Research zijn:

 • Operationeel Onderzoek is de discipline van het toepassen van geavanceerde analytische methodes om te helpen met het nemen van betere besluiten. Door technieken te gebruiken zoals wiskundige modellering om complexe situaties te analyseren, geeft operations research managers de mogelijkheid om effectievere besluiten te nemen en productievere systemen te bouwen.

 • O.R. is de professionele discipline die de toepassing van informatietechnologie voor geÔnformeerde besluitvorming behandelt. Het poogt een†rationele basis te bieden†voor besluitvorming†door te trachten complexe situaties begrijpen en te structureren, en dit begrip te gebruiken om het systeemgedrag te voorspellen en de systeemprestatie te verbeteren. Veel van dit werk wordt gedaan gebruikmakend†van analytische en numerieke technieken om wiskundige en computermodellen van organisatorische systemen te ontwikkelen en te manipuleren, bestaande uit†mensen, machines, en procedures.

 • O.R. gebruikt†ideeŽn vanuit de techniek, het management, de wiskunde, en de psychologie om bij te dragen tot een grote verscheidenheid aan toepassingsdomeinen; het gebied is nauw verwant aan verscheidene andere gebieden in de Ąbesluitvormingswetenschappenď - toegepaste wiskunde, computerwetenschap, economie, industriŽle techniek, en systeemtechniek.

 • O.R. is de wetenschap van rationele besluitvorming en de studie, het ontwerp en de integratie van complexe situaties en systemen met het doel om systeemgedrag te voorspellen en de systeemprestatie te verbeteren of te optimaliseren. Het omvat de besluitvorming door managers, wiskundige en computer modellering en het gebruik van informatietechnologie voor geÔnformeerde besluitvorming.

Als wetenschap, vindt O.R. zijn wortels in de†Tweede Wereldoorlog, toen militaire planners zoals Frederick Lanchester en Patrick Blackett manieren zochten om wetenschappelijke berekeningen te gebruiken voor de Geallieerde†oorlogvoering tegen Nazi Duitsland. Vergelijk ook: Wetenschappelijk Management.


typische Operations Research methoden en technieken

 • Simulatie. Stelt u in staat om†aanpakken uit te proberen en ideeŽn te testen voor verbetering.

 • Optimalisatie. Het versmallen van uw keuzen tot de allerbeste†wanneer er vrijwel ontelbare uitvoerbare opties zijn. En hen te vergelijken.

 • Waarschijnlijkheid en statistieken. Helpt bij†het meten van†risico, het data minen†om waardevolle verbindingen en inzichten te vinden, conclusies te testen, en betrouwbare voorspellingen te doen.

 • Wiskundige modellen.

 • (Complexe) algoritmen.

 • Visualisatie.

 • Neurale netwerken.

 • Patroon herkenning.

 • Data mining,†Data Warehousing.

O.R. kan voor het steunen van een onbepaald aantal zakelijk besluiten worden gebruikt.


Typische toepassingen van Operationeel Onderzoek

 • Capital budgeting.

 • De toewijzing van activa.

 • Portfolio planning.

 • Fraude preventie, Anti-witwassen van geld.

 • Benchmarken.

 • Verkoopkanalen optimalisatie, Klantsegmentatie.

 • Direct-marketing campagnes, Klantreactie voorspelling, Campagne optimalisatie.

 • Supply Chain Planning.

 • Distributie, Routeplanning, Detailplanning, Verkeersstromenoptimalisatie.

 • Middelen toewijzing, Personeelsallocatie.

 • Voorraadplanning.

 • Retail planning, Productoptimalisatie.

 • Productmix en -menging, IndustriŽle afvalvermindering.


Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde Forum
  Application of Operations Research in HR?
How can the OR technique be applied to HR methods ...
     
 
  Operation Research Case
A shopkeeper has a uniform demand of an item X ite...
     
 

Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde Special Interest Group


Special Interest Group

Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde Premium

Expert Tips (ENG) - Operations Research | Operational Research Premium
 

What is Managerial Economics?Schrijf u in

Managerial economics is the application of microec...
Usage (application): Operations Research
 
 

Hulpbronnen - Operationele Research | Operationeel Onderzoek | Besliskunde Premium
 

Nieuws over Operationele Research Schrijf u in


     
 

Nieuws over Operationeel Onderzoek BeslissingenSchrijf u in


     
 

Video's over Operationele Research Schrijf u in


     
 

Video's over Operationeel Onderzoek BeslissingenSchrijf u in


     
 

Presentaties over Operationele Research Schrijf u in


     
 

Presentaties over Operationeel Onderzoek BeslissingenSchrijf u in


     
 

Meer over Operationele Research Schrijf u in


     
 

Meer over Operationeel Onderzoek BeslissingenSchrijf u in


     

Vergelijk met Operationele Research: † Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)  |† Simulatie  |† Benchmarken  |† Regressie-analyse  |† Exponential Smoothing  |† CAPM  |† Real Options-analyse  |† Speltheorie (Game Theory)  |† Data Warehousing


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren  |† Human Resources  |† Marketing  |†† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-9-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.