Tien Denkscholen
(Mintzberg)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

68 items • 1.185.921 bezoeken


Samenvatting

Wat zijn De Ten Schools of Thought? Beschrijving

Het Tien Gedachten Scholen model van Mintzberg is een raamwerk dat†kan worden gebruikt om het gebied van Strategisch Management onder te verdelen.

 1. De Ontwerp School. Deze school ziet strategievorming als een proces van conceptie.
  • Aanpak: Duidelijke en unieke strategieŽn worden geformuleerd in een weloverwogen proces. In dit proces, wordt de interne situatie van de organisatie in overeenstemming gebracht met†de externe situatie van de omgeving.
  • Basis: Architectuur als een†metafoor.
  • In het kort: Pas aan! "Realiseer overeenstemming!"
  • Bijdragen: Orde. Verminderde ambiguÔteit. Eenvoud. Nuttig in vrij stabiele omgevingen. Het ondersteunt sterk, visionair leiderschap.
  • Beperkingen: De vereenvoudiging zou de†werkelijkheid kunnen vervormen. Strategie heeft vele variabelen en is inherent complex. Gaat voorbij aan leren. Inflexibel. Zwak in snel veranderende omgeving. Risico van weerstand (niet-hier-uitgevonden†gedrag).
  • Typisch / vergelijk: Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) † |† Ashridge Missie Model
 2. De Planning School. Deze school ziet strategievorming als een†formeel proces.
  • Aanpak: Een strenge reeks stappen wordt genomen, van de analyse van de situatie naar de uitvoering van de strategie.
  • Basis: Urban planning, systeemtheorie, cybernetica.
  • In het kort: Formaliseer! "Strategie zou als een machine moeten zijn."
  • Bijdragen: Geeft duidelijke richting. Maakt het mogelijk voor een bedrijf om middelen toe te wijzen. Analisten kunnen vooraf de feiten screenen en zij kunnen de bedachte strategieŽn beoordelen. Controle.
  • Beperkingen: Strategie kan te statisch worden. Het risico bestaat van Groepsdenken. Voorspellen is moeilijk. Top managers moeten de strategie creŽren vanuit een ivoren toren. Strategie is gedeeltelijk een kunst.
  • Typisch / vergelijk: Theorie van Mechanistische en Organische Systemen † |† Moedermaatschappij Stijlen † |† Controlehefbomen  |† Scenarioplanning
 3. De Positionering School. Deze school ziet strategievorming als een†analytisch proces.
  • Aanpak: Het plaatst het bedrijf†binnen de context van zijn industrie, en bekijkt hoe de organisatie zijn strategische positionering binnen die industrie kan verbeteren.
  • Basis: IndustriŽle organisatie (economie) en militaire strategie.
  • In het kort: Analyseer! 'Niets dan de feiten, mevrouw."
  • Bijdragen: Deze school maakte Strategisch Management tot een wetenschap, toekomstige vooruitgang mogelijk makend. Biedt inhoud op een systematische manier aan de bestaande manier om strategie te bekijken. Focust op harde (economische) feiten. Bijzonder nuttig in de vroege stadia van strategie ontwikkeling, wanneer de data wordt geanalyseerd.
  • Beperkingen: Zie Planning School. Veronachtzaamt macht, politiek, cultuur, sociale elementen. Is gericht op†grote bedrijven. Cijfer-georiŽnteerd.
  • Typisch / vergelijk: Concurrentievoordeel † |† Vijf Krachtenmodel  |† Waardeketen  |† BCG Matrix  |† Spel Theorie † |† The Art of War (Sun Tzu)†
 4. De Entrepreneur School. Deze school ziet strategievorming als een visionair proces.
  • Aanpak: Het visionaire proces vindt plaats in de hersenen van de charismatische stichter of†leider van een organisatie. De school beklemtoont de meest aangeboren geestelijke staten en processen - intuÔtie, oordeel, wijsheid, ervaring, en inzicht.
  • Basis: Economie.
  • In het kort: Voorzie! "De CEO is de architect van de Strategie."
  • Bijdragen: Een correcte visie en een visionaire CEO kunnen organisaties helpen om vertrouwd te zeilen†door modderige wateren. Vooral in vroege of zeer moeilijke jaren voor de organisatie. Is voor de grote lijnen opzettelijk van aard. Is flexibel en voortbouwend voor de details.
  • Beperkingen: Het varen van een vooraf bepaalde koers kan iemand verblinden voor potentiŽle onverwachte gevaren of ontwikkelingen. Hoe kunt u de juiste leider vinden, met alle vele benodigde kwaliteiten? Ondernemende, visionaire leiders zijn geneigd†om te ver te gaan. CEO te zijn is een uiterst veeleisende baan in dit perspectief.
  • Typisch / vergelijk: Ondernemende Overheid † | †Zeven Verrassingen voor CEO's voor Nieuwe CEO's  |† Leiderschapsstijlen
 5. De Cognitieve School. Deze school ziet strategievorming als een†geestelijk proces.
  • Aanpak: Analyseert hoe mensen patronen en procesinformatie waarnemen. Legt de nadruk op wat in de hersenen van de strateeg gebeurt, en hoe de hersenen deze de informatie verwerken.
  • Basis: Psychologie.
  • In het kort: Kader! "Ik zal het zien wanneer ik het geloof."
  • Bijdragen: Ziet strategie als een cognitief proces in de hersenen van de strateeg. StrategieŽn ontstaan als concepten, kaarten, schema's en kaders van de werkelijkheid. Beklemtoont de creatieve kant van het strategieproces. Sterk op het niveau van een individuele strateeg. Zeer nuttig om te verklaren waarom onze hersenen onvolmaakt zijn
  • Beperkingen: Niet erg praktisch voorbij het conceptuele stadium. Niet erg praktisch om grote ideeŽn of strategieŽn te bedenken. Momenteel niet erg nuttig om collectieve strategieprocessen te leiden.
  • Typisch / vergelijk: Whole Brain-model  |† Venster van Johari † |† Groepsdenken † |† Cognitieve Neiging† |† De Indicator van het Type myers-Briggs
 6. De Leren School. Deze school ziet strategievorming als een zich ontwikkelend proces.
  • Aanpak: Het management besteedt in de loop der tijd†scherpe aandacht aan wat werkt, en wat niet werkt. Zij nemen deze "geleerde lessen" op in hun totale actieplan. De wereld is te complex om toe te laten dat strategieŽn in ťťn keer worden ontwikkeld. Als duidelijke plannen of visies. Daarom moeten strategieŽn in kleine stappen te voorschijn komen, aangezien een organisatie zich aanpast, of "leert".
  • Basis: Onderwijs, Leertheorie.
  • In het kort: Leer! "Als u de eerste keer niet slaagt, probeer het dan opnieuw."
  • Bijdragen: Biedt een oplossing om met complexiteit en onvoorspelbaarheid in strategievorming om te gaan. Meer mensen kunnen leren dan alleen maar de leider. Er is geen behoefte aan een alleskunnende leider. Kan met de zich ontwikkelende zienswijze worden gecombineerd. Sterk in complexe condities met continue verandering. Sterk in professionele organisaties.
  • Beperkingen: Deze school zou kunnen leiden tot het hebben van geen strategie of†tot alleen maar wat tactische manoeuvrering (aanmodderen). Of tot strategische ongecontroleerde bewegingen. Helemaal niet nuttig tijdens crisissen. Niet erg nuttig in stabiele voorwaarden. Het zetten van†vele zinnige kleine stapjes telt niet noodzakelijk op tot een goede totale strategie. Probeer niet een ravijn over te steken in kleine stapjes. Er zijn kosten verbonden aan leren.
  • Typisch / vergelijk: Organisatorisch Leren † |† Het raamwerk van Vergeet Leen Leer |† Kennismanagement † |† SECI-model
 7. De Macht School. Deze school ziet strategievorming als een proces van onderhandeling.
  • Aanpak: De strategie wordt ontwikkeld als een proces van onderhandeling tussen de machthebbers binnen het bedrijf, en/of tussen het bedrijf en zijn externe stakeholders.
  • Basis: Politieke wetenschap.
  • In het kort: Pak! "Zoek de nummer ťťn."
  • Bijdragen: Kan helpen om de sterkste mensen te laten overleven in de corporate jungle. Kan helpen om te waarborgen dat alle kanten van een kwestie volledig wordt besproken. Kan helpen om door hindernissen heen te breken voor een noodzakelijke verandering. Democratisch. Kan helpen om weerstand te verminderen nadat een besluit is genomen. Realistisch. Bijzonder nuttig om Strategische Allianties,†Joint-Ventures te begrijpen en een Stakeholderanalyse te doen.
  • Beperkingen: Politiek kan verdeeldheid zaaien, gebruikt veel†energie, veroorzaakt verspilling en vervorming en is duur. Kan tot dwalingen leiden. Kan leiden tot het hebben van geen strategie of alleen†wat tactische manoeuvrering (aanmodderen). Overdrijft de rol van macht in strategievorming.
  • Typisch / vergelijk: Bases van Sociale Macht † |† Afstand van de†Macht † |† Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief) † |† Kerngroeptheorie  |† Krachtveld Analyse † |† Stakeholderanalyse  |† Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)
 8. De Culturele School. Deze school ziet strategievorming als een collectief proces.
  • Aanpak: Probeert om de diverse groepen en de afdelingen binnen het bedrijf erbij te betrekken. De vorming van de Strategie wordt bekeken als een fundamenteel collectief en gezamenlijk proces. De strategie die wordt ontwikkeld is een weerspiegeling van de corporate cultuur van de organisatie.
  • Basis: Antropologie.
  • In het kort: Voeg samen! "De appel valt niet ver van de boom."
  • Bijdragen: Benadrukt de cruciale rol die sociale processen, overtuigingen en waarden spelen in besluitvorming en in strategievorming. Verklaart weerstand tegen strategische verandering en helpt om te gaan met dominante waarden in organisaties of in gebieden, en helpt om te gaan met fusies en overnames.
  • Beperkingen: Vaag, kan weerstand tegen verandering voeden en kan verkeerd gebruikt worden om de status-quo te rechtvaardigen. Geeft weinig aanwijzingen over hoe de dingen zouden moeten worden.
  • Typisch / vergelijk: Appreciatief Onderzoek † |† Culturele Dimensies † |† Culturele Intelligentie † |† Ashridge Missie Model
 9. De Omgeving School. Deze school ziet strategievorming als een†reactief proces.
  • Aanpak: De strategie is een reactie op de uitdagingen die door de externe omgeving worden opgelegd. Waar andere scholen de omgeving als factor zien, ziet de milieuschool het als acteur -
   de acteur.
  • Basis: Biologie.
  • In het kort: Doe er iets mee! "Het ligt er allemaal aan."
  • Bijdragen: Geeft een centrale rol aan de omgeving bij strategievorming.
  • Beperkingen: De dimensies van de omgeving zijn vaak vaag en geaggregeerd. Dit maakt het minder nuttig voor strategievorming. Ontkent echte strategische keus voor organisaties. Dit is onrealistisch.
  • Typisch / vergelijk: Contingentie Theorie † |† Situationeel Leiderschap
 10. De Configuratie School. Deze school ziet strategievorming als een†proces van transformatie.
  • Aanpak: Strategievorming†is een veranderingsproces om de organisatie van het ene type van besluitvormingstructuur in het andere om te zetten.
  • Basis: Context.
  • In het kort: Integreer, transformeer! "Voor alles is er een seizoen."
  • Bijdragen: Strategie en organisatievorm (organisatorische ontwikkeling) zijn nauw geÔntegreerd en zouden moeten worden verzoend met elkaar. Een organisatie kan worden beschreven als†ťťn of andere stabiele configuratie van kenmerken, welke aangenomen worden voor een tijdspanne in een bepaalde†context. Dit veroorzaakt dat de organisatie†zich gedraagt op bijzondere manieren, die tot een bepaalde reeks strategieŽn leiden. De periodes van stabiliteit worden nu en dan onderbroken door ťťn of ander proces van transformatie. De sleutel tot strategisch management is meestal: om stabiliteit te bewaren, of tenminste aanpasbare strategische verandering. Maar periodiek is er een behoefte aan transformatie. En om in staat te zijn om dat vernietigende proces te kunnen managen zonder de organisatie te vernietigen. De manier van strategievorming moet zich aanpassen†aan zijn eigen tijd en context, terwijl het ťťn of meer van 10 vermelde vormen aanneemt. Daarom heeft strategievorming zelf configuraties.
  • Beperkingen: In werkelijkheid zijn er vele grijstinten, niet alleen een beperkt aantal geldige configuraties. Tevens, het patroon is†gelegen in het oog van de toeschouwer. Als u de werkelijkheid beschrijft door configuraties te gebruiken, vervormt u de werkelijkheid om deze te verklaren.
  • Typisch / vergelijk: Organisatorische Configuraties † |† Chaos Theorie † |† Catastrofe Theorie † |† Ontwrichtende Innovatie

Gebruik van De Tien Gedachten Scholen. Toepassingen

 • Zeer goede inleiding en overzicht van het volledige gebied van strategisch management.

Sterke punten van De Tien Gedachten Scholen. Voordelen

 • Nuttige toelichting van de oorsprong en de kenmerken van de verschillende gedachten scholen in strategievorming.
 • Het begrijpen, waarderen†en exploiteren van†de verschillen tussen strategie-aanpakken.

Beperkingen van De Tien Gedachten ScholeN. Nadelen

 • Andere classificaties van het gebied van strategievorming zijn mogelijk.
 • Additionele†belangrijke Scholen zouden kunnen zijn: Strategy Dynamics  |† Resource Based View.
 • De complexiteit van de 10 scholen zou aspirant-strategen aanvankelijk kunnen doen schrikken.

Boek: Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel - Strategy Safari: a guided tour through the wilds of strategic management


Special Interest Group

Tien Denkscholen - Mintzberg Special Interest Group.Special Interest Group (180 leden)

Forum

Forumdiscussies over de Tien Denkscholen - Mintzberg. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Tien Denkscholen - Mintzberg

 

Whittington's 'classical ' and 'evolutionary' Schools of Thought
Could someone please explain Whittington's 'classical' and 'evolutionary' schools of thought? Thanks......
20
 
1 reacties
Why are There So Many Schools in Strategic Management?
Why are there 10 different school of thoughts in strategic management?
Don't you think it is confusing to have so many different views of strategic management?...
18
 
6 reacties
12th School of Thought on Strategic Management: The Implementation School
Another school of thought in strategy is the application of these schools of thought... Knowledge becomes useless and wasted until it is applied properly....
5
 
1 reacties
What are the Best Strategy Schools of Thought for Government Organizations?
Public sector organisations are mostly not in business for profit and their 'customers' (unemployed, law breakers etc) are usually dependent on what is on offer and handed down to them. For example, t...
3
 
1 reacties
Is the Learning School of Thought Common to Countries and Businesses with Limited Resources?
The learning school appears to be common in countries and businesses that do not have enough resources and manpower to do research and development.
In these countries and companies people can onl...
3
 
1 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over de Tien Denkscholen - Mintzberg. Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn en praktische suggesties.


11th School of Thought on Strategic Management: The Unlearning School
From my point of view, one important school of thought has been missed.
There should be an "Unlearning School', where people should be taught irrelevant things of last few century. Human beings h...
18
 
5 reacties

Examples of Applying Each of the Ten Schools of Thought
Can anyone give me an idea of which business today apply the above strategies for each school?...
16
 
2 reacties

13nd School of Thought on Strategic Management: The Case School
Every company is looking and seeking for opportunities. Whoever is entitled to do this in an organization: before you start to consider and implement any strategy, the case and what it means to the or...
12
 
15 reacties

Avoid Pigeonholed Approaches to Strategy
Strategy is defined differently by different proponents, based on what one considers, is the key focus of his theory / paradigm / postulate. Examples include
ē Blue ocean strategy that espouses a...
8
 
10 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over de Ten Schools of Thought (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Why the Use of the Planning School is Currently Restricted

Group Strategic Planning
There have lately been three periods of consumer markets' behavior: 1. Market's segments and characteristics of consume...

The Nature of the Strategy Process

Mintzberg vs. Ansoff
Canadian Professor Henry Mintzberg gained his popularity thanks also to a scientific quarrel with another guru of strate...

Strategic Planning versus Strategic Thinking (Mintzberg)

Strategic Planning, Strategic Thinking, Emergent Strategy, Deliberate Strategy
According to Mintzberg (1994) many people wrongly consider Strategic Planning (SP) to be a synonym for Strategic Thinkin...

Planning School

Historical Context and Developments
The Planning School saw the strategy process as defining objectives, analyzing and formulating alternatives, and choosin...

Meta-cognition (Meta-thinking) in Strategic Thinking

Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning
Most businesses are primarily concerned with the type of thinking that tries to make complex problems or interconnected ...

Entrepreneurial Strategies in Emerging Markets

Learning School of Strategy, Emergent Strategy, Entrepreneurship, Strategic Innovation
Chanvatipsakul and Wongsurawat (2013) examined the reasons why SMEs are successful in entering emerging markets while bi...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende de Tien Denkscholen - Mintzberg. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


7 Criteria of Strategic Thinking

Strategic Thinking, Strategic Reasoning, Strategic Analysis, Strategic Decision Making, Strategic Planning
Strategic Thinking is the basis for making Strategic Decisions, which then leads to Strategic Planning (SWOT/Scenario Pl...

Introduction to Strategic Planning and The ABCDE Model

Strategic Planning, ABCDE Model, SWOT Analysis, Corporate Mission, Strategic Vision
Good overview presentation that also describes a 5-step strategic planning model (ABCDE). Following the steps in this st...

Henry Mintzberg on the Relationship Between Strategy and Operations

Understanding Mintzbergs Idea That the Difference Between Operations and Strategy is Artificial
In this short video Professor Henry Mintzberg argues that according to him we should not make an artificial distinction ...

What is Strategy According to Michael Porter?

Understanding what Strategy is and is Not
In this video Professor Michael Porter explains that a common mistake organizations make is to misinterpret the word "St...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot de Tien Denkscholen - Mintzberg.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met het Tien Denkscholen: 12 Principes van de Netwerkeconomie  |† Veertien Punten van Management (Deming)† |† 14 Managementprincipes (Fayol)


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Besluitvorming & Waardering  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |† Leiderschap  |† Strategie & Innovatie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van de Tien Denkscholen - Mintzberg? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 24-3-2023. Alle namen ô van hun eigenaren.