Pyramide van Maslow
(Maslow)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

103 items • 1.255.877 bezoeken


Samenvatting

Biografie van Abraham Maslow

Het Pyramide van Maslow van Abraham Maslow Abraham Maslow wordt geboren op 1 April 1908 in Brooklyn, New York. Hij is de eerste van zeven kinderen. Zijn ouders zijn zelf slecht opgeleide Joodse immigranten uit Rusland. Zijn ouders hopen het beste voor hun kinderen in de nieuwe wereld en stimuleren hem hard tot academisch succes. Zoals te verwachten, wordt hij zeer eenzaam als jongen, en vindt zijn toevluchtsoord in boeken.

Om zijn ouders tevreden te stellen, studeert hij eerst rechten aan de City College of New York (CCNY). Hij trouwt met Bertha Goodman, zijn eerste achternicht, tegen zijn wensen van zijn ouders in. Abe en Bertha krijgen twee dochters.

Abraham Maslow en Bertha verhuizen naar Wisconsin zodat hij de Universiteit van Wisconsin kan bijwonen. Hier, raakt hij geïnteresseerd in psychologie, en zijn schoolwerk begint dramatisch te verbeteren. Hij werkt met Harry Harlow. Harlow is beroemd om zijn experimenten met baby resusapen en hechtingsgedrag.

Abraham Maslow ontvangt zijn BA in 1930, zijn MA in 1931, en zijn PhD in 1934, allen in psychologie, allen van de Universiteit van Wisconsin. Een jaar na zijn afstuderen, verhuist hij terug naar New York om te werken met E.L. Thorndike aan de Columbia Universiteit, waar Maslow geïnteresseerd raakt in onderzoek naar menselijke sexualiteit.

Hij begint voltijds te onderwijzen aan de Universiteit van Brooklyn. Tijdens deze periode van zijn leven, komt hij in contact met de vele Europese intellectuelen die naar de V.S. en naar in het bijzonder Brooklyn immigreren. Mensen zoals Adler, Fromm, Horney, evenals verscheidene Gestalt psychologen en Freudiaanse psychologen.

In 1951, is Abraham Maslow voor 10 jaar voorzitter van de psychologieafdeling in Brandeis, waar hij Kurt Goldstein ontmoet. Goldstein laat hem kennis maken met het idee van zelfrealisatie en Maslow begint met zijn eigen theoretisch werk. Het is ook hier dat hij met zijn kruistocht voor een humanistische psychologie begint, die uiteindelijk belangrijker was voor hem dan zijn eigen theoretiseren. Hij brengt de laatste jaren van zijn leven in semipensionering in Californië door. Op 8 Juni 1970, sterft hij aan een hartaanval na jaren van slechte gezondheid.


Het Pyramide van Maslow model van Abraham Maslow


Pyramide van Maslow Pyramide van Maslow - Fysiologische behoeften

Dit zijn de echte basisbehoeften zoals lucht, water, voedsel, slaap, seks, enz. Wanneer deze niet worden tevredengesteld kunnen wij ziekte, irritatie, pijn, ongemak, enz. voelen. Deze gevoelens motiveren ons om hen zo spoedig mogelijk te verlichten om homeostase te bereiken. Zodra zij worden verlicht, kunnen wij aan andere dingen denken.


Pyramide van Maslow - Behoeften aan veiligheid

Deze behandelen het bereiken van stabiliteit en van consistentie in een chaotische wereld. Deze behoeften zijn voornamelijk psychisch van aard. Wij hebben de veiligheid van een huis en een familie nodig. Maar als een familie disfunctioneel is door bijvoorbeeld een misbruikende echtgenoot, kan de vrouw niet naar het volgende niveau gaan. Omdat zij constant bezorgd is voor haar veiligheid. Liefde en het ergens bij horen moeten wachten tot zij niet meer angstig is. Velen in onze maatschappij schreeuwen om orde en gezag omdat zij zich niet genoeg veilig voelen om een ommetje te maken in hun buurt.


Pyramide van Maslow - De behoeften van Liefde en van ergens bij horen

Deze zijn de volgende op de ladder. Mensen hebben een wens om tot groepen te behoren: clubs, werkgroepen, godsdienstige groeperingen, familie, bendes, enz. Wij willen ons geliefd voelen door anderen (niet-seksueel); door anderen worden geaccepteerd. Kunstenmakers waarderen applaus. Wij hebben behoefte aan anderen die ons nodig hebben. Vergelijk: Hawthorne Effect


Pyramide van Maslow - Behoeften aan zelfrespect

Er zijn twee soorten behoeften aan achting. De eerste is het zelfrespect dat het resultaat is van de bekwaamheid of beheersing van een taak. Ten tweede, is er de aandacht en de erkenning die van anderen komt. Dit is gelijksoortig aan het ergens bij horen niveau, echter, het willen bewonderd worden is verwant met de behoefte aan macht.


Pyramide van Maslow - De behoefte tot zelfrealisatie

Dit is „de wens om meer en meer te worden wat men is, om alles te worden wat men kan worden.“ De mensen die alles hebben kunnen hun potentieel maximaliseren. Zij kunnen naar kennis, vrede, esthetische ervaringen, zelfvervulling, eenheid met God, enz. streven.
 

Het Pyramide van Maslow model van Maslow werd ontwikkeld tussen 1943-1954, en werd voor het eerst breed gepubliceerd in Motivation and Personality in 1954. Op dat ogenblik bestond het Pyramide van Maslow model uit vijf behoeften. Het populairste boek van Maslow is Toward a Psychology of Being (1968), waarin meer lagen werden toegevoegd.


Beperkingen van het Pyramide van Maslow model. Nadelen

Er moet voor worden opgepast zich niet te rigide aan deze hiërarchie te houden:

  • In werkelijkheid, werken de mensen zich niet per sé één voor één door deze niveaus. Zij zijn veel minder gestructureerd wat betreft de manier waarop zij hun behoeften bevredigen. (Graves)
  • Verschillende mensen met verschillende culturele achtergronden en in verschillende situaties kunnen verschillende hiërarchieën van behoefte hebben. (Hofstede, Early)
  • Andere onderzoekers beweren dat andere behoeften significant of zelfs significanter zijn. Zie McClelland, die behoeften identificeerde tot resultaten bereiken, affiliatie en macht.
  • In 1968, heeft Maslow zelf extra lagen toegevoegd in zijn boek: „Toward a Psychology of Being“.

Ondanks het bovengenoemde, blijft de originele vijf-laagse-versie nog altijd voor de meeste mensen de originele Hierarchy of Needs (Pyramide van Maslow).


Boek: Abraham Maslow - Toward a Psychology of Being


Special Interest Group

Piramide van Maslow Special Interest Group.Special Interest Group (28 leden)

Forum

Forumdiscussies over de Piramide van Maslow. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Piramide van Maslow

 

🔥 NIEUW Uit eten / bar bezoeken
Onder welke laag valt het bezoeken van een bar of het dineren buiten de deur? Is dit een combinatie van laag 1 (eten en drinken), laag 2 (veilige omgeving, omringd door vrienden) en laag 3 (behoefte a...
4
 
2 reacties
Macht niet in Pyramide van Maslow?
De honger naar Macht wordt niet genoemd terwijl de meeste mensen juist dat willen hebben. Macht en rijkdom, dat zijn voor velen de onbewuste drijfveren van hun bestaan....
4
 
2 reacties
Merken Indelen volgens Maslow?
Kunnen merken bijvoorbeeld Nike of Becel ook in de verschillende schakels van Maslow ingedeeld worden?...
-2
 
1 reacties
What is a Successful Manager?
When can a person reasonably be considered a successful manager? From the company's point of view, it is a matter of performance management and KPIs. And there are countless articles on skills / trai...
16
 
18 reacties
Maslow and Buyer Behaviour
How does Maslows Theory influences Buyer Behaviour?...
14
 
1 reacties
Maslow and Interests Outside of Work
I would assume that managers want (prefer) people to be motivated at the self esteem and self actualization levels. If so, it could be said that individuals that have interests outside of work are hav...
14
 
What is the PRACTICAL Value of Maslow's Need Hierarchy for an ORGANIZATION?
What is the practical value of Maslow's Need Hierarchy in getting things done in the work place? Can you give a practical example of how Maslow'sPyramid may be applied in an organisation?...
14
 
4 reacties
Does Anyone Know That Maslow Reviewed Self-Actualization?
While Maslow originally meant self-actualization as a peak of personal needs, in fact before he died Maslow stated that actually paramount for such a person is the fact he can devote his life for the ...
10
 
List of Criticisms on Maslow's Pyramid of Needs
Besides the criticisms already mentioned in the summary: 1. In reality, people don't necessarily go through these levels in that order. 2. Different people with different cultural backgrounds and in...
8
 
Fundamental Flaw In Maslow's Pyramid
As convincing as Maslow looks at first sight, there is a fundamental error in Maslow's Hierarchy of Needs. His pyramid is driven by self-actualization, i.e. egocentrism. But MEANING matters more. "Th...
8
 
Limitations to Maslow's Hierarchy of Needs
One of the limitations to Maslow's Hierarchy of Needs is that it does not take into account the unsatisfied needs. In addition, what about the must-haves; that, in my opinion, are prior to needs?...
6
 
2 reacties
Maslow's Theory of Eupsychian Management
At the top of the list of my recent discoveries about management is Abraham Maslow's theory of Eupsychian Management, and how it correlates with Douglas McGregor's "human side of enterprise." One migh...
5
 
4 reacties
Hierarchy of Needs during Recession
During a recession, does the hierarchy of needs or preferences change?...
4
 
Responsibility and Maslow's Hierarchy of Needs
Is there a relation between the needs of esteem and the development of the value of responsibility? I'd really appreciate all the answers and advices you can give me on the topic....
0
 
4 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over de Piramide van Maslow. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


How to Apply the Maslow Hierarchy of Needs to a Business
Clearly, an individual at the self-esteem and self-actualization levels would be a preferred employee. The problem stems from the fact that most organizations do not create the culturally conducive e...
50
 
2 reacties

Which Level of Need?
Let's call him Harry, he is very assertive. He will work for money and can change jobs for more money. Harry is hardworking and he expects the company also to work for him. He feels no qualms about wo...
49
 
2 reacties

Self-fulfilment Prophecy
In my organization, I have found that the perception of people is a self-fulfilling prophecy. Most of them are around the physiological needs. When I confronted them with various programs and initiat...
48
 
Marketing Interpretation of Hierarchy of Needs
Maslow's needs hierarchy can be re-interpreted in consumer needs / value terms to read from bottom to top: Functional, Experiential, Relational, Social and Psychological....
41
 
1 reacties

Maslow's Model Related with Marketing
Maslow has really provided a basic model for which every individual is striving hard to achieve. The bottom ladder of the model is the prime requirement of every consumer or customer this ladder only ...
18
 
Is Self Actualization Equal to Nirvana?
Sometimes ago I attended a talk on Maslow's Hierarchy of Needs and the speaker stressed that the level of self-actualization equates to to 'nirvana' in Buddhist teaching - and thus very few people wil...
14
 
3 reacties

Is Maslow's Hierarchy of Needs Still Valid Today?
Yes, Maslow's need hierarchy is still valid today and even handy and practicable. Most humans have the same basic concept of needs. One can amend or improve it with knowledge or exposure to experienc...
8
 
6 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over de Hierarchy of Needs (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation
In their 2002 book "Driven: How Human Nature Shapes our Choices", Paul R. Lawrence and Nitin Nohria mention 4 drives und...

Differences Between Maslow's Hierarchy and Alderfer's ERG Theory

Understanding Human Needs, Teaching
The 4 main differences between the theories by Maslow and Alderfer are that ERG Theory: 1. Recognizes that multiple nee...

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Employee Needs and Motivation
An interesting way to look at the needs of employees or coachees for motivation purposes is described by Heidi Grant Hal...

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs
One of possible ways to classify human (employee, consumer) needs is to break them down into: - Biogenic Needs (essenti...

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing each other: - Work can interfere with family roles; this is called a W...

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
Paid and unpaid workers in hybrid organizations Although financial considerations are an important reason to work for a...

Internal and External Motivators

2 Types of Motivators....
Just a quick tip: Thinking on ways to motivate an employee / your workforce? You should understand that Maslow's Pyramid...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende de Piramide van Maslow. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Human Motivation

Employee Motivation
Comprehesive presentation on Human / Employee Motivation. Topics: 1. What is motivation? 2. How do needs motivate peo...

Hierarchy of Needs Presentation

Studying Human Needs
Short but good presentation 'Behavioral Dynamics in Organizations' by PEARL K. PANTHAKI. Deficiency Needs, Being Needs ...

Motivation

Motivation in Organizations
Short presentation with some slides about Maslow and Herzberg....

Hierarchy of Needs Diagram

Original 5-stage Model
Editable Ms-Word diagram of Maslow's Hierarchy of Needs....

Overview of Content and Process Motivation Theories

Motivation, Needs, Incentives, Goal Setting, Behavior
Overview presentation of the major content motivation theories (Hierarchy of Needs; Acquired Needs theory; Two-Factor Th...

NLP: The 6 Neurological Levels

6 layers to view at the reality of a person or issue
Neuro Linguistic Programming (NLP) is used increasingly by businesses and individuals in HR, marketing, sales and organi...

External and Internal Motivation

Motivation
Presentation about motivation, from a psychological perspective. The presentation includes the following sections: 1. P...

The Employee Commitment Pyramid

Employee Commitment, Employee Motivation
Stum (2013) developed the so-called Performance Pyramid. His model is clearly based on Maslow’s Hierarchy of Needs. But ...

Abraham Maslow

Picture of Abraham Maslow
Good picture of Abraham Maslow....

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot de Piramide van Maslow.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met: Behoeftentheorie (Theory of Needs)  |  Spiral Dynamics  |  Ashridge Missiemodel  |  Motivatie-Hygiëne Theorie  |  Theorie X Theorie Y  |  Hawthorne Effect  |  ERG Theorie  |  Verwachtingstheorie  |  Klanttevredenheidsmodel Kano  |  Emotionele Intelligentie  |  Culturele Intelligentie  |  Culturele Dimensies  |  Coachen  |  Mentoring


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Leiderschap  |  Marketing & Verkoop  |  Strategie & Innovatie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van de Piramide van Maslow? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 30-3-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.