Avkastningsvärde

Kunskapscenter

En traditionell värderingsmetod. Förklaring till Avkastningsvärde (Net Present Value - NPV).


Avkastningsvärde Vad är avkastningsvärde? Definition

Det är en traditionell värderingsmetod (ofta för ett projekt) som används i Nuvärdes (Discounted cash Flow) mätningsmetoden, där följande steg sker:


Stegen i beräkningen av avkastningsvärdet

  1. Beräkning av förväntat fritt kassaflöde (ofta per år) resultatet från investeringen
  2. Subtrahera/dra av för avkastningsräntan (en räntesats som ska justeras för tid och risk)

Det mellanliggande resultatet kallas: Kapitalvärde/Nuvärdet (diskonterat).

  1. Subtrahera de initiala investeringarna

Slutresultatet kallas: Net Present Value/ Avkastningsvärde.


Därför att NPV är ett belopp som uttrycker hur mycket värde en investering kommer att resultera i. Detta görs, genom att mäta alla betalningsflöden över tiden och föra dem tillbaka till nuläget i nutid.


Om NPV-metoden resulterar i ett positivt belopp, bör projektet genomföras.


Begränsningar med avkastningsvärde/ Net Present Value

  • Även om NPV-mätningen är allmänt använd för att ta investeringsbeslut, så är det en nackdel med NPV att den inte tar med i beräkningen den flexibilitet/osäkerhet som uppkommer efter projektbeslutet. Se Reala Optioner Luehrman för mer information.
  • NPV är också oförmögen att hantera immateriella vinster. Denna oförmåga minskar dess användbarhet för strategiska frågeställningar och projekt. Se Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating för mer information.

Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the. -

Bok: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Särskild Intressegrupp SIG - Avkastningsvärde (NPV)


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Forum - Avkastningsvärde (NPV)  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Re-evaluating an investment decision (6 reaktioner)
Question: I am re-evaluating an investment decision from 200...
 
 
 
 
  Operating Cash Flows (5 reaktioner)
What is the NPV of a project that has cost of 52,125 and net...
 
 
 
 
  Does the Net Present Value (NPV) calculation uses cash inflows or profits? (1 reaktioner)
Does the NPV calculation uses cash inflows or profits? Shoul...
 
 
 
 
  Choosing between Investments Using a Comparison of NPVs (2 reaktioner)
If I have 2 investments and I compare the NPV of both. Which...
 
 
 
 
  More Complex NPV Comparison: Interrelated Projects (1 reaktioner)
How would I compare 3 projects - two have an NPV = $500,000 ...
 
 
 
 
  NPV of $1 Million for a Project Means What (2 reaktioner)
If a NPV of one project is $1 million, what does it mean to ...
 
 
 
 
  WHEN to Invest? Investing at the Right Moment...
I have done a NPV calculation for an investment option. The ...
 
 
 
 
  How do you Calculate NPV when Initial Investments are Unknown? (4 reaktioner)
In calculating NPV when initial investment is not mentioned ...
 
 
 
 
  Calculating NPV with Missing Data (4 reaktioner)
How will I calculate the NPV if I only have the different an...
 
 
 
 
  Example of Net Present Calculation (2 reaktioner)
Consider the following two investments: Investment 1 requir...
 
 
 
 
  NPV of Partial Payments
Suppose a business sells an average of $ 1000 per month to a...
 
 
 
 
  Missed Interest in NPV (1 reaktioner)
(How) Can I include interest income forgone in an NPV calcul...
 
 
 
 
  Calculating NPV for a Project
John owns a nursery school. He estimates that, with an exten...
 
 
 
 
  NPV assumes Certainty of Cash Flows
When using the Net Present Value method be careful: this cal...
 
 
 
 
  NPV with a Missing Cash Flow Figure
Is is possible to calculate NPV with a missing cash flow fig...
 
 
 
 
  NPV with Only Costs & IRR (1 reaktioner)
Hi, I have been posed with the problem of trying to calculat...
 
 
 
 
  NPV for Leased Equipment versus Purchased Equipment
Do any of you use NPV for a lease situation? I lease equipme...
 
 
 
 
  Calculating Cost per Unit if Zero NPV without any Operating Costs Information
How does one calculate the cost per unit from the following ...
 
 
 
 
  NPV Cost Avoidance and Savings
I evaluating a capital expenditure project where 'stand alon...
 
 
 
 

Best Practices - Avkastningsvärde (NPV)

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - Net Present Value (NPV)

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Avkastningsvärde (NPV)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Avkastningsvärde


     
 

Nyheter om Npv Metod


     
 

Videor om Avkastningsvärde


     
 

Videor om Npv Metod


     
 

Presentationer om Avkastningsvärde


     
 

Presentationer om Npv Metod


     
 

Mer om Avkastningsvärde


     
 

Mer om Npv Metod


     

Jämför Avkastningsvärde/Net Present Value med: Internränta  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  CAGR  |  Kostnad för Eget Kapital


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 18-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.