Value Engineering (Waardetechniek) (Miles en Erlicher)

Kenniscentrum

12manage is looking for students. Info

Het systematisch optimaliseren van de functies en†waarde van goederen of†diensten. Verklaring van Value Engineering (Waardetechniek) van Lawrence D. (Larry) Miles en Harry Erlicher. (1947)

Bijgedragen door: Mohamed A. Tantawy MBA AVS


Wat is Value Engineering (Waardetechniek)? Beschrijving

De Value Engineering methode van Miles en Erlicher is een functiegeoriŽnteerde, systematische teamaanpak die wordt gebruikt om de waarde van een product, fabrieksontwerp, systeem of dienst te analyseren en te verbeteren. Het is een krachtige methodologie voor het oplossen van problemen en/of het naar beneden brengen van kosten, terwijl tegelijkertijd†de prestaties†en/of kwaliteit worden verbeterd. De term 'waarde', zoals hier gebruikt, is de ratio van Functie gedeeld door Kosten, en de waarde kan dus worden verhoogd door oftewel de functie te verbeteren, of door de kosten te drukken.


De termen Value Engineering (Waardetechniek) (VE), Value Analysis (Waardeanalyse (VA) en†Value Management (Waarde Management) (VM) worden gebruikt als synoniemen en zijn onderling verwisselbaar. De aanpak wordt soms ook aangeduid als: Value Control,†Value Improvement, en†Value Assurance.
 

Oorsprong van Value Engineering (Waardetechniek). Geschiedenis

VE werd vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1947 ontwikkeld†bij General Electric Company, toen een tekort aan materiaal en arbeid de productie van GE negatief beÔnvloedde. Lawrence Miles werd gevraagd om te onderzoeken waarom dit gebeurde, en hoe†kostenreductie en†prestatieverbetering zouden kunnen worden bereikt.


Kosten in Value Engineering (Waardetechniek)

Merk op dat wanneer waarde-ingenieurs over het drukken van kosten spreken, zij het kunnen hebben†over hetzij de†totale levenscycluskosten of de directe kosten van productie. De totale levenscycluskosten zijn de totale uitgaven tijdens de gehele levensduur van het product. Deze wijze van kosten hanteren is het meest geschikt voor kostbare kapitaalgoederen, en omvat: productiekosten, installatiekosten, onderhoudskosten, en opdrachtskosten. De respectievelijke uitgaven moeten worden verdisconteerd om rekening te houden met de tijdswaarde van geld. Wanneer het gaat om†verbruiksgoederen, worden de directe productiekosten†meestal gebruikt. Deze term†beperkt zich tot de kosten die direct verbonden zijn met†de productie van het product.


Gebruik van Value Engineering (Waardetechniek). Toepassingen

De gebieden waarin VE efficiŽnt en voordelig kan worden gebruikt zijn:

 • Techniek: Ontwerp, productverbetering.
 • Productie: Materiaalbehandeling, gereedschapsontwerp en productie.
 • Inkoop: Alternatieve voorstellen door de verkopers van de fabrikant; nieuwe productinformatie.
 • Verkoop: Langzaam†verkopende producten.
 • Systemen en Procedures: Administratie, formulierverwerking, reproductiediensten.
 • Onderhoud: Procedures, materiaal, onderhoudsplanning.
 • Energieomzetting: Procedures, levenscycluskostenanalyse.
 • Bouw: planning, detailplanning, arbeid, verbruiksgoederen. Het gebruik van overschotten.

Stappen in Value Engineering (Waardetechniek). Proces

De gebruikelijke terminologie biedt een gestandaardiseerd stapsgewijs Werkplan (Job Plan)†voor het systematische probleemoplossingproces, welke†bestaat uit vier hoofd fasen:

 1. Informatie Fase. Deze fase houdt de definitie van het op te lossen probleem in, waarbij†de haalbaarheid†van het uitvoeren van†de VE studie voor het probleem wordt bekeken, informatie over het probleem wordt verzameld, en de vereiste middelen en het team worden toegewezen om de studie uit te voeren.
 2. Speculatieve Fase. Deze fase is erop gericht om alternatieve aanpakken te ontwikkelen om de vereiste functies tegen lagere kosten te realiseren. De functionele analyse wordt ontwikkeld door middel van de Function Analysis Systems Technique (FAST), welke een diagrammethode†is, die de logische relaties weergeeft tussen†de functies van het gebouw, het systeem, en de componenten.
  Na het creŽren van het FAST diagram,†begint het†VE team†met het genereren van een grote variŽteit aan†ideeŽn. Dit helpt om de oplossing van een de waardeverbeteringsprobleem te optimaliseren, door de waarschijnlijkheid te verhogen van het selecteren van het beste idee door middel van brainstorming of andere technieken voor het genereren van ideeŽn.
 3. Analytische Fase. Het doel van deze fase is kostenvergelijkingen toe te passen, en het optimale alternatief uit de ideeŽn te kiezen, die in de vorige fase werden gegenereerd. Life Cycle Costing (LLC) wordt toegepast om de laagste kosten van de†uiteindelijk geselecteerde alternatieven te bestuderen.
 4. Voorstel Fase. Het doel van deze fase is, om de resultaten van de VE studie aan de stakeholders te presenteren, en goedkeuring te verkrijgen van†de cliŽnt, en†een gelijktijdig commitment van de ontwerper, projectsponsor, en ander management te verkrijgen om met tenuitvoerlegging van de aanbevelingen aan de†slag te gaan.

Het Proces van het Value Engineering (Waardetechniek)

Sterke punten van Value Engineering (Waardetechniek). Voordelen

 • Optimaliseert kwaliteit/prestatie.
 • Drukt de totale levenscycluskosten van†projecten of processen.
 • Minimaliseert afval in het productie- en†ontwerpproces door verkwistende praktijken te elimineren.
 • Vereenvoudigt en verbetert de functionele betrouwbaarheid†en de prestatie van het systeem.
 • Identificeert potentiŽle risico's en genereert†oplossingen om deze te ondervangen.

Beperkingen van Value Engineering (Waardetechniek). Nadelen

 • VE zou zo spoedig mogelijk moeten worden uitgevoerd vůůr het commitment voor de fondsen. Volgens de Wet van Pareto vertegenwoordigt†80% van het†probleem 20% van de kosten. Daarom is de optimale timing voor een VE studie gedurende de ontwerpfase.
 • De†aanpak is afhankelijk van†teamwerk, en van creativiteitsconcepten.

Veronderstellingen van Value Engineering (Waardetechniek). Voorwaarden

Kosten besparen†alleen is niet de belangrijkste functie of doelstelling. En ook verbetering†alleen is dat niet.


Boek: Miles, Laurence D - Technique in Value Analysis and Engineering -

Boek: Al-Yousefi, Abdulaziz - Value Management Concept & Techniques -

Boek: Stephen J. Kirk / Kent F. Spreckelmeyer - Enhancing Value in Design Decisions -


Special Interest Group - Value Engineering (Waardetechniek)


Special Interest Group (11 leden)


Forum - Value Engineering (Waardetechniek)  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


Hot CreŽren van waarde in wijk
Nieuwbouwprojecten, planmatig en niet planmatig onderhoud va...
 
 
 
 
  Concurrent Engineering (1 reacties)
Working as part of an electrical design team for an expansio...
 
 
 
 

Best Practices - Value Engineering (Waardetechniek)

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.Expert Tips (ENG) - Value Engineering

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Road Blocks of Creativity in Value Engineering

Value Engineering Creativity Phase (Speculative Phase)...
 
 
 

Defining Functions in Value Engineering

Value Engineering Steps...
 
 
 

Biographical Sketch

Lawrence Miles...
 
 

Hulpbronnen - Value Engineering (Waardetechniek)

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Value Engineering


     
 

Nieuws over Value Analysis


     
 

Video's over Value Engineering


     
 

Video's over Value Analysis


     
 

Presentaties over Value Engineering


     
 

Presentaties over Value Analysis


     
 

Meer over Value Engineering


     
 

Meer over Value Analysis


     

Vergelijk met Value Engineering (Waardetechniek): Brainstormen  |† Benchmarken  |† Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)  |† Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |† Earned Value Management  |† Waardemanagement  |† Kwaliteitscirkel van Deming  |† Six Sigma-aanpak


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† Programma- & Projectmanagement  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 16-10-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.