logo

Marknadsföringsmixen (De 4 P:en)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

168 itens • 2.147.541 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vad är Marknadsföringsmix, 4P-modellen? Beskrivning

Marknadsmixmodellen (som också är bekant som de 4P'na) kan användas av marknadsförare som ett verktyg för att hjälpa till att definiera marknadsföringsstrategin. Marknadschefer använder denna metod till att försöka generera det optimala svaret på en målmarknad genom att blanda 4 (5 eller 7) olika variabler på ett optimalt sätt. Det är viktigt att förstå att marknadsmixprinciperna är kontrollerbara variabler. Marknadsmixen kan justeras regelbundet för att möta de förändringsbehov som finns i målgruppen och andra dynamiker på detta marknadsområdet.


Marknadsföringsmixen (De 4 P:en)

Produkt

Historiskt tänkte man så här: en bra produkt säljer sig själv. Dock, kommer det inte att finnas några dåliga produkter längre på dagens mycket konkurrenskraftiga marknader. Plus att det finns många lagar som ger kunder rätten att skicka tillbaka produkter som han uppfattar som dåliga. Därför har frågan kring produkten blivit: gör organisationen vad dess påtänkta kunder vill ha? Definiera egenskaperna på din produkt eller tjänst så att den möter behoven hos dina kunder. Funktionsduglighet; Kvalitet; Utseendemässigt; Paketering; Varumärke; Tjänst; Support; Garanti.
Pris Hur mycket är de påtänkta kunderna villiga att betala? Här beslutar vi om en prissättningsstrategi - låt den inte bara hända! Även om du beslutar att inte fråga efter (tillräckligt) med pengar för en produkt eller en tjänst,måste du inse att detta är ett medvetet beslut och formar till viss del din prissättningsstrategi. Fastän att konkurrera med pris är lika gammalt som mänskligheten, så är konsumenten ofta fortfarande känslig för prisrabatter och specialla erbjudanden. Priset har också en irrationell sida: något, som är dyrt, måste vara bra. Att permanent konkurrera med pris är för många företag ett inte specielltt förnuftigt tillvägagångssätt. Listpris; Rabatter; Finansiering; Leasa Optioner; Avdrag.
Plats Tillgängligt på rätta platsen, marknaden, på rätt tid, i de rätta kvantiteterna? Några av de senaste viktigaste förändringarna som har skett hos företagen är genom att förändra platsen. Tänker  Internet och mobiltelefoners påverkan. Platser; Logistik; Kanalmedlemmar; Kanalens motivation; Marknadstäckning; Servicenivåer; Internet; Mobilt.
Påverkan (Hur) är de de valda målgrupperna informerade eller utbildade om organisationen och dess produkter/tjänster? Detta inkluderar alla de olika vapnen som står till buds från marknadsföringsmenyn - annonsering, att sälja, säljkampanjer, direktmarknadsföring, PR, etc. Medans de andra tre P:na har förlorat mycket av deras mening på dagens marknader, så har påverkan blivit det viktigaste P:t att fokusera på. Reklam, annonsering; PR; Meddelanden; Direktförsäljning; Försäljning; Massmedia; Budget.

Marknadsmixens funktion är att hjälpa till att utveckla och paketera den mix som kommer att tillfredsställa behoven hos kunderna på vald målmarknad utan att samtidigt maximera resultatet i organisation. Det har gjorts flera försök till att öka på antalet P:n från 4 till 5, och 7 P'n i marknadsmixmodellen. De som oftast nämns är personer eller personalen. Booms och Bitner har föreslagit en approach för 7-Pn för service-orienterade företag.


Bok: Nirmalya Kumar - Marketing As Strategy: Understanding the CEO's Agenda.

Bok: David A. Aaker - Strategic Marketing Management


Särskild Intressegrupp SIG

Marknadsföringsmixen | De 4 P:en Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (51 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Marknadsföringsmixen | De 4 P:en. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Marketing Mix Alternatives
Are there any credible alternatives to the marketing mix?...
Betyg75
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Promotion (4th P of Marketing Mix) Includes Image/Reputation
Note that Image and/or Reputation are part of the P of Promotion. There's no need for an extra I or R in the marketing mix....
Betyg54
 
ämne Impact of Marketing Plan on Employees?
Does a marketing plan have any impact upon the employees? Which?...
Betyg53
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne Marketing of Services and Non Purely Physical Products?
Most of today's products are not purely physical. We are also offering intangible values like brand feelings and after-sale services in additional to the physical benefits. For this the Extended Mar...
Betyg38
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Promotion Mix | Marketing Communications Mix
The Promotion Mix, also called "Marketing Communications Mix", must not be confused with the Marketing Mix (4 Ps). In fact, the Promotion Mix (PM) breaks down one of the 4 Ps: Promotion. The PM ca...
Betyg34
 
Kommentarer14 kommentarer
ämne Marketing = Marketing Mix + Customers = 4P's + C
My teacher said that Marketing is the 4Ps plus a C (Customers). And he didn't explain it, so I really don't understand it too much. Can you help me explain it? Thanks....
Betyg25
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne The 5 Product Levels Model (Kotler)
PRODUCT What is a Product really? It is anything that a firm offers to satisfy the needs or wants of the market. This could include physical goods, services, person, place, information, experiences, ...
Betyg12
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne The SIVA Model of Marketing
An interesting customer-focused variant of the 4Ps was suggested by Chekitan S. Dev and Don E. Schultz in Marketing Management v.14 n.1 January/February 2005. Their approach is known as the SIVA model...
Betyg10
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne Why is Using the Marketing Mix Important?
What is the significance of an effective marketing mix?...
Betyg10
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne Product in Marketing Mix ⇨ Customers' Value Bundle
I think I saw the term(s) in P. Kotler's book. the word "Product" makes your thinking centered around the physical product only. So, i prefer using "Market offering" or "Customers' value bundle". S...
Betyg9
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne The Five V's for Marketing Mix
Value, Viability, Volume, Variety, Virtue....
Betyg7
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Add a Living Element to the Marketing Mix
Ask any MBA student on the fundamentals of marketing and he will tell you about the 4Ps, Product, Price, Place and Promotion. As you know it was expanded to 7Ps, 11 Ps and so on … an endless list! But...
Betyg6
 
Kommentarer15 kommentarer
ämne New Marketing Mix Concept: SAVE
We are familiar with the concept of 4P of marketing, Product, Place, Price and Promotion. We are finding that these are no longer the same and it's time to replace them by a new marketing mix concept...
Betyg5
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne What is the 5P's Marketing Mix?
I want to know the following about the 5P model: Where exactly does it fit in marketing and marketing research? Thank you....
Betyg5
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne Necessary Skills of Marketers
According to Kotler (1972), effective marketing consists of analysing, planning, organising and controlling marketing efforts: ANALYSIS: marketers have to be good at - Market analysis to identify ...
Betyg5
 
ämne How the Marketing Mix Influences Operations
Can anyone explain the relevance of the marketing plan to operations management in an organization with an example?...
Betyg4
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne The Role of Culture in Marketing Mix : C4P's ?
All I can say about Marketing Mix is that maybe also the Culture is also important. Maybe we could have called the 4P's : C4P's; believe me before analysing the product you must take note of the cultu...
Betyg2
 
Kommentarer1 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Marknadsföringsmixen | De 4 P:en

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Marknadsföringsmixen | De 4 P:en. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Before using the Marketing Mix
Most marketers emphasize the marketing mix. In my opinion, The most important part of the marketing plan is knowing what are the customer requirements. Firstly, you must drill down to your target's b...
Betyg114
 
Kommentarer5 kommentarer

🥈 4P Implementation Steps. Order of Implementing the 4Ps?
I would like to know what steps one takes in a 4P implementation. Is there any particular order? Please inform me....
Betyg74
 
Kommentarer5 kommentarer

🥉 Marketing Mix P's for Online Companies
I have a question, how will you prioritize the p's for an online company like for amazon.com?...
Betyg49
 
Kommentarer4 kommentarer

ämne Kotler's New 4C Marketing Mix for the Digital Economy
In the digital economy the conventional Marketing Mix with 4P's must evolve to accommodate more customer participation. Kotler et al. suggest a marketing mix with four C's: Co-creation, Currency, Comm...
Betyg37
 
Kommentarer16 kommentarer

ämne Marketing Mix During Recesssion
In a situation of recession I think even the top marketing methods are not working. The customer will look at the mandatory requirements rather than going in to promotional schemes and advertisements....
Betyg17
 
Kommentarer4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Marketing Mix | The 4Ps (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

How to Determine the Right PRICING?

Steps to Strategic Pricing
One of the 4 P's is Pricing. To help managers find the right price for a product/service, Kim and Mauborgne have develop...
Subject

The Most Complete Marketing Mix

Marketing, Strategy, Marketing Mix
The 'Total Marketing Mix' includes 4Ps, 4Cs,4As and 4Os: 4Ps: Product, Price, Promotion and Place 4Cs: Customer needs,...
Subject

The Renewed 4P Marketing Mix

Marketing, Strategy, Marketing Mix
Arussy suggests in his article "Congratulations, You Are at Par: The New Four P's" that the traditional 4P's are no long...
Subject

Understanding your Customer's Needs

Customer Targeting and Strategy
In order to transform your customer’s experience and to better understand your customer’s needs, it is helpful to constr...
Subject

Are the variables really controllable?

Marketing Strategy
A key assumption of the 4PS model is that the 4 variables are controllable and can be 'mixed' by the marketer into an op...
Subject

Marketing Mix from the Customer Perspective

Marketing, Strategy, Marketing Mix
In contrast to the 4P's Marketing Mix by McCarthy, Robert Lauterborn suggests a 4C's Marketing Mix model in order to con...
Subject

The Role of the 4P's in an Online Enviroment

E-Marketing, Strategy
Although the 4P's are not the critical factors in an online environment, they are still more or less important and neces...
Subject

The Goals of Marketing

Marketing, Strategy, Marketing Mix
No matter your words combination, according to marketing consultant Don Debelak (Streetwise Marketing Plan, 2000) we hav...
Subject

Going Global: Adaptation of Marketing Mix Components

Marketing Strategy, Global Marketing, International Marketing, Marketing Mix, 4Ps
As we all know, companies that conduct business internationally are often adapting their products to the markets served....
Subject

Don't Forget Internal Marketing

Involving your Employees, Internal Marketing Best Practices
Besides external marketing, dealing with the image, look and view how customers see or define your organization, interna...
Informationskällor

Olika informationskällor om Marknadsföringsmixen | De 4 P:en. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Video

How Integrated Marketing Works

Marketing, Promotion, Branding, 4 Ps, 7 Ps
Integrated Marketing Communications (IMC) is designed to leverage the intrinsic strengths of each communication discipli...
Presentation

External Environment In-depth: Sub-types and How to Manage Them

External Environment, Environmental Scanning, Environmental Management, Competitive Environment
This presentation covers the topic of external environments and includes the following sections: 1. Environmental Scann...
Presentation

Overview of Pricing and Pricing Strategies

Pricing
This presentation contains an overview of various pricing strategies, including for example pricing based on competition...
Presentation

Product Packaging

Marketing, Sustainable Business, Environmental Sustainability, Packaging
In-depth presentation about packaging and sustainable packaging. The presentation is very extensive and uses head sectio...
Video

The 2 Worlds of Marketing and Sales

Making Sales and Marketing Work Together, Understanding the Differences
Funny explanation of Marketing versus Sales by contrasting and comparing them with short sketches....
Video

What is Integrated Marketing?

Integrated Marketing, Communication, Promotion, Branding, IMC
In short, Integrated Marketing Communication (IMC) is the application of consistent messages on a company, brands, produ...
Video

Funny Intro to Marketing Concepts in 2 Minutes

Initial Understanding of Marketing Terms, Marketing Intro, Marketing Fun, Trainings, Workshops
Funny explanation of direct marketing, advertising, telemarketing, public relations, brand recognition, customer feedbac...
Presentation

Marketing Communications Mix

Marketing Communications Mix, Database Marketing, Online Marketing
Five major tools (i.e. Advertising, Personal Selling, Sales Promotion, Public Relations, and Direct Marketing) melded to...
Video

Introduction and Summary of the 4P's

Initial Understanding of the 4P's, Trainings, Workshops
Short, very basic introduction of the 4 Ps or the Marketing Mix, a business framework that helps marketers to consider 4...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Marknadsföringsmixen | De 4 P:en.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför Marknadsmixens 4 P:n med: Utökad Marknadsmix  |  4S Webb Marknadsmixen  |  3C Modellen av Ohmae  |  Produkt/Marknadsmatris  |  SERVQUAL-metoden  |  Competitive Advantage framework  |  BCG Matrisen  |  Bass Diffusionsmodell  |  Placering, Placera Trout  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation  |  Relationsmarknadsföring


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring och Försäljning  | Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Marknadsföringsmixen | De 4 P:en? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 25-9-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.