Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen
Kotler

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

167 itens • 2.124.337 visitas


Sammanfattning

Vad är Marknadsföringsmix, 4P-modellen? Beskrivning

Marknadsmixmodellen (som också är bekant som de 4P'na) kan användas av marknadsförare som ett verktyg för att hjälpa till att definiera marknadsföringsstrategin. Marknadschefer använder denna metod till att försöka generera det optimala svaret på en målmarknad genom att blanda 4 (5 eller 7) olika variabler på ett optimalt sätt. Det är viktigt att förstå att marknadsmixprinciperna är kontrollerbara variabler. Marknadsmixen kan justeras regelbundet för att möta de förändringsbehov som finns i målgruppen och andra dynamiker på detta marknadsområdet.


Produkt

Historiskt tänkte man så här: en bra produkt säljer sig själv. Dock, kommer det inte att finnas några dåliga produkter längre på dagens mycket konkurrenskraftiga marknader. Plus att det finns många lagar som ger kunder rätten att skicka tillbaka produkter som han uppfattar som dåliga. Därför har frågan kring produkten blivit: gör organisationen vad dess påtänkta kunder vill ha? Definiera egenskaperna på din produkt eller tjänst så att den möter behoven hos dina kunder. Funktionsduglighet; Kvalitet; Utseendemässigt; Paketering; Varumärke; Tjänst; Support; Garanti.
Pris Hur mycket är de påtänkta kunderna villiga att betala? Här beslutar vi om en prissättningsstrategi - låt den inte bara hända! Även om du beslutar att inte fråga efter (tillräckligt) med pengar för en produkt eller en tjänst,måste du inse att detta är ett medvetet beslut och formar till viss del din prissättningsstrategi. Fastän att konkurrera med pris är lika gammalt som mänskligheten, så är konsumenten ofta fortfarande känslig för prisrabatter och specialla erbjudanden. Priset har också en irrationell sida: något, som är dyrt, måste vara bra. Att permanent konkurrera med pris är för många företag ett inte specielltt förnuftigt tillvägagångssätt. Listpris; Rabatter; Finansiering; Leasa Optioner; Avdrag.
Plats Tillgängligt på rätta platsen, marknaden, på rätt tid, i de rätta kvantiteterna? Några av de senaste viktigaste förändringarna som har skett hos företagen är genom att förändra platsen. Tänker  Internet och mobiltelefoners påverkan. Platser; Logistik; Kanalmedlemmar; Kanalens motivation; Marknadstäckning; Servicenivåer; Internet; Mobilt.
Påverkan (Hur) är de de valda målgrupperna informerade eller utbildade om organisationen och dess produkter/tjänster? Detta inkluderar alla de olika vapnen som står till buds från marknadsföringsmenyn - annonsering, att sälja, säljkampanjer, direktmarknadsföring, PR, etc. Medans de andra tre P:na har förlorat mycket av deras mening på dagens marknader, så har påverkan blivit det viktigaste P:t att fokusera på. Reklam, annonsering; PR; Meddelanden; Direktförsäljning; Försäljning; Massmedia; Budget.

Marknadsmixens funktion är att hjälpa till att utveckla och paketera den mix som kommer att tillfredsställa behoven hos kunderna på vald målmarknad utan att samtidigt maximera resultatet i organisation. Det har gjorts flera försök till att öka på antalet P:n från 4 till 5, och 7 P'n i marknadsmixmodellen. De som oftast nämns är personer eller personalen. Booms och Bitner har föreslagit en approach för 7-Pn för service-orienterade företag.


Bok: Nirmalya Kumar - Marketing As Strategy: Understanding the CEO's Agenda.

Bok: David A. Aaker - Strategic Marketing Management


Särskild Intressegrupp SIG

Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (51 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler

 

Marketing Mix Alternatives
Are there any credible alternatives to the marketing mix?...
75
 
2 kommentarer
Promotion (4th P of Marketing Mix) Includes Image/Reputation
Note that Image and/or Reputation are part of the P of Promotion. There's no need for an extra I or R in the marketing mix....
54
 
Impact of Marketing Plan on Employees?
Does a marketing plan have any impact upon the employees? Which?...
53
 
3 kommentarer
Marketing of Services and Non Purely Physical Products?
Most of today's products are not purely physical. We are also offering intangible values like brand feelings and after-sale services in additional to the physical benefits. For this the Extended Mar...
38
 
2 kommentarer
Promotion Mix | Marketing Communications Mix
The Promotion Mix, also called "Marketing Communications Mix", must not be confused with the Marketing Mix (4 Ps).
In fact, the Promotion Mix (PM) breaks down one of the 4 Ps: Promotion.
...
34
 
14 kommentarer
Marketing = Marketing Mix + Customers = 4P's + C
My teacher said that Marketing is the 4Ps plus a C (Customers). And he didn't explain it, so I really don't understand it too much. Can you help me explain it?
Thanks....
25
 
3 kommentarer
The 5 Product Levels Model (Kotler)
PRODUCT
What is a Product really? It is anything that a firm offers to satisfy the needs or wants of the market. This could include physical goods, services, person, place, information, experienc...
12
 
4 kommentarer
The SIVA Model of Marketing
An interesting customer-focused variant of the 4Ps was suggested by Chekitan S. Dev and Don E. Schultz in Marketing Management v.14 n.1 January/February 2005. Their approach is known as the SIVA model...
10
 
3 kommentarer
Why is Using the Marketing Mix Important?
What is the significance of an effective marketing mix?...
10
 
4 kommentarer
Product in Marketing Mix ⇨ Customers' Value Bundle
I think I saw the term(s) in P. Kotler's book. the word "Product" makes your thinking centered around the physical product only. So, i prefer using "Market offering" or "Customers' value bundle". S...
9
 
2 kommentarer
The Five V's for Marketing Mix
Value, Viability, Volume, Variety, Virtue....
7
 
1 kommentarer
Add a Living Element to the Marketing Mix
Ask any MBA student on the fundamentals of marketing and he will tell you about the 4Ps, Product, Price, Place and Promotion. As you know it was expanded to 7Ps, 11 Ps and so on … an endless list! But...
6
 
15 kommentarer
New Marketing Mix Concept: SAVE
We are familiar with the concept of 4P of marketing, Product, Place, Price and Promotion.
We are finding that these are no longer the same and it's time to replace them by a new marketing mix con...
5
 
1 kommentarer
What is the 5P's Marketing Mix?
I want to know the following about the 5P model:
Where exactly does it fit in marketing and marketing research? Thank you....
5
 
3 kommentarer
Necessary Skills of Marketers
According to Kotler (1972), effective marketing consists of analysing, planning, organising and controlling marketing efforts: ANALYSIS: marketers have to be good at
- Market analysis to ident...
5
 
How the Marketing Mix Influences Operations
Can anyone explain the relevance of the marketing plan to operations management in an organization with an example?...
4
 
1 kommentarer
The Role of Culture in Marketing Mix : C4P's ?
All I can say about Marketing Mix is that maybe also the Culture is also important. Maybe we could have called the 4P's : C4P's; believe me before analysing the product you must take note of the cultu...
2
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Before using the Marketing Mix
Most marketers emphasize the marketing mix. In my opinion, The most important part of the marketing plan is knowing what are the customer requirements. Firstly, you must drill down to your target's b...
114
 
5 kommentarer

4P Implementation Steps. Order of Implementing the 4Ps?
I would like to know what steps one takes in a 4P implementation. Is there any particular order? Please inform me....
74
 
5 kommentarer

Marketing Mix P's for Online Companies
I have a question, how will you prioritize the p's for an online company like for amazon.com?...
49
 
4 kommentarer

Kotler's New 4C Marketing Mix for the Digital Economy
In the digital economy the conventional Marketing Mix with 4P's must evolve to accommodate more customer participation. Kotler et al. suggest a marketing mix with four C's: Co-creation, Currency, Comm...
37
 
16 kommentarer

Marketing Mix During Recesssion
In a situation of recession I think even the top marketing methods are not working. The customer will look at the mandatory requirements rather than going in to promotional schemes and advertisements....
17
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Marketing Mix | The 4Ps (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Determine the Right PRICING?

Steps to Strategic Pricing
One of the 4 P's is Pricing. To help managers find the right price for a product/service, Kim and Mauborgne have develop...

The Most Complete Marketing Mix

Marketing, Strategy, Marketing Mix
The 'Total Marketing Mix' includes 4Ps, 4Cs,4As and 4Os: 4Ps: Product, Price, Promotion and Place 4Cs: Customer needs,...

The Renewed 4P Marketing Mix

Marketing, Strategy, Marketing Mix
Arussy suggests in his article "Congratulations, You Are at Par: The New Four P's" that the traditional 4P's are no long...

Understanding your Customer's Needs

Customer Targeting and Strategy
In order to transform your customer’s experience and to better understand your customer’s needs, it is helpful to constr...

Are the variables really controllable?

Marketing Strategy
A key assumption of the 4PS model is that the 4 variables are controllable and can be 'mixed' by the marketer into an op...

Marketing Mix from the Customer Perspective

Marketing, Strategy, Marketing Mix
In contrast to the 4P's Marketing Mix by McCarthy, Robert Lauterborn suggests a 4C's Marketing Mix model in order to con...

The Role of the 4P's in an Online Enviroment

E-Marketing, Strategy
Although the 4P's are not the critical factors in an online environment, they are still more or less important and neces...

The Goals of Marketing

Marketing, Strategy, Marketing Mix
No matter your words combination, according to marketing consultant Don Debelak (Streetwise Marketing Plan, 2000) we hav...

Going Global: Adaptation of Marketing Mix Components

Marketing Strategy, Global Marketing, International Marketing, Marketing Mix, 4Ps
As we all know, companies that conduct business internationally are often adapting their products to the markets served....

Don't Forget Internal Marketing

Involving your Employees, Internal Marketing Best Practices
Besides external marketing, dealing with the image, look and view how customers see or define your organization, interna...
Informationskällor

Olika informationskällor om Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


How Integrated Marketing Works

Marketing, Promotion, Branding, 4 Ps, 7 Ps
Integrated Marketing Communications (IMC) is designed to leverage the intrinsic strengths of each communication discipli...

External Environment In-depth: Sub-types and How to Manage Them

External Environment, Environmental Scanning, Environmental Management, Competitive Environment
This presentation covers the topic of external environments and includes the following sections: 1. Environmental Scann...

Overview of Pricing and Pricing Strategies

Pricing
This presentation contains an overview of various pricing strategies, including for example pricing based on competition...

Product Packaging

Marketing, Sustainable Business, Environmental Sustainability, Packaging
In-depth presentation about packaging and sustainable packaging. The presentation is very extensive and uses head sectio...

The 2 Worlds of Marketing and Sales

Making Sales and Marketing Work Together, Understanding the Differences
Funny explanation of Marketing versus Sales by contrasting and comparing them with short sketches....

What is Integrated Marketing?

Integrated Marketing, Communication, Promotion, Branding, IMC
In short, Integrated Marketing Communication (IMC) is the application of consistent messages on a company, brands, produ...

Funny Intro to Marketing Concepts in 2 Minutes

Initial Understanding of Marketing Terms, Marketing Intro, Marketing Fun, Trainings, Workshops
Funny explanation of direct marketing, advertising, telemarketing, public relations, brand recognition, customer feedbac...

Marketing Communications Mix

Marketing Communications Mix, Database Marketing, Online Marketing
Five major tools (i.e. Advertising, Personal Selling, Sales Promotion, Public Relations, and Direct Marketing) melded to...

Introduction and Summary of the 4P's

Initial Understanding of the 4P's, Trainings, Workshops
Short, very basic introduction of the 4 Ps or the Marketing Mix, a business framework that helps marketers to consider 4...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Marknadsmixens 4 P:n med: Utökad Marknadsmix  |  4S Webb Marknadsmixen  |  3C Modellen av Ohmae  |  Produkt/Marknadsmatris  |  SERVQUAL-metoden  |  Competitive Advantage framework  |  BCG Matrisen  |  Bass Diffusionsmodell  |  Placering, Placera Trout  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation  |  Relationsmarknadsföring


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring och Försäljning  | Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 23-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.