MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Mätningssystem för Intellektuellt Kapital? Beskrivning

MAGIC modellen (som mäter och redovisar intellektuellt kapital) är ett europeiskt forskning- och utvecklingsprojekt som delvis betalas av Europeiska kommissionen. Målet med projekt var att utveckla ett metodologi- och mätningssystem för intellektuellt kapital.

Resultaten från projektet inkluderar: en praktisk metodologi som mäter intellektuellt kapital och ett programvarusystem för att stötta genomförandet av ett mätningssystem för immateriella tillgångar.

Det är ca 40 europeiska företag inklusive Siemens AG och Volkswagen från Tyskland och Sonera från Finland som har deltagit i projektets Företagsintressegrupp för att testa och ge återkoppling på metodologin och programvaruteknologin.


Fyra kategorier av intellektuellt kapital:

  1. Humankapital. Består av alla kunskaper, sakkunskaper/experter och de kompetenser som företaget har för att reagera på efterfrågan på marknaden samt för kundbehov och inklusive ledarskaps och ledningssfrågor och förmågor.
  2. Organisatoriskt kapital. Består av förmågorna i ett företag, dess infrastruktur och organisatoriska processer för att skapa produkter och tjänster på marknaden.
  3. Marknadskapital. Representerar förmågorna i ett företag för att samverka med de externa kontaktytor som kunder, partners och leverantörer samt andra nyckelpersoner.
  4. Innovationskapital. Refererar till ett företagets förmåga att innovera, förbättra och utveckla outnyttjade potentiella förmågor så väl som att generera ett långsiktigt värde.

MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Forum om MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)  

Diskussioner om MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital).


Should Investments in Human Capital Appear on the Balance Sheet?
Often we hear that people or employees are claimed as the greatest company assets, even though they don't appear on the (...)
 
 
 
 
Rationalization of Knowledge and Expertise in Mental Health Care Provision
Canada invests millions into mental health care but little work has been done to evaluate the expertise of care provides (...)
 
 
 
 
Add Reputational Capital to MAGIC
We must add "reputational capital" to this list (esp. after recent scams in US markets and sports celebrities). (...)
 
 
 
 

Best Practices om MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


🥇 Intellectual Capital : MAGIC
Hello, I'm a student from the University in Brussels and I'm working on a paper on intellectual capital. I find the MAGI (...)
 
 
 
 

Experttips om MAGIC (Engelsk)

Här hittar du råd från experter.Informationskällor om MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc.Jämför med: Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du en expert på detta område? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Senast uppdaterad: 12-7-2020. Alla namn ™ av deras ägare.