Företagsledningens Utköp | Management Buyout

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

12 itens • 320.822 visitas


Sammanfattning

Vad är Företagsledningens köp av företaget? Beskrivning

I grunden är en MBO är ett köp av ett företag av dess existerande ledning, vanligt att det sker i samverkan med externa finansiärer. Uppköp varierar i storlek, omfattning och komplexitet, men nyckelfaktorn är att cheferna tar över stamaktier i deras företag, ibland blir det en kontrollpost, för en förhållandevis blygsam personlig investering. De existerande ägarna säljer mest och i de flesta fall allt av deras investering till cheferna och deras medinvesterare. Vanligt är att investerargruppen upprättar ett nytt finansiellt ägande företag som sedan i själva verket genomför inköpen av aktieandelarna i målföretaget.


Skälen för att köpa upp ett företag av befintlig ledning

 • Vissa delar av en organisation ses inte längre som en del av Kärnkompetensen /betraktas inte som kärnverksamhet av dess moderbolag.

 • Ett företag är finansiellt pressat, och ”behöver kapital”. Jämför: Turnaround Management

 • Delar av ett förvärv som inte är en del av huvudplanen.

 • I fallet med ett familjeföretag: successions frågeställningar i och med avgång av huvudägaren.

 • Ledningsteamet önskar att nå självständighet och självstyre, en chans till att påverka strategin och den framtida riktningen av företaget och utsikten för kapitaltillväxt.

Attraktiviteten i företagsledningens uppköp av företaget för den som säljer

 • Hastighet. En MBO kan vara mycket snabbare än en mäklad försäljning.

 • Strategiska överväganden. Till exempel den säljande parten kanske inte önskar att konkurrenter skall ta över kontrollen.

 • Tystnadsplikt. Den säljande parten vill inte låta konkurrenter få tillgång till känslig information som senare kan komma att avslöjas under en försäljningsprocess.

 • Förtrolighet. I en MBO kan den säljande parten fortsätta förhandla med ett ledningsteam som de har ett etablerat förhållande med.

 • Prissättning.

Genomförbarheten för företagslednings uppköp av ett företag? Kriterier

 1. Ett sunt och välbalanserat ledningsteam.

 2. Affären måste vara kommersiellt livsduglig som en fristående enhet.

 3. Villiga säljare.

 4. Realistiskt pris (värdering…, diskonterat kassaflöde Nuvärdet (DCF), netto tillgångarnas värdering, Vinsttillväxttakten P/E ratio).

 5. Uppköpet måste kunna klara av att stödja en lämplig betalstruktur.

De typiska stegen i en företagslednings uppköp av ett företag, processen

 1. Överenskommelse i ledningsteamet om vem som kommer att bli VD.
 2. Att utse vilka som blir de finansiella konsulterna.
 3. Bedömning i lämpligheten av ett uppköp.
 4. Godkännande för att fullfölja en MBO.
 5. Utvärdering av säljarens utgångsbud/begärt pris.
 6. Utformning av affärsplanen.
 7. Val av kapitalrådgivare och erhålla skriftliga erbjudanden.
 8. Val av juridiska rådgivare.
 9. Val av ledande investerare.
 10. Förhandling av det bästa och mest förmånliga aktieavtalet.
 11. Förhandling kring köpet av företaget.
 12. Val av revisorer.
 13. Genomförandet av en due diligence/grundlig ekonomisk undersökning test.
 14. Erhålla ekonomi och andra kapitalinvesteringar.
 15. Förberedelse av de juridiska dokumenten.
 16. Uppnådd lagenlig äganderätt.

Särskild Intressegrupp SIG

Företagsledningens Utköp | Management Buyout Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Företagsledningens Utköp | Management Buyout. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Företagsledningens Utköp | Management Buyout

 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Företagsledningens Utköp | Management Buyout. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Management Buy-out (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


A Crucial Consideration in Management Buy-outs

Management Buy-out
A crucial issue of the management buy-out is the major conflicts of interest that arise in a management buy-out due to i...
Informationskällor

Olika informationskällor om Företagsledningens Utköp | Management Buyout. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Entrepreneurial Orientation in Management Buy-Outs and the Contribution of Venture Capital

Entrepreneurship, MBO
This paper by Hans Bruining and Mike Wright focuses on the development of entrepreneurial orientation (EO) after a manag...

Introduction and Summary of Management Buy Out (MBO)

Initial Understanding of Management Buy Out
Management Buy Out is a term for a transaction where the management team (not necessary shareholders) buy out a third pa...

Internationailization of MBOs: Firm Strategies and Venture Capitalist Contribution

Management Buyouts
Multivariate statistical analysis is utilized to explore the association between firm strategies, contributions made by ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Företagsledningens Utköp | Management Buyout.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med Företagsledningens Utköp:  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Kärnkompetens  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Företagsledningens Utköp | Management Buyout? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 29-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.