Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring
(McGahan)

Kunskapscenter

   

Hur industrier/branscher förändras. Förklaring till Fyra förändringsbanor inom en industri eller bransch/Trajectories of Industry Change av Anita M. McGahan. (2004)

Innehåll

Premium

Dessa fyra förändringbanor inom en industri är en modell för att beskriva hur industrier förändras. Författaren till modellen är Anita M. McGahan, professor of Management i Boston. Hon publicerade modellen för första gången i HBR i Oktober, 2004.


Enligt McGahan kan du inte göra intelligenta investeringar i din organisation, såvida du inte förstår hur hela din industri förändras. Behovet av att förstå förändring i din industri kan verka självklar, men sådan vetskap är inte alltid lätt till att samla ihop. Företag missar eller missförstår ledtrådarna och kommer ofta fram till felaktiga slutsatser.


Varför industrier utvecklas

Forskning av McGahan föreslår att industrier utvecklas som ett resultat av två typer av hot om föråldrande:

 • Ett hot mot kärnaktiviteterna i denna industri. Ett hot mot de återkommande aktiviteterna hos företagen, som historiskt genererat vinster för industrin.
 • Ett hot mot kärntillgångarna i denna industri. Ett hot mot de de hållbara resurserna, inklusive de immateriella liksom kunskap och varumärkesvärdet som historiskt har gjort organisationen effektiv på att utföra kärnaaktiviteterna.

Hur industrier förändras

Resulterar från en kombination av de två ovannämnda typerna av hot, industrier förändras längs utmed en av de fyra banor som en industriförändring sker:

 1. Radikalt. När kärntillgångar och kärnaktiviteter båda hotas av föråldring. Rådet är att:
  • Utföra en balansakt. Aggressivt jaga vinster kortsiktigt medans man undviker investeringar som kan senare förhindra dig från att minska på dina åtaganden, Plus:
  • Bedöma, hur snabbt dina kärntillgångar värdeminskas. Och bestämma de segmenten där du kan skydda ditt konkurrensläge från de där din position kan komma att försvinna snabbt.
 2. Progressivt. När varken kärntillgångar och inte heller kärnaktiviteterna äventyras. Rådet är att:
  • Utveckla ett system av besläktade aktiviteter som är försvarliga på grund av deras sammansättningseffekter på vinsterna, och inte bara för att de är svåra att förstå sig på eller reproducera; bli störst.
 3. Kreativt. När kärntillgångarns är under hot men, kärnaktiviteterna är stabila. Rådet är att:
  • Bedöma, hur snabbt dina kärntillgångar värdeminskas. Och bestämma de segmenten där du kan skydda ditt konkurrensläge från de där din position kan komma att försvinna snabbt.
 4. Förmedling. När kärnaktiviteter är hotade medans kärntillgångar behåller dess kapacitet till att skapa värde. Rådet är att:
  • Utföra en balansakt. Aggressivt jaga vinster i omgående medans man undviker investeringar som senare kan förhindra dig från att minska på dina förpliktelser.

Banor som industriförändring typiskt utvecklar sig  över årtionden. Att slåss mot industriförändringen är nästan alltid för kostsamt för att vara meningsfullt. Snarare bör organisationer konfigurera om sig för lägre omsättningstillväxt och utveckla förmågan till att ta bort aktiviteter och resurser ur företaget. Systematiskt är det inte lätt att analysera affärsmiljön, men belöningen är stor: bättre strategiskt beslutsfattande för ditt företag.


Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring Forumet
  Consolidation of Industry
What does it mean when an industry is consolidatin...
     
 
  Managing Change is an Art
Managing the vagaries of change can only be aimed ...
     
 
  Management Mega Trends
In my personal point of view, the future in the bu...
     
 

Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring Premium

Expert Tips (ENG) - Trajectories of Industry Change Premium
 

Innovation PitfallsBli Medlem

Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 commo...
Usage (application): Avoiding Innovation Traps
 
 
 

Industry’s Driving ForcesBli Medlem

Many events can affect an industry powerfully enou...
Usage (application): Organizational Change
 
 
 

Pitfalls and Obstacles in Product Development StrategyBli Medlem

Although product development can be an important g...
Usage (application): Product Development, Product Portfolio Management
 
 
 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced ExperimentersBli Medlem

In an HBR article of June 2015, Reeves, Zeng and V...
Usage (application): Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy
 
 
 

How Can Incumbents Respond to Disruptors?Bli Medlem

In recent years, the challenges to incumbent major...
Usage (application): 5 Strategic Options in Reaction to Disruptors
 
 
 

How to Identify the Trajectory of an Industry?Bli Medlem

In order to identify the evolutionary trajectory o...
Usage (application): Predicting Industry Change
 
 
 

Classes of Innovation | Sources of InnovationBli Medlem

TWO CLASSES OF INNOVATION
Innovation can be t...
Usage (application): Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Blue Ocean Strategy
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value DeliveryBli Medlem

When innovating their business model, companies ne...
Usage (application): Fundamental Innovation
 
 
 

In Which Direction Should we Grow our Portfolio?Bli Medlem

According to Professor Aneel G. Karnani in 'Master...
Usage (application): Portfolio Strategy, Innovation Strategy
 
 
 

Determining the Optimal Breadth of your Product PortfolioBli Medlem

Due to technology changes and a stiffing competiti...
Usage (application): Product Portfolio Analysis
 
 
 

Why Large Firms are Having Difficulties to Deal with Disruptive InnovationsBli Medlem

Christensen explains why many firms, especially la...
Usage (application): Innovation Management
 
 
 

The Role of Competitors in Strategy and Business FailuresBli Medlem

Gilad (2014) researched in what way and to what ex...
Usage (application): Competitive Strategy, Competitive Environment, Competitive Intelligence, Industry Analysis
 
 
 

How BOP Countries Can Disrupt Western MarketsBli Medlem

After the Second World War, Japan started to devel...
Usage (application): Disruptive Innovation, Bottom of the Pyramid, Country-level Strategy
 
 

Resurser - Fyra Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri | Industriförändring Premium
 

Nyheter om Förändring BanorBli Medlem


     
 

Nyheter om Industri FörändringBli Medlem


     
 

Videor om Förändring BanorBli Medlem


     
 

Videor om Industri FörändringBli Medlem


     
 

Presentationer om Förändring BanorBli Medlem


     
 

Presentationer om Industri FörändringBli Medlem


     
 

Mer om Förändring BanorBli Medlem


     
 

Mer om Industri FörändringBli Medlem


     

Jämför McGahans Industriförändring med: Omvälvande Innovation  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  BCG Matrisen  |  Five Forces  |  Diamond Model  |  BPR  |  McKinsey Matrisen  |  Kärnkompetens  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Bass Diffusionsmodell  |  SWOT-analys  |  Benchmarkingmetod  |  Placering, Placera Trout


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |   Marknadsföring  |   Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.