Rörelsens Vinstprocent

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Bestämma avkastningen från ordinära verksamheter. Förklaring till Rörelsens vinstprocent.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Rörelsens Vinstprocent

Vad är Rörelsens Vinstprocent? Definition


Rörelsens vinstprocent avslöjar avkastningen från ordinära verksamheter, exkluderande effekten av extraordinära kostnader och andra vittomfattande intäkter.

Den visar på i vilken grad som ett företag kan visa på en vinst från ordinära verksamheter. Som kontrasterande till att ta sin tillflykt till försäljning av tillgångar eller unika transaktioner för att visa på ”en konstgjord” vinst.


 

Beräkning av rörelsens vinstprocent. Formel


Beräkningen av Rörelsens Vinstprocent är relativt enkel: subtrahera kostnader för sålda varor, så väl som all försäljning, generella och administrativa försäljningsutgifter. Dividera resultatet med försäljningen.För att erhålla en procentsats som är strikt relaterad till det operativa resultatet, var säker på att utesluta ränteinkomst och omkostnad från beräkningen, då dessa poster relateras till ett företags finansieringbeslut i stället för dess operativa egenskaper.De totala utgifterna som används i Rörelsens vinstprocentförhållande bör utesluta extraordinära transaktioner så väl som dispositiva tillgångar då dessa inte är relaterade till kontinuitet i verksamheterna.


Rörelsens Vinstprocent Forumet
  How can you calculate Operating Ratio in case of services firm?
I need help to calculate the operating profit rati...
     
 

Rörelsens Vinstprocent Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Rörelsens Vinstprocent Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Rörelsens Vinstprocent Premium

Expert Tips (ENG) - Operating Profit Percentage Premium

Resurser - Rörelsens Vinstprocent Premium
 

Nyheter om Rörelsens VinstprocentBli Medlem


     
 

Nyheter om Finansiellt NyckeltalBli Medlem


     
 

Videor om Rörelsens VinstprocentBli Medlem


     
 

Videor om Finansiellt NyckeltalBli Medlem


     
 

Presentationer om Rörelsens VinstprocentBli Medlem


     
 

Presentationer om Finansiellt NyckeltalBli Medlem


     
 

Mer om Rörelsens VinstprocentBli Medlem


     
 

Mer om Finansiellt NyckeltalBli Medlem


     

Jämför Rörelsens vinstprocent med:   Bruttovinstmarginal, Bruttovinstandel, Bruttovinstprocent


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.