Företagsledningens Utköp | Management Buyout

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Företagsledningens köp av företaget? Beskrivning

I grunden är en MBO är ett köp av ett företag av dess existerande ledning, vanligt att det sker i samverkan med externa finansiärer. Uppköp varierar i storlek, omfattning och komplexitet, men nyckelfaktorn är att cheferna tar över stamaktier i deras företag, ibland blir det en kontrollpost, för en förhållandevis blygsam personlig investering. De existerande ägarna säljer mest och i de flesta fall allt av deras investering till cheferna och deras medinvesterare. Vanligt är att investerargruppen upprättar ett nytt finansiellt ägande företag som sedan i själva verket genomför inköpen av aktieandelarna i målföretaget.


Skälen för att köpa upp ett företag av befintlig ledning

 • Vissa delar av en organisation ses inte längre som en del av Kärnkompetensen /betraktas inte som kärnverksamhet av dess moderbolag.

 • Ett företag är finansiellt pressat, och ”behöver kapital”. Jämför: Turnaround Management

 • Delar av ett förvärv som inte är en del av huvudplanen.

 • I fallet med ett familjeföretag: successions frågeställningar i och med avgång av huvudägaren.

 • Ledningsteamet önskar att nå självständighet och självstyre, en chans till att påverka strategin och den framtida riktningen av företaget och utsikten för kapitaltillväxt.

Attraktiviteten i företagsledningens uppköp av företaget för den som säljer

 • Hastighet. En MBO kan vara mycket snabbare än en mäklad försäljning.

 • Strategiska överväganden. Till exempel den säljande parten kanske inte önskar att konkurrenter skall ta över kontrollen.

 • Tystnadsplikt. Den säljande parten vill inte låta konkurrenter få tillgång till känslig information som senare kan komma att avslöjas under en försäljningsprocess.

 • Förtrolighet. I en MBO kan den säljande parten fortsätta förhandla med ett ledningsteam som de har ett etablerat förhållande med.

 • Prissättning.

Genomförbarheten för företagslednings uppköp av ett företag? Kriterier

 1. Ett sunt och välbalanserat ledningsteam.

 2. Affären måste vara kommersiellt livsduglig som en fristående enhet.

 3. Villiga säljare.

 4. Realistiskt pris (värdering…, diskonterat kassaflöde Nuvärdet (DCF), netto tillgångarnas värdering, Vinsttillväxttakten P/E ratio).

 5. Uppköpet måste kunna klara av att stödja en lämplig betalstruktur.

De typiska stegen i en företagslednings uppköp av ett företag, processen

 1. Överenskommelse i ledningsteamet om vem som kommer att bli VD.
 2. Att utse vilka som blir de finansiella konsulterna.
 3. Bedömning i lämpligheten av ett uppköp.
 4. Godkännande för att fullfölja en MBO.
 5. Utvärdering av säljarens utgångsbud/begärt pris.
 6. Utformning av affärsplanen.
 7. Val av kapitalrådgivare och erhålla skriftliga erbjudanden.
 8. Val av juridiska rådgivare.
 9. Val av ledande investerare.
 10. Förhandling av det bästa och mest förmånliga aktieavtalet.
 11. Förhandling kring köpet av företaget.
 12. Val av revisorer.
 13. Genomförandet av en due diligence/grundlig ekonomisk undersökning test.
 14. Erhålla ekonomi och andra kapitalinvesteringar.
 15. Förberedelse av de juridiska dokumenten.
 16. Uppnådd lagenlig äganderätt.

Företagsledningens Utköp | Management Buyout Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum om Företagsledningens Utköp | Management Buyout  

De senaste ämnena om: Företagsledningens Utköp | Management Buyout.Best Practices om Företagsledningens Utköp | Management Buyout

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Management Buy-out (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


A Crucial Consideration in Management Buy-outs

Management Buy-out (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Företagsledningens Utköp | Management Buyout

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med Företagsledningens Utköp:  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Kärnkompetens  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Företagsledningens Utköp | Management Buyout? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 19-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.