Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen
Kotler

Kunskapscenter

   

Att generera den optimala responsen på marknaden. Förklaring till marknadsmixen av E. Jerome McCarthy.

Innehåll

Premium

Vad är Marknadsföringsmix, 4P-modellen? Beskrivning

Marknadsmixmodellen (som också är bekant som de 4P'na) kan användas av marknadsförare som ett verktyg för att hjälpa till att definiera marknadsföringsstrategin. Marknadschefer använder denna metod till att försöka generera det optimala svaret på en målmarknad genom att blanda 4 (5 eller 7) olika variabler på ett optimalt sätt. Det är viktigt att förstå att marknadsmixprinciperna är kontrollerbara variabler. Marknadsmixen kan justeras regelbundet för att möta de förändringsbehov som finns i målgruppen och andra dynamiker på detta marknadsområdet.


Produkt

Historiskt tänkte man så här: en bra produkt säljer sig själv. Dock, kommer det inte att finnas några dåliga produkter längre på dagens mycket konkurrenskraftiga marknader. Plus att det finns många lagar som ger kunder rätten att skicka tillbaka produkter som han uppfattar som dåliga. Därför har frågan kring produkten blivit: gör organisationen vad dess påtänkta kunder vill ha? Definiera egenskaperna på din produkt eller tjänst så att den möter behoven hos dina kunder. Funktionsduglighet; Kvalitet; Utseendemässigt; Paketering; Varumärke; Tjänst; Support; Garanti.
Pris Hur mycket är de påtänkta kunderna villiga att betala? Här beslutar vi om en prissättningsstrategi - låt den inte bara hända! Även om du beslutar att inte fråga efter (tillräckligt) med pengar för en produkt eller en tjänst,måste du inse att detta är ett medvetet beslut och formar till viss del din prissättningsstrategi. Fastän att konkurrera med pris är lika gammalt som mänskligheten, så är konsumenten ofta fortfarande känslig för prisrabatter och specialla erbjudanden. Priset har också en irrationell sida: något, som är dyrt, måste vara bra. Att permanent konkurrera med pris är för många företag ett inte specielltt förnuftigt tillvägagångssätt. Listpris; Rabatter; Finansiering; Leasa Optioner; Avdrag.
Plats Tillgängligt på rätta platsen, marknaden, på rätt tid, i de rätta kvantiteterna? Några av de senaste viktigaste förändringarna som har skett hos företagen är genom att förändra platsen. Tänker  Internet och mobiltelefoners påverkan. Platser; Logistik; Kanalmedlemmar; Kanalens motivation; Marknadstäckning; Servicenivåer; Internet; Mobilt.
Påverkan (Hur) är de de valda målgrupperna informerade eller utbildade om organisationen och dess produkter/tjänster? Detta inkluderar alla de olika vapnen som står till buds från marknadsföringsmenyn - annonsering, att sälja, säljkampanjer, direktmarknadsföring, PR, etc. Medans de andra tre P:na har förlorat mycket av deras mening på dagens marknader, så har påverkan blivit det viktigaste P:t att fokusera på. Reklam, annonsering; PR; Meddelanden; Direktförsäljning; Försäljning; Massmedia; Budget.

Marknadsmixens funktion är att hjälpa till att utveckla och paketera den mix som kommer att tillfredsställa behoven hos kunderna på vald målmarknad utan att samtidigt maximera resultatet i organisation. Det har gjorts flera försök till att öka på antalet P:n från 4 till 5, och 7 P'n i marknadsmixmodellen. De som oftast nämns är personer eller personalen. Booms och Bitner har föreslagit en approach för 7-Pn för service-orienterade företag.


Bok: Nirmalya Kumar - Marketing As Strategy: Understanding the CEO's Agenda. -

Bok: David A. Aaker - Strategic Marketing Management -


Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (38 medlemmar)


Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Forumet  

Nya ämnen

  Promotion Mix | Marketing Communications Mix
The term Promotion Mix (PM), also called Marketing Communications Mix, must not be confused with the  
   
 
  New Marketing Mix Concept: SAVE
We are familiar with the concept of 4P of marketing, Product, Place, Price and Promotion.
We are finding that these are no longer the same and it...
     
 
  Necessary Skills of Marketers
According to Kotler (1972), effective marketing consists of analysing, planning, organising and controlling marketing efforts:
  • ANALYSIS: ma...
     
 

Best Practices - Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler
  Before using the Marketing Mix
Most marketers emphasize the marketing mix. In my opinion, The most important part of the marketing plan is knowing what are the customer requirem...
     
 
  4P Implementation Steps. Order of Implementing the 4Ps?
I would like to know what steps one takes in a 4P implementation. Is there any particular order? Please inform me....
     
 
  Marketing Mix in Recession
In view of the recession, how have the marketers adjusted their marketing strategies in terms of the 4P's in marketing in order to cater for the needs...
     
 
  4th P includes Image and Reputation
Note that image and/or reputation are part of the P of Promotion....
     
 
  Impact of Marketing Plan on Employees?
Does a marketing plan have any impact upon the employees? Which?...
     
 
  Marketing Mix P's for Online Companies
I have a question, how will you prioritize the p's for an online company like for amazon.com?...
     
 Allt du behöver veta om management


  Marketing of Services and Non Purely Physical Products?
Most of today's products are not purely physical. We are also offering intangible values like brand feelings and after-sale services in additional to...
     
 
  Quotes on Marketing Mix
Do you know some deep, famous or funny Quotes on the Marketing Mix? Quotations? Proverbs? Please share them as a reaction to this posting and m...
     
 
  Examples of Marketing Mix
I would like to see an example of the 4 ps of marketing with an example of air condition?...
     
 
  Marketing = Marketing Mix + Customers = 4P's + C
My teacher said that Marketing is the 4Ps plus a C (Customers). And he didn't explain it, so I really don't understand it too much. Can you hel...
     
 
  Marketing Mix Alternatives
Are there any credible alternatives to the marketing mix?...
     
 
  Marketing Mix for Business Planning
Define the service, develop a benefit list, focus on what makes the business different from the competition, develop the positioning of the service pr...
     
 
  What About This Period
In the current situation of recession I think even the top marketing methods are not working. These days the customer looks at the mandatory requireme...
     
 
  Add Image to Marketing Mix: 4P + I
The four P`s needs an additional I for Image. This is especially relevant for high-involvement products....
     
 
  4S Web Marketing Mix
Constantinides constructed a 4S Internet Marketing Mix. The 4S's stand for Site,...
     
 
  Why is Using the Marketing Mix Important?
What is the significance of an effective marketing mix?...
     
 
  4Ps renamed: the SIVA model
An interesting customer-focused variant of the 4Ps was suggested by Chekitan S. Dev and Don E. Schultz in Marketing Management v.14 n.1 January/Februa...
     
 
  Customers' Value Bundle
I think I saw the term(s) in P. Kotler's book. the word "Product" makes your thinking centered around the physical product only. So, i prefer using ...
     
 
  Customer in Center of 4Ps
Why is the customer placed in the center of the 4ps?...
     
 
  The five V's for Marketing Mix
Value, Viability, Volume, Variety, Virtue,...
     
 
  Add a Living Element to the Marketing Mix
Ask any MBA student on the fundamentals of marketing and he will tell you about the 4Ps, Product, Price, Place and Promotion. As you know it was
     
 
  What is the 5P's Marketing Mix?
I want to know the following about the 5P model:
Where exactly does it fit in marketing and marketing research? Thank you....
     
 
  The Role of Culture in Marketing Mix : C4P's ?
All I can say about Marketing Mix is that maybe also the Culture is also important. Maybe we could have called the 4P's : C4P's; believe me bef...
     
 
  4Ps are Not Optional, but Key Issues that MUST be addressed
The concept of a Marketing Mix implies that these are not options. In practice the 4Ps represent the key questions or issues that need to always be a...
     
 
  How the Marketing Mix Influences Operations
Can anyone explain the relevance of the marketing plan to operations management in an organization with an example?...
     
 
  Marketing Mix Modelling
Hi all... What statistical techniques are used in marketing mix modelling?
How are they used? Please share your best practices and worst nightmar...
     
 
  What are the Implications for 4Ps if the Exchange Rate Changes
What are the implications for international marketing in case the exchange rates change?
How do changes in exchange rate affect Product?
How...
     
 

Expert Tips (ENG) - Marketing Mix | The 4Ps
 

A Marketing Mix that Recognizes the Power of the Customer

 
 
 

How to Determine the Right PRICING?

 
 
 

The Most Complete Marketing Mix

 
 
 

The Renewed 4P Marketing Mix

 
 
 

Understanding your Customer's Needs

 
 
 

Are the variables really controllable?

 
 
 

Marketing Mix from the Customer Perspective

 
 
 

The Role of the 4P's in an Online Enviroment

 
 
 

The Goals of Marketing

 
 
 

Going Global: Adaptation of Marketing Mix Components

 
 
 

Don't Forget Internal Marketing

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler
 

Nyheter om Marknadsmix Teori


     
 

Nyheter om Marknad Positionering


     
 

Videor om Marknadsmix Teori


     
 

Videor om Marknad Positionering


     
 

Presentationer om Marknadsmix Teori


     
 

Presentationer om Marknad Positionering


     
 

Mer om Marknadsmix Teori


     
 

Mer om Marknad Positionering


     Accelerera din managementkarriärJämför Marknadsmixens 4 P:n med: Utökad Marknadsmix  |  4S Webb Marknadsmixen  |  3C Modellen av Ohmae  |  Produkt/Marknadsmatris  |  SERVQUAL-metoden  |  Competitive Advantage framework  |  BCG Matrisen  |  Bass Diffusionsmodell  |  Placering, Placera Trout  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation  |  Relationsmarknadsföring


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring  | Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 13-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.