Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt

Kunskapscenter

   

Nettovinst från rörelsen efter skatt/ Rörelseresultat efter skatt . Förklaring till Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt (Net Operating Profit After Tax - NOPAT).

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är Rörelseresultatet efter skatt? Beskrivning

NOPAT är rörelsens vinst (EBIT) minus skatter. Ett annat uttryck för Rörelseresultat efter skatt, är Vinst efter skatt.


Beräkning av NOPAT (RÖRELSERESULTAT EFTER SKATT). Formel


      Netto försäljning

-     Driftkostnader

----------------------------------------------

      Rörelsens Vinst (Vinst före Ränta och Skatt (EBIT))

-     Skatter

----------------------------------------------

      Rörelseresultat efter skatt (NOPAT)


NOPAT är nödvändigt för att kunna beräkna Ekonomiskt mervärde (Economic Value Added).


NOPAT kan beräknas på avdelningsnivå (för en strategisk affärsenhet).


Rörelseresultatet efter skatt (NOPAT) tar INTE i beaktagande idén, om att en affärsenhet måste täcka både driftskostnaderna OCH kapitalkostnaderna.


Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt Forumet
  What is Operating Expenses?
How is operating expenses calculated?...
     
 
  Is Depreciation Included in Nopat?
Nopat = EBIT - taxes...
Is depreciation also ...
     
 
  Dealing with Taxes in Calculating NOPAT
NOPAT is worked out on Operating Profit (less) Tax...
     
 

Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt Premium

Expert Tips (ENG) - Net Operating Profit After Tax Premium

Resurser - Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt Premium
 

Nyheter om Rörelseresultat Kalkylering


     
 

Nyheter om Rörelseresultat Rörelsen


     
 

Videor om Rörelseresultat Kalkylering


     
 

Videor om Rörelseresultat Rörelsen


     
 

Presentationer om Rörelseresultat Kalkylering


     
 

Presentationer om Rörelseresultat Rörelsen


     
 

Mer om Rörelseresultat Kalkylering


     
 

Mer om Rörelseresultat Rörelsen


     

Jämför med:  DuPontmodellen  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.