Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring
(McGahan)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Dessa fyra förändringbanor inom en industri är en modell för att beskriva hur industrier förändras. Författaren till modellen är Anita M. McGahan, professor of Management i Boston. Hon publicerade modellen för första gången i HBR i Oktober, 2004.


Enligt McGahan kan du inte göra intelligenta investeringar i din organisation, såvida du inte förstår hur hela din industri förändras. Behovet av att förstå förändring i din industri kan verka självklar, men sådan vetskap är inte alltid lätt till att samla ihop. Företag missar eller missförstår ledtrådarna och kommer ofta fram till felaktiga slutsatser.


Varför industrier utvecklas

Forskning av McGahan föreslår att industrier utvecklas som ett resultat av två typer av hot om föråldrande:

 • Ett hot mot kärnaktiviteterna i denna industri. Ett hot mot de återkommande aktiviteterna hos företagen, som historiskt genererat vinster för industrin.
 • Ett hot mot kärntillgångarna i denna industri. Ett hot mot de de hållbara resurserna, inklusive de immateriella liksom kunskap och varumärkesvärdet som historiskt har gjort organisationen effektiv på att utföra kärnaaktiviteterna.

Hur industrier förändras

Resulterar från en kombination av de två ovannämnda typerna av hot, industrier förändras längs utmed en av de fyra banor som en industriförändring sker:

 1. Radikalt. När kärntillgångar och kärnaktiviteter båda hotas av föråldring. Rådet är att:
  • Utföra en balansakt. Aggressivt jaga vinster kortsiktigt medans man undviker investeringar som kan senare förhindra dig från att minska på dina åtaganden, Plus:
  • Bedöma, hur snabbt dina kärntillgångar värdeminskas. Och bestämma de segmenten där du kan skydda ditt konkurrensläge från de där din position kan komma att försvinna snabbt.
 2. Progressivt. När varken kärntillgångar och inte heller kärnaktiviteterna äventyras. Rådet är att:
  • Utveckla ett system av besläktade aktiviteter som är försvarliga på grund av deras sammansättningseffekter på vinsterna, och inte bara för att de är svåra att förstå sig på eller reproducera; bli störst.
 3. Kreativt. När kärntillgångarns är under hot men, kärnaktiviteterna är stabila. Rådet är att:
  • Bedöma, hur snabbt dina kärntillgångar värdeminskas. Och bestämma de segmenten där du kan skydda ditt konkurrensläge från de där din position kan komma att försvinna snabbt.
 4. Förmedling. När kärnaktiviteter är hotade medans kärntillgångar behåller dess kapacitet till att skapa värde. Rådet är att:
  • Utföra en balansakt. Aggressivt jaga vinster i omgående medans man undviker investeringar som senare kan förhindra dig från att minska på dina förpliktelser.

Banor som industriförändring typiskt utvecklar sig  över årtionden. Att slåss mot industriförändringen är nästan alltid för kostsamt för att vara meningsfullt. Snarare bör organisationer konfigurera om sig för lägre omsättningstillväxt och utveckla förmågan till att ta bort aktiviteter och resurser ur företaget. Systematiskt är det inte lätt att analysera affärsmiljön, men belöningen är stor: bättre strategiskt beslutsfattande för ditt företag.


Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum om Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring  

De senaste ämnena om: Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring.


Consolidation of Industry
What does it mean when an industry is consolidating, not just a separate company but a whole industry? (...)
4
 
0 reaktioner
 
Managing Change is an Art
Managing the vagaries of change can only be aimed towards minimising the deviation from the intended path of success. Th (...)
4
 
0 reaktioner
 
Management Mega Trends
In my personal point of view, the future in the business management world is very difficult to predict, but co-innovatio (...)
3
 
15 reaktioner
 
Best Practices om Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Trajectories of Industry Change (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps (...)
   
 
 
 

Industry’s Driving Forces

Organizational Change (...)
   
 
 
 

Pitfalls and Obstacles in Product Development Strategy

Product Development, Product Portfolio Management (...)
   
 
 
 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy (...)
   
 
 
 

How Can Incumbents Respond to Disruptors?

5 Strategic Options in Reaction to Disruptors (...)
   
 
 
 

How to Identify the Trajectory of an Industry?

Predicting Industry Change (...)
   
 
 
 

Classes of Innovation | Sources of Innovation

Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Blue Ocean Strategy (...)
   
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

Fundamental Innovation (...)
   
 
 
 

In Which Direction Should we Grow our Portfolio?

Portfolio Strategy, Innovation Strategy (...)
   
 
 
 

Determining the Optimal Breadth of your Product Portfolio

Product Portfolio Analysis (...)
   
 
 
 

Why Large Firms are Having Difficulties to Deal with Disruptive Innovations

Innovation Management (...)
   
 
 
 

The Role of Competitors in Strategy and Business Failures

Competitive Strategy, Competitive Environment, Competitive Intelligence, Industry Analysis (...)
   
 
 
 

How BOP Countries Can Disrupt Western Markets

Disruptive Innovation, Bottom of the Pyramid, Country-level Strategy (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför McGahans Industriförändring med: Omvälvande Innovation  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  BCG Matrisen  |  Five Forces  |  Diamond Model  |  BPR  |  McKinsey Matrisen  |  Kärnkompetens  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Bass Diffusionsmodell  |  SWOT-analys  |  Benchmarkingmetod  |  Placering, Placera Trout


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |   Marknadsföring  |   Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 27-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.