Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen
Kotler

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Att generera den optimala responsen på marknaden. Förklaring till marknadsmixen av E. Jerome McCarthy.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är Marknadsföringsmix, 4P-modellen? Beskrivning

Marknadsmixmodellen (som också är bekant som de 4P'na) kan användas av marknadsförare som ett verktyg för att hjälpa till att definiera marknadsföringsstrategin. Marknadschefer använder denna metod till att försöka generera det optimala svaret på en målmarknad genom att blanda 4 (5 eller 7) olika variabler på ett optimalt sätt. Det är viktigt att förstå att marknadsmixprinciperna är kontrollerbara variabler. Marknadsmixen kan justeras regelbundet för att möta de förändringsbehov som finns i målgruppen och andra dynamiker på detta marknadsområdet.


Produkt

Historiskt tänkte man så här: en bra produkt säljer sig själv. Dock, kommer det inte att finnas några dåliga produkter längre på dagens mycket konkurrenskraftiga marknader. Plus att det finns många lagar som ger kunder rätten att skicka tillbaka produkter som han uppfattar som dåliga. Därför har frågan kring produkten blivit: gör organisationen vad dess påtänkta kunder vill ha? Definiera egenskaperna på din produkt eller tjänst så att den möter behoven hos dina kunder. Funktionsduglighet; Kvalitet; Utseendemässigt; Paketering; Varumärke; Tjänst; Support; Garanti.
Pris Hur mycket är de påtänkta kunderna villiga att betala? Här beslutar vi om en prissättningsstrategi - låt den inte bara hända! Även om du beslutar att inte fråga efter (tillräckligt) med pengar för en produkt eller en tjänst,måste du inse att detta är ett medvetet beslut och formar till viss del din prissättningsstrategi. Fastän att konkurrera med pris är lika gammalt som mänskligheten, så är konsumenten ofta fortfarande känslig för prisrabatter och specialla erbjudanden. Priset har också en irrationell sida: något, som är dyrt, måste vara bra. Att permanent konkurrera med pris är för många företag ett inte specielltt förnuftigt tillvägagångssätt. Listpris; Rabatter; Finansiering; Leasa Optioner; Avdrag.
Plats Tillgängligt på rätta platsen, marknaden, på rätt tid, i de rätta kvantiteterna? Några av de senaste viktigaste förändringarna som har skett hos företagen är genom att förändra platsen. Tänker  Internet och mobiltelefoners påverkan. Platser; Logistik; Kanalmedlemmar; Kanalens motivation; Marknadstäckning; Servicenivåer; Internet; Mobilt.
Påverkan (Hur) är de de valda målgrupperna informerade eller utbildade om organisationen och dess produkter/tjänster? Detta inkluderar alla de olika vapnen som står till buds från marknadsföringsmenyn - annonsering, att sälja, säljkampanjer, direktmarknadsföring, PR, etc. Medans de andra tre P:na har förlorat mycket av deras mening på dagens marknader, så har påverkan blivit det viktigaste P:t att fokusera på. Reklam, annonsering; PR; Meddelanden; Direktförsäljning; Försäljning; Massmedia; Budget.

Marknadsmixens funktion är att hjälpa till att utveckla och paketera den mix som kommer att tillfredsställa behoven hos kunderna på vald målmarknad utan att samtidigt maximera resultatet i organisation. Det har gjorts flera försök till att öka på antalet P:n från 4 till 5, och 7 P'n i marknadsmixmodellen. De som oftast nämns är personer eller personalen. Booms och Bitner har föreslagit en approach för 7-Pn för service-orienterade företag.


Bok: Nirmalya Kumar - Marketing As Strategy: Understanding the CEO's Agenda. -

Bok: David A. Aaker - Strategic Marketing Management -


Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Forumet
  Necessary Skills of Marketers
According to Kotler (1972), effective marketing co...
     
 
  New Marketing Mix Concept: SAVE
We are familiar with the concept of 4P of marketin...
     
 
  Add a Living Element to the Marketing Mix
Ask any MBA student on the fundamentals of marketi...
     
 
  How the Marketing Mix Influences Operations
Can anyone explain the relevance of the marketing ...
     
 
  What are the Implications for 4Ps if the Exchange Rate Changes
What are the implications for international market...
     
 
  Marketing Mix Modelling
Hi all... What statistical techniques are used in ...
     
 
  What is the 5P's Marketing Mix?
I want to know the following about the 5P model:
     
 
  4P Implementation Steps. Order of Implementing the 4Ps?
I would like to know what steps one takes in a 4P ...
     
 
  4th P includes Image and Reputation
Note that image and/or reputation are part of the ...
     
 
  Impact of Marketing Plan on Employees?
Does a marketing plan have any impact upon the emp...
     
 
  Marketing Mix P's for Online Companies
I have a question, how will you prioritize the p's...
     
 
  Marketing Mix in Recession
In view of the recession, how have the marketers a...
     
 
  What About This Period
In the current situation of recession I think even...
     
 
  Marketing Mix Alternatives
Are there any credible alternatives to the marketi...
     
 
  Marketing Mix for Business Planning
Define the service, develop a benefit list, focus ...
     
 
  Add Image to Marketing Mix: 4P + I
The four P`s needs an additional I for Image. This...
     
 
  Examples of Marketing Mix
I would like to see an example of the 4 ps of mark...
     
 
  The five V's for Marketing Mix
Value, Viability, Volume, Variety, Virtue,...
     
 
  Marketing = Marketing Mix + Customers = 4P's + C
My teacher said that Marketing is the 4Ps plus ...
     
 

Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Premium
  Promotion Mix | Marketing Communications Mix
The term Promotion Mix (PM), also called
     
 
  Before using the Marketing Mix
Most marketers emphasize the marketing mix. In my ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Marketing Mix | The 4Ps Premium
 

A Marketing Mix that Recognizes the Power of the CustomerBli Medlem

Chekitan S. Dev and Don E. Schultz - like L...
Usage (application): Marketing, Strategy, Marketing Mix
 
 
 

How to Determine the Right PRICING?Bli Medlem

One of the 4 P's is Pricing. To help managers find...
Usage (application): Steps to Strategic Pricing
 
 
 

The Most Complete Marketing MixBli Medlem

The 'Total Marketing Mix' includes 4Ps, 4Cs...
Usage (application): Marketing, Strategy, Marketing Mix
 
 
 

The Renewed 4P Marketing MixBli Medlem

Arussy suggests in his article "Congratulat...
Usage (application): Marketing, Strategy, Marketing Mix
 
 
 

Understanding your Customer's NeedsBli Medlem

In order to transform your customer’s experience a...
Usage (application): Customer Targeting and Strategy
 
 
 

Are the variables really controllable?Bli Medlem

A key assumption of the 4PS model is that the 4...
Usage (application): Marketing Strategy
 
 
 

Marketing Mix from the Customer PerspectiveBli Medlem

In contrast to the 4P's Marketing Mix by McCarthy,...
Usage (application): Marketing, Strategy, Marketing Mix
 
 
 

The Role of the 4P's in an Online EnviromentBli Medlem

Although the 4P's are not the critical factors in ...
Usage (application): E-Marketing, Strategy
 
 
 

The Goals of MarketingBli Medlem

No matter your words combination, according to mar...
Usage (application): Marketing, Strategy, Marketing Mix
 
 
 

Going Global: Adaptation of Marketing Mix ComponentsBli Medlem

As we all know, companies that conduct business in...
Usage (application): Marketing Strategy, Global Marketing, International Marketing, Marketing Mix, 4Ps
 
 
 

Don't Forget Internal MarketingBli Medlem

Besides external marketing, dealing with th...
Usage (application): Involving your Employees, Internal Marketing Best Practices
 
 

Resurser - Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Premium
 

Nyheter om Marknadsmix TeoriBli Medlem


     
 

Nyheter om Marknad PositioneringBli Medlem


     
 

Videor om Marknadsmix TeoriBli Medlem


     
 

Videor om Marknad PositioneringBli Medlem


     
 

Presentationer om Marknadsmix TeoriBli Medlem


     
 

Presentationer om Marknad PositioneringBli Medlem


     
 

Mer om Marknadsmix TeoriBli Medlem


     
 

Mer om Marknad PositioneringBli Medlem


     

Jämför Marknadsmixens 4 P:n med: Utökad Marknadsmix  |  4S Webb Marknadsmixen  |  3C Modellen av Ohmae  |  Produkt/Marknadsmatris  |  SERVQUAL-metoden  |  Competitive Advantage framework  |  BCG Matrisen  |  Bass Diffusionsmodell  |  Placering, Placera Trout  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation  |  Relationsmarknadsföring


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring  | Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.