MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Mäter och redovisar intellektuellt kapital. Förklaring till Mäter och Redovisar Intellektuellt Kapital/MAGIC.

Innehåll

Premium

Vad är Mätningssystem för Intellektuellt Kapital? Beskrivning

MAGIC modellen (som mäter och redovisar intellektuellt kapital) är ett europeiskt forskning- och utvecklingsprojekt som delvis betalas av Europeiska kommissionen. Målet med projekt var att utveckla ett metodologi- och mätningssystem för intellektuellt kapital.

Resultaten från projektet inkluderar: en praktisk metodologi som mäter intellektuellt kapital och ett programvarusystem för att stötta genomförandet av ett mätningssystem för immateriella tillgångar.

Det är ca 40 europeiska företag inklusive Siemens AG och Volkswagen från Tyskland och Sonera från Finland som har deltagit i projektets Företagsintressegrupp för att testa och ge återkoppling på metodologin och programvaruteknologin.


Fyra kategorier av intellektuellt kapital:

  1. Humankapital. Består av alla kunskaper, sakkunskaper/experter och de kompetenser som företaget har för att reagera på efterfrågan på marknaden samt för kundbehov och inklusive ledarskaps och ledningssfrågor och förmågor.
  2. Organisatoriskt kapital. Består av förmågorna i ett företag, dess infrastruktur och organisatoriska processer för att skapa produkter och tjänster på marknaden.
  3. Marknadskapital. Representerar förmågorna i ett företag för att samverka med de externa kontaktytor som kunder, partners och leverantörer samt andra nyckelpersoner.
  4. Innovationskapital. Refererar till ett företagets förmåga att innovera, förbättra och utveckla outnyttjade potentiella förmågor så väl som att generera ett långsiktigt värde.

MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital) Forumet
  Rationalization of Knowledge and Expertise in Mental Health Care Provision
Canada invests millions into mental health care bu...
     
 
  Add Reputational Capital to MAGIC
We must add "reputational capital" to this list (e...
     
 
  Intellectual Capital : MAGIC
Hello, I'm a student from the University in Brusse...
     
 

MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital) Premium

Expert Tips (ENG) - MAGIC Premium

Resurser - MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital) Premium
 

Nyheter om Magic KapitalBli Medlem


     
 

Nyheter om Intellektuell KapitalBli Medlem


     
 

Videor om Magic KapitalBli Medlem


     
 

Videor om Intellektuell KapitalBli Medlem


     
 

Presentationer om Magic KapitalBli Medlem


     
 

Presentationer om Intellektuell KapitalBli Medlem


     
 

Mer om Magic KapitalBli Medlem


     
 

Mer om Intellektuell KapitalBli Medlem


     

Jämför med: Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.