Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen
Kotler

Kunskapscenter

   

Att generera den optimala responsen på marknaden. Förklaring till marknadsmixen av E. Jerome McCarthy.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är Marknadsföringsmix, 4P-modellen? Beskrivning

Marknadsmixmodellen (som också är bekant som de 4P'na) kan användas av marknadsförare som ett verktyg för att hjälpa till att definiera marknadsföringsstrategin. Marknadschefer använder denna metod till att försöka generera det optimala svaret på en målmarknad genom att blanda 4 (5 eller 7) olika variabler på ett optimalt sätt. Det är viktigt att förstå att marknadsmixprinciperna är kontrollerbara variabler. Marknadsmixen kan justeras regelbundet för att möta de förändringsbehov som finns i målgruppen och andra dynamiker på detta marknadsområdet.


Produkt

Historiskt tänkte man så här: en bra produkt säljer sig själv. Dock, kommer det inte att finnas några dåliga produkter längre på dagens mycket konkurrenskraftiga marknader. Plus att det finns många lagar som ger kunder rätten att skicka tillbaka produkter som han uppfattar som dåliga. Därför har frågan kring produkten blivit: gör organisationen vad dess påtänkta kunder vill ha? Definiera egenskaperna på din produkt eller tjänst så att den möter behoven hos dina kunder. Funktionsduglighet; Kvalitet; Utseendemässigt; Paketering; Varumärke; Tjänst; Support; Garanti.
Pris Hur mycket är de påtänkta kunderna villiga att betala? Här beslutar vi om en prissättningsstrategi - låt den inte bara hända! Även om du beslutar att inte fråga efter (tillräckligt) med pengar för en produkt eller en tjänst,måste du inse att detta är ett medvetet beslut och formar till viss del din prissättningsstrategi. Fastän att konkurrera med pris är lika gammalt som mänskligheten, så är konsumenten ofta fortfarande känslig för prisrabatter och specialla erbjudanden. Priset har också en irrationell sida: något, som är dyrt, måste vara bra. Att permanent konkurrera med pris är för många företag ett inte specielltt förnuftigt tillvägagångssätt. Listpris; Rabatter; Finansiering; Leasa Optioner; Avdrag.
Plats Tillgängligt på rätta platsen, marknaden, på rätt tid, i de rätta kvantiteterna? Några av de senaste viktigaste förändringarna som har skett hos företagen är genom att förändra platsen. Tänker  Internet och mobiltelefoners påverkan. Platser; Logistik; Kanalmedlemmar; Kanalens motivation; Marknadstäckning; Servicenivåer; Internet; Mobilt.
Påverkan (Hur) är de de valda målgrupperna informerade eller utbildade om organisationen och dess produkter/tjänster? Detta inkluderar alla de olika vapnen som står till buds från marknadsföringsmenyn - annonsering, att sälja, säljkampanjer, direktmarknadsföring, PR, etc. Medans de andra tre P:na har förlorat mycket av deras mening på dagens marknader, så har påverkan blivit det viktigaste P:t att fokusera på. Reklam, annonsering; PR; Meddelanden; Direktförsäljning; Försäljning; Massmedia; Budget.

Marknadsmixens funktion är att hjälpa till att utveckla och paketera den mix som kommer att tillfredsställa behoven hos kunderna på vald målmarknad utan att samtidigt maximera resultatet i organisation. Det har gjorts flera försök till att öka på antalet P:n från 4 till 5, och 7 P'n i marknadsmixmodellen. De som oftast nämns är personer eller personalen. Booms och Bitner har föreslagit en approach för 7-Pn för service-orienterade företag.


Bok: Nirmalya Kumar - Marketing As Strategy: Understanding the CEO's Agenda. -

Bok: David A. Aaker - Strategic Marketing Management -


Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Forumet
  Necessary Skills of Marketers
According to Kotler (1972), effective marketing consists of analysing, planning, organising and controlling marketing efforts:
  • ANALYSIS: marketers have to be good at
    - Market analysis to identify the characteristics and demands of the...
     
 
  New Marketing Mix Concept: SAVE
We are familiar with the concept of 4P of marketing, Product, Place, Price and Promotion.
We are finding that these are no longer the same and it's time to replace them by a new marketing mix concept: SAVE:
- SOLUTION replacing Product: Do...
     
 
  Add a Living Element to the Marketing Mix
Ask any MBA student on the fundamentals of marketing and he will tell you about the 4Ps, Product, Price, Place and Promotion. As you know it was expanded to 7Ps, 11 Ps and so on … an endless list! But for s...
     
 
  How the Marketing Mix Influences Operations
Can anyone explain the relevance of the marketing plan to operations management in an organization with an example?...
     
 
  What are the Implications for 4Ps if the Exchange Rate Changes
What are the implications for international marketing in case the exchange rates change?
How do changes in exchange rate affect Product?
How do changes in exchange rate affect Price?
How do changes in exchange rate affect Promotion?
     
 
  Marketing Mix Modelling
Hi all... What statistical techniques are used in marketing mix modelling?
How are they used? Please share your best practices and worst nightmares :-) Thanks......
     
 
  What is the 5P's Marketing Mix?
I want to know the following about the 5P model:
Where exactly does it fit in marketing and marketing research? Thank you....
     
 
  4P Implementation Steps. Order of Implementing the 4Ps?
I would like to know what steps one takes in a 4P implementation. Is there any particular order? Please inform me....
     
 
  4th P includes Image and Reputation
Note that image and/or reputation are part of the P of Promotion....
     
 
  Impact of Marketing Plan on Employees?
Does a marketing plan have any impact upon the employees? Which?...
     
 
  Marketing Mix P's for Online Companies
I have a question, how will you prioritize the p's for an online company like for amazon.com?...
     
 
  Marketing Mix in Recession
In view of the recession, how have the marketers adjusted their marketing strategies in terms of the 4P's in marketing in order to cater for the needs of the bottom of the pyramid consumers?...
     
 
  What About This Period
In the current situation of recession I think even the top marketing methods are not working. These days the customer looks at the mandatory requirements rather than going in to schemes and advertisements. I am sure almost none of the offers are work...
     
 
  Marketing Mix Alternatives
Are there any credible alternatives to the marketing mix?...
     
 
  Marketing Mix for Business Planning
Define the service, develop a benefit list, focus on what makes the business different from the competition, develop the positioning of the service provided, calculate financial benefits for the advantages and develop them as solutions to the custome...
     
 
  Add Image to Marketing Mix: 4P + I
The four P`s needs an additional I for Image. This is especially relevant for high-involvement products....
     
 
  Examples of Marketing Mix
I would like to see an example of the 4 ps of marketing with an example of air condition?...
     
 
  The five V's for Marketing Mix
Value, Viability, Volume, Variety, Virtue,...
     
 
  Marketing = Marketing Mix + Customers = 4P's + C
My teacher said that Marketing is the 4Ps plus a C (Customers). And he didn't explain it, so I really don't understand it too much. Can you help me explain it?
Thanks....
     
 

Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Premium
  Promotion Mix | Marketing Communications Mix
The term Promotion Mix (PM), also called Marketing Communications Mix, must not be confused with the Marketing Mix (4 Ps). In fact, the Promotion Mix breaks down one of the 4 Ps: Promotion.
...
     
 
  Before using the Marketing Mix
Most marketers emphasize the marketing mix. In my opinion, The most important part of the marketing plan is knowing what are the customer requirements. Firstly, you must drill down to your target's behavior before analyzing the appropriate ma...
     
 

Expert Tips (ENG) - Marketing Mix | The 4Ps Premium
 

A Marketing Mix that Recognizes the Power of the Customer

Chekitan S. Dev and Don E. Schultz - like Lauterborn's 4C's -argue that today the customer has the power and can vote with his or her purse, wa...
Usage (application): Marketing, Strategy, Marketing Mix
 
 
 

How to Determine the Right PRICING?

One of the 4 P's is Pricing. To help managers find the right price for a product/service, Kim and Mauborgne have developed a tool called the Price ...
Usage (application): Steps to Strategic Pricing
 
 
 

The Most Complete Marketing Mix

The 'Total Marketing Mix' includes 4Ps, 4Cs,4As and 4Os:
4Ps: Product, Price, Promotion and Place
4Cs: Customer needs, Cost to user, ...
Usage (application): Marketing, Strategy, Marketing Mix
 
 
 

The Renewed 4P Marketing Mix

Arussy suggests in his article "Congratulations, You Are at Par: The New Four P's" that the traditional 4P's are no longer applicable and shoul...
Usage (application): Marketing, Strategy, Marketing Mix
 
 
 

Understanding your Customer's Needs

In order to transform your customer’s experience and to better understand your customer’s needs, it is helpful to construct a hypothetical cons...
Usage (application): Customer Targeting and Strategy
 
 
 

Are the variables really controllable?

A key assumption of the 4PS model is that the 4 variables are controllable and can be 'mixed' by the marketer into an optimal recipe. In realit...
Usage (application): Marketing Strategy
 
 
 

Marketing Mix from the Customer Perspective

In contrast to the 4P's Marketing Mix by McCarthy, Robert Lauterborn suggests a 4C's Marketing Mix model in order to consider a marketing strategy fro...
Usage (application): Marketing, Strategy, Marketing Mix
 
 
 

The Role of the 4P's in an Online Enviroment

Although the 4P's are not the critical factors in an online environment, they are still more or less important and necessary elements of the total web...
Usage (application): E-Marketing, Strategy
 
 
 

The Goals of Marketing

No matter your words combination, according to marketing consultant Don Debelak (  
 
 

Going Global: Adaptation of Marketing Mix Components

As we all know, companies that conduct business internationally are often adapting their products to the markets served. Operating in international ma...
Usage (application): Marketing Strategy, Global Marketing, International Marketing, Marketing Mix, 4Ps
 
 
 

Don't Forget Internal Marketing

Besides external marketing, dealing with the image, look and view how customers see or define your organization, internal marketing of y...
Usage (application): Involving your Employees, Internal Marketing Best Practices
 
 

Resurser - Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Premium
 

Nyheter

Marknadsmix Teori
     
 

Nyheter

Marknad Positionering
     
 

Videor

Marknadsmix Teori
     
 

Videor

Marknad Positionering
     
 

Presentationer

Marknadsmix Teori
     
 

Presentationer

Marknad Positionering
     
 

Mer

Marknadsmix Teori
     
 

Mer

Marknad Positionering
     

Jämför Marknadsmixens 4 P:n med: Utökad Marknadsmix  |  4S Webb Marknadsmixen  |  3C Modellen av Ohmae  |  Produkt/Marknadsmatris  |  SERVQUAL-metoden  |  Competitive Advantage framework  |  BCG Matrisen  |  Bass Diffusionsmodell  |  Placering, Placera Trout  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation  |  Relationsmarknadsföring


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring  | Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.