Tystnadens Spiral (Noelle-Neumann)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Tystnadens Spiral (Elisabeth Noelle-Neumann) Vad är Tystnadens Spiral? Beskrivning

Metoden Tystnadens Spiral från Elisabeth Noelle-Neumann är en modell som förklarar varför personalen är ovilliga till att uttrycka deras åsikter offentligt, när de tror att de är i minoritet. Modellen Tystnadens Spiral beskriver det ökade tryck som folk känner av då de vill dölja deras åsikter och när de tror att de är i minoritet. Ramverket baseras på tre antaganden:

 1. Personer har ”ett quasi-statistiskt organ”, ett sjätte sinne som tillåter dem att känna till den aktuellt rådande offentliga åsikten. Även utan att ha tillgång till opinionsresultatet.
 2. Personer har en skräck för isolering och vet vilka beteenden som kommer att öka sannolikheten för social isolering.
 3. Personer är tystlåtna och försiktiga till att uttrycka deras minoritetsåsikter. I första hand av rädsla för att bli isolerad.

I hans bok 1984 undersöker Noelle-Neumann offentlig åsikt som en form av social kontroll. Individer märker nästan instinktivt åsikterna hos de som finns runt omkring dem. De formar deras beteende beroende på aktuella attityder om vad som är godtagbart.


Ju mer en person tror innevarande åsikt är lik den aktuella offentliga åsikten, ju mer är han villig att öppet avslöja den offentliga åsikten. Men om den offentliga atmosfären förändras och personen upptäcker att hans åsikt nu är i mindre favör. Då kommer han att vara mindre villig till att publikt uttrycka sin  åsikt. Om det uppfattade avståndet mellan den offentliga åsikten och en persons personliga åsikt växer, är det mindre troligt att denna person önskar uttrycka sin åsikt.


Ursprunget till Tystnadens Spiral. Historia

Utförd undersökning och forskning om tillväxt och spridning av offentliga åsikter.


Användningen av Tystnadens Spiral. Användningsområden

 • Forskning på massmedias effekt.
 • Sensoriskt indata och hur personer känner av förändringar i offentliga åsikter.
 • Statistisk röstning.
 • Offentlig åsiktsforskning.

Stegen i Tystnadens Spiral. Process

Noelle-Neumann rekommenderar två frågor för att ta prov på den barometriska läsningen av personalens huvuds insida:

 1. Utan hänsyn till din personliga åsikt, tror du att de flesta personer…? Presenterar klimatet →.
 2. Kommer fler personer eller mindre personer att tycka på detta sätt ett år från nu? →Framtidsprognos.

Styrkor med Tystnadens Spiral. Fördelar

 • Definierar varför personer inte är villiga till att uttrycka deras åsikt, om de är i minoritet.
 • Förklarar varför personer föredrar att undanhålla deras verkliga känslor. I stället för ta risken till att bli isolerad.
 • Är en bra modell, i att relatera massmedias effekter på de offentliga åsikterna.
 • Behandlingen av den offentliga åsikten håller ihop samhället till en enhet. Tystnadens Spiral löser konflikter som kan hota samhället, om de förblir olösta.

Begränsningar med Tystnadens Spiral. Nackdelar

 • Det sällsynta fenomenet med ett ”dubbelt åsiktsklimat” kan observeras, när åsikterna som kommer från massmedia inte är förenliga med åsikterna som är rådande bland de flesta personerna utanför massmedia
 • Är vi egentligen bra på att bedöma offentlig åsikter?
 • Är vi egentligen bra på att bedöma, om vi är i majoriteten eller i minoriteten? Pluralistisk okunnighet kan hindra detta. Dvs. det felaktiga antagandet med personer som alla tänker samma som de gör
 • Hur kan vi bestämma huruvida någon riktigt tror att han befinner sig i majoriteten eller inte?
 • Teorin gör inte rättvisa till den genomslagskraft av hängiven avvikare får för effekt på offentliga åsikter.

Bok: Elisabeth Noelle-Neumann (1984) - The Spiral of Silence: Public Opinion - Our social skin -

Bok: Elisabeth Noelle-Neumann (1991) - The theory of public opinion: The concept of the Spiral of Silence -


Särskild Intressegrupp SIG

Tystnadens Spiral Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum  

Forum om Tystnadens Spiral.


Silence is Killing our Organisation
In organisations, speaking out is not always encouraged or appreciated. Individuals who disagree with their company and (...)
3
 
0 reaktioner
 
Method of Analysing the Spiral of Silence
Is there a step by step procedure to analyze a spiral of silence? Thank you... (...)
3
 
0 reaktioner
 
Can a Threat Create a Spiral of Silence?
Can managers create a spiral of silence amongst their subordinates by threatening action? Or is the spiral of silence mo (...)
1
 
0 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade diskussionsämnen om Tystnadens Spiral. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Spiral of Silence is good Model
As a journalist here in Malawi, I really enjoyed the 'spiral of silence' topic. The first day I had it in my class, it w (...)
4
 
0 reaktioner

 
Experttips

Avancerad insikt om Spiral of Silence (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making (...)
   
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making (...)
   
 
 
 

Avoiding the Spiral of Silence

Group Communication, Creativity Workshops (...)
   
 
 
 

Pluralistic Ignorance and the Abilene Paradox

Problems in Group Decision Making (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Tystnadens Spiral. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Tystnadens Spiral med: Grupptänkande  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Sex Tänkhattar  |  Delphimetoden)  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Spiral Dynamics Modell


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Tystnadens Spiral? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-11-2020. Alla namn ™ av deras ägare.