Moraliskt Syfte
(Mourkogiannis)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

69 itens • 337.916 visitas


Sammanfattning

Vad är Moraliskt syfte? Beskrivning

I en artikel beträffande moraliskt syfte från Nikos Mourkogiannis, beskriver han fyra huvudsakliga ledarskapsideal. Dessa kan användas för att inspirera och att leda en organisation mot en långsiktigt hållbar konkurrensfördel. Enligt Mourkogiannis i "Strategy+Business Issue 41, Winter 2005", är ett moraliskt syfte en värdering som när det artikuleras appellerar till den medfödda känslan som finns hos några individer av vad som är rätt och vad som är meningsfullt. Kända ledare har lärt hur de kan använda moraliskt syfte för att tillåta dem att inspirera och leda deras organisation mot att uppnå en långsiktigt hållbar konkurrensfördel.


Mourkogiannis distingerar fyra kategorier av moraliskt syfte, som är mest framgångsrika och inflytelserika i dagens företag, med fyra motsvarande ledarskapsideal:

 1. Upptäcka. Här är typen av moral ”det nya”. Den moraliska grunden för handlingar är ”Jag har fritt fått välja det”. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering kommer från den danska filosofen Søren Kierkegaard (1813-1855). Typiska exempel inkluderar innovativt teknologiska företag som IBM, Sony, Intel och Virgin.
 2. Överlägsenhet. Här är typen av moral är ”det goda”. Den moraliska grunden för handlingarna är att de utgör uppfyllelse. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering kommer från den forntida grekiska filosofen Aristoteles (384 B.C. - 322 B.C.). Typiska exempel inkluderar professionella och kreativa företag som Berkshire Hathaway, The Economist, Apple och BMW. Jämför: Clarksons Grundläggande Principer Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings
 3. Oegennytta. Här är typen av moral ”den hjälpsamma”. Den moraliska grunden för handlingar är den förhöjda lyckan. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering gavs av den skotska filosofen David Hume (1711-1776). Den typiska exemplen på organisationer inkluderar många politiska förändringar, välgörenheter och också Wal-Mart, Marriott och Body Shop.
 4. Hjältemod. Här är typen av moral  ”det effektiva”. Den moraliska grunden för handlingar är att den visar på prestation. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering gavs av den tyska filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900). Typiska exempel inkluderar ambitiösa och djärva företag liksom S.G. Warburg, Microsoft, Ford och Exxon Mobil. Jämför: Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Varje moraliskt syfte på sitt eget sätt tvingar personalen som arbetar i denna organisation till att skriva om spelreglerna för deras industri och för att generera aldrig tidigare skådade resultat. Den bör genljuda med sensibilitet för kunder, anställda och andra beståndsdelar.


Ursprunget till det Moraliska syftets verktyg. Historia

De fyra moraliska syftena baseras på filosofiska traditioner som nämnts ovan.


Användningen av ramverket för Moraliskt syfte . Användningsområden

 • Den bidrar till anställdas moral, genom att upprätta en känsla av gemenskap och ett gemensamt ändamål som är grundat på en ömsesidig respekt.
 • Den främjar innovation genom att mottagliggöra personalen för marknadens villkor och möjligheter.
 • Den bemöter när man inte är riskbenägen i stora företag. Personer stimuleras till att söka lösningar inom ramverket för det valda moraliska syftet.
 • Den tillhandahåller ett unikt tema som tillåter personalen att förstå och göra den komplexa passformen mellan organisationen och dess handlingar, tillgångar och strategi lättare.
 • Företagsledare måste leda och anpassa det moraliska syftet i linje med strategin. Beskaffenheten hos det moraliska syftet bör hjälpa företaget till att avancera i dess miljö.

Styrkor med Moraliskt syftestänkande. Fördelar

 1. Som påstått ovan, så bidrar ett moraliskt syfte till de anställdas moral, främjar innovation, kan bemöta när man inte är så riskbenägen, och det erbjuder ett strategiskt tema.
 2. Också: moraliskt syfte finns också där de stora pengarna görs. Enastående långsiktiga resultat kan uppnås.
 3. Den avslöjer den bakomliggande mänskliga dynamiken hos ett företag, som är mycket viktig för de anställdas motivation och beteenden.
 4. Kraftfulla och hållbara kommunikationsmeddelanden, speciellt för vd:ar.
 5. Stark grund för att uppnå ett strategiskt genombrott.

Begränsningar med Moraliskt syfte kategorier. Nackdelar

 • Det finns ett antal andra moraliska idéer förutom de huvudsakliga fyra som beskrivs av Mourkogiannis. Dessa inkluderar tro på jämställdhet och universell rättvisa, religiös moral, lydnand inför myndighet och som det finns prejudikat på och patriotism.
 • Emellertid dessa andra idéer kan inte själva inspirera de anställda på sätt som kommer att göra att dessa koncept blir användbara som moraliska syften för de mest konkurrenskraftiga företagen.
 • Andra moraliska syften kan bli en dominerande modell med tiden eller, när omständigheter förändras. Jämför: Spiral Dynamics Modell Kontingenttheori Vroom
 • Ramverket av Mourkogiannis är ett klart realistiskt och kraftigt bidragande tillvägagångssätt för företagsledningens syfte.

Antaganden kring den Moraliska syftesteorin. Villkor

 • Den verkliga företagsledarens viktigaste roll är att vara i kontakt med och att agera på de moraliska strömmarna som har inflytande på honom eller hans kollegor.
 • Om ett företagetss företagssyfte är X, så kan dess strategi inte vara Y. Det kommer inte att fungera och det kanske även kan komma att vara skadligt.

Bok: Nikos Mourkogiannis - Purpose: The Starting Point of Great Companies


Särskild Intressegrupp SIG

Moraliskt Syfte Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Moraliskt Syfte. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Moraliskt Syfte

 

How to Grow Towards a Higher Organizational Purpose
In the past, quite a lot of senior executives, especially those with an Anglo-American business education background, had an economic view of the purpose of any firm. They believed that creating long-...
20
 
16 kommentarer
Three Types of Corporate Purpose
The purpose of any company affects its success in many crucial areas. To mention a few, think of demand generation (how customers see it, brand personality), HR (employee engagement), investor attract...
19
 
11 kommentarer
Wrong Uses of Company Purpose
A company or corporate purpose (statement) is meant to very succinctly communicate what a business firm is all about. It presents the (typically ambitious) long-term goal of the organization. It provi...
12
 
8 kommentarer
No WE Without WHY
The foundation of virtually every organisation begins with a clear understanding of its purpose or intention. This is the motive driving the 'why' the organisation exists, why it strives to make produ...
11
 
Organizational Purpose of a Public Administration Organization
What is the purpose of a public administration or non-profit organization? Thank you......
5
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Moraliskt Syfte. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Moral Purpose (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Articulate, Communicate and Deliver on a Corporate Purpose Statement

How to Create a Corporate Purpose Statement, Corporate Mission, Organizational Purpose, Organizational Mission
A Corporate Purpose Statement (CPS) has at least 3 major functions: market definition, employee motivation and external ...

Functions and Goals of a Mission Statement

Mission Statement Best Practices, Preparing a Mission Statement
Defining the mission statement is a major part of the strategic planning process. A mission has three functions or goals...

Typical Content of Value Statements

Mission Statement Best Practices, Preparing a Mission Statement
Common Topics in organization’s value statements, include: - Commitment to such outcomes as customer satisfaction and ...

4 Levers to Pursue a Dual Corporate Purpose

CSR, Impact on Society, Balancing Financial and Social Goals, Dual Purpose
These is a slow but steadily increasing trend for corporations to diminish their single-minded pursuit of shareholder va...

How to Inject Corporate Purpose Into Corporate Governance

Enacting Purpose, Organizational Purpose Implementation, Corporate Sustainability, ESG
A nice output from the Enacting Purpose Initiative is a framework to help boards deliver on purpose: The SCORE framework...

The Power of Moral Purpose

The Role of Moral Purpose in the Recovery of Sandler O’Neill after 9/11
In the article "The power of Moral Purpose: Sandler O’Neill & Partners in the Aftermath of September 11th, 2001" Maltz a...

The Impact of Mission Statements on Company Performance

Strategy, Formulation Mission
In a comparison of the performance of companies with “high-content” mission statements versus those with “low-content” m...

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity
Simon Zadek provides a useful best practice five-stage maturity model of how organizations deal with Corporate Responsib...

Putting Purpose at the Core of Strategy Works

Strategy, CSR, Stakeholder Management
IMD Professor Malnight a.o. presented results of 8 years of study on high growth in companies, initially considering 3 d...

The Endless Purpose

Communicating the Company Purpose to Various Groups
Statements are made to show others what we are standing for, but are they meant to share our purpose? And who do we want...
Informationskällor

Olika informationskällor om Moraliskt Syfte. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Leadership, Moral Purpose and Change

Leadership: the Role of Moral Purpose and Understanding Change
By P. Bedford, A. Fossum, L. Maly and C. Rodriquez, 2009 uses definition by Fullan of Moral Purpose: “Moral purpose rel...

How Great Leaders Inspire Action? They Start with Why

Corporate Purpose, Organizational Purpose, Corporate Mission, Organizational Mission
Famous TED speech by Simon Sinek. Sinek asks the question why some companies and leaders are much more successful than ...

Martin's Trust Model: The Trust Matrix

Trust, Corporate Reputation, Corporate Branding, Corporate Image
An important determinant of the reputation of your brand, company or sector is TRUST. In the financial sector for exampl...

Exceptional Speech by then 13 year-old Severn Suzuki at the UN, 2008 on Environmental and Social Responsibility

Environmental Responsibility, Social Responsibility
At the United Nations Conference on Environment and Development 2008, a 13 years old child, speaking for ECO, the Enviro...

Perspectives on Moral Purpose

Moral Purpose, Leadership Development
Interesting presentation about Moral Purpose. The presentation includes various philosophies of moral purpose and descri...

Martin Luther King: I Have a Dream...

Documentary on Martin Luther King
Arguably the most famous visionary speech ever, the 'I Have a Dream' - speech by Martin Luther King. August 28, 1963. W...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Moraliskt Syfte.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Moraliskt  Syfte med: Ashridge Missionsmodell  |  Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Överraskningar Porter  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Spiral Dynamics Modell  |  Kontingenttheori Vroom


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Moraliskt Syfte? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 23-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.