Flerkanalsmarknadsföring (Multikanalsmarknadsföring)

Kunskapscenter

   

Att hantera alla kontaktprocesser mellan kunder och kanalens deltagare under alla faser i relationen genom kombinationen av två eller flera marknadsföringskanaler som förstärker varandra. Förklaring till Flerkanalsmarknadsföring.

Innehåll

Premium

Vad är flerkanalsmarknadsföring? Beskrivning

Efter deras första tillkomst blev telefonen, faxen, eposten, mobiltelefonen och internet adopterade snabbt i affärskontakter och för affärstransaktioner och till att skapa nya kanaler för att göra affärer. Dessa kanaler kan behandlas individuellt och behandlas ofta separat. Emellertid så är flerkanalsmarknadsföringsfilosofin inriktad på att klara av alla kontaktprocesser mellan kunder och kanalernas deltagare under alla faser av  relationen genom kombination av två eller flera marknadskanalerna som förstärker varandra.


Vilken typ av kommunikationskanaler kommer att bli bestående? Typer

Kommunikationskanalerna kan kategoriseras och användas av företag utmed följande dimensioner:

 • En-till-många (radio, television, tidskrifter, tidningar) kontra en-till-en kommunikationen (direktförsäljning, service anställda). Webbplatser epost, brev, och telefon är någonstans i mitten.
 • Opersonligt kontra ansikte mot ansikte kommunikation
 • Social kontra instrumental kommunikation (inriktad på effektivitet)
 • Växelverkande (internet) kontra (den passiva) icke-interaktiva kommunikationen,
 • Ett intryck (radio, tidskrifter) kontra flerintryckskommunikation (direktförsäljning, virtuell verklighet)
 • Traditionellt (appellera till äldre konservativ personer) kontra ny teknologisk kommunikationen (som appellerar till ungdomar)
 • Jämför också: TDC-matris, Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer och Tolv Principer för Nätverksekonomin

Notera att flerkanalsmarknadsföring handlar om att använda flera kanaler för att sälja produkter eller tjänster och bör inte förväxlas med annonsering genom flera olika medium.
 

Användning av flerkanalsmarknadsföring. Användningsområden

Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring - kanalerna och faser Stegen i Flerkanalsmarknadsföring. Process

Olika kanaler kan vara fördelaktiga i olika steg i kundrelationen eller säljcykeln (se bilden):

 • Attrahera
 • Informera
 • Rådgiva
 • Transaktionen/avtal
 • Support/Service
 • Relationsbyggande

Styrkor med Flerkanalsmarknadsföring. Fördelar

 • Ökande effektivitet och minskade kostnader genom att använda styrkor hos varje, kanal på ett optimalt sätt.

 • Ökande marknadstäckning och kundräckvidd.

Begränsningar med Flerkanalsmarknadsföring. Nackdelar

 • Att klara av många kanaler kan vara komplext och utmanande. Traditionellt är många företag organiserade genom kanaler, vilket gör det svårare att införa flera kanaler.
 • Vissa kunder bör undvikas i några av kanalerna. Detta faktum skulle kunna irritera dem om de upptäcker det.
 • Potentiella kanalkonflikter, till exempel mellan direktförsäljning och indirekta kanaler (med partnerföretagen). Jämför: Traditionell Handel och Internet.


Flerkanalsmarknadsföring | Multikanalsmarknadsföring Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Flerkanalsmarknadsföring | Multikanalsmarknadsföring Forumet  

Nya ämnen

  How to Use Social Media in the Sales Process
When we use an appropriate type of social media, this could benefit particular steps in the sales process. In order to do this effectively, a social m...
     
 
  Omnichannel Retailing: Tips and Best Practices
Omnichannel is a multichannel sales approach that aims to provide customers with a seamless shopping experience across all existing channels so that t...
     
 
  What is Global Distribution in Marketing?
Can anybody give a good definition of global distribution, what factors it considers, and in what way it is done?
What are the advantages, disadv...
     
 

Best Practices - Flerkanalsmarknadsföring | Multikanalsmarknadsföring
  Build Strategic Partnerships as Marketing Channels
We can build a strategic partnership to be a marketing channel. Recently, many businesses are creating relationships with strategic partners and devel...
     
 
  Channel Marketing Strategies of Software Firms
I am looking for more information about channel marketing and what could be strategies used by software companies. Thank you.....
     
 

Expert Tips (ENG) - Multi Channel Marketing (Multi Channel Strategy)
 

Identifying the Causes of Channel Conflict

 
 
 

Measuring the True Effectiveness of Multiple Advertising Channels

 
 
 

5 Strategic Best Practices for Mixed Physical-Digital Businesses

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Flerkanalsmarknadsföring | Multikanalsmarknadsföring
 

Nyheter om Multikanalsmarknadsföring Marknadsföring


     
 

Nyheter om Marknadskanalsapproach Marknadsmetod


     
 

Videor om Multikanalsmarknadsföring Marknadsföring


     
 

Videor om Marknadskanalsapproach Marknadsmetod


     
 

Presentationer om Multikanalsmarknadsföring Marknadsföring


     
 

Presentationer om Marknadskanalsapproach Marknadsmetod


     
 

Mer om Multikanalsmarknadsföring Marknadsföring


     
 

Mer om Marknadskanalsapproach Marknadsmetod


     Accelerera din managementkarriärJämför Flerkanalsmarknadsföring med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Analytisk CRM  |  Operativa CRM  |  TDC-matris  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Traditionell Handel och Internet


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 13-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.