Rörelsens Vinstprocent

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

12 itens • 296.877 visitas


Sammanfattning

Rörelsens Vinstprocent

Vad är Rörelsens Vinstprocent? Definition


Rörelsens vinstprocent avslöjar avkastningen från ordinära verksamheter, exkluderande effekten av extraordinära kostnader och andra vittomfattande intäkter.

Den visar på i vilken grad som ett företag kan visa på en vinst från ordinära verksamheter. Som kontrasterande till att ta sin tillflykt till försäljning av tillgångar eller unika transaktioner för att visa på ”en konstgjord” vinst.


 

Beräkning av rörelsens vinstprocent. Formel


Beräkningen av Rörelsens Vinstprocent är relativt enkel: subtrahera kostnader för sålda varor, så väl som all försäljning, generella och administrativa försäljningsutgifter. Dividera resultatet med försäljningen.För att erhålla en procentsats som är strikt relaterad till det operativa resultatet, var säker på att utesluta ränteinkomst och omkostnad från beräkningen, då dessa poster relateras till ett företags finansieringbeslut i stället för dess operativa egenskaper.De totala utgifterna som används i Rörelsens vinstprocentförhållande bör utesluta extraordinära transaktioner så väl som dispositiva tillgångar då dessa inte är relaterade till kontinuitet i verksamheterna.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Rörelsens Vinstprocent Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Nytt Ämne

Forum om Rörelsens Vinstprocent.


How can you calculate Operating Ratio in case of services firm?
I need help to calculate the operating profit ratio (operating profit percentage) of a service firm as there are no good (...)
5
 
1 kommentarer

Starta ett nytt forumämne om Rörelsens Vinstprocent. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Rörelsens Vinstprocent. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Operating Profit Percentage (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Rörelsens Vinstprocent. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Financial Statement Analysis | Ratio Analysis

Ratio Analysis, Finanical Statement Analysis
This presentation provides insights in Financial statement and ratio analysis, and includes the following sectios: 1. F (...)

Operating Profit Percentage Diagram

Determining the return from standard operations
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Rörelsens Vinstprocent.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Rörelsens vinstprocent med:   Bruttovinstmarginal, Bruttovinstandel, Bruttovinstprocent


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Rörelsens Vinstprocent? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 23-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.