Moraliskt Syfte
(Mourkogiannis)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Vad är Moraliskt syfte? Beskrivning

I en artikel beträffande moraliskt syfte från Nikos Mourkogiannis, beskriver han fyra huvudsakliga ledarskapsideal. Dessa kan användas för att inspirera och att leda en organisation mot en långsiktigt hållbar konkurrensfördel. Enligt Mourkogiannis i "Strategy+Business Issue 41, Winter 2005", är ett moraliskt syfte en värdering som när det artikuleras appellerar till den medfödda känslan som finns hos några individer av vad som är rätt och vad som är meningsfullt. Kända ledare har lärt hur de kan använda moraliskt syfte för att tillåta dem att inspirera och leda deras organisation mot att uppnå en långsiktigt hållbar konkurrensfördel.


Mourkogiannis distingerar fyra kategorier av moraliskt syfte, som är mest framgångsrika och inflytelserika i dagens företag, med fyra motsvarande ledarskapsideal:

 1. Upptäcka. Här är typen av moral ”det nya”. Den moraliska grunden för handlingar är ”Jag har fritt fått välja det”. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering kommer från den danska filosofen Søren Kierkegaard (1813-1855). Typiska exempel inkluderar innovativt teknologiska företag som IBM, Sony, Intel och Virgin.
 2. Överlägsenhet. Här är typen av moral är ”det goda”. Den moraliska grunden för handlingarna är att de utgör uppfyllelse. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering kommer från den forntida grekiska filosofen Aristoteles (384 B.C. - 322 B.C.). Typiska exempel inkluderar professionella och kreativa företag som Berkshire Hathaway, The Economist, Apple och BMW. Jämför: Clarksons Grundläggande Principer Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings
 3. Oegennytta. Här är typen av moral ”den hjälpsamma”. Den moraliska grunden för handlingar är den förhöjda lyckan. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering gavs av den skotska filosofen David Hume (1711-1776). Den typiska exemplen på organisationer inkluderar många politiska förändringar, välgörenheter och också Wal-Mart, Marriott och Body Shop.
 4. Hjältemod. Här är typen av moral  ”det effektiva”. Den moraliska grunden för handlingar är att den visar på prestation. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering gavs av den tyska filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900). Typiska exempel inkluderar ambitiösa och djärva företag liksom S.G. Warburg, Microsoft, Ford och Exxon Mobil. Jämför: Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Varje moraliskt syfte på sitt eget sätt tvingar personalen som arbetar i denna organisation till att skriva om spelreglerna för deras industri och för att generera aldrig tidigare skådade resultat. Den bör genljuda med sensibilitet för kunder, anställda och andra beståndsdelar.


Ursprunget till det Moraliska syftets verktyg. Historia

De fyra moraliska syftena baseras på filosofiska traditioner som nämnts ovan.


Användningen av ramverket för Moraliskt syfte . Användningsområden

 • Den bidrar till anställdas moral, genom att upprätta en känsla av gemenskap och ett gemensamt ändamål som är grundat på en ömsesidig respekt.
 • Den främjar innovation genom att mottagliggöra personalen för marknadens villkor och möjligheter.
 • Den bemöter när man inte är riskbenägen i stora företag. Personer stimuleras till att söka lösningar inom ramverket för det valda moraliska syftet.
 • Den tillhandahåller ett unikt tema som tillåter personalen att förstå och göra den komplexa passformen mellan organisationen och dess handlingar, tillgångar och strategi lättare.
 • Företagsledare måste leda och anpassa det moraliska syftet i linje med strategin. Beskaffenheten hos det moraliska syftet bör hjälpa företaget till att avancera i dess miljö.

Styrkor med Moraliskt syftestänkande. Fördelar

 1. Som påstått ovan, så bidrar ett moraliskt syfte till de anställdas moral, främjar innovation, kan bemöta när man inte är så riskbenägen, och det erbjuder ett strategiskt tema.
 2. Också: moraliskt syfte finns också där de stora pengarna görs. Enastående långsiktiga resultat kan uppnås.
 3. Den avslöjer den bakomliggande mänskliga dynamiken hos ett företag, som är mycket viktig för de anställdas motivation och beteenden.
 4. Kraftfulla och hållbara kommunikationsmeddelanden, speciellt för vd:ar.
 5. Stark grund för att uppnå ett strategiskt genombrott.

Begränsningar med Moraliskt syfte kategorier. Nackdelar

 • Det finns ett antal andra moraliska idéer förutom de huvudsakliga fyra som beskrivs av Mourkogiannis. Dessa inkluderar tro på jämställdhet och universell rättvisa, religiös moral, lydnand inför myndighet och som det finns prejudikat på och patriotism.
 • Emellertid dessa andra idéer kan inte själva inspirera de anställda på sätt som kommer att göra att dessa koncept blir användbara som moraliska syften för de mest konkurrenskraftiga företagen.
 • Andra moraliska syften kan bli en dominerande modell med tiden eller, när omständigheter förändras. Jämför: Spiral Dynamics Modell Kontingenttheori Vroom
 • Ramverket av Mourkogiannis är ett klart realistiskt och kraftigt bidragande tillvägagångssätt för företagsledningens syfte.

Antaganden kring den Moraliska syftesteorin. Villkor

 • Den verkliga företagsledarens viktigaste roll är att vara i kontakt med och att agera på de moraliska strömmarna som har inflytande på honom eller hans kollegor.
 • Om ett företagetss företagssyfte är X, så kan dess strategi inte vara Y. Det kommer inte att fungera och det kanske även kan komma att vara skadligt.

Bok: Nikos Mourkogiannis - Purpose: The Starting Point of Great Companies -


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Moraliskt Syfte Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Moraliskt Syfte.


How to Grow Towards a Higher Organizational Purpose
In the past, quite a lot of senior executives, especially those with an Anglo-American business education background, ha (...)
13
 
13 reaktioner
Public Administration Purpose
What is the purpose of a public administration or non-profit organization? Thank you... (...)
2
 
0 reaktioner
Personal Agendas versus Corporate Agendas
Over the past 18 months I've observed a company go through some changes that some may deem extreme - the company is very (...)
1
 
0 reaktioner
Evolution Into a Dysfunctional Society
The above article makes several good points and suggestions, however our business community and society as a whole seem (...)
1
 
0 reaktioner
Conflicting Values in Leadership
Values and purposes exist at multiple levels. And normally one tries to conform to all of them. But ultimately (when fo (...)
1
 
0 reaktioner
How Bad Managers can Render any Corporate Purpose Pointless
No matter what moral purpose is dreamt up by a corporation, there are always those from within that will undermine it. (...)
1
 
0 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Moraliskt Syfte. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Moral Purpose (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Functions and Goals of a Mission Statement

Mission Statement Best Practices, Preparing a Mission Statement
Defining the mission statement is a major part of the strategic planning process. A mission has three functions or goals (...)

How to Articulate, Communicate and Deliver on a Corporate Purpose Statement

How to Create a Corporate Purpose Statement, Corporate Mission, Organizational Purpose, Organizational Mission
A Corporate Purpose Statement (CPS) has at least 3 major functions: market definition, employee motivation and external (...)

Typical Content of Value Statements

Mission Statement Best Practices, Preparing a Mission Statement
Common Topics in organization’s value statements, include: - Commitment to such outcomes as customer satisfaction and (...)

4 Levers to Pursue a Dual Corporate Purpose

CSR, Impact on Society, Balancing Financial and Social Goals, Dual Purpose
These is a slow but steadily increasing trend for corporations to diminish their single-minded pursuit of shareholder va (...)

The Power of Moral Purpose

The Role of Moral Purpose in the Recovery of Sandler O’Neill after 9/11
In the article "The power of Moral Purpose: Sandler O’Neill & Partners in the Aftermath of September 11th, 2001" Maltz a (...)

The Impact of Mission Statements on Company Performance

Strategy, Formulation Mission
In a comparison of the performance of companies with “high-content” mission statements versus those with “low-content” m (...)

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity
Simon Zadek provides a useful best practice five-stage maturity model of how organizations deal with Corporate Responsib (...)

Putting Purpose at the Core of Strategy Works

Strategy, CSR, Stakeholder Management
IMD Professor Malnight a.o. presented results of 8 years of study on high growth in companies, initially considering 3 d (...)

The Endless Purpose

Communicating the Company Purpose to Various Groups
Statements are made to show others what we are standing for, but are they meant to share our purpose? And who do we want (...)

How to Inject Corporate Purpose Into Corporate Governance

Enacting Purpose, Organizational Purpose Implementation, Corporate Sustainability, ESG
A nice output from the Enacting Purpose Initiative is a framework to help boards deliver on purpose: The SCORE framework (...)

How to Inject Corporate Purpose Into Corporate Governance

Enacting Purpose, Organizational Purpose Implementation, Corporate Sustainability, ESG
A nice output from the Enacting Purpose Initiative is a framework to help boards deliver on purpose: The SCORE framework (...)

How to Inject Corporate Purpose Into Corporate Governance

Enacting Purpose, Organizational Purpose Implementation, Corporate Sustainability, ESG
A nice output from the Enacting Purpose Initiative is a framework to help boards deliver on purpose: The SCORE framework (...)

How to Inject Corporate Purpose Into Corporate Governance

Enacting Purpose, Organizational Purpose Implementation, Corporate Sustainability, ESG
A nice output from the Enacting Purpose Initiative is a framework to help boards deliver on purpose: The SCORE framework (...)

How to Inject Corporate Purpose Into Corporate Governance

Enacting Purpose, Organizational Purpose Implementation, Corporate Sustainability, ESG
A nice output from the Enacting Purpose Initiative is a framework to help boards deliver on purpose: The SCORE framework (...)

How to Inject Corporate Purpose Into Corporate Governance

Enacting Purpose, Organizational Purpose Implementation, Corporate Sustainability, ESG
A nice output from the Enacting Purpose Initiative is a framework to help boards deliver on purpose: The SCORE framework (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Moraliskt Syfte. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför Moraliskt  Syfte med: Ashridge Missionsmodell  |  Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Överraskningar Porter  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Spiral Dynamics Modell  |  Kontingenttheori Vroom


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Moraliskt Syfte? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 25-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.