Värdestyrning

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Hur man organiserar ett företag för maximering av värdeskapandet. Förstärka kulturförändringen. Förklaring till Värdestyrning (Managing for Value).


Vad är värdestyrning? Beskrivning

Värdestyrning (VS) används som en synonym i (en av de tre delar av) Värdebaserad Styrning (Value Based Management).


Det är också en undertitel på en genombrottsbok kring Value Based Management ”The Value Imperative” av James M. McTaggart ('94):


Värdeimperativet

Medans man tar sig bortom strategierna som chefer har satt igång för att skapa aktieägarevärde - så är det nu en standard för ett företagsresultat - ledningsexperter James McTaggart, Peter Kontes och Michael Mankins avslöjade deras kraftfulla nya ramverk för en systematisk daglig ledningen av aktieägarevärdet. Författarna attackerar direkt de grundliga svagheterna i nuvarande ledningars genomföranden, nämligen, det fotfäste som budgeterandet har över strategisk planering och bristen på fantasi i ledningens planer som förhindrar verkliga förändringar och får konsekvenser. De tillhandahåller ett systematiskt tillvägagångssätt för Värdebaserad Företagsledning ”Value Based Management” som eliminerar dessa svagheter. De erbjuder beprövade strategier för att leda stora komplexa företag för ett ge aktieägare ett  genomgåendeöverlägset resultat.
 

Börjar med principen att ”betalningsflöden driver värde,” McTaggart, Kontes och Mankins visa på hur man skapar ett enkelt reglerande mål som kommert att möjliggöra för chefer att ta beslut för att möjliggöra till att öka på företagets konkurrenskraft, organisatorisk och finansiell styrka. Bygger på målet om att maximera aktieägarevärdet, de skissar på det värdebaserade företagsledningsramverket som direkt kopplas till företagets strategier och organisation till dess värde på kapitalmarknaderna. Genom att använda verkliga exempel, beskriver de hur man utvecklar företags- och koncernstrategier som väsentligen förbättrar konkurrensläget- och förhöjer marknadvärdet oftast inom endast två till fem år. Och som oftast saknar stora företag de interna processer som är nödvändiga för att styra mot värde på en i längden hållbar grund, författarna visar cheferna hur man bygger de fem nyckelprocesser som är de institutionaliserande värdedrivande faktorerna: styrning, strategisk planering, resurstilldelning, prestationsledning och högsta ledningens kompensation. Att styra dessa kapaciteter är grundläggande för ett bestående fast skapande av aktieägarevärde över tiden.


Kulturförändring

Förutom detta, termen Värdestyrning är också använd för att beskriva ett nytt perspektiv på Value Based Management som betonar företagets kulturförändringsaspekter och fokuserar på att översätta ansträngningarna till en oförminskad lönsamhet och ge en positiv rörelse på aktien.


Bok: James Mc Taggart e.o. - The Value Imperative - Managing for Superior Shareholder Returns -


Särskild Intressegrupp SIG - Värdestyrning


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Forum - Värdestyrning  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Does Managing for Value Cripple Social Responsibilty of Business?
By only maximizing shareholder value, management is cripplin...
 
 
 
 

Best Practices - Värdestyrning

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Managing for Value

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Värdestyrning

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Ledning Värde


     
 

Nyheter om Värdebaserad Styrning


     
 

Videor om Ledning Värde


     
 

Videor om Värdebaserad Styrning


     
 

Presentationer om Ledning Värde


     
 

Presentationer om Värdebaserad Styrning


     
 

Mer om Ledning Värde


     
 

Mer om Värdebaserad Styrning


     

Jämför Värdestyrning med: Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  Värdebaserad Styrning  |  Beyond Budgetingmetoden Fraser  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.