Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Nettovinst från rörelsen efter skatt/ Rörelseresultat efter skatt . Förklaring till Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt (Net Operating Profit After Tax - NOPAT).

Innehåll

Premium

Vad är Rörelseresultatet efter skatt? Beskrivning

NOPAT är rörelsens vinst (EBIT) minus skatter. Ett annat uttryck för Rörelseresultat efter skatt, är Vinst efter skatt.


Beräkning av NOPAT (RÖRELSERESULTAT EFTER SKATT). Formel


      Netto försäljning

-     Driftkostnader

----------------------------------------------

      Rörelsens Vinst (Vinst före Ränta och Skatt (EBIT))

-     Skatter

----------------------------------------------

      Rörelseresultat efter skatt (NOPAT)


NOPAT är nödvändigt för att kunna beräkna Ekonomiskt mervärde (Economic Value Added).


NOPAT kan beräknas på avdelningsnivå (för en strategisk affärsenhet).


Rörelseresultatet efter skatt (NOPAT) tar INTE i beaktagande idén, om att en affärsenhet måste täcka både driftskostnaderna OCH kapitalkostnaderna.


Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt Forumet
  What is Operating Expenses?
How is operating expenses calculated?...
     
 
  Is Depreciation Included in Nopat?
Nopat = EBIT - taxes...
Is depreciation also ...
     
 
  Dealing with Taxes in Calculating NOPAT
NOPAT is worked out on Operating Profit (less) Tax...
     
 

Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt Premium

Expert Tips (ENG) - Net Operating Profit After Tax Premium

Resurser - Rörelseresultat Efter Ska | Rörelsens Nettovinst Efter Skatt Premium
 

Nyheter om Rörelseresultat KalkyleringBli Medlem


     
 

Nyheter om Rörelseresultat RörelsenBli Medlem


     
 

Videor om Rörelseresultat KalkyleringBli Medlem


     
 

Videor om Rörelseresultat RörelsenBli Medlem


     
 

Presentationer om Rörelseresultat KalkyleringBli Medlem


     
 

Presentationer om Rörelseresultat RörelsenBli Medlem


     
 

Mer om Rörelseresultat KalkyleringBli Medlem


     
 

Mer om Rörelseresultat RörelsenBli Medlem


     

Jämför med:  DuPontmodellen  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.