Relativ Värdetillväxten
(Mass)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

14 itens • 220.651 visitas


Sammanfattning

 Mass, Relativa värdetillväxt Vad är Relativa värdetillväxten? Beskrivning

Relativa värdetillväxtsramverket (RVT) från Nathaniel J. Mass är en teknik som kan användas för att jämföra hur tillväxt -- och marginalförbättring påverkar aktieägarevärdet. Den relativa värdetillväxten uttrycker värdet på en (1) extra procent av tillväxt som en multipel på värdet av en procents ökning på företagets vinstmarginal i rörelsen. Om multipeln är större kommer tillväxten att bli ännu mer värdefull för företaget.


Ett RVT/RVG av 3, till exempel, betyder att ett företag kommer att generara tre gånger så mycket aktieägarvärde, genom att tillföra 1% av tillväxten, än den kommer att tillföra vid en ökande rörelsevinst av 1%.
 

Mass hävdar att aktieägarvärdeskapandepotentialen i tillväxtstrategier ofta uppväger med en faktor av de kostnadsbesparande strategierna. I hans artikel i HBR, April 2005, konstaterar Mass dessutom att tillväxt ofta är mycket mer värdefullt än chefer normalt tänker sig, speciellt när man tar hänsyn till en långsiktigheten.


Beräkning av Relativa Värdetillväxten. Formel

RVT/RVG beräknas, genom att dividera värdet på  1% intäktstillväxt med värdet av 1% marginalförbättring (se figur jämte).


Användningen av Relativa Värdetillväxtmodellen. Användningsområden

 • Besluta om investeringsbeslut.
 • Företags- Strategi utformning.
 • Affärsstrategiutformning.
 • Upprätta ett långsiktigt fokus.
 • Visar på den potential som finns hos tillväxt som en källa till att bygga värde.
 • Förståelse för aktieägarnas förväntningar.
 • Resultatstyrning.
 • Styrelse- och Ledningskompensation.

Styrkor med Relativa Värdetillväxtsramverket. Fördelar

 • Lätt - att - använda och enkelhet.
 • Hitta rätta balansen mellan tillväxt och marginalförbättring på företagsnivån.
 • Hitta rätta balansen mellan tillväxt och marginalförbättring på SBU-nivån.
 • Upprätta ett långsiktigt fokus.
 • Hjälper till att visa på tillväxtpotentialen som en källa till att bygga mera värde.
 • Erbjuda chefer en förståelse för vad aktieägare förväntar sig av dem.
 • Kan kanske användas i framtiden för Resultatstyrning och Styrelse- och ledningskompensation.

Begränsningar med Relativ Värdetillväxt metoden. Nackdelar

 • Marginalberäkningen är EBIT baserad/rörelse vinstbaserad: begränsad pålitlighet. Förhållandevis lätt att manipulera.
 • Tekniskt defekt och inte  exakt:
  • DCF-modellen gör ingen skillnad på kortfristigt och långsiktigt.
  • Avkastningsränta och tillväxt-vinst utsikter tas på företagsnivå.
  • Ingen skillnad har gjorts mellan förvärvs-driven tillväxt och organisk tillväxt.
 • RVT/RVG är ett relativt mått: visar inte på det aktuella beloppet bidraget från tillväxten och marginalförbättringen.
 • RVT/RVG hjälper till att skifta investeringsfokus mot långsiktighet. Emellertid den förhindrar inte en kortfristig syn hos analytiker eller hos investerare.
 • Immateriell värdering?

Antaganden med den Relativa värdetillväxt modellen. Villkor

 • Ett förenklat numeriskt tillvägagångssätt kan hjälpa till att göra de rätta strategiska valen och investeringbesluten
 • Den begränsade pålitligheten till Relativa Värdetillväxtformeln är inte ett stort problem.

Särskild Intressegrupp SIG

Relativ Värdetillväxten Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Relativ Värdetillväxten. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Relativ Värdetillväxten

 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Relativ Värdetillväxten. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Relative Value of Growth (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


The Steps in Calculating Relative Value of Growth

Measuring RVG
1. In order to calculate the company’s weighted average cost of capital, determine the company’s debt-to-equity-ratio an...

The Factors Determining Long-term, Sustainable Growth

Profitable Growth, Shareholder Value
A study conducted by Bain & Company revealed that only one out of seven companies is able to achieve a sustainable, long...
Informationskällor

Olika informationskällor om Relativ Värdetillväxten. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Business Valuation | Company Valuation | Firm Valuation

Business Analysis, Company Analysis | Firm Analysis
This presentation elaborates on the valuation and analysis of companies and include the following sections: 1. Company ...

Relative Value of Growth Diagram

Effect of Growth on Corporate Value
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Relativ Värdetillväxten.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Relativ Värdetillväxten med: PEG-Talet, PEG Ratio  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  CFROI-modellen   |  CAPM-modellen  |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)   |  Diskonterat Kassaflöde  |  Avkastning på Investering, Avkastningsgrad  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  EBITDA (Resultat före räntor, skatt, avskrivningra och amorteringar)   |  Tillväxtfasermodell  |  BCG Matrisen  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Produkt/Marknadsmatris  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Competitive Advantage framework  |  Regeln om Tre


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Relativ Värdetillväxten? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 26-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.