Operativa CRM | Operationell CRM | Operational CRM

Kunskapscenter

   

Samverkan med kunder, i de flesta fall i exemplen call-center, webbplatser, direktmarknadsföring och direktförsäljning. Förklaring av Operativa CRM | Operationell CRM (Operational CRM).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är operationell CRM? Beskrivning

Operationella CRM-metoden är en del av Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM, som har att göra med aktuella interagerandena med kunder, vanliga former är call-center, webbplatser, bloggar, intressegemenskaper (communities) brevutskick (DM) och direktförsäljning. Operationell CRM-erbjuder support till ”front office” affärsprocessen, som försäljning, marknad- och serviceavdelningen. Varje interagerande med en kund är i allmänhet kopplat till en kunddatabas. Denna kundinformation kan senare återhämtas från databasen då det behövs. På så sätt kan kunder kan samverka med olika personer i ett företag, även om de arbetar på olika kanaler (Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring) och över tiden utan att de måste nämna deras personliga data varje gång.


Användning av operationell CRM. Användningsområden

 • Call-center Hantering
  • Optimera väntetider
  • Kvalitetsledning
  • Kapacitsplanering
  • Uppsättning av KPI
 • Webb Marknadsföring
  • Interaktiva webbplatser (webb 2.0)

  • Affiliatemarknadsföring

  • Produktjämförelsewebbplatser

  • Underlätta - av - användning, förtroende

  • Integration av betalning och uppfyllelsen

 • Direktmarknadsföring

 • Direktförsäljning

  • Distingerad transaktionsbaserad försäljning, konsultativ försäljning, strategiskt försäljning

  • Försäl

  • Försäljningskompensation


Operativa CRM - CMAT-modellen

Stegen i operationell CRM. Process

Operationell CRM hanterar kontaktcykeln. I denna kontaktcykel är nya relationer först adresserade, därefter konverterade, välkomnade och den första ordern är lagd och levererad. Efter detta utvecklas relationen och dess värde vidare. Om det skulle uppstå något missnöje eller problem måste detta hanteras, och om nödvändigt en återvinningshandling måste sättas igång (jämför bilden till modellen för CMAT™-Kundhanteringsaktivitet).


Bedöma kundtillfredsställelsenivåer

Två tekniker som bedömer den aktuella nivån på kundtillfredsställelse, är Kundnöjdhetsmodell och SERVQUAL-metoden för tjänsteföretag.


Operativa CRM | Operationell CRM | Operational CRM Forumet
  Motivating Call Center Workers
Do call center knowledge workers have to be micro managed as most are on an hourly or semi hourly basis, or is there a more effective method of motivating with almost total self management which includes adherence to measurements and performance metr...
     
 
  What is collaborative customer relationship management?
What is collaborative customer relationship management?...
     
 
  Starting a Call Center with Small Finance
Is it possible to start a call center business while having only small finance? How?...
     
 

Operativa CRM | Operationell CRM | Operational CRM Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Operativa CRM | Operationell CRM | Operational CRM Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Operativa CRM | Operationell CRM | Operational CRM Premium

Expert Tips (ENG) - Operational CRM Premium
 

Operational CRM Activities Go Beyond Selling!

Remember that Operational CRM includes a wide range of activities that are remotely performable, aimed to understand and reach a target market. Such <...
Usage (application): Checklist of Other Operational CRM Activities
 
 
 

What are the Pitfalls of Operational CRM?

Direct marketers and their customers usually enjoy mutually rewarding relationships. Sometimes, however, a darker side of direct marketing emerges: Usage (application): Understanding the CONs of Operational CRM
 
 
 

Understanding Call Center Skills

Telesales people require different skills than direct sales persons. Many people - both buyers and sellers - prefer to have a conversation over the ph...
Usage (application): Psychological Issues and Requirements for Telemarketers
 
 
 

What are the Drivers behind Operational CRM?

In today’s business scenario, no matter what industry we consider, people make a broad use of the phone and IT tools for their daily business activity...
Usage (application): Understanding the PROs of Operational CRM
 
 

Resurser - Operativa CRM | Operationell CRM | Operational CRM Premium
 

Nyheter

Operativa Crm Crm
     
 

Nyheter

Kontaktcykel Kundrelationsmarknadsföring
     
 

Videor

Operativa Crm Crm
     
 

Videor

Kontaktcykel Kundrelationsmarknadsföring
     
 

Presentationer

Operativa Crm Crm
     
 

Presentationer

Kontaktcykel Kundrelationsmarknadsföring
     
 

Mer

Operativa Crm Crm
     
 

Mer

Kontaktcykel Kundrelationsmarknadsföring
     

Jämför Operationell CRM med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  SERVQUAL-metoden  |  Kundnöjdhetsmodell  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Affiliatemarknadsföring  |  Direktmarknadsföring  |  4S Webb Marknadsmixen  |  Analytisk CRM


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


 
Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 27-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.