Avkastningsvärde

Kunskapscenter

   

En traditionell värderingsmetod. Förklaring till Avkastningsvärde (Net Present Value - NPV).

Innehåll

Premium

Avkastningsvärde Vad är avkastningsvärde? Definition

Det är en traditionell värderingsmetod (ofta för ett projekt) som används i Nuvärdes (Discounted cash Flow) mätningsmetoden, där följande steg sker:


Stegen i beräkningen av avkastningsvärdet

  1. Beräkning av förväntat fritt kassaflöde (ofta per år) resultatet från investeringen
  2. Subtrahera/dra av för avkastningsräntan (en räntesats som ska justeras för tid och risk)

Det mellanliggande resultatet kallas: Kapitalvärde/Nuvärdet (diskonterat).

  1. Subtrahera de initiala investeringarna

Slutresultatet kallas: Net Present Value/ Avkastningsvärde.


Därför att NPV är ett belopp som uttrycker hur mycket värde en investering kommer att resultera i. Detta görs, genom att mäta alla betalningsflöden över tiden och föra dem tillbaka till nuläget i nutid.


Om NPV-metoden resulterar i ett positivt belopp, bör projektet genomföras.


Begränsningar med avkastningsvärde/ Net Present Value

  • Även om NPV-mätningen är allmänt använd för att ta investeringsbeslut, så är det en nackdel med NPV att den inte tar med i beräkningen den flexibilitet/osäkerhet som uppkommer efter projektbeslutet. Se Reala Optioner Luehrman för mer information.
  • NPV är också oförmögen att hantera immateriella vinster. Denna oförmåga minskar dess användbarhet för strategiska frågeställningar och projekt. Se Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating för mer information.

Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the. -

Bok: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Avkastningsvärde (NPV) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Avkastningsvärde (NPV) Forumet  

Nya ämnen

  Calculating NPV for a Project      
 
  NPV with Only Costs & IRR      
 
  NPV Cost Avoidance and Savings      
 

Best Practices - Avkastningsvärde (NPV)
  Re-evaluating an investment decision
     
 
  Operating Cash Flows
     
 
  Does the Net Present Value (NPV) calculation uses cash inflows or profits?
     
 
  Choosing between Investments Using a Comparison of NPVs
     
 
  More Complex NPV Comparison: Interrelated Projects
     
 
  NPV of $1 Million for a Project Means What
     
 Allt du behöver veta om management


  WHEN to Invest? Investing at the Right Moment...
     
 
  How do you Calculate NPV when Initial Investments are Unknown?
     
 
  Calculating NPV with Missing Data
     
 
  Example of Net Present Calculation
     
 
  NPV of Partial Payments
     
 
  Missed Interest in NPV
     
 
  NPV assumes Certainty of Cash Flows
     
 
  NPV with a Missing Cash Flow Figure
     
 
  NPV for Leased Equipment versus Purchased Equipment
     
 
  Calculating Cost per Unit if Zero NPV without any Operating Costs Information
     
 

Expert Tips (ENG) - Net Present Value (NPV)Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Avkastningsvärde (NPV)
 

Nyheter om Avkastningsvärde


     
 

Nyheter om Npv Metod


     
 

Videor om Avkastningsvärde


     
 

Videor om Npv Metod


     
 

Presentationer om Avkastningsvärde


     
 

Presentationer om Npv Metod


     
 

Mer om Avkastningsvärde


     
 

Mer om Npv Metod


     Accelerera din managementkarriärJämför Avkastningsvärde/Net Present Value med: Internränta  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  CAGR  |  Kostnad för Eget Kapital


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 15-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.