Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen
Kotler

Kunskapscenter

Att generera den optimala responsen på marknaden. Förklaring till marknadsmixen av E. Jerome McCarthy.


Vad är Marknadsföringsmix, 4P-modellen? Beskrivning

Marknadsmixmodellen (som också är bekant som de 4P'na) kan användas av marknadsförare som ett verktyg för att hjälpa till att definiera marknadsföringsstrategin. Marknadschefer använder denna metod till att försöka generera det optimala svaret på en målmarknad genom att blanda 4 (5 eller 7) olika variabler på ett optimalt sätt. Det är viktigt att förstå att marknadsmixprinciperna är kontrollerbara variabler. Marknadsmixen kan justeras regelbundet för att möta de förändringsbehov som finns i målgruppen och andra dynamiker på detta marknadsområdet.


Produkt

Historiskt tänkte man så här: en bra produkt säljer sig själv. Dock, kommer det inte att finnas några dåliga produkter längre på dagens mycket konkurrenskraftiga marknader. Plus att det finns många lagar som ger kunder rätten att skicka tillbaka produkter som han uppfattar som dåliga. Därför har frågan kring produkten blivit: gör organisationen vad dess påtänkta kunder vill ha? Definiera egenskaperna på din produkt eller tjänst så att den möter behoven hos dina kunder. Funktionsduglighet; Kvalitet; Utseendemässigt; Paketering; Varumärke; Tjänst; Support; Garanti.
Pris Hur mycket är de påtänkta kunderna villiga att betala? Här beslutar vi om en prissättningsstrategi - låt den inte bara hända! Även om du beslutar att inte fråga efter (tillräckligt) med pengar för en produkt eller en tjänst,måste du inse att detta är ett medvetet beslut och formar till viss del din prissättningsstrategi. Fastän att konkurrera med pris är lika gammalt som mänskligheten, så är konsumenten ofta fortfarande känslig för prisrabatter och specialla erbjudanden. Priset har också en irrationell sida: något, som är dyrt, måste vara bra. Att permanent konkurrera med pris är för många företag ett inte specielltt förnuftigt tillvägagångssätt. Listpris; Rabatter; Finansiering; Leasa Optioner; Avdrag.
Plats Tillgängligt på rätta platsen, marknaden, på rätt tid, i de rätta kvantiteterna? Några av de senaste viktigaste förändringarna som har skett hos företagen är genom att förändra platsen. Tänker  Internet och mobiltelefoners påverkan. Platser; Logistik; Kanalmedlemmar; Kanalens motivation; Marknadstäckning; Servicenivåer; Internet; Mobilt.
Påverkan (Hur) är de de valda målgrupperna informerade eller utbildade om organisationen och dess produkter/tjänster? Detta inkluderar alla de olika vapnen som står till buds från marknadsföringsmenyn - annonsering, att sälja, säljkampanjer, direktmarknadsföring, PR, etc. Medans de andra tre P:na har förlorat mycket av deras mening på dagens marknader, så har påverkan blivit det viktigaste P:t att fokusera på. Reklam, annonsering; PR; Meddelanden; Direktförsäljning; Försäljning; Massmedia; Budget.

Marknadsmixens funktion är att hjälpa till att utveckla och paketera den mix som kommer att tillfredsställa behoven hos kunderna på vald målmarknad utan att samtidigt maximera resultatet i organisation. Det har gjorts flera försök till att öka på antalet P:n från 4 till 5, och 7 P'n i marknadsmixmodellen. De som oftast nämns är personer eller personalen. Booms och Bitner har föreslagit en approach för 7-Pn för service-orienterade företag.


Bok: Nirmalya Kumar - Marketing As Strategy: Understanding the CEO's Agenda. -

Bok: David A. Aaker - Strategic Marketing Management -


Särskild Intressegrupp SIG - Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler


Särskild Intressegrupp SIG (33 medlemmar)


Forum - Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  4th P includes Image and Reputation
Note that image and/or reputation are part of the P of Promo...
 
 
 
 
  Impact of Marketing Plan on Employees? (2 reaktioner)
Does a marketing plan have any impact upon the employees? Wh...
 
 
 
 
  Marketing Mix in Recession
In view of the recession, how have the marketers adjusted th...
 
 
 
 
  Marketing of Services and Non Purely Physical Products? (2 reaktioner)
Most of today's products are not purely physical. We are al...
 
 
 
 
  Quotes on Marketing Mix
Do you know some deep, famous or funny Quotes on the Mark...
 
 
 
 
  Examples of Marketing Mix
I would like to see an example of the 4 ps of marketing with...
 
 
 
 
  Marketing Mix Alternatives (1 reaktioner)
Are there any credible alternatives to the marketing mix?...
 
 
 
 
  Marketing Mix for Business Planning (2 reaktioner)
Define the service, develop a benefit list, focus on what ma...
 
 
 
 
  Add Image to Marketing Mix: 4P + I
The four P`s needs an additional I for Image. This is especi...
 
 
 
 
  4S Web Marketing Mix
Constantinides constructed a 4S . The 4S's stand for ...
 
 
 
 
  Why is Using the Marketing Mix Important? (4 reaktioner)
What is the significance of an effective marketing mix?...
 
 
 
 
  Customers' Value Bundle (2 reaktioner)
I think I saw the term(s) in P. Kotler's book. the word "Pr...
 
 
 
 
  Customer in Center of 4Ps (1 reaktioner)
Why is the customer placed in the center of the 4ps?...
 
 
 
 
  The five V's for Marketing Mix
Value, Viability, Volume, Variety, Virtue,...
 
 
 
 
  Add a Living Element to the Marketing Mix (15 reaktioner)
Ask any MBA student on the fundamentals of marketing and he ...
 
 
 
 
  What is the 5P's Marketing Mix? (3 reaktioner)
I want to know the following about the 5P model: Where exac...
 
 
 
 
  New Marketing Mix Concept: SAVE (1 reaktioner)
We are familiar with the concept of 4P of marketing, Product...
 
 
 
 
  Necessary Skills of Marketers
According to Kotler (1972), effective marketing consists of ...
 
 
 
 
  The Role of Culture in Marketing Mix : C4P's ? (1 reaktioner)
All I can say about Marketing Mix is that maybe also the ...
 
 
 
 
  4Ps are Not Optional, but Key Issues that MUST be addressed
The concept of a Marketing Mix implies that these are not op...
 
 
 
 
  How the Marketing Mix Influences Operations (1 reaktioner)
Can anyone explain the relevance of the marketing plan to op...
 
 
 
 
  Marketing Mix Modelling
Hi all... What statistical techniques are used in marketing ...
 
 
 
 
  What are the Implications for 4Ps if the Exchange Rate Changes
What are the implications for international marketing in cas...
 
 
 
 

Best Practices - Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Before using the Marketing Mix (5 reaktioner)
Most marketers emphasize the marketing mix. In my opinion, T...
 
 
 
 
  4P Implementation Steps. Order of Implementing the 4Ps? (3 reaktioner)
I would like to know what steps one takes in a 4P implementa...
 
 
 
 
  Marketing Mix P's for Online Companies (4 reaktioner)
I have a question, how will you prioritize the p's for an on...
 
 
 
 
  Marketing = Marketing Mix + Customers = 4P's + C (3 reaktioner)
My teacher said that Marketing is the 4Ps plus a C (Custo...
 
 
 
 
  What About This Period (4 reaktioner)
In the current situation of recession I think even the top m...
 
 
 
 
  Promotion Mix | Marketing Communications Mix (9 reaktioner)
The term Promotion Mix (PM), also called Marketing...
 
 
 
 
  4Ps renamed: the SIVA model (3 reaktioner)
An interesting customer-focused variant of the 4Ps was sugge...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Marketing Mix | The 4Ps

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

A Marketing Mix that Recognizes the Power of the Customer

Marketing, Strategy, Marketing Mix...
 
 
 

How to Determine the Right PRICING?

Steps to Strategic Pricing...
 
 
 

The Most Complete Marketing Mix

Marketing, Strategy, Marketing Mix...
 
 
 

The Renewed 4P Marketing Mix

Marketing, Strategy, Marketing Mix...
 
 
 

Understanding your Customer's Needs

Customer Targeting and Strategy...
 
 
 

Are the variables really controllable?

Marketing Strategy...
 
 
 

Marketing Mix from the Customer Perspective

Marketing, Strategy, Marketing Mix...
 
 
 

The Role of the 4P's in an Online Enviroment

E-Marketing, Strategy...
 
 
 

The Goals of Marketing

Marketing, Strategy, Marketing Mix...
 
 
 

Going Global: Adaptation of Marketing Mix Components

Marketing Strategy, Global Marketing, International Marketing, Marketing Mix, 4Ps...
 
 
 

Don't Forget Internal Marketing

Involving your Employees, Internal Marketing Best Practices...
 
 

Resurser - Marknadsföringsmix | Marknadsmix | 4P-modellen - Kotler

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Marknadsmix Teori


     
 

Nyheter om Marknad Positionering


     
 

Videor om Marknadsmix Teori


     
 

Videor om Marknad Positionering


     
 

Presentationer om Marknadsmix Teori


     
 

Presentationer om Marknad Positionering


     
 

Mer om Marknadsmix Teori


     
 

Mer om Marknad Positionering


     

Jämför Marknadsmixens 4 P:n med: Utökad Marknadsmix  |  4S Webb Marknadsmixen  |  3C Modellen av Ohmae  |  Produkt/Marknadsmatris  |  SERVQUAL-metoden  |  Competitive Advantage framework  |  BCG Matrisen  |  Bass Diffusionsmodell  |  Placering, Placera Trout  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Omvälvande Innovation  |  Relationsmarknadsföring


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring  | Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 18-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.