Flerkanalsmarknadsföring (Multikanalsmarknadsföring)

Kunskapscenter

   

Att hantera alla kontaktprocesser mellan kunder och kanalens deltagare under alla faser i relationen genom kombinationen av två eller flera marknadsföringskanaler som förstärker varandra. Förklaring till Flerkanalsmarknadsföring.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är flerkanalsmarknadsföring? Beskrivning

Efter deras första tillkomst blev telefonen, faxen, eposten, mobiltelefonen och internet adopterade snabbt i affärskontakter och för affärstransaktioner och till att skapa nya kanaler för att göra affärer. Dessa kanaler kan behandlas individuellt och behandlas ofta separat. Emellertid så är flerkanalsmarknadsföringsfilosofin inriktad på att klara av alla kontaktprocesser mellan kunder och kanalernas deltagare under alla faser av  relationen genom kombination av två eller flera marknadskanalerna som förstärker varandra.


Vilken typ av kommunikationskanaler kommer att bli bestående? Typer

Kommunikationskanalerna kan kategoriseras och användas av företag utmed följande dimensioner:

 • En-till-många (radio, television, tidskrifter, tidningar) kontra en-till-en kommunikationen (direktförsäljning, service anställda). Webbplatser epost, brev, och telefon är någonstans i mitten.
 • Opersonligt kontra ansikte mot ansikte kommunikation
 • Social kontra instrumental kommunikation (inriktad på effektivitet)
 • Växelverkande (internet) kontra (den passiva) icke-interaktiva kommunikationen,
 • Ett intryck (radio, tidskrifter) kontra flerintryckskommunikation (direktförsäljning, virtuell verklighet)
 • Traditionellt (appellera till äldre konservativ personer) kontra ny teknologisk kommunikationen (som appellerar till ungdomar)
 • Jämför också: TDC-matris, Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer och Tolv Principer för Nätverksekonomin

Notera att flerkanalsmarknadsföring handlar om att använda flera kanaler för att sälja produkter eller tjänster och bör inte förväxlas med annonsering genom flera olika medium.
 

Användning av flerkanalsmarknadsföring. Användningsområden

Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring - kanalerna och faser Stegen i Flerkanalsmarknadsföring. Process

Olika kanaler kan vara fördelaktiga i olika steg i kundrelationen eller säljcykeln (se bilden):

 • Attrahera
 • Informera
 • Rådgiva
 • Transaktionen/avtal
 • Support/Service
 • Relationsbyggande

Styrkor med Flerkanalsmarknadsföring. Fördelar

 • Ökande effektivitet och minskade kostnader genom att använda styrkor hos varje, kanal på ett optimalt sätt.

 • Ökande marknadstäckning och kundräckvidd.

Begränsningar med Flerkanalsmarknadsföring. Nackdelar

 • Att klara av många kanaler kan vara komplext och utmanande. Traditionellt är många företag organiserade genom kanaler, vilket gör det svårare att införa flera kanaler.
 • Vissa kunder bör undvikas i några av kanalerna. Detta faktum skulle kunna irritera dem om de upptäcker det.
 • Potentiella kanalkonflikter, till exempel mellan direktförsäljning och indirekta kanaler (med partnerföretagen). Jämför: Traditionell Handel och Internet.


Flerkanalsmarknadsföring | Multikanalsmarknadsföring Forumet
  Omnichannel Retailing: Tips and Best Practices
Omnichannel is a multichannel sales approach that aims to provide customers with a seamless shopping experience across all existing channels so that they will buy more. Typically omnichannel strategies focus on taking the customers online (to ...
     
 
  How to Use Social Media in the Sales Process
When we use an appropriate type of social media, this could benefit particular steps in the sales process. In order to do this effectively, a social media strategy is needed. The actual use should be managed by the collaborative efforts of both sale...
     
 
  What is Global Distribution in Marketing?
Can anybody give a good definition of global distribution, what factors it considers, and in what way it is done?
What are the advantages, disadvantages, and pitfalls of GD? Thanks....
     
 
  Channel Marketing Strategies of Software Firms
I am looking for more information about channel marketing and what could be strategies used by software companies. Thank you.....
     
 
  Build Strategic Partnerships as Marketing Channels
We can build a strategic partnership to be a marketing channel. Recently, many businesses are creating relationships with strategic partners and develop them as a strategic partner. In spite of different business domains, or cross industry, we will g...
     
 

Flerkanalsmarknadsföring | Multikanalsmarknadsföring Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Flerkanalsmarknadsföring | Multikanalsmarknadsföring Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Flerkanalsmarknadsföring | Multikanalsmarknadsföring Premium

Expert Tips (ENG) - Multi Channel Marketing (Multi Channel Strategy) Premium
 

Identifying the Causes of Channel Conflict

Channel conflict is generated when one channel member’s action prevents another channel from achieving its goal. Therefore, it is important to identif...
Usage (application): Avoiding Pitfalls in Multi-Channel Marketing
 
 
 

Measuring the True Effectiveness of Multiple Advertising Channels

Large firms are spreading their sometimes immense advertising budgets over multiple channels (online, TV, radio, print, other). But what channel is mo...
Usage (application): Advertising Effectiveness
 
 
 

5 Strategic Best Practices for Mixed Physical-Digital Businesses

Many (retail) firms run their digital and physical business independently. However, combining these two channels or operations makes it more attractiv...
Usage (application): Bricks and Clicks Strategy, Clicks and Mortar Strategy, Mixed Digital-Physical, Digical Mashup
 
 

Resurser - Flerkanalsmarknadsföring | Multikanalsmarknadsföring Premium
 

Nyheter

Multikanalsmarknadsföring Marknadsföring
     
 

Nyheter

Marknadskanalsapproach Marknadsmetod
     
 

Videor

Multikanalsmarknadsföring Marknadsföring
     
 

Videor

Marknadskanalsapproach Marknadsmetod
     
 

Presentationer

Multikanalsmarknadsföring Marknadsföring
     
 

Presentationer

Marknadskanalsapproach Marknadsmetod
     
 

Mer

Multikanalsmarknadsföring Marknadsföring
     
 

Mer

Marknadskanalsapproach Marknadsmetod
     

Jämför Flerkanalsmarknadsföring med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Analytisk CRM  |  Operativa CRM  |  TDC-matris  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Traditionell Handel och Internet


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.