Avkastningsvärde

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Avkastningsvärde Vad är avkastningsvärde? Definition

Det är en traditionell värderingsmetod (ofta för ett projekt) som används i Nuvärdes (Discounted cash Flow) mätningsmetoden, där följande steg sker:


Stegen i beräkningen av avkastningsvärdet

  1. Beräkning av förväntat fritt kassaflöde (ofta per år) resultatet från investeringen
  2. Subtrahera/dra av för avkastningsräntan (en räntesats som ska justeras för tid och risk)

Det mellanliggande resultatet kallas: Kapitalvärde/Nuvärdet (diskonterat).

  1. Subtrahera de initiala investeringarna

Slutresultatet kallas: Net Present Value/ Avkastningsvärde.


Därför att NPV är ett belopp som uttrycker hur mycket värde en investering kommer att resultera i. Detta görs, genom att mäta alla betalningsflöden över tiden och föra dem tillbaka till nuläget i nutid.


Om NPV-metoden resulterar i ett positivt belopp, bör projektet genomföras.


Begränsningar med avkastningsvärde/ Net Present Value

  • Även om NPV-mätningen är allmänt använd för att ta investeringsbeslut, så är det en nackdel med NPV att den inte tar med i beräkningen den flexibilitet/osäkerhet som uppkommer efter projektbeslutet. Se Reala Optioner Luehrman för mer information.
  • NPV är också oförmögen att hantera immateriella vinster. Denna oförmåga minskar dess användbarhet för strategiska frågeställningar och projekt. Se Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating för mer information.

Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the. -

Bok: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Avkastningsvärde (NPV) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Avkastningsvärde (NPV).


NPV of $1 Million for a Project Means What
If a NPV of one project is $1 million, what does it mean to an investor? (...)
11
 
2 reaktioner
WHEN to Invest? Investing at the Right Moment...
I have done a NPV calculation for an investment option. The problem I'm thinking about is not IF I should invest, it is (...)
5
 
0 reaktioner
Calculating NPV with Missing Data
How will I calculate the NPV if I only have the different annual income for 6 years business proposal? (...)
4
 
4 reaktioner
How do you Calculate NPV when Initial Investments are Unknown?
In calculating NPV when initial investment is not mentioned what should i do? Only cost and benefit from year 1 is given (...)
3
 
4 reaktioner
Example of Net Present Calculation
Consider the following two investments: Investment 1 requires a cash investment of $ 10,000 today and $14,000 two years (...)
2
 
2 reaktioner
NPV of Partial Payments
Suppose a business sells an average of $ 1000 per month to a group of 200 customers on Net 30 terms. What would be the (...)
2
 
0 reaktioner
Missed Interest in NPV
(How) Can I include interest income forgone in an NPV calculation? (...)
1
 
1 reaktioner
NPV assumes Certainty of Cash Flows
When using the Net Present Value method be careful: this calculation assumes certainly in the forecasted future cash flo (...)
1
 
0 reaktioner
NPV with a Missing Cash Flow Figure
Is is possible to calculate NPV with a missing cash flow figure? E.g. the expected cash flows for a 5 year project at 2% (...)
0
 
0 reaktioner
NPV with Only Costs & IRR
Hi, I have been posed with the problem of trying to calculate an NPV, with only costs provided and an IRR. Additionally, (...)
0
 
1 reaktioner
NPV for Leased Equipment versus Purchased Equipment
Do any of you use NPV for a lease situation? I lease equipment and am often asked about purchase versus lease I do not (...)
0
 
0 reaktioner
Calculating Cost per Unit if Zero NPV without any Operating Costs Information
How does one calculate the cost per unit from the following info? Initial investment of R120M, R8M maintenance costs pe (...)
0
 
0 reaktioner
NPV Cost Avoidance and Savings
I evaluating a capital expenditure project where 'stand alone' (location 1) the savings from the investment are low. Due (...)
0
 
0 reaktioner
Calculating NPV for a Project
John owns a nursery school. He estimates that, with an extension, he would be able to sell the business as a going conce (...)
0
 
0 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Avkastningsvärde (NPV). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Re-evaluating an investment decision
Question: I am re-evaluating an investment decision from 2004 - - where the initial investment was made. If I wanted to (...)
43
 
6 reaktioner

Operating Cash Flows
What is the NPV of a project that has cost of 52,125 and net cash flows of 12,000 per year for 8 years with a cost of ca (...)
33
 
5 reaktioner

Does the Net Present Value (NPV) calculation uses cash inflows or profits?
Does the NPV calculation uses cash inflows or profits? Should I use the revenue generated by the project or the profit? (...)
20
 
1 reaktioner

Choosing between Investments Using a Comparison of NPVs
If I have 2 investments and I compare the NPV of both. Which one I prefer? With the biggest NPV? (...)
19
 
2 reaktioner

More Complex NPV Comparison: Interrelated Projects
How would I compare 3 projects - two have an NPV = $500,000 (over 9 years mixed stream of inflows and 20 years annuity, (...)
16
 
1 reaktioner

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Net Present Value (NPV) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Avkastningsvärde (NPV). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför Avkastningsvärde/Net Present Value med: Internränta  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  CAGR  |  Kostnad för Eget Kapital


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Avkastningsvärde (NPV)? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 17-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.