Avkastningsvärde

Kunskapscenter

   

En traditionell värderingsmetod. Förklaring till Avkastningsvärde (Net Present Value - NPV).

Innehåll

Premium

Avkastningsvärde Vad är avkastningsvärde? Definition

Det är en traditionell värderingsmetod (ofta för ett projekt) som används i Nuvärdes (Discounted cash Flow) mätningsmetoden, där följande steg sker:


Stegen i beräkningen av avkastningsvärdet

  1. Beräkning av förväntat fritt kassaflöde (ofta per år) resultatet från investeringen
  2. Subtrahera/dra av för avkastningsräntan (en räntesats som ska justeras för tid och risk)

Det mellanliggande resultatet kallas: Kapitalvärde/Nuvärdet (diskonterat).

  1. Subtrahera de initiala investeringarna

Slutresultatet kallas: Net Present Value/ Avkastningsvärde.


Därför att NPV är ett belopp som uttrycker hur mycket värde en investering kommer att resultera i. Detta görs, genom att mäta alla betalningsflöden över tiden och föra dem tillbaka till nuläget i nutid.


Om NPV-metoden resulterar i ett positivt belopp, bör projektet genomföras.


Begränsningar med avkastningsvärde/ Net Present Value

  • Även om NPV-mätningen är allmänt använd för att ta investeringsbeslut, så är det en nackdel med NPV att den inte tar med i beräkningen den flexibilitet/osäkerhet som uppkommer efter projektbeslutet. Se Reala Optioner Luehrman för mer information.
  • NPV är också oförmögen att hantera immateriella vinster. Denna oförmåga minskar dess användbarhet för strategiska frågeställningar och projekt. Se Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating för mer information.

Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the. -

Bok: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Avkastningsvärde (NPV) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Avkastningsvärde (NPV) Forumet  

Nya ämnen

  Calculating NPV for a Project
John owns a nursery school. He estimates that, with an extension, he would be able to sell the business as a going concern for $600,000 in six years t...
     
 
  NPV with Only Costs & IRR
Hi, I have been posed with the problem of trying to calculate an NPV, with only costs provided and an IRR. Additionally, costs are not incurred upfron...
     
 
  NPV Cost Avoidance and Savings
I evaluating a capital expenditure project where 'stand alone' (location 1) the savings from the investment are low. Due to this, the NPV is low. And ...
     
 

Best Practices - Avkastningsvärde (NPV)
  Re-evaluating an investment decision
Question: I am re-evaluating an investment decision from 2004 - - where the initial investment was made. If I wanted to look at the investment today w...
     
 
  Operating Cash Flows
What is the NPV of a project that has cost of 52,125 and net cash flows of 12,000 per year for 8 years with a cost of capital of 12 percent?...
     
 
  Does the Net Present Value (NPV) calculation uses cash inflows or profits?
Does the NPV calculation uses cash inflows or profits? Should I use the revenue generated by the project or the profit?...
     
 
  Choosing between Investments Using a Comparison of NPVs
If I have 2 investments and I compare the NPV of both. Which one I prefer? With the biggest NPV?...
     
 
  More Complex NPV Comparison: Interrelated Projects
How would I compare 3 projects - two have an NPV = $500,000 (over 9 years mixed stream of inflows and 20 years annuity, respectively) and one which is...
     
 
  NPV of $1 Million for a Project Means What
If a NPV of one project is $1 million, what does it mean to an investor?...
     
 Allt du behöver veta om management


  WHEN to Invest? Investing at the Right Moment...
I have done a NPV calculation for an investment option. The problem I'm thinking about is not IF I should invest, it is WHEN to invest.
Its weird...
     
 
  How do you Calculate NPV when Initial Investments are Unknown?
In calculating NPV when initial investment is not mentioned what should i do? Only cost and benefit from year 1 is given. What would be the power of (...
     
 
  Calculating NPV with Missing Data
How will I calculate the NPV if I only have the different annual income for 6 years business proposal?...
     
 
  Example of Net Present Calculation
Consider the following two investments:
Investment 1 requires a cash investment of $ 10,000 today and $14,000 two years from now. One year from n...
     
 
  NPV of Partial Payments
Suppose a business sells an average of $ 1000 per month to a group of 200 customers on Net 30 terms. What would be the financial benefit to the selle...
     
 
  Missed Interest in NPV
(How) Can I include interest income forgone in an NPV calculation?...
     
 
  NPV assumes Certainty of Cash Flows
When using the Net Present Value method be careful: this calculation assumes certainly in the forecasted future cash flows. For strategic longer term ...
     
 
  NPV with a Missing Cash Flow Figure
Is is possible to calculate NPV with a missing cash flow figure? E.g. the expected cash flows for a 5 year project at 2% with initial investment of £5...
     
 
  NPV for Leased Equipment versus Purchased Equipment
Do any of you use NPV for a lease situation? I lease equipment and am often asked about purchase versus lease
I do not have the customers cash in...
     
 
  Calculating Cost per Unit if Zero NPV without any Operating Costs Information
How does one calculate the cost per unit from the following info?
Initial investment of R120M, R8M maintenance costs per year, R5M additional cos...
     
 

Expert Tips (ENG) - Net Present Value (NPV)Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Avkastningsvärde (NPV)
 

Nyheter om Avkastningsvärde


     
 

Nyheter om Npv Metod


     
 

Videor om Avkastningsvärde


     
 

Videor om Npv Metod


     
 

Presentationer om Avkastningsvärde


     
 

Presentationer om Npv Metod


     
 

Mer om Avkastningsvärde


     
 

Mer om Npv Metod


     Accelerera din managementkarriärJämför Avkastningsvärde/Net Present Value med: Internränta  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  CAGR  |  Kostnad för Eget Kapital


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 16-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.