Avkastningsvärde

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

En traditionell värderingsmetod. Förklaring till Avkastningsvärde (Net Present Value - NPV).

Innehåll

Premium

Avkastningsvärde Vad är avkastningsvärde? Definition

Det är en traditionell värderingsmetod (ofta för ett projekt) som används i Nuvärdes (Discounted cash Flow) mätningsmetoden, där följande steg sker:


Stegen i beräkningen av avkastningsvärdet

  1. Beräkning av förväntat fritt kassaflöde (ofta per år) resultatet från investeringen
  2. Subtrahera/dra av för avkastningsräntan (en räntesats som ska justeras för tid och risk)

Det mellanliggande resultatet kallas: Kapitalvärde/Nuvärdet (diskonterat).

  1. Subtrahera de initiala investeringarna

Slutresultatet kallas: Net Present Value/ Avkastningsvärde.


Därför att NPV är ett belopp som uttrycker hur mycket värde en investering kommer att resultera i. Detta görs, genom att mäta alla betalningsflöden över tiden och föra dem tillbaka till nuläget i nutid.


Om NPV-metoden resulterar i ett positivt belopp, bör projektet genomföras.


Begränsningar med avkastningsvärde/ Net Present Value

  • Även om NPV-mätningen är allmänt använd för att ta investeringsbeslut, så är det en nackdel med NPV att den inte tar med i beräkningen den flexibilitet/osäkerhet som uppkommer efter projektbeslutet. Se Reala Optioner Luehrman för mer information.
  • NPV är också oförmögen att hantera immateriella vinster. Denna oförmåga minskar dess användbarhet för strategiska frågeställningar och projekt. Se Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating för mer information.

Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the. -

Bok: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Avkastningsvärde (NPV) Forumet
  NPV with Only Costs & IRR
Hi, I have been posed with the problem of trying t...
     
 
  Calculating NPV for a Project
John owns a nursery school. He estimates that, wit...
     
 
  NPV Cost Avoidance and Savings
I evaluating a capital expenditure project where '...
     
 
  Calculating Cost per Unit if Zero NPV without any Operating Costs Information
How does one calculate the cost per unit from the ...
     
 
  NPV for Leased Equipment versus Purchased Equipment
Do any of you use NPV for a lease situation? I lea...
     
 
  WHEN to Invest? Investing at the Right Moment...
I have done a NPV calculation for an investment op...
     
 
  Missed Interest in NPV
(How) Can I include interest income forgone in an ...
     
 
  NPV with a Missing Cash Flow Figure
Is is possible to calculate NPV with a missing cas...
     
 
  Calculating NPV with Missing Data
How will I calculate the NPV if I only have the di...
     
 
  Operating Cash Flows
What is the NPV of a project that has cost of 52,1...
     
 
  NPV of $1 Million for a Project Means What
If a NPV of one project is $1 million, what does i...
     
 
  Example of Net Present Calculation
Consider the following two investments:
Inves...
     
 
  Does the Net Present Value (NPV) calculation uses cash inflows or profits?
Does the NPV calculation uses cash inflows or prof...
     
 
  More Complex NPV Comparison: Interrelated Projects
How would I compare 3 projects - two have an NPV =...
     
 
  Choosing between Investments Using a Comparison of NPVs
If I have 2 investments and I compare the NPV of b...
     
 
  How do you Calculate NPV when Initial Investments are Unknown?
In calculating NPV when initial investment is not ...
     
 
  NPV of Partial Payments
Suppose a business sells an average of $ 1000 per ...
     
 
  NPV assumes Certainty of Cash Flows
When using the Net Present Value method be careful...
     
 

Avkastningsvärde (NPV) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Avkastningsvärde (NPV) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Avkastningsvärde (NPV) Premium
  Re-evaluating an investment decision
Question: I am re-evaluating an investment decisio...
     
 

Expert Tips (ENG) - Net Present Value (NPV) Premium

Resurser - Avkastningsvärde (NPV) Premium
 

Nyheter om Avkastningsvärde Bli Medlem


     
 

Nyheter om Npv MetodBli Medlem


     
 

Videor om Avkastningsvärde Bli Medlem


     
 

Videor om Npv MetodBli Medlem


     
 

Presentationer om Avkastningsvärde Bli Medlem


     
 

Presentationer om Npv MetodBli Medlem


     
 

Mer om Avkastningsvärde Bli Medlem


     
 

Mer om Npv MetodBli Medlem


     

Jämför Avkastningsvärde/Net Present Value med: Internränta  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  CAGR  |  Kostnad för Eget Kapital


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.