Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen
Kotler

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Vad är Marknadsföringsmix, 4P-modellen? Beskrivning

Marknadsmixmodellen (som också är bekant som de 4P'na) kan användas av marknadsförare som ett verktyg för att hjälpa till att definiera marknadsföringsstrategin. Marknadschefer använder denna metod till att försöka generera det optimala svaret på en målmarknad genom att blanda 4 (5 eller 7) olika variabler på ett optimalt sätt. Det är viktigt att förstå att marknadsmixprinciperna är kontrollerbara variabler. Marknadsmixen kan justeras regelbundet för att möta de förändringsbehov som finns i målgruppen och andra dynamiker på detta marknadsområdet.


Produkt

Historiskt tänkte man så här: en bra produkt säljer sig själv. Dock, kommer det inte att finnas några dåliga produkter längre på dagens mycket konkurrenskraftiga marknader. Plus att det finns många lagar som ger kunder rätten att skicka tillbaka produkter som han uppfattar som dåliga. Därför har frågan kring produkten blivit: gör organisationen vad dess påtänkta kunder vill ha? Definiera egenskaperna på din produkt eller tjänst så att den möter behoven hos dina kunder. Funktionsduglighet; Kvalitet; Utseendemässigt; Paketering; Varumärke; Tjänst; Support; Garanti.
Pris Hur mycket är de påtänkta kunderna villiga att betala? Här beslutar vi om en prissättningsstrategi - låt den inte bara hända! Även om du beslutar att inte fråga efter (tillräckligt) med pengar för en produkt eller en tjänst,måste du inse att detta är ett medvetet beslut och formar till viss del din prissättningsstrategi. Fastän att konkurrera med pris är lika gammalt som mänskligheten, så är konsumenten ofta fortfarande känslig för prisrabatter och specialla erbjudanden. Priset har också en irrationell sida: något, som är dyrt, måste vara bra. Att permanent konkurrera med pris är för många företag ett inte specielltt förnuftigt tillvägagångssätt. Listpris; Rabatter; Finansiering; Leasa Optioner; Avdrag.
Plats Tillgängligt på rätta platsen, marknaden, på rätt tid, i de rätta kvantiteterna? Några av de senaste viktigaste förändringarna som har skett hos företagen är genom att förändra platsen. Tänker  Internet och mobiltelefoners påverkan. Platser; Logistik; Kanalmedlemmar; Kanalens motivation; Marknadstäckning; Servicenivåer; Internet; Mobilt.
Påverkan (Hur) är de de valda målgrupperna informerade eller utbildade om organisationen och dess produkter/tjänster? Detta inkluderar alla de olika vapnen som står till buds från marknadsföringsmenyn - annonsering, att sälja, säljkampanjer, direktmarknadsföring, PR, etc. Medans de andra tre P:na har förlorat mycket av deras mening på dagens marknader, så har påverkan blivit det viktigaste P:t att fokusera på. Reklam, annonsering; PR; Meddelanden; Direktförsäljning; Försäljning; Massmedia; Budget.

Marknadsmixens funktion är att hjälpa till att utveckla och paketera den mix som kommer att tillfredsställa behoven hos kunderna på vald målmarknad utan att samtidigt maximera resultatet i organisation. Det har gjorts flera försök till att öka på antalet P:n från 4 till 5, och 7 P'n i marknadsmixmodellen. De som oftast nämns är personer eller personalen. Booms och Bitner har föreslagit en approach för 7-Pn för service-orienterade företag.


Bok: Nirmalya Kumar - Marketing As Strategy: Understanding the CEO's Agenda. -

Bok: David A. Aaker - Strategic Marketing Management -


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (46 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler.


4P Implementation Steps. Order of Implementing the 4Ps?
I would like to know what steps one takes in a 4P implementation. Is there any particular order? Please inform me. (...)
77
 
5 reaktioner
Add Image to Marketing Mix: 4P + I
The four P`s needs an additional I for Image. This is especially relevant for high-involvement products. (...)
13
 
0 reaktioner
4S Web Marketing Mix
Constantinides constructed a 4S Internet Marketing Mix. The 4S's stand for Site, Synergy, Scope and System. For example, (...)
12
 
0 reaktioner
Customers' Value Bundle
I think I saw the term(s) in P. Kotler's book. the word "Product" makes your thinking centered around the physical prod (...)
8
 
2 reaktioner
Customer in Center of 4Ps
Why is the customer placed in the center of the 4ps? (...)
8
 
1 reaktioner
The five V's for Marketing Mix
Value, Viability, Volume, Variety, Virtue, (...)
7
 
0 reaktioner
The 5 Product Levels Model (Kotler)
PRODUCT What is a Product really? It is anything that a firm offers to satisfy the needs or wants of the market. This c (...)
6
 
4 reaktioner
Kotler's New 4C Marketing Mix for the Digital Economy
In the digital economy the conventional Marketing Mix with 4P's must evolve to accommodate more customer participation. (...)
6
 
16 reaktioner
New Marketing Mix Concept: SAVE
We are familiar with the concept of 4P of marketing, Product, Place, Price and Promotion. We are finding that these are (...)
3
 
1 reaktioner
The Role of Culture in Marketing Mix : C4P's ?
All I can say about Marketing Mix is that maybe also the Culture is also important. Maybe we could have called the 4P's (...)
2
 
1 reaktioner
Necessary Skills of Marketers
According to Kotler (1972), effective marketing consists of analysing, planning, organising and controlling marketing ef (...)
2
 
0 reaktioner
4Ps are Not Optional, but Key Issues that MUST be addressed
The concept of a Marketing Mix implies that these are not options. In practice the 4Ps represent the key questions or i (...)
1
 
0 reaktioner
How the Marketing Mix Influences Operations
Can anyone explain the relevance of the marketing plan to operations management in an organization with an example? (...)
1
 
1 reaktioner
Marketing Mix Modelling
Hi all... What statistical techniques are used in marketing mix modelling? How are they used? Please share your best pr (...)
0
 
0 reaktioner
What are the Implications for 4Ps if the Exchange Rate Changes
What are the implications for international marketing in case the exchange rates change? How do changes in exchange rat (...)
-4
 
0 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Before using the Marketing Mix
Most marketers emphasize the marketing mix. In my opinion, The most important part of the marketing plan is knowing wha (...)
114
 
5 reaktioner

Impact of Marketing Plan on Employees?
Does a marketing plan have any impact upon the employees? Which? (...)
54
 
2 reaktioner

4th P includes Image and Reputation
Note that image and/or reputation are part of the P of Promotion. (...)
54
 
0 reaktioner

Marketing Mix in Recession
In view of the recession, how have the marketers adjusted their marketing strategies in terms of the 4P's in marketing i (...)
53
 
0 reaktioner

Marketing Mix P's for Online Companies
I have a question, how will you prioritize the p's for an online company like for amazon.com? (...)
49
 
4 reaktioner

Marketing of Services and Non Purely Physical Products?
Most of today's products are not purely physical. We are also offering intangible values like brand feelings and after- (...)
37
 
2 reaktioner

Quotes on Marketing Mix
Do you know some deep, famous or funny Quotes on the Marketing Mix? Quotations? Proverbs? Please share them as a reactio (...)
34
 
0 reaktioner

Examples of Marketing Mix
I would like to see an example of the 4 ps of marketing with an example of air condition? (...)
26
 
0 reaktioner

Marketing = Marketing Mix + Customers = 4P's + C
My teacher said that Marketing is the 4Ps plus a C (Customers). And he didn't explain it, so I really don't understand i (...)
25
 
3 reaktioner

Marketing Mix Alternatives
Are there any credible alternatives to the marketing mix? (...)
24
 
1 reaktioner

Marketing Mix for Business Planning
Define the service, develop a benefit list, focus on what makes the business different from the competition, develop the (...)
16
 
2 reaktioner

Promotion Mix | Marketing Communications Mix
The term Promotion Mix (PM), also called Marketing Communications Mix, must not be confused with the Marketing Mix (4 Ps (...)
14
 
11 reaktioner

What About This Period
In the current situation of recession I think even the top marketing methods are not working. These days the customer lo (...)
14
 
4 reaktioner

Why is Using the Marketing Mix Important?
What is the significance of an effective marketing mix? (...)
10
 
4 reaktioner

4Ps renamed: the SIVA model
An interesting customer-focused variant of the 4Ps was suggested by Chekitan S. Dev and Don E. Schultz in Marketing Mana (...)
10
 
3 reaktioner

Add a Living Element to the Marketing Mix
Ask any MBA student on the fundamentals of marketing and he will tell you about the 4Ps, Product, Price, Place and Promo (...)
6
 
15 reaktioner

What is the 5P's Marketing Mix?
I want to know the following about the 5P model: Where exactly does it fit in marketing and marketing research? Thank y (...)
5
 
3 reaktioner

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Marketing Mix | The 4Ps (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


A Marketing Mix that Recognizes the Power of the Customer

Marketing, Strategy, Marketing Mix
Chekitan S. Dev and Don E. Schultz - like Lauterborn's 4C's -argue that today the customer has the power and can vote wi (...)

How to Determine the Right PRICING?

Steps to Strategic Pricing
One of the 4 P's is Pricing. To help managers find the right price for a product/service, Kim and Mauborgne have develop (...)

The Most Complete Marketing Mix

Marketing, Strategy, Marketing Mix
The 'Total Marketing Mix' includes 4Ps, 4Cs,4As and 4Os: 4Ps: Product, Price, Promotion and Place 4Cs: Customer needs, (...)

The Renewed 4P Marketing Mix

Marketing, Strategy, Marketing Mix
Arussy suggests in his article "Congratulations, You Are at Par: The New Four P's" that the traditional 4P's are no long (...)

Understanding your Customer's Needs

Customer Targeting and Strategy
In order to transform your customer’s experience and to better understand your customer’s needs, it is helpful to constr (...)

Are the variables really controllable?

Marketing Strategy
A key assumption of the 4PS model is that the 4 variables are controllable and can be 'mixed' by the marketer into an op (...)

Marketing Mix from the Customer Perspective

Marketing, Strategy, Marketing Mix
In contrast to the 4P's Marketing Mix by McCarthy, Robert Lauterborn suggests a 4C's Marketing Mix model in order to con (...)

The Role of the 4P's in an Online Enviroment

E-Marketing, Strategy
Although the 4P's are not the critical factors in an online environment, they are still more or less important and neces (...)

The Goals of Marketing

Marketing, Strategy, Marketing Mix
No matter your words combination, according to marketing consultant Don Debelak (Streetwise Marketing Plan, 2000) we hav (...)

Going Global: Adaptation of Marketing Mix Components

Marketing Strategy, Global Marketing, International Marketing, Marketing Mix, 4Ps
As we all know, companies that conduct business internationally are often adapting their products to the markets served. (...)

Don't Forget Internal Marketing

Involving your Employees, Internal Marketing Best Practices
Besides external marketing, dealing with the image, look and view how customers see or define your organization, interna (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför Marknadsmixens 4 P:n med: Utökad Marknadsmix  |  4S Webb Marknadsmixen  |  3C Modellen av Ohmae  |  Produkt/Marknadsmatris  |  SERVQUAL-metoden  |  Competitive Advantage framework  |  BCG Matrisen  |  Bass Diffusionsmodell  |  Placering, Placera Trout  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation  |  Relationsmarknadsföring


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring  | Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 23-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.