Företagsledningens Utköp | Management Buyout

Kunskapscenter

Uppköp av ett företag av dess existerande ledning. Förklaring till Företagsledningens Utköp (Management Buyout).


Vad är Företagsledningens köp av företaget? Beskrivning

I grunden är en MBO är ett köp av ett företag av dess existerande ledning, vanligt att det sker i samverkan med externa finansiärer. Uppköp varierar i storlek, omfattning och komplexitet, men nyckelfaktorn är att cheferna tar över stamaktier i deras företag, ibland blir det en kontrollpost, för en förhållandevis blygsam personlig investering. De existerande ägarna säljer mest och i de flesta fall allt av deras investering till cheferna och deras medinvesterare. Vanligt är att investerargruppen upprättar ett nytt finansiellt ägande företag som sedan i själva verket genomför inköpen av aktieandelarna i målföretaget.


Skälen för att köpa upp ett företag av befintlig ledning

 • Vissa delar av en organisation ses inte längre som en del av Kärnkompetensen /betraktas inte som kärnverksamhet av dess moderbolag.

 • Ett företag är finansiellt pressat, och ”behöver kapital”. Jämför: Turnaround Management

 • Delar av ett förvärv som inte är en del av huvudplanen.

 • I fallet med ett familjeföretag: successions frågeställningar i och med avgång av huvudägaren.

 • Ledningsteamet önskar att nå självständighet och självstyre, en chans till att påverka strategin och den framtida riktningen av företaget och utsikten för kapitaltillväxt.

Attraktiviteten i företagsledningens uppköp av företaget för den som säljer

 • Hastighet. En MBO kan vara mycket snabbare än en mäklad försäljning.

 • Strategiska överväganden. Till exempel den säljande parten kanske inte önskar att konkurrenter skall ta över kontrollen.

 • Tystnadsplikt. Den säljande parten vill inte låta konkurrenter få tillgång till känslig information som senare kan komma att avslöjas under en försäljningsprocess.

 • Förtrolighet. I en MBO kan den säljande parten fortsätta förhandla med ett ledningsteam som de har ett etablerat förhållande med.

 • Prissättning.

Genomförbarheten för företagslednings uppköp av ett företag? Kriterier

 1. Ett sunt och välbalanserat ledningsteam.

 2. Affären måste vara kommersiellt livsduglig som en fristående enhet.

 3. Villiga säljare.

 4. Realistiskt pris (värdering…, diskonterat kassaflöde Nuvärdet (DCF), netto tillgångarnas värdering, Vinsttillväxttakten P/E ratio).

 5. Uppköpet måste kunna klara av att stödja en lämplig betalstruktur.

De typiska stegen i en företagslednings uppköp av ett företag, processen

 1. Överenskommelse i ledningsteamet om vem som kommer att bli VD.
 2. Att utse vilka som blir de finansiella konsulterna.
 3. Bedömning i lämpligheten av ett uppköp.
 4. Godkännande för att fullfölja en MBO.
 5. Utvärdering av säljarens utgångsbud/begärt pris.
 6. Utformning av affärsplanen.
 7. Val av kapitalrådgivare och erhålla skriftliga erbjudanden.
 8. Val av juridiska rådgivare.
 9. Val av ledande investerare.
 10. Förhandling av det bästa och mest förmånliga aktieavtalet.
 11. Förhandling kring köpet av företaget.
 12. Val av revisorer.
 13. Genomförandet av en due diligence/grundlig ekonomisk undersökning test.
 14. Erhålla ekonomi och andra kapitalinvesteringar.
 15. Förberedelse av de juridiska dokumenten.
 16. Uppnådd lagenlig äganderätt.

Särskild Intressegrupp SIG - Företagsledningens Utköp | Management Buyout


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Forum - Företagsledningens Utköp | Management Buyout  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.
Best Practices - Företagsledningens Utköp | Management Buyout

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - Management Buy-out

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

A Crucial Consideration in Management Buy-outs

Management Buy-out...
 
 

Resurser - Företagsledningens Utköp | Management Buyout

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Ledning Företagsledningsuppköp


     
 

Nyheter om Mbo Företagsledning


     
 

Videor om Ledning Företagsledningsuppköp


     
 

Videor om Mbo Företagsledning


     
 

Presentationer om Ledning Företagsledningsuppköp


     
 

Presentationer om Mbo Företagsledning


     
 

Mer om Ledning Företagsledningsuppköp


     
 

Mer om Mbo Företagsledning


     

Jämför med Företagsledningens Utköp:  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Kärnkompetens  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.